Skip to main content

Full text of "Svenska släktkalendern"

See other formats


Ge W. ^• 

929.182 

Sv26 

1912 

pt.2 

1815006 ^€VNPLDS HISTCRICAL 
GENiÄUOaV COLLECTION f LLEN COUNTY PUBLIC LIBRARY 3 1833 00860 6730 •r' lif SVENSKA 

SLÄKTKALENDERN 1912 rt.iivi-x \\ GUSTAF ELGENSTIKRNA 
FÖRSTA ÅRGÅNGEN 

MliU 1 ■_' PCJKIKATT STOCKHOLM 

Al.liLKI liOWilKS l-OKLAl, I iii:i!Si,(nv 

Duttc-r; 
(1 ( /■ (/ (/, I. 1909 -"/11'. *■ 

C) 4 s M- / I IN.^.^ "\'<-'. <i- l^^OT -"V, in. luitnaiitcn 
vid l.itre^;:tcts drasoucr. RRS:lSt() 3 kl.. 
Ki-civc Williclm A r ch i h u I d Dotr^Uis. i. is-.l 

'"'7 (S t U c k ho I 111). 

(.\) Da an v. i. 1^«5 ■"7-.. til. kand. (i. 191"» ' •■ 
ni. kkiMin i tvska n. engelska sprakc-ii vid 
HojiTL- allni. liiiuM-Tkct i Ll in c a. iil. d:r Joliati 
\V hh c I III \yinai!. f. 1n7.n ";•,. 
(4) I II ii c g c r d. i. lS9ii '/,, student \ id Upp.sala 
tini\'crsilut. 
Per (iabricl, i. 1MI7. .niidsiikMif. t \XnA. (i. l.S-l.J ni. 
1-lisc Manc Caruline Nordstia.ni. I. IM(>, + ISMI. 

Unilrar; 
Ii III III u Cailiuiiiia Cnii^laiilinu. i. l^to \;,. U. 1^/ I 
'V, ni. tullioiA altaren Hrvv Rnl.eri W cii,ul.er.i;, I. 
lb,^4, t 1904 (S t o c k h o 1 111). 
A 11 a II s t a loluiniiu Hlisiihiili, i. 1.^4n -'Vt. (j. l^l>^ 
•-'/.-, 111. laiovci-kskiilluk';iii. iil. J:'' l''''il '"I';"' H-'"" 
hiick. i hans 2:a .iiiitc. i. l^.^ll. t 1^^'^ (S : t () I o II. 
S\en Maiiiuis. i. 1^19. icktor, ou tikniitrullor, T K^^'- 
(i is,?s "h 111 (i II ^ I a I v a (.Imilintu Widiaiiiida Pel- 
Kissun. i. 1M7 -■',.. (Stuc k hul 111). 

Marie I. o ii i -^ i Calliaiiiia. i. 1^.^^ '" m. d. l.^.-i/ 
■*/'u III. landlhnikarcii Carl (iiistai '\s|iLdin. I. IS-'-'. 
t I.S9J (S i u e k hu 1 ni). 

A I a I- i c O-^cur (iciii;i, i. 1^41 ''/v a.^Manmin (Ncw- 
V o 1 k). 1815006 

Herslow. (Jun. mal bk;uisk i.r:isl>lakl . liv 
1,.,- var slöt IS u. ,r.ui-iu,iilsiK,,.|or 

; ITlMl, <;. Hl'.'.". Ml. \niia l'rl trrs.h.l In- K. ni;, v 171S. Iiuil. 

Ursifu' 11..' \laia Vliha I nilHUKT. t 17:;-J. bld lailrr till 

laii Peter, I. I7,^l. iil. iiim". kMkuheide, pmst, t IH'4. 
(i. ls.S</ 111. Lhiistina .AnloiiKlte Hui.s. i. i73.s. t 
1M)4, I. Carl AiiKm, i. 177.'. fil. in:r. kyrkoherde, prust, t 
I.S27. (i. 1M(, in. .lohaniKi Catharina rastbcri:. i". 
\1W. t I.SflO. 

Ddltrar. 
S o /) /( ( c, i. IN2-I (Mal ni o). 

Marie Louise, i. ls2() "'/,i. (j. k^ö-j 7,,, m. \i^■^_. 
haradsh()idin.v;-cn l\'ter (iutthard KwlmIoI, i hans 
2:a kMite. i. is2l. t I sug (K r i s t i a n s t a d). 
i. Idhan Christian. I. I77,i k.intor, t |,s,-i_'. (i 1 7'M 111 
■Anna fdisahcth kicdiika liiti^-^i. 

Niclas .loran, f. IMin. fil. iii:r. k\ rknherd>. , t iMid. 
(i. \SÅ\ 111. .\nna Christina l.iliehorx, f. 1MI7, t (I) Carl Ciiiisiiun Peter, t l^,^() ■',■,. fil. d:r, 
f. d. lektiM-, (irdi. I st\rclseriia Kii Malinc) 
Tninclilla larin a,i;sak th.. sii.f(irsakriiiM:sakth. 
Öresund. K..ekiiiiis mekaniska \erkstads aklh.. 
IH. fl., f. d. t.ilnian i riksda.i^eiis andra k.iiii- 
iiiare, t. d. nrdr. 1 st\relseriK, f.ir Skånes en- 
skilda b.ink (I. Sk.iiidinaviska kreditaklb., K ni 
■':>t k N O. K 1) Il O I ur, (M a I 111 u). (,. |.s(,7 
i'||/ 111. Il II I d il Willnliiiina Tiainlwll. i. ]sh) 

15. un: 

a) A II il a Tliioiliirn. f. \ShH '','.-,. 

I') t: 1 1 i II Siiiiliid Anitilid, f. im7(I ''/i. (1 i,S';i 
'",'7 111. :.^(idsa'^Mreii Jnliiin A 11 t 11 n Wirncr 
f. M^2 '-'.. ,4.^. ,1. I,eh. 15,, r I 11 11 d ,, i 
Skåne (S k a r li 11 I t). 

c) /////(/(/ Jnsc/iliiiia il na), f. I,s73 -/i-. 

d) Dora Alida Mana. f. 1,n7,S '"/,,. 

e') Hilda Aiinira. f l.sMi '"1 inalarinin 
(M a I 111 o). 

\) I: r II s I <}(',, ri: Carlsson, f. hss^-',,, in- 
Ueiiior Md S\eiisk,i sockerlabriksaklh., f d 
"iiderhiiin.iiii I Kr(Mipriiiseiis hiisarreu ;ics 
reber\ (I. 11 11 d). (i. IMKl '',,, m /f /,/ „i y 
Hilda I hl II via KocL-mii. i. Is.s*; ' ^ ./ " Il C a r 1. (2) B rn s t Johan Adalbert, f. 183S ^'/r, jur. d;r, 
i. d. jiustiticrAd, K in st k N O (St o c k In. I ni). 
(i. 1S72 ■'/; lii. / (I s c !> Il i n c (iiiinii ii;iii 
■ Ndi-Jic, I. rs-li. '-"'/:. 

lOKaiii Ainiii llch-iia. i. ls73 ''V^. anställd 
vid Skaiuiiiia\ isk.i kiLditaktli. (S t o c k- 
lid I III). 

h) H II I (la l-lisahclli, f. IS74 \'Vs. 

c) II c I c n il Katarina, f. I.s7.=i -'/n, iiiahiriiiiia 
(S I .. c k ho I 111). 

d) Carl \'ii(jlaiis. i. I.s7/ '/>,, Idjtiiaiit Nid 
(i(Ua liiuardc. Off Kr liistr piibl, RRS:tSt 
O .^ kL (S t i. c k 11 (I 1 111), (i. 1"II2 -'/,, 111. 
Anna Mariiantu idrclai Oinnncrstfdl. i. 
IKM "/ii. 

Döttrar: 
Brita. i. 1903 */i-... 
A i n a. t. 1905 "/ii. 
c) E r n >i t Clirislian, i. issl -'"/;i, föreståndare 
f(ir S\ diska liaiidclskaiiiiiiarcn i N c w - 
Y o r k. 
(.-1) Anna (icnrmna Amalia i A in c I i c), \. lS4tl "''i. 
(i. lS(,ii " ,; 111. kMkolicrdeii i NorilividiiiKc o. 
DaKstoriis idrsiiiiiliiinais iiasioiai af Lunds 
stift .-V//s llcnnl; Stliolandcr. \. \s^^''!, 
(N o r r II \ I d I II u c). 
{■\) Ii ht) a Charluiia Willulinina, i. l,s)2"',., 
(1. 11 n d). Hessle. I!(,r:,s, <iä stuil 
isoii, liaiidlaiicic IVtcr Hcriihard. 
III. .Xnna Klisa <^U- ^^!^1'^*'M"'^ 


ii. 


:hi;'Qér 


17. 


kyikdliLTdc, t 
criiiaii, i. I7(i'>, 


17 

t Mcii.^t \oltci-. 1. 17';(., liaradsliiifdiii;;, t l.^M. (i. I.V 
111, MaiKaicta Cliarlntla Haf\ uiiiiaii, i. ls()2, f Iho :iur, Bani; 
1) l5irKui-_ Juhaii, i. IS.'(>. holialtM.ul, t iviil. (,. 
1862 ^"/lu III. .4 // .i; /( > / a rvlroncllii CuniUna I hinn. 
f. IS.^S '"/,; (I ii 11 k (i p i n Vi). ^ 

I5arn; 

(1) Sven Vdllci, I. 1S()3 ^''M^ ijaiistcinaii i toi- 
sakriiii;sl),.|a>ict .Mlinaiina Braiul (.liuiki)- 
I' i 11 u). 

(-') A II II a CluiiidUa. i. 1^(J,^ '/:!. lärarinna i 
\aMra Lleniciilailar..\ crkct i.ir llickor i I .i ii- 

(.?) \V u I d c III a r, f. lMi7 -'/i». iorstc in.ucnj.u u. 
clicf för kuustruktionsakklniir^cn \id ttaliii- 
stads Nya VcrkMadsaktl). ( M a I iii s ( a d ). (i. 
1901 -"/i 111. A II II a CcUsiiiu Xonlsiroiii. i. 

I5a:ii: 
/ // 1,' < h 1 a Hif^^iihi. I". \W2 -'';■.. 
.\ L- c W ahlcmur, i. IMii-1 --■... 
(i II II II 11 r Johan Wtildciiuir. i. 1''ii.t '" i.. 
(4) .'V//.S- liiiKir. I. 1^7.T '",1, ka|)tcn vid Miialaiuls 
artillerircK:tc, artilicristah.sofficcr (S t n c k- 
li o 1 ni), (i. 1903 --/ii 111. Malla Amy / // i; <- 
hora Aiifiiisla Svinliiifvitd i Väst er nöt lund, f. 
I«7() ^"/.. 

Barn: 
/ // ,y a, i. 1 9(10 "/iD. 
/•" o n t II > Biriicr, i. 19(iy -/r. 
?) Christian L^ldvi>,^ f. 18.^-1. tiaradsli()fdiii);, t l"n7. 
(i. ls()9 '"/» m. MuiKanthu Lovisa Cluirloiid 
Dann. i. IM3 ■'"„, (S t ock ho i iii). 

Barn: 
(i) H Ii s u l> c t h Cliarlolla, l. ls7(i ^'s, aiiisi 
(L o n d o II). 

(2) Bengt Uidviii. f. 1S73 \;'l., ledamot af ^\c- 
riKcs advokatsaiiifiiud, inncliar advokatbyrå i 
(i (") t u I) o r u. (i. 19(12 ■'"/-, in. K a r i ii Rliodin, 
i. 1.S79 -'/,;. 

Holtrar: 
Ii c r i 1. i. 1911.1 ■-'■'/:. 
A n n a L i s a, t. \'n)A Vu. 
{M Ii r i k Willwlni, i. 1877 ''/i, Iniinani \ id l'osi- 
lioiibartillLiirc,u:ict, ()iiBciiS\S (Siock- 
hol III). (-1) I II K er ,1 Lovisa, f. l^^: 
.4 .v c / W illnlni Walltii. (i 1^.^V -'',7 111. i. lI. 
I' ,^) t: Inka i o v / ■> (/, i. l^.-i 

hyi)otuk>kaiincrai-Lii. ordi. i Mvrclseii m, I cnsi.m^ 
inrättniiiKcn i (i o t c h .i r k /:;;«/• ./"""^ A. ./</<// 
/i-/r, i. li^.^ö "m-j. 

-1) HciiKt Waldunar, I. |N.3/. iJodsuK s7.^ --/n I 
c lid pr). (/ </ Nolinanii. I. l^.1 
Hain; h. (i. 
((i D- aTiuI- s /<y,/r«, i. 1^7t. '-; n, (H r, k .. p i n .u O. 
Karin NiUlciidrtl. i. Is/O " ■- ''• '•^'"'' ' ^'J- 

f. laiiUthnikaicM .4 // .i,' // s / (iyllc lurantz. i. is/-. 

Bosatt i Kinlaiid. 
t:isa Mana. i. 1^7^ 'V i. Itu ItislII (^ t n m s- 

1, aKcn. Lillc.ku;;). 
/' c r Bcrnluinl. i. \>^1'> "'<• (NA a r i c s t a d). 
K n II t. i. 18^.^ ^'11. Arr. o. bcb. ^ t o ni s li a ,i; l- i, 

i VaslLTKOthmd (1. i I I c s k o k). 
C // /■ / s / / a II, f. l«'^(l "/:i> studciil \ id U P 1) s a I a 

Christian LiuMk. t- 17^'7, liorKinastar.-. t l^.*/- < 
l,s2'-i in. Ulrika Catharina WalknbcrK. I- 1'''''. ' l'S>- d\iu .August, f. l«.i^. aixitckarc. T 
111. .Anna Carolina .-\skcr. i. l^^^. Uir^u- iWarku 
1SU7. (i.' 
t IM(I2. 

15arii; 

(1) (. /m;s t i a II L»(/r/u', i. 1^79 
1 S t o c k h (1 1 ni. Vi. I"ii(, -"',, 
Caviilliii. i. \^~'> ^'ki. 

Barn: 
.4 (/ (- /; Carl l.udvia. i. I'''ii7 ;;'/... 
Ulla .4 II II a - S I i ii a. i. l^D^ ■ /"• ^^ 

(2) .Aiimi Sofia Hiriiitlu (Hr i la), i. b^M ' /■-. 

igol -Vr 111. vcrkst. direktören i aklli. Malli> 
Siidcrtclic o. i fastiKla-tsaktb. N;o 7 In^y.^ 
Stockholm, iiiKcniiircii Sven Daniel lUi 
man. i. IM^^ ","> (S u d c r le I j e). KrosvlKillJlare 
/• / / a Josiiina Hildebrand. n.-kcl 


luuiiiil svi'iisk sHil.i II-, 

i Ö!rtorgötl!Uiil. hvnrrsi 

iil;tt'li,i;on nidilos i sliiu- 


u Skan.M..ri.s 
iil.istL. kiiinlo 
af i:.00 tiil.-l 


liy i H.llvsla,)-. 

iltcfn,J.'rii Hi^ncl 

l.f.le ..lukr, ti, 


Ilul' 

;ir-sl;i 


llilKl.niiid, f. 1714, t 
i^-iiiKcii it:;;» m. Anna 1' 
1 17:.0 Hl. Anna ILtoII 


julnai-rn ...I, 
1771», var Kil 
•isduliiT. r. 17 
.a IJj.irlint,'. 


Ivfiini' Kftng.T 
1.-., v 17.-i7, anilr.- 

r. 17 11, i iMi," 


niksi 


ireklör, i ISll, k. 17S( 


•aiKl, 1. 1711, 
111. l...\i.-,a .\ 


li.-r;;-iiM kanikii- 
iu.k, r. I7r.'.r 
iinilradc- vliiUln;. umn 17 

rr.r alt skilja sUiklnain 

son kapl.-n.'U llilil.-l.ra 

iiandss(iii) bibcliJlU drdii 


;i Ull Ull. 1.1. 

nrl fr., 11 sill 

Ull jlild.-l.raiiil 

sliikliiaiiiii, 1 


an.|-,-.i., I..iii,...l 
,l.,,.iiaii,n, llan- 

ii.lan iiiikaii ..ol 


\ IM 


wi^vr siijicr är ISl.'l) iirul 


ra,l,^ (h..|sai,iii.i 


lill 1111,1. Uran. 1 


\r ( 


■ ssa .viiKiT s..n.i- 10. r 


'l'l,.'.„lur Dnii 


1 IS.' n.ai.iii 


I.MIll 


Hl, T liir ,>lah,l>Ki. Ii. 11, 
.>lnisKrrn.ji. MJiiluar.n 


..Il l;i..r Ijiii 
ÖU.r llillil.ra 


(s,' n.Ml.ini lin 
iiis S..I1 i aiiili; Olaiidsgrcneii: 

Tlicuc]i)r ^:lllallllcl. l. I7mv, liaiidlande. ■Aods^iiAyv, t l.^M. 
n. l.S.^ll III. .Iiili.iiiiia .Amalia (hininKiiis, i. I.MI, t 

li.iiii: 
I lliUUuard (} d I Ii i I d u Anialia. i. l.s.M '"'h. ii. \shl 

-'^'r 111. piaisuii (.. kvrk.ilicrdcn Aiiluii Niklas riiclaii- 

dcr, i. I^2'>. t l'»iu, (1, u ii d), 
2. N c II r i 1: liiiicuiiicl. i. I.s.-i2 '-'" Vj, \ icc liaradslKiidiii.ii, 

t. d. Diiihiidsin.m ,1. ilska! i dninaiistMcNuii, R W C ) 

(S t (1 c k il (1 1 III). 
.V Carl Isak Tluodoi. i. ls.*-l "', i... );udsa,i;aic, k W n. 

ÄK. o. heli. Sked c in ,i s s c pa Öland (T i n .u s d .i !). 

(i. 18.=56 ";■: 111. l-lisL' Cliarlnllc riiul iiloii, f. l.S.ll, t 

lS7.i 

I5arii; 

1) H f r t h u Aiiiulia lilisalnili. i. l.s.S*; "'/„ (Skede- 

.') tliiiio Al h 1 II riirodor. i. i.sr.l -';., med. lie., e. 
provinsialläkare i Nastanfurs distrikt i \ aslniaii- 
laiid. ianiväKslakaie (V ä s t a n t ,i r s). (i. I!s'n, 
"V:i 111. lihha Hlcoihira Ihiniia L o ii i . > llildc 
/;/'((/;(/.s.S()/;, I. KSl)7 ■' i-. :;m iiiiiu^r.u AND 

3) Ciiii II II :^ i> Eiuil. i. 18(.2 ''/,-„ KcuuulaKuil for I.h- 

sakriiiiiibokisct Alliiiaiiii;i Ur.iiul i loiiköiuiiu, Inii- 

viidagciit för lifförsiikiiii.usaklli. ■rinilc. niiicli. 

assiiraiisaj-ciitiir-, och .siicdilifiisaiiar i S i o c K- 

li o 1 m. (i. 1^87 '"7ii III. Hilda Aimn^ld AnntUa 

Bcriinrcii. i. lS5(i '"/il.. 

Mani; » 

I) a K III a r Aif^ii^la Hlisc, l. IhS^S '','s, aiistalKl i 
akih. Stockholms Folkbank (S t o c k h o I iii). 

/;■;•;(>/ Isal; Hildebruml. f. l^"l) ' ' !■. 

A II II a Maria. t. IS';,^ "/i. 

A' <( /■ / /; Matilda, f. isug "V^^. 
I) I o h II Henrik V.iiiuiuicl. i. 1S<.7 '-'/n. Ä;<. SolhciKa 

|ia nlanJ ... ariciklciai S k c d c iii o s s c (T i ii .u s- 

d a I). (i. ['>m '-'/(i 111. /;■ \- (/ Mana Air^ii-^la Mcdc- 

Hus. I. iMi'; ''',-,. 

Barn; 

Carl (} Il s t a I liiiiaiuwl. i. l^nil "/ui. 

,/(./(// Torsten Waldemar, f. 1911.^ "'"/.l 

Siiirid I n Ii c ii c r d Maria, i. 19(17 -/lo. 
.t) hlis Gustat Adolf. i. 1869 *^/r,, civiliiiKciijör. ka|)- 

icii i Vajr- o. vatteiihy.iJ^iiadskaicn, verkat, direktor 

o. ti-afikchef vid HlekiiiKc kustbanor (k o ii ii c b v). 

(i. 191)1 '■'/)« 111. Astrid HcdviH Charlotta Sclil- 

her'^. I. bs7l -'/r. 

Barn; 

(; /( /( V o r, 1. l''IL' "'/lu. 

Rolf Carl i:tis. 1. l';iM '\'s. 

/;'/ s (/, i. l>'iMi -""i'. 
-\. II i I III a Siiiia. i. Is.-i'' ''i (> o I b i- r i; a. T i n k ^- 

d a I). 
5. r.iiiil Albin Hildcbraiid. l". IS-44, laiidtbnikarc, t isoj. 
(j. 1NS2 -'/'ii 111. Anna V a I h o r a Kiöltlströiii. i, Is.ti 
-\ln. ÄK'. o. I)c-I.. 1. i Ii a S ,, I I) L- r .u ;i (V i n .u s d a 1). 

SlockholmsjirLTien : 

!5ror [:niil, f. iMio. fil. iiibdd;r. nksaniikvai ic. + iss-l 
(i. 1S4I III. Anna M;illiilda kkcciaiil/, I. ISlh, t INMk II a n ^ (Hol llildihrand. i. IS42 '■,. iil. d;r, i. d. liks- 
antikvarif. lin .if de l.S i Sv. Akad.. K ni st k N O, 
\i RS;t St O I kl., K i5ad / L.av O 1 kl., K Bai Si 
MikOinkr, K IM) O Ur., St Oif It Kr C), K' i'r Kr O 2 
kl. Ill kr., K O 1 r J O 111 kr. K 1' Cln O ni ki, K S (J Hv t' iiii,iikiu;am> •■'''•• 

2 kl., Off Fr H L, Off PS:t J:ik O, R l'() d.i C, 1. \' A. 
LHA, Hed L Pr K A, L Sk S, 1. \ S, llcd I \ \ - 
(S t o c k 11 o I lu). (1. 18f)7 'Vio 111. i' / ' /' M>iria (.liui 
lotta h\artin. \. 1^-15 '-/i. 

Barn: 
\)Elui Malhilda CIniiiclla. i. 18()ö "'/'r. CJ. lb^J-\ 
'V-' lu. civilmucuiurcii, ducktorcii för aklb. Tabaco'; 
H ] a i ni a r llitmbniacr. f. l:5()8 -'Vu' (S t o c k- 
lioliii). 
2) Karl Linil lltldcbnuid, i. KS7U -'/«, iil. J:r, luitvud- 
redaktur för Stocklioliiis IJaKblad, ledamot al riks- 
dagens andra kammare, I, Sk S (S t o c k Ii o 1 iii). 
(j. 191 K) '-'7» m- Elisabeth af (Icijvr^tain, i. 
187b -"lu. 

Uaru; 
Ebba 1 1 s a Lecilia. i. VJOS Vi. 
[■lin Kerstin Matilda, f. I!ni7 '7s- 
Karl G II s t a I llihlcbrand, f. 1911 -'"/'■. 
I ,U Signe Anna Lovisa, i. 1873 -"/s. (i. 18wu -/ii 

I 111. fördeliiiiiKsläkareii vid 11. armeiurdelnm^cii, 

i regementsläkaren vid Smalands ariilleriiev; :le, 

! RNO, LKrVA, med. lie. O lut l'ctvr Sorcnscn. 

I i hans 2:a gifte, f. 1854 '"Vs (.1 ö ii k o p i n g). 

4) Hedvig Elisubetli. i. 1875 -^i. (i. 189V '/i m. 
jjrosshanJlareii, ordf. hos stadsfullmäktige i (i o t e- 
' borg, R \V O, Axel Christofer Cai länder, i. 

1 1869 -7«. 

1 5) Julia Nanna Mana, I. 1877 "7:1. (i. iwo -'ro i.i. 

I kyrkoherden i Moras, Torpa o. liraiiiliiilts loisain- 

; lin-ars pastorat ai Skara stift, teol. kand. E ni u- 

' /; n el liesl;o\v. i. ISO'^ "'/h. (15 o r a s). 

(i) Er il;, i. INMI '-'/:i, Jin. iitr. kand., vice aiiditor \il 
I K. Plott.iii (S t o c k 11 o 1 111). (i. IVII ";■, m. 

Al (j /• ,!,' / / Iredrika al Klinlberti. i. 18^2 ',7. 
, 7) Hilda Ceeilia Cliristiita (Stina), f. 18^i "/m. <i. 

19t)4 '"'/ii ni. docenten i sveiuka sijrakei \ iil LiiiuK 
universitet, fil. d:r Hjalmar Axel Eindrotli. t. 
lS7cS 7l' (1. u n d). 
2. Bror Albin. t. 1844 •■'/:„ i. d. ad.iimki vid Mock- 
holms högre realläroverk, past(jr o. piedik.mt \k1 
Maria sjukhus o. Södra bariiböidslii;set 1 S t o c i\- 
h o 1 ni, hufviidredaktrn- för Svenskt Rorliatt.^.illeii. 
(i. l:o 1874 111. Hilda Mar.uareta Charlotta Hraiuiir<. 
i. 184(1, t 187'-', 2:o l<Sö5 ''/o 111. Anna Smia Joliniina 
Cliarlolla llergensiralile. 1. 185/ ■■'•... 370 1111 iM) Barn. i l:a giftet: 

I: II ^ c II c liiml Hildibrand. i. 1S76 ''/t, med. kand. 
(11 p p^al a). 

M (I I II i I d c Mana, i. ISTo ''/t. (i. l^-^Ui ''U ni. kas- 
sören i Stockliolnis inteckniiiubjiaraiitiaktb. V ( /.■ / o r 
Emil Josef Salnison, i. l^<74 ""/s (Sa It vi "- 
S t o r ä n k t- n). 
A. A II II a Ebba Maria Euvisa, i. 1.S4() '''/o. (j. 1671 "'.-. 

Hl. vice liäradsli()l\hn;<L-n A.xcl iMedrik Alexandersdn. 

f. 18.5S. t 16611 (S lock h o I ni). 

4. Henrik Hubert Teodiu- Emil. f. 1646 "'/ju, !il. d.i, 
riksarkivarie. K NO 1 kl., kkS;tSt() 2 kl. mki, 
1. V A. L 11 A. 1, Sk ^ (^ i (. L k ii o I ni) (i. IS7u '"lu, 
III. .1 a I i a Alina WiHuiiiiuia Cniterwall, I. 1640 ''/i-'- 

Sune Hildebraiid. i. 1879 'Vs, iil. d:r. doceiu i 
tyska språket vid U p p s a I ci universitet. 

5. Carl midemur. \. 1851 ■'/«, med. d:r, proiessor i 
pediatrik o. praktisk medicin vid Lunds universitei, 
öfverlakare vid länslasarettet i 1. u n d, R N O, 1. I"" S. 
G. 1869 -\'io Hl. frilicrriniiaii Anna E I i s a b e I h 
Thowine Gyllenkrok, i. 18()5 '-'/lu. Benigt Ulol HiUUhraiid, i. 169J V-'. 
(). Bror Emil, i. l6.S(i --V-, statens landtbruksinKeni') 
i (jöteborgb o. l5olins s.unt tilisborxs lan, led.miu 
af st.idstnllinakiiue i V ii n e r s b o r k, R W O. (i 
::n 111. // el KU von lleiine. t. 1676 -7;i. 

Barn: 
(;" /■ et a Hildur Matilda. \. l"ill "/:. 
Bror O I o I llildebraiid. i. I"ii.? '"/u. 
Ii r o r Em il. i. I<'(i7 " U-,. 

SkönbtTgasreiien : 

Carl (justal. I. 17'J7, skräddare, t 16):. (i. iii. C.irnbii 
Olterstruni, f. iSl.Hi, t 1890. 
Barn; 
1. Carl Rliilip, i. I6.il, maskinist, t l'>'w. (i. l6o7 -", i 
ni. A u K 11 s t a Carolina Xilsson. f. 1641 "/r. (d ö t e 
bu r .u). 

Hani: 
I) Axel I ill v. I. I6(i6 ■',!. ingenjör, deiaR.ire 
.iktb. M.iskin, 111, lien KVuul.ilur ((i n I e bu r kI. « 
16'^! 111. Anua Wildediiia LeniivaU. i. I6(,6 ■'■-,,. i;,\. Harii: 

A (I r ni (i Olivia Atigtisla, f. 1S'M "Vt 

.\ // (/ (■/■ > I ilin. i. is'^t) -"h. 

A X cl Willulni. I. l.S';s -''/s. 

/\ « / / /; Miiiid, I. I^>it5 'Vi. 

.■I // /( (/ L i s (I. I. l'Ji)() -'Vu- 
-') ,4 /( ;/ « Sofid. 1. I.s7,^ -"'ill. (i, l^'A? "7u' m. K.i--- 

surcii vid IdiisciLds i;i!)riL(.|- (1 n •< I d I luliii^ 

Svriisson. I. 1SS3 ':,-, (J o n s c r c d). 
.\\cl Au:<iist, I. IM-I, iiiicdiKiic. t 1^7^. .1 // n d. i. IN/.T 
Svensson, i. O i ul ^71 -'■, (S i .1 II •< c h 
Piuv;). 
.i. Anna Calliariiui, i. Ih-tl ""/m (^ o d c Hildebrandsson. Nrdaiiståciul.' llildi-l.r.uid 1 1 il(l.'lir;iii.l--..ii \,ir -uh^m, ull i,,|..| 
iiMiTii Olol' llill.l.riiiiil, r. ITU, ; 17711. .Til lil.Nlr s,,ii III! 
lM•|•-sllu•kMuiku^ jliUl.lMiiii.l |[ihl.l.|-^iiHK-oi, i ,1, nu. - ^ili.^ 
ni...| l.iivlsa .M.irrk. 

Hildcbraud, i. 17^1, k.ipuii. inusiksknustalhirL', t 1.^.-^. 
(i. \s.^A III. t;iili.i (iiist.iJMi ,il Wiiscn. i. IM.v + lN''v'. 
liarii: 
1. // ;/ i; 1/ llildchrdnd. i. Is.^N ' '" ^. iil. d;i. i. d. c. n. 
liroK-ssnr I iiK-UMinil.i:.;!. \icc uidi. i mm.I-cii u.i 
Llluiiia laiidiliiiikMiiMiliit. KW O I 1,1, k .\ (1, K IMi O 
1 .^1-, (.)n l'r ti 1 . L \ .A, L I. .\. 1. \ >. lUd i, \ \ .->, 
koiTLsp I. (■) S (l^ppsala). (i. l.S(,(i '\rj iii. VvLli- 
dcla (iusial\a Cliarinita al \\:i-cn. i. I^N, v \'n\:,. 

Iknii: 
I) lililid Ehonma llaiina L o u i ^ i . i. IMm "'/u. d, 
I.NVI, '",■; IIL C. proMiisiallakarci!. aicd. Ii^. ///,:;,- 
AH> I n Tluodm- llihldndiul. i. ISoi -■'■. (\- a s t a ii 

I . 1 r s ) . 

.') .S' \- ( // /'///;/, llilildiraiiil. i. l^(l'^ -'•.,... a.ii .mlhii. 
diicklDi I Alhii. liai;i,|skadLi.Msakiiir<sakll).. Iiai- 
MldicdakK.i PM lidiliM:<eii (n.,llaiiK.iin.t (S I .. . k- 

II n I III). (i. isD.s -',, 111. I: in III v Liiiiin Mdiiti 
\\'iilui-()lil:.(in. 1. I.S7.1 ''";„. iny. Döttriir: 
r. b b u i'.h(iuoia Wciidclu Miuui, i IS"S -"'/s. 
(i I c I a 1(1(1 1.,'iiisc. i. lyiiii '"l.. 
.^) S i K r i ti W cndda CtiroUna, f. IS7.1 ''/V,, (i. loiii 
111. ;ik;ideniiraiitiiiasl.ircii \id Uppsala iiiii\cisiii 
vicu haradslKifdiiijieii, R W O, Cuistul T h c o d ( 
BraiuUnri:. i lians 2:a ;;iflc, i. ISSN "-m (lip 
sa la). 

lihba Lovisa Willulimiia Malhilda, l IS-L' '-/:. Ik 

(.■.:^ct hus i Uppsala. Hill sr Rudelius. Holmertz. 

Äldsto kände stumfad.-rii var Kiirdfuiiluiii(lhiii(l<>ii Ter i 

llolnmr)) i Koasjij socken i \"esterg''itlaii(l. lOlter diiiiiii gArd 

kflllade sig h:ms (?ftorkomiijuiule fr.rst II^Iuut. snhui n„l 

iiiertz. SonsDnci) [irosteii u. kyrknherdi-ii l'er IJoliuertz, f. kciiiluild IkMiiaiiiiii, f. 17(,5, KodsaKarc, t ls3(i, (i. ni. 
l.aui-ciitia l.achuiiiiis. i. I7(.9, + JS.n. 

1. i'ctcr, I. 17')U. laKiuaii (afslutadc is-l'> i Skara del 
sista la.iimaiistiiiKct i SvcrJKc), t ls(),<. (i. IS.U in. 
Mariana Adolfina Wilhelmina Olivccreut/,. I. isl.-i, f 
liMi.-i. 

15arii: 
I) Adolf Kcinhold. i. 18.^s "hi. i. d. kaplun \ id 
Elfsbor.^s ro.u-tc, R S O, I^DDO, D V N[ ((iotc- 
borj,0. (i. issi III. hjiiiiia l.diaiiss.m, l. Is.tJ, t 
ISS.4. 

Hani: 
fl i II I III (I r liiiiHiiiiiii. I. iSSl '-'^/i(i, l(L-i-.:^sinjia.-iiior 

(S I (, c k h (. I III). 
W II I b (1 r i; WiIIkIiiiiiki, i. iSS.-i "'.i. lai.iriniia \ id 
rlcnicntarlarnverkrl tor tlKkcii i Maiuin;, (i, ,,- 
t cl. ur k). I'cr Maiiiin^ Bodvar Emuiuul. f. I^^-I '/^, an- 
stiilld \icl Matens lukoiii.,|i\vci kst.ul i ( i o t r- 

2) Carl Hill; Manins, f. is-lii '^.„ i. d. l,ii-;Mad a 
clicl t(i|- ariiiéförvaltiiiiiKi^Hs ci\ila ^.lL•l)a^tL■lllu■llt^ 
hvra, bckretcrare o. niiilnidsinan \ id Kiduiir^cii- 
hospitaj, K NO 2 kl, R W O (S t o c k li u 1 in). (, 
1MS3 "'.'•] III. fiilicninnaii /;' / s a Kumhiia Mutildi 
EJinnkn>nu. i. 1S,S5 -'*/-. 

Dotter: 
Elsa Hildiiiurd Maria Wilhclniina, f. l^bS '-'/n 
anställd i Allni. puisi.insioisaki iiiusl,,.hii;\'i 
(Sto c k h u 1 111). 

3) Maria Olivia Kciisiaiilia ii) I I v), i. IMs 'i. (i 
l,S'>.' '/m 111. ia.:;iii,isUirL-li Johan iak,.l) Casiiiiir vol 
jtdlicln. i halls _':a Kittc i. IS.-l.S, t l'yiiii ((inte- 
Immk). 

1) I o h a II ChWs Viklur. i. |,s,Sil '"/:, \ ice haiadshof 
diii.u, ki.aiolo.ude I Inlands iTividen i ( i,.leb(.i ^s o 
li(duis 1,111 IK 11 11 i; e I [). (i. l'>lll '■' ,1 111. ,S- ( / ;;/ , 
llilhvi lUaisiidl. I. \S71 ■'',. 

MeiLul. f. 17'>,s, liaiidlaiide. t ks71. (j. l-s.ld in. Clii i- 

still, i Sahma Sieiiiiiaii, i. lMi'>, t ISMI. 
i5arn; 

1) Carl Reiuluild Aiiiatiiis. t. ks.i?. sknllaiare, t l.s«.i 
O. 1S77 m. loluiinni A 1 1> i r I i n a Andersson, i 
kSl8 "V;, ((j r u h c d). Carl Anders livindiiiiis. i. I87,s ■;„. (il. kand., 
adjunkt vid hu.iiie ,illin. l.i r.i\ erket i 1', o r a s. 

./('/;(//; l-ndrik Swfaiiiis t S i a t i a ii). i. l.ssi -""'•., 
skoliaiai-e (S tock 11 o I ni). 

2) lilisabiili l.anrrnlia Ii c r ii Ii a r d i n a. i. lS4ii'"/, 
(15 o 1-,. s). 

3) M (/ /■ ,■.; (/ r ( / a CInirlollu, i. \s[l -'/i (B u r a s). 
A) Anders (i ii s l a I Julius, i. l.s-1) -'/i;. h.iiidlaiide 

(Ulrlee ha iii ii). 
r,) I o h a II Willtehn luiKeiu . t. ks-17'";,, iil. k.nid . 
laiai-e vid hliildliistitiitet ( I o in 1 e Ii o d a I. (i. 
i''i''' '■ 1 in. Hilma MarKiinia Sii.sitniia itlri la) 
Johansson, i. I^sl -'"/;. ' 

Dottei : 
Krisiina Mangan Ui Susanna (Siiiiai, i. I''!!)''/-.'. :;TI MOI.MCUKN 

,•!. Anders Aii.;;iist, i. IM>i. fil. ihr. k\ iKnlici de, v i: 
Ti. l,s5o '':'.) III. C ! a r a I'iiiiliii(i (ivitmhui Soii), 
i IS2'^ '-'':, (S t o c k h o 1 111). 
l)(Utrai : 
\V i n d i I a Laura Justina, i. I.s57 " ... (i. lb'^ii " 
ill .ijr.issluiiidlarcii (liislai Ad al I l.andcincii 
IS.S.S '^',,. (S t f)ck lid 1 111). 
.■I // ;; (/ ln'^iiicrd Maria. f. lS(i4 "'/^, .iiistjllil i ^ 
tistisk.i L\-nti:illnr,in (St u ek ho 1 iii). Holmgren. Anders, f. 17.N4, k. Iiuipredikaiil. kyrkoherde, t 1^'-!. 
(i. I.SM 111. (nisiau.i NordvalL I. I7'>7. + IM.H. Arvid l\,ir AehilU 

(j. IS.SO 111. lusL-p kniitraktsi)r..si. y l^/--i. 
11,1 f;u|.heniia Aher.u, f. 15.1 1) .\I (/ /■ ( (/. I. 1.->.^1 '"'■! (1. u d \ i .v; s h e r k. N ,v k i I). 

2) Ivar. I, iN.^.i " .. k.iiitor. ur.i;,iiiist o. skollärare i 
Roiio M.ekeii I ()ster.uotlaiid (Ro no). (i. ISMi 
-"'•, III. /' / / ( // ilnrcsia Stuniaii. i. ImiH '''m. 

Harii: ' 
Anna. t. InM '" ■^. lararniii.i \\< o n o). 
lillin. 1. ISN-I -'"■:. lararnma, oiKelnist (Krok- 
ek). 
/ v a r Carl. t. I.SM) -'/:. trad.uardselcs . 

■ /:/■;,■ (iiia-^. i. isss ■-'■;,, seminarieelev. 

Hjalmar irilint. i. IS'L' '"i. seiiiiiiarieele\ . 
.S 1- ( //. 1. iS'>f) -''-1. 
.■i) I- si er. f. IS,'^7 •' >. (i. iN^.-i m. förest, mdareii 
tr,|- renli.illiiiirusNerkel i \ a s t e r a s, disponenten 
./ ,. /( ,/ // lirik^snn. I. IMn "''., (\' a s t e r a s). 

I) Carl (iuslal. f. l^d-l -'''.-.. tolkskullararv ... slöjd- 
lärare (T 1 111 stor s). (i. l:o IS'M ' ■, iii. Ida 
t-|iiili.i Aher.K. f. I^d'^ i \''^*r.: i. o l'^n,T -"u in. 
Anna Kandina Xilulins. i. 1^M '^m-. ii<)i,\ii;itioN :>,7f, 

Rani, i l:a giftet: 

Karl I v (I r, f. ISiJJ '"/t. 

G cor :^. f. IS'),1 ■Vn. 

(1 n s t a I Hinil. f. 1R95 -/u. 

H i a I in a r WiUuUu. f. 1807 -'"'/i. 

Siaiu .\\ a r '^ il r v t a Joscliiiu. i. 1900 -^/a. 

i 2:;i giftet: 
Anna län l\nfiini.a. i. 1007 -'7io. 
/)' / r> r II lin k. i. I009 '»/,l 
^) (] i i, I- Ii liiiiil, 1. 1S65 -"/.',. Kr<isslKindiaic (Viis- 
teras), (i. is,s7 lu. Anna [.iiiuh/visl, f. 1860 V/i. 

Barn: 
/;' (/ ;■ t Anna. f. 1888 ^"Z-*. 
// i I d II r. i. 1802 -^A. 
.S / !,'// r /\I(//7,/, t. 100.^ -»/,. 
/)' <' /■ // t (iiniiiiir. I. 10] (I '-/7. 

0) lUrvin- I) a a III ,1 r. i. 18(.7 '-'Vr'. (i. I<;0 4 -^/u hl 
ixisscssi, 111, Ilen Olot 1. n <l v i k HiruKicn, f. I8011 
'■'Al. Ak', o. hrh. L 11 cl v i 'A s h e r ■^ i (")s(erK()tlanc!. 
(N v k il). 

7) S i t; II c (iiinilld. f. 1871 -"'/:;. (I m. laniiinkaren 
vid SödernKinhmds rcK:te, (i M af R S;t An O, 
Carl l^natiiis Wirén. i. 18()-1 '7u' (f: k e u s- 
d a I, Sö d e r t ä 1 j e). 

Hjalmar .I(isei)li, f. Is22. fil. d:r, professor, t lhS5. 

(1. ni. .AiiKUsta l.dvis.i \\ illielinma Nordnren, f. 18.^^J 

i 1000 

Barn: 

1) (just.if f-'rednk. I. |S()0. iaum.istare, t isoo. (i 
1807 "/,,. III. /;■//(■// I.asicnia PilroiicUa 1'tlcrsiin. 
f. 187,5. 

2) Hjalmar Au.:;iim, i. jsh'*, Kis.irettvjakarc t igiis 
n. 1R04 m. /:' </ / / /; Jnlm^nn (C a n t o 11. S. 1 1 a k , 
N (M- d a m r r i k a). 

Barn: 
K II t II MarKarfla [.avisa. i. 180,5. 
/// a I III a r l-ritliiof. f. 1806. 
II ill r 11. i. isoo. 

A) t: rik AUnrt. [. I.>s72 V?, ill. d:r. professor i mate- 
matik vid Uppsala universitet, L V S. 

I) .1/; (/(•/■ v Uuruhl. f. 1.S74 %, (#x. jägmiistare, före- 
Mandare vid Bisp-ardens sko^^sskola iBispjcär- 
den). (i. 1004 ^/h, m. Sofia Collher.u, f. 18S4. t 
1011. ;no ii(iim<;kkn 

Son: 
A\ il Ilialmar. f. 1905 7i-'. 
5) ,V//s i'riilu(>i. f. IS77 -"A,, fil. d;r, docent i zodIokI 
vid Stockliolnis hii-sluda (S t o c \^ Ii o I iii). (i. I'>0(, 
■■/,: in. Karin llcUmi VjaUhack. i. ISSl -"/t. 

Barn; 
K a i. i. 19ii7 -'r. 
Maj B r i i I u. f. i'Miv '\/.-,. 
f)) An II (i Helena, f. INSl "/i (Stockholm). 
.?. Carl Albert Viklur, i. jN.M, fil. d:r, iirofessur, t 
1905. (i. IS62 '■'/.; ni. irilicrrinnan /:'//« Stii'rn',tcill. 
f. IS.^5 V,,,. ,/\ic. Ascn i ()stci>;()tland (M e d e v i). 

Barn : 
i) Sal i a Gustava, f. 186-1 ''i, med. lic, praktise- 
rande liikare i Stock Ii o I ni. 

2) Andreas. I. IM)'^ "/r. kapten ... battericliel vid 
Smalands artillerire^;:le ( J o n k o p i n «). (i. b^H.S 
'"/'•, m. .icrefxinnan .\Uiria Luvi-^n Cliri^linu 
(L o II is el rall.unherii. f. 1S79 '^/i. 

Barn: 
Albert Melker Vilhelm, f. .,l90f. ''/n. 
L (I II i .s e Elin Anna, i. \W7 '-'-/ii. 
Anna Elin Saliu Elisalnlli, f. I<^lii -''U. 

3) Hjalmar (iii^taf Albert, f. 1^71 "/t, civilinueniui . 
disponent för Avesta nya snifataktb., K W O 
(Avesta), (i. !9ii2 '"/i ni. frilierriiman Elisa- 
b et k Sofia Slierii-^teJt. f. l8Sfl '",. 

Barn: 
A III III v Elin Sofia, l. 191)2 *'-'/i„. 
/. ( // n a r I Carl Albert, f. 190-1 "/t. 
Elisabet Maria Elin Charlotta, f, l''iiS -''/-v 
M a i. I. I90'> '-7.-,. 

4) Elin, f. 1875 '"/'<■ öfs ersköterska vid Röda korsets 
siukheni (S t u c k Ii o 1 m). 

-1. Aunust l:niil ,M,i;ot, f. IS2'), lektor vid sko.i,'sinstitiitet. 

t 1888. (j. in. C liar lott a Eleonora (finnan, f 

I,s31 'Vr, (S t o c k II o I ni), 

B;irn: 

/;■///// ,4/.i;(//. i. i^(l() "/.,, med. d:r. professor i liisto- 
lojii vid Karolinska iiiediko-kiruruiska institutet, 
I-? N O (S t o c k 11 o 1 ni), (i. 1891;'-/,, ,„ Anna 
llenrika Elisabeth lierti, f. 1857 '■'/i:'. 

T hyra Emilia, f. is7.-i Vn. (i. 190ii ",',„ m. rote- 
maiiiieii i Stockholm Carl Magnus Leopokl Stecii- 
maik. f. IS(,i;, i" luiM) (S t o c k Ii o 1 ni). IIOL.MGItEN :!77 

5. Alaric I-'ritliiof, f. \KU, med, (J:r, profcbsor, t l^^T. 
(j. 1S()9 ^'^/s 111. Ann M u r Li r c t Tcrsinvileii. f. isSii 
"/:.•. Forfiittariniia (S t (i c k li o 1 m). 
Barn: 

1) Anna Mariiard.a iCiiita), f. 1S7(I '".•,. Fru HdIiii- 
grcii. Hch. fULii \illa pa l.iJiii's'nii (L i d i n k d 
Villastad). 

2) Israel I-ritliiotssnn, f. 1N71 '-'/,„ int-d. d:r, docciil 
i medicin \ id Kamlinska mcdik(i-kiniri;iska institu- 
tet, läkare a tiiherknlosaidelnin.vieii vid siuklmsel 
S:t (iöran (Stockholm). (i. 19(i.^ '"/n, m. 
1 ^a Helena Ahrenheri^. f. Is.si "/,^,. 

Döttrar: 
A n n W a r t: r v l . i. l"l)4 ''I-,. 
Ida (i u n v <> r Sulia. i. 1'^iUi -■'•,. 

a: ( r s t l II, t. 1'MIS --;.;. 

A) li i ,i r n l-rilhiolssnn. i. Is7i -':„. kapten \ id K. 

Flottan. K'BadZI,o\v() 1 kl.. R Pr R () O 4 kl.. 

R R S:t .'\n U .? kl. (K a r 1 s k r o n a), (i. IS^-T) ■"/!» 

m. /:' / .s (/ Kanisiiili. f. isTl ''''m. 
Barn: 

Björn i'nlhuil Waldemar, i. 19(i| ■'/.-.. 

r. ! s a Malhilda Wamareta. f. l'^(l^ "'/.s. 

.4 n n e - \l a r i,' r c I Ii e Si)i)liic, f. I9iih '-''/,s. 
I) Tar si en Andreas hiiliiofsson, 1. 1874 '/.s, ci\il- 

iniceniiM-, afdelninjisclief vid Troilliätte kanal- o. 

\attenverk, k' W O (Trollhättan), (i. 1S<>.S 

-/,. m. r s I r i d Sulia al Kluilhem. f. I,\7-1 '"/„. 
Barn: 

/)' e r I il, i. iwiil '■;,,, 

li i r ii i I. I. I"il.< '";'.■. 

Cl e r i r II d .Wamareta, i. lvo|-"'/ii,. 

I: i, I r 1 d Altliild Sofia. i. 1^07 -'Ai. 

/ /( ^ r i d, f. I'>U9 "*/.,. 

Torsten i r i I Ii i o I. f. 1911 '^'H. 
f>) Nils (tunnar Trilliiolsson. f. 1H7.T "'/u, med. d:r, 

docent i otialri vid Karolinska mediko-kirnr^iska 

institutet, (ifverläkarc a öronafdelninKen vid Sah 

hatsberKs siukhus (Stock h o 1 m). 
• O I II i; r i d Martiarela Pyroht. f. 1877 '"''t. (i. isww 

"/,. m. läkaren vid Troilliätte 'kanal- u. vatten- 
verk, med. lic. Anders Oloi Dalsjii. i. |,s7.S -"t 

(I ro 1 I h a t t ,1 n). 7} Mur ii i I S<,iia (lullvifva. i. 1,smi ■'/, (, pxi; 

.'.'■■ "I- i;'- l'n.vinsi;,llakarcn i M u i ;, I ,, distriki, 

l"''io^'^li'J'''"^"' "'^^'- ''^- '■'"'' '''''"/^ likiium. 
t. lo74 /IL'. 

N) fritliiuf rrithivlssoii. f. 1^S^ "/i, civiliii-uiijor 
.mstalld vRi Sicinuis-Scliuckeit Wcrkc i Berlin' 
(i. ]9(W v, Hl. Anna Mary I: I v i n i von Koch. 
I. ISSS '/iL.. 

Siiii : 
Jarl i'abiun Tlioni /-'rilliidfssnn. i. 1'j|ii -"*/:■. Holmquist. 

JiHiKt.yhoi,,, I sk.iii.- 'Ii.ni, f. I7S(). kciiiiMssiniislaiKltin.ilaic. t l.s^l (, ,n 
i.MMsa (iiistatva ()|ss,,ii. f. | yuj. f is,,| 

l.ars t-',-cdnk, i. IMl, cxpcdinnns J,ci, l,a,■ad^lM.idM„, 

T 1'^'"- ,•'■ -:" IM(i III. linte Christine Marie Dalil 

I. 1.^24, T l"li. 

Harn: 

i» /^7<T Ahraliam Ir c d r i k. f lS-47 '-/- .i^ener d 
intendent, eliel iV,,- aniielinv ajtniiiuens intendents - 
dei.arteiiienl neli l„i inle ndeiit inka ren, K W ( ) I K | 
RSO. K' NO, Iv' N S:i O O, Ofi IJelj^ I e.i,. O I Kr 
^ -^ '-"^ ' " ^' 1^ Il " 1 111). (i. lN7n ^"'/., ni nilierriii 
nan Cecilia Carolin., Maria S.ndiia iv\iah. i. In.S.', 

liarn: 

(I) Carl Axel Fredrik Ivar i \sl^) -"-'/. |,.iiii mt 

vid generalstaben o. i (i„ta lif>;aide, laräie 

\id KriushdK-skolan. R K' S :t St O .^vl (S t ,i e k- 

iMilnO. (,, V>m "/,„ ,11. TI, or a \y,rni. i. <i ö r a II frcdrik. f, |i^ii,S -■/„ 
liiiiKl dol II rid kr I d r I k i I'^(i7 '"/i,, 
'-') Anna Maru l.iaii.c, i |,ss(i -■',, liininni vid 
Anna S.mdstn.ins sk,, la (S i ,, 'e 'k l'i ,'> 1 in)' (.-i) II II a o liiiiil (}s-<iaii. f. lh^-' -"'/i. löjtiiaiii \iil 
(iota liP^ardc, Ofi h-"r Instr puhl (S i .1 c k- 
lio 1 ni). 
(A) 1: r i k (nishit Olio. i. I^s.^ '^''-„ iiiHlerintLiKk m. 
\kI InuiukiitiiiKaicii (1, I 11 k (i p i 11 k), (i. l'Jl() 
'V,, iii. 1: h h a ÅUKU^ta ihlnui Taiiiin. i. ISM. 
■'"'/n. • 
(5) WcJv/:; 1: I 1 ^ u l> c I Ii. I. I^^4 '"/t, lärarinna 

(S t ,, c k 11 n 1 in). 
(()) lirilc L()iiis( Cifilia il.ili). i. is,s7 ",:.■. 
(7) Ullen Soiiu. i. IS"i) -■-';.. 
2) H c il v i n Mdiia. 1. ls().i '''.1. (i. 1:.. I^^;^ ni. loit- 
luuitcii ÄXL-I llnun 1 conarJ vi.ii Sclicsen, I. I,s55. 
t 1S90: 2:o 1S')4 -'-■, m. lotskapteiicn, frilicnc l:nk 
(iustaf Casiniii SpaiiL. i. Isd.^. t 1905 (Stock- 
li(. I ni). 
2. .[(ins Wilhelm, 1. I.M7, \icc liaiaJsliufdiiii;. audilni. 
t 185-1. (i. l.N-ll. n:. .Malm Lovisa (iromivisi. f. isiw. 
t lOO.S. 

Louise riuodora. i. l>-t7 "/s. (i. I,s7-I -/i„ m. i. d. 
landtl.rukarcn A 11 I o 11 livnilidid Wcijcr. f. l.s.iS 
'"/s (K r i s t i a n s t a d). von Horn. :i. \.'o 1 

1 v. 11 ll.ilil, I hralis A,\cl Leopold. I. |MI''. kom mcil dolk aplui. t Is-''. 

(i. Is.fP 111. Maii.i Cliarlolia liiidlKi'^, i. IM.S. i isp-, 
liarii; 
I. Lolchl/ Leopold. I. i,S,5(i, kommeiidoi kapten ,ii 1 uia- 

den, t 1.SV2. (i. iSd.S '",1 111. Ailclaidi' lAdélci 

Hiiim. t. IN-I.S -'S,. .A.o, del 1 HiMias ut.iniiir (ielle 

(S 1 o e k h o I 111). ^ VON llOltN 

liaiii: 
I) Ruhcrt Puriddii, i. 18b7 *-''/o, c. o. tiofrättsnotarie, 
aiiinniieiis i .ucncraltullstyrebeii (S t o c k li d 1 m). 
O. 100-} '•■'"/.-, III. Uazcl Rvlandcr. i. 1SS.< '"'i. 
n.Utrar: 

/. / // v III o /■ //(/;(■/, 1. 1007 "/:i. 

// ('/■ v » r l'nuhiir< . f. 1011 ■'/-■. 
-') .4.V('/ (i 11 -.t al. f. ISOS ■'"/», kaptuii vid K. Pldttaii, 
I^RS:tAii() .-t kl., ■l'mi Nich Ht 4 kl., !.(')> 
(S t o u k h II I 111), n. 1S07 ^/k, 111. / n K r i d Maria 
Kidlhcm. !. IS70 "/,... 

liarii: 
Johan (iiisial l.couold. i. 1808 '"/t. 
Irmrid lir^thniK Adchudc. f. lsoo-'/in. 
Ingrid Carin Anna AdcUiidc t. J,''01 -"V. 
Ingrid Maria Cecilia, i. ivii'; -''ii. 

0) Anna Adcluidc. i. ls7-' "7. (i. Iso.j '" :, in, JlU 
iiKaren o. souschefen i iiriiKin P. C. Rclti,^ vX Co 
i Åbo Robert II c n ni 11 a von Rcttiii. f. ISdO -"/,■. 
lici). L-Kct hus i ..\ I) (I. 

4) Charlotte A d c I a i d c. f. l.s7o "/u. (i. I80h -'*/-, 
III. iiKLioruii vid .i,'eiiL|-alstal)Lii, R S O, Ofi hr liistr 
piibi, Henri Leopold de Chainns, f. \SM -'/,i. Ä.^'. 
o. bcli. hus i S t o c k h o I m. 

5) Leopold Robert, f. 1870 -■'/.-„ löjtnant vid S\c,i 
lifffarde, as|iir,im \ id ■^^eiicralstalieii, SkMte (i M, 
R Pr R Ö O I kl. (S 1 (I c k Ii u I 111). (i. 10114 ";'i,, 
111. Selma I: I 1 \ a b < I h Mananiie liohii^ledl, i. 
18,S4 -'",. 

Knät Raoal Lioiiold R.iberi . i. 1007 '-"/n. 

Rohcrt Carl Lredrik liohn-^ledi. t. l'M(i ''Vr. 
.Johan Heiiiiiri.u", f. 1842, kainiiiarhcnc, löjtnant, t lOM. 
(j. 1870 111. frilKTi-innaii l'l(iienLe Charlciltc l.iicie 
Hcnde, t. IS51, t isso. 

15.11 11: 

1) II a II ^ IlenniiiK. I. IS71 '-'... ■^ndsa.uare, l.indslin^s- 
iiiaii i Stdckln.lins hiii. iiaiiindeinan 1 Sotholnis 
har.id. Inncliai- lulliias ndcikonmiiss s.iiiil a',;. .■\li\, 
bada i Södertörn (|- o I I n a s. C) s 111 o). 

.') I n g e b o r a Helena Charlotta Lloreiue lilisabeih. 
f. 1873 "/i. (i. 1806 -■'/!) III. ■<odsai,^areii, ledaiiiolLii 
af riksdagens första kaiiiiiiare, laiidstnr-;siiiaiiiieii 
i t-:ifsb..r.us lan, loilnanten 1 l.ifre.^ :tets lllls,^el^ 
leserv, R W (J, friherre Otto Haltzar .Arvid \()N llOJt.N Silfverschiulä. f. 1871 -'Vr.. Innehar fideikonnss- 
uj;endoniarna KoberK o. Stcra Alfhuni, bada i 
Vcstergötland samt (iasvadhohn i Halland (K o- 
b e r K. U P I' Il ärad). 

.-i) liva Ctilliariiia M ti r t Ii a Aiitiiista llorunc. i. 1^74 
■-'■'/.. (i iwoi -"*, III 111. kaptenen vid Muttan, R i*r 
Kr"0 .^ kl., R t-r M 1., lim Nicli lii A kl., Sven 
.1 a k o b Dahl. i. 1^7-1 ".j. 

4) /;' / -s (/ WiUnUuuiu A:<iiila SopliKi lloniHC. i. b^/5 
"/,. (i. \h^K^ -Al m. ()i\erhlelciitnanlen vid LilKar- 
dut till liast, kdaiiKiteii af stadsiiilimaktige i 
Stuekliulm, RSO. RRS;tAn(J 2 kl.. K () Fr J O, 
Kin Dr U i kl. ,i :^r., R D D U, RPr ROU ^ kl., 
L Kr V k, .^Mcivv /< c i n !i o I d diisdil l.ilvaid 
Moorc vuii Ro^i'11. i. l^tiS 'V». A-. l'iinna i Si.der- rdel lu.itiuml Md 
iktb. Karta o. Oaxeii^ 
I.. R Hel.:; M K 2 kl. 
',>! III. \I (/ I I II (I Miiriii 

> "/7. 5) C (I r I HcnuinK. l. 1>'7<) '■', 
liU hast, verkst. dirckliM- 
kalkbrnk, Ri'iR()(i 4 
(S t u c k h u I III), (i- l''i>l) 
Dorotea Slicnisvtird. i. 1? 

U.nii: 

/;■ / .s (/ Carlsdottcr. I. IWl "'/t. 

Co /■ / Carlsson, i. 19ii.? '"/t. 

,/ (/ /; Carlsson, t. I'^it7 '-/n. 
(.) A'//.s Uildihrand. t. ISM" '/i, il^dsaware, loitnaiil i 

lilrctets dra.iiuiiers reserv, Sk\tte(iM. Ak. cl 

iKb. Sto ra |-;i I iiiKe pa Värmd. m (Vä r m d o). 
7) S i Ii r I d l-bhu Vinka Ccalia llorr/uv. i. I^^: -/;>. 

(i iWS ";■■ m. ,r.;rniuimeii f-rik R ii d o I I lloddrr 

Sljernsvard. i. I.s7,s 'V-. Ak- <>■ btb. \ i d t s k o l 1 e 

i Skåne. 
S) Hrila CUini Aln t Aukh^Ui llonim. i. lNN(f'/). 

ÄK. o. bcb, \illa I S 1 (1 ek s ii ii d. 
w) Cl il r a n llcnnnr.:. i. I^NS -'-/„. 

Carl Ediiard. l. bH4,S "Vi, kammarherre, vice ha- 
radslK.fdin.-, t. d. vice eerenmnimastai e Md K. .^Aaiits 
hof. I. d. notarie i domaiisi \ rclson, o II SObmt, O 11 
,Imt, R N O, R W O. K I» DO -' i;r,, iv'RS:tAnU 2 
kl., R Dr Kr O 2 kl. A,.;. Moekelsiiiis i Smaland o. 
Ims i Sloeksand (St ock smid). (j. 1 :u 1872 m. 
Mary Siisaimali llebden. t. IS4^*, t lb75; 2;i» ISSn '"/i 
m. ,4 i; // <■ s .Malhitdd (iralsinoit. I. IS.SS -'''/i.i. ■.iyj, iivi;rr,N cw Ai.i.irs 

Barn, i l:a giftet: 

1) t: r i I: Hebdcn. f. 1873 ■','.. tjänsts;. kaiimiaiiunkwiL', 
kanslisekrctcrarc i landtfnrwaisdi-partcmcnicl. 
OllStJhnit. RRSitAiK) .^ kk Bcb. v^vn villa 
1 S t u c k s 1111 J. (i. i>'(i/ ■'"/Kl 111. urcfv innan 
Harriet liimiia Aniiilia tliiniiltoii, i. ls^-1 '"'/i. 

Ddtter: 
M (i r y, i. Vnn) '/i'. 

2) min. f. 1S7-4 ",'iu. 

i .':a -iitL-t: 
^) Carl Axel. l. isSl -'"/i. tjänst.^. kainniariunkaiL, 
anianncns i laiKliii)i-s\arsdLpaitLMiici,tct. RRS:i.",ii 
O 3 kl. ik-l). t-Kcn villa i S i o c k - u n d. (i. 
1908 ^"7 1 u 111. Anna Uarhiiuin. i. kss3 -' ;i. 
-I. Maria C ha r I n l I a. i. 1S4'; '", ;. d. Ls71 -'n, m. 
.uidsshandlurcii n. kdn^uln .^ui^iist Willicliii Kudi. i. 
IS-IS, t 1911. Ikdi. Ck-ct hus i (i o t c b (. r l;. Hyltén-Cavallius. IVMlli 


US, ■•gumh 


i in 


ilJal 


a .•-liit 


ll'l. 


IMskopen 


i Vi 


i.\iö 


Olot 


Il C; 


ivMlliii. so 


(Ini 


Ila 1 


IiiihI 


II. k 


.■unvnni .1. 


'lian 


("a 


vallin. 


iill-u 


1 1 .- 1 a 


1 .Vd^ 


Hiti'ii 


,'■«.' 177:;" 


III. 


i:ri-: 


in< III 


!■ lie 
k.-il 


Ilad, 


• dill 


iliiis 


sig Cavali 


i (.s, 


■ de 


lina .- 


k (s. 


• m-dan) I» 


iLiolii 


ill s. 


Jiill' 1) 


aiiulo aig, till 


rl-il 


nan 
iiiiI:l 


slilktuanin 


II y 


Hen 

(;nallins. 

Carl t-^icdrik Cav.illins, i. 17si. iil. iiiavj., iirubt, t I8.t7. 

(i. ISN in. .'\iina lilis.ihctli llvltciiiiiN I. 1787, t IS(.2. 

SiiiKT (Hyllcii-Cavalliiis): 

I. (ju.stal ^;^ik, f. l.sl,5, koinniLMidiir \id preussiska nni- 

rincn, t 1S88. (i. 18,S7 m. frilnjrrinnan Henrietta l-leo- 

nora ( i,\ lleiikrok, t. Is23, f IS').*. 

liarii: 
I) Carl 'ihiin (i usla I. i. is5s -'in. I. d. kapten vid 
Sni,'ilaiids .niilleiiie.i;:le, K' SO. (IM (Jiiiikd- 
1' i II g). (i. I "Il I '^1 III. A II K n -s I a liti^dlnlti 
Silianlur'^. i. IS7-^ '''/.-.. vi/i'i:n ('a\ai. Dotter: 

K a /■ / ;/, f. I'MI5 -'Vi. 
.') Carl N v II r i k Olof. i. l^tiii ■'■'/■.i, livpcUL-ksinuislc- 

iiuiii IV il \ 1 u). (i. ivii.^ -'/i 111. .S / t: /■ / (/ AiitliicHii 

Siniiii;. i. 1^^.^ "' Ml. 

15;nii: 

Maria liUsahcth tieiirictti Ircdrunw. I. l'»i)-i -"';.■,. 

ii II s i ut Erik. f. l';i)(i '"/.-,. 

Si!^riil A II II a Marthiiia. f, ivu.s "';ii. 

/. ( /( // u r I W illulin, i. I'>lii -'Vn. 
A) A II II a lili^alnlli Mnlaiiu, i. iMi.' ""r. d. \'n\A 

"7m 111. laiarcii vid l.unJs !uik^Knl,,i, [(.resLnidareii 

iiir Cuiitrallnian i Lund lOr iK.inilaia vclcnskap- 

li-a förLlasniiitjar. \< W O. i\' i i s l.uiuluhl. i. In.=>.s 

-'/.-, (1. 11 11 d). 
-1) (ÄKltariiia Mdiiaiia llcnrUlta (Karin), t, l^(^^ 

k(i'i)'iiiK).' 
5) Cliarlolla llviiricila (i a Ii r i c I ! a Murtaiia. i. iMi.i 

" ,j. (i. 1S.S7 '■■/ju III. kaplLiini tiriist (ienfK Mfliii. 

f. l.s-l", t jswil (I ,-, 11 k <) |i i II 'A). 
(Jarl t-lLMP^lsle, i. 1.M7. apotckaic ^Iil-iiik -ad iliiikt, t 
1^;.5.S. (i. IS47 111. Anna Doroiliua W etlcriiiark, i. I.sii,. 
t 1SS7. 

Mani: 
1) lilhahvth i Inka i Hel (yl. I. ks.sn '/,„. d. I.s7-t 

''■/ii 111. rcktnin ,^lld^.•|s IllLod.ir Osucll, i. ls4'^ i- 

19(17 (Sal a). 
1) Carl l'rcdrik. i. l.s.S,^ '■',;. oIvltsU i 1. aniicidi- 

dL-liiiii.uciis iLscix, RSO. Rit Kr t). A.:;. R.iiiMk 

i Skaiic. (Sa 11 d v i k. S in a 1 a ii d ,s 15 ii r s t- 

r.\d). (1. l^Ml '■;.; 111. A II II a drilia krirk. i. |S()l 15;, .■kl (La s I' rskl C a r I Kiidiill. 1. INS.' '■'' 

. m a s, K a u a r i e o a r 

Olof. f. I^s7 'Vs, c. o. k 
kaiiiiiiarcii i H a I iii s t ;i d. 

(] ö s I a. i. IS8V '/i(i, trädsardsL-le\. 

L i s a. i. is".? -"/n. 

A liders, f. 1S';,S -'/; (H a 1 iii s t a d). 

Sv c II. i. iwiM ■■ ,. 
(limiiar 01,,i, i. JM.s, lil. d:r. cliar.iiL- d'afl; 
vcciiL-ianunisul. t ISS9. (i. lS-17 iii. .Maria 
Aiai.^arcla t l:i>;.:;sl m)III, i. KsJS, t lS"b. H4 ll\ (,'ir\N C.WAI.I lUS 

Mani: 

1) S i K n c Maria. i. \SA') '■'/■-•. ti. 1S7'^ ni. vice lia- 
radslioidin;;cii Axel Hialmar Ossian likliiiulli, i. 
184,^, t KSy^ (Stock II o I 111). 

2) Carl. i. ls51 ''/ii, ufverste i 1. aniiuiDi dcliiiujiciiN 
icscrv, i. d. artillei-istabsofiicci, i. d. styresman 
för Carl (iustafs stads guvarsfakKjri, K W O 2 kl., 
R S O, K BcIk o I.cod 11, L Kr V A. Äk. del i liiis 
i S t o c k 11 o 1 III. (1. 18öl 'Vi IM. >S / /• / Bri.iiilla 
Ahiiiail Lcvciiiii. i. 1N57 '7j. 

Barn: 

(1) a II II II a I (_>/<//, i. 1S81 'Vio, iiiKciijur (S t o c k- 
holiii). (j. 1907 "A. III. Anna Dorotlica 
Sopliic Sii^auiw /<ui;i,'"(7/>-«cA\ i. I,s7'.' "/i-. 

Dotter: 
Siri hulda Louise, i. lyuö ',/i. 

(2) C«/-/, f. ISS,^ '"/iu, löjtnant vid Veiuies ailil- 
lerircK:te (K r i s t i a ii s t a d). 

(S) Ii a !i II a r (iiisia, i. Kss.t -''/ii, e. o. hofratts- 

(A) Sin lutima M a r n a r c t a. i. 1S91 -"/u, elev 
vid MuKre lar.uiiiueseiiiiiiariet (S t (i e k- 
holiu). 

(5) Agne t:rcngii,le. i. Iö9ö ''/V. 
.^) /:v(/, f. 1M52 '^'ij. ti. 1870 --/j iii. i. d. öi\eiMe- 

löjtiiaiiten vid Kronoberjrs reK:te, RSO. (,(//•/ 

Nilsson Muiliia^ Asciiaii. i. \^U "';,i. Ai;. n. 

I'vi). 1 .. r s i ö i SiiialanJ (I ii « e 1 s t a d). 
■i) (i 11 n n a r, i. 183^ 'V n, major i armén, kapieii i 

Kroiioheriis rek':tes reserv, helalliafvare ' for \a\i(i 

I iilliöriiiKsoniradc. R S O (O j a h v, R a p i) e). 
ö) (lösta. i. 186(1 'Vu, öf\erste o. chef för Kruii,i- 

hei-Ks reK:te, K S t) 2 kl., L Kr \ A. Ä's'. Smiiiaii- 

vik i Smaland (V a .\ i ö). (i. 18<n "/s iii. A ii ii a 

r.lisabctli Aslriip. i. I>s(i() "/ij. 
Soiiur: 

(iuiuhir lians T urkel, f. 1892 -"/ci. 

/>' / u r n Gösta f. 189-1 "'/i. 

// a I; a ii Olol, f. 1897 ■'",'7. 

C a r I - (i II s I a f. t. I''<i2 "/r. Hök. 

Sliikton hiirslaiamiir lr;in Sin^ilaiid. AlUsle kiiiidu stam 
Tadcrii var Tor .lniiss<.i), l. V.'.n, r^Uart- vid S;ii;llaiids liaval 
Irri for riis(liall.'l lloUludI (livarar uanmft är tagel) 1 Kiifr,jii 
scR-kt'U af JiJiikiiidnus läu. liciiuus t-ou, lausiii!uiin'ii ooli TriiLsp- 
fugdcn Jdhan Torssoii, var fader till kyrkohcrdcu 1 rry.led? 
pastorat i Suifiland Aiidrrs Iliik, f. 1070, t nOO, «. ITJ.j in. 
öfversteKijlUiuUcii TliristDltcT Falkougrciis dotter Margurelii 
El.Ua, 1 heuues tred.jo gifte, f. 1700, f no"- Kil son till des.sn 
iiiakur var 

Cliristolier, f. 173(). vice kdiiiiiiissiniislaiidtiiialare, kroiid- 
fojide, t ISIl. (i. 17ii2 iii. Brij;itta .liiliaiia Andersson, 

'■ '"^- '^ '""■ s„„„: 1815006 

1. Abiahaiii Cliiistdifcr, f. 1772, knmoioknlc, luifsekrclc- 
rare, t 1S51 (j. 1815 in. Sara Maria Lybcck, i. 1787. 
t ISfiS. 

Sinier: 
1) Christofier Fredrik, i. ISHi, landtrantin.isiare, t 
1S8-J. Ci. 18-18 111. C I a I- a Jos,!>liiii(i Hull, i. 1S2S 
7i (Mariestad). 

Barn: 
(!) .lolin, 1". 18-19, iandtbrukare, t 18'JV. (j. |ssi 
'-'V:.' III,., Sofia Albertina (B c r t h a) Liinl'j.nu, f. 
1S53 "h (L i n k ö 13 i 11 g). 

Barn: 
C la ra. f. 1881 "/i--. O. lOll "Vr. in. jord- 
bruks- o. nieierikonsnicnteii i Stockluilins lan 
Martin Johannes Morcii, f. 1880 -"'/(, 
(Niisby). 
Carl ircJrik, i. 1883 Vn, inspektor vid 
Torsborga i Söderniaiiland (H e 1 1- 
b e r g a). 
U I s a, f. 1885 -"/i:.'. 
J o II n Abraham, f. 1891 "/i. 
Bengt Kristuff LT, f. 1893 'Vio. 

(2) Anna. f. 1S51 -'Va. O. 1881 "/n m. i. d 
hindskaiurcraren, ordf. i styrelsen ior Marie- 
st;id Moliolins järiivagsaktb., R W O, Carl 
Angnsl TeitKbuni. i. 18-IJ '/s (M a r i e s t :i d). 

(3) Olga. i. 185,r-''Vn. (J. 1881 -'/:, ii). kaiiirera- 
reii i akti), (jöteborgs lianks aKKinnii^skdnli.r 
i Lysekil Olof Menhiiis N,ir(htr,im. i. 
18-18 "A». c, I Tö K 

(4) Alma. i. 1S55 -'ii,. O. 1S85 'V.i m. folkskdk-- 
iiiMicktörcii, adjiiiiktL-ii vid fulkskdlci-eiiiiiiaiict 
i Skara. fil. kand. /(/«,•, Karli^rcn. I. l.sS.^ 

(5) Agda. i. Ib5h '7i. <J. 1880 -'/- m. sjiikaptuiui 
Hjalmar Axel .^ii.iiUbt Ccdcrcnuia. f. is.'^'^. t 
18';-! (.1 o 11 k (■■) p i II .u). 

(6) C la ra. i. 18.=>'^ '"'rj (M a rit st a d). 

(7) Rull. i. IM. I ■■;i, .siiikKyniiiabt. iiineli. k\ nma- 
stikinstitut i London. Ikdi. cKct lins darbt. 
O. 1890 -','.. ni. Mary Mnyniliaii, f. 18()7 -'•/i-j. 

Barn: 

O I sa Cccilc. f. 1893 -'/u^. 

Edvard Rull rrcdcricli, i. 1901 "/i. 
(8)/^/-j/2, t. 1866^/7, liiiradsskriivare i \iir<- 

åkers fö.i;dcri af SödL-rinanlands lim (K a- 

t r i n c h o I ni). O. 19 ID '""in, in. 1: 1 1 ii Dnroiva 

Edström, i. 1887 "^/i. 
Son: 

Lars G ti II II ur. i. 1911 "/?. 
(9) Calla. f. 1870 V.-., (i. 1896 - Vi m. koinnii- 

nibtLTii i Harnian.i;cr o. .lättciulals iKisturat af 

Up|ib,al;i Ärkestift Sven Alfred [jiiid-.lnim. i. 

1862 -'Vi (.1 a t le n d ;i 1). 
2) Carl Willielin, i. IS18. kronofo^^^de, t 1881. G. 
1857 111. M;iria Cliarlutta Waliluvist, f. 1828, + (1) Carl inluui Ahniliiiiii. i. 18,58 'Vi, niajur i 
Västmanlands rc:.;:tLs i.sciv, R S O. Ä'.-. o. 
bcb. villa 11 o k h n I t (1. i d i n u (i Villa- 
stad), (i. 188.T "/lu m. Il i I III a Emma Maria 
Smitt, f. 18(jii ^"/7. 

iJarn: 
Al i c c. f. 1886 --/.,. l--in Hurcll. (L i d in k o 

V i I 1 a s t a d). i 

Ak c Karl Villulin, i. 1889 ''/,i, uiideiloitiKiiit J 

vid Skånska dra>,H:)iircir:tct (Ystad). j 

fl il d a Rosalie Maria. i. 1891 Vn. ' 

(2) Christuilcr Wilhelm, i. 1858 >7il'. civil- I 
iii«ciijör, öfvcrdircktör o. teknisk chef för sam- 
mansliitniii.ueii af [Jeri;simds, Motala o. Lind- : 
liolineiis verkstäder o. varf, K NO. Rl'rR() 

3 kl. (St ock hol m). (i. 188'-! 'Vs 111. i 

E t It cl Tiiiikin^dit fr.iii laiulaiid, I. 1809 '' i-. / IN Mi: i;i;T(ir i inukbiotoi' > ■;^7 

(3) Anna Maria Cliaiiotia, i. KSdll "is. (i. is>>s 

"/lo in. majoren i Gottlands iiiiaiiturirc>;;ti.>> it- 

scrv, amanuensen i laudtmäteristyrelsea, R ^ O, 

G II st a I Sahlin, i. 1S55 ''/.-. (S t o c k !i o 1 m), 

-'. Fredrik Corncliu-s. f. 1777, Iiandlande, t IM^- 'i- 

1806 ni. Fred lika Arliciiius, t 1^7I. 

Fredrik Clinstdiler 1 lieud(jr, t. 1M)7. med. d:r, t 
1877. (i. 1N47 III. Mathilda Wallis. f. isjd. t 18'^7. 

Sim: 
Adolf l'rcdnli. f. 1S49 '-/i, Kodba;.;are. A-a. l'ors- 
näs i Södermanland o. Sciii)nlK)r;<>ka linjet i 
Stuekiiolm ([• o r s ii a s. \ a d s b r o). (i. 1S7.S 
'"/, m. Sofia A II ii II s I a Wallis. i. l^Vi -/i. 

liaiii; 
■a) Ivar, I. I>s7(i '/l', mariiiin.vieiiiur \ id .Marin- 
ingenjöi karen (S t c c k li u 1 m). (i. F^oJ '"/" 
m. Hulda lili^if (Si v an) Ijudcavi^l. t. l^«" 
'■"'/■.. 

Sciiier; 
G ö s t a Ivar.sion. f. 1903 -"'/u. 
Bertil Ivarsson, i. 1900 ''V:i. 
Lennart Ivarsson, 1. 1910 "/;. 
b) Elma. i. 1879 -'Ii. (j. 1903 -',■, m. öi\er- 
iiiKenjiiren vid aktb. I3ofors - Cialli,p;inxs ka- 
nonverkstiider, eivilin.u^eiruJreii liriist .Insel 
riiunber'^. i. 1^7,t '^'|.^ (15 o f o r s), 
e) Agnes. i. iss.5 '''/.,. (i. I9il-1 ""A. m. marm- 
ingenjoreii af 2:a uradLii \ id Mariiiiii.ueniiJr- 
kareii. en ilinueiiioreii Oscar Roger Maiiiiiis 
Theodor Bionisticina. i. Inmi ', (Karl^- 
k r u na). In de Betoii (Indebetou). uiulrr \:,W liiirt 

fad.T, I.rii.unl".! 
I'iil, liadv soihi 
<"m lC;i'J ÖL'vrr 
aul:id.' Jel föisl ;;^^ IN i.r. y.Eiov MNnKBF/roTi 

son. bruksägareu Govcrt lu de Uetou, i. IGJ- , l;^^' '''^^ 

Sovert l.u a.dan), .la.urad.r tur don första a uci.n. IHnl 
grenar af släUleu OL-b geuuui dfn vi.grL- ^;om-n I) K , ,. r 
r-arl Gustaf, f. 1720, t 1701. Unh-v till Carl C.or^' <m1, lum.l 
ts.- ncdanl, sUuiifader lör uudrii och IredjL- griiu'ii. 

Första grenen : 

Inhau (iovcrt, i. 171.% vice liaiaJbhöidiuv;, aiidu.u, t 
ISIS. (i. ni. l-:ii-abctli Backe, t 1^12. 
Sol! ; 
ll„>,aa.'„ i. 177.1, iiiaior, t 1832. G. Ib'!'^ m. Pol.v .xcna 
Cicut/. f. 17M), t ISK^J. 

Söner: 
1) lollan (jovert, i. 1M'I, uiiderluitiiaiit, t 1^54. Q. 
l.s.iS 111. Hilda Cuiicui-dia Teresia (ini'. i licnues 
2:a .^Mfte, t. 1M(., t l^Kv 
Suu: 
/f./\Mn-./ Om-cT/, t. m^) ''!:„ f. d. kapten vid 
Weiides artil!erireK:te, justerare af matt o. vik- 
ler i distriklen 11 :r 3J> o. 3V, R S (Valter- 
as), (j. Ib05 "Iv- ni. Caroline Hor^itroni, \. 
IS35, t \'M^- 

Dotter; 

/•■/-/-r/ V iil a lilisabeth. i. 1«72 -■'/.. U. 18';'J "/u' 
111 "rossliaiidlareii (. ii ii r I ii c y CurUiiK. i. 
l.sns'^ ■'/,',' (I o 11 d o 11). 
^) Carl .lollan, i. IMl. oiverstelojtnant, T IVHU. U. 
1S,^,5 m. Ro>a Amalia Liljedalil. f. \s.Vl t IS^O. 
Döttrar; 

Ma I II il da Amalia, i. 1^.54 ''/i'- /'• .' ■^,,'^''- T 
1SS4 111. kammarlierren Adolf 1 redrik Boy, f. 
is^ii t l'^li(i; 2:'.> l^^*^* '"• liaiikiren limile l"uiir- 
i„„, 'r. IM.i. t l'^'Jii (Paris). 

Sophic Elisabitlt. f. l^.^h -"/7. d- l!>öl /i" h'- 
f d. laltintendenteii ;if i :a graden \ id iiiteiidcii- 
lurkareii, K S O. R W O, R R S:t A 2 kl., R R da 
Coiic O iriherre C a r I - Ci u s t a i W laiiini a! 
Saus.. i lians 2;a gifte, i. 1642 '"l>, (Lidingö 
Villastad). • ,y, 

Cliarlotta Carolina (Lut l v in. I. l^^s :i. . u. 
18SG -'Vö in. re'<eiiienlslakareii (histal Ma.v;iuis 
Rer Ramberg, f. Ibö2, t IbVö (Stockholm). IN DK liKPOr lINDRHRTOIM MsO 

3) Johan Axel Pontus Thoinsoii, f. 1825. sjökapten, t 
1882. n. 1856 m. Cuthurinc Cecilia Viricenlia Siiits. 
f. 1838 -"h (New- York). 

Barn : 
1: d w a r d Aiiaiist. f. 18.S7 'Vt. skcppsklareraic 

(I^runklvn. N c w - Y o r k), O. ni. Catlir\n 

(iillcn, t l'>lii. S l)arn. 
G c o r i: c Irainis. f. is.ss i«/,,, cliicf clerk (P u r t- 

1 a n d. O r e u.. Nord a ni c r i k a). O. 1 :o in. 

Josephine Cnil. t ]w\r. 2:o m. T Ii c <> d i> r a 

loiics. 3 barn i första, 1 i andra uirlrl. 
Albert Viktor, f, 1S60. iiiuMker. + ISS(). (i. ni. 

I c il n e t t c Killie. 
Charles Robert, f. 18M. k-uitorist. t l''i'^. <i- "i- 

Eli z a b c ! !i Slidt. S barn.^^^ 
William Ccii^lanriii. i. ]sG?, "- ,. ciisIdih h(/ii^L 

Inaiker (New- V or k). (1. in. R n -. c in o ii d 

llraiiry. A b, un. 
/(-//(/// .4.V(/ I' n II t II-.. I. ISliT '"... (i. III. lulilli 

livilvii Dohsoii. 1 b.irii. 
Lill i an. 1. iMi" ^"'i. n. ni. V. D. Scli. 
dam il I c. I. IsT-l ''"'i. (i. iii. Harry \Uillu'\\\. 
/•■ / 1) r c n c c, i. 1^77 ^'i. Ci. 1"I12 -^'i ni. .4 /• / // // r 

O. [)invi>;. 

.^ndra grenen: 


Carl ficm-,ir. f. ]'!(> 
in. l\L-iria Fredri 


-S. biiiksa'4arc. t IS.Sii. (1. 
ka Muber.ii-. f. 1774, t ISl.l 
Siiner : 


1. (histaf Ollo. 1. 
ill. Cliarlotta lin 


l.siP, •.;r.-ssli;iiuilare. + 1875. 
lilia WikMriMii. f. 1M3. f : 18.^8 Döttrar: 
fl cl v i ii Chiirlutta Villiclniina, i. 181.1 -'/.v O. ls7.l 

^"/.-, m. .uodsäKaren Robert '\ii'.,'iist Arfwedsini. i 

hans .?:a jiifte. f. 1831. t 1"hii (S t o c k Ii n 1 m). 
Helena Vredrika F.Usuhcth II: I i ni. f. 184r, "; (S t o c k- 

holin). 
F ni in a Gn'italv(i Ulrika, f. |s53 "'',^. 
Govert Willieliii. f. 18ii7, kanuerare. ■<■ 18Sf,. (i. isn 
111. Anna Christina tlenriesson, f. 18(i7, + 10n|, 

Sim: 
Robert l-raiis Willuliii. f. 184.S. til. d:r. t l"irl. G. 

I8,s| III. .4 n n a ^inKrui. i l^i.l '" :< ilJ p i. s .i I .i). .190 IN HR lll/roT- iINUlOnETOU, 

Harii: 
Berta Anna Aurora Christina, f. 188.? ^^'\-:. lära- | 

rinna (T i d a Im I in). I 

Cl a v e r t Simon Rolnrl. i. 1n^/ 'i. kimtoiist 

(Uppsala). j 

FJin Tora Linnea ilillcn), i. I.s.s'' ■'" i, elev |).i 

apoteket Oriieii i S t o c k li .j I in. I 

:■>. Uric Ahraliain, i. I.S|.-!, kassi)!-, + l.s'"'. (i. \s(,A '"/s 

III. Christina Willulniina (Mina) Soryhi>hni. I. IS.^s | 

"■/i ((■) r e I) r u). \ 

Tredje grenen (Indebetou): 

Daniel, i. 1772. I)niksa'<ai e, t l.sls. (i. |7w,s ni. K.liaiiii.i 
S.iphia Aio.enius, i. 177-1. t l,S,S9. 

I. C, ni (iu^taf, i. IMU. hrnksa,i;are, •-■ l.S'A-i. (i. l,s_',s in. ; 

Dorotea .Mhertiiia .'Mni.ureii. I. ISOS, t ISO.-!. 

Daiii: 
1) Johan (joveil, i. lsi^>. Iniik^aiiare. t l'^ilii. (i. 
lS,5y -^/h, 111. Hilda lilisaliLtli Sirandlwn:. i. \^M 
'•'/ii (Foi-bs a I) r II k. Katrin e li <i I in), 
liarn; 

(1) lilisahctli Allwrlina. i. ksoii -',-. (i. I.s.si, 

'■'/» III. Krossliaiidlareii Der .AlireU .MaliiisU (iin, ' 
t. IS-IS, t ]')i)') (S t o e k II o I III). 

(2) Nanny Ircdrilui. f. IS()2 -"/.-,. (i. IS')2 "/.-. m. I 
kronnio.^^deil i N\k()pill,i,^s lOKeleri, ^ iee liaraJs- I 
lioldiir^en. R W O. R R S:t St O .i kk. Lan \ 
ritz Carl Wilhelm Uökman. i. is.S,^ -'-/, (N\- ' 
kopiiiu). ^ i 

(.?) Anna Ciowcrlina. i. iSdi) ^^.. kaiinei \id Su- 
dernianlaiids enskilda hanks kontor i M a r i e- 
f r e d. 

(■\) Carl Danul (i o v er t. i. Is7.t "'j. lOnd- 
niiiklare. direktor i aktli. (ieor;; Strandheri; i 
Stock ho lin. .;\«-. Morkhulta i Suderin. in- 
land, (i. 1901 --h, in. ti il d c nar d Charlotta 
Aspvlin. i. 1S7() */j,i. 

Barn; j 

llidvii; li I i .s (/ h c t h. i. \'n)2 --/,-:. 
:\i a r i a n n c, i. \'Mir, -'7s. | 

(;/( a r l o l t c. I. 190S --'/i. 
C a r I (j II > t a t. i. Ivjii '"',,. l.N roc oNi>i:i5RTOU) 2) Lovisa Albertina Ottilia (Berta), f. 1^39 °/,u. (i. 
1864 'Vi' 111. kontraktsprostLU Juli.iii Aduli Cliri- 
stianssDii, f. 1S25, t I")')!) (K a t r i n l' li o 1 iii). 

3) H c d v i K Sofia Amalia, f. lS-1-1 '/i, fiirfattariniia 
(S t uc k 1m> 1 m). 

Joliaii Daniel, f, iSii-J, bruk^av;aic, t ISM). Ci. 163,3 iii. 
lk'ata (iiiital\a Almuieu. f. ISII, t ISOl. 7iu, briiksaH-arc (N y k u- 
A u n c s Erika Alilhiim. . 1) (inslaf /:' \' a i d, i. ]S3 
|) i 11 k). <i. isr,3 "Is I 
i. 1S34 ''.'s. 

IJani: 

(1) Gu si al Daniel f. lS(i9 -"/i, föi.stL- laiidtuia- 
tarc i SödLTiiianlaiids lan. Ä•.^ villa i (Jxelö- 
sniiJ (N y k i'. |i i ii ■<). (i. jsos -'/n m. B c /• r // a 
l'redr il/ne vuii iieaiidt, L \s72 'Vi- 

Döttrar: 
Ullen Ai:nes Margareta, t. IS';') "/u. 
/;7/(';i Märta Iredriane, i. l''ill -''/;i. 
FAlen Karin Maria. i. IW3 "/.i. 

(2) Erik Abraham, f. lS7t) '''A. siokaiitcii. f. d. 
löjtnant i K. Flottans ruscrv. XLrksialiandc di- 
rektör i S\'cri;;cs rcdarcfcircniiiK. JLdainnt af 
riksdagens andra kammare ((i ii t e h n r ■:;). (I 
10(10 '/■, in. Si;,;-rid Anna v(in iMrandl, i. Is73, 
t 191)3. 

Dotter: 
Sii^rid Katlirine Erika iKati). f. I9iil "/;,. 

(3) Louise Maria. i. 1.S71 -'•/ii'. (i. 1S'>'> ■'/> m, 
.UDdsa.uaren Gustaf llelinvr Ohsou. f. isi,s 
'^/,( (t: ds u-;, tan). 

2) Ivar D;iniel W illieliii, i. IS3fi. i. J. kapten. + \Wi 
Cl. 1S7I '"Ai ui. Marie- Louise von Eieandt. 
i. 1S36 ''!■- (S t u c k II u I ni). 

3) Johan AiLuusl. f. Is37. bnik^a.:;are, t l'^U'), (i. 
1873 -'js 111. Theodoliuda Mar'^arel,i (Linda) 
Holinhen;. f. IS 16 ',A, (N u r r k ö ii i n e). (1) Carl- I) a n i e 1. i. ls75 
kiipin.us h(Hnllll^vaf^eriakl 
b r u. 

(2) Joluui A n d e r s Govert. 
maskinist |)å åii,c:iarty.i!:i. 
k ö p i n t;) chef för Nurr- 
koiitor i Öre- 892 IN DE BETOr (INDEIiETOU) 

(3) Ernst Axel August, i. 1S77 -''/r,, kladcsfahr;- 
kör lindur finna Wadströni 6: Indebctou i 
Norrköping. 

(4) Svin Adolf K u n t, i. ls79 ^'^l-„ sjökapten, re- 

servlöjtnant i K. Flottan (S t o c k ii o 1 ni). 
G. 1909 "'7 111. Alfhild Maria llli^ahith 
lUi'J.sc. f. 1S7^. 

Knut Aiv^u^t Ruller t, f. l^ln ''':.. 

(5) Clac'^ Rahert, f. 1S84 '-'"./;,. köpman i Havre. 
G. 1911 111. A n t o II i ti c Miroux. i liLiiiies 2:a 
ffifte. 

(6) llvald Otto Wilhelm, t. I^^9 -'/i, kontr.ri-t 
(P a r i s). 

A) E r n s t Suininl Govcrt. t. 1839 -.'.i', f. J. kmii- 
niisslonslandtiriiiiarc, kanircrare i Vedträ \'in:;- 
åkcrs sockens sparl)aiik. Au'. Fräiidtorp i Söder- 
inaniand (.4 s c n. V i ii jr a k c r). G. 18/7 '"i-j iii. 
Eminu Valfrida Elcinan. f. 1849 '*'/is. 
.1. Sanincl Otto, f. 1812. bankkaiiircrarc, t 1905. G. 184.-! 
in. MedxiL; Cliristiiia .\roseniiis. f. is 16, t 1880. 
Barn: 

1) Johan Conr.id, i. 1^45. apctL-karc, t isui), (i. Ks77 
Vh in. Hilda Charlotta Urii, i. 1S5(, -■'/i (Ar- 
vika). 

riarii: 
Ncdvi\: A II II a Maria. i. L^/S ''7:- G. 19U4 iii. 

apdtclwtrcii O s t' <; /■ Ercdiik l'( ttcr^oii, i. 1870 

''", (A I inösas). 
Ilror Uovcrt. f. 1879 ','7, lui^texpcditör (A r- 

vii:a). 
Sii;ne Viula, i. 1881 '-'','-.. G. l'-n3 ■"/.-, 111. iaii- 

iäkMiiästareii i Värinlaiidb liin Arvid Napolion 

Nilsson, f. 1S77 'Vn (Ka rl stad). 
ffilda liiiicacrd, f. 18S2 ''/lo. G. 190o -'/n nr 

kassiircn i \'ariiilands eii.skilda l)aiik .4 .v c I 

Ervdrik Walhiisiriiiu, f. 1S7.T ■-'"/•, (Arvika). 
Ellen t.harUnta. f. 1^,S9 -''/lo, anställd 1 Vänii- 

huids enskilda bank (A r v i k a). 

2) Johuiiiia Maria Christina. I. Is.t2 "u. G. 1^77 
"/■j 111. landtbrukarcn Hjalmar !:rik II e r m 11 11 
I.öfveiiias. f. I83.T '"'Ii (Alberjca). 

4. n e r in a II Liidvii;, i. ]8l() '"/.-,, f. d. luuksavjare (Ai- 
vika). G. 1830 •!:. 111. Selma Josefina Kim.-elin, 1. 
I.sj';, t Ks''2, Barn: 
Johanna Charlotta Josefina (Nanna), i. KS51 "/:t. (i. 

1876 "/a m. e. iä'<iiiästaren Olof Gustav Norbäcl:. 

f. 1837 ^'Vu (X r v i k a). 
RiiliarJ Abraliani, i. 1855 "-"/^i, apotekaic, imieliaf- 

varc af apotekcl i Y t t e r 1 ä ii n ä s (Nyland). 
Alida Doriitlna, l. 1865 ""^/u, kontoiist (A r \ i k a). Insulander 

(Söderman laiidssläk ten). 

Al.lstr käii.l,' '-laiiihidcni l'rik r.Tssoii. t ITJ-L Ih.iuI.' i 
Viiltrt;(;i 1..V i A. Ill-,;; sn,k.-ii (S.MlriniauhiiMl), t,', iii. Kaii.i 
.ronstlnltrr, 1'. 1G7:;. i" ITls, haijc sniim IN r Kisscii. I', ir,',)!! 
t 1741. liUnlo.lrs l.oii.lr i Nallrsla, som i sill -ill,- inr.l Callia 
i-iiia KriUsilollci-, f. ITiio. t ITli', liail. >..ii.'ii IjiU, livilkm 
autug släkliiainii.t Irisiilaiul-i'. 

Erik, i. 172,s. k.<inniiiiis(er, t 1S02. d. 17u-J ni. Maria 

Tan.e;.i?reii. 

Söner: 
1. Per Gästat, f. 1771, koinniini.stcr, t 1841. O. ISii.i 

m. Christina Maria Söderberg, f. 1768, t 1855. 

Söner: 
1) ^:rik .Johan, t. 180-1, prost, t 1S84. (i. 18.^2 ni. 
Hcdvi,^^ A^a.udalena Fidelia Clieiinii. i hennes 2:a 
'.riite, f. 181111, t 1885. 

Söner: 
(l)(;;/s/(;^ licnlmnl, f. 18.3.5 '/i, fil. iul)eid:r, 
f. d. folkskoleinspektör, R N O, R W O. Äu. 
Öster Foselö o. Borsö med Villa Björknddeii i 
Trosa socken i ScUlernianland (S t o c k h o 1 ni), 
(i. 1870 -"i, 111. Hilda A a ii II s t a Katarina 
l^oz, f. IS15 --*'.. /'(•/■ E r i 1; Gustaf, f. 1871 ■"/:>. agronom, sekre- 
terare h(js Svenska a^■rsllireiö^enin,u'un. leda- 
mot af Södermanlands Ifuis hiishalliiin;j,s- 
säilskaiJs förvaltninsisutskott o. ordf. i dess 
iK-itboskapsafvcIskoinniitté, drdf. i IIoIcIm luirads luisli;illiiiiiiiSkMlle, R W O, RRS:tAii 
O 3 kl., L L A. Ärr. TuIlKarns kiingsgärd 
i SödLiiiiaulaiid (T ullgarn, J ä r ii a). O. 

1903 -*".! 111. Louise Bessie Cösier. f. 1S7^ 15; I-rik I v a r, i. I'>ii5 -'h. 

Louise G II II II i I d, f. 1907 -''h.. 

l:iik (itislal ((} ö s / (O. f. lOliS ''/.,. 
(i) Joliaii De II is. I. 18.^4 -''/u.. i. d. major i Va.u- 
c). vatteiibyggandskarcn, i. d. ])aiidircktur vid 
Ikrgslagcnias iärrivii.ic. R N O, R W O Uir, te- 
borg), (i. 1S71 % 111. Hulda Ciindina 
Amalia Liitde:J.reii, i. 1>554 "7r. i) Carl Johan. f. 
vattcnbyggiiadska 
Mellersta Vag- ( 
(S t ock hol 111). n, distriktiiiigcnjur i 
vattciibyggnadsdistriktct 
(j. 189y -"Vj 111. F. I i n Uenrielta Di lin. i. 1S76 '/i. 
Haiii: 

M a r ii i t Malda Aiiiiiista, i. 1900 "/.i. 

Si en Dcnis Isidur. i. 1902 '/u-. 

Carl Oskar Hakan, f. 1904 -'Vi. 

Alf Hlis C u II n a r. i. 1905 -Vij. 

/; v« lilin Henrietta, f. 1911 ^'Ai. 
)) All, i. 1877 -"/(i, agroiioiii. Ärr. Hcde satcii 

i \'astcr.v;otlaiid (H e d c gärd. Stora 

M c 1 I i) \). (i. 1911 \/(i 111. A n n a Calliriiia 

Sunde fraii Norge, f. 1877 'V;.. 
:) Giistal Ra '^11 ar. i. 1879 -■'/':i, ei\ iliiigeinoi 

((■) r v i k e II. S k e i i e f t e a), (i. 190,^ ''/i. 

111. 1: 1 1 n Petronella Östergren, i. 1881 -'' :. R a Li II II i I d. f. 19i),S ^*'/u. 
d) 1: i II a r Deiiis. f. 188.? ''"/r, eivilingeiiioi 

(St ock 11 o lin). 
ii) 1: r i k Ivar. i. 18N9 '•'/'.,, tekii. studerande 

((Jö te bo r g). 
(.-t) Ernst Ivar, i. 18,39 'Vn, i. d. laiidtbniksskole- 
förestaiidare, K W O 2 kl., R N O, R R S:t St 
O 2 kl.. Med I. L A, Österg L Hiish sfillsk stora 
(i M (Linköping), (i. 1872 -' . ni. Char- 
lotta Sophia Aurora (Lulteiil Semrsleeii, 
i. 1849 '\/y. ISllEKO 

Barn: 
.4 // n il, 1. Ks77 "In. 

Mils Olof Clunon. t. IS.Sd -'/.-,, aKroiiuin, -, 
tciis stii)ciidiat i boskapsskiitsfl n. nicjcrili 
liallnin.tc (L i ii k ö p i n g). 
') (justaf, f. 1^07, landthnikare, t IM).'. (]. \s^^ 
Karin P:rikss,,ii, f. 1MI5. t isf.1. (i a s t u I Ijiiil Aii.iiii-^t. i. l^.?.^ V:i, i. d. handlande 
(S t o c k h (j I in). (i. INs,^ --'/i,. in. Lovisa 
Sjöliohii. i. \S42 '/iii. 

I:rik, I. 1777, k.\ rl:(.licrdc, t l^.^7. (i. IMS ni. Bcau 

Si.|)liic l.iiridgvist. f. ISOii, t IHGu. t. rik (instai, f. Is21. .ijiidsiiji valtarc, T \'-H\r,. (j. I,s(i'. 
in. A I II! a illa dlaayia Boström, i. ls-47 ''i„ (() r e- 
1) r Cl). 

liaiu: 
(i usla I Aliiinl-. i. ls7ii"'H, kruinilaiisnian i Karl- 

sko.ua l.arad. Ikh. c^cn \ ilki i K a r 1 s k u v; a 

1 \aniiland. 
A I in a GiisUifva, i. KS/,3 -^Vi;. Ci. \!s'>i "'/.i ni. kla- 

deshaiidlandLii Alfred Ohsoii. i. ls,57 " ':, 

(()rehro). 
Axil I) ( Il i s, 1. ks7.T '•":., larniarc i Nnrdatncrika. I Isberg 

I (från Dcgcberj<a). llfiiu.-i ^liil;t I^hui-;.; Iiii c^l .1 ni i,i;i r fiAu l)ct,',hri-a s.„-krli 1 
Sknii.., hvurrsr iil.Ula Uiiii.la .-^Uinifacl.M., lyllinrii AinKi^ 
Ish.Tj; ImiiM,-: Ikui v;ir .:i. iii. T.nlla Ol-.loll,r. Sun.ii Sven, 
r. 171-".. tuiinl.iii(l:ii-.. 1 l.iiiiil. Y Isj:), ...Ii Iimiis liii-du Ill-ii..l 

i^fii.i iiöjri. r. i7rj. i- isi::;. v..r.. r.-.iäi.ii;,r tiii 

.AiiduTb, f. 1775, Uinnhindaru o, luindLindc, t IM.l <i. 

170Q ni. lolianna .Maria l-Iallhcck, f. 1779. t isid. 

Sun er: 

k SvLTi J\'tcr, I". ksiH), landtluukare, t. (i. in. ,.\nna 

Cliristnia .MillKr^;, i. ksii.i, +. Dotter: 
Johanna Maria Christina, f. 1832 V... O. Iä54 -\'ji 
ni. kronolaiisnianncn Sven Auk^nst 1 'aliP-crcn, i. 
1828, t l'J02 (H a 1 ni b t a d). 
1. Paul Christian, f. 1802, iiandlaiido, t 18(>7. (j. lS,i7 m. 
I.aiira Dorotea Hesselgren, f. 18(JV, t l''UO. 
Barn: 

1) Ebba Muthilda lihonora, f. 18-12 "/.i. (i. ISH '"/- 
111. fordelniiiiiNlakaren, med. hedersd:r Lar.s P.dvard 
l-ick. i hans 2:a giitc, f. 1833, t 1911 (L. ii n d). 

2) T hora Aiiifusta Paulina, f. 18-14 "■/lu. U. 18G4 
-'is 111. koiitraktsiH-osteii Saiimel (iustaf Cavallin, i 
hans 2:a gifte, f. 1S28, t 1883 (S t o c k Ii o 1 iii). 

3) Paul Gustaf Waldemar, f. 1848, laiidslkifdins, t 
1908. Q. 188IJ ^^'.-, m. Elsa Helena (Ellen) l.uiid- 
(ivist. f. 1857 '/i. Beb. egen \ illa i D j u r s h o 1 in. 

Barn: 

(1) Elsa Laura Helena, i. ISsl ''h,. lärarinna \id 
Djursholms läroverk (D j u r s h o I m, (") s b y). 

(2) Paul Otto. i. 1882 -/y, Ib.itnant vid Flottan, 
instruktionsolficer vid flottans signalskola i 
Karlskrona, R Pr R Ö O 4 kl. G. 1908 ^A' 
111. Astrid Emma Kristina Ernberg, f. 1887 

Söner: 
S v en Paul Axel. i. 1909 ''/lo. 
P a u I, f. \'i\\ '"w. 

(3) Cjertrud Anna Maria. f. 1887 ''Vu. G. 191)'; 
'^h m. f(Jiiduiriklaren Carl (i c o r ii Nikauor 
Aurelt. f. 1879 -"5 (Sto c k h o 1 ni). 

(4) Ebba Viveka. f. 1895 -/s. 

4) Si i; rid Laura Gabriella, f. 1850 'Vni (Lund). 

3. Carl Anders, f. 1812, handlande, t l^"2. (J. IS 13 
'/i III. El) b il Henrietta Vid.tcdt. i. \^2l -" . (Lund). 
[;..in: 

1) Hedda Maria Eleonora, t. lM<i '' .. (lund). 

2) Sven Harald, i. Is4s"'7, i. d. haiidlaiule 
(L u n d). 

:\) Arvid Hannar, i. 1850-"/:. iil. d:r, lektor i 
niodcrsmälet o. tyska spsäket \ id högre alhn. läro- 
verket i Kalmar, viee ordf. i direl-liuiiLii iTir 
iia\ igationsskolan i nämnda siad, inspektor fiir 
folkskolcseminariet därst., R N O. G. ls<;3 '"'s 
ni. S i ii r i d Österdahl, f. 18(>3 -\j. Ikirn: 
Raanar AduU V i I Ii cl iii. i. ]b')-i ■'"7.. 
/://(// Ida llciiricllv il: 1 1 al, f, ls"() -'V,-,. 
Kcrslin liiiicborg Siarid (Slinai. i. l^'/^^ ... 
,V / / s Arvid Knal. i. IWl '■',!. 
,S v c II LbliL Tur, 1. \Wd ^t. 

4) /;■ s / /( c r Sin luiala. i. 1852 -"'/.-, (L u ji d). 

5) /-•(((// Aiiilcr^ (i II II II ar, i. \^5\ -'' :. ir,ul>;,ii> 
clirtkt()r, ,sU(Jsir;Kl,i,';irdMiiast.ne i M a 1 111 ii. 
l^'>l -■'■/s ill. Karin Olssau, f. I>r>4 '/•.. 

r5arn: 

/:' b I) (i Karina. 1. I8'i2 ^/r,. 

Carl A x cl. i. 1,n')1 '''k. 

M ä r t a llciiricilc. i. 1S97 ^/i. 

Cl ar Ii Ma-^dalciia. l". lS')y ^S'.-,. 

O /,;'(( lilisabctli. i. \WA ',V. 
fl) E il b a Laura Aiv-^n^ta. f. 1857 -'/n. (1. 1^'^7 ' 

111. kdiitorsclicicii I- r a n •, A11411-1 l!liiiiii;rcii. 

isi.o -'V, (.M a i 111 u). 
7) Anna Camlina (iabrnlla. i. iMil '"''■, (I iiiiJ) Josephson. 

.N\Ml:,ii-<t,u-utl.- D^ivul .lo>,.i,|,s„ii, .-,..: 
Mzliiu i i;i-aiH|.iiliiu-,-. iullvltadc 17' David, I. 17511. skiilJararc, t Ks.^S. d 
i liriiiKS 2:a ,^iiu-, t 1S19. Joscph, 1. I7,s.^, JiaiukMiokliallaic, t \^MK d 
Prédériiiue SaliiiM.ii, I. lSii2. t ls75. I^iila i:iisahL-tli"AiidciNoii, I. V !(,, t ls'M. ' 

liaiii: 
(I) Axel Icrdiiiand. I. ls55-', (S t n c k li n 1 iii i 

(i. l8'A=i 111. 1: h s a Ji>lms.>(ai. f. 1861 -■'/.,. 
i2) Amelie l-lisahclh, i. 1^57 '/ii) (Stock- 

ll u i III). (I. l:n in. stadsl.r^Micn hsKii Si;;l'iid 

LiiiulhcrL;, i. 1n55, t 18^7; 2:o 18N8 l'>ii7 iii 

/.<;/-,s .hilian lljcrlncr, t. 1853 "/•.•. s .lOSF.PHSON 

(.?) Ebba JuiLphina. t. 1859 -"/:,. (i. lsS4 "',.-, tii, 

hotclläicareii Alburt Joscpli Josephson, j, 1^54. 

t 1897. (Se nedan.) 
(4) A US list a I'rcdrika, i. 1S61 '"S. (i. Iö96 '"/n 

111. Krobsliaiidlaren H i r ti c i Hurahl Icrnblad. 

f. 1864 7ö (Stock h o i ni). 
(.5) Carl .1 a s e p Ii, f. 1«G4 -^/l. .i.uenl (Sto c k- 

li o 1 ni). (J. 1S!S9 '7.-. ni. .4 / /// a '/.innia Maria 

Eiiiilimd. I. 1863 '7.i. 
Harii: 

Harry (iiistaf Juscph. i. lb'J(J 7-. 

./ o /( /; ÅUan. f. 1N91 "/.-,. 

;U dr i a liidrika. i. 1.S94 '^':.. 
(()) Ii in ni y lilcdiinra, i. iMid ''/i. (i. \^'i\ '', „ ni. 

kainierareii K a i (iii^lal O^^ian 1. nylund, i. IMiP 

Vn. 
(7) Iruns Oscar. i. I.s7li 7i, xi ossliaiullare ((in- 
te b o r k), (i. I.^9S "/,, 111. II i I ni a Albertina 

Jolian^siin. f. In7.^ '-'Ak 
Harii: 

Margareta Ki'-:ina, i. 1S99 '/lo. 

Jolian Er i k, i. I"iil ^^/^. 

A ti K II s t a Maria, t. \W2--''ij. 

Ililniu Birgitta (Ur it a), i. I9(i,5 '/'k,. 

Kristina Albertina, i. l'n\s '''■,. 
(^) Sigrid F.ir-iiiiia, i. IMin -■'■.•. (i. Kswd ",;i m. 

L;rosslKinJlaren Carl A ii ^i ii s I l.cniard l'nsk. 

I". 1,S(),5 -■"•, (Sto c k II o I in). 
C) (i II s t a I A dill I, I. lN7n '" i. Iin.eli. a'<eiiiur- 

aflar i Sto c k Ii o I iii. 
Salomon, f. \lsi, .uiossliaiidlaie, t 1.^.^. (i. IM,^ ni. 
Heata Levin, i hennes i:a Kille. f. 17'J1, t |s.S'). 
I5aiii: 

1) Ferdinand Seniinv, l. 1M4, ;;io,ssliandlai e. t iNf.l. 
(i. 1S4I ni. (iustafva .laeohs.nn, f. IM';, t ISM. 

I)..tuar: 
Ihda V a I I r i d a. i. i84s -'7:, (S t o c k Ii o 1 in). 
Il i I III a Sapliia, i. 1,^49 ''/u,. (j. I.s7il 7r m. Iiaiid- 

laiKleii t-'redrik Ma\er Mareiis. i lians .':a uifte. 

i. KS.IS, t l^si (S t o c k h o I 111). 

2) Jaeol) Axel, I, iMs. (il. d:r, prolessor. lons, u un e. 
t INMI. (i. l;o I.^.Ss III. Hilda AiisUst.i Selirain, I. 
Is.V), t !,s(,2; 2:o l.s(.(. '",, in. Anna Cliarbdla 
(1. II t I i II) Piscatur, I. I.S4I) ",':• (U p ii s a 1 a). josicriisox noo 

I5arn, i l:a jiiitct: 

(1) A k i, c I Gustaf Salomuii. f. ISbU -/lu, bihliutckb- 
luaii (C 11 i c a ic o), (i. ls'>0 -'■/-, ni. Lucia 
En.ahcr;.^, i. ls-70 ''/m. 

i 2:a siitct: 

(2) Anna Hilda llcuta. f. Kso8 "/r, lärarinna vid 
Hö'-;rc duiicniailai-nNtrkct för liickor i U n |i- 

(.?) Ludviii O I o I Sclnislian. f. 1S7(J '"'/n, rcktiu, 
lektor i niatcinalik vid HukMc larariiiiicbLiniiui- 
rict (S t (I c k !i(i 1 lii). (i. lsy() -'/iL^ m. lioil 
Eli ,s (/ h c t II lins. i. ls7.? '".-,. 

i5arn: 
AI a r i a. i. l^'>7 '7iu. 

.^) Martin Mlwt, I. 1.^21, fotoiirai, målare, t l^.^.^ 
(j. 1^(.2 ni. Uriuitia 15aracli, I. 1N.?-1, t l''l'2. 
15ani: 

( 1) Henrik S c m in v, i. lsii3 "V:,. a;^ent (S t o c k- 
iMi Ini). 

(2) M a Ii n II b Sahuniiii, i. 1S()() "/i', litteraKu 
(S t o c k h o 1 ni). (1. 1902 'Viu ni. A d a Cani- 
lina Janson, f. 1S()7 ^"i-j. 

Siiiier : 
C a r I M a n n ii s, f. IS';! \!i. 
Martin liir-^cr Magnus, i. l'n).5 -'Vl'. 
-4) An^ust .•\l)rali,iiii, i. 1^22. -n.ssliandlare. t 1,M,7. 
(j. 1850 'ViL' 111. A 11 'j: II s i a lliirlciisia lncnhs^on. 

f. IS.lf) ''-V? (S 1 u c k h n I 111), 

(I) Il j a I III a r Salitmun, r. l.Sdi) "'/•j, KrDs^luiid- 
lare i S t o e k 1m. 1 ni. Iiincli. finnan 11. S. 
,Iu.SL■pll^lnl o. a:4. Ini^ i nämnda stad. (i. 19ilii 
"Vii m. 1: III in y Josniluna Fraiukcl. i. 1^7I /; . / / ; / .\ir::i .1. I l"ii,.' ' ■ „ 
K K 1 1 V;ki,:i. I. kMl.i "/;,. 
(i II n II t I d Manna. (. 1'J(15 ■'/!'. 
/. c II II a r t llialinar. i. l'^li.s ""/i 
/) <■ /( a I Ivar. 1. 1911 "/u. Il .KlSIirUSON 

(2) Victor Mmit/, l. l^^dl, lidkluiiidlarc under FiniKi 
Nordin é; Jo^ciihi,oii, t 1^''.^. (i. 1^'^>^ 'Viu iii. 
Aiiii-Sofi Valentin, i. 1865-% (Stock- 
h o i lu). 

Barn: 
Gunnar Aa:4i!->t, i. 1ÖS9 -''jr, anst;illd i Nor- 
diska bukhandclii (S t o c k li o 1 iii). 
Hugnar, i. 1891 */;;, fil. iUid. \id uniscrbitL- 

tct i Uppsal a. 
Vera, 1. 1894 ^^/u. 
(.^) /:/•//: Scmmy, i. I.SG-l 7:i, arkitekt i oiver- 
intendentsanibetet o. i arinélörvaluiin^^ens 
fortiiikationsdepartenient, R N O, R W O. An. 
o. bcb. hus i Stockholm, (i. 1«95 Vi i ni. 
Clary Fröjda Fricdliindir. i. 187.' '-''.i. 

Barn: 
R II t II Carolina, f. 1896 --/v. 
!•' r i t s Victor llcrniun. f. 1898 -"/b. 
Torsten Auua<:t Harry. f. 1901 "/... 
5) /,' ;• / .:,' / / / a, i. 1823 7ii (V a d s t e n a). 
ö) Edvard Lipliraini, f. 1825, liotellasare, t 1882. (i. 
l:o 1852 ni. Sara l;u;.;cnia Josephson, i. l82o, "i" 
1866; 2:o 1870 ni. Mary Wilhelmina Ilammaneli, 
I. 18-10. t 1890. 

Barn, i l:a Rittet: 

(1) Albert Joseph, I. 1854, llOtella:-;are, t l^",. 
(i. 18b-l "'/.-, m. Lhba Josepluna Ja-^i pli-^mi. i, 
1859 -'75. (Se ofvan.) 

liarn: 

Sara Lilisabctli (Lisa), i. 1885 -'/-. U. 1908 
"7i-' in. kaptenen vid Boden-KarlsborRS ar- 
tillerire8:te Nils t r i k Gillncr, i. 1876 '7(. 
(K a r I s b o r g). 

Kalrina Auiiusta (Karin), i. 189d '■'/i. 

(2) A n n a Maria. i. 1850 ^'/.i (Stock h o 1 in), 
(.i) Ellen Lea. i. 1857 7;i. Ti. 1877 ^'/lo ni. a:<eii- 

ten Siesfried Samuel WarbiuK, i. is.i'', t I'''!'! 
(S t o c k 11 o I ni). 
[A) Carl David. i. Is5,s -'■,.., med. d:r, inoies- 
sor i obstelrik o. :<yiiekolo^i vid universitetet 
i Uppsal a, oivcrlak;ire vid .Akademiska 
sjukhuset darst., K NU, RDlK). (j. Ih87 
■-"';'ij 111. / (/ (/ /osen!i-.(in. f. ISdl '''/lu. (Se 
nedan.) Barn: 
Kerstin, i. 1889 'V^. O. 1909 "V-- m. fil. 

kand. Sten Bonncscn, f. ISSr. ".u 

(L 11 n d). 
Per Staffan, i. 1895 "/■,. 

i 2:a Kiftct: 

(5) Marv E n n e n i c. f. 1871 "/>* (S t o c k li o 1 m). 

7) Willielm loPl. f. 1827 -"/t. grosslnndlare under 

firma Bendix. Joseplison & C:o (Stockholm). 

Cl. 1860 -Vni m. Kniilie Marcus, f. 18.39, t 1907. (1) [hata Elise (Lisen), f. 18(,l "Vn. O. 1882 
",'i ni. liokförläK.iraren Karl Otto Honnier. 
f. JS.Si, -'". (Stock 111. I ni). 

(2) Anna l'i cdriL-a. f. 18 (,,3 -"'/■, (S t o c k li o I ni), 
(i. ISM '^ ■, 18'^7 111. bankdirektören l:rnest 
Tliiel, 1 II. ms I :a uifte, f. 18,S'; ^Ys. 

(.3) /,/(/, r. IMii '-' Ml. (i. 1NS7 --'/ii' III. professorn 
Carl David h>^tnlison. i. I.S5^ -''/l'. (Sc 
ofvan.) 

(4) lohn SalDinoii. f. ls(>f) ''Vj, Krossiiandlare i 
S t o c k 11 o 1 111 under firma Bendix, Jovciiji- 
son & Co, ledamot af Stockholms handels- 
kammare samt Handels- o. siiifartsnanindeii i 
samma »-tad. Ä'<. lins i Stoekliolm o. villa i 
Saltsiöhadcii. O. IS')2 -"A. m. Ellen Josephs- 
san. f. 1^71 '"/,,. 

ikirii: 
(1 (i s t a. f. 1N".3 '^''u. handelselev. 
/;■//; (/ /■. i. 1s'j4 -'It. 
O I i; a. I. l.s')fi -'/;. 
IV //// ('/ ;/(, i. l'>01 ^'Ai. 
E v a. i. 19o,T -"/ii. 

(5) A a a a s t, i. 1870 **/.!. 

.1 Meier (Moritz), f. ]1W. icrosshandlare, t 18-17. O. 
IS.lT 111. Uilia t-\-idel. f. ISiifi. t 18S-I. 

Hotier: 
Rusalii- Willulmina. f. 1842 -/,j (Stockholm). IN 1).aNNI"1:I,'I' Juhlin Danntelt. iKlIKlhlll.l lill rrln- .Inhiiii ... Cii.-irl 
sla.-iulr Carl M.Mihi.i- 1' 
. ftrrliiiniiu.i.- Iiau^ui ~..il C.iii Malhias Dannicit, i. isJS. ss ciisk-ii,.r,sk uenci.J- 
Mcd\i,u M-iii.i 'sclip-dri'. I, \^2A. f jun], 
Maiii; 

1. C.irl lllllllN. I. IMl.. MlM. lin, III, Mil, l.,|Kll,r.:.Kn|rl.ll,lu , 

i- PMlii (I isss '" ,111 / / / , // /;, /;//s. I IM." ' I 
Olliv, l"ll| ",s III. • l,ill..|IMIIs|.i kh.i. II \ Kl -.LiU-IP. 

uiin\.iu.ii Irnsi Wi/lulni Maiinl: Ihllhniii. i. jsSi, 

'":. (11 N h,.). 

h,ii II. 

S ( i; ///((/ (/, I. l.s.sw '■ .,. <,. \'>\n '■ ,,. III. kdiitms- 
■,knl\.ircii I i.ini\.iL;sM\ icNeii II a r u I d IlaaLu 
(R(i n II i II u l). 

Carl (i II ti II II I . i. !>".' '"'" r. liliicli.. uiilite KiriiruiJci ii 

Preussen m v hoK^ 
Svdi (i ( (- /■ i;, I. 1^'H -■' ; (11 \ 1. u). 
K il r I II. 1 IWIMI -- .■ Cl II I Ii II l; c). Ur. K.iiid. Jit. ■IMIMN PANN,,:,,,. ,„, 

-'. Georg l-rans lieniian Julia.,, i. |,s5(i "7, ,ifverst.- 
v>d f^ortjfikatu.ncn, chef fur Fur.Hika^onsst.die^ ^ 

departemu.ts niiliiarlnra, K SO 2 kl., RWO, Turk 
OsinO kk. Oiff^rdk. k.NS:t()(), | K,- \' .{ 

(Ad II) Ulluhioiii, I. is.SS -■■;,. 1 iirk Chclk O 
Ikini: 

C (/ /■ / Cicoiii. I. |,s,M) "' 

vid h-()riiiikiii.,iicii .„.„.,>M,„s 

tccknin.i;si;.Manii.,l iD. (S i .i c k"h ,', l',iiT""('j"" 1 

Wilhelm (.arl l,,lnin. r. ks.sj "• , .kv m.i I rl ,,, 

(-' II r ! Itcniuiii. I. kss.s -'■'/,,, inulrrliijiinnt \ ,,1 sk' 

llcdvi'^ Alida Ull ^ahi I I, t ls'*s -^ - 
■<• fl c r ni II a Jaliii-. nnasun \ |s.s? -'."si, 

LaiidihriikvikadciiiiLii, iiroiLsvnrs n" h "',, v ' V \'\'" ' 
|\'- '^^"- KNS:,,,,,, 1.1, A. l'd, ,V:,,^ ,1 
" J " r s II ,) I 111. (j. i.scp ,,, v , ,..::,. , "i ' ^' // ( Maiui \(,rdii 'i. I^^.: W kl Mar 

Siaiic L i II I Uar-arrta 

Karl Sven Mali s, i". |,si, 

T II o r a liiHa Aiiiiii-ta. i. 

a: " '• / Il er man Cmn-, i, 
-I. Anna I ii 1 1 < Dnrailua i 

III. med. iHaiifssnin \U-,l 

l'^09 (S t (1 c k h (, I 111). - . . 

^.Carola 11 e r l Ii a Jnlia AUxunJia. i. Is.^i, ^■',. (, 

". (-arolimi Hedvig luln, il.Hly,, ,' ,,.,,5 ■.,, ,^ ,^ 
/r. 111. ki.nsiilatradet Carl Mariiii I ainaniiiis I'-,!!,. 
IllUi, t. |,S.5,S, t 19117 (S I (, c k II I, I ml 1 aiK- 

7 Adéle Hedvi, lalni. i. ,^71 -„ (T u II ,,1 k O. .iiiN(;si']:ii'i Jungstedt. 

Tysk släkt. Duss ioisle med s;ikerlii't känd.- inudlcn 
Svurijjo var Jocliiiiii JiiiiKo (.Tiiiigh), t ITO.i, tilol Islogdi' 
Vibboig iiiidrr kriget 1070—70. Hims soii (ulliiisitrkturn 
\'isl)y Klias, f. ICNO, j 1701, aiilug jiiiiitL- sina luiidi-i- .lucli 
oili Iliiidrich, ii:iiiiiict .liinKsIcdt. Från Elitis' scii. liijUian 
vid artiiloriot Jolian Niclas JuiiKsleilt. 1'. 17:J!), t 17S.'j (ad 
terad iif sin triUidu Gustaf llanssfin StaUr;, liiirslanuuar . 
im Icfvandc svenska grenni nf slakleu; Ijaii liad.- .sLiUcn 

.kihun Niclas, !. 1757, stad^koiitrollör, t 1013. (i. \^ 
111. Catharina Salihtcdt. f. 1775, t 1^511. 1. Jdliaii Niknlaus, I. IS(I7, tiillkoiitr.ill.ir, t l>7-4. (1, 
KS45 111. Mathilda Suikliiis. t. l.sJd, t 1.^7.'. 
Mani; 

1) Carl Å II i; i! s t TarKiiy, i. IS-l'* -'/•,, tulliiirs altare 
i H a 1 III s t a d, R W O. (i. 1S77 ""s iii, AlcMindra 
Sophia licniliiirdiiKi (^hiiKUlina Bartlnlsdii. i. 
1S5.? ^7i. 

Hai-n: 
/V//,s lir ik. t. IS7S ^''A,, lucjcrist. 
Karin Matilda, f. is7y '■'!,,. (i. l';ii() -'*;i m. ^riiss- 

liaiidlareii. nederländske vice knnsiiln I: r i k 

AUiiinm (iiii>lal KnlUxrii, i. 1S7J '"Vii.' (H a 1 iii- 

stad). 
Karl G 11:^1 a I, \. KSM ^-/j, kainiiiarskriivare \ id 

tiillkauiiiitiieii i Mal lu stad. 
B c II ii t Olof, i. IhSS -7'i. edev \id skii.i;sinslitiitei. 

2) (iiistuf Ludvifi Nikolaus (Nils), i. 1S51 -/ki, vice 
liäradsliiifdinj;-, .sekreterare i Norrköpiiik'^ dratsei- 
kaiiiniare o. stadens oiiibtidbiiian (N o r r k (i p i n y.). 
(i. 1:0 KSS7 ■-'■'/i- III. Anna Sofia Nilsson, i. ]S(i5, 
t 19(1(1; 2:o \9W III. Maria Liindhcm. i. isd*' -''''i. 

ikirii, i l:a .uiltet; 
/V;/s ticnuan S i l; ii r d. i. 1^^9 "^/n, elev \id Tek- 
niska skolan (S t o c k h o 1 III). 
Ii I s a Mathilda. i. isy-i '7u. 
Anna tinilia Mathilda. f. \b9b '"/u. 
Sign e Anna Maria, f. 1898 ^Vs. 

i 2:a Kiftet: 
H e d v i i; Antiu Maria, i. l'HU "','i'. 
. / / — J~ .lUNGSTEDT 4o:) 

3) Hedvig Matilda, f. 1854 "/lo. Q. 1876 '"/w ni. 
tiillförvaltai en i Norrköping, RWO, Carl 
Alfred I'clcrsson, i. 1845 "'/rj. 

4) Alma Matliilda, t. 1856 'Vs. O. 190U ""/o ni. före- 
ståndaren för F o r s s c trämassefabrik, civilink'ea- 
jören Ludvig Gerhard Fredrik (L o v c) De Oeer. 
f. 1874 ■-''/» (Ö s t e r f o r s s a). 

5) A X c I Adolf Harald, i. 1859 ^'/a, professor i teck- 
ning vid Konsthögskolan, RWO, M L & A, L Fr 
KA (Stock liol ni), (i. 18S6 -'A iii. S i ii r i d 
Nilson- Dat;. f. l.so2 "Vr- 

I5arn: 
(i r e t a. i. 1887 --/«. 

Nils Gustaf Adolf Axelsson, f. 1898 7ii. 
Lisa. f. 19(11 "l-j. 
M ä r t a, f. 190b '%. 
b) Herman Osear, i. 18b2 '^n. civilingenjör, järii- 
\ agshyggare (i^ e c i f e de F e r n a ni b n c o, 
i5r a s i 1 i e n). (i. 18M6 -"'/-■ m. Al z ir a de Azam- 
Inija frän lirasilien, f. 1878 '7?. 

13arii : 
Hm il i e. i. 1898 'Vi. 
C a r I o s. f. 1900 7». 
h: n g en i o, i. IMOS. 
C lar e n e c. f. 1911. 
7) Emilia Cliarlotta M a t i I d a. i. 1864 ^'Vio. opera- 
sångerska. M L & A. O. 2;o 1905 "Ai m. artisten, 
(målaren) Fritz Emanuel Rcntersvärd. f. 1878 
■^■"As. Beb. egen villa vid Stocksund. 
August Fredrik, f. 1809, öfvertullinspektor, t 1880. 
(j. 1853 111. Amelie Cliristina Catharina Zetterling, (. 
1833. t 1'>11. 

Son : 
Carl Auiiust H a g o, i. ■ 1854 "'V^, generalmajor o. 
chef för IV. arméfördelningen, öfverkommendant 
för Stockholms garnison, öfveradjutant vid 
H. M. Kommg Oscar II :s f. d. stab, f. d. general- 
stabsofficer, O II SCibmt, OII ,Imt, KSO 1 kl., 
KW O 2 kl.. RNO, K I) 1)0 1 gr., TO O 3 kl., 
KHulgAle.xO. R R S.t An O 2 kl., K Ram Kr O. 
K Ö Fr J O. K Fr 1) 1.. Olf Helg Leop O, R Pr R Ö O 
3 kl., RSpMF(Jlkl.. RNS:tOO, Stb South 
Afriea J\l, Fiig Krön M. 1. Kr V A (Stockholm). 
Cl. 1881 '-'h m. C e e i I i <i Xannii Paulina Silfver- 
swärd. i. lS5(i '/ii. tJarn: 
i \) ti II Ii» Cwoi-ii Aiiiiii^t Herbert, f. 1882 -"V.-,, 
Uijtiiant \id Fdrtifikationuii ( K a r I s b o r k). 
(j. \w>^ '-/ii, III. Annie CornvUa lleiH. t. issn 

Döttrar; 

S i Ii r i (I Hilda (.ailiii. i. \^M)') -'%. 

B i r ii i t Annie tlisuhelli, f. l'Jl(l "/ii. 
{21 i: r II s t Huiid Roliind, i. 18S3 '-/s, lii.itiiaiit \ id 

Lifrcgitctb jircnadicrer (S t o c k li u 1 iii). 
(.^) 1: I s u Ceeiiia. f. 1885 -''/i. (i. 19(16 '■-'/ui m. 

löjtnanten vid Lifrcjr:tets husarer Robert 

Fredrik Moutiioinery. f. 188,3 -'■/;, (Stuck- Kaijser. .lollan (iL'.)r'<, i. 1784. tohakstabnkor, t l85i. (i. in. 

AiLuiista Wilhelnime Mcyer, f. 17n6, t 182^'. 

Siincr; 

1. .lohanncs. f. 1812, tar,ticrifabrikur, t 1871. (i. is44 

m. lolKiniKi Prtroiiclla Liedhers. f. 1822. t 19(14. 

Marn: 
\) .luliannu t: I 1 1 d a. i. Is48 '"'/r. (j. 1^72 'Vr ni. 
musikdirektören lerans Uskar Hultg\ist. f. 18.-i2. 
t 1906 (N o r r k ö p i n s). 
2) Brita Maria Georgina. f. 1852 "/n. (j. 187.3 ^''/'> 
ni. handlanden Per .August Ha^berK. i. 18.34, t 19(i2 
(dö t ebc; rK). 
M AduUina Mat Ii i I du. i. 1856 '-'^/li. (i. 1877 -'',■. 
ni. handlanden C a r I Gästat Hagberg, f. 1840 -"'l-j 
(G ö t e b o r k). 
4) .lohan (iustaf, t. 185.s. iärjieriiabrikor, t 19(10. (j. 
1.S81 -■''/.-, m. Yl a r i a Solia Lindberg, i. 1857 ''*/il' 
((j ö t e b o r .-). 

haiii: 
(1) 1: I s a lotuiniKi. f. IS81 '^/u. (i. I904 '''n iii. 
iiick.unkein Axcl G:s,>,i Bolini. i. Is,s2 '' ,; 

1(1(1 i r bu I K). (2) Joliaiiiics (jcdi-.u. i. 1^^-J. far.ucntabrikiH-. t 1MII^, 
G. 190b ®/in m. Elit! Lovisa Dalil/ioiii, f. ISS/ 
((j ö t e 11 o r k). (i II s I a I. t. \^)W "h. 

(.?) Lorciiz. i. ISNf) -"/'i. li(>;.att i A u s t r a- 
1 i c 1,. 

(4) .4 (■ /; u. I. I.^N^ ' 's. 
5) Anna Wilhcliiitna. t. isol "/n. (i. 1«85 '*/ii ni. 

liaiiJIaudfii Z,(//-s f/ (/ s / (/ / Nunnan, i. 185-1 'V- 

((i.i I cl. (. r :J. 
()) Il c I c nu l.iiniiiia. i. iS(i(i";i ((i o i c Ii o r i;). 
Lorciit/, i. l^:-\ a|>ntckarc, t is^n. (i. |NJ5 iii. 
Beata Krock, f. IS2S, t iN^lt. 

Barn; 
\)lillida Ucon^inu. i. Ks47 '/n. (i. lisoy -''/>> ni. 

apolckarcii Adulf Williclni Suiidhlad, f. IS.S7, t 

19112 (A r b r a). 
2) A r I II II t Cmnii lUinipliny. i. l-söH \i, apoK-kaic. 

Iniicli. apnukul Kk-laiilui i Stuck Ii o 1 iii. R N O. 

R W O. 15ch. c.i;ct luib 1 iiaiiiiida stad, (k 1^7S 

-'/,-, 111. iir-^iiicrd lilvira (Cicrdal Linrotli. t. 1S,S2 

'"/r. 

i5aru: 

(1) /;■ \- (/. i. INSD ■"/:i. <i. 19(1-) "Vii 111. piaktisc- 
raiidc läkaren i S t o c k li (j I ni, med. lic. Jo- 
lian TliiiHlor (Thor) Stenbeck, f. 1864 'Vt. 

(2) .1 k v. I. kssj '/i, li)itiiaiit vid Kiistartillencl 
(K a r I b k r o ii a). (j. 19116 ''/i m. /;' / is a- 
h i t II Sliiniiliiivcl. i. ISN2 -'/n. 

Dotter: 
(i c r (t a liva Elisabeth, t. 1906 "/n. 
(.^) (;<'/•(/, f. 18^(1 -■'/i. (J. 1907 '-/lo m. lö.itiiaiitcii 
\id Kiibtartiileriet Ragnar Gustaf Hjalmar 
Eniiströni, i. 188,^ -'Vi (O s c a r - F r c d r i k s- 
li n r .u). 
.^) (.(//■/ The odör, \. IS,51 ■"/s, f. d. rektor (H i o), 
(i. IS77 '/; 111. A I III a Alcxia Eölir, f. 184.^ '"'''.-,. 

Hani: 
(1) Carl Lorens, r. 1878 -'7i, kapten vid Värm- 
lands reu:te, aiulre lärare vid infaiiteriskiiit- 
skolaii. I O II S n kl. (K a r I s t a d). (i. l"ll.S 
'''in 111 '/' ( ; (/ (/ Soiin \ordslrand. t. IS/'' '',"i. 3S KAIJSIOi; 

Döttrar: 
Gunnel, f. 1906 ^'/s. 
Bar b r o, i. I9U8 "/s. 
En dotter . i. 1911 -"A. 
(2) O /; n n u r, i. 18b0. "72, kapten vid Fortifika- 
tionen, lärare vid krijjbskolan (S t o c k li o 1 in), 
(j. 1905 'V? ni. Maria (Maja) Oman, f. 1884 

Barn: 

M ar g i t, i. 19U6 ''/»• 

/(«/•« Giuinurssun, f. 19U8 -'Vi. 
(.•i) ^ -s / /■ / d Mariiareta, t. 1882 ^^s, öfversköter- 

ska vid M a ! ni ö aiiniänna sjiikiius. 
(-1) Ebba Tea llcaia. f. 1888 -"/a, lärarinna vid 

K r 1 b t i 11 e il a ui n s praktiska skola. 
■i) Vendela Amalia Cltriatina, i. 1853 ^Vr, liUbiöre- 
ståiidariniia vid Norra Epidemisjukhuset (S t o c k- 
h o I m). 

5) Beata, f. 1854 '"/». G. 1873 '"/s m. apotekaren, 
nincliafvaren af apoteket i Karlstad Viktor Un- 
dcn, f. 1844 '7o (L ö f s t a I n 11 d, T u ni b a). 

Il) L o r c Ii s Uctavius, i. 1859 '■^h, sjökapten (S t o c k- 
ho lin). G. l:o 1886 '7'i (m. Ellen Juliana Wahl- 
gren, I. 1863 ^7io); 2:o 1906 -'Vii- m. Malda 
Eriksson, i. 1873 "'/r,. 

Söner, i l:a giftet: 
E g r o n, f. 1887 'Va. 
E o I k e. f. lfS90 7i. 

7) Alihilda, f. 1863 '7s. G. l:o 1883 in. direk- 
tören Gustaf Undén, i hans 2:a gifte, f. 1851, t 
1896; 2:o 1900 ni. tjänstemannen i arméns pen- 
sionskassa Carl Robert Bergson, f. 1864 ''% 
(S t o c k h o 1 ni). 

8) Helena Ottilia, f. 1004 7s. G. 1885 ^"A m. sta- 
tionsiiispektoren vid statens järnvägar Walde- 
mar af Segerström, f. 1853 ^'V« (Karlstad). 

9) Eritz Rieluird. f. 1808 7->, ined. d:r, lasaretts- 
läkare vid Härnösands lasarett, ledamot af stads- 
fullmäktige I nämnda stad, landstingsman i Vä- 
steriiorrlaiids län. Ik4). eget lins i 11 a r n ö s a ii d 
G. mi /., 111. Anna Charlotte Helena Loven. f. 

. 1870 Vi. Söner: 
Fritz Christian (Kirr e). i. 1900 'h. 
Ragnar Lorens, f. 1902 ^/o. 
Rolf Gustaf Sylvester, f. 1903 "/la. 
/•/■(■/ z Jolum. f. 1908 "/s. 
Erland Ausiist. i. 1910 'Vu. 
10) Gustaf Alfred, i. 1872 ^"h, kapten o. regcinents- 
kvarteriiiästarc vid Östgöta trängkår (L i ii k ö- 
p i n g), (i. 1898 ^''h m. Ottonie Sofia Elisa- 
bet Ii Liljenstolpe. f. 1871 "/s. 

Barn: 
St i ii Otto Lorentz, f. 1901 'Vi. 
O I a a Elsa Amelie Beate, f. 1M06 "/o. Kajerdt. li-^^in Jioboi-l 


Cairtl. soii 


1 fiir förJ 


,1 Ot;"'0 talot) 


uiflyttail 


L- friin St 


iiM.t 'lill Kirjr 


i l.iiiköiii 
nit. Slai, 


iii;. Itol. Robert Johan Kajerdt, f. 1793, kyrkoherde i Väiiga 
(Östergötland), t 1861. O. 1830 in. friherrinnan Al- 
bertina Lovisa von Knorring, f. 1793, t 1878. 
Söner: 

1. Robert, i. 1831, rektor, t 1903. G. 1876 '"Vn m. 
Vendela Amalia Hjertstedt, i iiennes 2:a gifte, f. 
1837 "V? (S t (1 c k h o i ni). 

2. Isak William, f. I,s40 '"/l.. arkitekt, R W O. Äg. 
fastiglieter i Eskilstuna. (i. 1 :o 1872 ^''/o ni. 
Christina Sofia Nordgren, f. Ih41, t 1873; 2:o 1875 
*'/iu ni. Hilma Karolina Wickholni, f. 1848, t 1910. 

Baiii, i 2:a giftet: 

1) Albertina E I i s a b e t. f. 1877 '"h (K s k i 1 s t u n a). 

2) Knut Robert, f. 1879 ''Vi, sjökapten i utländsk 
tjänst. 

3) U i I m a Solia. i. 18S0 -'Vio. (i. 1909 ^-/i ni. 
kansiisekreteraren i civildepartementet, R W O, 
R D I) U, S ö I v e Torsten Berger. i hans 2:a gifte, 
f. 185^ "ViL^ (1) j u r s il o 1 m). 4) Olof William, i. l:s^2 ";;i, iiiKcujör vid "liric 
(Basin) Iroii V/uiks" (15 r o o k 1 y ii, N c w-Y u r k) 
(i. \9l\ ^'7» 111. Astrid Riil Adaiiiiuv von Brann. 

i. iw.? "A. 

5) ./(W;// /s(//w 1. lh;s.^ ■"/7, lu.itiKiiit vid Vastnuiulaiids 
rcKile, Sk\ttc(iA\ (V a s t c i' a b). (j. 191(1 "/.-. 
111. Hialniina Aninltv III i al in it rorsUua. f. issl 

DiillL-r: 

.4 n II a - L I ,s a. i. 1911 '''!-j. 
()) A II II i v Carolina. I. 1NS5 -'/n'. KNiiinastikdiruktor 

(N f\v- Y c, r k), 
7) t: I I c II Viktoria, i. I>s9.j '-/;i, cIcn \id tL'kniska 

skolan i t; s k i I s I 11 11 a. Kallstenius. liv.-irii i Kr.iiiiiuv laiMUir.i-^iiiiiliii.i;- i Vlisi iM;iiil;i 
.loliaii Sviui>li-öii;. I. I7im;, ■ ITCo. i^. m. lH.i7.'ar.di.| i,i n fi 
Köiiiii.i; .Maria rdiiiiaii. (. lTl."i, Ladu h;iu bl. a. li.ani .-mi 
(jleoi-g, I'. ITi:;, lausi .;. kyrkdlicrdo i lijöiskog.-. pashiiai 
1S27. livilkrji rliii- Kalksli-iia äiulraflc iiuiiiiJrt lill Ixall^l.ui 
M. i sitl ■j^iiiv iii.Ml Cliii^iiiia lOiisiilioth (iuilruiu>, f. 1717. (jcur.i; Saiiiiai, l. 1 7^b, otx ei-iiiaMiiastarc. direktör. T 
INh.l (i. ls21 III. .-\iiiia Calhaiiiia Tiii.i^lKT.i.;. t. 17w7, 
t is.ss. 

StiiKr : 
I. (ieur^ (joUfrid, l. KsJ5. sladskasbor, t 19(11. (i. I,s.^>s 
111. /(/(/ Ulrika M a 1 h i I d a Molmavr, t. 1 S,^4 ■-'', .-, 
( P i I i p s t a d ) , 

Harii: 

1) t III III a lili^alHlli. i. 1S,59 "is. (j. l.s.s^v -"-'/> iii. 
in.irciiiörcii Carl A ii d t r ^ Olans Alilströni. i. isM 
'*•/! (H c 1 M 11 :-; l)(i iK). 

2) Ii r u II o (ioiilrid Saiiiiul. i. ISf»! -'/i, iii.uciiKir o. 

Ill or a), (i. l>s"(i -''/ii.' III. A I, lui F.inilia l-lisalnlii 
Alilströni, i. l,s.5b -'/n. KAI.l.STENH.S lU 

Barn: 
.1 11 II a Matliilda, i. 1891 'Vio. 
Mana Un-i^a (M a j a), i. 1893 -"Vi. 
I:iiiina irida tUisahcth (Lisa), f. I^9J ■'"/i. 
(i ,1 t t I r i (I Svante, f. I89ö -/(i. 
.3) (i c o r a (justat Mauritz, f. 1<S52 '"/(i. iiiKeii.ior, 
konturibt (K a 1 I s t e n a, Moln d a I). (1. 1^" I 
"';V, m. A I h c r t i II a tliiita. i. 18(i2 '-/i,. 

Barn: 
t: l s (/ Malliilda, i. lS9b -"/a. 
c; ö r a II Bran o, i. 1897 -%. 
All h lid Kalliarinu. f. 1899 "/i. 
//;//(/(/ Maria lilisabctli, i. 19()3 '^/i. 

4) Anna i' r i d a Matilda, i. i8ö3 ■'/i-., f. d. larannna 
(F i 1 i p s t a d). 

5) (/('org- G ut t frid, t. 1873 -"/i, fil. d:r. rektor vid 
iiiirnösands liöjiru ailni. läroverk, lektor, sångan- 
förare (Ii ä r n ö b a n d). Q. 1904 'A m. H il d c- 
i; a r d Maria Hlisabcl (»rtvnliolni, f. 1877 ^'/;i. 

S(in : 
Ii c II ii 1 . 1. 1905 '''/.-,. 
Carl Jolian, f. 1826, bankkaiiircrarc. t l,sg5, d. 1 :,i 
1853 m. Maria Charlotta Widiiiark. f. \s2U. t 1^74; 
2:o IKSO '/n ni. Elisabet II Sultan frän Haniburic, 
t. I85II -:^ fl. II n d). 

Bani.^ 1 l:a uiltcl: 

1) M II r i a. 1. I^5() 'Vi, .sopransan^^erska (B e r 1 i n). 

i 2:a giftet: 

2) Edvin, i. 18^1 -^Ix. kompositör. Ak. \ilki i 
Bjerred I Skåne (Leipzig). (j. 191)7 ''/« m. 
Tlioiiia Cliarlolia lirandt frän Leiivig. f. ksss '-'/•,. 

Barn: 

/ // ii rid, I. ivds -'-/,,. 

T (I r s t c n Karl Ediiinnd, i. l'^10 '-/n. 
(} Il s t a I Sainavl. i. lN2ts '-/i, f. d. telegraidirektor, 
R W O (S t o e k h o 1 ni). (i. 1,S59 ''h ni. f^jiinia 
lolianiKi ilaininarstroni. f. 1,^311. t 1,SM, 

Barn: 
i) (i (I t t I r I d Sainiiil i\'il;olaiis, f. I.sol ''7, hirart 

\id Kdiislliogskolaii, artist (kuidskaiis- o. fi'<ur- 

nialar.). R W (), R Baj S:t Mik O 3 kl, L l'r K .4 

(S a I t s i ö - S t o r a n g e n). (i. 1S91 ''''7 ni. 

(icrda .Maria Uoosval. i. Is(i4 '"/:'. ariisi (pm-- 

ir.itt- o. Iaiidska|)srnalarinna). Barn: 
John Gustaf Albert, f. 1892 -'^s. 
Knut Evald Baltzar, f. 1898 ^3. 
/;';;;//;(( (icrd G u I I v c i ^, f. 1900 -■'A. 
') A n n a Gerda Solia. f. 1873 '-/t (S t o c k h Kjellberg. Alilstr Iciiiidc staiiifaiinn .Tijns (.Tonjis) Kieibergh, f 173:;. 
(>;. lu. CMlliaiiiKi \V.iM..iii, ^.oni oiDkr. jlr 16S0 vnr slottlofvcii 
|,:1 I.cck;;. iKMlc si.iirii Svni KjuUlKTg, f. inSS, t 17").-., kiviiio- 
HinsiiKUi, y. m. ('lirisliiin Kkholm, med livars tvA siiuer .Tonas 
cell Abraliani, slUklou dc-lade sig i två grenar. Don äldre, 
.Tonas, f. 1721!. t 17.".!i. kronoläiisiiiau, g. m. Elsa Ebba Mclliii, 
hade sönerna Jonas Kjellberg, f. 1752, grosshandlare i fiöte 
borg, komniersin'åd (hvilkeii titel han dock afsade sig), giMi-, 
iigare, riksdagsman och medlem af selireta utskottet vid IMHi 
hrs riksdag i Norrköping, känd som filantrop och stiftare al' 
Ivjellbergska flickskolau i Göteborg, f 18.'f2 barnlös, ooh Sven 
Koland K.1ellberg, f. 17,öG, t 1800, grosshandlare i Göteborg, 
som i sitt gifte med Christina Ix)visa T.idholm var fader till 
uedanslåeiide .Tonas .Vnders. IsronoliiMsiiiannen Sven Kjell 
iiergs yngre son kronolänsmannen o. liofriittskoiiniiissa liiii 
Abraham Kjellberg, f. 172.'5, t 170r., var fader till .\roii Kjrll 
berg (se ned.ni. yn.irre grenniK 

Äldre grenen: 

.Idlian Aiidurb, \. 178.S, t^roiliandlarc, godsägare, riks- 
d.issniaii, t 1877. (i. 1822 ni. Amalia Trancliell, I. 
1S04. t 1^^8. 

Sönur: 
1. Junas Henrik Kciuiuild, f. 1823, Krobhliaiidlarc, gods- 
ägare, t 18*Ji). (j. 18-19 111. Harriet Sinclair, f. KS2-J, 
t 1902. 

Barn: 
\) Jonas Malcolin (John}, i. 1850 -"'/i, godsägare, 
ordf. i styrelsLMiia för Lidköping Kallands j.irn- 
vagsaklh., Lidköi)ings sockertabriksaktb., aktb. 
rändstickbi:ibrikcii Siriiis o. Sveiii-ka aktb. (i.is- 
accnniiilalor, ledamot af Skaraborgs lims Imsliall- 
ningssiillskaps for\ .iliningsiitskott, ledamot af sty- 
relsen for Sk:ii:iiiorgs enskilda bank o. i direklio- 
neii for Lidköpings his.uell. kW O. Ag. o. beb. 
Storeberg i Västergötland ( T a d e n e d). (j. 
187,-! ■' „ III. II i I III a laiohssoii. i. 1S.S4 ''/rj. Barn: 
(1) Ingrid Maria. f. 1876 "/12. Q. 1897 Viu 111. 
kapteiit-n vid K. Flottan, RRS:tAiiO .3 kl., 
Tim Nich Ift 4 kl., L O S, Axd Gast a t von 
Nom. f. 186S ^"A; (Stockholm). 

(3) I o II a s Roland, i. 1878 "/s. Au. o. hel). 
F r i e I s l)c r ,u- i Viisteriiötland (F r i cl), (i. 
190.3 ''/•. m. II cd v ii: lUisabcth SkUddvbvand. 
f. 1881 -"/jL'. 

L5arii: 
// a r r i c t. i. 19(I4 '/(i. 
./ o n a s l'rcdril;. i. 19(10 -""/.i. 
Jonas S v c u. i. l^ld -'/-i. 
{?>) Jonas Gunnar lulvard. 1. issd -'/.-,. Ä.n. 
l.ciialicr.i^s kalkhi-uk i Uppland (L c 11 a b c i .1;, 
V a t t h o 1 m a). (i. F^dii "'/n m. G f r d a 
Williilniina /;< //n/yc, i. ISsn '-/i«. 

Barn: 
Claes Mahohn Alu Gunnar, f. 19(i7 -"/s. 
I: i r a Willulniina, i. 19U8 '^/s. 
Gunvor Gunnarsdutter, i. 1911 ^"/s. 

(4) Jonas ti c r b e r t, f. 1882 Va. Äg. Eckersholms 
järnbruk i Smaland (F c k e r s li o 1 m. B r a 1- 
teborg). 

(5) t: s t c r tliUna. i. 18S4 -/■.. <J. 19(i() '";■.. ni. 
ingenjuren V it I ur Henry Wallcnhcr'^. i. ls7r\ 
'-/ii (S t o c k h o 1 m). 

16) Jonas Ra snar, i. Ib89 *''/i, stud. \ id St<ick- 

lujlms liögskola. 
(7) Rigmor Maril;a. i. 1S91 '-In. 

2) Eliza Amanda, i. 1.^57 "'/i. (i. 1878 ''/n m. f. d. 
provinsialläkaren. R N O, med. lic. Carl llcnril; 
Björck, i. 1844 -"/:, (F a 1 k c n b e r g). 

.',) M a r i a Hcnrika. f. KSPii -';.-,. (i. I,s7,s '-/ii m. 
grosshandlaren i (ioteborg, 1^ N O, InIWO, Artliur 
tidward Scaton. i. 1847 -V:i. Äg. hus i (iote- 
borg o. Aspenäs säteri i Västergötland. 

4) Carl Oscar, i. 1804 'h„ godsägare, R W O. Äg. 
o. beb. K c r s ö pä F k e r ö n samt äg. hus i 
Stockholm. Q. l:o 1892 -7io— 1910 m. friherrinnan 
.\linni Flvira l.eontina Leijonliiclm. f. 1S73: 2:o 
l''U) -'" u m. Karin Rcdlund. i. 1S90 ^'i.. Barn, 1 l:u aiilti: 
Carl Eric Reinhold, i. 1893 '7^. 
Da ii mur Vera. f. 1894 7io. 
Ellen Harriet, f. 1895 7il'. 
C u rl Carlsson, i. 1902 '-^d. 
Eva. I. 19(15. 

i 2:a plitet: 
B r I t I Elisabclh. t. 1911 "'/'.. 
Carl Ossiaii. i. I,s25, i^^rossliandiaiL'. nksda^i-iiiaii, t 
iS9i. (i lN-|y la. Ini^choru AriKildsdii. f. 1S29, t 1^^5. 
Ikini: 

1) I nK cl) or ii. i, 1.S51 ''/h. (i. Ks72 '^;.-, iii. di^ioiicii- 
ifu o. (irdi. i st,\rfl^L'ii tor .loiiscrcds fabrikers 
akth., \ ice ordi. i st\rLlscii for Skaiidinaviska 
krcditaktl)., 111. 111., K W C) 1 kl., R N (J, RDDO. 
L V \' S. IV / .' / ; (( m Cihson. i. Is4.s "'/V (.1 o ii s c- 
r L'd). 

2) Carl A II ii 11^ t. f. 1S5.^ "''':i, kMnsiliandlarc, i. d. 
t^■sk konsul, ledamot af stadsfiilliiiaktigc i (i()tL'- 
ImrK o. t. d. lodaiiint af riksdagens första kam- 
mare, ordf. 1 st\'relsen for akth. niiteborKS bank 
o. Lödöse I. illa k:dels larnva.icsakti)., ordf. i Han- 
delskammaren o. t1andels(i'>renin'-;ens fiiilinaktixe 
samt viee ordf. i HaiideK- d. si()fartsiiamnden i 
nanmda siad, K W O 2 kl.. R N O, R l'r R O O 4 kl. 
Hel), euel liu-, i (jo tel) or i;. d. 1^75 "/i m. 
Elisabeth Willnliiinui lEliza) (iilison. f. isö.i '■'■,. 

Mani; 

(1) Carl (>-,w(///, f. IS75 '"'/v, '^rosslKiiidlare i 
(i o t e b o r .-. 

(2) Cl lin kild Inaehora. i. Is77 -' i. (i. 19u;i " , 
m. konmieiidoik,ii)teneii al 1 :a .uradeii \iJ K. 
rioltan. dieten for .irlilleridepartementet \ id 
flottans station i S t o e k ho 1 m. RSO, Siarn 
O Hv V.\ ^ kl.. Tim Nieli Ift A kl.. I urk Osni O 

4 kl., L Kr V A, L () S, (. a r I Christian 
Engström . f. I8t>,^ '''ij. 

(.^) William Gihson. t. ls7s -'7. .Ak. <>. beb. 
B r \- n .1; e 1 s n a s (A 1 i 11 k" s a s). (i. 1M(I-| 
7(1 ni. Elsa J.son Mark, i. Is84 --'/n'. 
Söner; 

5 v c n K o I a n d. f. I '■'115 -'/i,. 
./ i: n a s. i. b^iis "' •,. (4) Valborg, i. 1S80 -"Ai. O. 1910 '_Vb _.ni. kon- 
suln Martin Ivar Lcvissun, f. lM/1 '-'"/.-. (O (>- 
t c b o r k). 

(5) Al a r g a r c t Eliza. f. KSMl '-'"/«. 

(6) Jonas Anders, i. l.sW '%. 

3) Hildegard, i. l^ö4 ";». (j. I.s74 ''^/s lu. jiros^- 
handiarcii. K \\() .' kl., R N O. Oif BcIr Lcod O, 
H a r a I d l-crdinaiid F.nianucl Stcrnhagen, t. lN4(i 
'/,-, ((i u t c h 1. I u). 

4) Hrnsi Amlirs. l. Ks5(i '"/,-,, biuk^|)ali-on, ka^sa- 
furvallarc i styrcbcii ior S:t ,li)lianiicsk.\rkaii i 
(jö t c hor K. (i. ISSI ''"7 m. Matilda Ånialui 
Tranciwll. f. l.snfj "''!). 

b\.MLTd(.ticr; 
Sinne, I. ls>s5 -'■ ,;. (i. IVKi ^, 111. \crkst. dirck- 

tr.rcii I Svcri'^cs .,llin. vioKirsakrin.usakth. åm I 

Kiniiian. i. \^ir> "'mi. 
r>) Jonas llenril; lieinludd (.ison, t. is.^s "'1. xcrkst. 
dircklui- i Skandinaviska kreditaktl)., ledamot af 
iarnväKsradft, uidi. 1 si\iL-lscn fur Moia \ ancriis 
,iärnv:iKsaktii., \ icc nrdi. 1 st\ 1 cUcriia for Irafik- 
aktb. nran:s'esbcT'4 -Oxckj.Miiid, Luossavaara Kii- 
ninavaara aktb. o. aktb. Bofors- (jiillspaiiK. K NO 
1 kl.. K W O 2 kl. (S t o c k h o 1 iii).^_ (i. 1 01 lu -'"/., 
III. Ä n n (t Maria Aliiuivist, f. isT.S -'/.i. 

C. a r I Jonas. i. 190 1 '" .;. 

A' /; a i Jona^,. f. lvo7 '-' ,;. 
(1) Amalia 1'redrika (Malin), i. 1.^.^" '^ n. (1. l^^i 

'"■'11 III. K-.iilsauarcii Ma<4nns W il f r i d LUlinan. 

f. 1.S54 -'''-,. .A',;, o. bch. Saltkällan i\\ ii 11 k c- 

d a I). 
7) (i e r I r n d t:li^atn!li. i. [^h\ '' ki. (i. l.sM '"-1 111. 

.^^Tossliandlai-Lii (i. ktmsiiln. Turk Medi O .-i kl., 

Hengt Adolt Wilhelm Bratt. i. 1S49 "Vn. Äi;. 

(Jtillrin>;l)(j i \'aslL'i;,;<-.tland ( ( i o I c b o r k). 

5) Sigrid Alexandra, f. 1n(i4 '" m. (i. ISN,5 "7ii in. 
öfvcr.skMi 1 ill. ..niiciordelniiij^cn.s rcbcrv, kassa- 
direktören 1 Skandin.iviska krcditaktbis koiitiu' 1 
(j ö t e b o r K, vice ordf. i st.\ rciseriia fiir (jöte- 
horgs Kas- o. clektricitcts\ erk o, aktb. (jötcborys- 
systemet, iedanioten af stadsfiilliiiäktigc i nämnda 
stad, R S O, R W O, .V,7s G u . I a t Thnre ÅhUind. 
f. 1S.,S: •"'.;. A'.;, \illa .1 S.iro Ki o t c i) o r kL 9) Knut Erik Ossian. f. 1867 ^|^, med. d:r, professor 
i anatomi vid Konsth()Ksi\olan, föreståndare för 
Stockholms arbetareinstitut, ordf. i Folkbildnin.ics- 
förbiindet, ledamot af Stoekiiolms stads folkskok- 
öfverstyrelse, redaktör o. utgifvare af Allm. sven- 
ska läkaretidningen (S t o e k h o 1 m). CJ. 1892 - ;^ 
m. Hvliiu Henrietta Charlotta von Balir. f. l^TH 

Barn: 
Ebba I n g c b o r g Knulsdiittcr, i. isy4 '"*/;.. 
Knut Gunnar Knutsson. i. 1S96 '/•_•. 
Georg Otto Knutsson. i. 1S99 7i. 
Ernst Adolf Knutssou. i. VM) ^'Uu. 
I! er t il Knulsson. i. m)2 '■'l-j. 
II)) Harriet Willielmina. f. 186^ ''!>■.. (i. 1SS9 "/.■ 
m. majoren o. bataljonschefen vid Fcirsta lii:<rena- 
dierregrtet, R S O, Carl Garihahli De Maré. f. 
1861 ^3. Äg. o. beb. Al a r i e li o 1 m i SmaKind 
(S t o r s j ö). 

Yngre grenen: 

Aron, f. 1769, grosshandlare, t l82ö. (1. 1M2 hl Catjia- 

rina Sophia Ström, i dess 2:a gifte, f. 177^, t ls47. 

S(m: 

Viktor Abraham, f. 1814, grosshandlare,, t 1875. (i. 

1844 ni. Augusta Wilhelmina Paulin, f. 1821, t 18^4. 

Barn: 

1. Anna Sofia Willielininu iMina). f. 1845 -'/i (Stocl- 
li o 1 ni). 

2. Johan Kdvard, f. 1.S47 '/a, grosshandlare, t 1805. (i. 
1872 ^Vä m. Alma Vietoria Charlotta Hasselblad, f. 

1845 ^"'/r (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

1) Agnes. f. 1874 "^a. G. 1899 ^h m. praktiserande 
liikaren i S t o c k h o 11 m, nud. lic. Tor Niko- 
laus Laniberg. i. 1853 "'•'/lo. 

2) Vietor. f. 1876 -"/t, anställd i firman F. W. 
Hasseiblad 6: Co. i Q ö t e b o r g. G. 1901 -"/lu 
m. Augusta Matilda Andersson, f. 1880 ^7iu. 

Barn: Barn: 
.1 oh n. i. 1903 ^Vi. 
Erik. f. 1904 ^7ii. 
E d v u r d Victor, i. lyOb -" 
Ebba Alma 4»i,'//>7(/, f. 19' 907 "'/i2. 3) Jahn Fredrik, f. 1878 '"/i. Äg. o. beb. Sjövik 

i ()stci-K()tl;iiid (B o r e 11 s b c r g). 
A) Edvard, f. 1882 ^Vs, jur. utr. knnd. (Stock- 

li o I 111). G. 100') ^'h ui. Tyra Augusta Matilda 

Nilsson, i. 1883 ^\!■^. 
S.Julia Auiiustu. f. 18-19 -''/•>. G. 1855 ^=/u in. leda- 
inolcii af Tyska liksda.iicn C a r I Henrik Georg vun 
Vidlmar, i. 1850 '/:>. 

4. Hilda. i. 1850 =^/i. G. 1871 ^Vs m. liaiidlandeii, R 
W O, Fritz Oskar Hassclblad, f. 1844 "/«. Äg. 
Skogstori) vid Lyckorna i Bohuslän (S t o c k li o i m). 

5. Victor Carl Aron Pontus, f. 1852 ^Vs, ingenjör, 
slussinspektör o. kassör vid Göta kanaibolag, sty- 
relseledamot i Motala sparbank. Q. l:o 1886 ni. 
Elin Cecilia Lovisa Ström, f. 1863, t 1887; 2:o 1895 
-'Vii ni. Flin Kristina Ångström, f. 1864 -''/o. 

Barn, i l:a giftet: 
Hans Victor, f. 1887 \/ii, jur. fil. kand., stud. vid 
Uppsal a universitet. 

i 2;a giftet: 
Harriet Signe. i. 18';7 "Ai. 
Dagmar Karin Augusta, f. 1901 ^'7»- 
Elin. i. 1903 '"/■.. 

6. Gcorgina Maria (Gina), f. 1855 V?. G. 1885 ^/i in. 
lektorn i modersmålet o. latinska si)råket vid Högre 
latinkiroxerket a Norrmalm i Stockholm, R N O, 
fil. d:r (;(,•/•/ Hugo Brynolf Bcrgstedl. f. 1855 '"A- Koch. 

Släkten, som tros liiirsfMinnia fr:"!!! I.ifland, var riHl;iii i 
niccUot af ICOO-taU-t bosatt i Itolnisliiii. IlaiHlIamlcn i Kiiii^äir 
riirisliau Koch var fader liU linntral,ts|nnslia och kyrk.ilior- 
diMi i Tjönis pastorat i r.oliusläu Micliaöl Kocli, f. KHil. t 
iT.Vi, g. 111. Illgohorj," Ilclst. f. KiTO, t ITIT, livars äld-ito 
son, brnUspalronon, assessor Jörl^5 Kocli, f. lOUl, t 1770. i sitt 
1712 ingSngna gifte nitd .Margareta Siiiizun. f. KJSC, f 17iis, 
Iiaile sonen >ilie!,ael. f. 171.".. t nsO. I>eniie Michael Kncli. 
liaii(il;ilule ,,cli liniMioäslale i IMilevalla med lo-iii nierserfids 
litel. val- eii fraiiisl;,, iide riksdagsman iiiuler ,1,], :, 1, Uti KOCri ; 

Frihotstideu; 1 sitt uuili-a Kifln med Clirlstina Brun, (. 172ö. I 

;- ITUi), blor Huii fiulii- till iirdaiistAriid.' Siinzuu Kocli. K.iii j 

tiaktsprostfu MiclKicl Kol-1is yiifric suu, Ijriiksputroucu Nil^j 
Kuch, f. 1707. t 17I1L', Ijlri: larfiulcr till majoren Nils Korh, ] 

1. 17U8. t 1S48. adlail ^slr, luud nainuet vun Kccii. 

Siiii/.oii, f. 1757, briikM)atroii. t 1S22. (j. 1787 rri. Cntlia- i 

lina Cecilia Hcuardt, f. 1770, t 1.M9. i 

SöiiL-r: ! 

1. Michacl. I. 17^^.', iiiajoi-, t lS6y. O. l:o 1827 iii. Jo- \ 

haiiiia Amalia FrödiiiiJ, 1. ISItl, t lS3i); 2:o 1S3.5 iii. 
hjnina Willicliiiiiia l'^M;cströni, t. 1M1'>. t l^*^!. 

Ikirn, i l:a giftet: 

1) Carl Siiiizon, t. 182", >;()dsä.icai-c, t 18^6. (j. ISS.S ; 
"A, 111. Martina l-lisahcth /■Vöi////-, f. 1836 '"/„ 
((iö tuber v;). 

Barn: 

(1) Cecilia, f. 1859 -"^ (Q ö t e b o r g). 

(2) Augusta, f. 1862 "/s, anst. vid Sveriges 
allni. siöförsäkringsaktb. (Göteborg). 

(3) Nils, i. 1872 ''V^, stadskamrerare o. btads- 
kasbör i U d d e v a 1 1 a. G. 19U2 Vn, ni. S / n- 
rid Elisabeth Sufia Uniter. f. 1875 '-''/.■>. 

Döttrar: 
Gunnel Hilda Martina, f. 1^03 ^»/n. 
(/' ;• et a Cecilia, i. 1905 -"U-j. 

(4) Elisabet II (Elsa), f. 1872 'Vs lärarinna vid 
Majornas eleiiientarläro\ crk iiir flickor ((i ö- 
t e bo r g). 

(5) Carl Olof. i. 1S77 -'In, iii. d:r, lektor i tyska 
o. engelska S|)råkeii vid iiögre allni. läroverket 
i J ö 11 k ö i) i II g. 

2) Michael. f. 183(1, godsägare, t 1902. G. 186U ■'A, 
111. Adelaide Helena Lindnian, f. 183^ ''/u 
(Göteborg). 

Barn: 

(1) ti é I é It e Emma Amalia, f. 18()3 -"/ö (Göte- ' 
b o r g). f 

(2) Adelaide Clara Maria (Sinne}, f. ISbS \^. | 
G. 1888 "/in III. kassören vid Skandinaviska I 
kreditaktb:s afdelningskontor i G ö t c b n r g f 
John Erik ISnisewitz, i. 1S52 '',i. ■ ,| K OCH ni> 

{.^) Da Ii ni ar Gertrud Madeleine, f. 1866 '7r-> 
(G ö t e b o r jc). 

(4) Carl Arvid H e n n i n :^. f. 1874 '/., anställd vid 
Kainpcnluifs akth., brandchcf i Uddevalla. 
(). lS<)<i "Al 111. .AI (' /■ ,\' Alixaudra Alniherii. 
f. 1S74 '\luK 

Barn; 
Marianne Alexandra, i. 1000 '"/ki. 
[■: n a r Mielniel. i. I "04 -'7i. 
Gosla lleunum Mieliael. i. 1900 '77. 
S v en Michnel, f. 1910 -7i. 

(5) Annie A-^atlie Marianne, f. 1876 '7i-' ((J u- 
t e b o r s)- 

(6) Bror Bert el IahiIs, f. 1S79 '7'., KuDnian (G ö- 
tebor.u). G. 1909 "'lo ni. lullu Karin 
Louise Mark, f. 18s5 7». 

(7) Stellan Ake (hrhard, f. 1S81 7», injicnjur 
(Söder t c I i l). 

(i^) Ernst Arthur Harry, f. 1883 -'7 1-, l(Vitiiaiii 
vid K. b'l(ittaii (K alls k r o n a). 

i 2:a filtet: 

3) C la ra Clinsiina Charlotta, f. 1835 -'7n. (i. I,s53 
"78 m. ärkebiskopen, teol. d:r Anton Niklas Suiul- 
l)eri;, f. 1818, t 19(io. Bcb. esct lins i Uppsala. 

4) A r t II II r Muximilian, f. 1836 ""/ii, brnksägare. 
KW G.' kl., R N O. Åg. Nysårds säteri i Väster- 
;<()tla!id u. idrps bruk i Bolinslan samt beb. etcet 
liiis i U d d e \- a 1 1 a. G. 1864 '"/n, ni. I> a il I i n e 
Matliilda Taiivon, i. 1841 -'/n. 

Barn: 

(DRieliard. f. l.soS -'h. aKMunoin, toiAallare 
vid N \' •< ä r d i Vaster.iiiitlaiid (R a n n u ni). 

(2) Axel .Wiehael. I. 1807 -'/;,, kapten o. konii)aiii- 
chei vid ViistKÖta rek-te, RSO (Udde- 
vall a). 

iX) I v ur Arthur, f. 1869 'Vii, jur. kand., lioi- 
rättsråd i Guta liofrätt, t. f. revisionsseki ete- 
rare (S t o c k h o 1 in). (L 1902 7'i m. A '^ n e s 
Amalia iundslriini, i. 1876 '"/s. 

iiarn: 

AI /(■ /; (/ el. i. 19113 '7ii. 
t: l s a II r I l (I. i. 190,5 -'^ ,, (4) Gerda Emma Paiiline, f. 1871 7o. Q. 1899 
^-/iL' in. öfversteii i armén, öfverstelöjtiiaiiteii i 
Jönköpings rc.ir:te, chefen för krigsskolan, f. d. 
gencralstabsofficeren, R S O, R R S:t St O 2 k!., 
RPrRQO 2 kl., friherre Curt Wilhelm 
Rappe, f. 1863 ^7io (K a r 1 b e r g). 

(5) S /• K n c. f. 1874 "^ (Uddevall a). 

(6) Robert Harald Micliaél. i. 1878 "/n, dispo- 
nent vid Torp. Äg. del i hus i Stockholm 
(T o r p, M un k e d a 1). O. 1909 -"/l- m. A n u a 
Elisabet Emilia Claeson, f. 1878 ^"/s. 

Dotter: 
Eanny I d a Marianne, f. 1909 "/12. 

(7) Aina Isahclla, f. 1880 ^Vii. O. 1908 '-'h m. 
kaptenen i K. Flottans reserv, biträdande dis- 
ponenten vid Jonsereds fabrikers aktb., Turk 
Medj0 2kl., William Gibson, f. 1873 ''h 
(J o n s c r e d). 

5) Bert ha Isabella, f. 1845 Va. O. 2:o 1870 "Vu m. 
generalmajoren Klas Hjalmar Krciiger, i hans 2:a 
gifte, f. 1826, t 1891. Beb. eget hus i V ii x i ö. 
Johannes, f. 1797, hofrättsassessor, t 1884. G. 1828 
m. Carolina Frödiug, f. 1807, t 1848. 

Söner: 
I) Simzon, f. 1837, liaradshöfding, t 1889'. (i. 1S70 m. 
Hulda Maria Agrell, f. 1846, t 1891. 

Barn: 
(i) Carl Erik. i. 1878 "Ai. tjänsteman i Stader- 
nas allm. brandstodsbolag (S t o c k li o 1 111), ' 
G. 1907 7i.' m. Ebba Cecilia Elisabeth Björk- { 
man. f. 1870 "In. I 
Son: I 
Ber Miehael, i. 1907 ^Vh. 
{2) Sven Viktor, f. 1880 '"/ii-, ingenjör vid [ 
Ebbes bruk (Huskvarna). G. 1V03 'Ai | 
m. Blenda Rosalia Scif ström. f. 1881 -'Y^. 

Barn: 
Blenda Maria, f. 1904 7«. t 

Jöns Simzun, f. 1905 ^y- I 

Sven Erik Gunnar, f. 1907 ^Vu. : 

(3) Eolke Carl Tlieudur. f. 1882 -7;;, journalist, i 

medarbetare i Svenska telegrambyråns redak- f 

tion (S t o c k h o 1 m). KOCK -i^-il 

(4) Valborg Maria (Vall i), i. 1885 Vs. Q. \9(>b 

"/o 111. engelska vice konsuln, direktören 

Charles David Thurbnrn. f. 1873 "/s. Beb. 

enen villa i Uddevalla. 

Joaii Volrat, f. 1842, major, t 1898. G. 1870 _;7i 

m. L a II r a Clara Rosiiia Carlson, i. 1845 - '/lo 

(1- a I k ö p i II g). 

Son: 
(1) Sigurd Ingemund, i. 1871 -^/l', borgmästare i 
V a 1 k ö |) i II g, ledamot af styrelsen för Falkö- 
pings sparbank ocii för Skaraborgs ensk. banks 
afdelningskontor därst. G. 1901 -"//i iii. Olga 
T tillie Maria Helander, i. 1878 ^l'. 

Söner: 
Per V o I r al Mikael, f. 19U2 ^j-j. 
Carl Axel B e r t i 1. f. 1905 "'/(;. 
Sven Ragnar Sigurd, i. \Wb "', m. 
Lrik Maurilz. f. 1848 '■/-, sekrctciare o. skall- 
mästare lios Göteborgs o. Bolmsliins lliislialhiings- 
säliskap, RWO ((Jö te bor g). G. 19U7 ''/« m, 
Hanna Kristina (Stina) Linden, f. 1873 ^"/j. 

Dotter: 
.4 n u a L i s a. i. 1908 ""/«. Kock 

(frän Finland). Öfvo 


lirigskoiiunit.sai-ici 


i Fiiiiaiul linan l;;0& -0U .-. 


r> kri^. 


raliam 


Kock, t. ]771, t 


1819. som oftor krigets slut 


(ifVIT 


ttado 


iiied sin familj 


till Svorigo, var g. ni. F 


rudrlkr 


dmaii, 


f. 1770, t 1S21. 


Hans son statskommissarii-i 


Abra ham Victor Kock, f. 1S07, t 1S04, var i sitt 1SLS9 iugängna 
gifto med Abraliamina Engul Oldeubm-g, f. 1S17, t l'-»03, Vietor H j al ni a r, i. 1844 'h, i. d. major i armén, f. d. 
stationsinspektor vid Stocklioiins centralstation, 
K SO, RWO, RDDO, GM, (Stockholm). G. 
1873 Vvj m. Tomina Augusta Wilkens. \. 1851 ^7ii. liarn: 
il i a Augusta, i. 1874 "7» KOI.MOniN ' August- v i c t or, i. 1876 ^/i. ryttmästare o. skvadrons- 

chef vid Smålands husarrek-.te, Belg M K 2 kl. (f: k- 

sjö). (i. 19ii.? -'"/lo 111. Kerstin Jenny Wanncr, i. 

hS83 "V^. 

Dotter: 

Kerstin Inge b o r g Aiignsta. i. 1907 -/a. 
3. A//«H Hiulmar. t. 1^76 -'/a, kapten vid Vaxholms 

kustartiilcnrej;:te, RRS:tStU3kl. (Vaxholm). 

(j 1906 ^^/- m Kosa Idlianna Autoincttc lurss, i. 

ISM 'V/io. 

Bani: 

Syi/n- O u n v o r Allunsdotlcr, i. 19jJ7 -'"/:.■. 

August V i c t o r Allunsson. i. 1910 -'l-j. Kolmodin 

(Södermanlands o. Västgötagrenarna). 

(iaii.mal. vidl utgn-iincl ocli sodan slutet af 1000 Inln 
liiui.l svfiisk hliikt Iran Kuldc-iuo by i Aibia sui. kiMi i Ilalsiug 
land. Atlffudern Eiik Juiissou, som U'fde i slutet a£ 1-00 
talot och boddo i iiUmnda by, var lilnsinau ollcr haradslogih-. 
Hans suiioi- Erik och Mb.-haol autogo namuot Kolmodumis' 
i.nci- lodidseortru och blcrv.i slamfädcr lör hvar siy slaktaren. 
Erik för den äldre clicr Södcnnaiilandsgreneu, Michacl lor deu 
yugre eller UiJi'lands-Uuttlaiiu>srciieii. Erik Koliuoduius, , 
1(;4'J såsom prost och kyrkoherde i TorshUlla, var larfader 
till Uyrkoherdeu i Krisliuehamu Abraham Kolmodin, t. lOil. 
t 1737, K. 1720 m. Amia Christina ilernberf;-, 1 17-13; dessa 
makar voro föräldrar till nedauståecde Niklas Koliuodiii. 
Miehael Kolmodin, i. 15tl7, t 1077, var liksom äldste sonen 
Michael, f. 1610, v ICS.",, prost i bimluna i Uppland: den 
äldre Michaels andre sou Israel, f. 1013. y 17(iO, blef super 
intendent på Gottlaud. Michael Kolmodin den yngros souer 
flyttade med farbrodern till Gotthind och blefvo stamfader 
lör GottlandsKrenen, för hvilkeii nyligeu redogjorts i arbetet 
-Gottländsk Släktbok". Ku trdje son till .Michael Kol 
modin d. ä. var kyrk.dnrdeu i Nysätra o. österuuda i Lj.p 
land, kontraktsprosten .iMbaimes Kolmodin, f. 1U4S, r li-4; 
hans släktgrrn är i>ii m.inssidan utdöd, men fortlefver genom 
sondottern Helena KlisalH^th Kulmndin. f. 1740. t 17US. fe'- 170- 
m. kyrkoherden i Saloby i Västergötland fhristopher Dahl. 
f 1717 t 1771. I»'---:! i,i;.k.iis son Olof Dahl, f. 1700, f l:s:iS. 
in, hlof Skytte.-uisk professor 
,a gifte med Clrika Eleonora uppl< 


Mg morfi 


iiderns 


iMiiin 1 


i Ui 


ipsala oc 


h i sit 


L isu:; i 


Uehi 


iberg. f. 


170U, 


T isi:.. 


Koin 


lodin (I 


lahlsUa 


sliiklgi K0I,.M01>I\ 42.; 

Södermanlandsgrenen: 

Niklas, i. 1735, brukMiiM-icktor, handlande, t 1772. (j. 
1767 in. .Anna Christina Kiliiqvist. f. 1732, t 1.^07. 
Söner: 
I. Caii Abraham, i. 176.S, bankokanirerare, t 1810. G. 
1793 ni. Helena l-'rychiiis f. 1770, t 1851. 

Son: 
1) Carl Niklas, i. ]7w. bankokoinuiissarie, t I8ö3. G. 
l:o 1829 m. Wilhelniiiia Rundberg, f. 1811, t 1841; 
2:o 1842 m. Fredrika Magdalena Hallström, f. 1809. 
t 1895. 

Barn, i l:a giftet: 
il) td värd A';7.7</s Wilhelm, i. 1836 ^'',;, f. d. 
kanslirad. R N O (S t o e k h o 1 rn). G. 1870 Vv- 
m. Jenny Carlstedt, f. 1843, t 1876. 
Barn: 

a) Alciria Cnniclia (Mia), i. 1^71 -/ii (G (i te- 
bo rg). 

b) Carl T ursten, i. 1^73 ®/o, civilingenjör 
(Stockholm). G. 1905 ""/s ni. Anna 
Jenny AUithilda Cederborg, f. 1881 '7o. 

Döttrar: 
A! u ii 11 a Gertrud Wariiuretct, f. 1907 -'-'/:i. 
Jenny In ^ a - L is u. f. 1911 Vn- 

c) J e n n y l-Jedrilca Willielmina. f. 1876 -'/'• 
(G ö t e bo r g). 

i 2:a giftet: 

[2) Carl I' red rik. i. 1843^7», f. d. banko- 
sekreterare. RNO (Stockholm). 

(3) h e n n i n a Av,athon. i. 1844 -'Vj---. f. d. b,\rå- 
chei i geiieralDoststyrclsen. K W O 2 k!., 
RNO, K Dl) O 2 gr., R Pr R Ö O 3 kl., R Pr 
Kr O 2 kl. (Skogs t: k c b y, T un geist a). 
G. 1874 Vi I ni. Aiisustu Amalia Lundberg. 
f. 1850 •'/.-,. 

Barn: 
Siri Limma iredrika. f. 1875 "/s. G. UHHJ '/u' 
m. hofintendenten, O 11 Gbint, R W O, RR 
S:t St O 2 kl.. R Bad Z Pöw O 1 kl , R Pr Kr 
O 3 kl., RDDO, OffFrD'Acad, ösear 
Emil Swen^^^oii. f. IShfi -■V,,i (Stock- 
h o I m). -l'J4 KOLMODIN 

C(irl Ra ii 11 ar, i. 1881 ""h, jiir. utr. kand., 

t. f. laiibiiotaiie i Jämtlands län (Ö s t c r- 

s u n d). 

(4) Gerda Ingeborg Magdalena, i. 18-18 Ve O. 

1878 'In ni. kainniarbkritvaren i tullverket 

Albert Fredrik Hallbtruni, i. 18-18, t 1890 

(S t o c k 11 o 1 ni). 

3. Niklas, f. 1773, bankokomniissarie, t 1847. G. 2:o 

1819 ni. Maria Majrdalena Linderberg, f. 1709, t 1848. 

Son: 
Abraham, f. 1804, bankokamrerare, t 1887. Q. 1844 
m. Sofia Wilhelmina Björkblad. f. 1814, t 188-1. 

Son : 
Nils Abraham Wilhelm, f. 1S47 ^■''/o. Äg. bok- 
tryckeri under iirina P. A. Nymans efterträdare 
o. lius i Stockholm. (j. 1887 ^"/lu m. 
Hilda Charlotta Carolina Ingnell, i. 1848 -\'.s. 

Dahlska (Västgöta-) grenen: 

Carl Olof, f. 1804, tullförvaltare, t 1880. Q. 1847 m. 
Matilda kneoiiora vun Langenberg, f. 1812, t- 
Barn: 

1. Hilda Eleonora Olivia, f. 1848 -'•'h. Q. 1868 '"■'h m. 
kaptenen Otto Alfred Kistner, I. 1836, t 1901 (Stock- 
holm). 

2. Carl Olof Bernhard (Carl Bernhard), i. 1850 
^"/y, tullbevakniiigskontroilör. Äg. del i lius i 
S t o c k 11 o I m. (j. 1884 ^11 m. Z e I m a Agnes 
Fredrika Knoeh, i. 1861 ^A. 

Barn: 
Olof Torsten, 1. 1885 -'-/u, fil. kand. 
Astrid fdu Mathilda, i. 1890 Vs, anställd i Stock- 
holms stads Sparbank (S t o c k h o 1 iii). 
Carl Olof G ylf e. i. 1893 '"/->• 

3. Johan Arvid, f. 1852, kapten, t 1902. Q. 1878 "Vii 
m. Hildur Maria Wennberg, 1. 1857 "Vii; (Visby). 

Barn: 
Ellen Signe Eleonora, f. 1880 ^/i. G. 1909 -^s m. 
löjtnanten o. l;c regementsadjutaiiten vid Gott- 
lands inlanterireg;te Luleås A.son Runeborg. \. 
1874 '^l-n. Äg. o. beb. villalägenheten John Hill 
vid V i s b y. KOI.TIIOFF 4'-'5 

Corl Gunnar von Laniicnhcrg. i. 1882 "/o, tjänste- 
man i Stätlernas allrn. brandstodsbolag (Stock- 

h o 1 ill). 

Emma Matliilda, i. 1886 'Vs. G. 1907=*/» ni. löjt- 
nanten o. rcgenicntsadiutanten vid Gottlands artil- 
lerikar Olof Tryguvc Akeiitmd. i. 1883 ''V:! 
(V i s b y). Kolthoff. 

Sliikton hiirstaininar fiåu VäslphaUii, hvari'St iildsie kiiuiiv 
staiiiladiTii Iloniiaii Koltlioff ägJo och iH-bixlile godset KuIIimi 
hof l.-i^O— H;lU. Ilaus suii lliniik. t Hil^l. iullyltade lOllli till 
SvtTi;;.', bl.'f liaiidli.i.dc .h li .^^liuligou Ij.ngmUstarc i Karlstad 
samt aidado Kdsvalla. Itaiislili-rs, ItiaUfcrs, Lindfors in. fl. 
jiinibrnk i Varnilaud. Af haus lalrika ätlliiigar liafva d>- 
flosta varit bosalla i Jiiiinnda laudskap. Kii lians sonsons son 
l.rnkspalrorieu .J.iliau Kollli.>ir, 1". 17:ji>, t IT^O. hade i sill 
I7t.j iiifrangna gille inoil Agneta Iledengren, f. 1721, f 177ö. 
bland tio baru ncdansUlende sonen Sven. Andra grenar af 
slakten KCva i Sverige ocU Amerika. 

Sven, f. 17-18. brukspatron, t 1810. G. 1772 m, Caiolina 
Graiifell fraii Hal. i. 1755, t 1^U5. 

Söner: 
1. .lohan, f. 1774. major, t 1853. G. m. tlcdda Styiie. 
t l^^il. 

Son: 
I. ars Joiiaii, f. 1S21. brukspatron, t I89ii. (i. 1^54 
m. Ciiristina l\riier. i. 1822, t I'-»!»?. 
Harii: 

1) Ivar, i. 1855 '''mm, djviionciit iör liamiiiarby 
V.xe akth. (11 a iii m a r i) v bruk, Nora). G. 
I88y -^i-j (m. Uertrud l)alllbcr>,^ f. 1807 ^^A,.) 

15;un: 
L I s a, f. 189» --/•.■. 
S t i n u Maria, f. 1891 ^'/s. 
Ur i k. i. 1894 -7i. 
Gertrud Aa:^iistu, f. IMtiO ''/o. 
A n n a Gnia. f. 19(12 "'/s. 

2) Johanna Mana (Majken). I. 1857 '''''/o (Karl- 
stad). IJi! KOI.TflOFF 

3) Elin Elisabeth, i. 1859 "Vi. Q. 190U 'Vi; m. 
förvaltaren vid H a m ni a r b y bruk i Väst- 
manland, styrehcledatnoten i Hammarby- Y\l 
aktb., loluui Viktor Stroiiihcr^. f. 1S63 -'V.i 
(N o ra). 

Son: 
L a r s Tore Viktur. i. lyui -"/'i. 

4) /(/(/ Kristiiui. f. 1861 "Vji. O. 1894 -/m m. kap- 
tenen i Värniland.s reg:tes reserv, verkst. 
direktören för aktb. Surte-Liljedal Per K u a 
nar Sdclcrliiiini, i. 1N07 --/s (S u r t e). 

i. Lars (justaf, i. I77ö, t 1N57. (i. m. lUeunnra Cliar- 
lotta Falk, r. 17s4, t i,s52. 
Son : 
Johan Henrik, i. i8ll, konunissionslandtmatare, t 
1883. (i. ISJti ni. Sara (jiista\a Friberjcer. i. ISl.i 
t 1875. 

Barn: 

1) Johan August, f. I8,5M, skoKsförvaltare, t 19U9. 
(i. 1801 m. l.ivia Ulrika Lovisa Lind af Ha.v;ebv. 

Dotter: 
Livia Augusta Maria, i. 1802. G. 1888 ni. 
trädgårdsmästaren Johan Lindgren (F d a 
glasbruk, C h a r I o t t e n b e r g). 

2) Helena Charlotta Joliunna (Hunna), i. IM i 
"Ao. O. ISbn ''/., m. rektorn, fil. d:r Johan (ui- 
stiif Hamnqvist, t. 1830, t 1883 (F a 1 u ii). 

3) Gustaf Isak, f. 1845 'Vn-s fil. hedcrsd:r, kon- 
servator vid U i) p s a 1 a universitet, inspektor 
för Uppsala stads biologiska museum, oidf. i 
styrelsen för aktb. Biologiska museet i Stock- 
holm o. Uppsala läns jaktvardsförening, R W O, 
R Pr Kr O 3 kl., Sn . iiigaref. belöningsmedali. (i, 
18711 ^/lu m. C h a r I o I I i Louise Lind ai Ih, 
gehv, i. 1833 "' i. 

Barn; 

(\) Kjell Gustaf Adolf Henrik, f. 1871 -''/,-,, 
\erkst. direktör i aktb. Kolthoiis naturalie- 
magasin i U ]) p s a I a. (j. I<;ii5 "'"lu ni. 
E In a Morell. i. 188U -"/t. 

(2) Helga Gnstafva Ulla Mathilda (Lie), t. 1872 
'7ii. (i. 1"(IS "ViL' m. c. o. hoirallsnotarien, 
inr. utr. kand. S i '^ u r d Ribbing. i. I.s7i) 'Viv 
(Uppsala). KT{.i:i'EMEN 427 

(3) Ruth Chavlottc. f. 1875 "/«. 

(-4) Ester Charlotte, f. 1875 "'/u. 

(5) Helige (hislal Ludvig, i. 1878 '/s, löiliumt 

\id Sin.ilaiids artillcrireKitc (J u ii k ö- 

piiiji). (i. 10(17 \ltt III. I: s t c r FAisdheth 

Ritter, i. Ifs77 '-/■-,. 
Duitrar: 

il llu hulda \. 19U8 ''%. 

t v y Cluirluita, i. 190S ^'7^. 

M ärt ha Alma, i. lOlU ^/n. 

4) Karolina Ueiirika A in a n d a, f. 1^4« -'/s. U. 
I87ö '■"'/lo m. stalctsarcn, civilin,i;eniörL'ii Bern- 
hard AuKUit Ucskmv, f. 1837, t lOin (Q ö t e- 
b o r g). 

5) Regina (iu^tafva, i. 1S55 '"/.-.. (J. 1875 ni. 
kaptenen Carl (iiistaf Wibing, f. 1839, t 1888 
(Anne bo, 1. i d i n g o). 

()) Alma (iuiiilda. i. 1856 ''/ii, teekningslärariniia 
((i () t e b o r .14). Kraepelien. .Jtliaii l)a\iJ, f. 176S, faniunkare, t 1825. (J. 1791 ni. 
Maria Elisabeth HansLMi, f. 17()J, t 18-18. 
."-^oiier; 
1. (jottfrid Christopiier, i. i7^'2, lö.itnant. i,l()llb.f()Kde pa 
Stockholms ^UiH. t Ks5(i. (j. ni. (iusta\a WilliLlmnia 
SjoKieii, i. IMil. t l,s73. 

Barn: 
1) Carl Wilhelm (jottfrid Christopher, i. I>x23. hand- 
lande o. vice konsul, t 18.s2. (i 1^50 in. .Maria 
Charlotta hlstlandcr, f. 182S. t 18S9. 

Barn; 
(1) Sigrid Maria, i. I.s53 "/■,. (i. l,s/,s ^-'/y ni. 
f. d. finska senatorn o. iiankoiiillmäktiuen, KR 
S:tStO 2 kl. o. S:tAiiO 3 kl., (lu^tal Otto 
Selint Stiernvall, i. !S-)5 ■'"/i» (Hälsing- 
t o r s). I KH.K1'EI.IEN 

(2) Carl Lennart, f. 1855, postexpeditör, riksdags- 
notarie, t 1901. G. 1882 "/s ni. Carolina 
Lovisa 1'ischcr. i. 18G0 "/i (S t o c k li o 1 iii). 

Barn: 
AU II il cl Maria, f. 1884 "h, lärarinna vid 

I)L'ttiii)wska skolan i S t o c k Ii o 1 in. 
Ida Margareta (Greta), f. 1894 '%. 
H a n s Lennart. \. 1895 ""/i-'- 
Bertil Lennart, f. 1897 'Vs. 

(3) Carl Casiiiiir, f. lcS56, sjökapten, t 19U9. (i. 
1888 "A m. L a n n y Wcndclin, i. 1863 -'/j. 

(4) Ellen Maria, i. 1862 -/a. U. 1889 V? m. 
landssekreteraren, iagni;innen (iottlieb Leo- 
pold, f. 1854, t 1896 (H e 1 s i n g f o r s). 

(5) O I ii a Mana. i. 1863 ''j?. (j. 1890 -■'/r> ni. 
liäradsliöIdiiigL-n i Fikkis domsaga i Finland, 
RR S:t St O 3 kl., Johannes Leopold, i. 
1852 'Vs. 

2) Oscar Fredrik, f. 1831, stationsinspektor, t 1899. 
G. 1868 -'7io 111. Selma Mathilda Leulwenuiark. 
i. 1849 -'V: (S t o c k h O 1 in). 

Barn: 

(1) Ernst Ludvig, i. 1869 "/lo, jur. kand., t. i. 
stadsnotarie i Stoekliolni. Beb. egen villa i 
Lidingö Villastad. G. 1902 "/o iii. 
Agnes Hildegard Christiersun, f. 1872 "'/t;. 

Barn: 
M ärta Katarina, i. 1903 'Va. 
// a n s Yn^vc, i. 1905 ^"/a. 
Ernst U s k a r, f. 1906 -^lo. 

(2) Ellen Wilhelmina Mathilda. f. Ib71 ''h. G. 

190U ''/u 111. tclfgrafkoiniiiissariun Julius 
Teodor Almgren, i. 1^()8 ''■/'.• (Koppar- 
berg). 

{.i)'OsUur Elis. i, 1874 '/-■, grosshandlare 
(S t o c k h o I ni). G. 1902 '/« "i- Elsa 
Maria Törneavist, f. 1879 "7» 

Söner: 
Nils Oskar. i. 1906 "/g. 
Ull E i n a r. l. l'Mt8 ^V->. 

(4) Selma Katuriiui. f. 1883 -'/m, tclcgrafist, 
(S t oc k II o I in). 

3) t' m ni a Elisabeth, i. 183() •"'/'. (S t o c k h u I iii). 
Carl Ciottfrid, f. 1793, iindcrlojlnant, t 1879. ti. 1818 
111. Anna Cluulolta Haiiiinarliiiul. f. 1798, t 1845. KREUGER <.ch KREUGER 12!) 

Söner: 

1) Carl Johan Ludvig, f. 1826. fanjunkare, t IböS. 
G. 1858 ^'710 m. S o f i ti HcUua AUilmhcn;. f. ]^M 
V-i (Bofors). 

Barn: 

Anna Sofia, f. 18(.ii ''/-.i. O. 1884 -"/-' m. folkskol- 
läraren I' r c d r i k likinan. i. 1859 -7:i. 

Johan Gottfrid, f. 1861, landtbrukare i Nordame- 
rika, t 1S97. (i. 18S6 **/o ni. Mathilda Jo- 
Hansson, f. 1864 -'/s. 

Maria Katarina, f. 1863 "/u (Bofors). 

2) Julius Andreas, f. 1838 ^V-', f. d. fanjiink;ne vid 
Lifre.ir:tets dr;ik^onkar (Uppsala). G. 187^> '^'i„ 
ni. Sofia Ciuirlntta Ihirniaii, f. 1846 -"/'i. 

Ikun: 
Karl Johan Julius (ti an si, i. 1880 ''V?, berus- 

ingenjör (K i r u n a). 
Ester Sinne Maria. f. 1884 V?, statistiskt biträde 

i riksbanken (Stock ho 1 ni). Kreiiger och Kreuger. 

Äldslc kiinilt slanilad.Tu var skr|,|i:ir(ii David Kruiigor 
liån Vismar, t I7:iu, s..iii i sluirt ;il' ICOO- cllci- början ar 
ITOO-lalct inriytlailr (ill Kal Hi.ir. Hans soiisou Aiulcrs. f. 
17L'0, t 1"TS, inrst Hijtiumt vid Ivaliiiai- nrfinoiili", scdcnuiTa 
kupiiarslagaii-, hado i sill siflr iiud .Maria Uudc-ckcr bl. a. 
barn iicHlanstilciidL- söiienia Jnliaii Fredrik och Potter. Dm 
älilro greiK'ii skrifvcr iiaiiiiiot Krriiser, iin-dan ilen yngre i 
alUiiänbet l)ibeliällit ib'l uisjinuigliga bkrifsätlet Krenger, 

Äldre grenen (Kreiiger): 

Johan Fredrik, f. 1753, tnllför\ altare, t 1823. G. l:o 

1780 ni. Anna Sara Cederhvarf, f. 1760, t 1799; 2:o 

1801 111. Agata Cliariotta Ivendorff, f. 1774, f 1850. 

Söner, i l:a giftet: 

1. Johan Henrik, f. 1782, amiral, t 1858. G. 1817 iii. 

Euphrosyne Tenger, f. 1793, t 1868. 

Barn: 
1) Carl Henrik, f. 1822, konteramiral, t 1898. G. l:o 
1855 m. Hedvig Beata Matilda Retzius, f. 1833, t 
1867; 2:o 1870 iii. friherrinnan Ingeborg C;ithariiia 
r.rika Sparre. f, l,s37, t 1910. Barn, i 1 :a giftet: 
1: b b u' Sigrid Matilda, t. 185b '■'h. G. 1877 -"/n' 
rii. koniinendören, grcfve Axel Theodur Polykar- 
pus Cronhicliii af HakiiiiKL', f. 182Q. t 1899. Är. | 

hus i S t (I c k il i) I 111. ! 

i J:a Kiitet: 
Carl H c ii r i k Enk SUiiiims tlenniiiii. f. 1871 '"/■,, 
kapten o. koiiii)aiiiclicf vid Krtinoheriis rcRitc, 
förste lärare vid Kri.irsskolan (Stockholm). i 

(i. 189() ■'"mj 111. liiUa Marianne Mildc, i. 1872 | 

''/... .,. , I 

N e d v i ii lir^ihorK Sofia Hiiplirasync, f. 1874 -'/i- i 

(J. 19(M -'/i 111. d:r Christian Daniel Ilonavtiitura \ 

(Bonn V) llowilz. f. IMl '-"-'h (Köpen- j 

h a in II). 
2) Oskar Fredrik, f. 1824, koinniendorkai)ten af 1 :a 
.ijraden, t l'JU7. ti. 1868 °/ii ni. Marie Loiiise A l- 
b c r t i n c Pliilonienc de Gendre, f. 1841 ^"/i;. Ag. 
iaiiite sonen, o. lieb. S ni e d s ii d d e ii i Stock- 
ii o 1 ni. _ I 

1-' i e r r e Henri Marie, f. 1869 Y^, iii.irenir)r, aina- I 

nuens i Patent- o. reRistrerin.nsverket (Smeds- j 
udde II, S t o e 1^ Ii o i in). 
,i) Klas Hiahnar, f. 182(), .i;eiierahiiai..r, t 18'M. (i. 

l:o 18()l) m. Ida iJleiiJa Nordenfalk, f. I83s, t 1805; I 

2:o 1870 --'n III. Ii e r I II a halnlUi Kiuli. i hennes | 

2:a .Rifte, l. 1845 •■/:;. Au. o. heli. hus i V ii n i ö. I 

Barn, i l;a .i;iftet: 

(1) hjälmar Johan Henrik, f. 1861 ^V«, auditcJr 
vid Kroii()ber;is reR:te, häradsskrifvare i Upii- 
hvidin.ue härads fö.^^deri, vice häradsiiöfdiii'.; | 
(V ä \ i o), (i. 19117 ''Ii-, 111. / ;; y e ,t; e r d Lovisa . 
von Sydow, i. 1879 '-'*/iu. i 

i 2:a giftet: ! 

(2) /(/(/ lierlha. i. 1871 ^■'"/u. (i. 1894 '"in m. \ 
majoren Arvid lirland (iustaf Ber,i;eiistrahle, i 

f. i8()(i, t 1911 (Väx! ö). ; 

(3) Allan Henrik Mikael, f. 187.^ 7„ kapten u. 
koiiipanjclief vid KronoherRs ren; te, i. d. kcik- 
ralstahsoificer, f. d. militaraiiaché. K Beii Sv S, 
lM-"r Hl. (\' ä \ iö). KinorcKR ,1(1, KRKITOIOH 4:51 

(4) S t C II Henrik, f. 1S74 "/-, Rodsä.icarc, ordf. 
i Uråsa sockeiib koiniiiuiialnainiid. Ä.ic. u. bcl). 
H ö s; n a 1 ö f (Uråsa). 

(5) V e r (I. f. 1875 "Vh (V ä x i ö). 

A) Teresia luscpUiua (The re se), i. 1JS2S "/;. 
(S t o c k h o 1 111). 

i 2:a .?iltct: 
2. Carl Cliristiaii, f. 180,3, öfverste, t 1S63. G. 18.^2 iii. 
Carolina Fredrika Fries, f. 1811, t 188S. 

Doitcr: 
Aiidu .\ u 'A u s t il Carolina, f. 1839 '■'/', (Paris). Y 


llfeTc 


tireiien: 
Petter, 
.4 bra 


f. 

idt 


1758, 
, f. 1 


iK 


iidl. 

. t 


llde. 
1^21. 


t IMI7. 
)n: 


(i 


. r 


8() 111 


Ulr 


ik; 


Auder.s 
1810 


111 


rent/. 
.\\ar 


ia' 


17 

Cal 


)\. h 

er.str 


mdlaiuie 
■)in. f. 1 


k( 
79-1 


nsii 

t 


1. t 

ISfiS. 


S59. 


G 1) Per Edvard, f. 182t), handlande, vice koni,ni, t 1895. 
G. 1846 ni. Carolina Amalia von S\dow, f. I:s2(l, 
t 1893. 

Barn: 

(1) Hilma Amalia, f. 1847 '/i. G. 1870 -"'/« iii. 
t. d. sicikapteneii Carl von Dieilericlis, i. 18.38 
-*/.-. (Stockholm). 

(2) O skur Lorentz, i. ls48 V». Krusshandlare o. 
dansk konsul i K a I m a r, R D O O. Beb. e.iiet 
hus i iKiinnda stad o. ä.ij. lins i Färjestaden pä 
()laiid. G. 1874 -'Vio ni. .i;refviiinaii H b h a 
Ulrika Wilhelmina Spar re af .'^iifdclxin^, f. 
1S55 '■'■/,;. 

Barn: 

a) l'er Erik. f. I,s75 -'/», kamrerare vid riks- 
bankens afdelniii.i;skoiitor i K a 1 m a r. G. 
1909 '/ii. m. lidit triksson. i. 1884 "Vo. 

b) Sten Lorentz, f. 1876 -"/« (London). 

c) Henrik, f. 1882 "Vn, civilinjienjör, lärare 
i bygjinadsteknik \id Tekniska hr)'s'skolaii. 
liiiieh. konsulterande byKRiiadskonstruk- 
tionsln'r,l i S t o c k li o 1 ni. G. 1905 '""i-.' 
in. Karin Eriesscm. i. 1S84 "/ju. > KKEUGEK och KREUGEK 

Söner: 
Harry. f. Vn^(^ ''In,. 
Erik. f. 1910 'Vs. 

d) Claes Gcom Urban, f. 1889 7ii, elev vid 
Tekniska liögskoiau. 

e) L Ull is. f. 1894 'Vis. 

(3) Ernst Altgast, f. 1852 ^s, rysk vice konsnl i 
K a 1 ni a r, delägare i Kalmar o. Mönsterås 
tändsticksfabriker. G. 1876 ''k ui. Jenny 
Einilid Eorssinan, i. 1856 ''''In (K a 1 m a r). 

Barn: 

Ingrid, i. 1877 -'/i. O. 1908 **/;> in. docenten 
i (ilistetrik o. gynekologi vid Karolinska in- 
stitutet, med. d:r Erik Olof Mognas Alil- 
sträm. i. 1877 ^^/u> (S t o c k li o 1 m). 

Helg a. i. 1878 •'/n. Q. 1906 'Ij m. verkst. 
direktören för bankaktb. Norra Sveriges 
kontor i Stockholm Axel Johan Hallin, 
f. 1877 -V«. ^ 

Ivar, f. 1880 -/a, civilingenjör, deliigare i fir- 
man Kreiiger & Toli (S t o c k li o 1 m). 

T hor st en, f. 1884 'Ve. ingenjör, argentinsk 
vice konsul i K a I m a r. I 

Greta, f. 1889 "/«. 

Brita. i. 1891 "/,;. I 

(4) Carl Philip, i. 1854 -V?, disponent. ' 1 

(5) Carolina Maria (Lina), f. 1S56 -''/ii. Q. 1878 
"7i--> ni. f. d. lektorn, R N O, fil. d:r Gott- 
hard Magnus Giillbtrg, f. 1845 -'/i- (Kal- ' 
m a r). i 

(6) Ercdrik Emil. i. 1858 Va, köpman i I. u n- 
d o n. Q. 18V2 m. E ni i I y Griffins. 

Söner: 
O b c a r Fredrik, i. 1893. 
Carl Eugen. i. 1896. 
2) Johan .-Xugust, f. 1821, handlande, t 1887. Q. 1852 
ni. Christina lilisabet Lidman, f. 1831, t 1878. 

Barn: 
(1) Anders f-Vcdrik, f. 1854, grosshandlare, t 1905. 
(i. 1».N'> "/- m. A n n a Katarina Johanna af 
(icijcrstaiu. t. \bh^ '"/n. Äg. jämte barnen, hus 
i K :i I ni a r. l^l;I:^■(;RT! ..ch kuritgi:u 4:1:: 

Ikini: 
Anna Marin ( M u i a), f. ls'^(i -"/i d, ti 11 d). 

(';'/;,s/r// O/o/' (O 1 1 c), f. 1N9S ^hi. 

Anna liU^ubct lAnnu-Lisa). f. 1^05 -'"/.i. 
(2) Johan dust al. i. Is5(, '/-,. ^Mossliaiidlure, 

t^■sk k(.iiMil i). nederländsk \icc konsul i K a 1- 

m a r. Ät;. H,i(irke i Smaland (i. luis i nämnda 

stad. (i. l.sSd ''/,s m. Ahuu Eva Christina 

iStina) af (icijcrstani. f. 18fi5 -"/'<. 
Ik.rn: 

/;■/ sa. i. 1,S8,S "/■■. 

S I i n a. I. ISStJ ''/>,. 

S v c n lollan. \. l^"l "/ii. ' 

fi o s t a I-nianncl. I. ISQS -'-/i. 

W « /; s Karl. f. I''iil '/-. 
C^) /V / / s tUlvard. f. isös "/k,, artist (diur- o. 

landskapsmålare) (Stockholm). (1. 1886 

^Vr. m. /)' c /■ / // (/ lilisahctli von Essen, i. 1857 

7:>. 

Dotter: 

Elisabeth (lic ssi c), f. 1889 ^"/v. 
iA) Ellen Christina, f. 1.S62 "/:.>. (1. 1897 ^''/(i 

m. läroverksadiunkten, til. d:r Klas Alfred 

Essen. f. 1852 "/k, (L i d k o p i n r). 
(5) Elisabeth anstafvu. f. 1870 "^/l.. G. 1899 

**/.•, m. traiikehefeii t:rnst Morén, f. 1867, t 1907 

(Kal ma r). 
3) E r i k Lorentz, i. 1n2,^ -'/h. f. d. fahriksidkare 
(Skara). (I 1n57 ''/V m. Carolina Eleonora 
Sophia 15insenius, f. ISJO, t 18.S8. 

Barn: 
iD.lane Maria. f. 1860 ''/->. G. 1888 "/la in. 

fiirestandaren fiir Skaraborgs läns landtmanna- 

skola. direktören, R W O, Johan Fredrik 

Maiiiuis Haninström, f. 1855 -''/lo (Skara). 
(2) Anders Lorentz, i. 1862 ''Vr, f. d. Rodsäk^are, 

anställd hos finn. 111 k^ranck e^ Comp. i II ä 1- 

s i n .ir f o r s. (i. l.S9() '/,„ ni. O I i: a Lamis, 

i. 1859 ''/s. 

Söner: 

/f/77: /-; (/ ,;; nar. i. 1897 "/s. 

Jolian Arnold Andreas, f. 1898 ■'"/(:. K]!T'('KENr!ERG Kruckenberg. 

Släkten, som härstaiuuiar Iruu Tyskluiid, ii.koui till Svo 
nge 1 bönan af 1800-t„lPt m.d no.lunstAond,^ J,u,u" Krm-ko,,: 

James. f. 1792. liandlaiKle, briiksaKarL' t 1S5^ (i IKI^ 
"1. Amalia Margareta vun Hnlten, f ly/s t 1845 

1. Oskar Wilhelm, f. 1814, godsäeaie t ISS.s Ti isjj 
m. Christina Wilhelmina Kindahl, i. 1821),' f 1890. 

\\ ^ 'Jj' " 'I''"//' ;4//»///«' f. '18-15 -77 (J ö n k ö p i n g) 

2) Il cl ii u W, Un Imma Ingclwrii. f. 1840 "Vr (i 1870 

/7 (N o r ff a r d e n, .1 ö ii k ö p i n g) 

3) Lytlia Fvcdrika. f. 1849 -Vl>. (J ' 1874 -V. ,„ 
ingenjören Herman Aleniiis. f. 1842 '-7„ (»g de' 
torp, Ryr). " ^" '^ '' '' 

4) Cflr/ Oskar l-crdlnand. f. i,s5ii 'Vi- direktor 
(J o i. k ö p i n g). (i. 1879 ^'Vu. m. C « ro// / ■ 
Svensson, f. 1852 -,,.. ^ " / ' ( / /7 c 

Barn; 

C«/-/ ll/'///,c//«. f. 1881 'Vuu löjtnant vid Små- 
lands husarreg:te (Eksjö) 

Margot Elisabeth, f. 1883 «/.. O 1906^',, m 
löjtnanten vid Kal.nar reg:te, R S Ern O '2 kl 

m^Vfsf^e;). "'" ''''"'""'■ f- ^«^^^/^ 

V t' /• « Alexandra, 1. 1884 -'V7 
A'/»// Cör/ G//s/a/, f. 1S86 ^V.. nnderlöitnant 
5) Knnf H^'-^'^' nisarers reserv (J ö n k ö p n g 
5) Knut Herman, i. 1854 ^7io, disponent för Helfe- 
rups tändsticksfabriksaktb. (Hall er u p Kö- 
penhamn). G. 1884 ^"As m Matliilda \rmn, 
mina (Minny) Sckagelin. i. 1860% ''"' 

Barn: 
^^^/y Angelic/ne Wilhelmine. f. 1886 i«/, 
/c™/ G«s/rt/ U'/ / / /, f / ,„, f 1888 "A 
.4«trt' r7//.s7<// /;,/iY//Y/, f. 1890 7» 
Minny Margot MatJiihle. f. 1892^7, 
tddy Thor Herman, f 1893-8/. 
Carl Oskar, i. 1898 7i KRTICKENBBRG 4r{5 

f,) Claes rrcdrik. f. 1856 Vi, kontorist (J ö ii k ö- 

piiiR-). 
7) Siiiiw A I III a Emilia, f. KS58 -'/:.■ (.1 ö ii k ö p i u 'a). 
.s) T h c k I a Miitliilda, t. l^iSy ^"/ii (I ö n k ö p i ii k). 
')) I: III y Tiillia Elvira, f. \%(>.^'''hi. G. 1900 »A. ni. 

iiod.siisareii Bror S i x t c n Deriiliiml. f. 1848 -7',. 

ÅK. T u Ml b ä c k i Västcrsötlarid (H a b o). 
2. James l-"crdiiiand, i. ISlb, baiikkaiiircrare, t 1895. 
G. ]8-l(> 111. .Inliaiiiia [k-iiedikta .Aiidcisson, f. 1822, 
t 1885. 

l^arn: 

1) Amalia Punlimt, f. 1847 7i-'. O. 1872 iii. koni- 
ini.ssionslaiidtinätarcu Villiclni Leo|)old Henrik 
Schreeber. f. 1835, t l'J"2 (V c r ii a ni o). 

2) Ernst Maurilz, f. 1849 ^"/i, ina.ior i ariiicii, ka|i- 
ten i Jönköpings rcg:tcs reserv, befäliiafvarc för 
Vcniamo riiliförimrsoiiiråde, R S O. Bcb. e.iiet liiis 
: Vernamo. (i. 1878 "Vi m. Ellen Matliihiu 
Knnkenheni. i. Is51 '";. (Se nedan.) 

/ v a II Muiiritz Julius Eerdiiiand. I. I88ii "'/i', fil. 
d:r. lektor i kemi o. fysik vid Nya elementar- 
skolan (S t o c k il o 1 m). G. 1907 V? m. G e r- 
da Laiitia Nehnii Ekström, f. 1876 «/». 
.3) Lydia. i. 18.50 '\l,u G. 2:o 1891 -^Iv2 m. gross- 
liandlareii Carl l.indliult, f. 1828, t 1898 (Stock- 
h o I m). 
S.Julias Martin, f. 18_20 7.!, f. d. bruksägare (Jön- 
köping). G. 1848 -'V? 111. Sofie Louise Kleouore 
Lindqvist, t 1871. 

Barn: 

1) Eanny Amalia, f. 1849 "/.-.. G. 1871 7<i iii. f. d. 
iäroverksadiunkteii liror A .v e I .Antonius flalin. f. 
1839 7i (S t o ek h o 1 m). 

2) Ellen Matilda, f. 1851 Vt. G. 1878 "Vi m. majoren 
Ernst Maiiritz Krnckenberii. f. 1849 ="7 1- (Se 
ofvan.) 

3) Hilma Otilia. f. 1852 '7ii. G. 1875 '7i m. sjö- 
kaptenen fidvard Wiliielni Liibeck, f. 1840, t 1907 
(S t o c k h u I 111). 

4) Carl Julius, f. 1850 '7i, viee liaradsliöfding, ra.l- 
man i Vadstena. Äg. gård i mimnda stad. 

5) James Martin Ossian, f. 18(il "'/(i, agronom 
(H ä r j e s t a d, I" r i n n a r y d). c. K KUSE 

fi) f-:iiii Sofia, t. 1803 -'/:!. O. 18S5 -■'/ui ni. f. d. 
kaptenen vid Kalmar i-e.i;:te, kanirLTarcn vid Var- 
heru^s iiafsbad, R S C). I' r c d r i k Wilhdni Rnilcr- 
sviird. f. 1851 -'■7ii (V a r h c r «). Kruse 

(från Karlshamn) 

iii-.ulrrii ir.r .l.riiia sliikl var .Ti.ij.is Crors 
sk. -I,), ar,, i Karlshanm, g. iii. rinislina 
^7. Ji-ras s-ii. "cooiivordikaptrucir' Ia-o- 
j isn:), -. III. .Ii.liauiui Mar.yarota WuibuU. 
la. in- ull kainiuarraUel, si^daii tulUorval- Jolian Anders, f. 17S4. sii.kapten i Karlsiianiii. sedaa 
l^ryRgare o. Krossiiandlarc i Stockiiulm, t 1^39. (j. 
1820 ni. Anna Cliarlntta ISraiidelius, f. ISdfj. t 1856. 

1. Carl Ma^nius Leonard, f. 18.M. .ijodsaRare, t 1877. 
O. 1860 ^7* in. Åiincs Aiiaiisia Litinnldl. f. 18.31 '"/t 
(Stock ho I ill). 

liarn: 

1) Itual) Carl (:hn'<lai)lirr. f. iSdl -"j-,, kapten vid 
Kiistartilleriel, K' S O ( \' a x 11 n i in). 

2) M d r t a Aanc^ Ucnintli'. f. I,M)-1 ^7:1 (Stock- 
h (1 i m). 

3) Knut Roll er t Tlutnlor. i. 1866 7^, kapten vid 
Kustartilleriet, RSO (Karlskrona). (j. 1902 
7.'i ni. /:/)/)(/ irvdiika Licpv, f. 1874 -'77. 

En son. 1. 1911 -'/n. 
-1) Tyra At^ncs Maria. f. 1868 "Vi (Stockiiulm). 

2. Abraham Ludvig:, f. I.s2(i. \ ice häradshuiding, auditiir. 
t 1887. (i. l:o 1S57 ni. Liiima Hildej^ard Hedin, i. 
1824. t lM)f); 2:o Im,8 ni. Rosa Helena Christina 
Ulrika Berlin, f. 18.](), t 1911(1. 

Barn, i 1 :a .uiltet: 
1) Sven Ludvig Christofer, f. 1858, civilingenjör, t 
1890. O. 1887 ''/h, 111. Julia f:M>a. (i c o r t; i n c 
Kcniucr, i. ls()5. ( )nii;, 19i)i u\. kanireraren C o n- 
r a d I.andcUus (S t o c k h o 1 in). KltTISlD 437 

Dotter: 
Elsa Clary Gcorsiiw. f. 1889 ^=//i. U. 1910 ^"/j 
m. ingenjören Carl Nils Skdnbeig. f. 1883 h 
(S t o c k 11 o 1 ni). 
2) Filen Chira Cliarlotta. f. ISbO ^''/a, biträdande 
i()rcstaudariiHKi \id iiniinmerska skokin i Stock- 
lioiiii. 
S)Aniiu tlildcatird Maria. i. 1801 ",.,, biträdande 
fr.restandarinna vid 15niniiiierbka sknkin i Stock- 
h o 1 111. 

4) Emma XicuUna, i. lSt)6 -'V^*, ötverslvöter^ka vid 
östra sjukhnset vid Stockliolrns stads albii. iör- 
S()rinin>;siiir;ittiiin:^^ (S t o c k h o 1 in). 

I .';a .liiltet: 

5) .Al<//7(/ CItnsliiia (Mia), i. 1871 ^"'/i. (i. 1898 'Vn 
111. kainrerareii i Niihelstiitek-,eii, e. o. lu)fratt>- 
iKitarieii />' o Cjiistal Liit)ircii, I. I8(i0 ''/■.i (S t o c k- 
lioliii). 

6) Erik Otto Liulviii Ncvil, i. 1872 "-'Vu'. brygunui- 
stare vid S:t Eriks bryggeri (S t o c k ii o 1 iii) 

7) Anna Sofia Alma Isalnlla (Bell), i. 1874 ''h, 
amanuens hos öfverstyreiseii för rikets aliin. läro- 
verk (Stockholm). 

8) // u I d a. f. 1876 ^'V'., lärarinna i Brunimerska sko- 
lan (S t o c k h o I 111). Kruse 

(trån Lund). 

Gauuii.-il l.orKuisUUa fr;iii Liuul, livars iUilstf kainir slaii 
fader Joachim var född i börjau af IGOO talet. Scuieii Jnaclii 
Kruso, f. uiiikr. 1610, f 1712. skoniakarc i Tamd. var fa Lars IVllcr. I. i7'^7, lahnkNielkare i M.ilmo o. omilda 
(182.5) al dun tiriiia, mmii fr.m 18,50 lieki I. I'. Km 
& Son, t ISS.k (i. 1S2,< ill. hignd linla lloliiiuie 
I. I7V7, t 1871. Barn: 
1. Lars Magnus Joacliim, f. 1824, klädesfabrikör, t 188S. 
G. 1853 m. Johanna Maria Sophia Strandberg, i. 
1826, t iy02. 

Barn: 

1) Lars Axel, f. 1854 ''"A, kladcsfabrikör. Äg. 
Ströniblialls klädesfabrik i Skanc (Strö ni s- 
h a 11. B r o b y). (J. 19lil -^y ni. Ebba Alber- 
tina Slriiiitlbcr'^. f. \bl.^ -"Ij. 

liarn: 
Lars Petter G ii n n a r. i. 1903 "Vj. 
Ebba Birgit Johanna, i. 1904 Vn- 

2) Brita Johanna (Britten), f. 185() "/ii. G. 1897 
"h m. löjtnanten (Jeorg Magnus h'rcdrik Cani|), i. 
1845, t 1910 (S t r ö ms ha 11, Broby). 

3) Karl Magnus, i. 1859 -^/i, major i armén, kapten 
i Norra Skånska infanterireg:tets reserv, befälhaf- 
vare för Landskrona landstormsområde n:o 56, 
gymnastiklärare vid realskolan, gymnasiet o. flick- 
skolan i L a n d s k r o n a, stadsfullmäktig i 
nämnda stad, R S O. G. 1889 -^/lo m. Ellen 
B ert ha Elfrida Rabcrg. f. 1862 -"/i-j. 

Baiii; 
Magnus Bernhard, i. 1J>92 '''n-:, officersvolon- 

tär vid Vendes artillerireg:te (Kristian- 

s t a d). 
Axel Carl Joaehiiii ij o c k n ui), f. lb9D ^'/i. 
Brita. f. 1900 -'/jo. 

4) Ebba Wilhelmina, i. 1861 "/j. G. 1888 7i ni. f. d. 
kaptenen i Norra Skånska infanterireg:tets reserv, 
RSO, Christian The odör Tharsell. i. 1842"/.. 
( Ä n sr e 1 h o I 111 ) (Ä n g e 1 11 o 

5) Ludvig Albert Joaehim, f. 1868 "V-t, kapten i ] 

Norra Skånska iiifanterireg:tet, gymnastikdirektör, | 

gymnastiklärare vid högre allm. läroverket å Sö- j 

dermalm i S t oc k h o 1 m, I< .S O. | 

Lraiis Oskar, f. 1827, iandtbrukare, t 1901. G. 1859 1 

V? m. Anna Maria Mat h il da Ilurgströni, f. 1841 ) 

-■"V2. Äg. jämte barnen Ve t ter yd i Skåne (S ö s- , 

d a 1 a). I 

15ani: 
///;,'/•/(/ Mat il i Ida. i. 1S()4 ""/l, förialtariima, del 
under eget iiamii ueis iiiidei märket "Stella Kieve' 
G. 1890 -'/i 111. v;rosslMiKllaieii t' e I e r Miillnr^. 
1.S(.4 -"'/i (Ko pen Ii a m 11). Ellen Lovisa, i. 1S65 "Vs. lärarinna (Malmö). 
Sigrid Maria, i. 1867 "-'/,., lärarinna (K a r 1 b- 
k r o n a). 
I Ester Johanna, f. 1869 -^/c, lärarinna (Ru n n e b y). 

1 Lars O s k a r. f. 1S71 ""/s, landtbrnkarc (W e t t e r y d, 

I S ö s d a 1 a). 

B ert It a Sufia, i. 1S73 ''/t (W l- t t c r y d, SÖs- 
dal a). 
! 3. Lorentz Edvard, f. ISJi), handlande, fai)rikMdkare, t 

i 1904. G. 1862 ui. Maria Bcncdicta Anna FluiisbnrkS 

f. 1^540, t 1891. 

Söner: 

1) Lars Gustaf, f. 1863 Va, handlande o fabriks- 
idkare samt italiensk vice konsul i Mal m ö, leda- 
mot o. kassaförvaltare i styrelsen för tekniska 
elementarskolan i nämnda stad, R W O, R It Kr O. 
Äg. jämte bröderna Helenetorp i Skåne o. hus i 
Malmö. (i. 1891 ^-/u m. Jeanne Marianne 

: . (Jeanna) Koekiun. f. 1871 '^/s. 

fosterdotter: 
1 AI a r g a r e t a, i. 191)9 -'/;). 

2) Carl Lorentz Edvard, i. 1864 "/a, vice hä- 
radshöfdin.?, sekreterare i marinförvaltningen 
(S t o c k h o Im). 

3) ./ o 11 n Erik, f. 1865 '^/lu, fil. dr., f. d. amanuens 
vid Nationalmuseum, skriftställare, R W O. Är. 
o. beb. Villa Rosen torp (Djursholm), (i. 
1899 ''/;. m. Hilda Elvira [Jergli, f. 1872 ''la. 

liarn: 
' Göran Lorens Joeknin, f. \'-)Un '"/a. 

Kosa Maria Laura Kristina < K o s a - S t i n a), f. 
1908 '"Vio. 

4) E r n s t Ludvig, i. 18()7 ''/r, iabriksidkare, ägare 
af firman L. i-". Kruse Cx Son i M a 1 m ö, ledamot 
af stadsfullmäktige i nämnda, stad. 

, 4. Carolina Lovisa, f. 1833 "7u. (i. 1863 '"k m. 

bankokommissarien August 'Hieodnr I.nndquist, f. 
lSl'-i, t 1910 (M a 1 m ö). 
i 5. Nils Rudolf, f. 1837, landtbrukare, t 189(i. Q. l:o 

I 186U m. Elisabeth Hildegard Lindgren, f. 1837, t 

; 1869; 2:o 1878 -'Ai m. A I ni a Maria Calhcrina l'ege- 

low, f. 18,S6 "/'I (M a 1 m ö). 
(. Larn, i l:a giitet: 

I) Ingrid Maria Lcvntuut. f. I8(.l -/n (M .i 1 iii ö). 440 KlGlOI.lSlOIti; j 

2) Gerda Elisabctli. f. 1863 '"|■^, öfvcrförebtånda- \ 
rinna vid akt!). Stocldiolinstclcfoa (Stock- 

ii o 1 in). I 

3) Anna Sofia, i. lcSO-4 -"/a, fotograf (S t o c k- i 
h o 1 in). 

4) Ida Oiiuildu, i. KSOS -/u. (j. 1898 ^/lo m. dirck- j 
tören i Skånska kuidtinäiuiciii, cciitralförciiiiiK | 
Gustaf Henry Ilvid, f. 18b3 ■'/lu. Aa. o. hcb. I 
Villa H v i d, Mal iii o. 

5) Klara Uildewrd, i. I8i,7 -*'Aj. (i. 1904 "7i lu. 
kainrerarcn i liraiid- o. lifförsäkringsaktb. Skanc ' 
./ o /( n Mulniiirvn. f. 1S7U -"/^. i 

i 2;a filtet: | 

6) Lars Fredrili Rudolf, f. 1879 '-/a, civilingenjör, : 
anställd vid aktb. L. M. nricsson 6; C:o (Stock- \ 
ho lin). G. 1911 --ho in. Louise Hiicnc lim- ] 
riette von Baiigcscn frän Danmark, f. 1880 '"/t. 

7) L dit II Ingebon;, f. 1885 -'''/a (Malmö). 
b. Mar i a- Sofia. f. 1839 "'/u. U. 1877 '''/i-.^ni. k^Js- 

ägaren Axel Tlicodor Lindgren, f. 1833 '''/i--'. Ag. 
o. beb. F r e d r i k s b c r g i Skaiic (S ö s d a 1 a). Kugelberg. Släktou säiirs liäislMiuiaa irau I.ilhuul och dess lorsic 
Micil säkiTlict kiiiicK' lucclkMii i SviTig.' var liaiulhUKicii i 
Slockholm llemik Kiigi.-ll>i.Tij, t lT;i4. 1 sitt första gifte 
JU. .Maria Iliilliuaii, f. KVst, t HOG, liiiilr Ijhu bl. a. liaru soiicii 
Carl llL-nrlk, i. 1700, t ITötJ. hiiiRlUimle o. radman i Juiikö 
liiiig, fader till liaiidlaiidrn Carl i^^r.drik <i. dirrktJinii .hdiaii ! 

Nik.Jaus Kug.dberg. j 

Äldre grenen : 

Carl Fredrik, f. 1733, handlande, t 1793. O. ni. Alaria ' 

Charlotta llofliiig, f. 1741), t 1802. ! 

S(,n: ! 

Gustaf Fredrik, f. 1772, kladesialjriktir, t 1850. G. 
1SU7 ni. .lohaiiiia Giislafva Österberg, i. 1785, t 

I 
Fredrik Wilhelm, 1. 1810, kUuLslabrikor, t 18.55. I- 

G. 1S3() m. Aima Maria Carolina Schildt, t. 1811, 
1- 1807. Kr(;i;i,i!ioK(; 4-n 

Barn: 

(1) C ,1 r I N c II r i k, f. 1838 -'7a, direktör. Är. 
o. bcb. luis i S t o c k h o I ni. O. 1863 "■'/'s 
in. W i I II c I III i II a Giistafvii Stcinnictz, f. 
1.S45 ■''/(.. 

15arn: 

a) fl i I III a liuiiiiiii', i. 1864 -'Vn. (j. 1884 -"A-' 
m. iirutdkdllssckrclcrarcn, R W O, Axel 
llciink Looström. 1. 18.51 -'/s (Stock- 
hn 1 ni). 

h) A I III a Maria WiUiclminu, f. 1N66 "'/i'. O. 
19(11 '"/lo 111. kaiiiniarskriivarcn i tullver- 
ket ./ o Ji a II II e s Uulliii. f. 1868 -'Iw' 
(-S toek II o I III). 

c) V c s I a LIliiiiHi. f. 1875 -'"/(i (Stock- 
liul in). 

J) llemik lliiiar. l. 1,S78, Kro^sliaiidlare, t 
l'-i05. (i. 19IKS III. limma Maria Carlsson. 
f. 1877 ■"'/:! (S t o c k hol in). 

Barn: 
M a r g i t Wilhelmina, f. 1899 '"/lo. 
Nils Henrik, i. 1901 V-. 

e) Carl Harald, f. 1880 "In, verkst. direk- 
tör i Ang. Holt/, gulddragerifabriksaktb. 
(S t o c k il u 1 111). (i. 1909»'//, in. Elise 
A^^nes (Lisa) Werner, f. 1885 ''*/ii. 

f) A II II a Maria. f. 1882 -'/lu. (j. 1904 "^ii 

111. kaptenen i armén, löjtnanten vid Karls- 
kriiiia grenadierreg:te, frili. Israel Hen- 
rik Adolf Alexander I.a'4erfell. i. 1871 
"Vs. Äg. o. hd). Vill a L a g e r f e i t 
(K:ir Iskrona). 

(2) Carolina Johanna, i. 1843 ^7ju. (j. 18h8 
'7i 111. tullförvaltaren Qiistaf Ale.xib Asker- 
greii, f. 1S38, t 1^07 (Stockholm). 

Yngre fyrenen: 
.lollan Nik 


ölans, I. 1734, direktör, t 


IMS. (i. 


2o 


1798 


111. Will 


lelniina ( i\ llenskei)]), f. I77J 


', t 1851. 


1. Willielii 


Söner: 
1 AUigmis, i, ISdI. liaradslii 


iidiiig, i 


i SN4 


(i. 


IS30 111 


. Cli.iilolla liiirinilia C.i 


iIIhi'.;, i 


. IM 
IS'>li. 2 KUGKLBERG 

I 

Söner: 1 

1) Johan Olof, f. 1831, vice haradshöfding, t 1908. j 

G 1862 "/a m. friherrinnan Augusta Johanna \ 

Bernhardina von Utter, f. 1841 ^1- (Jönköping). j 

Barn: i 

(1) Anna Charlotta Sufia, i. 1863 "/l-. O. lS^w i 
-'/ju ni. abscsborn Henrik Natanael Laurell, i. . ; 
1849, t 1898 (U Pil sal a), j 

(2) Milda Cliarlotta (Lotten), f. 186d "/'l. O. 
1894 "^/g ni. bruksagaren, ordf. i styrelsen for 
Köping- --Uttersbergs järnvägsaktb., verkst. 
direktören i styrelsen för Riddarliytte aktb., 
R W O, R It Kr O. RÖJ Kr O 3 kl., R Ö Fr J O, 
.4 nt o n Richard Ohlson, f. 1851 -'Vi (S t o c k- 
liol m). , , 

(3) l-rcdrik Wilhelm, f. ]8ö9 '^h., öfvenngcnior 
vid "Accuniulatoren Fabrik Actiengesell- 
schafts" filial i S t o c k h o 1 m. Q. 1899 '7i 
ni. K a r i n Mathilda Amalia Kylberg. i hennes 

2;a gifte, f. 1860 -Vi---. i WilJiclm Bertil, f. 1900 ''h. 

2) Carl Wilhelm Angnst, i. 1836 "Vs, f. d._ rytt- 
iiiastarc vid Smalands husarreg:te, R S O. Ag. del 
i Jara i Smaland (Jönköping). G. 1869 A^jn. 
Charlotta Aurore Sofia von Malmborg, f. 1846 '' Vi- 

Barn: 

(;((/■/ V re dr il;, f. 187(1 ""Ai, med. lic., e. o. hof- 
rattsnuiarie, lakarL-niissiunar i Indien (T i r ii- 
p a t u r, M a d u r a d i s t r i c t, B r i t i s h 
South India). G. 1903 '-/i ni. Eva Karo- 
lina Rogberg. f. 1874 ^7». 

Carl G list af. f. 18/4 V'-. 

Märta Charlotta, f. 1876 'Vi---. G. 1903 ''/i ni. 
kaptenen vid Smålands artillerireg:te Bern- 
hard Emanuel Andrén, f. 186'^ 7? (J ä r a, 
J ö n k ö p i n g). 

Karin Charlotta, i. 1887-73. G. 1911 -7c m. 
löjtnanten vid Smalands artillerireg:te Hjal- 
mar Axel Erilz Cedererona. f. 1.S83 "Vis (J ö n- 
k ö p i n u). 

3) Fredrik, f. IS.f). öl\ersle, t l'>07. G. l:o 1867 'in. 
Auiiiista IKnricK.i Munck al |-Mlkila, f. IS I'*, t 
lS(,w; .':,, is7(i 111. Iiiuisc Uhic.i IknrirIK' MiiULk 
al l''iilkil.i, I. IMU, t l^^". KUCELBIOKG 443 

Söiier, i l:a giftet: 

(1) Bror, f. 1868 ^'Vu, kapten o. koinpaiiiclief vid 
Juiiköpiiigs reg:te, 1' Medj O 4 kl. Äg. I: k e- 
1) c r g o. Jordaiitoip i Smaland (J ö n k ö- 
1) i 11 g). O. I:o 1890 m. Violet Milda Sylvia 
Karin Alnitz, f. 1875, t lym»; 2:o 1902 '7« m. 
1: I ^ a Clura Lovii,a Viriiiii, i. 1881 '-'7i- 

Son, i l:a giltL-t: 
Ingemar Ircdrik Reinhold, i. 1899 -'7ii. 
i 2:a giftet: 

(2) Carl, i. 1871 ^^h, kapten o. kmnpiuiiclier vid 
Karlskrona grcnadierreg:te, R Ned O N O (1: i- 

■ 1 e s k ii r, K a r 1 s k r o n a). ( i. 191)4 -■V':t ni, 
Ebba I n a e i; c r d Ain^iislu von Mcntzcr, f. 
1874 '/u. 

Suner: 

Björn .Arvid Fredrik, f. 1905 ^l-. 

Fredrik Carl Magnns, f. 191(1 -"/s. 

2. Claes August, i. 181«, kapten, godsägare, t 1895. U. 

1832 in. Carolina Willielniina Beata i:ieoin)ra von 

Post, f. 1812, t 1894. 

Barn; 

1) Nils Carl (justat, f. 1833, major, t 1888. (j. 1881 
^/lo ni. Jnlie Gu^tafva Du Rietz, i. 1840 -"Z? 
(S t o c k h o 1 ni). 

2) August Willielin, f. 1834, f. d. kapten, t 19in. (i. 
1872 ^V? m. tlenrielta II e I e n a Maria Ceder- 
bauut, f. 1848 ''V? (L i n k u i) i n g). 

Barn: 

(1) Maria Augusta WiUuhnina, f. 1873 "/e. G. 
1899 '•'Ii ni. verkst. direktören i Finsjö kraft- 
aktb. Johan Gu si al llazelius, f. 1808 ''70 
(F i II s j ö). 

(2) // e d v i g Charlolia Constantia, f. 1877 -^l-j. 
O. 1901 'Vu' ni. f. d. underlöjtnanten vid Första 
lifgreiiadierreg:tet, regenieiitsintendenten vid 
Upplands artillerireg:te, disi)oiienteii vid Upp- 
sala bayerska bryggeriaktb.. kredrik Wil- 
helm af likenstam. f. 1873 '7ii.'. 

O) kredrik Wilhelm, f. 1878 "/o, skogsförval- 
tare \ id S t i a r n t o r s (K o p p a r b e r g), 
'i. l';iio "',,. III. Johanna Maria (I! an ne - 
M a r i c) lUindes. f. 1SS5 '-"'/:,. 

lians Ciuslul Willielin. f. 1911 "'/ii. (4) Helena Eleonora Lovisa (Ellen), f. 1879 ^'/u. 
(i. 10(15 '"/iti 111. kaminarskrifvaren vid tullkam- 
inarcu i N o r r k ö p i n g Joluin Alfred (J o- 
u a s) l'eierson, f. isb? ^"/n. 

(5) Bror A r v i d An^ust, f. 1880 •'"/», löjtnant vid 
Första lifiirciiadicrrcgitet (Stockholm). 

(b) Miirtha Elisabet Louise, f. 1881 Vu. O. \SW 
-■'/(i 111. vice harad^liufdingcii, advokaten, leda- 
moten al DjurjcardskomniibSicHieii, R W O. 
lollan (, Il st af Abenius, f. lSö3 "/:i. Äg. o. 
heh. \ illaii V a s t r a F a lian (T r a n g- 
j, 11 11 d, S (i d e r t ö 1- 11 s V i 1 1 a s t a d). 

(7) Claes Conrad, i. 1883 '"h^. 

(8) B r i t a Eva Jueqaeline. f. 18s5 'Vio. Q. iyo« 
•"/t 111. auditiiren vid Upplands ai-tillerire.g:te 
Johan Eredrik {John) Aström. f. 1872 '^/i-j. 
innehar advokatbyrå i Uppsa 1 a. 

(y) Alfhild Ulrieu (Ulla), f. 1887 -/-•. 
(10) Nils Gustaf, f. 1889 ^7--, officersvolontär vid 
krigsskolan (K a r I 1) e r g). 
3) O s c a r Eredrik, f. 1837 "As, f. d. kapten vid 
Första lif.grenadiärreg:tet. Äg. Balnäs ni. fl. 
egendomar i Östergötland (M a 1 e x a n d e r). O. 
1880 7s ru. Ellen Matliilda Carolina Hagbers, i. 
1S60 V». 

IJarn: 

(1) Sigrid Sofia Carolina, f. 1880 ^"Ivj. G. 1903 
-"Al 111. Inmingeniöreii af 2:a klass vid statens 
järnvägar, löjtnanten i Väg- och vattenliygK- 
nadskareii, civilingenjören Gustaf Einar 
Olivier Lindman, i. 1877 "A (Alfvesta). 

(2) tIedviK Maria Wilhelmina (Lalla), f. ISM 

-7lL'. 

(3) Carl Oskar. l. 18.s3 -"/lu, civilingenjör, 
ingenjör vid Stockholms stads Landtegendoms- 
nämnd, reservunderlöjtnant i Fortifikationens 
reserv (F n s k e d e. Stock h o 1 m). O. 1908 
''/-, 111. .4 (/ (/ /■ Sirenius frän Finland. 

hnllei ; 
;\1 a r i a n n e. 1. l"ii'» '-"V:,. 
(I) i: r I k (lii-.lal. 1. isul "/.,, (iiiieersvdltiiiliir \id 
i~(Msi,, liM^ieiiadierreg:lel. i>agei;grrn 4ir. 

4) Elisabeth Sofia Charlotta (Ii r t ty), i. l^-JO ''/r.. 
Äg., jäiiite systern Jiicquelinc, <>. Iicli. S p c I 1 i ii .w' c 
i ÖsterRötkuid (M a n t o r p). 

5) Otto Maiiritz. f. 18-1.? -"/i, f. d. levisur i Kfiieral- 
poststvrclsLii, f. d. kassiir i civilstatens pensions- 
inrättnins, R W O. Är. del i o. heb. hus i Stock- 
h u 1 in. (i. 18X3 -'/u u\. Anna Mai^dulcna Slro- 
kirk. f. 1S55 "''/V. 

Dotter: 
Eva Wiliwlrnina AUi'j.duUna, i. ]8s.t -"'7. 

6) Eva Aurora, f. 1844 -'V''j. (i. ls77 -■'!^, ni. t. d. 
kaptenen vid Sinalaiuls .icrenadiarl-ar, R S O, //iv- 
man Viktor Killanilcr. i hans .':a Kifte, i. 1^44 
--7ui. Ä'<. o. heb. \ 1 k s b (1 i Smaland (15 V a r u 111). 

7) Claes RiinhnUl, 1. !S4,5 '"'V. Au. n. heb. 15 .. |- i; 
i Östergötland. 

8) Erik Vietor, i. I8,=il '"",,, c. iauinaslare (Öre- 
bro), (i. 18,s.i -"', II, 111. Amelie .lueiiueline Char- 
lotte Vielorine (Amy) von 1'osi. f. isis '-/.,. 

i5arii: 
Elsa Margareta, f. ISSh '"/i. 
Nils Edvard, f. 1887 '-'-/,.. 
Märta Ebba Wilhelmina, f. 1889 -"'/t. 
a: « ;■/// 7:7/(7/ l.ouise. f. is^l '/:i. 
M argit. f. I8')i) '' -.. 

9) .1 a e q u e I in e Matilda, i. 18,ih 'V.-.. Ä.v;., jainte 
svstern Hetty, o. beb. S p e I I i 11 'U e (M a n t o r |)). Lagergren. wusii siiiui ii-äu \:isi,T-;;i 

11 llrikiin I.Mt'.'i-gr,.ii, r. 1711.-1. 
var fr:ilsiMiisi)iktnr |i;"i Stor: 
s s.,u {;u(i.siig!ircii, bruUs|.atri, 
1 Carl Krie l.agorgn-u f. 17(i( 
r. ITG.'.. t 1819. l'lil' f,'e'iioi 
il sl.inirador lur n.d.insl.ariid. Första grenen: 

Per. i. 1784, godsäsare, t 18.5s. (i, 
Stina llarleiiian, f. 17S1, t 1827. 446 I.AOKUGKEN 

Siiner: 

1. .Idliaii AJoli. 1. 1811.. KodsäRaic, t IS.Mi. U. 1 lo \^.V) 
111. frilKriiiuiaii Chrisiiiia P.lcoaoia hluL-lwoud, f. IS19, 
t 1S()4; -':(! 111. A II a II s t (I WiUniiiiina Björliiii-, f. 
18-18 'Vii. OiiiiA. ill. Kiockai-eii, orjrcliiisten o. skul- 
liirarcu 11 c n ii I W i I !i c I in Walhivist (O r r e s t a). 

Son, i J:a yiitet: 
■ff// //(//•«/</. i. 1S7-I "/s. aiist. hus New Art Hccdia- 
tiiiK Co i N y a c k. N. Y.. Nord a iii e r i k a. 

2. Per Allton. f. 1818, landiiirnkare, aiiicr. kri:.,'svcteraii, 
t 1906. O. 1851 '/i ni. .loJuiiina Ulrika Axclbcrt:., 
f. 1823 '/i. .Ä.U'., iaiiitc siuKTiia. o. l)cb. 1" r ö s t o r p 
i.Västcrsöllaiul (Sk a la). 

1) /' ('/■ Åd(>}l, I. 1S.S4 '','111, landlbnikarc (t' i ö s t o r |), 
S k a r a). 

2) Johan Paco. I. 18,S() '-'/'i, iandtltrnkarc (P r o s- 
torp. Skar a). 

3) Aiik^iist Fredrik, f. 18,Ss, tiok- o. iiapiicrsliaiidkirc, 
t 18M2. (i. 18S7 III. Tekla (Jilavia .4;\'/(/sm;/(, f. 
1802 '''/i. Hel), eget liiis i Skara. 

Olof Vredrik Gösta. f. 1891 'Vn, student. 

Andra grenen: 

Anders 
Chri 

Carl Petter, f. 1817. iHiikspatron, t 18M. Q. 1841 in. 
l-nielie Katarina kagerureii, f. 1S21, t \Wr,. 
Barn; 

1) Per A.\el, f. 1812. postmästare, t l'^02. Ci. 1876 
111. Anne Sofie Kirhacli, f. 18,Sil, f 1"IIS. 

I)()ttrar: 
Alfhild Kalarina Sofia. f. 1879 '"/c, sjukskoter- 

bka (S t o c k il o I ni). 
Astrid Anna l'i'lla Muriianla. t. 1882 '•'h, post- 

expeditclr (K i n n a). 

2) Anders Harald I: in il. f. 18-1,t -■'/',, f. d. fiodsiisare. 
Inneli. euendoinsageiitur i P o r å s. Äg. iiiis därst. 
Q. 1875 Va ni. II c d v i a r.li^abclh Alilin. i. 1850 
'«/ii. 786, .uodsa;. 


are. 


t 1N2-!. (i 


LagerKren, 


f. 


792, t 1874 I.AUEItGKEN 447 

Barn: 

(1) Gerda Lnvisn, i. 1875 ''^U-. U. l'JU8 "/c ni. 
folkskollaraien N. Natanael Gahriilson, i. 
186.S ""h (Bura s). 

(2) T all i a Matilda, i. Is77 ''Ai. 

(3) Pt'/- Harald, i. 1S7S -'/..i, giossliaiidlarc 
(B o r å s). 

(4) Erik Hjalmar, 1. 188i) -'/.-„ dircktiir (S t o c k- 
liolni). (j. 1908 -'^', ni. Lilly Santaelson, f. 
1888. 

Dutter: 
Ra g II v i Lovisa, i. 1909 "^k. 

3) C la ra Adcluidc, f. 1847 V'. (K d s v ä r a). 

4) Carl Fredrik, f. 1849, kapten, t 1901. O. 1889 ni. 
Klara Victoria Sclniell, f. 18()3, f 1907. 

Per Carl Anders, f. l.svii '''/r, student (H i o). 

5) T a r e Alfnd, f. 1^51 -V,, verkst. direktör iiir 
Norra \ an.ua toriakticbola.iT. Äg. Dcsaras samt 
Mossakcr i \ astergötland (V å n g a b y). Q. 1883 
ni, // / / /;; a Lovisa Dchlén. f. 1S52 '»/s. 

Barn: 
Sven Emil Per, f. 18,s4 -/V. elev vid Alnarps 

landtbniksinstitut. 
S v ca, f. 1885 ^7ii. 
Harald Eredrik, f. 1888 ''/,i, landtbnikare. Arr. 

D e s a r a s (E d s v ä r a). 
Helmer Viktur, t. 180(i -/n, volontarkorpral 

(K a r 1 s b o r k). 

6) Emma Götilda, f. 1855 Vr. G. 1877 "/o ni. 
iandtbrukaren Karl Albert Jonsun, f. 1848 Vj- 
Äg. o. bcb. K I o c k a r e K a r d e n, (E d s v ä r a). 

Tredje isrenen : 

Harald Fredrik, f. 1791, brnkspatron, t 1867. (i. in. 
Katarina Lovisa Lund vik, f. 1792, t 1866. 
Si3ncr: 
1. Johan Fredrik, f. 1817, brukspatron, f 1898. (i. 1848 
111. Sofie Amalia Charli>tia Sclialtz, f. 1n29 '■'/,;, 
(Säter). 

I5arn: 
1) Hilma Sofia, i. 1849 "Vj, (S ii t e r). 4tS I^AGERCTJRN 

2) \V il hel III 1'iedrik, f. 185(1 -"'/ii.', ingeiijr)]-, dispo- 
nent för iiktb. Oljefabriken. Är-, o. heh. vilUi So 1- 
h a c k e n (Ä n r c i s b e r ;<). (i. 1 S'^2 -'7.^ .in. 
A II il II s t Cl (A s t II) Ahxuiulra Oli idul. f. iMuS ■'/:i. 

Iknii: 
Aiiiiii^ta Mais^tintii /:7/s(//'i7 {dr c In). 1. I^''l "!-•■ 
T II v r a. f. 1895 -''/(i. 
II a kan Willidm, f. 1896 '-U. 
/■ n I k c Carl trcilrik. f. 1S97 "'/lu. 

3) C (/ r / Erik. i. 1857 '"/■-., ingenjör (Avesta). 
(j. 1890 Vii 111. A II 11 a Matilda Lovisa l:nks\on, 
f. 1867 "/s. 

AdoptivMJir. 
Paul I- r cd rik, f. 191)1 ''/.,. ' 

4) 1:1 i sa het Matilda. \. ISOl "/■.. (i. 19011 "^1:, ni. 
dis|H;nenlen och verkst. direkuiieii fur NorbeiRS 
jirnfrörvaltninK. R W O, I' a t r i k (uora Dalin r^i. 
i. 1842 ''Vio: (Hoppet, K a r r .u i u t v a ii). 

5) Anna Cecilia, f. 1862 '"In. (i. 1890 ^"/-' m. 1'niks- 
patronen Sainiicl Albert Ii n g c I b r c k t Uaiiii- 
iiren, f. 1854 '"^/i. Äg. o. beb. Yttcrnora i 
Dalarna (Ii e d c ni o r u). 

2. Carl Gustai, 1. 1823, brukspatron, t 1909. (i. 1803 
^/h in. Amalia {Amy) Maria Lovisa (jniiidal, f. 1842 
"/,: (S t O C k 11 o I in). 

Harn: 
R osa Klara. f. 1^64 "''Av 
Nils Ture l:d\ard, i. i.s70, arkitekt, t 1905. (i. 1900 

■-'■■/i-. 111. /•■(;/;/; v llolmcs, i. 1S72 '''h, siuksköterska 

(N e w- Y o 1 k). 

3. Knut Harald Louis. f. 1826. brukspalroii, t 1904. G. 
1S54 "Al m. Maria Wilhelmina Surslröm. f. 1^30 
-"/.-„ (K ungs g å r d e n. D a la H ii s b \ ). 

Barn: 

1) Rynu Edvard, f. 1855 ''/u. inneli. svensk aii- 
malningsbyrä o. kafé i Berlin, (i. l:o 18'^i) m. 
I^anline Henrietta Ida Brodt. f. iMil, t 1899; 
2:o 1901 ''/-i m. Gertrud Sclimidl. \. K^75 ^"/t. 

Söner, i 2:a giftet: 
Paul Gustaf Harald, f. 1902 '^/s. 
Knut Johannes Hellmiit, f. 19i)4 '/i. 
Ernst Martin Wilhelm, f. I'ni8 ^"/r 

2) O U- a Maria, f. 1856 -"/i-j. (i. 1.S7.S -'Vii m. 
.■rsteii Per Gustaf Wilhelm 11; t I9<J5 (Kungsgården, Dala 11 u s b .\). j 3) Fanny Klara. f. 1858 '"/la. O. 1885 '"Ai lu. 
provinsialläkaren i Norra Dalslandb distrikt af 
Elfsborgs län, med. lic. Alfred Hyllcngrcn. i 
1852 Vs (B i lli njiS { o r s). 

4) Harald Isak. f. 1860 -'Vi», ixistcxpeditör 
(O s k a r s h a nm). (1. 1891 'Vii m. Waria Kri- 
stina Ki>rss:riii, f. IS61 --/:!. 

Barn: 
Hildur Maria. f. 1892 "Vs. 
Gustaf Harald, I". 1894 "V.^, postelev. 
Olga Elisabet, f. 1897 -'Vni. 
Dagmar Wilhelmina. \. 19U0 "/u. 
Aina Amalia, i. 1903 -/n. 

5) Knut Helmer, f. 1862 '/i-', postniastare (K o'r s - 
n ä s). G. 1891 ""'A) in. 1: 1 1 e n Matilda Norman. 
f. 1871 "Al. 

Barn: 
Margit Elisabet, f. 1892 ^-/s. 
Karl Harald, f. 1893 -"^/lo, postekv. 
Gunvor Agnes. f. 1896 ^'j-i. 
Rolf Helmer, f. 1897 "Vn>. 
Sigrid Ellen. f. 1899 '/s. 
/C«z// £;•//; Gunnar, f. 1901 "/'.. 
7' o;- t' /:y«flr, f. 1907 "/s. 

6) Amalia (Malin) '/.uleima. f. 18b4 -"/o (Stock- 
hol ni). Lagerlöf 

(Värmlandssläkten). 

Äldste IcrtiiUe stiinifadi-ru IVtcr, som l.-fde i slulot af 
1.100- och l)örj;iu af IGOO-talon var bonde i Skilvcd i (!ial'va 
soeljfn i Viinnland. Efler födilscorlcii antog hipinii .Ma^'mis 
Putri, r. 1000, t 1074, kaijellan i Snnuo ofli Knitcrvik, naniiift 
SfliiVLHlius, livilkrt IjaiJS till vu.\eu ålder komna luirn utbyUo 
mot I>aK(,'rli'il'. jilaiid dessa barn (i .Magnus l'elri 1 ;a gitte nnd 
(Catharina r.rnnia, t lGO:i) var l'ctrus Lagerlöf, f. IC.IN. i 
KliW, professur oeh riksliistoriograf. den ntniiirkta svenska och 
latinska skalden, Erland I.agerirM', f. lOr.:!, t ITU!, lu-ofessor 
i l.niul eidi niiiv<'rsil,-tels rektor, samt Hanie] l.ag.^rlJif, f. Ki,".], 
; ITIS. prost ocli kyrkolierde, livllken lilef stanifader tijr nii 
1. tvalide m.-dl.inmar at dnina sllikl. H.MOrl l,a,;;,ri;ir var uitt 
1 :o l(;s(l 111. \Ia-ilal.'iia ilotslenia. t IC.ls v li;;il ,m1i ■'■., I(;;M 400 LAGERLÖF 

m. -Mariuiiii Kentzrl, 1'. Itj7-', t iT5.t. lUaud llira Liaru töddrs 
i första giftet sonen Nicdlan.s. f. IGsS, t 17C9, i)rol\-ssor och 
suiieriutendfiit ölvor Kailslads stift (barueu adlades von 
LagiTlöf, iittfU utdog ISSÖ) och 1 andra giftet sunen Anders, 
f. 1700, t ITOO, som i sitt loisia gifte med Christina Eiigel 
Ilofsten. f. 171.'.. t HOL h.ide s(inern:i jtanicd ."lehan och Anrlers 
(SO nedan I . t 17h4. (j. 2: 

Äldre grenen 


Daniel Joluiii. f. 1' 


.U. k.Mknlierdc 


i3rita Scjdclia, i 


174(1, t 1796. 
Sniicr: 


1. DaiiJLl. f. 177(t, 


•ck'cinciitNi.krifv 


III. tilisabcth M; 


ria \\'ciiiicr\ ik, t 1852. Q. 
1784, t lMi4. Krik (jiistaf, -f. ISI'^ löjtnant, t IM85. (i. 1«49 '7io 
ni. 1: I i s a h c t h Luvisa WuUruih. f. 1827 ""'A 
(Fal 11 11). 

Barn: 

(1) Carl Du II i cl, f. 185U ^/s, med. lic, lasaretts- 
o. stadblakart- i Kun tr ,\ I f. ledamot af stadb- 
fullinilktise dast.. R \V O. Är. hus i nämnda 
stad. (i. KS92 -ir, 111. Elin Röiiiii. f. 1872 "/„. 

Haiii: 
E i r u, f. I«y5 ''"/.,. 
K ar I Gustaf, f. 1898 -'/lo. 
AI ärr /; a. f. 1901 '■'/•.. 
A'/7.s- fi ul ii er, f. 1907 '%. 

(2) Johan Gn-itaf. t. 1854 U. i. d. disponent o. 
fabriksäsate (Seattle, W a s Ii., Nord- 
amerika). (J. 1886 ^'7r-' ni. trihcrriniian 
Eva Maria Natalia (Nanny) Rappc, i hennes 
2:a gifte, f. 1854 ^"/i. 

Son: 
Per Gustaf Johan iPercy). f. 1887 "As, tekii. 
studerande vid Washingtons universitet i 
Seattle. 

(3) Selma Oltiliana Lovisa, f. 1S5S '-'"/u, fil. lie- 
uersd:r, författarinna. Nobelpristagare i littera- 
tur 1909, M L 6: A, Sv A stora G M. L V V S, 
LSvLS i Finland. Hed L Värmlands Nat i U|)p- 
sala o. Lund. Ikh. eget lius i Falun o. ag. 
Marbacka i Varmland. T.AUEKI-ÖP 4Ö1 

ii) Ger du Julia Elisabet, i. 1862 */s. G. 1887 

^"/u ni. extra jägmästaren, förvaltaren af Stora 

KopparberRS bcrsislass aktb:s bruksskoijar, 

Aiii;iisl Johan Udvanl Ahliiicn, f. IN61 'Vt 

(I-" a I II II). 

Mat;mis, t. 177n. kontraktsprost, t lN-1-1. (i. 1814 ni. 

Catliariiia Mana Roos af HieliiisatLT. i. 1786, t 1865. 

Harii; 

1) Carl Joliaii, f. 1S17, tullförvaltare, t 1S^5. (j. 1868 
-"/ii 111. Clura Riiiiini de Broeri, f. l^-ll '■'/.-< 
(S t oc k ho 1 III). 

Mani: 

(1) Karin Ceeilia, i. IM)'» -"/s, anställd i iörsak- 
riiiKsbola.uet \'alaiid (S t ock 11 o I iii). 

(2) John, i. 1S71 '•'/,, ex. apotekare (Stock- 
ho I III). 

i,^) t: r I a n d Munniis, i. 1872 "/m, förvaltare vid 
S t a i s i ö I) r II k i Södermanland (S t a f s j ö). 
(i. I '-»117 Vill m. Nanna Maria Elisabeth 
Broms, i. 1877 '^/'r. 

Dotter: 
Gret a Elisabeth, f. 1910 ^"h. 

(4) Carl. i. 1878-74, kamrerare i brandförsäk- 
ringsaktb. Fenix, inspektör hos aktb. Göte- 
borffssysleniet (S t o c k h o 1 m). G. 19(13 '7.^ 
111. Eiiplirosvue (Ninni) Rubenson, f. 1S77 "/•;• 

Döttrar: 
('■ // a, f. lo(i5 ^''/ii'. 
/:' v a. f. IV(I9 Vii. 

(5) lians, 1. 1. SM) "7:1. direktör for Scaiidiiiaviaii 
American Tradiiin Co. (N e w - Y o r k, Nord- 
amerika), (i. I'^IM -'7^ m. Cl ar a Lenz 
frän Liiheck. 

Haiii: 
M u b e I Lenz. f. IvirS '-/V. 
Carl Peter G e r e I I, f. 19li,s '7ii. 
Erik G u s t al. f. l'JIO 7.-.. 

2) Magnus, f. IMo, reKemeiitslakare, t 18>S,5. G. 2:o 

1853 m. Hedvi.ic l:lisabeth Margareta Clarliolni, 

f. 1^3(1, t 1.S85. 

Barn: 

(1) Mai^nus. t. l.So3 -7ii, kominiiiister i Siumemo 
forsamliiiK i Väniiland (Noretnrii, S ti n- 
n e 111 o), (i. KS.S7 -7ii ni. Anna Maria Elisa- 
beth Setterblad. f. I,S62 -7:i. 2 LAGEKI-ÖP 

Barn : 
Karl Daniel, f. 189U Vs, anställd i Vännlaiids 

lands enskilda bank (K a r I s t a d). 
M a g II II s Siimiwl. f. IS92 -''U. 
Erland Nutlianud, i. 1S93 ^"/jl>. 
N i I s Petrus, i. 1S95 "'Vs. 
Anna Hedvig Elisabeth, i. 1«97 ^73. 
Ru t h Helena, i. 19U1 7s. 
Elin Maria, t. 1904 7». 
Sven Efraiin. f. 1906 "77. 

(2) Erland, i. 1854 7ii, iil. d:r, kktur i moders- 
målet o. iilosoiisk propedcvtik vid hök^rc läro- 
verket i V ii s t c r a s. 

(3) Daniel, i. lisna ^7%, Livilinjienjör, förste 
kontrollör vid sockerbcskattnintcen i Stock- 
li o 1 m. 

(4) Hedvig Maria, i. 1859 -'Vio. G. 1909 ''Ivj 
m. husägaren Jolian Edvard (J a n) Pilinan, t. 
1865 73 (Ii e d v i g s r o, B 1 o m b a c k a, S ö- 
d e r t c 1 j e). 

(5) Carl, i. 1862 7(i. Jur. kand., ledamot af Sve- 
riges advokatsamfund, praktiserande advokat 
i Stock h o 1 m. 

(6) A n n a Elisabeth, i. 1S64 -'7o, lärarinna vid 
Aizelii elementarskola för flickor (Stock- 
li o 1 m). 

(7) P e t r u s, f. 1866 -7io, bokförare i Brand- o. 
lifförsäkringsaktb. Skåne (Malmö). Q. 1909 
^Vo m. ti i I in a Andrea Andréasson, i. 1885 

■-■73. 

Dotter: 
Brita Murie-Sofie, 1. 1910 Vr. 
(s) /V//S, i. 1871 -7u. kontorist (Stockholm). 

3) Marie S o t i e. t. 1822 'h (Stockholm). 

4) Bengt Leonard Christian, f. 1827, rektor, t 1907. 
(i. 1863 7o m. Henrietta Sophia Aiinerstedt, f. 
1841 -'/s (S t r än gn ä s). 

Barn: 
(1) Magnus, f. 1864 "Vi (Melbourne, Au- 
stralien), (j. l:o 1899 (m. Anna Oscara 
Lagerlöf, i hennes l:a gifte, f. 1867); 2:o 1008 
'/s m. M aria Gillberg. f. 1870. 

Doltcr, i l:a giftet: 
/)' /■ / / (/, i. 189'J "/..). J.AGEril.öF 153 

(2) Lila lid. i. 1867 "7il', ledamot af Sveriges 
advokatsamfund, praktiserande advokat i 
Stockliolni. Beb. e^cn \ illa i Diurs li o 1 ni. 
(j. 1S9S V'i 111- -'^ / 1.' " c Mdiiti l.iiidsfröm. 1. 
1873 -■'/.. 

Barn: 
a c r ur cl. f. 1809 -"Vi--. 
(i II II v u r. i. 1903 -"It. 

(3) S o D II i e Augusta, f. 187U Vi (S t r ä n g n ä ^). 
(-1) Samuel (S a m), f. 1872, ingeniör, t 1904. (i. 

1899-75 m. Maria Nikolina (Ni nu) Broms. 
f. 1872 ^^7 (S t o c k h o 1 ni). 

(5) Maria. f. 1874 **/9. G. 1907 Vu ni. domkyrko- 
koinniinistern Olof Peter lloltii, f. 1857 Vu 
(U 1) p s a 1 a). 

(6) Sv c n, f. 1878 -''/o, jur. o. fil. kand., ledamot 
af Sveriges advokatsamfund, praktiserande ad- 
vokat i S t o c k 11 o 1 m. (I 1909 "/lo ni. V e r'a 
Elisabeth Walliii. f. 1891 '"/i. 

Dotter; 4) Wilii 

(Sti 


M a r fi a r 
el mina 
) c k h 1 


■ e t a Elisabeth. 
Elisabeth (Eli 
m). 

Yngre grenen: 


f. 1911 'V. 
s c). f. 


1829 -"/5 


.liders, f. 
riiia U! 


1753, jäg 
rika Berg 


mästare, t 1834. 
gren, f. 1768, t 

Son: 


G. 1789 I 
1859. 


n. Catlia- 


Ad()li)li 
Carii: 


Magnus, 
lina Matli 


f. 1704, major, 
ilda Cliristenss(j 


t 1862. G 
n. t. 1817, 


. 1843 m. 
t 1891. Döttrar: 

Selma Ulrika Lovisa, f. 1844 ^Vn. Q. 1864 "/s m. 
possessionaten Claes Gustaf Hjelm, f. 1831, t 
1908 (Seffie). 

Adelaide Mathilda (Ada), f. 1847 "la. Q. 1867 "/u 
m. f. d. tifverstelöitiuuiteii \'id Fortifikationen, 
RSO, RDDO, KNS:tOO, R Pr R Ö O 3 kl., 
/://.s' Glist al Pontus Sallberg. i. 1842 "■'Ai 
(S t o c k h o 1 m). Laurell 

(Vännlandssliikten). 

Äldste Uiiiidr slai]ira<I.Tii v.ii- Ky i kuli.Tdiii i o^hnilaiui 
(Västergiilhunl) l.ars l.aiir. I.aiir.ll. r. ir,,;(;. ; 1741. Dcmuus 
sonson IjUis. 1'. IT:;"-, i IMis, kun lill \ii nnlami, tiär lian f;r 
nom sitt gill.^ in.'il Katarina Maria .Maf;]ull lilrt guilsäKina. i 
Stafsuäs soclani. iMivi lians ^.iiur Cail ...h liiynli' An.j.rs 
liärstaninni alla nu Llvand.' :-liikl .Il.^nunar. 

Äldre grenen: 

Carl, i. 1705, kdiiiiiiissuiiislaiultiiiatare. t 1^411. (i. iii. 
Kajsa KiL'lll)cr,v;, f, 177,s. fl.^.^i. 
Sdiicr; 

1. Andcis (histaf, t. I7'>7, pr.iM, t IS5(I. (j. 1S,1'J ni. 
Alina Carolina Alstcrliind, I. IM-l, t 1NN2. 

15arn: 

1) Kiijsu Elina Gölhilda (Hl in), f. 1841 '■'/r, (Lund). 

2) Adrian (1 c r Ii a r d. i. \S45 -"'/:i, in.iccnjrjr (S:t 1' c- 
t e r s b u r .i;), (i. Is7_' 7n ni. Julie van Kry- 
dcncr 

Harn: 
Gerda Anna Ijniiiiia, f. I,s73 ""/n. (j. ni. .i;ref\'L' 
N. N. Woll. 
Nikohins (iiis(al Arvid. f. 1^75 "/s. 

3) A i; n c s Gerda. i. INl'^ -7- <i. 1<S()'^ 7i ni. nuibik- 
direiaiirLii Carl (iiistal SaiidhcrK, I. 1«35, t KSS7 
(T r o I I II a I t a n). 

2. Hniaiiiicl, I. IMU, k\a k(j|icrdc, t 1S77. (i. 1S33 ni. 
Milda Vivccliiis. 1- IMl, t IN'M. 

Smicr ; 
1) Carl Gublai. i. is.M -"/n, f. d. ktnnniibsions- 
landtniätarc (S t r a n d, M o I k o ni), (i. 1876 Vi 
in. Tekla l'.iniUa Willniniina Synnerliol/n. f. 18,^8 

IJarii: 
(1) Sven liniaunel. i. ls7(i -'/la. clcktrdinycnjur, 
anställd vid Nva t-orcnadc elektriska akth;s 
filial i M a I in d. (i, \W^) ''/-j in. .4 .un e s Ida 
Ceeilia Uederslröin. i. issl -"/... 

/, a r s - G a s I a I. f. l')(i'; ''7ii. f.ArUEl.L 4.-,-, 

(2) Karin Johanna Maria. f. 1878 -'In. G. 19(i6 

-\'(i 111. tntovcraicn Giistal \V aldcmur Diiiis, 

f. 1875 "/),:. Äu. o. 1k'1i. S t r ,1 ii d i Värmland 

(M 1) 1 k .) III). 

_') l'ci- I (irciii/, i. \^M. (ifvL-i-.stulojtiKiiit, t l'JU(). G. 

is72 III. S.ira Giistafva Sofia Hcmjn-en, f. 1845, 

t i^^ill. 

Iktrii: 
S i ii n c, t. 1873 ^l<-j, sekreterare i h'redrika Ikemer- 

förhuiidet (S t u c k h o liii). 
Inez, 1. 1877 '/:i, med. lic, praktiserande läkare 

i S t o e k 11 o 1 m. 
Gunnar, f. 1880 ^h, löjtnant i Viig- o. vatteii- 
byjignad.skären, reservlöjtiiaiit i Furtifikationeiis 
reserv (S t o c k Ii o 1 ni). 
3) Emanuel, i. 1845 '''*/i, kdiiiminister i Jciliannes 
frirsaiiilin.ic i Stock Ii o 1 m. 
3. Lorentz, i. IMld, fiirste laiidliiiatare, t 1<^07. (i. |N44 
m. Anna Ueata A\K-y^. i. IM.s, t 1^75. 
Barn: 

1) Karl August, f. I,s45, major, t 1911. G. 1878 iii. 
Maria Cecilia l'ettersoii, f. 1851. t 1898. 

15a rii: 

(1) Hans Maria, f. 188(J ^Ivj, t. f. baningenjör af 
2:a klass vid statens Järnvägar (Örnskölds- 
V i k), (i. 1907 -'/lu 111. Ester Gyberg. i. 1885 

-•Is. 

Döttrar: 
Maria (M i), f. Iy08 --'/ii'. 
Gret a, i. 1910 -^/r,. 

(2) Karl Lorentz, f. 1S81 'Vio, stationsskrifvare 
vid statens jänivä.gar (Ljusdal), (j. 1910 
"Vio ni. H e d v i fi Jenniselie, f. 1875 -^/lo. 

(3) Bror Max Ceeil, f. 1883 '7ii, ingenjör vid 
Vargöns pappersbruk (R ä ii n u m). 

(4) lni;rid .A Ii ne. f. 1885 -'V.., telegrafist (Upp- 
sala). 

2) Anna Carolina (Al i ne), i. I,s47 '"/-'. G. 1874 ''Vio 
m. arbetschefen vid Jönköpings tändsticksfabrik 
Adolf Ariiell, f. 1845, f 1889 (J ö ii k ö p i ii g). 

3) Johan Lorentz (J a n n e), f. 1849 '/a, laiidtbrukare. 
Rosatt i Nordamerika, (i. Iss8 m, l{ o h d a Ri- 
clnirdsini. I. lS7ii '"'"/s. Barn: 
Estlier A n n i c. f. 18S9 -'A>. 
Alice May. f. 1890 "-'"/u. 
Myr 1 1 c Sigrid, f. 1804 '^/t. 
Frank Herbert, f. 1895. 
Ra by Mubcl. t. 19U1 '"h,. 
V er ni c Charlotte, f. 1902 -«Al'. 

4) Kajsa Amalia Reaina (Malin), f. 1852 " /i-.> 
(Vase). 

5) Gustaf Axel {C, östa), f. 1855 ^**/i, stadsingeiijor 
i Uppsala, (i. 1887 -''/2 iii. Anna Svenson, f. 
1855 "/a. 

Barn: 
Torsten Henrik, f. 1887 ^"In, civilingenjör. 
Aina Sofia. f. 1890 ^7h. 

6) E m m a Maria, i. 1857 ^''/a. O. 1886 ^-/i ui. skogs- 
förvaltaren Kriiv Björnlund, f. 1857, t 1900 (V ä s e). 

7) Klas Emanuel, i. 1860 -'7iu, inaskinrcparatör. 
Bosatt i Nordamerika, (j. ni. Sigrid Eahlandcr. 

Son: 
A r c II i b a I d Lorentz Mauritz August. 

Yngre grenen: 

Brj^nte Anders, f. 1772, kapten, t 1844, O. 1797 m. 
Carolina Maria Ma;4nell, f. 17S0, t 1835. Lars (iiistaf, f. 1797, vice liaradsliöfding, godsägare, 

t 1869. O. 1833 ni. Charlotta Holinblad, f. lSt)9, t 

1885. 

I5arn: 

1) Axel Gustaf, i. 1839 '7ö, öfverstc i armén, f. d. 
öfverste o. clief för Västcrnorrlands reg:te, f. d. 
kommendant i S t o c k h o 1 m, ordf. i styrelsen 
för försäkringsaktb. Heimdal, K S O 1 kl., K Bad Z 
LöwO 1 kl.. Kl' no 1 gr., RRS:tStO 2 kl. m. 
kr, K Fr II L, R Pr R Ö O 2 kl. (1. 1873 ""h m. 
Agnes Cluulotta Arrlieuiiis. 1. 1855 '-"'/i. 

Söner: 
(1) Gustaf Eredrik, i. 1876 '7t, köpman (Vä- 
sterås). G. 1903 '7iL' ni. Tekla Claudina 
KUnkhofi. I. 1SS2 '7i>. LAURELI. 457 

Barn: 

1 lina Tekla A'^nes, f. 1904 -^Aj. 

A X c I Gustaf Maiiniis. i. IWa ^'h,. 

(} c r d Sara Cluiidinu. i. 1911 ''V?- 
(2) Karl- Axel. i. lbf^7 -'^/lo, uiKkTluitiiant vid 

K. Mottaii (S t ockhol iii). 
{?,) Rolf It vi ni er, f. 18'JU "/:i, midcrlujtiiaiit vid 

UiMdaiids artillL-nrc;s':tc (U p i' s a 1 a). 
2) Carl Edward, i. lS-12 -''/y, l. d. löjtnant vid 
Ncril^ci, reg:tc, f. d. akadcniifugde vid Uiipbala 
universitet, f. d. disponent, R W O (Uppsal a). 
(i. 1S71 "Va rn. Ksther Kristina Herniina Faliv, f. 
18-48, t 1908. 

Barn: 
{]) t: d v a r d Gustaf, i. 1872 ^'U, tjänsteman i 

StoeklK)lnis enskilda liank (Stockholm). 

G. 1902 "/lu m. ./;///(/ Maria Gcijcr. i. 1N70 

Barn: 
Bengt lid värd. f. 1904 ''/:,. 
Karin. f. 1906 "Ai. 
Lars Edvard, f. 1907 '"!,-. 

(2) fl er man, i. 1873 ^Vi», trävaruliandlarc, vice 
konsnl (S u n d s v a 1 1). O. 1906 ^l:> m. Inne- 
borii M a r g a r e t a Nordberg. 1. 1879 -^/l'. 

Barn: 
Brit a. 1. 1907 -^7. 
B er t il Edward, f. 1909 "/u. 

(3) Gustaf, i. 187-4 ■'Un, ingenjör. Beb. egen 
villa i i) j u r s h o I ni. U. 1904 -'Vy m. M d r t a 
(ieijer. f. 1n79 -/lo. 

Ikirn: 
G r et a. l. 1905 Vn. 
(i u n n a r Cfiristoplier, i. 1908 ""/s. 
/;.v \' (I r Kristina, f. 1911 Viu. 

(4) Anders, f. 1878 -'-^/u, tjänsteman vid Sk.in- 
viks ;ikth. (S k ö n v i k). (i. 1908 -'/.i m. 
Signe Trolle. i. 1884 -'/n.. 

Döttrar; 
/: v a Esther. (. l'M)9 '-'/i. 
/// <^ ri d. f. I"ll "h. -l.-,X T.ATTREIJ, 

(5) I-rik, i. ISsi) --'/t. stationsskrifvare vid statens 

ianiva'.-ar (S t o c k h o 1 in), 
(d) ,S fin a, i. {SS2 "'■, (U p |) s a I a). 
A) A II II a aiisUilv<i l'ri<liik(i. i. IS-ld -/j (S i o c k- 
ho I in). 
2. Hcnnaii .luliiis. I. IMl), stadsfiskal, t lS(i4. (i. IS^O 
111. Anna Clirisiin.i ImoIkt.;;, i. 1817, t 1S'>II. 

Harii; 

1) Antiers Htrnian. i. l.s-14 '■V;i, kroiKinDphordskain- 
ixTarc, RWO (Malmö). (j. 1S75 --'/:i ni. fl e- 
Icna Sopltid S<ulcrlnr'^. f. IS52 '■'/•,. 

Mani: 

(1) II v r III a n. i. lS7t, '/i, lil. kand., c. u. luiir.itts- 
notaiic, kiiisliokliall.irL- i Malnu,llll^ lan 
(Malmö), (i. l^Jll 'Vi in. A I ni u Matliihla 
Svensson, i. 188<i '/.-.. 

(2) Anna. f. I.s79 -"/i, anställd i akth. Skånska 
lumdelsbaiikeii (M a I ill ö). 

(.^) Ra K II ar. f. l^.sl ^"/.i, ;<r(issli;,iidhirc (Stock- 
hulni). (i. l'Jl(i ''/„ 111. Malliilda Sapliia 
(S i cl llvUstroin. t. I,s.s7 -/i;. 

Duitcr: 
Vera, f. 1911 :/•.. 
(4) Siiiiie, f. KS8,^ 7:i, c. o. Iinfrättsnotaiic, cxcku- 
tionsnotaiii.' (Malmö), (i. 191(1 '■'/ju m. Anna 
Elisabeth (A ii n a - I. i s a) Cmiradson. f. 18"i) 

Hnltcr: 
S i Ii rid. i. 1911 V^i. 

2) Ernst (inslal, i. Ls-I,t -'/i-', iastixliL-tsa.i;arc ( T a- 
c o 111 a, VV a s li., Nord a in c r i k a). 

3) E III m a Carolina Amalia, f. 18,51 ''/(i. (j. 1874 -'^'m 
111. disponenten för Hillinjisfurs aktb., verkst. direk- 
tören för Dalslands, kanalakth., ledamoten af Vä- 
nerns se.i;-lati()nsstyrelsL- o. Älfsl)or«s läns sko.i;s- 
värdsstyreLse, RWO, Joliaii Jakoli A n k n s t 
Laftinan. f. 1841 '-'/i' (H i I I i n u s f o r s). Laurin, iij^iu ;il- 17(10 1, ,1.1 iiiHl,, l,airi;iinial a rlnm.li .-nlr vnii 
i,h Cnillnihl. iiiri, >,,h-nu.-,;, n I . T fl .V 1 1 ,1 1 lill last lai[(lr I 
saSMiii -ill slaiiil-a.l.'!- kiuii,,!,.'! a I liiin-snia iiiicii viii Str-c 
()sliTi;irllaiul l.ars 01ulss(.ii. y UIOG. Kilt iiii.-(i llrlrli; 
Init.T. t liJiiS. iiJviT hvilku iiifikar firiilstcii jimiu fimie 
iiiiiiii^s lc\ilva. Al' (U-ras bani, livilkii skrcfvo sig J.auri 
liirk Jilaill af sliikl<-iis ii-ke prilsU-iiigii iiR^dkMiiniai- til 
-~ 111. f .Mif41-|. son. 'Il, |>i-.istrii i lläiailsliaiiiaiai- löst.r 
i I.aui-.iitius Umriuus. f. 1Ö77, y UiriO, fail.r lill, l.laiH 
l),ani, s.iii.'!! .loliaii, f, KJOll, y lUiiS. railinaii i Slo<-k y 1717. .M.il II, I.ai.s riiilip ,1,1,-ulr si- v 


iil.l.' 


1 i iva hnrvii.lni-.'ii.n. :in. 


i(;;i;i, t 17:.'-, ii;iia,isi„;r.i 


n- I 


a ll.illlalnl liail.' s..im'1i, vi.'.' 


a.lsli.if(liim.'ii Sv. n (;..llli 


i.l 


;MiiiM, r, 17:;^, t 17,<;, s.uii 


ilt 17ll■'^ iiiu:iii,L:n:i :; 1 1 1 . ■ ii 


.1 ( 


.illi,iriiia \l,i r-ar.'l ,1 1 :ii-l rJuii, 
11 .1 
1. l.ars 1'liilii), 1. 170.S, ■ 


177 


1. Iiillniipsyjiiiiirsniaii i \ isl.y. 


1..- i sitt ITusta ^'Ul.' Mnu. 


n.' 


■a liaiii s.ill. Il Ciistaf l.aiiriii, 


17:12, t 1^'»], i.r..st i 11. .jd 


' (C. 


ttlanili, Hans s.-.n.r i t..isl,i 


.. ,l..li,iii riiili|. oih lOiik 
l.itta i.aiiriii, t', 17:;;>, ■ |771, 
isp nnlaii, ,vngr.. gren. ni. 


Irkc- lllillill.' äu r.Mll .-1 


Ikon 


lingar af slainf ådern lialva 


■vit a.il;i,l... Hans ahl-L- 


s.ill 


iitvorstfii Joliau I.nunn, f. 


i, ■; 1(;7:;, l.l.l a.lla.l l.a-.' 
n orl, är stamfader fiir di-niia 


Ill l.tvaii.l.- äll. rr.ist.-ii 


l.ai 


r.ntiiis Laiiriniis' (so ofvau) 


ivi- ,-.iii l.ars l.aiiriiiiis, hl. 


r Uti 


IT till .Inhau Laurin, f. lG4:i, 


ODS liai-nl.,s, i.fv.i-l... a.l 


a.l 


11. il bilirhällandr af namnet, 


till Cln-isl.!!!'.'!. hvar.- .-. 


nsiin 


kaptenen Anders Christoffor 


iriii, 1', ni'^, , nss. 


olla. 


.s med namnet Kliifverfelt 


lina iitt 11I1I..1; s,ainiu|jl;t 


inoi 


hans si.n). Sliitlii;,ii l.lef Äldre hufviidgrenen: 

iliaiiiics, t, 1770. skcDparc, t l>^2'>. (i. IMU 
Li.sa Ahliii. i", 17,s,s, f ls.?,s. (jotliard Jdliaiincb. f. l.si.-i, sadclinakare i ViiiiiiiLiiiv, 
t I.S.n'». (i, l.sll III, .Anna Ln\iia lv'aln.Tu. I. 1S17. 
t IS7'). 100 I. AU I! IN 

Siiiier: 

1) .lollan Adolf, f. 1843. fiihrikör, t 1S95. O. 1870 
-■'A. 111. Curuluut M a I II i I il (I Jon-isan, f. 1843 
'/•• (I i 11 k ö p i 11 :<). 

(1) Anna Malliihla ilortnuia, 1. I,s7.^ ^"/a. O. 
1897 111. laiultl)ruk;iiLii /;. Audcrssiiii (Norr- : 
köping). 

(2) Illa Aiiiiiistii Amalia (Malin), i. 1S75 7jo i 
(Nyland). 

(3) Ellen Anna Maria, f. 1880 '"/'. (L i n k ö- 

(4) Adolf Dccimns, i. lS83--/n, journalist, 
nicdarbttare i Stockliolnis-Tidningcn (Stock- 
holm). (1 1907 'Vio in. Selma Elvira . 
Landi^rcn. i. 1884 ^''/rj. i 

Son: j 

Adde. f. 1910 =•/.). I 

(5) Elsa Karolina, f. 1885 (R o s 1 a g s b r o). 

2) (lothard Emil, f. 1848, närinKsidkarc. t 1903. O. 
IS81 111. Asines An;J:ii^ta (Händer, I. 1861 "/12 
(S t o c k 11 o 1 111). 

Harii: 

(1) E r i e. f. 1882 ^'h„ köpman (S t o c k 1i o 1 in), 
(i. 1907 -711 m. W e n d I a Kristina Söder- 
aren, f. 187») -"/iL'. 

DottLM-: ■ ;. 

Birgit Krislina. i. 1911 7io. 

(2) Edla Auiinsta. f. 1885 'Vö. Q. 1911 "/o m. ; 
redaktören Carl Nestor Jaeobson, f. 1879 j 
'"h (St ock 11 o Im). ;. 

Yngre luifviidgreiieii: i 

r'ör-~la lireiien: \ 

.lollan i'lnlip. i. 17(i5, teol. d:r, prost, t 1854. G. 1804 
m. M.a.vdakMia Brata ralir;i'us, i. 1780, t 1875. Olof Petter J^Icinliold, f. 18ii(), komminister, t 1885. 
(i. 1855 ■■'/i(] 111. .11 (/ /■ / (( Emannella Laurentia 
l-dltrceus. i. 1831 '7i.' (V ä x i o). LAUKIN 4U1 

Barn: 

1) Johan Olof Emuniul. f. 1856 "Vv, affärbiuaii 
( B r i d g e |) i) r t. Ne w -York, N o r d a in c- 
r i k a), (i. 1SS3 "'/i "i- /'/« Johanna Richtcrs 
frän Nudcrländurna. 

2) C « /■ / (JHi/«/ ticibcit. i. 1857 -'/a, stenbkulptör 
(Lii\VL-!l, Mass., Nordamerika). Q. 
ui. Hildur Olivia Ingeborg Johnsson, i. 1862 

Son: 
C h ar I c s. i. 1882 '-'/o. 

3) Elisabeth Maria Olivia (Elise), i. 1858 •'77. Ci. 
1882 -"/'i "1. direktören Carl Laurin, i. 18-iU 
-Vii. (Se nedan.) 

4) Engéne Adolf Engclbert, f. l&ol 7u, I. d. un- 
derlöjtnant vid (iottiands Nationalhevarinji 
(vistas i A r ,1; c 11 i i n a). 

5) /: //; ; / / e Johanna Sofia, f. 1S04 ^/-j (vistas i 
Norra A ni e r i k a). 

6) Magdalena Bernhardina Carolina (Ina), i. \i>69 
'■■'/u. (i. 1905 "7? 111. fanjunkaren vid Kronobergs 
rejiite Ivar Eredrik Qnstal Osear Wiebströni, 
f. 18(i7 V7. 15eb. c.uen särd i V ii x i ö. 

Andra grenen: 

Erik ]\'tter, f. 1766, advokatfiskal, lagmans n. h. o. v., 
t 1828. (i. 1864 ui. Joliamui Christina Lettströni, 
f. 1782, t 1811. 

(iustaf i-lniip, f. iMis, KvisNhandlarc, t 185'^. (i. 18,^5 
m, ianilia Ottdiaiia Norstedt, i. 1816, t 1894. [) (iustaf Leonard, f. IS.^fj, k. boktryckare, bolags- 
man i firman 1". A. Norstedt 6l Söner, t 1879. 
(i. I.s(i7 m. Aunes Maria Rolitlieb. f. 1846, t 
l.S'^11. 

(I) Carl (iii^iai loliaintes, i. 18()S "'A', fil. 
k.md.. skiiiisi.ilkne (Stockholm). (i. 
lS'i.i '"/ii m. (i a n illa Malvina Eelre. t. 
Ih7l '/ii. Gösta Casiniir. f. 1S94 -J/s. 
Johan C a s / //( i r, f. 1897 '/i. 
E rik Carl, f. 19(14 -'/n,. 
(7 ö /• (/ /;, I. 191)1) ";•,. 

(2) 1:1 sa Mana. i. l!S7(i -'/i. (i. 1905 '-j-j iii. 
docenten i ortupedisk kirurgi vid Karolinska 
instilutel. öhcriäkarun vid sjukliiiset S:t 
Cjorau, med. d;r Johan H cnn i ii fi WalJcn- 
ströin, I. 1^77 '''/s. Äk. SoUktku i Stock- 
holms !aii (I. hel). e.v:et lius i S t O c k 11 o I m. 

{.^) T h o r s t in Olof. t. 1875 ^'i, jui". kand., 
sui)i)leantdirektoi i aktb. I'. A. Norstedt & 
Söner. Ä;4. o. lieb. villan 1: k a r n e (D ,i u r- 
K a r d e n. S t o c k li o 1 iii). (i. 19111 -'Vn m. 
Elizabeth Enicry frän Nordamerika, f. 
1870 •/(,. 

Döttrar: 

B a r b r , 
f. 191 14 -!> 
Brit a. 


i. 


1911 


■-'V^. 


(-1) 


Sven All 


er 


, f. 


187b, 


landt 


hrnkare. 


t 


1911 
(i. l''iil) ' 


'/j 


III. 


Eli i 


n Au 


^nsla Södcriivist 
t. I,S()7 '" 


/:.. 


ÄK 


o. I)L 


h. S t 


e n s t 


r p 


i Sö- 
deiinaiila 


Ki 


[V 1 
Do 


11 ^ a 
ler: 


v e r). 


.4 i' // c .N 


M 


nia 


.4»,!^» 


^/rt. i. 


19(12 '•'/ 


c ( 


/■ /, f. IM 


1 


/ 1 1 . 


ji\ilin 


Ken j or 


, verkst 


di 


•ektö i akti). Jacob Da,K.Kes Sedeltrvckeri, R W O. 
13eb. eget hus i Stockholm. (j. 18.s2 ■"/•. 
m. Elisabeth Maria Olivia (Elise) Laurin, f. 
185S ^'7?. (Se ofvan.) 
A) Albert, t. 1M2, iii. d:r, t l.'^7>s. (j. 1.n72 "/:i m. 
Louise Carolina Cathaiiua Siljeslnini. i. l.sS.-i 
"/l'. DiiiK. Ih95 ■-'/:, m. .4 / n' .\' /( t' Edward 
Mande. Ak. o. beh. D r e i d a b I i c k (D r o t t - 
n i n ,k1i ol III). Leche. Äldre grenen : 

Vilhclni Julius f. 1757, kyrk. .herde, professor, t is2b.' 
(i. 1801 III. KatriiKi A^aikiiijii, 1. 17S4, t \>^M. 

1 Carl Fredrik, f. 1m)I, sveiisk-iinrsk konsul i Lul.eck, 
t IS7S. (i. l-S-14 '"ju, 111. Louise Fredrika Kui«linu 
l-iinlius, i. \s2n •'./,. (S t u c k h o I iii). 

JakuO Wilhelm Ebbe (iiislul, I. I.n.Sii 'Al fil. d:r, 
professor i zoologi vid Stockholms lujijskola, L V S, 
LFS (Stockholm). Q. KS77 -^h iii. Williel- 
iniiia Luiiisa Fredrika Dorothea (AI / /; e h e n) Simer, 
f. 1855 "Vr. 

Hani: 
Ubba Maria Loiiisa (Mia), f. 1878 '"/jo. G. 2:o 
1909 m. praktiserande advokaten i Stock- 
h o 1 111, ledamoten al riksdagens första kam- 
mare, ledanioleii al Sveriges advokatsamfund 
1: I i e I Jonas Luiineii. i. 1872 '"V:!. 
Ma;j:ila I n u. e b o r :j:. i. 1883 "'/'i. Vi. 19l(i -'/k, m. 
haiiktjaiistemaniieii K a ii n a r Hjalniar Tliiiii, i. 
188(> -■/,, (S t o c k h o 1 ni). 
(i unnar, f. 1891 '-'/r., stndeiit \ id Tekniska hon- 
skolan. 
2. Henrik, f. 18N, kapten, postmästare, t 18()8. (j. 18Ö0 
ni. Wcudela l.o\ isa Carolina Liitkeman, f. 18.^5, 
t 1908. 

Son: 
Carl Henrik .Mbert, f. 18()7 "'/r-', kapten vid K. l'lot- 
taii, äklste officer vid sjiiinstniiiieiit- o. sjökaite- 
förradct i K a r 1 s k r o n a. R S O, L () S. (i. 1.895 
'"/lu m. lUisabelh llrita lirnesline (Ii i I' b ii Svan- 
lund, f. 1S74 -'/;. Barn: 
l-rnst Henrik, i. 1807 -'h. 
Brita Vendela Fredriane, i. iwDi) '/lo. 
N ti k o n Julius, f. 1901 -'Vx-'. 

Yngre grenen: 

Joli;iii (Justai, f. 1^;25, bajjare, f 18S7. G. 1850 n 
(uistava Johanna Larsson, f. 1826, t 1853. 

Son : 
Gustaf Wilhelm, f. 1851 "%, f. d. rektor i Sölve^ 
borg, RWO (Stockholm). Q. 1888 ^'Vii n 
Emma Henrika Mattsson, f. 1866 '-/■-.. 

Baiii; 
Joliaii (iuslai Kristian (J u Ii n). i. 1889 ^/lo, injicnjé 

(S t ockhoiin). 
A n na. f. \WZ '"'k. Leffler 

(Georg Leftlers slakt). 

nciiiia släkt häislniiunai- riåii IJrrsliiu i Sclilesicii, där 
HcriiN.iiii l.crniiT k; 17 saliif un toinl-. Stoiizol Lefflor ISOG 
\:u- li..i-j;aic' nrli .i , iha iiiics Lcffi-lci' l-ICO— 1 vur räJsln rrr. 
(l.irniii- ntli I.inrlcr vd-., innkaiidsfui-iiicr af naniut lA^tTk-r, 
siiiii l.ulyilci- skcdiuakarc, Jiirlc-lschiiiiod) . Äldsta kilndu stara- 
liiiiildraniii iiro Ijiurgiu.s J.elflL-r och baus Uiistiu Catharina 
lifi-iiiKiT, som Ij.idde i Bi-uslau i burjan af lG00tah't. Deras 
son Tobias invandrade JOr,.") eller kort därefter till Sverige, 
diir han gifte sig med en svensk priistdotter, Catharina Jöus- 
dotter Vibyensls Grimsten. Deras son Tol^ias hade IS barn, 
af livilka tre .söner bildade olika hufvndgriMiar. sonen Anders 
^d. ii.) den ännu lef vande Göteborgsgrenen, sönerna Christian 
och Melchior \:is1 inauland Dala och Gotllandsgrenen, bada nii 
utslocknade. (Till d.n torra hörde prosten i Itomf artinia Krik 
Daniel I.., som ITltl vann Svenska akademiens dubbla stora 
liris för ett ilremlnne.) Kran Anders d. ä:s son Johan Ilåkau 
].., skepiisniäklare i Göteborg, t I''-';'-, och hans första hnstrn 
I';iisabetli Kiillmaa häi'staiuma gi^iioni sju deras .söner släktens 
nu lefvaude sju grenar. Sliikteu :ir f. n. spridd i alla feui 
xiiilds.l.-lania. - Sliikteu liar ell s.nuniall bor-.^rligt vap.vn. 
Namn, I Ivlll.^r liiircs äfvu af (systerns till profi ssnr.ri.a 
l.<'fri.r. rjiiid,' .urtii.ail AmieCliarbit le Lrtflei-s, ber tiii liiiia di 
Cajanrllii, I. 18 1'.», i lh!fJ. ende sou Gaitano Gösta Leffler dil 

1.-12, 'stlliLN" Nra'prl. Första grenen: 

Anders (d. y.). t". 1773, stadsmäklarc och skcppsklarerarc 
i Oötehors, t 1S55. O. 1700 ui. Maria Lovisa P.rink. 
f. 1781. t 1857. 

Söner: 

1. Juhaii Alhreclit. f. IMII. stadsiuäklare, t 1870. O. 

1841) 111. Maria Tiieresia Hcjiardt, f. 1818, t 1907. 

Söner: 
I) Johan Aiidcr,. f. 1845 '®/o, fil. d:r, af K. M:l 
nämnd ledamot af Styreisen för Postsparbanken, 
extra lärare vid Tekniska högskolan, biträde 
i FörsäkrinRsinspektionen, redaktör af Försäk- 
rin.sjsförenin'sa'ns tidskrift. R N O, R W O, I. V V S 
(S tnck li.i I 111), (i. 1860 -"/r m. Flisabeth Chri- 
stina Dviiilin.^. I. 1840. t 1873. 

Son: 
/://.s- Clirisliati. f. 1873 '■'/r. afdelniriffschef i lii- 
försäkrinusaktb. Victoria. O. 1903 ^/n ni. 
An/Kl Inez llcUiia Andersson, f. 1877 ^^/i'. Beb. 
cKcn \ ill.i i .S a I t s j ö - S t o r ä n .1,^ e n. 

Siiiier: 
Johan O I o f, i. \WA "/h. 
Karl Elis. f. 19ii7 V.i. 
-') Frnst Christian, f. ]s52, rentier, t 1000. O. 1877 
"/iL' m. Emelie Ceeilia DyinlinK, f. 1855"'/) 
(V a r b e r ■<). 

Barn: 

Ernestiue Elisabeth Ceeilia (B et t v), f. 1878 -^/ii. 

Karin Maria Mathiltla. f. 1880 "/i. Q. 1906 "/« 

m. koniministern i Hvalin',;e fiirsamling af' Göte- 

borjjs stift Carl E d v a r d Panlsson. f. 1873 ^Vt 

(H val inue). 

Johan Karl Eridolf ti ann e), f. 1882 '*/7, med. 

kand. (S t o c k h o 1 m). 
Emilie Laura Tlnresia. i. 1880 ''/vj, lärarinna vid 

elementarläroverket för flickor i Visby. 
Amanda Elvira I na e b o r ii. f. 1805 "/•.■. 
-'. Anders, i. ISds. f^abriks.luare, t 1880. (i. 1855 ni. 
Catharina Christina ^uidin■s^ f. 1826. t 1875. 
Barn: 

1) Anders Laurentius (La ur), f. 1856 'Vi, köpman i 
Hoeties Bav (nära Kai)staden, Sydafrika). 

2) Catharina V i r •; i n i a, i. 1858 '7il>. (i. 1881 '"/o 
111. Rrosshandhiren Ivar Constantin Wtunerben;, 
1. 1855 8/,o (Oö te bo r.^0. i.iciTi.icu n;v 

•)) MuKuii^, I". 18Ö1, t 1895. (i. 111. Jenny Octavia 

\'ils<>n. I. 1859 --/u (B r o o k I y n, N e w - Y o r k). 
Dotter: 

A n n II Adu Sopltui, t. 1882 Va. 
5) Lovisa Ulrika (Ulla), f. 1855 -"U. G. 1873 ^Ivj 

in. grosshiiniliaren Carl Gnstal Carin, f. 1845 -'/l 

(G ö t e b o r a), 
b) Sofia Elisabeth (Sofi), f. 1856 % (Göteborg). 

7) Ada Viriiinia. i. 1857 '-/». G. 1880 '7i2 ni. skepps- 
reduren, f. d. bulKiskc konsuln, R BelR L O, Knut 
Otto Ferdinand Dalman, t". 1847 ''V? (Q i) t e b o r s). 

8) Lars \V il II el ni. f. 185,s '/k>, mcjcrist, bosatt i 
Nordaiiierika. G. 188(i --/jo iii. Anne Marie .lep- 
sen. f. 1^5s -ji^. 

l>ani: 
Ellen Sofia Ata^nsla Maria. i. 1889 -/-■. 
Kristian Al b r e 1; t, i. 1891 •'/',. 
S of i e Mar:^ret. \. 1893 '-/i. 

9) Ebba Aiifiusta. f. 1851) '"!■:. G. 1886 ^^2 ni. tyske 
konsularaKeiitcn lierndl Anders Otto Herman 
von WoUfradl. i tians 2:a Kiite. f. 1843 "Ii. 
Beb. eset hus i V a r b c r .^^ 

1(1) Elfrida Maria lEridal. i. 1862 "/■-■. G. 1884 -'"/■.' 
111. luuidlandcn Gustaf IkT^undalil, f. 1853, t 1904 
(G ö t e b o r k). 

11) Bror Knut. i. 1864 'Vi, bokhållare, (i. 1909 ■"'/i-' 
111. E-mma El;, i. 1873 'Viu (G ö t e b o r k). 

Son; 
Knut Erik. i. 1911 ■'V:i. 

12) Anders, f. 1870 ''/i, massor (New York). G. 
111. fi a n n a Sliixbin;. 

Dotter; 
Marta. i. r9ii4. 

13) Sven Emil. f. 1871 Vn (Brooklyn). 

Andra grenen: 


Nk-oliULS, f. 177.-: 
(Jölfhorg, t 1S28. ( 
ISJS. Doras äldste 
Slookholin, (l..nator, 
r.clflurskii sliikHlipi-i 


1, ii..rlilit(iiu.liii-c. sodan 
i. rii. So|,l,i.. Aiualu! Ili 
sun 'rhrodia- li-oidinaiul. 
t l--^-" iML-nirx, stiftade 
idi.a vi.l fpi.sala univ.r- 


riSii bMiijcu — iva 
iiuSlaru) - l,Ul l'a 


ar dom. lOjiiil uoh Ui.bo 
lil Wilhrlill, t l.ss-'. 'A- tysuiugar oj Uuuuat orliiMlas. AtsUiUlgu luodlomnuir ar di 
saianin firo bosatta 1 Xordninrvilcas Föroiita Stuloi. I.EFFLKK Tredje grenen; Sven Peter, i. I77(i, med. (J:r, tidningsredaktör, akade- 
misk boktrvckare ... hokförlaK.iiare i Uppsala, t 1850. 
O. in. Anna Catharina Lindberji, f. 17S7, t ISfiO. 

Son: 
,lohn Alfred, i. 1828, med. d:r, kir. mag., provinsial- 
läkare, t l^^Cl. O. l:o 1861 m. Hulda Beata Sophia 
Rogstadins, f. 183.5, t 1876; 2:o 1877 rn. Ingeborg 
Fredrika Söderhergli, f. 1843, t 1888. 
Söner, i l:a giftet: 

1) Kur I 1'i'tir Martin, f. 1863 ^/i, fil. kand., an- 
ställd ä Västernorrlands Alleliandas redaktion, 
forskare o. skriftställare i musikalisk folklore 
(H ä r n ö s a n d). 

i 2:a giftet: 

2) Alfrcil a II s / a f. f. 1878 -"h, fil. kand., skol- 
föreståndare, folkskoleinspektör i Vä.xiö stift 
(H v e t 1 a n d a). G. 1903 -\/:i m. S v c a Rcniiia 
FJisc E'£nc. f. 18S2 -"Al. 

Barn: 
limcboni Svea Lisa. f. 1903 "^/il'. 
Svea Man;urcta Lovisa (Greta), i. 1905"/:;. 
Sven Alfred (histaf Arne, f. 1006 Vs. 
Lars Julian Alfred Gustaf, f. 1908 '/i. 
Olof Osluir Alfred Gustaf (Olle), f. 1909 "/u. 

Fjärde grenen: 

Ijik Magnus, i. 177'', segelsijmmare i (ioteborg, riks- 
dagsnuin i iiorgarstandet, t 1854, (i. ISIO m. Anna 
Magdalena Brnim, f. 1786, t 1^51. 
Söner: 
1. John Olof, f. 1813. rektor i Stockholm, ledamot at 
riksdagens andra kammare, t 1884. G. 1844 "m. Gu- 
stava Wilhelmina Mittag, f. 1817, t 1903. 

Söner: 
1) Maiiiiiis Gast af ((tö st a) Mit tan. skrifver sig 
Mittan- Leffler. i. 1S46 "'/;,. fil. d:r, f. d. professor 
i ren matematik vid Stockholms högskola, redaktör 
af den internationella tidskriften Acta Matliematica, 
medl. af k. kcjnunittén för gradmätningen ä Spets- 
bergen, hed. d:r i Aberdeen (Lavvs), Bologna (Mat.), 
Cambridge (Science), Kristiania (Mat.), Oxford 
(Civil l.aw), K NO I kl., RRS:tStO 1 kl., KD i.nFFi.i:]; ti;;i 

D O 1 gr., D Förtj Med i guld m kr, K N St O O 1 
kl., StOffltKrO. K Fr HL, Off Fr l'lnstr publ, 
I.VA, LVS, L FysSi Lund, L Da V S, L No V 
S, Hed L Fi V S, Hed L Roy Ir Ak i Dublin, L Roy S 
i Luiidon, Corrcsp de Llnstitut de Fraiice, L S It delle 
Scienze (detta dei X L), L Ac dei Lincei i Rum, 
Korr V A i S:t Peterbburg, ni. ni. (j. 1S82 ^Vs m. 
S i ^ n e Julia Emiliu af LiniUors. f. 1861 "/la (finsk 
adlig ätt). Äg. villor i Djursholm o. Tallberg, 
Leksand (D j u r s h o 1 m). 

_') Leopold rrcdrlk Alexander (l-'ritz), f. 1847 "/u, 
skrifver tillnamnet Ldilkr, fil. d:r, f. d. e. o. prof. 
i Svenska språket vid Uppsala uni\ersitet, ordf. i 
öfverstyrelsen för nykteriietsvannernas studenthem 
i Uppsala, L K V M A Ak, L Sk S, L V V S, Hed L 
Sv Lit S i Halsingfors, L Nord Oldskr S i Köpen- 
hamn m. fl. uti. lärda sällksap (D j u r s h o 1 m). 

.^) Artur Lorens Olof Abraluiin, 1. 1854 -"/-j, ingenjiir, 
rentier, R N U. R W O, K Sp Is Catli O ni. kr. 
(i. 18:^() "'/i.' m. L ni III a Christina Leffler, i. 1801 
^7- (se femte gremm). Äg. villa i D j u r s Ii o 1 m. 

Barn: 
Hakan Mittan L.. f. 1887-%, ingenjör (San 

F r a n c i s k o, C a 1 i f o r n i e ii). 
Maj Mittan L.. f. 1889 -■'/n, student vid Uppsala 

uni\ersitet. 
(} o s t a Mittan L.. i. 1891 '-/s, distinktionskorpo- 
ral i Kronprinsens luibarreg:te, elev vid krigs- 
skolan (Ka r 1 berg). 
Magnus Fredrik, f. 1815, segelsönimare i Uöteborg, 
t 1891. (i. l:o 185U m. Tecla Amanda Andersson, f. 
IS.W, t 1851; 2:o 185.' m. Malliilda Flisabeth Wallin, 
i. 1 82.?. t 1^118. 

Döttrar, i 1 ;a giftet; 

1) Amanda Mandalciiu Benedieta, i. 1851 -"/i, f. d. 
sekreterare i K. F. U. K. i Göteborg, skriftstäl- 
larinna. Äg. jämte lialfsystrarna hus i (j ö t e- 
1) o r g. 

i 2:a giftet: 

2) Maria Magdalena, 1. 1854 "Vi, flickskolelärarinna 
((i ö t e b o r g). 

M frcdrika L 1 1 s a b e t h. t. 1855 '-'^e (V ä s t b o 
.As). Sara Cl Femte grenen: 

SI sladsmaKlare i (lötfborR. + l«2.s. U. 180'' 
I Husch, i. 17fsy, t l'^4il- |„lK,n t:dvin. I. IM», stadsn.aklar.. + J^f • _ ''■ '^'^^ 
, rik-i \nialia Trai.clidl, i. lStl8. t l^Sr 

U.ui:: 
n .M«//,//</</ Clirt^lina Amalia <Amy), t. l^^^];^ ' »' 

111 Hilda Åiiiiiisla Litlmun. f. l'^'^^ /■'■ 
I5aiir. (1) HmcUiia Amalia i ti m m y). 18(1» -''Il aiidlandcii, k. lioflcvcraiiturcii 
s)^"l'r)d lacoh^son. f. IMil '''/'■ Ak- Soiien- 
, Or.urvte ((] (i t c Im, r «). _ 
(2) ./u/nm Aihcrt iJanucL i, IMU ';^-l;';'?^; fi- 
rande in.^cnjur. tekniskt burade vid Jarnkunu- 
ict mcdlua at redaktionen af Jarnkontoiets 
annaler (S t o c k h o 1 u,) O- l^^f "/- u'/'- 
S v r « Hildegard Aufiu^ta Naiulcr. f. 187.S /•.■. 

Harn: 
/HSCU (■/■</, f. j^'^^ ''/'-• 

ministern i Hy lorsanilniK- al K'i M; d^^ ^t It 
liden, Ny). .,,,, , . 

mannen Karl Mattson, f. 186/ '^/u (Hunne- 

(,S) Helvit' c,\ 187,? '•/.. Cl. \W5 ^°/io ui vene/ne- 

lanske konsuln i K a p s t a d e n, S y d a i r i k n 

C (/ r / Lithman. f. 1853 -/lu. 
(d) // / /(/ (/ f 1874 -"/-■ (V a r b e r K)- 

,. Ltdvin. i. 1875 -'-'I., anställd vid Kuma- 

stnuns vaiveriaktb. (V i 11 a S ä t r a, K i n n a). 

(i iDD») "■/, m. /^/.s</ Erikson, i. 188.1 /r,. 
ikirn: 

(./// fdv;/J, I. iy»U "Vi. 

(} II dl un. i. lyil '"/ii- I,KFFI,KK 471 

(.s) Cliarlcs ,4 .v t'/, f. 1877 -Ve, liijtnaiit vid Vaxlioliiis 
srciiadicrruKite (O s k a r-F r e d r i k s b o r k). 
'(j l'^i),i -'/n, iti. Elin Eriksoii, f. 1. sm i '''/'.. 

Barn: 
.S v c II - // (/ k (I II. f. 1905 -^/:i. 
Bur hr ,>. t. i'^n7 '"■'■,. 
B o .\.\cl Jolnuiins. i. \9{n --7,;. 
01 II II k a II Anilirs. f. I.s7y ''h. liaiiJcbiL-baiide foi 
Ahlaiuib. iixj •^1'iniiLTiaktl). (i. UJ()7 --/is^^ m. 
Svea Muriiarctlia Liirssoii Rune, i. 1878 '"/n, 
tandläkare ((i i> t c 1) o r -i). 

Mani: 
(i r c t a. I. 19(IS -"'/i,. 
H a k a n Alhcrl, i. \'-mn ''.i-. 
E I i i a h i I II. i. 1911 ^'1.. 
.'>•) Uinnntia Eli^alntli Cluninlta 1 C Ii a r I n t i c), i. 
1S52 'v'., t. J. iitii^sjiik-kntcrska. före^taiidariiiiKi 
f,)r elt anliliilierkiiliish.iriiliLMit invid Uddevalla 
(S i i ne rT) d. (i r n Ii e d). 
(iiist.if l.eiiiuild. I. I.N-'4, .unisshaiidlare 1 ( i()tel)(ir.u, 
t 18"5. <i. 1^5.^ '/Il III. Piirnllnu Åir^nsia Ui>^alii 
1 Ii o sal Wahllnr'^. f. l.s.^l ";i-j ( A 1 i n .^c s a s). 
Ijarn: 

1) (,(//•/ Lvupuld NkoUins, i. 1854 -■V^, ijrobsiiaiidlare 
under firma M. R. Delbanco, ordf. i styrelsen för 
OöteliorKS siiarbank, ordf. i direktionen för Ränte- 
(I. kaiiitalförsakringsanstailen i Göteborg. Äi;. 
hus i (iöteborg-, fabrik, oljeslajieri o. mjölkvarn i 
Mölndal samt Kkekullen i F;issberj;s s:n, Västergöt- 
land. O. 1878 ■'/.-. m. Johanna (Manna) Delbanco. 
f 185S '''/(,. 

liarn: 
Da ii a, i. 1884 '''n. (j. 19iii) ^''/s m. godsägaren 

Endrik {E redd yl llallcncnniz. f. 1876 Vs. 

Äg. o. beb. S a I e n il s i Västergötland (T u n). 
Hakon. i. 1887 'V:i, fil- kand., ingenjör, underiöjt- 

iiant i (juta artillerireg:tes reserv (Göteborg). 
/;•(/ !^ a r. f. 1892 "/n, student. 

2) Sara .Maria (Mia), f. 1856 **/:) (Alingsås). 

.^) M i n c 1 1 e. f. 1857 ''lr>.- G. 1887 '\'i m. grosshand- 
laren Pierre E d o 11 a r d Adolplie Svalin, i. lS5(i 
Vu (Bord e a u .\). 

4) Britt-Cliurlotte(Brita). f. 1861 ^V». <J. 1888 "*/io 
ui. byggnadschefen i G ä t e b o r g, R W O. Per 
.lollan Eredrik (E i ii ne) Blidberg. f. 18.59 --/i». 5) Hilma. f. 1863 '"In. Q. 1890 »/lo m. godsagaren 
Henry Uinvin Wivni. f. 1852 '"Is. Ag o. beb. 
F r u g ä r d e II i Vastcrgölaiid (V ä ii e r s b u r gj. 

6) Claes Edvard, 1. löbS 'lu gros^liaiidlaie i G u- 
teborg under firiua likström 6; Letller. u. i^^ ' 
■-'Vt m. AI ar. v Wwrti, f. 1869 ^/s. 

Barn: 
Bengt Edvard Dan. i, 18^2 «/ii. 
L i s (/ \V((77(, i. 1^'>J '"/ii. 
Sally Warii. i. lb'^7 "/s. 
(■/</c s Zfi/va/c/ U-ar». f. 19U2 ^73. 
1) (Just al Leonard, i. 1806 -^'y.--. grobshaiidlai c 

(iiniia likström vk Lcfilcr) i Göteborg. 
h) Sally. i. 187U "■•/.. G. 1894 ^"/i--- m. Köpinamuu 
Joseph (./ c t> Westerliori Baker, I. 1861 ' /i.' (<- a I- 
c 11 t t a, 1 n d 1 e ii). , ,v-- 

,i David Leonard, f. 182(i, bladsmaklare. t 1869. G. l.sn/ 
in. Alida Christine Stade. t. 1833, t 190/. 
Barn: 

1) Carl Ernst David, i. 1858 -'/n. handlande i Gö- 
teborg under lirnia Nordmark 6l Co., pappers- 
iKuidel. Äg. del i Ims i Göteborg. 

2) Hedviii Lydia Vilhelmina, i. 1^59 '■ Ivj (G o t e- 

3) tm//M/ Christina, f. 1861 '^7. G. 18^6 /u- m. 
/i;-/ nr Lort«i O/w/ Abraham Lelller. i. Iä34 - /:i 
(se fjärde grenen). ., 

4} Heinrich Erland Leopold, l. 1S62 " /y, agent 

(M a I m ö). G. LS'-»!) h m. V'' f n d I a SUiblum. t. 

lMi4 ■■/^. 

Barn: 

O unhil d, f. Ib9b '7io. 

O/u/ Bertil, i. 19U0 7a. _ 

,S) Johan David, i. 1866, stadsniäklare, T 19U/. ^G. 

1891 -'/lo m. Maria Sovhia Bjerre. \. 1873 /o 

(G ö t e b o r g). 

Son: 

Johan !> a v ; d Leonard, f. 1894 ^75. 

Sjätle grenen: 

lK'iiiKi groll iir luiiiina lM,.s;itt i Kugliiml oih 1-ullstiiiiiligt 
;iiiglisciud. McdU'iiiiiuuiui äi'o eiigilslia luidois;. 1 .i'. 

Gustaf f 1786, grossliandlare i Göteborg, t 1858. G. 
IS21 m. Dorothea Claesson, f. 1793, t 1870. LE.MKE 17Ö 

Son: 
Carl Icihaii Lauientz, f. 1825, ingenjör, agent i Shef- 
field, t \Wf<. (i. 1S66 ni. liliza iilstoff Wilson, f. 1«-15, 
t \Wb. 

Barn: 

1) Rad o 1 1 iMunntz, \. lSb7 Ve nietallurgibk keiniM 
lios bulaget Th. ^"irtll & Sons. Slieffield, fcllow 
of Chemical Sueiety, London (Slieffield), <i. 
1S95 ''A> 111. Lo II i sa Miller, f. 1869 "/a. 

Barn: 
Carl John. f. 1896 "Vt. 
Lunrentz (Laiirie). f. 1899 '/«. 
R II do I f Jasoit, i. 19U8 'V-j. 
Herbert, f. 1911 "V«. 

2) tlizu (Sissy) Dorothy, f. 1868 -'-'/s. U. 191U '^/m 
Hl. Herbert Rainsden, hitrad;inde föreståndare 
t(-)r kolgrnivor nära Slieftiekl (1: 1 s e e a r, 
Y o r k s hl r e). 

Sjiiiule grecieii : 

li)li;iniies. i. 17.S9, grosshandlare i Ost-hidien, t 1833. (i, 
\S2^> III Charlotta van Bragt. f. IMJ, t 18-)J. 

Son: 
James liernard, f. 1838, grosshandlare i Göteborg 
(iirma Sven Renström & C:o), t 1893. Q. 1869 
",1- m. Mary Charlotta Elisabeth Huniinurberg, 
I. 1M9 -'/.-, ((i ö t e bu i-g). Lemke 

(från Finland). 

SUiktcu, iiiMiruiialigou frnu Tysldfiiui. boddf rt-daii 
slutet af 11300-tuk't pii gflrdeu I.eiukolu i liiihuiU, livai-ilr:'i 
den ItOO öfverflyltaile till Sverige iiieil uedanshieiide John 
lleurik Lciiil;e. Den har intet siunbuiid med andru sliilitt 
laed liknande nainu 1 Sverige. 

Johan Henrik, f. 1824, öiverste, t 1851. G. 182U n 

Christina Charlotta Reenstierna, f. 1796, t 1S7(). 

Barn: 

1. Johan Henrik, f. 182-1, öiverste, t 1884. G. 1854 ri 
Cliristma Louise Nordström, f. 1828, t 1877. I.KNNMAl.M 

AUnrtina Lilly LumlKnn. i. l^f" ■ ■*• 

Ii(.ilr;ir; 
Siv. i. lyuJ ',0 , 
(i c r il, 1. IW^ /- ,. • , , IS,, 7 -7, 

senunaiict 1 KailMaO K . _ . ,^^l^ 

,/tT Kiiyhiiiturmt. i. '^'^i -■ 

Svea liofrätt. PN(J l>t„"'l< '" "Ii; ,, ,,„j,. Lennmalm. 

.iliUi^ iKlrstuiiaiiut' är fi' ,„„, ',,,., Kii,"„|, ;in atl iUdsl.' kiu.dc sljiiunulc-n. 

I 1 ■iiiin socUrii i SiWlcriiiariland, livui.ii 

'...'^.'.'["'sunl ' -ui a.HlansUicude apott-karen Ousl^'l 

.eh la.idtbruUareu Gustaf r.,;unuuam vo^- ^^^^f ";; .' 
sicUfiis iiiiiiisl.-riallJ"Ji-ker fnm sUil.t af lii 
isno-talcii ä.-o förstörda gonoin brand. Äldre grenen 


C ■ • ■ 


i I7M( 


1. aiu.tckaru, + IS^? 


■ Meleii 


a V,' Cl 


isföm, f. 17y^, t 1 
SoiKi" : 


1. iMcdr 


ik Jul 


iaiuis. i. 1.^-^7, i.HM 
lina Willicliniiui Kii' 


18(i7 


lU. t-ll 


/:7/'n(/(/ A n n u Solui. |^(,() -"/;,. (i, l.SVO /iP Hl. 

apotfkai-L-n Knut Cuinad f.kstraiKl. i. IN.3. i IMl 
(S t i) c k 11 o 1 ni). 2. Carl Edmuntl, f. 1829, apotekare, t 1907. G. l:u 

1857 ni. Amalia Albertina Westerberich, f. 1831, t 

1876; 2:o 1S77 '/a in. Johanna Sofia Ander>;son, 

I. 1S28 'V-' IN y k u p i n k). 

Harn. i l:a giftet: 

1) A:«/7 (iii^tai r ii I III o I, f. 1858 -''/il. med. d:i-, 
pinlLSMir vid Kaiidni.ska inMitiitet, K N O 2 kl.. 
LFS (S t o c k h (1 I in). (i. 188(-. -/n ni. G ii n- 
Il i I il (lii^tava Liuuhivist, f. 186(1 '"7:1. 

B i r ii c r Omuif, i. I.^s7 ■';.-,, jur. stud. vid Stuck- 
liohns högskola. 

2) T II 11 r c Rudolf F.dniiind, i. 18bU '^/l-, furste revisor 
;i .i;eneraltullstyrelsens kanieralbyrä. lieb. egen 
villa i S a I t s j ö - S t o r a n s e n. (i. 1896 -''/« ni. 
M II I d il Kn^tiini LindhcrK. i. 1^7(1 -"/t. 

Di.iicr: _ 
A II II a AUnrtiua. i. ls''7 ''/?. 

3) Cail Liidvi'^ M v r iii u n. i. 1m.)2 ', m, tandUikarc 
(Rockf o r d. 111., N.. r d a ni er i k a). 

A) Carl Emil Hiiiio, i. hsC-l'',!,,, krum.laiiMiiaii i 
Selebo härad i Söderiiiaiilaiid, ordf. i Toresuiids 
sockens koniniunalstäinnui och taxerinjisnäinnd 
(Wänsa, Malin by). U. 19U2 -'7.'i ni. Eva 
Ncdviii H cl c n a Lövgren, f. 1868 '•/?. 

Potter: 
M (/ /• ,1,'i/ r c t a, I. 19(13 "'/;i. 

ö) A lin a Elin Amalia, \. 1868 -'V ^. (i. 189(1 ■/'< ni. 
köpinainien Knut G u s t a f Löv^iin, f. 185(i '"'ti 
(S t o c k il o I III). 

Ynjire greneri: 

(iustaf, i. 181^, landtbnikare, t 18n5. (j. ni. ^:va Chri- 
stina Sjöqvist, f. 1821, t 1'^II2. 
Ikirii: 

1. (.Ull Gustaf, I. 1S45 -'"'/l', Krossliaiidlare, ordf. i koiii- 
iininalfullniakti.i^e i Malniko|)iiiK, R N O. K W O. Ak- 
Karlberg i Södennaiilaiid o. hus i Mal in k ö p i ii .u. 
(i. KN74 '"/lu m. II i i III a Dorollica l-lodnuin, i. 1^.S1 

I) Carl R u b c ii Gustaf, f. 1SN2 "/rj, köpman tS i o c k- 
li u I 111), (i. l''ns '•',; 111. ,\I (/ r v Oh^u Alida Gcoriic 
1. 188(1 --/i. 476 I.ENNMAN 

Son: 
I- ra II k Carl William, f. 1910^%. 
2) (,((/■/ I' o I k c (iuslaf. t. isgo '-/ii;, stud. vid liau- 
dcIsiioKskokiii 1 C u 1 u. 
2. All) c r t i n a Gustava, ^ f. 184S 7» (S t u c k li u I iii). 
o. Anna Lovisa, f. 1856 -"!',. G. 1882 "/i m. dirukt/ireii 
C I a c s Wilhelm Linder, f. 1852 '"/o (S t o c k h o 1 m). 
4. yVl a r i u Sofia, f. 1859 -"'/«• G. m. bokliållarL-u ./ o Ii u n 

Danidson, f. 1870 ^Vu, (S t o c k li o I rii). 
T^. Augusta Matliildu, i. 1862 -"/«. G. 1895 ^l•. m. 
liiuidUiiiduii S c t II Sven Emil Svenson, f. 186.? '"/j 
(S k e c 11 d .1. ii .i u r ii lund a). Lennman. 

Släkten liärstiuumar friii haudhinUeu i Stockholiu Hnu^ 
Mattsson, t 1700. Nainurt nntog.s iif haus son IIiiiis I.i-nuiunii. 
f. 1683, t 1739, likaledes handlande (på Kiingshcimeiii I 
StoL'kholnj ucli g. in. Miirtlni Kolil. t. 1691. t 1731. lies-;;i 
ni,'ik;irs ^oLl^ioll var 

Carl (iiistaf, f. 1756, tulliörvaltarc i Karlhkri.uia, f I.s2>s. 
O. !:() ni. Margareta Magdalena Dalin, f. 176,^ t 
1803; 2:() ni. Ik-ucdikta Rc.i^ina Santessoii. f. 1775, 
t 18,n. 

Sijucr, i l:a giftet: 
1. Carl A.xul, i. 1792, tullkontrollör, t 18.37. G. lö.-iu 
ni. Frcdrique I'"lisal)ctli Lenniiian, i hennes 1 :a uiftc, 
f. 1805, t 188,?. Onij;. se nedan. 

Son: 
Carl Gubtal, f. 1831, .iäginästare, t 1890. (j. l«5^ 
'-"/jo ni, ./ o s e n h i n c Nyberg, i. 1832 -7» (i'' 1 e n). 

Barn: 
(1) Carl Axel Johan Henrik, f. 1860 '/i., kaiitcn i 
LifruR;lcts Krcnadicrers reserv, RSO (R i s e- 
1) e r K a, V j u g e s t a). G. 1885 "'/•-• m. 
I n gr i il Clevander, f. 1863 ^t. 

liarn: 
1) a ^ n y. i. 1^86 "'/a. 

Curt Axel Gillis. i. 1888 ^jv, underlöjtnant vid 
h"örsta lifgrenadierre);:tet (R i s e b e r k a, 
F j u K e s t a). LKJII OOL I.K'!"! H 4T7 

a ti II i, f. 1890 Vs. 

H e r b C r t. t. 1891 '"/u. 

// t'/- v (^ ;•, f. 1893 'Vm. 

/j c ;• /; </ /, f. isgs -''/■.•. 

S v c u, i. is'»y --Vi. 
(2) Sven Otto. i. l^ds ''/.), linjcdircktör vid lele- 

.i^raiVLMket. R W O (!) i u r s li o 1 in). G. 1^9U 

'■'ii 111. M a r i u KnliiriiKi Ä'<lr(iiid. f. 1873 ''/i. 
I J:,i :-;iULl; 
Berndt Giibtal, i. iMUi, rcj;cineutbskrifvarc sid K. 
Plottaii, t 1858. (i. 1S38 ni. Fredriqiie t:lisab<Jlli I.liiii- 
man i hennes 2:a KJfte. i. 1805. t 1SS3. Se cixaii. 

1) Fredrik Willnliti. i. ls-l(i '■'/.-„ kontcraiiural i K. 
Flottans reserv. f. d. statimisbefalliaf vare i 
S t o c k h (1 1 111. urdi. i f(Msakrin.^saktb. Han-a, 
K SO 1 kl.. Stk l-ai.u \(). Hl.ÖAIS. L Kr V .^. 
(i. 1S71 '7i(i III. Amelie Alice ron Hciilcn^ttitii. 
i. 1S5(I ^■■'/.n. 

15arn: 
Alice Tlicrcsc Hlisabcttt lElsai, i. 1S72 -'■'.. 

(S t o c k hd 1 ni). 
H c II II i n K ircdrik Giistiil, i. 1879 -'V-, irijtnaiu 

vid Andra lifKrenadierreH::tet (L i n k 5 p i n k). 

(j. 1911 -''/:i 111. Mur nar et he AuKii^ic MutliiUle 

(Lcthe) Hilze frän Tyskland, f. 1882 '/n. 
H 11 t k Alice (IntliiUlu Ragiiliild, i. 1885 ^"/t. 

2) Otto Wortinicr, t. ls}7 7-', regenientsskrifvare vid 
K. l-'lottaii (S t (. c k h o 1 ni). (1. 1899 '7-' m. 
Anna T II c r c ^ i a Iredriku PihlhUtd. f. 1M7 '"Ai. Leth ()( h Letth. Öliikfeii I.clh. at .11 (l.'l lufdU-iiiuiar bkrifvut I.otth, liir 
liirstaiiiiiKi li-;^ii Ilolsl.iii och liar ötviT Duiiinark — livaicsl 
vå ii.TSdii.T iiic;l (Iclla iiaiiiiL lilirvil adlail.', iiiiiiilij,'i-ii ^■.M^ 

iiaiissulaii IM:.. cl, -vnn-alliljluaNlcii Mallilas T.fUi 
1 Uoiiiniil lill SUåiii'. Då .Skaiic l)lvf s\c|jsk provins hmhl.; 1 
Uahiiö 011 Tliouias J.i-(li, Lvui-s son IV-lnis. f. Kr.LI, t 17:J0. 
cyrkohcrde 1 BJorcsliö};. 1 sitt gifli' inrU Inirricl .Maria l.aui-. ii 
aTir. f. ir,71. t nr.. Iiadr s..i„.n P.T l.rlli, t 17r,;i, kluckar.- 
Cladsax iSkAlicl ..cli 1,'iri lind li..i-..tia Il.l.Mia K-i.iiiali. I, 47.S I.IOTII och l.iri"l'H 

1712, t ns-J. Från d(>ssa makars söiu-r Petrus oi/li Carl Georf? 
delade sig sliikteu i 1vi\ grenar. Tetrus I.eth. f. 171"), v ISHl. 
efterträdde fadern som klockare i Gladsax, var fi- m. riiiku 
r.ovisa ralnil.lad, 1 ISJl. och hade bland flera barn nedan 
stäonde son Peter .roadiini. Carl Cu;n-ii. f. 17ls t Isir, 
såsom kronoliinsnian 1 Jerrcslad (S1;anr) hade i -ill uifie me, I 
Anna Katarina Kjellman, f. 17r,:i, t ]n:;i, s,,i„.u 1'(i-' Olnt !-;.■ 
nedan). Gn^nar af sl-iktiii 1'lniias i X-rda niirika . 

Äldre grenen: 

Peter Joacliiiii, t. 177(), koitiiiiissiuiislaiidtiiiatare, t i,S4.^ 
(i. ISiHi III. Iniiriii Cai-oliiKi (iranlieek. + 1861. Carl Ulrik, r. IMu, laniuiikare, t l^S-l. 
Rli.se Sdphie ilinrth, f. 1S2(), t 1,S'M. Carl Joacliim 1: r n s t , f. IS51 -''/i, i. d. fanjunkare 
\id Norra Skånska iiifaiiterire.i; :tet. svärdsman 
(H e SS I eiiu I 111). O. 1878 ■"/!-■ ni. .1 o h u n ua 
Sophic Wiubhid. i. 18,5.S -'/s. 

Harn: 
(I) Carl Johan. i. 187() '''/u. Bosatt i Nurd- 

Amerika, .uift dar o. har 5 harn. 
(-') /:'/7;,s7 a c r II a r (I. i. I871-1 -''Ai, målare (lless- 

1 >-■ Il <» 1 ni). (). lui).^ Ill, Kristina loliaiincs- 

^on. I. 187,^ "'m. 

Mani: 

fcV//: Willtcliii II i r I) r r t Gerhard. \. IW114-"'/». 

Ebba Linnea liiiicborii, f. 19(1(1 '''/hj. 

Bertil Oiislal Adolf. i. lytlS "/... 

Ivar Carl Henry. f. 1910 -'Vii. 
(3) Ghs/a/ Fabian Manicrtiis, f. 1881 'Vo. Bo- 
satt i Nordamerika, «ift där o. liar 5 barn. 
(-1) Edla Johanna Elisabeth, f. 1S82 '-'s. (iift i 

Nordamerika. 
(.^) Ehrcnfried Haiinibal Nanoleon. f. 188-1 -■''/:i, 

f. d. förste konsta|iel vid Uijplands artilleri- 

re,ii:te. Bosatt i Nordamerika, 
(d) Karin Carolina Sot>hia. i. 1n8() "1 (jjit 1 

Nordamerika. 
(7) Adolf Eugen Eerdinand. i. IS87 *■'/(; ur- 
makare (Killelie rg). 
Oscar, f. 1814, kronolänsman, t lö87. (.i. 1844 111. 
.luliaima Catharina Lindstriim, f. 1819, f 19ii,S. iivni och 1 iri"rii 

Haiii; (l.cllli) 

Alice Carolina Charlotta 1'iironi'lla, f. 1845 
(Ö strå K a r 1- b t (1 r p, H i c r s j ö 1 a k a r d). 

H II n o Oscar Joachim. I. 1S59 "^/i, kMkolicrdc i ()< 
Karr^tnrps pastorat af Lunds stift (() s t r a K a r 
t o r p, B i e r s I o I a ,u a r d). U. lUiiS '"/.-, 
1: I i s a h c t II l-iiacnia Krook, i. 1S().^ '"""s. 

Yngre 


}|renen: 


v 


Oldf.j 
illa t""i 


•edi' 


ika 


kl- 
Ik 


i.i;sl\(>lllli 
■rijkliiit. 

Sill 


liss. 
f. 1 


17S(>, 


t 1851 
t 1S( 


. (j. 
.4. 


111. 


Ciiri- 


A 
(i 


xcl Ol 

. 1847 

I.S26 


of ( 


Jeo 


11. 
r i 


f. IM 4 
Johanna 
s t i a n 


, ho 
/■■/ 


frätt 
• ('(/ 
1 d). 


ssekre 
/• / (1 II 


turan 
c af 


.'. t 
KU 


1879. 
rckcr. Mani; 

1) r r C d r i k Johan. f. 185il '/a. jifiicralhi.itnaiit, gc- 
iiuralfälttNKiiiiistart; u. inspektör för artilleriet, in- 
spektör för militarlaroverkeii. militär ledamot af 
Konun.iiens Högsta d<mistol, K ni st k S O. K IM) O 
1 gr., LKrVA (S t o c k li o 1 m). (i. lio 1887 m. 
Anna (justafva Kinercntia Lagerlieim, f. 186,3, t 
l'*().S; 2:o 1^^114 ''h lu. Tiillia .Maria Charlotta 
Kliii^icnsiicriia. f. IShii '' i. 

i^arii, I l:a giftet: 
S i a. Il c Hiiuiui l-rcdriiiiic, f. 1888 '-'"/'il'. 
.\xel Nils l-rcdrik, i. 1890 -Vm. (ifficersvolontar 

vid Veiules artillcrireg :te. elev vid krigsskolan 

(Karl be r g). 

2) Anna Charlotta, f. 1852 ''/u. <i. 187,3 -'/i i;i. 
f. d. inaioreii vid Vendes artilleriregite, verkst. 
direkUiren i Skandinaviska kreditaktb. o. ordf. i 
direktionen fiir sparbanken Bikupan, R S O, A l- 
hrccht Wilhelm Ilen; von Linde. i. 1845 -"'/i 
(M a 1 111 o). 

.^) II II i^ o Leonard, f. I86i -/:., öf\ erstelöjtiiaiit \ id 
Karlskrona grenadierregite, R S q,_ K Pr R Ö O 4 
kl. (Karlskrona), (j. 1S95 -'/h ni. Anna 
Charlotte Wimivist, f. 1870 ^^/s. 

Jnstiis Christofler. f. 1820, liaiidelsageiit, i 18SS. (i. 

111. fieiiriette LMisabetli \oii SJnilniitli. 1. IM7, i' l'^il.^. ) I.ETH och l-ETTH 

Barn: 

1) Fredrik BartlK.lm, f. ls42, apotekare, t 1906. (i. 
IS74 -/? 111. Amia Helena Aui:iista liiiiiströni, f. 
1S5.^ -''/i (K a r 1 s li a iii n). 

Ikirn: 
Anna Kataiiiia, i. 1875 *''/;). Q. 2:o 1906 "/r. m. 

Iandtl)nikareii Ni-lclas Aiii;iist Anderber:^, f. 

isys -'/li (A 11 d e r s ff ä r d c ii. (i ö t cli o rs). 
I n ii r i il. i. 1^76 -'/.-,. (i. 1"0.^ "/m m. sparliaiiks- 

kaiurcrarLii .4.V(7 1'reilrik W i I !i e I iii Nordström. 

i. KS75 -'"n (To 111 c 1 i 1 1 a). 
Martha Aiiiiii^lu tlisalntli, f. 1877 -'/n, iarm. 

kand. (i. In'"> '''/i« ni. ai)ntckarcii .1 a Ii a n lirik 

UulWeriisson. l. 1863 7?. liiiiuli. apoteket i 

H a ni mar by i Uppland (V ii -s b y). 
1:1 sa Helena, f. 1882 ^^/i. (i. 19(14 ''A iii. elekjo- 

inKcnicireii Hjalmar Sinitli, i. 1869 '/u 

(K a r 1 s h a in n). 
i" /•;■/; Gunnar, i. 1SS4 -■'/■-■. iarniacent (H a r t- 

f o r d. Nord a iii e r i k a). 
Vera. f. 1886 '-7:i. CJ. 1905 ni. kontorsclieien 

t)lto Olsson, t 1910 (K a r 1 s li a ni n). 
Karin. f. 1SS8 '/n. (i. 19i)7 '/s ni. extra pro- 

vinsialUikaren i CliarlotteiiberKs distrikt I: r i k 

hilninnes Cavallin. f. 1878 '/lu (Charlotte ii- 

be r .u). 
Torsten Vredrih. f. i smj '•'/,„, liandelselev 

(Stock liol ill). 

2) I o s e f i I! e Oliva Lndvika. i. I s44 ■'/:.' (N i s s a- 
bo, »a 1 ill s t a d). 

3) Carl Axel. f. IS-!5, apotekare, t 19(13. (i. 18S8 
-■'/i ni. limma Carolina Olsson, f. 1.S56 " /'i 
(T r u 11 h ä t t a n). 

4) Prnst (jiistaf Leonard, f. I.s47, kroiioioRde, t 19iiii. 
n. 188(t 111. Louise LIeiia Kruiiilinde, f. 1857, t 

19111. 

Barn: 
Ullen Hulda Elisabeth, i. 1881 "Vo, iiMimastik- 

direktör (V a r b e r g). 
Siiirid Ida Maria. f. 1S83 *"/i. (L 1906 /n in. 

läruverksadjiinkten Gustaf Adolf LuReriiren. f. 

1869 (Ystad). 
T o r c lakob. \. 1892 ■" .. hv/vw o, I, i,rri"m isi 

A. Carl Valciitjii, f. I.s25, vict- liavadsliöfdiiiR, kionci- 
fd.i^de, t isu-l. (i. isiid 111. Hilda Maria Carolina 
Mörck. i. is^i) ""s (K a 1 in a i ). 

Mani: 
\) V al c II I in Axrl l.iidvii:. f. l.sdN "-'/i-j, advukat 
(r i ! a d (j I |i h i a). O. 180,5 iii. Anna Carlbcrii, 
f. 187.1 

Ddtler; 
Da K ni ar lilhn lilisabcth, f. 18% "A'. 
2) Carl llennan (icari;, i. 1871 '"/t, hv,i;Knudsiiii:;en- 
jör, dfläsare i (Jerdt Hallbergs o. Carl 11. Letlis 
arkitektbvrä i K .s k i 1 s t u n a. 
A) E 1 1 c n Kristina Elisabeth, f. 1S7J -/n, iurariiina 
vid clciiifiitarskdlaii ffir fiickcir i K a I ni a r. 

4) Hr or Olof Kristian, f. 187.8 -''/i, koiitorsskrifvarc 
\id rikshaiikeiis liufviidkoiitor (S t o c k Ii (i 1 ni). 

5) Ernst Uihlinn Waldemar, f. 188(1 '/.-., ,iärri\a.i;s- 
tjaiistL-inaii (K a I in a r). 

o) Knut Hilding l.ciniurd. \. 1880 '/.-„ lagerclicf lio.s 

aklh. Arvid liölilniarks ianiplahrik (Stock- 
h 111 ml. (i. 1 ond -"','„ iii. O I a a Erika Jonsson, 

i. 1883 '"/':i. 

Dotter: 

Ingrid Disa Maria. f. 1908 Vi.-. 
1. Per Lndvia. f. 1828 -■'/;,, f. d. kronofogde, R W O. 
As. tillsaniiiiaiis med harnen o. beh. Haniinenli()K n:r 
O i Skäne (Ila ni iii e n li i) s). (i. 18fi0 -"/u m. Anna 
Ulrika Cluirlotta Sulia S\lvan, f. 18-10, t 189.5. 

Mani: 
,Y//.s Olof Christian, i. 1870 '''/m, til. kand., krono- 

foicde i Maiuniarkiiids o. Skärkinds liarads fov;deri 

(S (■) d e r k o p I II v;). 
S i ii r i d Eredrika Johanna. I. 1872 '-'"/t (Haninien- 

li (i .u). 
////(/(/ Charlolla Car<dina. t", 1874 '-'/s ( ti a m ni e ii liO g). 
Hjalmar Axel Leonard, i. 1880 '■''/■,, e. o. hofrätts- 

noUuie, onihiidsinaii lios arméfrirvaltningen 

(S t 11 e k h (. I 111). 
Elisabeth Ulrika, t. 1882 ^'',. (i. 10()7V7 m. 

komminisleni i Vilse o. Östra kaRelviks iiirsain- 

liiigar af Karlstads stift, fil. k;iiid. Eeter Wil- 

h c I m Normann. f. 1875 Vil. (() strå k' a s e I v i k, 

S katt k a r r). I El a i; //; (/ r Elsa Mana. f. 188() '"'/l' (H a iii m e n h n r). ;'i'i;r)\i i.i-:vKin'iN Lettström. SlHktPii liiirf^laiiiniiir frfm rj;oii,ir,iiieii Siiinl I 
socken i Vpriiiljiiul ocli tiar silt Jininn cflfr den gi-mn 

n.Vl;i]i(lr Lctlillvch .■II. T l.,l >l liilii liLMi. N. i.-l sUr. 

liiiMt- .1. 17<Hl.l;ilrii l,.'.'l-lriiiii .'.■Il l..-lslniiii. Al.l^l.^ !,■ i Slf.cklioliu. iJuKtnf Aii.l.M- 

l,.'ll.-lir.iu. r. I7T-. , IMr.. ... l. l.;ui> iu;(k.i \l.-ir.a i;i.. ;i 

r.J.-.rkliiii.l, I. ITv"., ; IM-, V..I.. lilriil.lr.ir liU 

l"r..iis Tcodni-. i. l,s|4. un.sslianJlaif, t ISW. (i. IMd 

111. Karoliii.i .I..I1; a lliu-tstL-Jt. f. IMS. t IS75. 

Mani: 

1. .4/(a/,s (i (I s i a i Tfotlur. i. lS-4.1 - ' s, kassadirektör i 
Slockluiliiis stads sparliank, i. d. kassadircklor i 
Stockholms enskilda hank. RWO (S t o c k li o 1 111). 
(i. 1.S7-1 '*'/« m. /;///(/ Maria Matilda Laven. t. Is4" 
" / 1 . 

1) (1 a n n a r tliiiiik, i. 1S75 "/r, civiliiiKeiiior, landt- 
hniksin.i;enir)r i Kristi, mstads lan (Kristian- 1 
stad). i 

2) Harald Wilhelm, f. IS77 -' h.. inr. iilr. kand.. | 
ad\okat. urdf. i st\relsen ior Stockliolnis folk- i 
hihiiotek, sekreterare 1 Stoeklinlnis skilieiiaiiiiKl i 
tiir handel, nidnslri o. sioiart (S t oc k h o I in). 

(i. 1''IM "'.1 III. (1 crda liliii Svaiistrihii. t. \ss.^''.-. ' 

/ // a a. i. I'>(i7 "/V... j 

.^) tilliar (iiisial. i. 1.^7^; "'/i-', an endator ai" Sköld- ; 

II .. r a kiin.L;s-ard i lJp|)laiid (R o I e h r <,). 
-'. T h c i la Karolina Aimiislu. i. l.s-I.S 'n. t-ru Hiert- ' 
sledt (M a I s I, e r '^ a. M o I n bo). Levertin. 

l|.illiili.l>k -liikt ;,l jrt.ll-k l.uld rr:lll I .-.lU' 
kuHi. \l.l-l.. k;ni.l,' >l;iii,l; n, ■..,, liiix^.l l..-> 

J.ie..b l..-*iii I .A. Itu. iiin.\ lUul. \lil 1:; .0- al, ■Ml, kö|) 
17,ss. t 


iNÖh. 


f IM.". 


(j. 181 


Si;l 


iicr: 


cJ. d:r. 

i. IMl n 


|>l.lktis( 
II. H.Mt 


L-iaiidc 
c Cli:ir 


läkare i ^ 
Idttf l'liil l'ikcn I. li.irii: 
,\ ///■(' (/ /'/;////). i. \Sl>, -"Ii., med. d;r. dnceiit i lial- 
nciilu.v;! \id K.iKiliiiska institutet. aidcliniii;sl'orL'St;in- 
darc \id (i. /aiidcrs iiicd. nick. iiiNtitiit, hadläkarc, 
K' N O. R W O. R I) Il O (S t u c k 11 (I I in), (i. 1K7(. 
7ii' 111. Ltiutsc A III a I i II Vuhiitiii. f. Is55 '^/i. 
HiliUnunl Louise, i. isSii '- -, (S t .. c k Ii i, 1 m). 
2. Carl Oskar. i. I,s.'l. '.m usshaiidlai c, t ls'>4. (i. IS.tI 
111. f-niiii.i Pliilipsoii, f. I,s22. t l.^."!-'. 

•S- / / ; llriKiiUi Ahr^uil. I. I^57 '"/x (i. l.s.M 'Vi iii. 
,.i\Lisicii I I. ai-|Mel..idelniiiuciis rcscrx, i. d. slvrcs- 
iiiaiiiicii KM- L.iil (lustafs stads .v;e\ arsfakturi, KW 
O 2 kl.. R S O. -K IklR O l.cop II. L Kr \' A. C u r I 
llylltihCavalliiis. i. 1^,S1 ''/n. Är. dtd i liiis i 
S t o c k h (1 1 ni. 

Hulda Hcilvii; Hccilu, f. I>s5b 'h (Stockholm). 
.1. Wilhelm Philip, f. ls2u, konst- o. antikvitctshaiidlare, 
t 18yy. O. IShl m. Sophia Albertin.i ilavidson, 1. 
1,^.^'^ t lyiKi. 

liani: 

1) Oscar Ivar, f. 1S()2. fil d:r, proicssor, skald, lit- 
teratuiliistoiiker, t iviio. (i. I :,> 1K,S7 m. FJisabeth 
Svanström, f. ISdii. t l^^^^: 2:o l.sug m. Ebba 
Nalalia von Rcdlich. i lieniies 2:a Ritte, f. 1M)7 '-'"/(i 
(S t o c k h o I m). 

2) Lar A Olof, i. K^tö -''/i-.. iiir. kand., advokatii.skal 
i K. nottan, polismästare o. radman i Karls- 
k v o n a, ombudsman iios Karlskrona Vexiö iarn- 
väg.;akth. (1. 1S'>,S ''/ii.' m. Anna Wilhtliiilna 
Hjorth. f. I.s6() Vi. 

Dotter; 
Lslcr WiUulinina. i. U^ilO -'Viv. 
M A n n a Lndrika. \. iMiM ' i., ioriatl.irinn.i (i' .i r i s). i\IAN Lidman. ii.il.-iii.L (lär P.rnj;! (ICslals ilicnf;! 
ihu-.'. I..in„-s s,,n.,,„. .n„. Tnr.-sjr, 1' 

llUlldr^l.-llhlcl ,„|| ,1,,- ICTL'. 1|;|]|S >.., 

(S(blL'Sllliill. l),.|l Sisllliillll.dc. l'.HhT Il Frcdi 


ik, I 


l/S-l, diiii 


prcist i 


Link 


ii|)iM.i;. 


-iksd 


,,„ 


laii. t 


ls-15. 


(i. isin 


n. i;i)h. 


M; 


r,i;a|-ctli 


1 Al 


lic 


led t, t. 


17WS, 


+ 1M,S. 

Nils Riidnlpli, f, l^-^s. fil. d;r, tullfiu v;ilt;irc, t 1^^''. d 
1S73 -''A, 111. O I '^ a r.lisubcth Curulina Woltf. f. 1S5I 
V--' (15 1 (. ckh II s II d d c 11, S t ock li(, 1 111). 1) 1: I s a l-hha Josciiliiiui. i. \xl4 -'/m, kniitdisskrii 
v.iic vid slalLiis iaiii\;i.i;;irs koiiliadlkoiiKi 
(Sto c kil o 1 Ml). 

2) Carl llindiik Sven Riidnlphsson. f. I,s>s2 ^•"/c, for 
fatlaic (I' ,1 r k u d d c ii, S t n c k li o I in), (j. lUll 
'■','1 III. K a r i ii Tlinl. f. l.S-S'; ''/i.. Ulla tihhii Catliiinnu. i. l'Mll '",'n. : 

IJror Johan August, f. l,S-l(i. kaiHiii \ id K, |-'lntt:iii, ' 

t !'^l)5. (i. IK7y -'/', 111. fl i- I II v Cliiisiiiui IVn///. 1. ' 
1S5,S -"A-, (S t o c k 11 o I 111). 

Harii; ■ 

C a r 1. i. l.s.N? '■'/-, kmitoii.st. 

liiraitt Hillevi, i. ls'M -'/i,,. (j. 1911 -"/.-, iii. c n. 
Iiofratlsiiolarieii, ledaiiiotcii af Svcrijics advokatsaiii- 
fiiiid, Sven (} f r II (1 r d Lindiiwn, f. 18s,^ "/n 
(S t o c k 11 o I 111). 

S i a r i d. f. iso.l ■'/,. 

I: h I) a Jdscnlinui llcnricttu, f. 1.S9-1 ''/t. 

/'(•</(7- (i II s / (/ / - .4 d I) I p II. i. 1^'>5 ■"77. i Lilljebjörn. ,„l,.lii;t SI;,. Hl orl, r,.r„Kii..-r. i,m'1. un.l.T ,■„ iv;-,, lill SlorU- 
|„,|,„' all uiiiM.-i liilll...iMau (Lial «ai<ll nli Aibn-a sla.l 
^riiMiu .i<H|,-ii al",uaiJt;.'ir'. i;anir]i ahloi;.. ilrt atllisu luiiiiiirl 
l.illjrl.ir.iii >ainl Ijnikad.- n,li besull.i alskilliga licmiuaii i 
\anulaii,l under "iullig Jrilifl". lljihu .Nil>snii- sui,^,,i,s -uii 
M.r haia.lsliiifdingfli OL-li bi-iiUspriti-oucu KiiiiL .Tao.l. lall.icl.,i..i n, 
1. 17:^11. v 177.-1, hade i siLt 17.-.4 iiigaiiKlia gillr iii-d Aiiiia 
l;li.saU'lli Wrliii, ]'. 17-'!>. t 17Mi, l.laii.l tio liam ludanslanalc 
s..„ Kiiiil .Incol.. Ii-ui I, vilken nu lelvaiide niedl.-in ma r här 
slaiuiiia. lOn d.dle,- nll dnine ImuiI .laeol. 1 .ill jel.Ji.ni i hans 
liiisla irirte iiual lOh^ahli, .lehanua 'l^reili wn Anna la-a. T. Kimt J.icuh, i. I7(,ö, laiirik, K^^l^aKarL-, T l^.•i^. <J. 1: 
17NS 111, i:iis,ilKtli Joliaiina lioili. I. 1112. t \>'>r,; 2: 
!M2 m. Stina l.isa Altliar. I. \1>2>, t ls7-l. (Iciirik, f, 17^>7. kapten, skriftslallarc, t l^/,5. (i. 
ksli ,11. Hilda Chail.itta W alilstioiii, I. IN2(i, + 1M.'-1, 

k;, un: 

1) ////(/(/ hihunnu Maria (Hanna), i. |S44 '"/s. (i. 
ISOS -'m, ill. i-eJakloiL-n, fik d:r W i I Ii cl iii Aiiiiu^t 
Hciisclieii, i. 1S4J ", '. (C il c s i c r t o n, 1 ii d., 
N o r d a 111 c r i k al. 

2) Klint Mialinar, I. k^-li), kapten, t ls'''S. (i. lss> -■/n 
111. Ii c r I II a CiiKiliiia Axelina Svcn^^snn. i. Ishi 
'V's (H o ra s). Knut 1: i 11 a i Saniiul. i. ISSM -'/t, student. 

/:'/7;s; Sixliii Williiliit. f. IS'M '-7. student. 

// (/ (/(/ /■ Aln Cl! Oskar. i. ks",^ 'i:.. 
.i) i: r i k (i II s I a I Jonas, i. 1S4S ''/;, iil. kand., ,id- 

iiinkt \id li(i'^re laiariniiescinniariel (Stuek- 

h (. I 111). 
1) Henrik losias. i. IS.S.S '!:. laiKUhiiik.n e i llniida, 

Niiidanieiik.i, 5) i' Il o iLiUiibioin). I. ls5'> ^L•. maior u. di\isioiis- 
chcf \id (hita artillLTirujcite. R S O. KRuniKrO. 
Rum I M ((i o l c 1)1. I- k'). L-uri .iDiKin. i_. IM i 
läkare, t l^^/. <i. iicd. d:r, kl 
5-4 111. frihci 
7. t 1^(15, 

15.1111: Alida Ulrik: Alidu Jiiliu Clin^liini lAdai. i. In5.S -■'-„ lurk Clicik 
O. (i. |^7^ ■-' -, III. DiSL-rsicii \ id |-"(ii iilikatiimLMi. 
clicicii liM horiifikatidnsstabtiis liiil\ iidstatioii ii. 
ariiiéf(>r\altiim>;ciis iorlitikatiiuisdciiartL-iiiciits iiiili- 
täi-lnra. K SO 2 kl.. R \V O. InrkOsiiiO .' kl.. 
Ofi Fr H 1.. RNS;t(M), 1. Kr \ ,A, (i c o r ii /■>(///s 
Hcniuii! Iiiliiis Jiililin Dtinnlill, i. is.^n '"/i 
(S t (» c k h (. I inj. 

Carl Addli Kuiil. i. I^.^7 ■'/ni. ni.iior i (lul.i Inlärdes 
reserv. R S O. Iiuieli. Tish.N fideikommiss i \ asi- 
miiiiland iS t u c k h o I iii). (i. 1''0.^ -■'■_. iii. 
M a r I lid Aiiiiiisla lUisahclh Sodulmliii. \. IS(i7 Aiinu Julia (d ii I I 1 1. i. 
/;■ / / .s (I h c t h Chnstiiia. 
AI (/ /■ t h a W illuliiiiiia. ,1 -',u (S t oc k h 
I<sh2 V/i- (S t (I c k 
,sc.7 "V- (Stock Linder 

(»rån Wist). i WmIIu Iin i KrItilMail- >- U. 
il.-i-~~.uii. r. ITaii. ... Il ~oii~,,ii l',i 
(•;irlssnii i Wiillii bK-T iir ISim 
uniliM- aiihv u.mN 1 Vi<;1~; -ocU. n l.."i'.i. ; 1^-1. Ciirl Willielni.^ i. 
iJnköpiiiK. t 
WallenbcrK, f. 1«2Ö, fil. d:r 
S2. (i. 1K54 
lS2y, t l^'il^. -, ddliipiust 

Ulrika Mar i5arn: 
Duiiicl Ulrik Wilhelm, i. 1S,S5 ^/^, Kciieraldircktör 
o. chef f()r luts- (1. f\ riniattiiin^cn samt lifraddiiiiiRs- 
viisciidct i riket, i. d. koininciidörkaptcii af 1 Kradcii 
vid K. h"l(ittan. nrdf. i stMcIseriia för '1'ekiiibka iiös- 
skolaii o. l^ntsvcrkets enskilda pciisidiiskassa samt 
i direktionen fiir Sioektiulias naviicatioiisskola. K m 
st k N (J, K W ( ) 1 kl., R S O, (J M f b k, R R S:t St O I 
kl., KDIH) I .wM„ R(irFr(.), L Kr V A, Hed 1. Ö S. 
Äg. o. heh. Villa Linde r a s (I) i ii r s h ii I ni), (i. 
l:o 1S«7 m. Si.i;rid 1 illieliuok. f. l.sd.i t lS«).-i: 2:0 
1895 '*/s III. friherrinnan /:'///( Maria Ptcilf. i. IS72 let: £■/■//,', f. IN"1 - I. imderhiitiK 
(K a risk r M n a). 

2. Aiidrietta Maria i.liribtina. i. 1.' 
Ml. konsistorienotarien, fil. kand. \ 
f. 1842, t 1'Jil (l.i 11 k o |) i 11 k). 

.!. Carl Adolf Mareus, f. lS,S,s, hamnka|)ten 
holm, t l'Jil. (i. 1N''»S '"':, ni. frilierrini 
Viktoria l>fcill. i. \siA -'"<. (S t o c k Ii o 1 n 

1. Abclu S o I) h I a llrika. l. l.s.S'^ -''-.. (i. !?■ 
förste stadsläkaren Oskar Leoiiaid Se«erd 
2:a gifte, f. 1^47. t I''""! '1. i n k u p i n ^-). 

n. Knut L II (I v i i; Siwtii^, i. IN()2 -"/■,, ni. lie., 
bibliotekarie \ id K. hiMioiekel (S t n e k li 
I8'M^ " :, III. SdiiKi M a I II i I (I ( Kn^saiul, t vid K. 1-lotl: 

7 -';i. (i. 1S,S2 -" 
linan August l'eti ,4 // /( (I Dollrar: 
H a r b r o Ulrika, f. l'.^i)l -''/lo. 


V i v i ( (/ Eiiiiiia. \. I'^0,^ ''/m. 


Vciulla C 1 a r c s Arla. i. I'^n5 ''ii. 


Ulla Selma. I. l'Mi'; '/n,. 


II c 1 K a Irvdrika. i. I.sd.^ '"/•!, lii. 


vand (i 
111. docenten \ id Stoekiiulms hogski 


la, prosek 


torn vkl 


Zootuiniska insiiiutel, 1. \' A, fil. d 


1 Os /,' ,/ / 


II c lin k 


Carliircii. i. l.so.S ', r.. (S ( o c k li o 1 


111). 
.4 /; /( a Willicliiiina. i. IMw ' '/.i, fil. 


iia,u:i, :uli 


mkt \ id 


iolkskolesemiii.ii let Ini l.ir.n pinor i 


Lands 


, 1 o 11 .1, IS.S ),1M)1IA(;10N 

M. I'cr Henrik H i al in a r. i. Ib68 Viy, sjöman, ijiiU- 

«raivaic i Kloiidyki;, Nordamerika, 
y. lilin KitroUiui, f. 1S7() 'Vn, sjuksköterska vid Soiia- 

licmmct (S t o c k ti o 1 m). 
iO. Gunhild Lovisa Laurentia, i. iS7J 'V^., adjuiiKl \ iJ 

folkskoitsL-niiiKuiet i 1. a ii d s k r o ii a. 
W.Ullu FJisahcth, i. 187,^ 7i, författariiiiia (Wri^- 
sta). Lindhagen 

Yngre grenen: ÄldsU- kiiiMlc slaiulu.Juiii \ 


ai- yäsl.mlN 


uL-n i .\l: 


Ihiii 


Skoiiii Kockfii i ö.-lngr.lhnul S; 


luuul I.iiall 


, gill nir, 


M 


JoiisduUer llngli, livius son J)ai 


iul, f. ITliil, 


sUulcul. n 
.liirvarc cIUt radi-ni, äudrailr 


laiiiucL liU 


l.ind.-iiliai; 


•II • 


var Kiit iiioU .Mai-na ir(a Schn 


ling, f. 171 


1. l«.'ssa 


ma 


sou Uanifl. 1'. 17.",(i, ; lM:i s,,i. 


k.Vik<.liiT,l. 


i Askeb.v 


lO^ 


yiillinid), airkurUi.lr juhnc,.! lil 
Kyrkoli.- 


dl' 


iiicl Lilitlliaycii l>l.l -ill 1777 lu. 


.1 Clirisliiia 


.Mai-gaiTla 


Sir Cari Israel, f. i7.S9, kuiiiininister, T 183'.i. (j 
.lacobiiia Maria Kuliler, i. 179(1. t 184.1' I. iMLdrik JMael, I. 181,5, K.\ rkolierde, t 188-1. (i. JS.Sfl 
111. heata A.uius leiesLi Mloin, f. |,s.\s, f Ji^irs. 

I'>aiii: 

1) Sigl rid Israel, l. 18.S.' -"'/i, kurrespoiideiit (C li i- 
c a i; o, Nordamerika). (i. 1882 iii. A u ii u- 
s t a Zcllirvall. 

2) Fredrik Wilhelm, i. 18,54, liaudelsa^s^ent, t 18s". 
(i. 1885 m. Ul;4-a Paiilme Hystnim, f. 18()5, t \'>^^^i. 

Döttrar: 
Karin .4 i^ // < s Llisabcili, i. 1880 -"/r,. (i. jom m. 

Sven Svcnssiiir Musalia i Nordamenk.i. 
.S / A' // c Maria. i. 1887 "/i- (V a s t e r a s) 
•^) Karl D.iMd. i. |8.5(,. laiullhnik.oe, t P^n.s. (i. is').\ 
■'/•-■ m. I' r i d a l'lvira Pinrlxm. I. I.son •/;; (Krake- i.ini>h.\(m;.n 401» 

Barn: 

R II t h. f. Ksy-1 -'/V. 
/■■ /■ v (I r i k Willnliii. f. 1S95 "h 
S i K II c Lovisa, i. 1.^97 '/i'. 
1) a v 1(1 Siafrid. t. 1^0^ --'/h. 
/;■ //(■;; Maria. i. U'n6 -7,u. 

4) .A r v i il Insel, i. lS5y -'/?'. paupcrshaiidlare (Vä- 
ster a si. (i. l^vl "/lu Jii. Clara Cliarlotte Hdliii- 
su-iip fiaii Danmark, f. 1857, t lyHl- 

5) Lurs T c Ull or, i. 186.^ '^i, pastor, iörcstandai c 
för svenska Israelsuiissioiicn (S t o c k li o 1 iii). (i. 
l:o 1889 ni. Hiida^ AiliL-rtina Pcttcrssuii, i. lNh-4, 
t 19(13; 2:o 1905 '"'h, iii. Anna TJiiirinna La^cr- 
hcm. i. lNd9 '''/i,.. 

I5arii, i l:a j^iftut: 
Teodor I III III a n II c 1. i. lN'n ''/m, elc\ \ id I ck- 

Lllni ''tlilda Al </V/./, I. \s<).^ -'A,. 
/;s/(T ////(/(/ /;■ // s (/ /' c l. f. 1S'>7 "'/:i. L « r s- Otto Lrcdrik, f. 19liö --/:i. 
1: h h a Af^iics Tliiiriiiiia, f. 191)9 "'/t. 

6) Signe AiiiHx Maria, f. 1865 -"'/lu. U. 1895 Vii ni. 
professorn i vaxtbioiogi vid Uppsal a universi- 
tet, fil. d:r Johan Rutger Scrnaiidcr, i. 1866 -/ii. 

7) t' r i d a lieala lacobiiia. \. 18(1^ "^ii. (i. 1899 Vu 
ni. aijri.iKinicn Lrlaiid Ludvig T.rlaiidsson. i. lsf)5 
'■'■jv, (A I s |) ;i 11 .^ a. \ a d s 1) 1- (,). 

Daniel (ieor.i;, I. hslw, ni. d:r, professor, \ eteiiskaps- 
akadcniieiis sekreterare, t UkK). (i. I,s54 iii. Anna 
(tiKa VVillielmiiia Struwe Iran kvs^lalld. f. 18.ÖI), t 
IS94. 

Mani: 

1) Carl Arvid, f, l.snd '/n, fil. d:r. lektor i matema- 
tik o. I\sik vid Ho'<re reallaro\ erket pa Norrmalm 
i Sto c kl! o I m, 

2) Emilie Magdalena ii.niiiiy). i. isoi ■'|'^, sjni\sko- 
terska (S o p Ii i a li e m m et, S t o c k li o I m). 

3) Olga lilisahelli. i. IS04 '/,-. <i. 1N'>3 "m m. mu- 
sikdirektören, läraren i musik \ id Mii.ure lalinlar.i- 
\ erket a Norrmalm i S t oek Ii o I m. K' W O, R l'r 
Kr O 4 kl.. I. M A, (•(/// /:';//>' Ljiiaiiiul .[!;erber'4. I.TMMIACF.N 

l-rctlrik tiiianiicl (Mun ne), f. IsdS --7^. nicd. lic, 
l)iträd;iiidc (ifvcrläkare vid StocIsJK.lins stads tiihrr- 
kujdssiiiixhiis \id S ö d c r b y (Ultraii). (i. l^iio 
'■'/(i 111. V il I b o r il tlbba Sofia As(luiii, i. is7(i 'I,-,. 

I5ai-n: 
I' c r (i v (I r t,', I". l'>i)7 •'"/:!. 
Vullxiiii II i r !,'//, i. \<-M\S '•'/,.. 
A' i I s. I. 1V(I'> '/i-j. 

acs Alhcrt, 1. I.s2ö, iil. d;r, iiistiticr.id. t ISS7. d. 

;) l«6(l 111. .'XiiiKi Miiiilia ScluiniiicN r. i. l^.ii t ISMI; 

,) 1SM2 Vi 111. /://// Malilda Scluinincyr. i. \SAA 

i-j (S t (I c k ho 1 111). 

liaril, I 1 ;a iiillL-t: 
C u r I Alhcn. i. ISho ''/i-. jur. utr. kand., htiru- 
iiiiistare i S t o c k Ii o I iii. t. d. rcvisinnssckreicrarc, 
stadsUillnuiktiK. Drdi. i Stoekliolnis stads laiidl- 
eKciidoiiisiiäiiind. iiispektiir o. k-daiiiut ai st.\ icl- 
sen för Stockholms högskola, ledamot ai liksda- 
.i;ciis andra kamnuire. (i. l:o \W?i iii. Anna Ma- 
thiUk' Raac, f. I^tid. t 1^(12; i:o I '^04 -',- iii. 
.1 c II II y Mana Hclcii, i. Ihsd ''-''n. 

I5arn, i J:a ,ijiftL-t: 
/)' /■ ; t a Ncltii. f. 1905 '7'^/. 
(,' / a c ,s (; d r a n. i. 191)7 '-"'/n. 

Albert Israel. I. Us65 ■'"/.-.. iur. utr. kand., kansli- 
råd i K. Maj:ts kansli, t. f. liyraLlici i ccklesiastik- 
dc|)artijmcntut, sukrctcran- hos st\r(.dscn ior Stoek- 
liolnis hö.u^skola, RNO (Stockholm), (i. i.S'AT 
''h-j m. H c (I v 1 K Maraarcla iriscU. i. 1S72-7:,. 

15arii: 
S v c // Albcrl, t. iSVf) -"/ii. 
Amelie M a r .s a r e I a. i. 1^9^ '/,;. 
-S / e n Hjalmar, f. I'>()n '',s. 

.Anna .laenbina .hilianna. i. I^7(l '/i. hariiav ards- 
iiispcktris. ledamot ai stadsiulliiial.lii;e i Stock- 
h o I 111. iiir. r. kand. 
I 111). ( 
/'I. til. I Lindman 

(»rån l.indrum). Äldre grenen: 

iloiiK.n. I. 177M, i-MtiiKisUirc. t \S.U. (i. l.Ml ni. Soiic 
Louise DorotlR-a \(ni Rdpcr, r. I7MII. t ISN-'. 

Didiik P.nir llaiiiiuis. t. l^-'l. dispniiLMil, + l<-)(l'). (i. 

i>sSJ iii. Williciniiiia .l,ik(il)iii,i AnliLiiiiis. I. IM'A t 

\sh2. 

Döttrar; 

/;' \- « Kcniiui. i. 1^5() -'■''/>. (i. IhN'-.' ""/^ ni. lifvcrlaka- 
rcn \id länslasarettet i Kristianstad, R N O, 
Julian A II ii II st Hcdimul, i. 1S57 ""/u'. 

Il d c a c r t Amalia Matilda, f. 1M5S '-'/i, siukskiUt-r- 
ska. iniKdi. siukhcni i L n k () p i n k. 

Carl S.iloiiion HkckL-rt, i. KS.',i kontroildircktor, t 

19(1'^ (i. i,s5l ni. Ulrika Apolloiiia Henrietta l.iiid- 

Ntroni, t, lS2.i t l.^".";. 

liarn: 

1) Aiifiiisld Maria Lovisa, i. l.s.S^ '/m (S t d e k- 
h o I ni). 

2) Rola Helena, i. i.s54 ''/«■ d. INMI -'/;> m. apo- 
tekaren Ninna \ illielin Peterson, i hans 2:a Kiite, 
f. l.S,^7. t 19(12 (S t o c k h o 1 111). 

.0 I o h II BiiKci , f. I.s.ib '■'/,„ iuKeiiior, anställd \ id 
.iarnva.u- (M a ii a y ii n k. I' li i I a d e I p Ii i a, Nord- 
amerika), (i. l^sv ■'/:, ni. Emma .Aiit;iista 
Olson. 

Barn: 
/ // a Siiiiul. 1. isvii '" ,. 
Aiiiiis .VI a / ; o n. i. l.sM2 "/i. 
<: a r / lUcckiit. i. 1n9.^ -■'/ni, 
/-,■ /// ; / \' Ulnka. i. lS')(i -''''■,. 
Helena i lo Ii u n vi. i. isw^ -■^, ,, -I) S i !i r i d Sofia. i. 1858 "/,-.. O. 1881 "/s m. f. d. 

statsgcoloKon, R W O, fil. d:r Lciimtrt t ii '■: i' ii c 

Svcilniarl:. i. 1847 '/« (S t u c k li o 1 ni). 
5) /•//« Ulrika, i. KSbl ''/i. (i. IN^I '"/« m. :u:\uina- 

stikdirekturcn IV (W (/<//;</ /■ Cn/i^laiiliii von Mol- 

Icriiis, i. 1S62 ''/■< (K o p c n li ,i m u). 
(i) F.dvard Alexander, i. \SU2 '';i„ icJaktör o. iit- 

,v,'it\.ire af N.\ lidiiiii.u f(ir Idrott (i. Sc.iclin.u 

(S t o c k 1: (I 1 III), (i. IN'M) '^'s III. .4 Lf // < ,s Hciviia 

./(//^(/; fr, 111 Noiyu. I. 1M)V '-'/r. 

Kristian Ludvin Alexander, f. 1890 '7ii. 

,/<;/;« Waldemar A n H e I o. f. 1^m2 -'/;.. 

Torbiörn Bleekert (Hare), f. 1893 -"'/u. 
7) P c /• /l/-v/(/, f. IMi.i -'/li, i. d. lal)rik.siiiKcii.iör n. 

pappersniästarc. Ä;^-. n. hel). '1' u p ii hult (St a- 

k c t), (j. INOS -'Al 111. Maria Carolina (Majsen) 

Ström. f. 18(>(l '"/'i. 
.?. liiiiil Acliatcs, f. 1.S26, l)riiksa,i;arc, disponent, t 1902. 
(i. l.s.SI '-'/li 111. /:'/;/;(/ Carolina Duliliiren. f. 1827 '-/;i. 
Ak. i.dvisclund \id Drdttiiiii.nlinlin (S t (i c k ii n I iii). 
liarii: 

1) l>er Sii^nrd Aeliales iSiiii^e), i. Ks.52 */i, inacii.i()r, 
f. d. l)niksfur\ altare, iOV C) (Stocksund), (i. 
ISSO '7(1 111. Alma Jnsiina 1'riee. i. 18.=j5 ''/-j. 

15. un: 
(Jastal Hampus Salomon Aelnites ((} ö s t a), i. I^M 

■-■"/t, student. 
Ebba Mary Ijniisa. i. iNN.-i "/.->, e. o. koiitorsski ii- 

vare i tele.i,M-aist.\ relseii (S_t o c k s ii n d). 
Ebba Gertrud Sofia, f. 18cSo '7:i. 
Ebba A n n i e Dorothea. f. 1887 "Vii;, anställd i 

Svenska liffdrsakrinKsaiistalteii 'IryKK (S t o c k- 

s 11 u d). 
Ebba Otto Elisabeth, i. 1>SM1 '/o. student. 

2) Ebba Anna Maria. f. IS59 '''/n, kassörska \ iJ 
Trafikakth. ( ir:iii«es|)er« Oxehisiinds k.nunr i 
S t o c k II u 1 111. 

.^) Salomon Arvid Aeliales. t. 1.M)2 '"/.,, loriit\. 
statsminister, koiiteraiiiiral i K. |-'lutlaiis reser\. 
i. d. .^eiieraldireklor o. cliel for tele;;rai- 
stvrelseii, i. d. olx erad lutaiit hos II. M. Koniiiiu 
Ose.ir II, urdi. i Cariieuiestiitelseii. urdi. i 
SIM elsen lor M roiiil..ieka hriiks .iktli., led.iiiiot 
Jy?/7d^ écu oCc^t-^ a^c^^ i.iNUMAN -I'.':: 

;i[ styicl!,cii för Miiskv.inia vapenfabriks aktb., 
ledamot af nksda,i;-eiis andra kanunarc, R o. K af 
K M O. OllSdbiiit, UWn, Bad Miisoidcn Pidcli- 
tas. Stk I) n O. Stk fr II I.. I V,i ti.iiislknisct af i'|- Kr 
O, k' Pr Kr O 1 kl.. R K> S:t Alexander Ne\vsk\ O. 
Sik Sp C lll:s O, Sik St lir Viet O, k' tla\ Kr O. I. 
Kr \ A, tkd I, O > (S i u c k II n I ni), (i. IShS '_"/a 
in. Anna l.iivi-.u ( A ii ii i i ) Aliustroni. \. 1S67 "'/t. 

Uarii; 
Roll ArluiUs Arvidsson, i. l^ss "Vi:', underl()it- 
iiant i S\ea lil.;;.irdes reserv, elev \ id Tekniska 
ho.iisk.dan, Kin Hr O ,S .^-r. (S t oe k 11 .1 I ni). 
liva Ebba Solia. i. \SW -1,.. (i. IVlil ''/n, m.. 

fin-ste' sekrelerareii i 11 trikesdeparteinentet. RR 
S:t St O 2 kl. o. S:t An ( ) A kl., 1^ Pr Kr O .-i kl., 
RPdaCO. (ill si al iiidiil: \'ils von Duidcl. 
t. bss.' ■■*/.■, (S t o e k II o I III). 
/< (( /■ / n Ebba, 1. IS'A-i '"/i,.. 

Yngre grenen : 

, i. 1776, faniiinkare, t I.^-'5. (i. m. Lisa Joiis- (i. 1^4^ 

t vm. idlare i .lönköpiiiR, t 
1 Sofia Weiinber.ir. f. I) Anna Helena, i. hS.S.S --/s. (i. I,s77 ''/t m. f. d. 
liaradslKiidiiiKen, R N O, C a r I C, n s t a I Wcnih 
Itcra. f. \^A') '-'/i-j (.1 ö n k fl p i n k). 

'.) .lollan Salomon, f. Is.Ss. handlande, t 1.SU7. (i. 
l.s.s.s '■■'/.•, m. Ev dia Wilhelmina Andrén, \. iM.n 

-/s (J o 11 k O p i 11 .U). 

Döttrar; 
A n 11 a Solia. 1. lSS'v -'/t. 
// / / ;;/ (/ MarKarela. f. 1S92 'l-j. 
K a r i n Maria. f. ls'A-i '/.-,. 
K e r s t i 11 Elisabelli. i. l,s'>5 "/d. 
i) .S'r//7/ Elisabelli Ulrika, f. IS,S<) Vn. (i. ISS.' 
'■ „ 111. k.vrkulK-rdui I Husan. s ,.. \ asir.i Slio 
liiisainlm.uais p.istuial Jons .\ilss(ni S(rner. 
i. IMN --';.t (,"- I .1 I) h .1 1 p s u r 11 I \ .1). -1) (] a s I (I I Arvid. i. l!>(Hi '''/ii, vice liäratlsliöf- ] 

diiiK. sL-krctciMiL- i .hinköpitiKs liiiis hushållnings- i 

sällskap. Äi;. o. hch. Rosenlund (J ö n k ii- 
P i 11 K). 

5) /: I i II. t". I.shs -", (R ,, s e n I u n d. .1 o ii k .,- Ljungh. 

(Yngre grenen): Ci.ii Fredrik, i. 1795, kapten vid HalsmKe re^Ue, posl- 
niästare i FalkfipinK, t isd^. (i. Is.-i? in. Catharina 
.Iiilie Str()ni. i. IMU, t 1''02. 
hain; 
1. Carl Hjalmar, i. is.^.s -''',-„ i. d. tr.iiiknisiiekior \id 
statens kirnvauar. \< W O (Eskilstuna), (i. ls:.i 
■"/r III. .Aiiaiisla A III II I i a livniinan. i. IS-12 -' Hi. 

Ikirn: 
I) trik Ni al III ar. i. Ks74 "/i,,, iiij;eni(>r (F' a I u ii). 
(i. l^ni.S '^'1 111. Tu I I I a Julia Cciilcrvall. i. IsT.^ 

Mani: 
I) a y /; .\' Tiillia. i. I''it.s "',,s. 
.//;////s i: r I a II d Hjalmar, i. lylil -"/t. 
-') A II II i c .liilia. i. I.S77 '-'/i,. (i. Ivii2 "n m. \erksi. 
direkt()ren i hlskilstiina iahriks.ikth.. iiiKenim en 
Joliuii (i list al T.liiwr. i. Is7l ''(^ (T. s k i I s- 
t u n a). 
M Carl ti inrik. t. issn '"'n, fil. kand. (Kk\ik, 
J ä r n a). 
-'. Adclaidc Cluirlolta (A de I t), f. 1S47 '-'/i. i. d. ski.l- 
Kirestandarinna. e\lr,i biträde i postsparluiiikeii 
(S toc k h o 1 in). 
■V Ircdrik W il helin. i. IMi. '-' s, postdirekKjr i Mel- 
lersta pnsidislnktel, R N O, RWU (S t o c k ho 1 in ). UNiJM AN Ljungman 

(frän Ljunga). (iiistaf fMcdiik. i. 
slutt. t 1S2(.. 


1 il.], kapten 
(i. III. Maria 


1. Cirl h-rcJrik, f 
111. l-;rik;i Cliai 


SollLl 

. isl.S. lackc 
luta lirlaiid II. iifv.T.i; idaiit pa VadMi 
liollaiuk-i, i. 17 H-ikcir, t KS5,^. (i. 184-1 
f. I.S14, t ■'^^IHI. 

Harii: 
1) Carl (iiistai, i. Its45, kvrkoia'rdc i S:t Clara i 
Slockhohii. c. <i. iiofprcdikaiit, t ISMi. d. 1N72 
111. S II p II i c rrcdrika MdUnbcin, t. 1S17 "'m 
(S t ne k h (. I in). 

i5arii: 

(1) Ciiii. Urn^l. i. 1S74 -7i, f. d. Hi.itiiaiil vid 
Fortifikatidiicii. disponent vid \'ariiii.k()xs 
/iiikjirutvor, R Bul,i( M F O, R Kiiiii S, SerhS:t 
S O -4 kl., R (ir Fr O, Turk O O 4 kl., lurk S M 
(V ä r Hl s k o. c), (i. iy(MI "/.-. du. Kllcii Flisa- 
hut (ioraiissnii, f. Ih74 -•/.■,). 

Ddttu-: 
Kerstin (}crtni(l lUisulnl. i. 1901 '-l-j. 

(2) Carl John Daniel, i. ]S7b 7iii, .lur. utr. kand., 
kanirerarc hos ÖfNcrstjrelsLii för Stocklioliiis 
stads folkskohu. \. aiiditor vid Positionsartil- 
IcrireKitct (S t o c k li o 1 ni), (i. 1905 -'/k iii. 
A I i II i I d Kaluiiini Teresia Silverstolpe, i. 
1.S79 ■;,,. 

Barn: 
1'lrika (Ulla) l.iiulelia lletli. I. I9i)(, -'/«. 
C a r I - Cl II s I u I Ciinliiiuiid Helli. f. 1908 "^/a. 
<:arl Severin iSevei Hdli. i. I9(i'j '/a. i; i.oTinniTis 

(3) Cai-1, f. \S19. f<)rtst;nidarc frir Nordiska Kredit- 
haiikciis ll(.ta^iatafdL■hlill■s^ t 1'^IIS. fl. \^UU -'Vr, 
111. Ctillu lla^.dhlad, f. lssii'^/,s (Stock- 

ll U I 111). 

CurI I) a a c lin II, i. IwiiT ''>,. 
(4J Carl Ciiidiiiiiiid Waldemar, i. 1.s.n3 -'/i, 
liiitiiant \id Sodui-iiiaiilaiids re.iiitt; (Stock- 
liolni). (j. 1911 '-/in 111. Annie Tvra 
An'^ii^(a tlus^clhlad, f. 1,S87 "'/■i. 
2) /M (M- / t- /, o /; / s r, i. KS4.S -'7:,. (i. 1S72 "',!, iii. 
laiidtlMiikarcii lärs Johan (John) Larsson, i. \sM) 
7(1 (15 o d a). 
.Joscpli \'mifliii. i. l.s.M. kallarinästarc. t l«7s. (i. 
IS5.? 111. Anna Cliristnia I.iindcll, I. ISii, t l'^l)7. 

l)(ittrar: 
\) Johanna Charlotta (Lotten), i. Is55 -'\/7. (i. 
I.S79 '7io 111. dircktoi-LMi. R W O, Henrik Albert 
Axelson, 1. IS5() -"/s (S t o c k h o ! ni). 
2) A n n a Josefina, f. KS56 'Vu (S t o c k ti o 1 m). Lothigius. Sv.-iisk .sliikt Uiiihl sedan slutet af löOO tnlpt. Hcniiii;ii.- 
I.riikaifii i ^[(;^bv i ].öts .sorkt-n ik\ Öland Anders I>erss,,i, 
I, .Hl,, ^.iiien Nikolaus Andre», t 1677. kyrkoljorde i l.ill ..el. 
.Mlprike, hvais viiiier antogo släktnamnet I.othigius efior fijdel 
~.s..<kn,n. .\r d.ssa var advnkatfiskalen i Oöta hofiall S.i 

I I l...ll,ii;inv. r. lC,.-,n. ; IC,!).-,. rarfadcr lill iiMlarim i sa iii 

I... frätt Sanniel l.otlii-ius (.sun af l.aradsliöfdiiig.Mi .Julian 

17.14, "fi. 171,-. 111. Kakel CharloUu Falk. ' l)i.-:,sa makar vom 
föräldrar till iie,laust:'iciide .lolian Saninel. Såsuin en egen 
dMinli(;liot kan niiinnas all frän advokat fiskalen Samuel LoUii 
uins hans :iftliiigar i sju loil son efter far hafva tjänstgjorl 
i Oöla liofrätt. 

.lollan Saiiiiicl, i. 17,Sli. sekreterare i (lola lioirati, Li.^- 
maiis 11. 11. o. \., t IM.s. (}. 17",-i iii. (iertrud Helena 
Stéeii, f. 17(kS, t 1845. 

I. Joliaii Fredrik .Samuel, f. 17U4. eiviliiotarie i (i(>ta liot- 
ratl, liaradshuidiiiKs n. li. o. v., + 1857. (i. 184) in. 
.'Xuyiista .loliaiiiui Nordliolin, i. 18.'.', t IMUl. l.dllllCIIS I'.IT 

Döttrar; 
Il tum a Riikil lldcna. i. ls49 -'•',:.. (j. ISTii -'", ir 

111. iiKiMircii Carl tkrnian (Jliiiell, i. 1S42, t l'^'i7 

(S t ne k h u I 111). 
I (I II l-rvdrika Sniin CluuloHa. i. Kn57 ''/: (S 1 d c k- 

h (I I III). 

2. Carl Adolf, i. i7v,S. .ui.dsaKdrc, t IM.fi. d. i.s.' 

Helena Sniitli. i. ImM. t IS-IO. 

1) Isak .h.han (iustaf. f. 1S27, huiratlsrad, t 1"IM. 
(i. IM-i-l 111. riiiilia Au:<iista Ckiueiilina Stridhcck, 

t. iS.i.S, T 1M)(). 

1: III i I i il Aiiiiiisid Klfriicritiiui, f. 1866 'Vi, hyra- 
foiLstaiidarc i CciitralfiirhiiiuiLt for sncialt ar- 
hcte, nrdl. I kMiiimnias aiidclsforeiiiiiK SsLn>k,i 
hem. Icdaiiint af stadsliilliii;ikli;cf i S i o c k- 

l.udM's^ lirooiiic. 1. ISti-l, t ls''.v 

2) Sten SiuiMiimid. f. i^i", kuidtlii iikare. t i9U2. d. 
isyil 111. AiiiKi Charlotla Caiia. f. 1S4II, i I"il7. 

iJarii: 
S I ii r i il Anihi lilvini llihiia. f. 1n72 '■ r. Miik- 

skciterska, foresi.iiidariiiiKi \ id lasarettet i 

Kristianstad. 
A ii il a C I c mc II t i nu HihUi Luvisa. i. 1n7.^ --/m. (i. 

l';()l -'ill 111. ink^cn.iiiren H i a I iii a r tilvuril \'iir- 

^iniiii. i. lSh4 '7':i (V il s t e r a s), 
(.arl I s (I I; Villicliii Siiiisiiiiitid, f. Is7(i "'./m. kuf- 

ferdist\ linan i aiiierikaiisk tjänst. 

3. Sten Auuiist. f. I7'^7. Iiof rattsrad. t l.vl". (i. is.^n m. 
1 ovisa MaKdaleiia Stridlieck, f. ISdl. t ISÖN. 

Hani: 

1) T il I I I a Aiiaiislii Helena, i. 1.^.^4 -' ,,. d. 1n57 ''Vi 
111. otsersteii ^rik (iiistai K liii.uenstieriia, i hans 2;a 
jiifte. I. 1N22. t hs^J4 (S t u e k h n 1 in). 

2) Gusliil I- Ii' dr I k. i. i^s.is --''ml', i. d. nf\ ersteloit- 
naiit vid Sodernianlaiids regemente. R S O, \< W o 
tS t o c k h I) 1 111). (i. IMiN ''''s ni. Chiirliiiid 
A II a II s I II I Inka Mmi lum. i. 1.^47 '', u. 

i'>arn: 
(\} Henrik Cni^ial lirn-^i. \. 1.^72 -'-',.-,. iii;.;eiii(.r. 
chef for elektncilels\ erket i K a i I s k r n n .i. 

-'"'ii 111. A :i II a lliminiii liiiyin. I, \^lr: ''',i. Barn: 
S I c II Samuel Henriksson, i. 191)2 =7ii. 
Aki IrcdrU; lUnriksson. i. \90b-'l.:. 
A n n a - (i r c I u, i. l'^0'> ""I -a. 

(2) S i n n i Anulic Sofia. i. 1S74 -'''/:i, anställd li.>s 
Svenska liiidrsakrinKsanstaltcii 'riwiisr (S t u c k- 
liolni). 

(3) L o II i i c tuiiliidsvnc Maria. i. 1676 'j:,, 
pustcMiediUir (S t ock lin 1 ni). 

(4) (i u SI a I AllnrI Sixlcn, i. 16/S ''/t, aiibtiilid 
vid aktli. DicstK motorer (S t o c k Ii o 1 ni). 

{5) M ä r t a llidviK i:Usal)ilh. i. ISMi ''Vi-. U. 
lyui "/il III. \Likst. dirckloiLii i Ricli. F. 
15jurkniaiii niotoi aktli., insciijören R i i Ji a r d 
Uredrik Bjorknian, r. 16 77'"/', (Stock- 
h o 1 ui). 
David Willielin. i. lö()4, häradsliöfdink', t 1851. _ (i. 
18.-i.5 ni. Tullia Laurentia Af/elius, f. 1812, t 1S9/. 
Söner: 

1) Lars Wilhelm Samuel, i. 18.^6 **/.-„ f. d. laiids- 
liöfdin^c i lilisborus lan, ordf. i btyi elsen för Udde- 
valla Lelair^ens larnvausaklb.. K m .st k N O, R W 
O, iiineli. t;ifsbor:^s lans l)a>4.i;e lliisli. s^illskaps 
stora suldiiieJalicr, Hed. l.ed. al naii.iida Hiish. 
sällskap, 1. 1, .'\ (S t o c k Ii o I ml. (i. I>7(l ■'/.-i nu 
t' r c d r i (/ II t' Jiiliaiui (Jaroliini Siiiiicssini. i. l.s-l.s 

Barn: 

(1) Hcdvi}i Laura. f. Iö71 "/l-. G. Iö91 '"/n 
111. kaptenen i Skaraborjfs reji;:tes reserv, RS 
O. Victor Allrcd Wolter Riiiström. f. 1858 
•/.). ÄK. o. beb. R a n il a i VastcrKÖtkmd 
(Sko f d e). 

(2) Carl Willidm Samuel, f. 1n7(j^ii. kapten 
vid Upplands artilleriieK:tc (Uppsala), (i. 
1906 -/'i III. Annie Ida lulianua Tidliolm, i. 
1882 'Vii. 

Hain: 
Wilhelm Samuel Jacob, 1. 1^077^- 
.4 s / /• ; (/ liedvr-: Lmilie. i. 19i)8 Vv. 

2) Carl Axel Riuhill. f. 18-11 -\.;, I. d. jiistitiebor)C- 
irifistare i N im r k o |i i n k. I- d. Iioiratlsassessor. 
\ icc oidi. I Nonkopiiius si.uls sinkliiisstyrelse, 
K N O 2 kk, K W O -' kl. (I. 187(1 "' ,- m. ll/7//(7 
//(;//(/ lienrihd (Al i in iii i) von Malmhor-:., t. ISpi ' s. Slcii Atlc Siniiinl. i. IS77 -"Is, jiir. utr. kand., e. 

Iidirattsiiotaric (S t o c k h o I in). 
W ///((■/ ///, i. 1^7^ Vio, c. iaKinastarc (O ^ I c 

(,(//■/ Addll Kw^nai . i. INM) '/t, .iur. iiU. kand., c. 

Iiuirattsuntanf (Si ock li n 1 in). 
.S7(// (/ ,7 .W (/ / .4//;(r/, I. 1.n4.^ ";i-_'. f. d. kaplLli 
\';isf,;nUi-li,iK reelles rcsciN , ()nil)iidsnian i l'.li 
horus in. ik lans lia.i;clskadelur.sakriii.^'Mi)i-eniii 
k SO (V a II c r sbii r .i;). Loven 

(trån^Loshult). ikl rr.iii Lcshulls suikrii 

kiiiido slnnirachiu Maiis 

iislficiidf l'i'i- .Maiiss.ai kiilh si,i,.u.l.> ].]• ss.un Svc-ii l.uilvi^l, iidiadrs ISIJI up. 

l.uv.Mi. ,n-n iKUis .Mllifiil iitl Ulgi.k iiir.l Imuuiu .^iiill 

IVt /Månsson Lu\cii, i. 171,s, kvrkolicrdc i Ri 
SKira hainniai-s pasUnal af Lunds stift, t 1 
17.S,1 in. [kd\i'.' Susanna W .mkif, 1. 17.^(1, t 1 1. I>cr MaKiuis, f. 17,^.^, ki rkolicrdu, T k^.S.^ (i. I7sv 
Clara l.idbcck. f. 17nO, t k^<>il. Nils. t. 1791., prust o. kMkohcrdf, t is.S.s. (i. .':(, 
IS41I ni. Juliana Mana Fredrika Sk.Mte .ii Satia, 
I. 1,S12, t lSi,7. 

Hani: 
(I) Per C h r i ^ / i u ii l.ilnrl. i. IM I -'■ ,, i. d. ni- 
\crsle (I. ^LXiindJiU loi" (i()t,i iil.uaidc, ;Miishwi- 
lisk.i akademiens m^a |. reses, led.iiimt al diiek- 
tK.neii tor Knniinv;ens liosiulal. K S O 1 kl., K 
I5ai Mil l-urli O. ^Miii Kr O -' kl., I. M A. .A.i;. 
■rraiiusiind i Södertörn (s t o e k li o I ni. (i. 
iS7,s '"'u in. (i ur I v Lovi^d IKlcrliiiul . f. ls.^2 Son: 
r; /( /■ / s / / a II lidvard Nicolovias. i. INSI -'V.-., 
.iiir. kand., c. n. liotrattMiutaric. I. d. rcsorv- 
uiidcrUiitiKiiU i (ii)i>i lii^ardc (S t o l k- 
li u 1 III), (j. li^iu -'i 111. H i I I c v i l:lisal)(i 
Aniuliu liksliiim. i. l.ss? "Vi.. 
(2) H L il y i a liniilia. i. IsAA 'l-j M a I iii o). 
(.?) (,' / a r a thha Mana. I. 1.S4-4 -'/-• (M a 1 m ö). 
(4) Sven AJ(/t;/;/;>. i. 1.^-I.t ''-i. laiidtrantniastare i 
Maliiiuliiis lan. U W O (Ma lin (i), (j. ISNd''/; 
111. / (/ (/ Kniinlindi. i. l.sdS ■", i. 
.lohaii, i. 175". plaiita-^xdirrktor. t IMI". (i. 17'Al in. 
Catharina MandaUna Mciliii. i. 1771. + l,s.'2. 1) t 1NN4. (i 
i. 1^(1". t Iki :Mlcdltl(Ml^^.■klcle^a|■L•. 
iliiia Hoidtca tiksiniin. 
h^cdnka HuKfiua hk- l"(l (1) Jdhaii Henrik, i. ls.'7. statsrad. president, T 

l^ii.s. (i. In7() -',1 III. Civnnid Candina A li- 
an ^ t u Sllildniill k. I. I^.^() '■''.-,. Av;. \ilLill 
ii()jiaiias \id \ axlinhn (S 1 n ^ k li n I in). 

(2) (Jtti) Cliristi,ui, 1. ks.v=i, |H-(iiess,,r, 'i iwii-|. (i. 

iSf)() "'/(I III. /ilisdhcl Jdluiiiiiu fjiiiliu I fl (i II II ill 

viui liiliii. I. I,s4,l '''/„. ^^^. \illan Kuisuddeii 

pa \ ..riiidi) (S t (I c k Ii o I ni). 
Ii(,itrar: 

H c d v i a l.iivisii Ciindina. i. Ish7 'Vij. (i. 
IN^J ',', 111. prniessdin \ id Karolinska iiisti- 
tiitct. ined. d:r Carl (1 ii s l n I SdiiWssmi. i. 
l.Sf)2 "h (S i II c k h (1 I Ml). 

Anna Cliarlntu HcUna. i. Ls7() '/i. (i. 1.S97 
'■'/'■i 111. lasarcttslakarcii vid iiarnii.saiids lasa- 
rett, ledamoten af stadsf iilliiiaktiKC i iiäiiiiida 
stad. laiidstinxsiiianiien i Vasternorrlaiuis 
lan. med. d:r Fritz Richard Kuijscr, i. 
I^(1^ 'l-j (Ii ii r 11 (i sand). (.•1) Lars l-ndrik il' r i t 

cliel lor ".Andra lil.ur 

.i,'V)tlamls 
kai I.S44 -''ij, : 
Is ieser\, I. d. o\\ 
reiiadierre.u:tet, i. i 

enski'lda hank, \erksi. direklui 
()sl>;(it.illille, ordf. i st\reK Liuiiustcdtsk;! tckmska Mkcssknkiii i 1. i ii k o- 
|) 1 II ic. K S O 1 kl., lurk Mcdi O 1 kk, KDlX» 
2 icr, R R S:t St O .' kl.. Ofi It Ki O. K Kr H 1.. 
RPrK(")()3 kl., RÖ.lKrO.ikk (i. IsT.r-»'',, 
111. Ki't-'t\iriii;iii /. a ti i ^ c ('.harlotla von Rif^cn. 
f. lfS53 •'"':i. 

/,rt/-s Tlioiiiiis t' re il rik, 1. l;s75 -'/n, stali- 
adjutant o. kapten vid (iuiieralstabeii, kap- 
ten i .\iidra lif.siiciiadicrrc.iLCitct. Inraclici \ id 
i;inivaKsst\ rciscns iiiilitärin ra (S t o c k- 
h o I III). 
(-4) t: in i I i a Carnlina. i. 1.n4() -'':.. (i. ksti5 "/:, 

111. (iiNcrsteU.Uiiamcn Cail kdvaid ,ii Klci\.-kor. 

f. 1S22, T 1S,S-| (S t o c k 11 n 1 ,11). 

2) Per M.iuiius. I. I7"7, '^ro-ssliaiidkn e, t l.sM. (i. 
I.S.IS 111. .Aiiiali.i Reuiiia k:ksin,in. i. IMii, t |mM. 

liani: 
<: I a r (I Maria hilniiina. i. Is.fd " m. (i. 1^.^7 -'"/.-, 
111. lustitieradet Claes liilius k'abe. I. ISil. t 
l^^(, (S t u e k 1! I. I III). 
Henrik .hilian ijnlini. f. KS4ii '',1. i. d. .urnsb- 
handlare, joiirlialN ande direktor \ id Skaiidiiia\i- 
ska kreditaktlKs kontor i S t o c k li o 1 ni. KW 
(J 1 kl., R N O. (i. 1.S7-) "7.-. III. tjnilir C un 
s / (/ n i c Srllcrwall. t. Ih-ly '"/t. 
.3) Nils Henrik, i. IMIJ. proiesvir. t ls77. (i. ls2v 
III. Ulrica KlisaiKt kiliewalcli, i. IMU, t lS93. 

Harii: 
(I) (.'(//■/ Joiiaii. I, [S.^2 V... t. d. kri«sarki\arie 
\id (ieiieralsuiheii. A^. n. hel), Saniiadal 
(S t <i e k 11 o I 111). (j. 111. Sii'.unna Alhcrtina 
iStuinai r'(//7>>S(>;/, i. is.SH '"Ai. 

Hani; 

C a r I A I h c r I. i. 1^7.^ '^' .-,. \erksi. direktor 

iTir C. A. Carl/ons ba.treriakth. (Stock- 

li o I 111), (i. I 'MO '■',-, ,11. // cl u a Krislina 

Skdrlniiil. i. lK,s2 '"'/il'. 

N i I s II c n r i k. i. 1S77 -" :•.. köpman (S t o e k- 

ho I ni). 
Cl ar a Susanna, i. iN/h '" ?. (i. IMU) '■'/■.. m. 
t. i. lasarettslakareii i ti u d i k s \ a 1 1. med. 
lie. Carl Richard Torell, f. IS7-I '7u'. 
.S' v e II O I o I, 1. ISM -•' ,,. disponent tor Saii- 
nadals brodlahrik (S t o e k li o 1 m). I.OVKN llcdvi'^ Alexandra (Hedda), f. 1SS2 ''/n. 
vS' (/ /■ (/ Katarina, f. 1S85 ''/■.\. 
,4 /; /; a Saiia. f. 18SS -^^. 
(3) Sven Olof, f. \S.VJ, iiuijor, t 1''07. (j. I.s7(i 
■"V;i III. AI (/ /• / c von Knch. f. 1^4S '/•. (1. u n d). 

I5ain: 
a) Jean Olol ,V / / s Henrik, i. 1S77 'Vu chuf 

iiir mctt;rLT)lu.i,Msk;i statimiL-ii i S\d-(lLM)r.u"ien, 

Ar.i;ciitiiKi. f. d. sifikaptcn i lk-It;iska liaii- 

dclsflotlaii, Kniiun S. 
1)) Carl .hilniii Axel, i. 1S7S '■'/t. löiiiiaiit vid 

(iola ariillenic,u:lc (( i o t c Im, r vr). (i. 

1<>|),? "lo m. L n c i c RndnJph fiaii N(.ri;e. 

f. IS7S --',;. 

S()iiei-: 
Svante Wilhelm Carlsson, i. IWA ''/«• 
.S\'(7; Oliif V n a v e Carlsson, f. 1'>(I7 ^/n. 
c) Sven Ani^usi, f. 1X7') -■''/.., liVitiiaiit i Kio- 
iKdicr.^s reuitcs r-scrw vcrkst. direktiir i 
f(irsakri:i«saktl). V\\'j.va (15 1 <> c k Ii ii s u d- 
d c 11, Stock h o i III). (i. \'n)S '■'/>, m. 
fihlia M ä r t u Wilhelmina Printzskidd. i. 

iJaru: 

Sven O t I o, f. 1907 '^i. 

/:/■//.• Olot. i. 1'XI9 "V;,. 

.S' / ii n e Maria. f. l^^lii '-'^/r... 
^\) A n K u s t a FJisaheth. i. issd -'"k,, slöjd- 

larariiiiKi (I. ii ii d). 
c) Lurs l-rednk Klas. l. l.ss.f -'/-.. ansialld |.a 

iiiKi.Mii()rkoiitoi- i Ar.iccndiia. 
i) Cl n s j a t Adoli Sann/el, i. 1s,n7 '"'.-,. ci\il- 

ill.L;eni()i ((i i) t c I) (i r «). 
:<) Olans T r y a' v e. i. 1S92 -/«. 
(.i) Lars Christian, f. 1x41, .siiarliankskaiiirerarc, t 
1'^iM. (i. 1S07 -Vh, III. Selma Rvhem. f. lN(i(. 
■/r (I. II II d). 
(-O.V//S liherhard. f. IS4(, '"''i. iiiiisikdirckl.M-, 
kaiiKir (i. nru..iiist i I. a ii d s k r n ii a stad-^hir- 
viiiiliiiu saiiil liiiare i musik \ id icaliaro- 
vcrkLi daisi., MI.^A. O. Isss "/s iii. II n !^ 
d II Mana Lar^^nn. i. I,s5*; "Vni. I,OVKN r,0!! 

Barn: 
,'V/7s Manin llniril; <N ils- II c n r i k), i. \b,h^> 

'-'/'-„ elev vkI Clialnicrs tekniska läroanstalt 

((i (I I e bo r ■^). 
Sven Ludvig (Vol Eb er har il, f. 1891 "Vt. 

fil. stud. vid I.uiids universitet. 
H c d v i I,' Snsannu Wankif, f. 189,? "%. 
(5) r red rik Aufiust. f. 18-17 -7.-,, fil. d:r, f. d. 
skojisclief vid Uddeliolnisx erkeii, extra jiiK- 
miistarc, ledamot af Värmlands läns skoijs- 
värdsstvrclse, R W O, L I. A (Karlstad). 
(i. 1:0 1S92 m. Clara Sofia Birgitta \'nii 1-sslii, 
f. 185S, t IS97: 2:o 18'>9 ^'/o m. C li a r I o ( I e 
von Essen, i, ISo:? -"7<;. 

Barn, i l:a .ififlLl; 
// e n r i k Mamius Eredrik. i. 1803 -'/i;. 
/;//• a er. f. ISO-l -'A.. 
Clara I' I rik a. i. 1S^>5 -"/i„. 

i 2;a Rifitt: 
Catkrina Bimilla lulia Cliarlolia. I. i')i).l 

-■-7m. 

;V ( /,s l'er Mat^nns. f. ]WA ''V-,. 

(d) Catharina Maria. f. 1S48 '''/t. (i. 1871 
'A, m. ioistc teologie professorn o. domiMosten 
i 1. n n d, 1- N O. K D DO 2 ur., teol. o. fil. d:r 
/' e r (iiislai Eklund, f. is-ln -/:i. 

(7) /:;■//.■ Alexander, i. 1,n.S,S ■-''',',-,. .urossliandlare i 
S i o c k h o I ni, ordf, i st\ rciscn for aktb. 
Bomiclvckc .^ l.ovOn, bandelsknnni.i; ledamot 
.11 Slocklhilms kadlnisrätt, ledanH)t af Stock- 
holms boiuerskaps femtio äldste. O. 1886 -'7il' 
m. Eranees Mary Milner. f. 1866 'V^. 

IXittr.ir: 

Mar v Ulrika Etisahel. i. bss.s ''/■,. (i. loil 

"7io m. iNuKrirolnanlen vid K. [--lottan 

C ö s I a Evald C,ran\troin. I. I«s7 '7i-' 

Isabella Sara Katarina ill el I al. i. bsoil -',,;. 

Clara lledvin Ulrika (V I I al. i. 18W 'Vt. 
,?. Christian, i. l7o.S. grosshandlare, handejsborirmastare, 
t 185-1. (i. 17<'7 IM. Maria Catharin.i Norillinu-, f. 1771, 
i- I.sKk luriil Malikl.i r:kstrnni. i. ls.'(i. t 1'mi1. t' ii;(i'_;. (j. |,s7-l '-"'.: 111. /;■ //; /// (/ l.cvi^ii M,: id., stjdci S v c II lulviird, f. IN/S ■/-. 1 

II i (I v i i: Kr-icl Aiiiiiliii Wulhilila. i. l^ih '/"i. 

I 'a 11 l'« c'r P c iiVk l'r K' O O ;) U-. iiL J-' 

/)' c /• /) /( (/ I il (lU^Ul . I. IM''' -""'i-'. 

T II v ud ur Ihnrik l>i>\\cl. i. 1n7^ ',i., knp- 

ni.,11 1 H a 111 1)11 I :<■ 
I y a. i. ISMi "'/i^, anställd i biand- <i. litmr- 

siikrin,i;s,iktl.. Skaiic (Mal in o). 
l> c I i l^^-' '/". iiiucni"!'. student vid tiiii\L-i- 

sitetct 1 1. n II d. 
lirik S I '-i It r d Caiiiiliis. i. 1>.^-1 ' i:'. iil. kaiKk. 

iur. student \id iiiiix ei site tet i L u n d. 
(2) iVr Siuurd, i. Is4", med. lic, r l^^^. <i. l^/(l 
ir-, 111 S n n h i i ChaiUitla lliika (uthanna 

Hiiilknuiil. I, \S'r,?, "':, (S t.ick il» 1 111). 

i5arii: 
.S\(// IKdiik (I liktal, i. IN77 '^'■J, fil. kand. 

(S t II c k h o 1 ni). 
CliiislKui (i c r h a i d. I. \>i'> ";... a.i;r(iiiniii, 

dis|.'uiieill fm S a t U il a aktb. (S k \ l- 

t u r|i ). 
SiKiird R II hl II, I. i.ssi) '-'n, kapten i>. kinii- 

paiiichel \id (idta in:.'eni<.ikar (Karls- 

b o r -). (i. l'Mi) '"/.-, 111. .S' / i: // r Ijiiiliii 

Åtiaiislii kriidiir-i. f. I^^2 "^ .^. 
^ ; i; « /■ </ Rcinliolil. 1. l^^.l "'7. tiaiisteiiiaii 1 

l,.rs.,kriir.'s.,kib. -^kaiidi., O t o . k li o I ni). 
1 hha M il r I II Wiilliildii. 1. l^^.^ "' ' .;, anställd 

Md kin.elbrekts f>,i saniliii.^s ;ii betsstnua for 

b:, 111 (S t o c k h .. I 111). 
(••!) /. (/ ; s W illuliii. f. IN5.< ''-',.•. (\' a \ i o). Lundeberg. Julian l\'ti;r l.iinJchcrK. nispcktnr, t IM<i. 'i. -' : ■ 

Hedviv^ Sntui Cdii/. t lsr,-l. 

1. A\cl t-"rcdiik iW.ircus, [. IMi'^ m.ijor. t islA. (i. m, 
Williclnim.i Nilssi.i:. i. 1S2.'. t n;(i.-i. 

1) .4 .v c / hiliuii Mdiintz. i, 1N5.' ''/s, inast vid 
Nva kviKaii elkr Sn LdcnlioiKs-k \ rkaii i Nurd- 
anicrika, direktor i 'I lic SwcdLiilioru Printinn and 
Piilijisiiinij Assdcialmii," iorfattarc, tidnini,'iinaii 
(M i n i: c a |i o I 1 s. Minn., N .i r d a iii e r i k a), 
(]. ]SM7 "Vill III. M (i I II I I ti c r.liri^liiu Koiuisnid. 

Döttrar: 
Emilia V i II I a \V illnliiUna. i. i^y^ '/m. 
P c il r ! Kosc Myn le. i. \'>l\ '"/■.:. 

2) S i ii s I c II Anihjöni. i. IS.S-1 ''/■.>. s\ ssluinan \id 
Uppsala hospital, laiidstin.i;siiiaii i Uppsala lan. 
komrmiiialiiian, R \\ ( ). A^i. KiL-ttiiiKc saturi i 
Uppland. 

3) Sofia MaiKaiila Willn-liiiiuu. \. l^.^()"/ll. lolk- 
skoleläi-arinna. (i. \W2 ■'-'':; ni. siokaiitLiiLMi. R W O, 
!■' r a II z HwiDiiviiiiis Kiaiiwr. i liaii^ 2:a ,i;iitL'. t. 
1«3() -/.-,. 15ri). c.;;it hus i O c f 1 c. 

4) H i I (I c K a r il hiinhon: Alcxaiidia. f. ISW)"/-.- 
(K i c t t i t; ;; e, Li p p s a 1 a). 

2. ,loh;in Ulrik .Aii.uMist, t. IMii, hriiksaKarc-, t 1^^.=^. <i. 
111. Maria Bcniaiiiiiia l:Lkiiiaii. i. ISl.S, t l'>ll2. 

Harii: 

i) A u K II ^ I a Siilia (lirisiiiia, I. l(S3s"',(,. (i. isöM 
"Vi 111. KrosshandlarLii Kdward WillKdin ^:^iL■soll, i. 
1S35, t i.^N5. Ä;<. dol I Ho.uho hriikscKL-ndoni i 
(iästriklaiid (S t o c k h o I in). 

2) Ciiristian, i. I,s-I2, l)riiksa:4are. statsniiiiistcr. 
t IVll. (i. 1M)5 '-'/Il III. Anna Chailotta Joscluui 
liUbhnk, i. 1M4 Vt. Ä.u., iamtc harncii, lins i 
(Icflc o. del i Mo^bo hrukscKLiidoiii i ( iii^triklaiid 

(S t o c k II o 1 111). Mara: 
(1 ) K r I -. I I a II WiUicliii. f. iS()() ■"/-., l>L-iRsin,i;i 
hiiiksa.u.iie. 1^ W O (S t (1 c k h II I III), (i. 
-'v-, ui. Anna Julia .AI (/ / /( / / (/ a l:ri(Si 
l^M -"'/il. 1: r i k Cliiisiiaii A./7^//(//;^^('/^ i. l.^'^ii '"ui- 

Gerald Willuliii Kiisiiiiii-^soii. t". I'mi2 '-'/in. 
(2) Cl c r d t Auiiiist. i. I S(,,s -;.-,. kapten vid Svea 

artillerirc«:tc, ;i(Jiutaiit lio^ H. M. Kdiiiiiiiccn, 

f. d. adiutaiit lios H. M. Koiimi.i;- Oscar II. O II 

S Obmt, R S O, R Fr Ii L. R Rr R Ö O .? kl. .Au. 

ikl i ri.lffurs liruk i (iastriklaiid saiiil au. o. 

hch. villan k ii.u sli y J d an (I» i ii r. lio I ni). 

(i. l.SM.S '*/io Ml. 11 c r II a Ulrika Kristina Siidcr- 

hivliii. f. 1S7.^ '-/t. 

I5ani; 

R a « // .\' Alina licriihardiiia, i. 180() '-'/t. 

Karin Cicrty Aiiiulia, f. I^''7 "'s. 

r; c /■ (/ .-Au/zcs .\f«/7(/, f. I'>ii2 -''/'I. 

Christian Willnliii Cnrdtsson. t. I'^il5 --/.f. 

H I r c / 1 WiirKania. i. T^H'' '■/(i. 

Tu '4 c Cnrdl^^on. l. l'Ml "/i. 
(.<) /;■///; Mailulda Clin^iina. i. 1S73 -'/i. (i. ls''7 

■'/i:' ni. prakliscraiide lakareMi, R N O, nied. lie. 

Carl O ^ c a r Oliii. i. I^().^ 'Vn (Stock- 

hn I III). 

(I) r u I I: C Oha. i. 1^7.s '"'/u, ci\ilin.ueiii(ir, lujt- 

inueiiii.i' (S t'uc k h ()'] 111). 
(5) S i a n c Kiiiiiia Ulrika. I. l.sN-i -"/-■. (J. I')!)-! ''/i 
111. kaptenen o. liattericliefen vid Llpi-lands 
artilleiire.uite, I. d. .ueiieialsiabs,.ff icereii, RR 
S:t An O ,i kl., /, c n ii a r t Lillicliöak al dalla- 
rcd Hill Kathdik. i. I.s7.' " '■, (V p p sa I a). 
.3) Julie Willnlinina Ulrika, i. 1Mp"''i. Ä.u-. del i 

Hii.ulii) hriikse.ucndom i (Jastriklaiid (|-'aliiii). 
4) A I! ii II st. f. IS-iy '7.i, bniksa.uare, (irdi. i st\ rel- 
serna ftir (iefie Ockelbd i;irnv:i.usaktb., raiite- 
II. kapitaliorsakrinusansialteii i (ieflebnr.us lan 
u. (iästriklands brandstodsbolag. K' W O. Ak- 
hritleuarden i (iefIe o. del i lloubo (O s I a I t- 
fors). (i. 1NS'J '''/,i 111. Urita Smia Tlari^ui 
Bratt. I. 1S(.^ '/-. [.rNliS'll!ö.M :,(i7 

Ikd-n: 
/:' / ,s c niriiidii. i. ISwii ■-'':,, anställd a bank i 

(ic f 1 c. 
i' il II) Aiiiliist. f. I^'M ''.1, oMiccrsvdldiitar vid Svua 

artillerircic;tc. 
Kn ut. \. 18''.? '"/ii. 
B i r '^ er, i. iS<'.S -'/i. 
/, (/ /■ s All Lill si. I. i,s')s -■'/.,. 
M a i- 1 a lliri^iiia. i. VnU "Vn. 
11 r i I i. i. iviM) :/.,. 
.i Knut Wilhelui, I. iSi4. hruKsiorvaltai-e, t 1S()(), (i. iii. 
Wilhelmina Lo\ isa Soiiiian. f. l^Jd, t IMiC). 
Harn: 

1) H i I III a Siiiiii Idvisa. i. is.Sd " ., (t" a I ii n). 

2) Arthur lulviii. f. Im.ii ■"".., niaiur vid \ astiiian- 
hinds rr.u:tc, (irdi. i ^t\-|\lscn tdi" (iMtorps sinanu- 
ämnesaktb.. K' S o. Al;. Ihis i St.ickli<ihn, villan 

Varlideii i lali ^lv\ i H.)L;h(. (V aste ra s). 

(j. lS.s<^ -'/s in. Aiinii \l n I Ii i I d a Clirisiiiui Vlrilui 
Stitlau^tui, t. bs(i7 ''i. 

Mani: 
,'V//,s- Arthur, f. Ksuo '-'/.s, kadett vid KiistariilkiiLt. 
Siri Maria Muthihia. f. 1892 '7io. 
M a r ii i t Auna Wilhelmina, f. 18Q5 "'/u. 
Marianne Hihna Julie. f. 1902 -'/?. Lundström 

(Irran Risiiigc). 

il. .11 liil^l känd., af ilrlllci sliikl l.lllHl-ll.Mn, -nlil U|iliKilV 

vajd .Ml- «.-.ll..ii-.|,un. ;ii- .fon Svriis-.,,n. l,..iHi,. i Skiill.^sfaH 
UisillRc surk.'ii i (itoiK;nl:incl. hv.iis -;oii Svni .I(,iiss..ii. C. 17: 
t ISi:;, likiilcilcs liniid,. (liir.sl., var ;;'. i„ l!ri(:i JoiisiioU, 
r. IT.tO. Y 17S0. SliikhK ■( aiil..::s .-i T ,l..|-.-is snii iicia iisl ri,.ii .Anders, f. I7M. ekdnonndirekt.ir. direktor vid lk•r.ulan^k:( 
irad.uarden i Stocklinhn, t iSd.s. (i. \S\A ni. C:itliarin:i 
Mar.u:irela Lnndlier.n-, I, I7.S9. t IS72. 

1. iMednk, I". l,s|5. dnekt.ii- \ id lUn.^ianska ti;Kk;irden. 
t ISDO. (i. |s,S(, III. Aiiii,, liilianna l'alk, I ISl". t 
1S().?. 1) Karl Iridiik. i. I^S^ -' .,. inariiiii.lcndent al 2:a 
ijr.idcn \id K. l'lottaii, iiitciidciit a iak(.'n->kaj)s- 
kciiitoiL-t vid Il.ittaiis stalinii i Stuck h (i I iii. Aii. 
'-'.. rorsho 1 Västmanland. 

.') /'(T Axel. i. 1.S59 '■■'/u,. As. >;ard i Iminas i l)a- 
larnc o. \''-j Forsln. i Västmanland (S t o c k Ii .. I m). 
(i. 189-4 'il m. ,lenn\ MaKiiia Kililman, i. ls()fi, 
t 190-1. 

Mani: 
■ A II II (I Jciiiiy Siilia. i. 19(),^ '■'/.-,. 
.V / / s Axil l-rcdrik. i. 19114 ■'/,;. 

Carl HcniKtii. f. I>.'n, hcry-iiiaMaic, t |9ii2. d. 1 mi 

I.S57 111. (iiista\a l:lisahLt PlantiiiK-( i\ iiciiliaua. i. I,s,^7, 

t ISMI. 

liarn: 

1) Aiuliis II c r III a II. i. l,s.=i!s -"*,.. teol. d;r, iil. kand., 
förbtc tcnlduic professor o. domprcjst i Uppsal a. 
professor i k\rkoliistoria \ id Uiipsala imiv ersiiet. 
kyrkoliL-rdc i Uppsala o. \aksala iorsamliiiuars pa- 
storat, xicc prases 1 Uppsala domkapitel, ins|)ek- 
lor ior \'ast).;')ta nation o. Prins (iiisiais skola i 
nämnda stad, ordl. i ky rkoliistoriska loreiiiimeii, 
L N O, Off S Albr O. R N S:t O O. L ^k S. L M \ S. 
(i. 1H9() 'Va in. friherrinnan Cnitiinl filisahii lic i- 
il i s vnii /:\s(7), i. ISh-l -''n,. Ii I c II il a llcidls CllsUlVtl, i. IN91 "V;. 

Ragnhild Julia FAi^ahvt. t. IS9.? -'";'.. student 

\'id Uiipsahi uni\eisitet. 
Anna Sofia B i i i: i t I a. t. 1n'^-1 ""i-. 
-') Carl Jakob. i. IM.n'-'/.-,, iil. kand., iiiKeiiior, \< \V O. 
Iniieli. Aii«. Setterwalls 'lekniska fabrik o. A. (i. 
Wiréns t\al- o. parlxinfahrik, häda i S t o e k- 
li o I III. (i. IS9() -7-, m. Louise .■W/i.v/s/r/ licrli- 

llillS. f. 1,^.S9 "';;. 

Louise (.arola dii^taiva. i. IS9| -''!». 
Jonas Ii II a r Alurd. I. IS''.? -','-. 
liva AiiKiista Llisahel. i. 189-1 \':. 
A II d r c a Olmi Solid, i l.s'-^) "' 1 1 . 
3) Joliuniia Ii I i ^ a h < /. i. IMiN '- '-, (S t o u k h o I ni). l,rM>STI!oM .-|0 

4) I: r II s I Hialiinir .Uiluiuiws, f. isTl '"/s. p.istor \ n 
:>;tbb;its,l)crKs uldcrddnislieni o. siiikliiis. sckiL-tc 
rare \id SabhatshcrK^ hrimii^lasarctt, S\ciiskak\i' 
kaiis missioiisstyrOlscs Dnibud fiir S t u c k Ii n I m 
kK. sillan njDi-kuddui. ()slcr^kar i Upplaiul. (i 
1^(12 -'/i III. (i ( r I r II d Tcnsia Ihrmnan. i. I.s7 

Hani: 
C(//7 H i u I III (I r. i. 1^11,^ 'Vi. 
I II ii i' i( e r (I Hulda Maria, i. NOö '/-. 
(iiistaf Ra Ii II vald. f. \Wb '-'/s. 
Maria Gertrud (iiistatva, f. \'-h\1 -'/n. Lundström 

(trän Södertors). 

W ..ll..h-iukl al -.H.IlMllkl ,„.,i.-,-iaiMl,-kl UI-|MMim, -.„, Ill 

^linuiKligni l..'llo h CL-ii rll.T ,lr Cl..,,, hvilkri ii.iiiiii i;,rs 
riirsvciiskadrs Ull .Sjiik ...Ii snlini ;iL' okiiiul ;,iil.-.|iiiii« iiiLli-mli- 
lil! Luiiilstriiiii. Sliikloii var umliT ri..i-u Inl l...sall vid S.i.l.r 
r.irs linik i ri.phuhl. Iivarrsl iihlstc med ^akr|■llrt kliiidr -^laui 
radri-ii. KiillvMrru y.a<-liiis lanidsh-iliu. ^. ,„. .Iidlai.a llcl.ii 
Siirv.Tströiii. liodd,.. Dessa makars s„ii var kvrkolK rd.n i,r 
li.d|,n.dikaulrii. lyn.rrssnr .I,,l,aii I.iindsl riiin f. liOS. . IM'- 
s.,ii, i sin 1,'-(P2 inKansiia ^'illr lyd llcdvii: Ilrlnia 'l'li..riiaiidi. .lollan .-\u.:;iisl, i. I,sii7, cxpcdilKiiissckrcUrarL-, t l,^^^. 
(i. I.s4i 111. Fredrika Cliarbitia Haimcii. i. \^2f\. t 

Mani: 

1. i'al>iuii I sid ur. i. l,^-l.^ ' ' ,, k. .sekreterare, i. d. 
.ijod^äKare, iorfattare, I. d. kanslist vid K MO. R .\ ( ) 
(S t (I c k h o 1 111). 

2. S i fi r i d Maria. i. i.s45 --/m. (i. ls7i) '-'A-, iii. kai.i- 
mar,junkareii Malte (iiisial H i ii r i k Sticniaraiiat. i. 
IS-H 7i. Äti. .^^alrii inrd SiKridshur.ic i Smaland 
(S i « r i d s b o r k. i" r i ii n a r \ d). 

.5 1: r II ^ t Andreas .lohaiiius, \. l.sö.i '*.i, artist (nia- 
kirc). (S t (1 c k h o 1 111). (j. i^^(l "/.s ni. .ureisiniiad 
.MatiiiKhi Chrisiina K'udeiiseli.,ld, i. l.s.S.S, i" jsoo. IJarn: 
Matliildii Fndilka (Dicky). f. ISM '''/ti. O. iQli) 

-'",'11 lu. kaptciiLii o. koiiiiianichcfcii vid V;istk'ötii 

icjiae, RCirFiO, Ii en :^ 1 Henry liay, i. IM'.^ 

-■'/u' (S t ock hul 111), 
Carl Oiistut Auiin^t {(iöstu). \. 1<S^2 ""'/i-', reserv - 

löjtnant i Umilands artillerii cK:tcs reserv, e. n. 

hofrättsiiotarie (U p p s a I a). 
Anna Cecilia, f. l.sS4 \'s. (i. \'n)A ''/„ m. kapteiuu 

(I. kuiiipaniclieiLii \id V;ist.i;(ita re,u:te Cnislai Ivar 

Ihrnliardt. i. \>1\ "',1 (V a 11 e r s h v r k). 
Idliaii Aui^nsi iA:~;ii. i. IS''n ^1,. uiiderlojinaiit \ id 

l.ifrc«:tets diaK<jiier. 
Kar! M a ii n n ^ /■<id<ir, i. l.sys '"/i. Lybeck 

(svenska släkt)»reiien). 

rslaiLiiua li-;iii ■rvskl;iiH| nch sk;ill Ii h-aU' liivdlriiuuiii ;il 
,!69, t 172:;. Hans 
711, t 1780, iKUle I v: 
. 174'J, t 1S19 siisoiii 
.ITU blol stamradi^r 
lIi den seiiiu-e fiii- d, l.ars iWauiuis, i. l/wo, .:;i..ssliaudkue i \ astervik, t 1897. 

O. 182,5 111. Ulrika Maria de Maré, f. KS(M), t \sub. 

Harii: 

1. .loliau Uustai, 1. is^o, tcie.LiraikiHiiiiiissarie, t ks.s-1. 

(1. lSli7 -/u, lu. Ircdrianc \\'ickcnl>crii. f. l^■^l 

-"'/s (S t ock 11 .. i 111). 
1. S o v II i c. I. l^-ii <\ a s t c r \ 1 k), 
.•i. lliure l-'rcdrik Bal/ar. i. IS.^n. i;..dsaKare. t lvii,r 

(i. 187-1 '^/•, 111. Anna lilunian. i. Ks-1-1 S.. .^.i;. 

Odeiisfors, l^i.kiiiue, Oslra^^aid m. del i Hesselln torp, 

,illa i r)Mcr',;ollaiid ' .S i ,, c k Ii n I 111). 

,\l <; i,' // // s lyiirl Tlinr(^-.(in, I. IsM '"'ii, hiitii.Mit \ id 
..\iidr.i lir.;reii,idierre'^:te( (S 1 ,, c k li o I 111). A. Carl Ulrik SauiUL'1, i, l.s.^,^, .uodsa^are, t lynö. (i. 
l.SfiW 111, I: III III y Schiiidcr, i. ISSd --/r. A'^. W i ii d o 
iiilhI uiidcrl,\daiulc i ShkiKukI (I: d ^ 1. r ii k). 
I^ani: 

1) Lurs Thore Carl, i". ls7(l -"/>, kaiitt-n i A^mha 
liftirciiadicrrc,u:tcts re^c■r\. Au. A.^vik c. Krakvik 
1 Smak.nd (A s n i k, Sk c p d s k a i d c u). (,. 
lyiHi '7,, 111. Mun il Uiinla. f. 187(. ^"V.. 

2) t/ / / « /:'//;/;;(/ Z;7ä(/ Luroliiui, f. l,s72 -'7i. d. l.syt, 
^'/i^ 111. kaptenen vid Andra iiiKreiiadiei rc.u : tel, 
R S O, Helmer 1'riliof Kindsiraiul, i. l,s6i '/i 
Ag. Duseborg i Östergötland o. Haiikcstad i Sma- 
land (IJ a n k e s t a d. St o r s i (i). 

.3) A II II a Maria Soliii, i. 1^70 \'io (V i n d ö, k: d s 

4) Carl Helige Bulliar, i. I,s79 7i, uodsa^^are A- 
'). iKh, i-(i,u cl v i k i Smaland (V a 1 d cm a r C- 
^■'l'')- <i- l"il'^ 'Ai ill. Na II me \\al!en(?erK, i. 
1^^,S ■'•-.. 

Mani; 
'.' (/ /■ /, I, l'viiu '■'/.,. 
0/;,'(/ Lila \aiuiie. i, mil -'/,,. 

5) G II s I a I Thure Carl .-\/;,^7/s/, i, lss5 -"';,■., hikciikm 
Biisatt i Argentina, 

()) fiiiiiiiy Mia flaniia Matliilda, f l,ss,S -'7,.. (V in do 

i-:d s h 1- II k), 

'-^. Anna Hilda I: iii e I i e. i. Ib4l '/„ (j |,s75 \', ,,, 

rii;;!ris';o'cr"''i'm)'-'""""' '"'"■'"^^- '■'''■'"• Löfgren 

(Irån Höjlsby). 

ill, (liir doss äldslo kände stiiiiUadcr, ^i.:n> 

17.S8, rar "boiuU' o<Ii luMiiinMMsluiikaic i 

.iTil" Kalfveuäsinälu. Uiuis s.)ii, Haiiicl I -i 

'^iJl*, auto}; sliiktjiainii,.( I.öfKivii ITiil' ,].i lri'i 

MlillillKJS rcyCIM.MlIc lilj liiisl I,;,- lUsM.MIrl |x 

■'iis SOI,, ins|„.k.„nu Nils I..-,,,,,.] I.öri;,-,.,,. 
N' Kin l:o 1701' „,. Cu.si.n;, I ..hmI,.!,..,-. r Äldre grenen: 

M, I L f i7.)7 kmiir iktsniost u. k vrkohcrdc. t ISM 
'''n li^2 n' Supiua ulnka KlnUh, f. isn.^. + l^^^- Ba t l«7.-i. (i. 
S44. t \Wi. ,. (iu.iai Thcodu,-. t, l^"' > """ f\' 
1S62 ni. KniiliL- (iusiava Kielicsti oni. i, 

liani: . 

,, ^;,„,. ,. 1M„^ -.. imcstandannna '- Hu^re al 
„,;„„,;, lar(>VLTkct lur ili.;kor i \ a s t t i a .. 

') ,v ( / .s (i II -^ i ti !■ '• 1^''-' "' "• ^^■' ,; , , . 

„cf..rs knpparserk (Åsar un,, 1 1. k , n K 
l.sys ■-';,; III. Ii o > " /' < <li(i'l"ii>i liiiihlrom. id <ira 

(i 

l,s(.; liani; 
A I i Gciinird Tlicoilor. i. IS^' |,'/ii- 
/;//;( Churloltit Mdiici. i. 1^^^ '/ 'j^'- 
Ån nu EnuUc Charlotta, f. 1907 • /». 
.^) S vr» T/«./(/"r, i. \^M ■"7:^ l"ts (Mian.u h 
K i 11 a ) 

straffiatf och lundisk cik vklopedi vid Stutkliol 

liÖKskol-, iiM d;r .V//S /•■;c(///A- btnnihcrK. 

,f,7,^ ■■/, (StncK liol in). , , r 

.^) (;h.s/(// 77m <n/.;/-. I. 1S74 ,, loitnaiit vid t 

k, lids iL«:tf (H a I in s i a dl. 
luhanna Aurora iHanna). '■ '^■'\,.-''f, ''■ '.'"' 
,„. kontraktsprosiui Carl .lohan KldllK■l;.^ i, t 

f /'('rrs /o/nm? i."lS42 ^/„. 1. d. direktor (S o d 
Ti, Ije). ' (i. l^f-ö ^'^ ni. ,VI,///< Z..^(MS<- /^'■'■.^" 
i. l.S-H -'"'-'. 

1) Bo (instal. i. l.sWi 'V'^'. ^■; "• li"ii-attsii.itarR-. k 
rtrarc i Nohclstiftdseii (M o c k h c 1 m). d-,. 
■7,1 111. Maria Kristina (Miai Krusc. i. I.^'l .S t I y Ahraiiani Bo. i. l^^^'^ /lu 

C, II n nar lirland Bo. i. .19it-4 "/■■.. 
,, (■(,,■/ /s((/:, I- l^(1^ ''/l. skDKsIorvallare \ 

Ii j i, I k a k r 11 k i .Aii^cniiaiilaiid. 
,1) i: I I c n Laura .Mana. i. I^'ii '/>. cxain. .^Niiinasn 

,i|,ckl.ir (!<; ns a r i o d c Sa i) t a t' c. \ r k t' 

1 j „ ;,) (j. i,s';(, -"/s 1'>(I7 '"11 ni, advokaten K, 

SiKiird Dahll.a.k. I. 1M>(| '-'■';.;- M.llCHEL .'I.. 

4) Claes Daniel, i. 1884 '''/■., extra jaKinästarc 
(P i t e a). 

5) Per Erik Olof. f. I,ss7 -''l-j, jur. kand. (Lin- 
köping). 

4. Laura Sufiu. f. 1844 '"'/-,. Q. 1867 -.h m. iandthru- 
briikarcn Axel Duiml Stålliamlskc. i. 1832 -'/n 
(Ln nd s, Visby). 

Yngre grenen: 

(jforg Abraiiam, f. 1829, niålaremästare, t 1883. G. 

1864 --'/ii ni. Jenny Charlotta Liuulbcrg. i. 1843 ^'7. 

Äg. o. bcl). hus i S t o c k h o 1 ni. 
Barn; 
1. Nils Abrahuui. 1. 1n72 '"'1-, kassör hos aktb. Op- 

tiiims (Väsl)^■). (i. I''ii7 "/i 111. H e I <:: a Torssaiider. 

f. 1875 '/n. S v (■;; Ahralniin. i. \ws "/,. 

2. Alina VAisalntli, f. 1^74 '"/:- (S t d c k 

3. Erik Wahleinar, i. I.s77 '/■-.. kniiK 


il 1 111 
irist ( 


Il 1 111). 
4. 01 Ka Mana Charhilta. i. 1n7m -"/i,,. 1 
Fredriks folkskoki (S t 1. c k li 1 m). 


ir.iriiiii. Maschel, 

SHiUtcii hihstuiuiuar rr:iii \Vi'sl iilial.-ii urh iullyttail.- till 
VästiTviU- 1 medlet af KilRMalrt med Aiulers Ma/chel, i. i 
Danzig H>\'A, t ICiUO. Dt^inies sim .Jacob, f. lliSU, t IT-jo, liaud 
lande i Västervik, luule sönerna Anders, f. 17U'J. t 17S0, liaud 
lande och radman i iiiimnda siad. som i sitt andra jiifle med 
M.irgareta Maria OIdekop var fader till Herman Georg (se 
ne, lan) oel, DidriU, f. 1711, t 177.";. likaleiles handlande och 
riMlnian i Västervik, sum i sill gitte med Maria Gertrud Wuli- 
m.in, t 17.S4. Inule sen.u ]ii<lrik (se nedan, yngre grcueilf. 
i:ii gr.'n af släkl.n har uUl.sttat tiU U.v.-sland. 

Äldre grenen : 

llcrinaii (icdr.i;. i. 17.S4, (ifverdirLkt.ir. t KMO. (i. 2:n 
I7')2 111. l.oMsa Sjdlicr.u, f. 1772, t I^il7. 

Carl liRlrik. l. I7'H, knullbriikart, t |,S(,(I. (,. 2:o 
ni. Sdli.i Lcuniiiia Dcliihm, i. Is24, t ISh.k 

3.1. ) o skur Didnk. f. I.s5.^. lu.tdlanarc (Brook 
1 y Ii. New- York, Nordamerika). (i 
Ks.s-J 111. Ulrika Linia A/o/ycs.s^)», f. 1852. Uskiir Turoll. f. 1^84 ''/c, hanktjansteinaii 
(B rouk 1 v II). 
2) Hjul mur Tlicodur, f. KS55 "'/V, traiikdircktur 
vid statens uirnvaKar. RWO ((i u t e h o r k). Yngre grenen: alirikör, iustitiebortcrTiästare, t 
. (instuva Westerherji, f. 1756, 
Ma.i^^daiena Cecilia Berginaii, f. Didrik. f. 1752. k Un 

IS27. (j. l;o 177^ 

t 179-1; 2:<i 17'v.S 

1766. t KS.^7. 

Siiner, i l:a giftet: 
1. Carl (jiistaf Didrik. f. I7.s6, kladesfahrikör, hand 

lande, t 1S7(I. (i. 1M4 m. l\-tr(niella Maria Alober;^ 

i. 1795. t 1^411. I) l-ruiis l-rcdnk. {. 1,S23 "/r, vice liaradsluiidiiiK. 
f. d. anditin- vid Värmlands reK;te, f. d. lansiiotarie 
i Värmlands lan. f. d. oinbiidsman i Värmlands 
liypoteksföreiiini;. K W O, R N (» (Karlstad). 
(i. IShl -",'9 111. Ännu Cliurlottu Lilliiliöök ul 
Oiillarcd inh Kidlhuk. i. 184,3 '/V 

15,irii: 

(\) Didrik John Willulm, f. 18()2 7?, kassör i 

Väriiilaiids livi'oieksfr)renin.ic, kamrerare hos 

Värmlands läns landstini; (Karlstad). G. 

1S94 'Vt m. /;'///; Maria l.ysuiidcr. f. 1871 K o 1 1 hinw. Didrik, f. 189? ''/i. 
(2) (} er t rad W ilhclminu. I. 18()7 "/'. (K a r 1- 

s t ,1 d). 
(,3) // ; / (/ ,( Mandulinu. i. 18()8 --'V? (K a r 1 s t a d). 
(4) (] a s i a i Didrik. i. 1872 "/g, kassör vid riks- 

b.inkens aldeliiinjiskontor i K a r I s t .i d. (j. 

19(1,3 '"/i, III. 1: 1 v i r u Mana lAionora Akir- 

mur k, i. 1878 '^^. Ikini: 
I II ii r i d Anna lilvira, t. 191)5 ''/i- 
K il r i II Maria Elvira, i. 19(t6 "Vh. 
a a st a I Frans Didrik. f. l'X)8 '^i;. 
Barbro Britta Elvira, i. 1909 'Vn. 
Kerstin Hilda Elvira, i. 1911 "!i. 
2) Gustaf Carl. i. \^2b. j;roshliaiidlare, konsul, t 1887. 
G. 1859 111. A n n a Helena Eiiphrosyne Enibrin:i, 
i. \X34 '''h (G (1 t e b o r s). 

Son : 
Erik Gustal Didrik. i. 1860 '7-', kapten i K. Flot- 
tans reserv, kustbevakiiinKsclici i Hallands samt 
(jöteborgs o. Bolins län, R S O (G ö t e b o r k). 
G. 1884 -"V 111 ill- Betty Amelie Natliorst. i. 
18hl -7iu. 

Hani: 
./(//■/ Didrik .\'allii>rst. i. 1^S5 'Vn. banktjaiisle- 

niaii (G ii t c b o r j;). 
Elsa. f. 1.SS7 Vi-'. G. 191)7 '7ii m. lujtiiaiitL-n 
vid Vaxliulnis ,icrcnadierreg:te Emil Vilhelm 
O e u r ^ Larsson Block, i. 1879 7s (Villa 
K 1 s e K ä I d e ii, Oscar- F r c d r i k s- 

1)0 i-u). 

i 2:. I uiftct; 
2. Fredrik Julian Didrik. i. 17')S. skeppsredare, landt- 
brukare. t is7(.. G. Is-I.s ni. Hilda Floisa Kydströni. 
i. \S2A. t 19(17. 

liarn: 
Sofia Cecilia lEIIai. i. Ks517l.. G. 1870 "/i m. 

bankdirektören Adull Wilhelni Petri, f. 1^44, t 

1904 (\' a X I o). 
H ild a Didrika. i. I.s5.: -'a (11 v e t 1 a n d a). 
Lorentz Franklin, t. Is.S.t, bmKniastare, t 1903. G. 

1893 7'n ni. Amalia Matilda Askherii. f. 18()3 '/V 

(S t ock h o I m). 
Clara R o \ c I a n c. i. Is.S.s '/n. (i. bs^y ^''/.-, ni. k\ rko- 

lierdeii i Wisii-.i Nv pastorat ai Linköpinjrs stift 

,V//,s (liishil UuKcr. t. 1S5'^ -"/:, (Motala). 
M ar I a. l. Im.h ". ■. (11 v e t I a n d a). Magnus. Släkt af judisk bönl, ;miiu lukuiii till rivorigL- i multfcu af 
l700-taU't iiietl Elias Magnus, g. ni. Malkr Ilii.-.li. Doun.- 
s>ju, liauilhinai-u i «.i.jti'li<jry Lazarus Klias .Magnu-. I". ITTn. 
t ISr.l, f,-. 171.17 111. il.itil.la Ilmi-iqufS. 1'. 17i'.7. v Is-j.-,. var 
fail.T till 

t''inamicl La/ariis, i. IMl,?. .urossliaiiLllai c, "i" l^Th. d. 
18.30 111. .Iraiina W jilniru-, t. IMI.S, t 1^7'). 

1. Simon All)cn, f. iN.ii handlande, t vn)>,. (j. l,v..S 
'■•'/.'•, iri. Llcdiiora i n u i ^ i iiir^unlnru. i. 1^^2 ^-' j 
(Gö t e bu r kO. 

2. Kdvard Otto, i. IN.35. ,i;rob.-,liandlaie, t luu7. ii. isoo 
-"/i2 in. Blomma A lida EUiat, f. 18-1() -'■',;. Heb. eKe! 
liiis i (i ö t c b o r k. 

Adoptivdotter; 

ti el c na, i. ls77 " .■. (j. I W5 '-'■'/ u in. liaiidlaieii 

B en ii t Gunnar Daliliiieii, i. LSb*' \'.i ((i ö t e b o r k1. 

i.Ailoli. I. 18,^1) --10. j(ri>bbliaiidiare i (i i. t e b u r .:,. 

Äjj. Alinekan i \ asterKötland o. Iul^ i luiinnda stad. 

G. 1873 ^''/u III. Ullen l'unny Raplniel. i. l84u -'■>. 

Döttrar: 
S; /•/ LV/sr, i. Is7,t -'"-i. 

Karin Gölilda. i. 187() ^'■'/n. (i. I89u '", ■, in. '.^ross- 
liandlaren i (ioteliorg Mårten Wilhelm Lin- 
ton. i. 18fH -■;,. 
A n n a L i .s a, i. \sT-j 'i-. 

Gertrud Jeanna, l. 1883 -''/.o. Ci. i'v(it, ■'",., m. lo;i- 

naiiten vid Lilre.nitets dragoner Carl Emil Otto 

Trägärdh. f. 1877 ''/to (S t o civ ii o I ni). 

4. Ernst Samuel, i. 18-11 --/i, f. d. .lirossiiandlare. ordi. 

i styrelserna för ,il\tl). (iöteborgs . ris- 5c valslcvani, 

• Alniedais fabriksakib. n. 1. G. Malmsjö aktb. Ä.u- 

liiis i (i o t e Imm- .g. (j. l87o -7-. m. Henrietli 

Meyer frän Danmark, I. 1851 '/t. 

ikini; 
1) Lisa. I. 187(. ■■" .. (1. l.^'^8 ■-'■■ j 111. i.M.ste verk- 
ställande direktören 1 Skaiidma visk.i kreditaktb:s 
afdeliiinii.skinitor 1 (j '. t e b n r x". M\ relbeledanioieii 
i VastenciUland (iolelmrus larn v.v.;N,d-.tb.. 1>JN(). 
IvMV O, Herman Mannlieimer. i. js,,; -^:. MAI.M .-,17 

2) Emilia Soiihiu. f. 1877 '■-/a. (J. 1897 -''/i in. niäk- 
liiren i iiniiaii WiKclius ik Fiirstenberii' Harald 
Fitrslciibiifi, i. 1871 7g (U ö t c b o r «). 

3) Jeanna G ö t Ii i I d a, i. 1879 '■^i-.. (], iyo2 ■/n m. 
advok;itcii Johan Viktur S a m a c I de Marc, i. 
1S64 -"/',,. Ajf. hus 1 (i ö t e b u r K. 

4) f ;■ / k Louis. 1. 1884 '■'/i, ingen jur (G ö t e b o r g), 
n. 19(i(, 1" ,„ III. irihcrrinnan U a r [ a Eleonora 
LiliLiu iniiiz, I. isM ".-,. ) Erik^ Malm 

(trån Skåne). Äldste k:i 
Iliilsilliil... Mans ALLumi", i. 1815, Lindtbrukarc, t 1889. (i. 1837 ni 
Johanna Chfistcnvtn, i. IMl, t 1>84. 

Mani: 
1. .II. han _rhLiidnr, i. i,s41, k\ rkohcrdc, i.rust, t 191(i. 
'i. 18// -7 III. Emilie (Jiislalvu Ariiliumn. f. 184b 

'■' 11 (1. n d c r II 10. 

Hanna, \. \bls "v.,, lärarinna i liriiinnicrska skolan 
i Stock \\ o 1 ni. 

Elisabet II, i. 1881 '^lo. (j. 19()4 '''/o ni. lektorn 
1 iin.dLi-sniakt o. latin vid liogrc läroverket i 
wixio, ill. d:r Axel Wilhelm AhWeri;, i. 1874 

R II t h, i. 1885 -"!v2. 

I' er Herman Teodor, i. ]8,s() -",'vj. laiidtbrukare 

/ /( Ii i h o r i:, 1. 18.^8 ■■";-.. 

-. Krislilla Willielinina (Mina), i. 1847 -'Vo (Stock- 
iiolin). 

3. (I I of liirnliard, i. 1851 '/i, generalmajor o. cjief fur 
\. arnieiördelningen, foriitv. statsråd u. cliei iör landt- 
lorsvarsdeparieinentet, ordf. i krigshofrätten o. i direk- 
tionen otver (JMiinastiska centralinstitutet, KSO 1 8 .\1A1,.MST1:N uih STAIIMEKMAI.MSTKX 

kl., R N o. Ii Pr R () O 1 kl., R R S:t Au O 1 kl., 
Storoff Fr HL. K D I) O 1 sr., L Kr V A. Åk. del i 
Laxinans-Äkarp i Skanc (S t o c k Ii u I iii). (j. 1:o 
18S7 m. Snphia Marie An;<cld(irff. I. ISdO, t 1S89; 
2:() l.s'J() "^/iii III. iriliLrriiiiuin Tliuiiiusiiic Ulrika 
(Ty t l c) Banukiiw . i. IsdT -"/u. 
Mani. i .':a .uiitct: 
S (/ /; /■ a Tlioniti^iiu livii Joliuuini. i. l.s^'7 "'/i-'- 
1: (I v a r d Mir^mi^ Saiiiiicl. i. \)>w -"is. 
E v II liiiKilUi l'tiiihi. I. \^n\A ""h. Malmsten oc h Stahmer-Malmsteii. 

Sliiktru häi>Uiiiiiuai riiui ilrii frui liiiiis.>lad.,-u Ilaiubiu-j;. 
In.u-fSt äldstr kände slainradcni Herman Stahiucr gifte sit: 
ir,i;T med .\nua r.e|,ieiir~. Mailinsil.jllei'. Deras son Jiirjien 
de till MalmO. d.ir luiii 1721 gif'.' 
Hauer .leli ITUU vann lMu>kai, som 
.,„ Henrik, r. 17-:;. aulot,- vid niyi' 
11 1 el I er rodcdi^estadeu oeh duu s. k. 
■nen, niiiLjistriileiis filrsorg blef ufd 
l.iii;, ,hIi deg 17'J9 sftsoin kommis 
.indra gifte med Katarina Holona 
niMeii tader till nedanstiionde Hans 
fel lleiiiik eeh Karl Johan skafful 

- n Karl Adam liar atCriiiJiitagit 

I eih kallar sig Slalinier-Miilni- llaus (icoru, I. 1774. lil. iii;r. lektor, \nnsl. t 1^27. O. 
IMIO ni. Sara Kristina Kkelund, f. 179(1, t 1^71. 
Sdiier: 
1. Per Henrik, f. 1811. nied. d:r, professor, ö!\erlakare, 
t 18.S3. (i. l.s-1-1 111. ^;nlnla Kristina Margareta Härd 
ai Se.scerstad, f. IM.-i, t 1^8-1. 

Mani; 
1) l'cr .lolniii t: III il. 1. 184() "'ii, i. d. iiiiderloitnant 
\id (jota lilKarde, torste \erkst. direktor \id Skan- 
dinaviska kreditakh:s kontor i Malmö, R N O. 
R W O. ÄK. o. hel). \ illa K v 1 e k j o c k (M a 1- 
ni ö). (i. 1:0 KSM 111. Heiiriette Vo.uelin, i. l.Sbd, 
t l,s>si; 2:o 1S84 -"/lu III. H c r I a Maiiaiiu Char- 
lotta Dieden, i. 1865 ^'V;,. Slahnier, 1'. 


d.s:;, il 


>ig med .\iin 


ka Kr 


svarlvaremiisi 


are. 1 


dig ålder nan 
.Malmöstenen, 


nel Ml 


lagd ä Malm; 


-lad>. 


sien>laiidlnial 


ire. I 


l.iudskog biet 


Heiiril 


<;eorg, Iivilke 


IS bada .MALJISTIOX n, Il STA 11.\U:K. MALMSTEN ÖID 

Barn, i 2:a .uiftct: 

Alexaiulia Berta Emilia (l>ui!iia>, i. I^^7 '"/■,. 

Per Henrik, i. 1889 '■'/■-■, uiideilDJtiiaiit vid Skån- 
ska dragonrt-Kitet (Y s t a d). 

Han^ Johan G e o r i^. i. 1S9() --/ii, officcrsvoloiitär 
vid Skånska drakMuircKitet, l-Icv vid kri:<ssknlan 
(K a r 1 b c r k). 

l-r ed ri k. i. 18 W ='A.. 

2) /va/-/ /i(/(/H/ (Stalimer- Malmsten), f. 1849 '/u', ined. 
d:r, distriktsläkare i Stockholm. (i. 1883— 
1898 m. liicz Isahclla ^;rika \'ikt()rina Cadier, i 
hennes l:a Ritte. 

Harn; 
Roy Joluin Henrik, i. I8.s() ■'/:!, undcrl()jtiiant vid 

Svea artillerircKite (Stockholm). 
Karl Per Henrik, f. 1888 '/r', .student. 
t\[ a r i; ; I, i. is';il '7i-', student. 

3) /l/z/ifl Katarina liinilia (Karin), f. 18,5.3 ^''/'i-. (j. 
1879 -'Vii ni. i. d. ofverstelöjtnanteii. skriftstäl- 
laren, R S C), KS Albr O 2 kl., R Fr Kr (J 2 kl.. R Fr 
R Ö O 3 kl.. K Baj Mil Förtj O, R N S:t 0, R R S:t 
Wl O 4 kl., L Sk S, L V V S, Gustaf H n ii u k rö- 
ding, i. 1842 '^A) (Stockholm). 

Karl Johan, f. 1814, fil. d:r. priifessor, statsrad, laiids- 
höfdinff, t 1886. (i. 1.S4.3 m. Fredrika Sofia Rosalia 
•Anckarsvitrd, f. 18 is, t 19()S. 

I tt) 1 1 rar: 
Anna Kristina, i. IS41) -/s. (j. ls71 V« m. f. d. rektorn 

o. lektorn vid luiKre allm. läroverket i Karlstad, 

KW O 2 kl., RNO, LSkS. fil. d:r T e ,> I r o n 

Adolf Säve. f. 1842 -"'/r (Stockholm). 
Maria Heliodora, i. I84s -/.-,. U. ls76 '''/ru m. iiro- 

fessorn, fil. d;r t:rnst Kristian Ludvig Scherinji. 

f. 1833, t \x')7 (C h a r 1 o t t e II h u r jj, T y s k- 

1 a II d). 
Elin Charlotta, i. 1849 ''/u. (i. 1875 'Vt m. kaptenen 

Nils Viktor Hugo Örbom, f. 1840, t 1887 (K k ii o i. 

B j ö r II 1 11 11 d a). ;i; — MEr.AM>i;u Meister. 

Släkfi-u inkom l'r:'ui INuanieni ITM med rogementsfält- 
skäi-on vid Göta artilliTirtgcniento FiL-drik August Meistii-, 
f. 1706, t 17CS. I sitt Är 1744 Ingflngua 2:a gifte med Auiia 
Klisabeth Bauch, f. 1724, t 1777, hadt- han bl. a. bain sunen 
rhristian, t'. 1760, t ISUl, löjtnant vid flottan, lavars son, 
koniniendörkaiitoncu Adolf August Moistor, f. 1S02, f lS7i.), 
xai- 'J. 111. Matliilda Klenuui, f. 1^07, t lSb4. ocli fader till 

Johan Adolf Christian, i. 183^, kuiitLraiiiirai, t \W5. 
G. 1864 -"/a m. Emilia Cluirlolla Ircdrika \'(>ri!cii- 
sÅ-iöW, i. 1840 7a (Stockholm). 
i5ani: 

1. Axel Auiiu^l. i. 1805 ■"V^, öivcrstc v. clicl iur Karh- 
kroiia j;reiiaiJicrrc«:tc, f. d. gciicraistabsofficcr, R S O, 
R Pr Kr O 2 kl., L Kr V A (K a r 1 s k röna). U. 189() 
^"lio ni. Catliuriiiii Aiiiiiista Iziiiiliu (Carin) Taube. 
i. 1869 ^3. 

Döttrar: 
f V(/, i. 1897 -Vt. 
ni I en, i. 19U1 -"-■'.,. 

Z.Allan, i. 1869 --'/y, kapten vid K. Flottan, aldbtu 
instruktionsofliccr vid sjönianskarcns skolor, K S O, 
G M b g, R Pr Kr U 3 kl., R R S:t An O 3 kl., R Fr H L 
(S t o c k h o 1 ni). 

3. luiiegerd (Inga), i. 1873 --'/u. Ci. 1894 ,\i ni. kai-- 
tciKii i K. Flottan, inarinattachuii vid beskickningen i 
S : t P e t c r s b n r u. R S O, R liad Z Löw O 1 kl., 
R P S Bent d A\is (.). K' Pr Kr O 3 kl., L O S, G ii s t a i 
Rieitartl Staick. i. ImjS -.'i. Melander. Äldste kiiude slamfadein .lonas Melander, t. 17oj, t li^S, 
'. Mipral vid amlralitotsvolonliiriegementet i Karlskrona, hade 
~.meu Juhan Melander, f. 17r>U, t 1S;;9 som öfverstelöjtnant vid 
Ull tan, Uvilken i sitt törsta gifte med Ingeborg Cliristina 
Alierg, f, 175Ö, t ITUÖ. både baruen (iuslafva Fredrika, f. 
17ii.-., t 1.^73, g. m. kaptenen Erik af Klinl, f. 17.S1, f 1847, 111 Matliias, I. 17.sb, oiverstc vid ilntum, t 1864. (i 
Ml 111. Be.ita Cliristina Ulirlin, i. 17'»I, t 1865. Al KLANDER 521 

Söner: 
Johan Ludvik', f. 1S12, kommendörkapten, t 1^!'J^. (i. 
l:o 184S ni. Caroline Wieslander, f. 1821, t 186-4. 

Barn: 

1) N II It II y Ihalc Caroline, I, 18-4'J '"/n (S i o c k- 
holni). 

2) Johan Ludvig h c r in u ii, i. 1853 -'/», ingenjör. Ag. 
o. beb. Västergard i Narike (H i d i n g e b r o). Q. 
1903 ^"ir^ m. Anna Ircdrika Wctter.^ \. 1860 'Vt. 

3) Juhun Magnus R i c Ii a r il, i. 1857 ^'h, major o. 
bataljonschef vid Norra skånska infanterireg:tet, 
skriitstallare, R S O, korresp L Ö S (Kristian- 
stad), (i. 1887 "Vii ni. Martha Wennberg, 

f. 1858 '/:,. Julian S t y r b j o , 


r n. I. 1.^'^-! '"/■.. 
2. Carl Johan Knierik, i. 


IM 4, kaptenli)ji 


tnant, t 1891 


18-11 ni. .'\nna Cliristii 


le Wieslander, 1 


'■. IMN, t I^' Son: 
Johan Edwin. i. 1844 -''In, redaktör o. iit«ii\are at 
Ölandsbladet, ledamot ai stadsl"allniäkti;;e i M u r g- 
h o 1 ni, ordi. i drätselkammaren o. haniiistyrelbeii 
darst. Äg. gård i nämnda stad. (i. 1884 •''/,-, ni. 
Anna Elisabeth Edberg, f. 1858, t 1^05. 
3. Johan Albert, f. 1818, major, t 1882. (i. l84o in. 
Sophie A.greii, I. 1822, t 18^2. 

Söner: 
1) Emil, f. 1856 "*/.-„ öfverste vid Generalstaben, ai- 
deliiiiigschef vid to|)ografiska afdeiningen o. chef 
för Rikets allmänna kartverk, ordf. i Kristliga för- 
eningen af unge män i Stockholm, K S O 1 kl., St 
Off Rinn Kr O, K D D O 2 gr., K I^ S Bent d'Avis O, 
R Pr Kr O 2 kl., RRS:tStO 2 kl., RNS:tOO, 
L Kr V A. Äg. gärd i Boden o. beb. egen villa i 
S a 1 t s j ö - D u f 11 ä s. G. 1880 7io m. Anna 
Lovisa Wilhelmina Söderhielin, f. 1855 '^/g. 

Döttrar: 
Sigrid Elisabclh Louise, i. 1882 ""/», lärarinna i 
trädgårdsskötsel vid Eredrika Bremerforhundels 
laiidthiisliallniiigsskola (R i ni f o r s a). 
RiiHi Elisif Christine, i. 1885 ^n. Cj. 1907 ^V» 
111. kyrkoherden i Almby pastorat af Strängnäs 
stift T h e o d o r Alfred Linden, f. 1865 *Vii 
(A I 111 b y, (■) r e b r o). 
As I rid Sufia Willulinina. i. 1887 -"-'/t. hZu Kn.tma l.nvi^a OUn. .. l^oo "V- 
l-Kini; [•: l s a .Iciutiicllv Siilia, id Tcknihka lio;ibk. lian fil. d^T^^-Avr/ / o II c " " <' -> M(tliii(ivi>t. i. l: 

st,,Lklu)liiis hoviskola (H ii d d i ii K c). 
,. vn.r, 1 ISO'"'-''/" as-Tononi, direktör, lorcstaii- 
•^^ i ,f !,,■/),,, 'stads lolkhoKskola, R W O (Onnc- 

,tid') (i l.ssu "■;. 111. tihho Willnliiiuui U ;;- 

kitiuhr. 1. I^^Si '"/"■ 

Hani; 

Hni;.- /<-/'<"' -A^HT/, I. is'^" -/I; 

K»//</ Mana LU.alntli. '•. 1^,^|^./;:^, 

Ra Ii nar Joluiii Vm^vc, i. I^/^t /■'• 

/l(/;a Ebba Auiitisla. t. 18'.»» -/«. 

Kuno Johan Emil. f. IS^^ ■/n- 

/: s ^ r /■ Anna Snha. i. l'^"l /•■• Millqvist. 

■ I . .■ I' ,11,1 ,1 ir Hlil-l,- iii,'d siik,-lU,'l 
SvousU sbila ii.iii i)>i'i-" '• ■ ■ .^ ^-^,., ... ,Y3- ^111- 
Uiinae staiiifiiUiTi,, Ml- ■'""''''|~^',,: ' ,,,„,,,' ,;,.,l,.^MnJs liniU. 
liUidbo å friilsvli,iuiiKiii'l , ' ' ,,,j,,^|. 170U af li^U'- 

Kflor födelsooitcii iiul,''^- ""' 'V,,,.,^ , ^7.1:;. , 17^,2. guld 
lii'!!!;! söner, af hvilka ,l''ii .mi^;"'- j "y i"", ,•,,.,„ lii,, [lade soii-i- 
smrd och nistliallai'- i l.aii>l,i.Mi . > 1 =■ 

t 183(1. 

I.Carl Ciustai, i. l«l«-'^';i^-'^-% %i^^"l!;:, \f^- 
(j 1853 'Vi 111. Carolina Brovall. I. 1833 i.'. Ag. o. 
lib Rcdvassborg i AlfslH.rgs lau (L c u a). 

liar 11: 
C ar; lollan, i. 1855 '■'Vs, student, förvaltare a R e d- 

vägsbo rg (1-ena) 
£ /? ft « Cmf/ia. i. 1861 '/« ^^ t .» c K n o i nu. Charlotta (Lotten) Helena. 1. ISd-l --/s, kontorist 

(Stock 11 o lin). 
(i u s t a t (lottfrid. i. ISö^s -^''.-„ hmdthrnkarc (R c d- 
väiisbo i-K, Lena). 
2. Pur AiikUist, I. \S22, KiidsaKarc a S\artorp i Skara- 
borgs liin, t 18N-1. (i. IS51 in. Matilda Aurora Petters- 
son, i. 1S2.S, t l^Sl. 

Si)iicr:_^ 

1) .lollan A II ii a st, f. 1S55 "''/i', revisor vid riksban- 
kens afdeininsjskonor i Mariestad, styrelseledamot 
i SkaraborRS läns aliin. sparbank och i samma 
läns bra^dstodsi1olak^ Arr. o. beb. S i m ni a t o r p 
i Skarabor^^s län (Skara), d, 1S8,5 -■^1 m. Sara 
Alina Kristina IUi>lröin. i. KS()0 "V:. 

Marn: 
Johan R a .t; // a r, i. iM;s6 '-/'j, löjtnant vid ÄHsborgs 

re.ii:te (Stockholm). (i. IQll '''/'i m. 

Kerstin lirikson (fr. Rydiioliolni). f. lNS'J-"/i. 
I n s e b o r j: Maria Matilda, f. ISQd Vij. 
Torsten Harald, i. \S'-)A '-j',. 

2) Carl O s e a r, f. 18,57 ^''/i, aiiroiiom. tjänsteman 
vid Smålands eiisk. banks hufvudkontor i Jön- 
köping, ledamot af stadens folkskolestyrelse. 
Beb. cKen gård i nämnda stad. C]. ISy.'^ ^/u m. 
Tekla Kajsa Eleonora Hostroin, f. 1.s5,t '-/t. 

Barn; 
Elsa Maria. i. ls^>4 ''/lo. 
Af (/ r I a Matilda, i. 1S96 ■"/,-<. 
Carl R o b e r t, i. 1S'AJ -''/i,,. 
A n II a Inneaerd, f. l')().^ ^/H. 

3) Hatio Viktor, f. lS(i4 '%, fil. kand,, skrift- 
ställare, lärare vid krigsskolan a Karlberg, arméns 
intendeiitiirkurs, bröderna Pahlmans handelsinstitut 
och Stockholms borgareskola, styrelseledamot i 
svenska iniblicisteriias pensionsfiJrening (S t o c k- 
hol m). 

Ä.ldre gren af släkten: 

.lollan Thure, spimiare i Norrköping, t. (i. 2;o iii. Sofi.i 
Ulrik.i Lindholm, t. 

Dotter: 
/: / / ;; Solia Marin, i. lN7y -/t (N o r r k ö p i ii g). Montan. Släkteli iKirslaiiiuiiir imd ;ill sakrrliri Iran rii till Nora 
bergslag inllytlad vallon IMcrrc l.aiiiliL-rt, Inais ^oii l.aiiiberr 
Teisson i\'ilaii i ;,hil<-l al' l."iOU talet var lin };sl'i'iiksiiJkare i 
Xoi-a sofUcD och under aren ]nuij -lOi:'.» innehade heniniaiiir 
Hora diirst. ll-aus sensuu I-anibert rersson, j HJ')~. Uoinmi- 
iiisler i Jiiniliuås, aning släUlnanjiiet .Meiitanus. livilkel för- 
kcrtuUes af andre sunen Hrik Monlaii, t ITl'5. bi nksliirvaltare 
och g. in. lieala Stoekeiist riini. r:rik Menlans sonsun land>- 
kaiureraren Erik Montan, l'. 1748, i l,'^!."., liaile i sitt löi-sia 
gifte med Kva Maria lliiltlierg. f. \7r.:,, ; I7s7, s.>iicii 

WilliL-liii liiik, i. \n'>. bDi-.uiuästaiL-, hi.i;iii,ui, t 1842. G. 
l:o 18(14 111. Cliriitiiui Lovisa Alilhoii;, I. I7S-I, + 1809; 
2:o IcSll in. r;iisabetli Kleoiuna fruiick, i. 17s2, t 
1812. 

Söner, i l:a knftel: 
1. r.uk Williclni, I. 1S07, advokatiiskal, t 187U. (i. 1S.37 
III. .histiiia Klisabetli Staaff, f. 1817, t 1882. 
Ha in: 

1) .1 il s t i u u MandalciHi, i. 1841 '/-•• (i- 187(1 '/i- m. 
kaiiircrareii, vice liuradshöfdiiiKeii Carl Claes Abru- 
haiu (JMtlier Westman, f. 1842, t 1892 (Stock- 
ii(. Iiii). 

2) Henrik Albert, i. 184.5, l^apteii, t 1909. (i. Iti^-U 
"7u 111. .4 /; ri a Maria Viktoria Stninibcri;, i. 185S 
^-/lu (S loe k 11 o 1 111). 

iiani: 

Annie So/ia Jnsliua, i. 1891 '/s. (i. 1911 '"/to 
111. e. o. hofrattsiiotarien, jedaiiioteii al Sveriges 
advokatsarnfniid, Gotthard A r t Ii n r (InUberg, 
t. 18M -"A. (S t o c k ti o 1 ni). 

Görel Elisabet Wilhelmina, i. 1893 '-,/<;. 

tlrik L a ni bert, i. 189b ^Vio. 

3) Pehr 1'erdinand, i. 1851 "/a, kyrkoherde i Husby 
pastorat af Västeras stift, kontraktsprost i Hede- 
iiiora kontrakt (D a 1 a - H ii s b y). (j. 1884 '^s 
111. Matilda Maria Elisabet (Tilda) Cornelins, f. 

ISdU '■';!. 

15arn: 
/;" v a Maria lilisabet, f. 1885 -''/u. 
Ritt l:tnv Ju^ilina, f. is.sd "/lo, lärarinna (Stock- 

ilol III). .MONTKI.IIS 325 

Ester Mittildu, f. 1S8S "Vn. 
Märta Sofia, i. 1891 -'Vr. 
Pehr Erik. i. 1895 '%. 

4) Carl Otto, f. 1853 "Vu, vice president i blan- 
dade domstolen i Alexandria, f. d. liofrättsassessor, 
K N O 1 Id. (Villa M o n t a n. San S t e [a n o. 
Alexandria, f: g y p t c n). G. 1901 '-/l- ni. 
Fanny Maria Adclc Bohm, I. 1869 -^'l'. 

Döttrar: 
Arta Maria Jastina Mansouraii, f. 19(I2 -"/m. 
Ulrika Willuiniina Constance Alexandrine (Ulla). 

f. 1904 'Vs. 
Fanny Sofia A^nes Svea. f. 1911 ^'/ti. 

5) Gustaf Edvard, i. 1857^^/11, vice pastoratsad- 
junkt i ^'nsell)rekts försanilinK i S t o c k Ii o 1 ni. 

i 2:a Rittet: 
2. ^;rik Carl, f. 1,M2. fargerifahrikor, t 1^73. (i. 1843 "As 
rii. Jeanna A u v: n s I a Willielniina lioriiströni, i. 1823 
V,i (Fa r i;e I a n d a). 

Döttrar: 
// ( / ni a Aniinsta Lovisa, f. I.s44 ''/s (F ä r r e I a n d a). 
Eva L o a i s e Amalia, i. 1858 ^"/h. G. 1886 ®/u iii. kon- 
traktsprosten, kyrkoherden i Färgelanda o. Öde- 
borgs församlingars pastorat A n d c r s Niklas 
Beckman, f. 1857 ""/t (F ä r g e I a n d a). 
A n n a Emilia . \. 1862 -"/d (Karlstad). 
Gerda Hedvia Maria, f. 1S05 Vo (Karlstad). Monteliiis 

(Uppiandsslakten). 

.■■ililstc Iciindi- blaiiO.Hlrni Un- dcima bUilU MoiUelius (som 
i.j iir bcrryiubid lucd cii Ti-fiu Ivaliiiartriikicni liördig släUt iiird 
saiiuiiii iiaiiun var l..aid.-u lians Maus^.Hi i Iloliabi-u bv i 
'lil.blr s.hU.-ii. lla.miiida li.äiad I Tiiiilaial I , g. iii. Kari Kr> 
il. .Hrr. Ili-ras s.ui J.iliaii Mm, |, .lins. i. ICs:!, j ITDs. |ijnsl iirli 
K.Mk.ilii.rd.. i i:,!,.!,,, (1 i,|,l..,i,di hade i sill Kifl.. nird M.ir^aivla 
l;i-ala liiirJirr, i. 17i)l. "j 170."., lio baru. diiriblaud sc.ij(.|i W-v. 
luajui- ,M.h koiiiiii(.iul.-iiu i .Malniii. bvilkeii iiiidrado .släktuainiift 
I ill .Muiitell (so deiiiui släkl) »rb soiicu Aim'iisliu .Mciitclius, f. 
17;ii;, t 3S1G, prost o. kyi-kohcidi' 1 Kdebo, g. l:o J771 \u. Anna 
l'atbaiina CIiristiiTnin. f. 1747, t 177."i. ocb l-';o 177.". ni. fbar- 
L.tla ScndiTnian. X. 17"..",. t Ism. Fi.in An.;;ustiii M.inlclius- 
s.ini.i- Ilai-ahl (i r.ir.Ma i^illrl, ,.,1, Aii-u~lin |i aiulr.., yill,-!) 
l.iiislanLin,. alla nu l..r\aii,|,. sliikl i,,. ,ll..),,niar. Äldre grenen: Harald, 
t 1^ 11 \id jarnvaKfii i 
alia t^.nKiiiaii, f. 1 


Stucklioliii, 
77'^ t 1^41. 


>()ii : 

-.shaiidlaic. haiikk 

Amalia Charlotta 


iiiircrarc, t 
N£i;t/ull, i. Augustin, i. IMliS, Kr 
188Ö. Cj. l.S-45 in. 
1816. t 18W. 

Ikiru: 

1) Hildegard Aiintliu (Hilda), i. 18-16 ■"/«. (j. 1883 
''/,, III. k\rk()hcTdcii i Sätersta o. Bogsta försam- 
lingars i.astorat af Strängnäs stift Frans O s c a r 
Sandslen, f. 1853 -'Vii (H n e s t a). 

2) Calul) Aiiuustiii. f. 1850, tjänstcinaii hos dratsul- 
nänindeii i Stockholm, t lVtl8. (i- 1'^^.^ '/lo m. 
t: b l> a Kuiarina Ndrhcm. i. 1857 -'/n (Stock- 
ho! III). 

Harn; 
Marion Amalia Katarina, t. 1895 ''/i. 
Karin Altlntd liniilia. f. 1896 '-'■'/s. 
Sven Jnstns Anaustin, f. 1899 ''/n- 

3) Knut .loinin (J o h n), i. 1852 -'Vi, bitr. pastor vid 
Blasichulinskyrkaii i S t o c k li o 1 m, sekreterare 
i Evangeliska fosterlandsstiftelsens inissioiissty- 
relse. (i. 1881 '-h ni. Maria Karcdina Kyl- 
hcr^, f. 1860 -V.--. 

Ikirii: 

lijalniar Danni A n ii u s I i n, i. 1884 '/:i, teck- 
niiigslärare vid Uppsala högre elementar- 
läroverk, (i. 1911 "Vo III. 1: s I i r Canilina 
(Icist. i. 1881 '-'"/in. 

Sara Maria. i. 1885 '-'h:: folkskollärarnma 
(St ock h o 1 111). 

Rnt Cnrda liniilia, i. 18^7 ''/h. niiisiklärarinna 
(S t o c k h o I 111). 

Jolian Fredrik l.lonn). i. 1889 '''I,-., student. 

Hjalmar Natanael, i. 1891 ■'/„ etsare. 

Kn n l V il hel m, i. 1893 ''/i. 

(]nslal II a r a I d. f. 1895 "/i. 

Hanna iJi^ahet (Lis a), f. 1896 -Vn. 

Filen M a r i a, t". 1902 ''/i. 

Fhha Anna Man:arehi lAnna (i r e I a), i. l'>iM 
ifca c ^y^/i^/'^^^^^ 4) S i ii r i il Mana. i. 1^5ö -'/•-■ ((j i) t c li o r k). 

5) A 11 11 (I Katarina, i. 1S5" -/ii, forsla lärarinna \ id 
■rrallch(ir«s sainskola (T r a 1 le h i, r .u). 

Yngre grenen: 

Anjjustin. f. 1777, Imkluillarc \ id luinkudiskontvcrket, t 
1822. (j. iSdI ni. Sofia Christina Wt-rnandcr. f. 1781. 
t 1853. 

Oscar AuKUstin. f. 1811, liofrattsrad, t 1894. (j. 1S42 
ni. Clara ()cta\ia Norm. f. 1822, t 1VII5. 

liarn: 

1) (iiistal Oscar Aiiiiusliii, f. lfS4.3 "/h, fil. d:r. iiir. 
hcdcrsdir, professor, riksantikvarie, jjarde des 
médailles, sekreterare i Vitterhets- historie- o. 
antikx itetsakadeiiiien. en af komniitterade till 
tr.\'ckfrilieteiis \ard. insiJektor för höjcre all- 
männa läroNerket å Södermalm i,anit för Söder- 
malms högre läroanstalt för flickor, K N O 1 kl., 
RPrOPoiir leMer, K D I) O 1 gr.. StOffltKr 
O. KNSitOO 1 kl., R Pr Kr O 2 kl.. Ufi Pr 
Instr publ. Tiin Nich Ift 2 kl., L V A, L H A. L 
Sk S, L V S, Hed L V V S. L Ac dei Lincei i Rom, 
korresp L af Franska inst. samt hedersledamot af 
atskilliRa in- o. ntländska lärda sällskap. Äg. 
del i hus i Stockholm. (i. 1871 -'7« ni. 
A ii d a (Jcoraina Dorollua Alexandra Hciitcr- 
skiiild, f. l.s.SO -■''!. (i M. 

2) Clara Salia i:iisalnlli 1 1:1 in), f. 1S45 'V„. Äg. 
del i liiis I S t ,, c k h o 1 111. 

.^) Lars tkimin.i; Au.ijiist. i. ls47, liäradshofdmg, 

t 1*^119. (i. 1.S77 "''/■... III. Hilda Curoliuu lUru.- 

iiiaii. i. IS.T.S -'''u. Äg. iämte barnen Ulriks- 
lie r ,g (V a \ i (i). 

Mani: 

S i ii n c Hilda. i. 187'^ '"/a. (j. l>;(l^ -"/i„ ni. 
länsnoiarien i Uppsala hiii. sekreteraren hos 
stadsfullniäkli.ge i Uppsala, lil. kand. Carl 
r.bbc R i ( h a r d Urina. f. 1n77 - 7. 

Alvar Ihiiniiiii, i. l.ssii -'/-i. fil. k, nid., c. o. Ö2S A i; n c s Carolina, i. 1882 ^-Jn, fil. kand. Q. 1909 
'Vii III. docenten vid Stoctchoinis högsi<ola, 
iiir. d:i- (inritat Albert ((i ös tu) Ebcrstcin, 
f. ISM) ''/ij. Ik'li. CKL-n villa i Djurs- 
h o 1 ni. 
Lurs Oscar Aiiiiiist, I. 1.S.S5 '"/i, e. o. lioirätts- 

notarie (V ä .\ i ö). 
Johan Gustaf Enianncl, f. 18S8 ^/y, elev vid 

Tekniska liöxskoian. 
Claru Mihlu I n il c s c r d Muria. f. 1897 "/«. 
-1) Curl W il II cl m Henrik, f. 1852 'Vi, sekreterare 
o. oinbudsnian fur Sveriges riksbank, vice hä- 
radsliöfdinii-, R N f). Äir. Ims i S t (j c k h o 1 in. 
Q. ISSi) -'Vii Hl. Ida Hcdvia Vilhcliuiiiu Nord- 
lund, f. 1S57 -/.. 

Son : 
Curl Oscur Josef. f. 1881 '/lu, fil. kand., civil- 
ingenjör, byraingenjör af l:a klass vid k. 
.iärnvägsstyrelsens byrä för elektrisk drift. 
Äg. luis i S t o c k 11 o 1 III. (j. 1906 '-''/lo m. 
Laura Aniulia (Lill cm a r> Gai:'dc, f. 1880 

Barn: 
Curl Oscur T o r s l c n, i. 19(i7 '"'/n. 
Alfhild Lillcnior H i r ii i t t u. i. 1 'v 10 '•'/.-,. I 

5) .4 /( n a Muriu AuKU.-<tu, i. bS.S4 "'/:i. anställd lius i 

akth. P. A. Norstedt Å Söner, Äg. del i hus i 1 

M ock h o 1 IM. 
(») Cluru Malhildu Christinu. i. 185S "/•j, anställd i 

hos Svenska lifforsakriiigsaiistalteii Oden. Äg. 
del 1 lins i S t o c k li o 1 in. Montell. Äldrv ^'^■^u a|- I 
I-rustcn Johan M,.]ii.li 
major o<.'h koiiimiiiii.,11 
Montell. G. 17r,S in. .\ 
1':h1o iiiiiioriu Vw .\lni Jdhaii Jakob, i. I7<M), uivcri^tciriituant, postinspcktur. 
t lSh5. (i. 1.SJ9 iu. Soiia Amalia Chnsiciissnii, i. Isn.S. 
t 1893. 

Siiiicr: 

1. Alhiichl Mc I- ma II. i. Ks33 '■'/,„ i. d. toiNaltare 
(T r L- 1 1 c h o 1- u). 

2. ,/(//:((/> /-'tVtv l'iidimiiul ij ucqucs), i. 1835 ^^'l, t. d. 
rc,i;istral()r i Riks^^aldskontoret, R W O (Stock- 

h o I 111). 

3. Gii^tal ticiink lilis (diifitu). i. 1836 7io, i. d. 
oiVLTstc, i. d. oiNcisleirijtuant vid Kroiiobcry.^. reg:te, 
RSO (Lund). 

4. Oscar Alfred Lårens, i. 18-ll) --7;i, f. d. poi^tniiistare 
i N y k o p i II .i;. RWO. Cj. 1877 -'/lu iii. Emilie 
Stiuliu llackscU. 1. iNö-l --/:■. 

iJani: 
1: r I a 11 d Julian öskar, f. 1878 "/lo. kroiioioRdc i 

.iaiiitlaiids Midia ld.L;dcii (Svc.i;). Q. 1911 ■'"/, m. 

Kristina Margareta (Stina) Dalinc, i. 1880 '''I-.. 
Bror 1: m i 1. i. 1882 'Vi i, liiitiiaiit .o. 3:l- rc.s::tsadiii- 

taiit vid SödL-riiiaiilands regitc (Strängnäs). 
Sofia Alfhild Cecilia, i. 1888 --/s (N y k ö p. i n ;<). Munthe. UrganiiiKil, Joniiinili.i; •■ullig iUt fr/iii r'l,iiid.-n]. ,\[\y i.iounrt 
fiii-ekommcr i mkuudfr fi-;iii in- 000 ocli l]\ar-< fnv-l'- iii.d full 
visshet kilndi' utl.-l':KliT var Asci-i.iis .!.■ Miinl.'. livilk.'ii Sr 
ir»72 bovitlimtlp .ti •^[■.•rv.' Kdljcrls .iT Maiiclrju luivil.uirlpicr 
rr.r Ui-t rika nc-li in;ilsli^;.-i al.Pcl still. ■! S:t P.I.t, livar. st hans 
yntiVi- S..11 AriH.l.l .1.' M.inl,-, , IPlli, hh^r .il,!..,!, .\s.-ri.ais äl.lsl,- 
s.'H var riildarni Si;;i-r il.' Miiiil.-, Iivars ällliii!; i t.iirt.' k>il 
AJnm v.iu .MuiiP' (Jainl.' sin hroili'r llansi af k.Ms.ir .\la\inii 
liau I (Icu 2(1 11. ar- l-.ii;i ii|i|aii;;s lil.in.j ■l'v.-ka rik.^ts ailcl. 
S..iu'ii Adam v.ni .Muiilli,. .1. y. liiiiiiia.K^ i .l.^ ..r..li-a li.K-riui 
uudor ir.OO talets första hillft .sitf fädi-rncslaii.l ,.cli slog sig 
iii'd i l.iiheck, där lians suii Taidvig l)li'f köiuuaii ( patriiiiT) . 
I'rflii laidvig vmi Minitho hiir.stamiiia de danska, nurska och 
1-M'iiska gr,'iiariia af ält.Mi. af livilka ,i;r.'iiar .■iidast i\on sist- 
liiimiidc iimn.'ra ar a,mi.',lisk, iin.l.v .LM all alla nn Irfvainl.' 
inedUMiuiiar af dr häda f.irsl iianin.la -r.Miaina liHrsi aiiiina 

från två af m-daiiiiäi i.' Aiii.il.l ,\l :s .sii-r.' I.r...l.r hisk,i]i..u i 

liLTgcn Ludvig -M :s diillrar. livilkas harii ii|i|.h.i;.. siii.a niiidrars 

fauiiljeiiamii. liisk ns ,lnl i,r-..ii> son JuM i I i.ra.l.^i Bred.. 

:M. iiatiirnlisi.r,-nl.'s IT.".-', -^.nn .lan-k .■i.l.l-.ii,.i n ni.-.l naiiiii.'l von 

3 1. lule I.mlvi'^- v. M 
TiUjöb i.a SJiilh :, .ir.iis' .Irra kv;il 


slaiiiiaiulf yi'.- 


1- löoa- 


x'h lUUO talen. 


1'. lOGO, 


t lijOl, kyrko- 


nen Arnold, f. 1500, + , 


1. IhlllS, 1 


. 102L', t 1084 
1 iiiiuuide pri" 


ms soii, 


kyrkolnTdru i 


hade i K 


tt första gifli- 


lini(he, r 


1098, t ITS-i 1 


•h i and 


■a giftet med 


au .Miuitl 


e, f. 1714, :■ 


.• UU l.'lv 


lude greuarna, 


lliil-stiMUIll 


1. Tiilliij-in-k- 


\uii.- .Mai-.\ 


ruiis, f. 1701, 


uiuii-tarri 


.l.iliaii I..ir..-ntz 


v.-i, .Inhall 


Mnulh.s suu i 


iia ni'ika 


i[.'llirliius V.I.- 


nu- il.iii 


d--ivi,..|,i. Karlshamnsgrenen: 

Juliiiii l-iirciitz, i. 172'^'. hnryniubtarL-, lagman, rik^^dags- 
maii, t \T~)r>. (i. 17(iii ni. Charlotla Rebecka Cassel, 
I. r7,^4, t 17^'.r. 

^uncr: 

I. .Maniii l.cu-cntz, i. 17o2. liaradshoidiii.v;, t ls|g. d 

I. 1702, t 1^-17. 

1) .h.hau (jfcirg, i. 17'^2, kapten, t 1^7(1. (i. ls2.S iii. 
.Anna Smia IJjurkhuid. i. lbU7, t \Sb2. A II i: II s t it Mdlliililii. i. IN.^I ', 1. (i. IN.S.^ -■'/ii m. 
kronolansniannen Otto .Anian (iedd.i. i. l82tl, t 
UJlU (A 1 i n K > a s). 
2) Carl Ludvig, i. 17".S, vice liaiadihuiding, tull- 
inspektor, t I8()ij. (i. l:s22 ni. Maria Catliariua 
(iillher.i;, f. 17^^7. + 1n63. 

Siuier: 
(1) Carl Martin Wilhelm, i. 1«23, byggmästare, t 
l"ii-l. (i. 2:o 1S71 m. timma CiuoUnu Hall- 
in rt;. I. 1842 - 1 (S t o c k h o 1 m). 

P;arii: 
a) L r n s t Liidvii;, i. 1872 ^/'i, revis(jr u. bok- 
hållare i Sveriges allm. lupoteksbank 
(Stockholm). (j. 1W8 -'/s m. Ulrihi 
liltdiiiira (E I i a II i>r) Janssini, i. 1882 -"•' i. 15. un: 
Al i c c lihonoiu. f. \m9 ''/il'. 
Kichaid Ernst Lorentz, \. 1911 -"/•-.■. 
b) t in in y Cluuiotta Maria, i. 1S7S ''.'•j. G. 
1900 -'7t 111. disponenten hos Aklb. Stjerii- 
iors-Stäl!d;ilcii. civilinseniiHen A n cl c r :^ 
Lconunl BimUmd, f. 1869 ^"Ap (B r c d s j ö). 
(2) Johan Adolf, f. lcS31, fabrikant, t 1891. G. 18(>9 
^■'/.s ni. Carolina Joliansdottcr, f. 1845 7i" 
(M a r i e b u r k, A r s t a ii n k, L i 1 j e Ii o 1- 
111 e n). 

Dutliar: 
Gertrud Adolfina Maria l:lisalntli, f. 1S7II 
''/iL'. G. lfS95 ''Il ni. aiiotckaren Gustaf 
MaRiius Blom, i. 1864, t l'^ll U- o j o, Ny- 
lands la II, F i n 1 a n d). 
W anda Ijiiilia WaWorg. f. ISTo "-'/o. G. 1897 
-"/t III. iiiasKiuistcn Julian Axel E h r e n- 
Irid Jolnuisson. f. Its71 "'Vin (\'iiitei-- 
V i k e II, S t o c k h o 1 ni). 
Aurora Maliiilda Eugenia, i. 18S4 "■'/s, fil. 
magister. G. 1911 -"/a in. stationsiiispekto- 
reii B r u n » Rosvall, i. 1874 -'/u (R ö y k- 
k a. Ny! a ii d s 1 ii n, F i ii 1 a n d). 
Jacob Ludvig, f. 1770, ryttiiiiistare, öf\LTJägmästare, 
t 1822. G. 17'>») 111. l:lisabetli Catharina i<;cgncll, t. 
1780, t 1809. 

Soucr: 
1) I^udvig Willieliii, r. 1S04, major, t 1^0l. (j. 1844 
m. Sofia Maria 'Ihcophila af Saiideberg, I. 1817, 
t 1896. 

Maiii: 

(1) Calliarinu Maria, f. I.s4,5 "/i. i- d. imiehai- 
variiina af o. löreståiularinna för eknientar- 
skola för flickor i Ystad (V ä r n a, 1. i d i n g ö- 
B re vik). 

(2) Carl David Ludvig Wilhelm W.son, f. \bA') 
'iii, generalinajor o. chef för Fortifikationen 
samt för Arméförvaitningens fortifikations- 

• departement, KSO 1 kl., KWO I kl., 
RFrHL, kNS:tOO, L Kr V A, H L Ö M S, 
L Sk S. Äg. o. beb. villan Värna (Lidingö- 
Brevik). (i. IS.M -"/j,j m. Hedvig Charlotta 
(Hedda) al Klifileberg. f. IM)2 ' 'n'. (3) Nanna Tludpliila, i. 1853 \'s. Q. 1879 ^^Ivj 
III. vice haradsliöfdinueii Otto (iiistaf Norden- 
skiöld, f. 1834, t 1901 (Kristianstad). 

(4) Nclne Åke Kndalf W.son. i. 1859 '/s, fil. 
d:r. rektor \id Frans Scliartaus liandclsiiisti- 
tnt. RNO (Stockholm), (i. 1891 "/o m. 
/ (I in s c Anna Marie Nicolinc Muntlic (af den 
norska Muntlie-sliikten), f. 18(16 *Vi. 

Mani; 
,4//, f. ISVi ^'.-,. elev \id Konstakademien. 
Siv. f. 1894 '/i. 
Sonliia (S o n i a), f. 18yii ■'/.;. 
2) Martin Arnold iMedrik, f. I8l(>, a|i..tekare, t 1877 
O. 2:o JSS.^ 111. Lovisa Aiirma UKarpli, f. 181'), r 
1880. 

Mani; 
tl),4H/;(/ Kaliirina hrcdriku. f. 1854-^/7, artist 
(målarinna). <i. 1N75 "Vii m. landskapsmålaren 
R W (^, I. Fr K A, Jolnin Reinhold Nor- 
stedt, i. 184.5 '/T (S t o c k 11 C) 1 m). 

(2) Carl Lndvia Arnold, f. 1856 '"/i, konmieiidör- 
kapteii al" l;a xradeii \id K. Flottan, skrift- 
ställare R S O, RNO, R iM 11 I , I.KrVA, 
LSkS, L()MS (S tock ho lin). O. 190(1 
'-'"/-' m. /;■ (/ / / // Muiidaleiiu Andersén. f. 1875 

(3) Axel Martiii Iredrik. i. 1857 '"/lu, med. d:r, 
förste liimedikiis, H. M. Drottnink^eiis läkare, 
författare, OlKihml, (1 \' Shiii, KWO 2 kl., 
RNO, KMadZl.osvO I kl. o. l^crthlZO 2 
kl., RRS:tSt() 1 kl. iiMuvKnDQ 2 gr., 
R Rr Kr O 2 kl„ K St Mr Vict O 2 kl., R Ö J Kr 
OZId. OffFrHL, R It Kr O (London). G. 
l:o 1880 -"'/u (ni. Ultinia .l1oriil)erK. i hennes 
l:a nifte, f. 1861 -"/i); 2:o l'^(i7 ''"Vr, m. Hilda 
Reininiilon-Mellor. f. 1879 -/lu. 

Sr.iier, i 2;a .i^iftet: 
/()//// .4.V(7 V i k in ii. f. l<'(is ■'/■.. 
Liidvia Maholm .Martin Crane, f. 1910 ^7i. 
3. Carl Cliiistoplier, f. 1772, kammarrättsråd, t 1839. O. 
1797 m. Meata Lnvisa Drake ai t la:<elsrum, 1 1773, 
t 183(1. 

(iiistaf Lorentz, I. IMW, ' hiiidslir.fdiiiK, + 18^'^ (I 
1837 m. L^ledruine IKenii.iil, 1. 1815, + lSi->7. (1) L u II i s c KulaiiiKi, Siliver- 1,S44 "/.-,. (J. 1N67 '"In 

„,. ^ ^..^ Carl (iiistal (iotlic, f. 

1.S35, t 1'^'II7 (\ f \ i <■)). 

(2) C hav I ol tu EU^abclh. f. 1.^40 

^^0 111. ridJaiiiuskaiurcrarcii U. 

bparic, i. IS.^-', t I^IU (S t u c k h o I ni). 

(3) Cl II si al l-rcdrik, f. 1849 '^/'i, lur. kand., presi- 
dent i kainmarkollcgiuni, K ui si k N U (Stock- 
huliii). (i. 1S95 '7.'^ 111. Selma Maria Augusta 
Wailiii, I, l^7l, t I^IU. 

Harii: 

(/ a s t a t Ijnctnz, f. Ks^b ■'/r. 

Mar v lilisalntli. f. Isys ''/^. 

c; » ;• t l-'rv(lril;, i. l^dll ""/i 

(:((/•/ 4 /•;; c, i. I'^ni '■'/(;. 
cii Arnold, t. 1774, vice liaradsliofdiiig, godsägare, 
1S4(I. (i. 1.S3V 111. Anna Mana Lld^tI•^)m. t 185,5. :l^ \ik 
Hrdd; H. t 1875. (i 
ls21, t IVtlii (1) Victoria II c d v i 'J: Maria, i. 184.^ -"/n. d 1864 
-■'/ii 111. undcrluitnanten Claes Henning Kdvard 
Breithult/-, t. 183(), t 1895 ( 11 e r r 1 j u n g a). 

(2) Victor Helniirid lliorsven, i. 1847, super- 
intendent, t ls'^2. (i. 1874 "/i 111. Maria (Mary) 

i. I,s54 ■"'/i„ (k'ockfurd. 111., Piicr>,oii 
N o r d a 15; KS 75 '-I-J, kui)iiiaii (Rock Victor Å I: . 

f o r d). 

/■'/• ( / /; ; o I Werner, f. hs7s -"/vj. 
lidit II I d a Maria. f. lh^2 7'. 
Hcdvii; S t i it u Maria, f. lhS8 '7ii. 
(3) Ircdrika Mat kild u Anna, t. 1850 -'7«. (i. 
1877 ^"/« ni. f. d. hryggeriägaren o. handlanden 
Carl l-rcdrik Sundhlad, I. I.s3y ^V? (L i- 
d 1 11 gr.). Carl Magnus, I. 175ii, 
Q. l:o 1786 in. (in 
2:o 1796 111. Helena Lii lidsgrenen 

H.rginasta ifva Nen issessor, t 1809. 
f. 1753, t 1795: 
. 1775, t 1823. 534 AirxTrii: 

S,nicr, 1 l:a uiftct: 
1. Carl t-'iedrik. l. 17"4, tullinspektor, t lS5ii. (i. 1822 
111. Anna Charlulta llausdotter, f. isiil, t I^^^^k 

Barn: 
1) Juhau Masuus, f. 1827, handlande, t 1878. G. 1855 
in. Charlotta f:lisabL-th Matliilda Klintl)cr;.;, i. 1837. 
t 18'>5. 

Barn: 

(1) I u hunna Cltarlotta Antoinetta, f. 185o ^"/.:.. 
G. 1882 -"/t ni. handlanden E ni i I Thcodur 
Kruicstcdt. i. 1857 -"h>. Äs. o. bcb. lUillutt- 
DU (jottland (N ä r). 

(2) Carl loJutn AUithiai, (.1 ulnii. i. i85s 7-^. grobS- 
handlare i Visby. Äi,^ Slenstii |.a (iottland o. 
hus i nimnida stad. G. 1889 •"/« ni. Maria 
CaroUna liachcr. i. I8h4 ^V^i. 

Barn: 
G er cl a Muriu. f. 1892 -"l-j. 
Ellen Matliihla, f. 1894 V^. 
C a r I Mui^nas. f. 1898 '"/t. 
.1 o h n Axel, i. 1901 ^7'.. 
E n a r Ludvig, f. 1903 ^"/s. 

(3) Henrik Wilhelm, f. I86I1 '/ji, iil. d:r, siats- 
Keolog, f. d. docent vid Uppsala universitet, 
författare, R W O (St o c k h o 1 ni). G. 1898 

, -7^ m. Tora InaeHcrd Walberg. i. 1875 ""/e. 
Son : 
T o r e Henrik. 1. 1902 ■"Vn.'. 

(4) Lars Johan Oskar. f. 1866 "/n, landtbrukare. 
Äji. NvKärd i Västerhejde socken på Gottland 
(V ä s t e r h e i d e, Visby). O. 1900 7u m. 
Ester Laura Wilhelmina (ifwerherii, i. 
1876 7'.. 

Barn: 
Hedvig Malhilda. f. 1906 '-/-j. 
Åke Oscar, f. 1908 -7«. 
Wera Ester, f. 1910 ""/n. 

(5) Hildnr Selma Lovisa Mathilda. f. 1870 Vo. 
(j. 1894 "-'"/if in. direktören i mellersta Gott- 
lands aiidelsniejeriförening o. i Qottländska 
landtniänneiis ceiitralföreiiiiig, vice ordf. i 
Gottlaiids läns hushålliiiugssällskaii, agrono- 
meii, RWO, Nils Johan Broander. i. 186s 
•'7i. Au. Bölskc på Gottland (Visby). (6) Helin Mutlnhla r.aioluiu. i. 1^77 7^. O. 19iii' 
^-/■s ni. Iiaiidlandcii O s 1: a r lirDtiiidcr, i. 1S7J 
"/i (Roiieliaiuii). 

2) Fredrika jDscpliirui C-luuiotta, i. 1^3u '-"■',10. (1. 
1870 -'Vii m. iarjccriä.iiareii Christian Auuii^t KroK- 
stedt, f. 1,S43, t KS.S2 (Burssvik). 

3) Gustaf va Ulrika Paulina (St af va), f. If5-I(i-", 1. 
(I 1863"^/. 111. I. d. kr.iii()laiis:iiaiHiL-n, (i M. Jo- 
lian Anton Litidslroin. i. 1S35 -_'/,; (B u r j;- s v i k). 

4) Svante AlcxaiuUr, i. 1^42 ^'/uj. grosshandlare 
i V i s b \'. (\. 1N72 "' H 111. /, o 11 i s e Gcnrsina 
Wullamlcr. f. 18.53 -"',.. 

Dotter; 
Anna Maniarcta Alexandra, i. Is73 '/■,. d. iviii 
-^/y rn. kninohiiisniaiiiKMi Johan Svante Lind- 
ström, f. l.S()7 '"1, (B u r -j: svik), 
i 2:a Kiitci: 
2. Henrik Matliias. i. 17'>.s. hoiratlsrad, t ls,s(i. (i. 1^2^ 
ni. Sofia .Amalia Mnmlie. i. \>n2. ^ 1^71. 
Suiier: 

1) Carl Henrik, i. 1833 ''/n, i. d. hofrattsrad i 
Svea hofrätt, K N O 2 kl., L M A. Äij. Beatcber^ 

■ på Värnidön {Stockholm). (j. 1870 ^"/.-^ ni. 
Emilia Maria Charlotta Wallin, f. 1826, t 1907. 

2) Sven Williclni. i. 1S37 ''''^. i. d. distriktschei vid 
statens jarinaKar, ai K. M:t iörordnad ledaniut 
i styrelsen för Sköfde-Ax valls iärnviigsaktb., K W 
O 2 kl., RNO, RPrRÖO 3 kl. Äg. liemnian.- 
delar i Tranemo socken i Västergötland (R o s e n- 

. d a 1, Lim ma red). Ci. 1878 -^/jo ni. Anna 
Elisabet II Charlotta Brnsevitz, i. 1858 --/s. 
S(iner: 

(1) Sven Henrik Ltidvit^, f. 1879 ^",10, forstma- 
stare (Lim ma red), (j. 19(10 -'/s m. Sigrid 
Birgitta (Brita) Löf, f. 1887 -'/.,. 

Son: 
S v e n Henriksson, f. 1910 "/o. 

(2) Carl Fredrik Soldan. f. 1880 -^/is, fil. kand. 
Q. 1908 ^V'i-.. m. S i i; r i d \ydal. i. 1,^82 "7. 

Dotter: 
Cl er d. f. LMii '*i. Nachmanson. Sliikt :if ju.lisU li.iia iiaii li.vsslanU, autagligfU östorsj.) 
vins. rita : iuii inllN t luili- lill Swrigu uua(>i- scniiro delen 
17n(i t:iU't. N.Ml:ii^^i:M i.il.- Miili^-l Ilirsch Naclinuuisciu vnr ■\icliL'l llii^ch NaJiiiiuiiMin, I. I7M-4. .i;rnssliandl;irc, T 
Ks4(i. (i. 111. Natalia Culm, f. IMI''. t 1s55. 

1, ULrriM.iii, I. 1^.*'^ -rnsslKiiidlarc. T l'^iil, (i. I,s72 'V-, 
III. R (/ s <; DdMd^nii. I. \>^4') '',\ (S i 11 c k h o I iii). 

1) II, SL n II. !. l'^'t> "Vi, Mcc NLiksl. direktor i 
Stucklitiliiis enskilda bank. ledamot al direktionen 
ior Handelsho.nskolaii i ^ t ock ho I ni. (i.^ |svs 
'',.-, III. Tyra Anna liinilia lliirjcs^ion, i. I^// ' ' :. 

Ii, 011 ; 
// c /■ /■ /// (/ //, i. 1^"'' ', .1. 
K a r i n liniilia. i. l''til '^i^. 
I n '^ r I d liinilui, I. l';ii'^ ' 'j. 

2) lim si, I. IS77 ';-j. fil. d;r. docent i .i^rekiska Mua- 
ket ^id U |) |) s a I .1 unnersitet. (i. .l'>(l() -'' i.i ;ii. 
,\I(/ -(/(/ l'nh,r, i. l.sMi '■' 1». 

(i II II n a r, f. I'^iis '.i. 

3) A II i; n si. i. 1^7^ ''/i. a;<roiioiii. delägare i iiriiK.ii 
HieliiK|\isi.s iundiska hvra i () r e b r o. (j. l''o? 
'■'/ii III. Hl i s a h c I Mariiarda Wallheri:. i. I8M 1"; ./ (/ /■ / .4;/^//.s/^^(;//, I. 1<'114_ 

.S' / ; /; a i.lisalnl. i. 1"'IH) ''/i. 

.V / / s Ahrahani Aininslssoii, i. l'^ll.s -■'/s. 

r.lisulnl M a r i; a r c I a. i. l''n'' '/n. 
A II ra II a ni, f. 1^4.' 'V:i, t. d. liaiidlande i Stock- 
h o 1 111. R N 1). R V, O. 

t-niaiiuel, i. \S4.l :.;rossliaiidlare. t 1.S97. (i. 1«72 * 7 
111. Rosa Davidsiiii, i. ls52 -'"/:i (S t o c k Ii o 1 iii). NAIMANN Naumann. 

Tysk ^'liikt fi-fiii Hall.- i i..iv;ir;iii.l.- k. ■miugariket Sa<-hsi^n. 
Slalitarou Cliri-^ti.ni Niuiniaim, -ini KiTT ,^'illr sig aärstiid.-s 
iiioil Mafrilalciia 1:iiI.iiImi-,u. :ii- iil.NI.' kand.' sUimfa.lri ii. Keras 
~.m (.■bristopliiT, T, l(;s;i, amiadc sif; at faderns yrke, Ilyt- 
tadf till !Svi'iiska 1'. nu m-m .m|, lild' slaktare i Stralsund. 
Till S\rri^;e ulverlly ttad- iia \~'<'i talet liaiis son Jacob Chri- 
-tiplici-. f. IT-'7. t ITlis. s.ini liKf snickare i Malmö och g. 
diir 17.'>s m. Calliaiiiia Ilv.i^.>n. f. ]7;!ll. t lf>0(i. Dessa makai- .k.liaiiHus, i. 17o:, Mii.kajLaldcniiaii, t 1S25. (i. 1«0I in. 
Cecilia Flormaii. I. 17s2, + 1S55. 

1. Johaiiiics, i. IMI.^. Micjicltabrikor, t l^^iid. (i. l;n 
Ks,^.^ iii. Clara ^:KL■llunJ, I. IM2, t 1.S47; 2:o 1M9 iii. 
.Mana Losisa Osback, I. 1M4, t 1>^''-'. 

H.ini, i l;a );irtct; 
1) M a l II i I il a (ciilui. 1. IN.^4 "i (15 o r a _s). 
.') / (I .s c / / // (/ (iiislalva, I. iN.^i) -": (15 o r a s). 
.^) .S <•/ rii a Mana. i. KS4,-1 ''', n (15 o r a h). 

i 2:a Riitct: 
4) .löhan Leonard, i. i^,SU, med. lic, förs-te provin- 
Mallakare. t \'>i^^- <i. I^i^d '"'7 ni. C lura Sulia 
(inlhilild lUrlin^. i. I^57 -''/.-. (Lund). 

r,(//7 ./o/;(/H lid raid ( C a r I - t d v a r d), f. 1885 
"' ). imderUntnaiit vid Vaxliolnib jcrenadierregrte 
(O s k a r - F r c d r i.k s b o r y). (J. 1911 ""/u ni. 
.4 ;/ // (/ (^(irlstiii. 

1: i II ti r Ihrisiidii l.ioiuiid. t. 1^'M '''/,s, student \'!d 

2. Christi.ni, i. IMn, .iur. lil. d:r, iiroiejisor, justitierad, 
beriiind raltsLiraie, t l^^S. (i. KS41 ni. .lolianna Sti- 
pliia Keiisei-, i hennes J:a Rilte, f. IML t 1^75. 
I5arii: 

1) S i) p II i c, 1. IS44 '''/.-,. (i. l.sdd ',',; ni. piuviiisial- 
lakareii Kiell (iiist;,!" (ieor.u Ossian Sjuvall, I. 183',', 
t lw(i7 (1. 11 II d)^ 

2) (iiislul Kidsid). i. I^4(l ^ia. med. d;r, I. d. uUei- 
liikare \ id SalilKieiiska sjukhusets i (jötebori,' kirur- 
.i;iska aidelnlnK^ KWO 2 kl., R N O, LVVS 
(Stockholm), (i. 1«7'; -'"/lu m. Julie F.lisu- 
Inlli von lissiii al Ziilc, i. Lsöl '" i,. dirisUan (i ii s t a I Muiiuiii. f. l^Sl ^'-"i-, bokhål- 
lare \'id Stniuisiiii'^ bruk (S t r ö in b ii ii s). 

Citrl t ii k, i. 1SS2 ^Vi2. fil- d:i'. amanuens i Riks- 
arkivet (Stockholm). 

Clara Sophia, i. 1885 ^"Ai. Q- l^UÖ "/i m. nuirln- 
läkaren ai l:a j^raden, sjukluislakaren vid ki- 
rurgiska aidehiiUKcu a k^lottans sjukhus i 
K a risk r o n a, med. d ;r l.ars O ii n n a r Ed- 
vard \'ilsuii. i. IsTi ->. 

Y II 'j. v c 1 18'M -'/i, siukadett (Stockholm). 

3) T h codor. i. IS-I^ ''.':., vice haiadsliofdiu,.;, sekre- 
terare i Stadenias allm. hraiidstodsbol.;:< ( S i o . k- 
holHi). 

4) C c c- i I i a. i. 1850 '■';:i (S t o c k li o I iii). Neiglick. .Släkten härst:uinnar ivjn Fiulaiul, livarost dess 1'orst.' 
kiiude stamfader Gcoi-glus NigliU var U.vrlioh.Tdc i Kides 
socken pfl lUOO-talet. Vi<l Finlands all radande I ill Kyss- 
land ISOO öfverflyttade en gren till Sverige nu'd dåvarande | 
liijtnanlen vid Savolax jagare, nedanstSeiide ■ Nils Cliristiau ,, 
Neiglick, livars föräldrar voro fänriken vid Savolax infan- j' 
leriri-g:t'e Anders Neiglick och Anna Juliana Nykoijp. I 

! 
Nils Christian, f. 17,s-l, ofverstelojtnant vid Smalands j 

grenadierbataljon, postmästare, t 1806. (i. l:o 1817 j 

m. Bettv Maria HammarberK. f. 1796, t 1837; 2:o 

1828 ni. Louise Davidson, f, 1800, t 1858. 

Barn, i l:a giftet: 
1. Carl Anders, i. 1819. ofverstelojtnant, t 189,3 (i. 
1858 m. friherrinnan Hedvig Margareta Sophia Aker- 
hjelm af Bloinbaeka, t. 1833, t 1875. 

Barn: 

1) Nils Iredrik (l-ritz), i. 1859 -"/,,, kaiiten vid Göta 
artillerireg:te, RSO ((iö te bor g). 

2) Carl Axel. i. 1860 --/'n., civilingenjör. Äg. hus i 
Stockholm. (1. 1 :o 1902 m. Anna Charlotta 
Tegnér, t l''OS; 2:o 191(1 -'/..i iii. S / ;; // , lliata 
IIcdciilnrKli. l. 1^71 ""/u,. Harii. . 


l:a Kiitct: 


Carl Fr cd rik. f 


. 1004 ^'^. 


M ä r t a Cliiirlotta, 


i. ivdfi 'Al. 


A n II a Marfiiinlii. i 


. 1908 -'/(i. .^) r;//s7(//' .S' (■ .v t c /;. f. IS(i2 Vii. borginäsuirc i Udde- 
valla, audiiur vid IJohusläns rcgitc, ^ckrcUTarc 
lios styrelsen inv Dddevaila Leiåiigens ianivaKS,- 
aktli.. Icdaiiiiit af i iksda.ijens första kammare, 
R W O. 

4) C (1 11 rad. i. 1865 -■'/i:;, grosbliaiidkire i Stock- 
ii o I m under firma .lohn Blomberg &. C:o. Äg. 
hus i niuimda stad. (j. 1S94 ",'n m. Maria 
Amalia Cni-^taiva Hallin, f. 1866 -"'/u. 

Sven OIol Conrad, f. 1907 ^"/x 

5) 1: I i sab e t h Amiusta Charlotta, f. 1808 -''In. G. 
is''3 -'^/ii m. majoren i armén, kaptenen i Bohus- 
lans reg:tes reser,, kommissionslaiidtmataren i 
(i.)telH.rgs o. B(,hus lan. R S O, I- i I i „ Ainiiist 
Bnsck. i. \H5^i ''■'•<:. (U d d e val I a). 

2. A u -4 II s t a Sofia. i. 1822 7s (B r ii c k e. I» i n g I e). 3. (iustat (i i I I i s. f. \SM -''/li, landtbrukare. Äg. o. 
beb. Bjorkmosa i Sm, iland (V i r s e r u m). Q. 
1861 ^11 m. Hanna Ih.lnier, f. 18,34, t 1908. 
S()ncr: 

1) Nils Gustaf Anders, f. 1862 ^"/s. kontorist (Hel- 
singborg), (i. 1894 '"'/i- m. Anna .Maria 
(ilnlssim. f. 1867 -'/i. 

i5arn: 
A'(7s C, i II is Olof. f. 1895 Vn. 
// a n ti a lni;rid Maria, f. 1897 --/j. 
L o n i s c Emilia Jolianna, f. 1899 'V«. 
Sixten Anders Kristian, f. 1902 ^/s. 
Malte Berndt l-ilip. f. 1"0.^ Vi-'. 
A n II i I d Ruth Botilda, f. 1905 'Vh. 
Elsie Ida Catharina, f. 1907 '"/i. 
/-■ e r e y Cntstaf Etnunuel. f. 1910 *Vi;. 

2) Johan O i II is. f. 1S65 '"/ii', komminister i Alister- 
hults pastorat af Linköpings stift ((j r ö n h u It, 
Mister Ii u 1 t). O. 189g i»/-, m. E m i I i a Karo- 
lina Wefteriiren. i. \sl.] ■'/„. Hani: 
,V ;• / s- Clinstian. f. \9M) "l-.i. 
M a r i c - L o u • s c f. 1902 */'.. 
Riitli I II 'A rid. i. IWA - 7. 
Carl- Axel. i. l^n? " /lu. . , , , vi i 15 ,. i 

3) Axel Oidion. i. 1^0/ '^/r, '"^1^^^''',,^//. /',,,' 
n^tfiMriulnul (V est ra 11 a r k), (.i- IWl / . i"- 
^^nTcM Mcinhla T omber,, f. 1864 -Vi.. 

4) Axel Aiviiisi Niitlnuwel. 1. 1873 -'Vio, landtbrukare 
(Björk inussa. ^ i r s c r ii m) 

4 HuKO Malte. i. 1S41. stadsii.kal, t 18^.^. <<• 1^'^ '"■ 
'Agnes Helllur,. ^^ ^^^^ 

Anna Lovi.a .4»..^/J:'T' 1874 -/.. (i. ]^'>^^l; ^]- 
skcpps.naklareu Carl Auku^I Peterson, i. 1Mj4 ,..i 
(O ö t e b o r g). - , ,-, i.-., ,, isi,^ n - 

A^M/v/,:^ //.<//»//</, i. 1828 "/.•-. (Stockholm). Neijber. 

Cl-,., 1 ^irslniLiuiM,- liaii 'i vskland och iukoin sanuolikl 

... f''"^"-," , I,,., i,; v,,;,i„.,. -, ■[■.■(laii 1087 var borgare ocli 

icrsl ""^■^.. ■''■""', „i l„, lin llaii-. s„iisuns son stadskassöreu 

ull 

-'z,^^So;ta^;^^ik^i:"iSr^ i.^f ^- " "" '"■ 

^■^^;?ertr^o^L;éiu;BjetS:;K.^M;ls^^^^ 
RWO (Sodertelje). (i. 1850 -■-7n m. W^^/vi-' 
f/rononi C <w; s / </ « c- c ö;-o/^<r.t,'. I. 1827 /.•_■. 

Joluu, Ludvig l:i'Ucn:Tmi;:l., »• J-, ^^t)- „ 

f d öfverfälti:ikare.., K W O 2 kl., R N O, K N b:t 
ÖO' 2 kl.. OifRumSO. (-»s/<(/ Johan Aiitun {Uo- 
sl al Diiner. 1. 1840 -"/,. (d c .. r k' s In 1 1, 11 o r- 
b y ). MM.ir.lOK "'-Il 

2. A II HUS t Eimmnd. i. 1^2i) '"/r, i. d. notarie i riks- 
k^aldskoiitorct. RWU (Stockholm), (i. l:o 1851 
111. Kiiiiiia Charlotta Liuiisiöi, f. 1^27, t 1873; 2:o 
1,S74 -^7i 111. Jolianna M a t Ii i I d a Owcn, i. 1S26 't. Ullti I a c o b Anatist Mnrluinr. i. 18.S6 "/lo, viii.i;ardsagare 
((i i ron de, Frankrike). (i. 1801^74 .m. 
C! ar a Jeanne David från Frankrike, f. 1859 -"/s. 

l-rans Roland Edouard, f. 1828 "h, f. d. bankkani- 

rerare (Södertörns villastad). (i. 1871 '*/i, 

ni. Hedda Rydbcrii. f. 1845 -''Ai. 
Harn: 

Anna CJiaiiotta Louise, f. 1872 '-/i, ■gymnastik- 
direktör (C u 1 n). 

Hedvig Air^n^ta Mathilda, f. 187.3 '"/t, lärarinna 
vid Hriiinnierska skolan i Stock li o 1 m. 

C, Il s I a I Liidviii Althin-, f. 1874 -'\/ij (Lund). 

Aliee Candina .hieuiietle. I. 1870 ''"h-K d. 1899 ""■'ii' 
III. iauinastaren i Askirsiinds revir Viktor San- 
frid Södenivlsl. i. IM.i» '"'Ai (li a d d e h o, H j o r t- 
kvarn). 

Julie Eleonore Charlotte (Lotten), i. 1878 'Vu. O. 
1900 ^-/iL' m. assessorn i hofkonsistoriui niö /IL' ni. assessorn i iiuii\oiisimui mm, ■■^s'-- 
lentspastorn vid Lif.tjardet till häst, läraren vid 
indinstltntet å Tomteboda, predikanten vid garni- 
Dnssjukhuset i Stockhoim, pastorsadjnnkten i Solna 
församling Frans Adolf Helmer LInuivisl. f. 1863 
^/i (T o m t e b o d a). 
Signe lidit h Anastusia. f. 1885 "/12, anställd i Skan- 
dinaviska kreditaktb. (S t o c k ii o 1 ni). 

4. Fredrik Oscar Casiniir, i. 1829, med. d:r, provinsial- 
läkare, t l'-'07. O. 186(1 "-'^/u in. Fredrika Magdalena 
(Malin) Brnzelius, f. 1836 7n (Ronneby). 

5. Magnus Julius, f. 1838, stadsinäkiare, baiikofullmäktig. 
t 1894. O. 1867 ''/li 111. Augusta Henrietta Moll. 
\. 1846 -7i2 (Stockhol 111). 

Döttrar: 
Signe Sophia Charlotta, f. 1869 -"/lu. (i. 1893 -'V» 
111. professorn i ren matematik vid Stuckliolins 
högskola, I. K V A, fil. d:r Nils Fabian Helge 
von Koeh, f. 1870 -71 (!) j u r s ho 1 m). EUhcr Mathilda Augusta, i. Iö71 "/n. Q. 1S9U 
'i«/,.. m k-iiisliradct i ecklcsiastikdepai-tcinentet, 

vicJ iKiradshokl.n.en, R N O, K W O, K Bad Z Low 

O M^l ILA lil. kand. Hus o tdvard Tigerscliwld 

i. 'l^GU '■•/j. A,:;. (Jitei-Malnia i Södennaiilaiid 

(S t o c k 11 o 1 111). 
Gerda Cecilia, i. Ib74 'V.. U. ISVÖ "h in luajoreu 
"^ vid Sv.a artiUcrirc.-.tc, chefen för ft. lens abe„, 

RSU, RKS:tAn() 2 kl., 1- Kr V A. Lbl bH 

Peder Adolf L a d v i '4 Ra^nell llummarskiuld. t. 

ISfiy -'Vii (!^ t o c k h o 1 111). 
Ingrid Mana, i. 1^77 "-■//■. '^H^ "^ /"• r'^;^"!"" 

i Furtifikatioiieiii reserv .4//-;// (.arl Advll Settei- 

wull, i. l»7(i --/u (Stock hol 111). 
Ah«« Cliarlutta. i. INS2 '/.■■ <'■ ^'"-i /"^ '"• ^'^'»b- 

adjutanten o. kaptenen vid generalstaben lyttinasta- 

ren i Skånska dragonregitet, RRSitAnO o kl.. 

Skytte (i M friherre (1 ii r a n OyUenstierna, i. Ib/n 

^'/7 (S toekhdl 111). Nordenson 

(iråii Nordaiiberg). 

«i:il-t-i.ii lrii-<t-imiii:u' fiMU N.i] dllubtTi,' i l.uckue S0tkL'Ii 1 
Jämtland. Siiuerna till r.Ul ^ itL.lu u.h lau.n,annon J|'-'- « - 
sou Nord, f. 1701, o,.h -Maia 1'ersUol tei- nutog., .laktii.unnet 
NordoJisoii. Viipst Maml (Lin var 

Krik Jonas, t. lMi5, ouerlioipredika.it, kyrkol^rde i 
Munktorp, kontraktsprost, T 18^^. (J. l:o Ib.^N ^^^^'1 
ni Karolina Vilhelmina Sainnelsson. f. 1820; 2:o 1&5-4 
III'. Jenny Kindeblad. f. lS3(i (Linköping). 
Söner, i l:a giftet: 
1 I ohn Per Desiderins. f. 1839 "Vs. fil. d:r, f. d. läro- 
"verksadiunkt. Äg. o. beb. Villa W e 1 c o in e 
(V aste r a s). (i. i8'»2 •'"/.i in. U'' / / /; e I m i n a utiy 
wiiately. f. I8nl "">:. 

Dotter: 
Dorothy Oiiy Mari-nerile. i. 18'a? -'"/o. 

2. O t t o (Idttlrid. f. 1841 "h. 

3. F.rik O s k a r Philip, f. 1844 "'h. 4. Erik Wilhelm, i. 1^-J7 '-!-., med. d;r, praktiserande 
läkare i S t o c k li u i ni, medicinsk författare. U. 
1NS2 ^,'1 m. B c r l h a Hairic! Kliuuui, i. 1857 -'Vn. 

Barn; 
Johcni W i I hel III. f. 1«K3 '^/-, fil. lic., med. kand. 
Ebba CaidUna, t. K^s4 ''t, fil. kand. 
Harald, i. ISSt' "'^, iil. kand., student vid Uppsala 

universitet, \ ice ordf. 1 Uiipsala studentkår. 
hedviti Harriei Louise, f. 18^1 -Vix. 
L i 1 1 y Sophu, i. ls9t, "/l.. Noreen 

(iraii Variiiliiiul). 

.\ldKtt' kiUule slauiriidri-u \:ii- 1 11 Giidiauiid, som tros liMtva 
inkommit frän Flauclorii fllrr Artuis till SvLTige Sasnm torn- 
byggare, IjoJOl' på Dragi-r.vd i Kauna socken i Smaland och 
var fader till Erland Giidmuudsson, f. 15ö4, t l^^O, kon- 
traktsprost och kyrkoUerde i Nor (Värmland). Af dennes 
talrika efterkommande antog sonen Mathias, f. 1005, t 16S0, 
kyrkoherde i Nor, namnet Norenius, hvilket af hans haru 
ändrades till Nureeii. lOii smisnns sonson till Matthias Norenius 
var tnllötveiiiisiM.kior, u Eiik Noreen, f. 1763, t 1841, hvilken 
i sitt gifte iiieu chiNiiiia Sophia Wagner, f. 17G9, t 182u, 
hade sonen Sven (éillli.ird Nnreen (se nedan). En sonsons son 
I ill Mathias Norenius, Johau Noreen, f. 1727, t 1S06 s.lsom v. 
landshöfding i Västernorrland, adlades Nordenfalk. Erland 
taidmiinassons näst yngste sons, )ii-(]R(en ocli kyrkoherden Gud- 
minid Norenins, harn kallade sig Nordberg; af dessa blef 
,Ud>la .s.>nen, kontrakls[, rosten Per Nordbergs son Johan Henrik, 
I. Klst), t 1739, major, adlad Nordenborg, och yngste sonen 
|...friiltsradet (imlnmud Nordberg, f. 10,^.»;, t lTo'J. adlad l,ö 
«enhi,.lni. 

Sven (iotthard, f. 178S. major, t 18-46. (j. 1824 in. 
Johanna So|iliia l.(i\veniiielm, f. 178u, f 1870. 

iiarn: 
1. Carl Gustaf, i. 1825 "Va, f. d. jägmästare i Hallands 
revir, K W O (Hal m s t a d). G. l:o 1861 in. Nathalia 
Charlotta Klisabeth Kuylenstierna, f. 1841, t 1864; 
2:o 1871 ^Vs m. Ciunilla Elisabeth (Lisen) Lundin, 
f. 1S41 ^"'1. 1) N ut ha Ii a lUhna Williclimnu. 
1«85 '-''^ 111. adiuiiKtLMi vid Hui^ri 
i HalniMad, R W O, iiL . d : 
[■•(■rditumd Cnlhamhi. i. l^-l'-^ .- is(,4 - -■. (i- 
\arl A Il> i It 2) K a r I Mir-iniis. i-.„,l^'- 

hollll). (1. 1"!'-» "I- I" 

Ur^ilii tir-i^irdiii. !. lf</f> /s. poMcxpeditor (1-a- 
S / 1^ /■ ' (/ Anna Aiirni u B i r a i t Sofia (Junilhi 
3) Erik Giistui. i. 1874 ' 
jägmästare i 

(i. iyri5 ^^. 
''Ii. 19 lU -'!rj. 

cxira jägmästare, laii^- 

SödeniianlaiKls Uiii ( N y k o p i n |^) . 

Anna Malinldu CoUcn. i. l'--'^ 1^; K er ^tin Maria l:\isabct. i. 1W!> /' 2. Erik Adoli 
G. 1852 m 
t 1907. 1S2(> 
imclic M; Elisabet r t is';-). 

1. IN.^I. •'rttuumV^mmit^u, ordf. i styrelserna för 

ktb. I ms' o. tor Uppsala BadhusakU. s.unt Up,> 

s-ili Centralbad, skriftställare, L Ii A, 1. \ ^, - \ VS. kil 
RoscU. 1. 1^<)1 Är I and, t. 188S irkitekt (S i (. c k h n i m). 
'(i."i'Ml ^V7"m. /^'<;»/;y Ilch^a Lom^c Stvvn- 
holf. i. 1888 ^/ii. 
/:■/■//.■, I. l«'Jt' '/ii. i'l- '"''-■ '^' ''''^'' ' '''■ 

,„cn, f. 1855 Vi. Ak-, -• beb- k i " n ^- ' ^> ^1 ' - '^''"^ 
(Hyllstoiia). . , 

3) K.//-/ A/' v/(/ l-.munucl i. Iv- 
hiuds ie:<;tes leserx. lalidtma ei 
u. beb. \ i 1 I a So m m a r . > (^ .U.leii 1 Mal 
K' > O. Al NVSTliöM .'Hi. 

4) Erika Nathalia. f. 1864 "/l> (V i I 1 a S o ni iii a r o. 
S u II II u). 
3. Marie S o n Ii i e, f. 182'J ■'/.-.. O. 1852 ni. laiidtiiiataren 
Bcimt (iiistaf Aiidurs Peter Piscator, f. 182.S, f 1856 
(K rist i a 11 i a). Nyström 

(frän Skåne). 

Släkten hiirstaminar fifm Sl^iine, hvarost til(lst(' kiimk- 
stniiifiulfrn TIioiums Olsson Nyström, t l"'iS, var tullljiiastc- 
inan i Mahiiii. ll:ins suu linmufdsdcn ocli saliiclcrsjuilcriinsi.ck- 
toren Magiiiis Cabri.^I Nyshurn. f. 1721. t 1711!), liad,- i sitt 
gitte iMfd .Anna Maria K.kU, f. 1718, t 1777. .-ijiirrna 'ni. .mas 
ocli nartlhil.l. 1'ran hvillca alla nu l.dvand,' nR-.lkinniar af 
sliiktcn hiirslaninia. 

.\l(lrc {grenen: 

Tliomas, i. 1744. aiiiii-alilLlskoiinnisbaric, t 17v,3. (i. 
17SS m. Karolina h:iisahct Backman, f. 1772. t 1S40. 

Son: 
Thomas, f. 179,^, statskommissarie, t 1874. Q. 1831 
m. Vendela Matilda Rinmaii, f. 1809, t 1904. 
Söner: 

1) Tliomas, f. 1833 "/r.', f. d. öfverstelöjtnant i 
armén o. major vid Fortifikationen, R S O, 
knrrcsp LÖS (Stock li o I m). (j. 1864 '/u m. 
An nu Kull, f. 1841 Vr.. 

Son: 
Tlionius G c u r K. f. 1865 ""/«, ofveradjutant o. 
öiversteiöitnaiit vid generalstaben, R S O. R 
NO. KolM-JO. JOHS 3 kl.. OffTrML, 
R N S:_t O O, 1. Kr VA (S t o c k h o i m). O. 
1898 "7u 111. .4 n n a Kristina Sundström, f. 
1873 ViL'. 

Ikirn: 
Monica Tliuuiasiuc. f. 1899 "/s. 
Carl Tliomus. f. 1901 -"/o. 

2) Nils Gustaf, f. 1836 ^"/i, f. d. rådman i Stock- 
holm, ledamot af direktionen öfver Stockhulms 
stads iindervisnin«svcrk, R N O. R W O. Beb. 
e«et hus i Stockholm. G. 1^72 ''"i» ni. Ju- 
li a N n a Ström. i. 1843 '7i2. NVSTI!«M 

Barn: 
Nils Thoiniis Julian, i. IH7A "/s, jiir. utr. kand., 

L'. o. lidfratLsnotaric, t. f. protokollssekretc- 

rarc i iustitiercvisionsexpcditinnen (S t n c k- 

li o 1 in). 
Vendela Margareta, i. 1N/-4 "/i-, lärarinna 

vid huicrc clcnicntarlarovcrkct för flickor i 

U p P s :i 1 u- 
3) Ludvig Roland, i. 1S37 -■'/;), öiverintendciit, in- 
tendent vid k. lui:>geradskanunaren, f. d. major i 
armén o. kaiHen vid Svea artillerires:tc, O II S 
Qhnit, Oil:sJmt, K NO 1 kl.. K W O 1 kl., 
R S O, K Bad Z l.öw O i kl., K P I) O 1 yr., R Pr 
Kr O 2 kimkr.. RRS;lSte) 2 kl m kr., K Fr 11 
L, K P Clir O, K S Alhr (J 2 kl., K S lirn O 2 kl., 
SiamKrO 2 kl.. RRSitAnO 3 kl., R Wald Mil 
PörtjO 2 kl. (Haga T r ii d k a r d, Stock- 
holm 3). Q. l:o 1865 ^"/h m. Anna Sofia Hen- 
rika Flisaheth Killander, f. 1S43, t 1^70; 2:o 1872 
"/d m. Amic^ Marie Louise Rosenheii!. i. 
1S50 "V'J. 

Döttrar, i l:a siitet: 
Matltilda Henrietta Maria Elisabet Ii, f. lb()6 

"/<i. (i. 1886 ^/'t m. öfvcrsten i armén, öiver- 

stelö.itnanten i Svea arti!lcrireg:tes rcbcrv, 

R S O, I a e i) h Juliannes von der Burii. i. 
1851 -'/.i (S a I t s j ö - S t o r ä n g e n). 
I 2:a .uiftet; 
Illa Maria, i. 1873 ''/lo, sjuk.sköterska vid So- 

pliialienunet, föreståndarinna för fosterbarns- 

hem (R a s n n d a). 
Matliihla Lovisa (Visen), f. 1875 '-'7'-. 

Yngre grenen: 

irlhold, 1. 17-16, notariiis publicus i Stoekliolni. t lM>b. 
(i. I7.S5 in. Johanna Margareta Wernander, f. 1771, 
t 1847. 

Sun: 
Carl (iusatf. f. 17'M, hankkainrerare, t 1840, G. ISU) 
ni. l:va Louise Rosuiberg. f. 1798, t 1884. 

Barn: 
1) C.irl Maurii/, f. 181<». bankdirektör, t 19(13. (1. 
1N4S 111. liiruitta Charlotta Heiiriqnes, i. Is25, 
t 18M. ^TUrt' Pnttcr: 
[••ditli Louise, I. 1651 "/^ (StocUhoiui). 
') 4v(7 F.mil Adolf, f. 1S28 ^7b. f. d. färgeniabn- 
kör (K a t riiichuiin). G. lS5b -'/a ni. Anna 
C iroliiia Innlia Neunuin, f. 1833, t m^- 
I5arn: ^ 

(1) Ottilia liiiiilia Luvisa, i. lb-^7 /i;. u. 

1878 -^/(, ni. handlanden .1 o il a n liioicn, 

i. 1843 "'. (St öl let). 
(^) r;(;/-/ .-l/zru» Mduritz. i. 1801 -/•-•, masknusl 

(T a c o ni a, W a s li., Nord a ni c r i k a). 

(j. 111. C lin Stina Olscii. f. 1861 /-'-^y, 
(3) AJ (/ /■ / (/ latima, f. 1866 -/:>. »k 1888 /m 

lu tiaa^.-aidsnia^tareii ^ (/ (/ / / /•nr/n/.' 

Kolls. f. i:M,i •-•v.. <I'ix-!v;. (JO t c hur K). 
(-() 0'/;W«; .4(/iWi, i. IMi7 ' /lom-osslKUidlaic 

((, ,, L f I) o r .^). (i- l'-^"'^ /i '"■ 'V' - " 18lib WarbiifA. 1 licniic:^ i;a yitl 
Ikini: 

/;■ liza iilaa. f. HnM */-'■ 

Bril; Adidf. i. 1905 ''Vu. ,,,, ^,^ 
(5) / c a n n a lilisalnlli. f. 1869 ''I-j (K a t r i n c- 

li(. lin), 
(n) 4(/(Wf loscfina, i. 1875 ''/s. (j. 189>i ";.-. 

m koiiNfivatorn C(/r/ O s /c « r UöKhmd. i. 

1^74 ■-"-■/ii (U P Dbala). 

3) /os,/7//</ /■■«//;»«, 1. 1^31 -'/■.. (J. 1873 '■/.., m 
kdiitraklsprostcn, fil. u. teul. d;r Johan .Auv,iist 
Ikru, i hans 3.e uiite, i. l>ils, t l"i>2 (j- r i d e ii, 
O strå Ka r u p). , , 

4) (Kkar Fredrik, f. 1830, grosshandlare. T l'^!'"- 
(i 1866 -'/u m. lili-a Wultoii Starlin, i. isli 
'-'t (Lon d on). 

Barn: 
(I) Oscar /;7;s, f. 1.S67 -■/-. med. lic, prak- 
tiserande Uikare i ( i .) t e I) o r .i;. As. sjuk- 
M hviloheniinet (Villa Victoria) i iMarstraiid. 
(i. isyo '-'/'i ni. //<■/;;■(/ Amalia (A mun) 
Mattsson. 1. 1866 "'•'•'V-'. 

Barn: 
Oscar I o Ii a ii n c s, i. 18''7 '/j. 
O s c a r. I. l"(Hi -Vt. 
Sa m II c 1. f. 1902 "Is. 
Carl \hr^iuis. i. 19ii| ■',',; 
Amnii \l a Kdal , na /;7/^^, i. I"ii7 - ,v (2) Alice Eliza, f. 1S69 ^"/y. O. 1899 ^/lu m. 
med. d:r V v cd r i k Mc Nair Scott, f. 1869 
"Vi- (S 11 r II 1) b e r v, 13 r o in I e y, Ken t, 
K n K 1 a u d). 

(3) George Startin. f. 1870 ''In, grosshand- 
lare (Göteborg). Q. 19U() V? ni. B e r- 
t h a Maria Werner, f. 1872 ^^/lo. 

(4) I- I or ene e Louise, f. 1872 */o. Q. 1907 
-V:, ni. Rev. William Liddlc (Glas- 
gow, Skottland). 

(.S) Da a mar Adcle. f. 1874 "U. G. 1899 ""/t 
ni. bnikspredikaiitcii T c o d o r Torbiunnsoii. 
i. 1808 -''i (Ho ked a 1 en. J onse red). 

(0) A/iiU! Le o II i c. i. 1877 V-'., ii. 190') '/s iii. 

läraren l> li i I i p [kirllett Cules (L o ii d o ii). ; 

(7) Alma (i un il I a. f. 1878 '"/r.'. G. 1897 "Vi» I- 
ni. f. d. konsuln, R W O, Carl Olof Wil- 
helm Wijk, f. 1866 "/s (London). | 

(8) Hulda Lie o no re, f. 18S0 '%. G. 1903 "Aj j 
111. med. d:r Wyndham Millisan (Lon- i 
d o II). j 

(") Carl Cl a s t a i, f. 1882 '-'"/u, agent (S u n d s- 

vall). G. 1908 m. Betty Artiirlina , 

hnnilcUU. I. 1SS3 ''/c. ' Nyström 

(trän Värmland). 

Guiuiiial odMliiiitiiimbliiUt iruu Ny sol-Iuu i Viii iiihiiul, vH^-v 
hvilkeu sofkou sHiklniiniiiet ;uilogs af sidin-uirrn skiiulii;\rc- 
mästaren i Stocklu.lm Aiuloi-s Nyströiii. 1. 17-lu, t IM»''- ^^"Iil 
i sitt gifl.' iiu'(l AiiiKi U.beclia Ilök, f. 1753, t 1S-». I':"''' 
(löttrnriia Aiiim Chi-islina, 1. 1782, t 1827, g. ra. postdlivlUilrrii 
Isac .Mcdolplau, ocli Catharina Rebecka, i. 17S7, t ISGC, g. iii. 
liostkaiiircraren Fri-Jrik Georg Scliolauder, samt sonen 

Per Axel, f. 17'A^, inteiuleiit i öfverinteMdeiitsambetel, 
stadsarkitekt i Slucktiolni, professor vid K(Jiistakade- 
inien, + Isds. <i. is2'7 ni. Lva Soiia Rutig, f. is(i2. 
t 1S8S. NYSTRÖM 549 

Barn: 
I.Catharina Sophia (Karin), f. 1830 -'Vio. G. 1851 
'•'/o ni. iirofessorii Fredrik Willieliu Schohiiider. i. 
1816, t 1881. Äg. hus i Stockholm. 
2. Axel Fredrik, f. 1832, siottsarkitekt, hofinteiukiil. t 
18^4. O. 1865 -'Vt ni. Edla Maria Carolina Anna 
von Schoultz. i. 18 16 "Vr (Stockholm). 
Söner: 

1) Carl Axel Villiclni. f. 1866 "Vo, major vid forti- 
fikatioiieii, liirare vid artilleri- o. iiigenjöriiiigskolaii, 
R S O, R Fr H L, K Sp Mil Förtj O. Äg. hus i 
Stockholm. G. 1890 ^^'^/u m. S i f; r i d ViUivl- 
mina Lindström, i. 1870 '"'/s. 

Barn: 
Margit Anna Sophia. 1. IbVl ""/lu. 
/://(•/( Mcmca Vilhelmina, f. 1893 '-'/i'. 
.S/!,'//(/ R i g m o r Llisabct, f. 1898 ^7.s. 
L c n n a r t Carl Axel Viktor, f. 19U8 '"/o. 

2) Torsten Vilhelm, i. 1868 -'^/i, huivudkorresp(jii- 
dent hos liflörsakringsaktb. Thule (S t o c k h n 1 m). 
G. 1894^.1 m. Märta Asiwr. f. 1869'/;,. 

Barn: 
// a r r i e t. i. 1895 **/;,. 
a: u r t. i. 1896 '"ho. 
Tor st en. f. 19U2 V». 
A) Hjalmar Gastaf. f. 1870 'V?, arkitekl, veikM. 
direktör o. disponent i aktb. Sparreliolins snickeri- 
iahrik (S p a r r e h o 1 m). G. 1899 ''/i ni. .1 g d a 
llollstrand, f. 1875 ''h>. 

Barn: 
.4 i no Mana. i. Ks9i; -mj^^^ 
Ii ert el (iihla Klas, f. 1901 '"/<;. 
Ii rit a Maria. 1. I''li2 -'Vi'. 
A. lollan Gustaf, f. 1837, major, t 1906. G. 1871 -'A' 
111. Anna Soiia Albertina Pciré. i. 1851 -''/y. Äg. del 
i lins i Stnckholm ((i ef 1 e). 
Barn: 

1) Nils Johan, i. 1873 -'/ii. jur. kand., liinsnotarie i 
Gefleborgs län, auditör i Hälsinge reg:te, ombuds- 
man i aktb. (jcfleborgs handelsbank (G c f 1 e). 

2) l-lsa Solia. i. 1S75 '"/i. G. 1897 "/u ni. kaptenen 
vid Vag- II. vattenbyggnadskårcn, verkst. direk- 
tören vid Stockholm Roslagens järiiviigar, R \V O, 
Carl llaavin Togelherg. i. IShO ■'/, (Djurs- 
hol 111). Ö.-.U NVS'1K()\1 

3) JU r t ii (jiii,tal, i. 1878 -'Ii, lujtnaut vid Wva- >». 
vattcuby^Kuadskärcii, trafiUctiof vid Östra ceiitral- 
baiian (Linköping). Q. 1904 -'/t m. Agnvs 
Maria Liiidlilad, f. IS7S, f 1910. 

ikirn: 
I Ii i; r i d Hilda Solia, i. 1907 ''' -. 
T ti r k c I licrlihsou, i. 19iin \'.i. 

4) (i (i ra II Willulm. i. 1882 -"/r, cIn ilin,i;t:n,,r, iiudcr- 
Itiilnant i I-ortirikatiöiieiis rcsfr\ (() r ^ u ii lI s- 
\>vu). (i. 191U '"/.■■ 111. Hulda Maria Sddcrlnr'^. 
I. Kss.i •' .. 

5) n cii Ii ! Axel. i. 1885-7.-^. luiliiaiit \ id U|i|4audi- 
artilicrirc.u:tc (U d p s a i a). 

4. Carl Ludvig Hipiudyl, i. 1839 ', ■,. mud. Iicdcrsdir u. 
iil. d:r, ledamot ai bl\rclscii iör Stockliolins liöuskdla. 
R N O, Rit Kr O. Ik'h. ck^et liui, i S t u c k li o 1 iii. 
(i. 1874 -"Vi in. I: III il y Skiöldcbraiid, f. 184() -^''r,. 

Burn: 

1) Carl Oli>! Axel. i. 1874 ^'/n'. kapten vid L^ortiiika- 
tiinicn, andie lärare \id artilleri- u. iny:eiijörhöii- 
sk()lan._Skyt(e M. Äg. del i hus i Stockholm. 
(i. 1911/ '■■/:, m. i rida EiiiUia Colliaiidcr. f. 1878 

"V.-.. 

liarn; 
l-ol kl Carl ircdrik. i. l'^U8 "Vio. 
I II li r i d liiiiiiut Helena, i. 1911 -"/i... 

2) (i e r d a Sulia lilisahctli. f. 187() '7u. (i. 1911 '/s 
111. läkaren vid Wjlefiords Sanatorium i Danmark, 
med. lic. Carl l'redrik Löwciiliicliii, f. 1881 -''/'i. 
\v:. del i liub i Stockholm (I ) a n .i; a a r d, O a n- 
m a r k). 

3) /:';■//; Gunnar, i. l^// '"/',, med. d:r. docent i 
kinirsi vid Karolinska niediko-kinirwi^ka institutet, 
praktiserande läkare i Stockholm. \si. del i 
hus darst. (i. I'^ii7 'V,, m. liva JiisUna Ol/iliu 
Selii iL^lrdiii. i. I.ssi -"/n. 

4) /;■/•//.• Tor^leii. i. 187'» -'V,-, iil. kand., civilingenjör. 
pruiesNur i kemi vid keiserl. iiniversitetei i 'k a i 
Ynan I' u, S h a n s i, Kina, iniieli. KiiiDubhla 
1»U o. Kin Hla Knapp 3;e officiella raiiijen, lAUv^ 
K'ny (ieo.uraiih Soc. Är. del i hus i Stockiiolni Orre. 

Siai;li.i[ IjrusUiumiu- Iruii bytfdmia oiukriug sjön HoInii'ii I 
\astl)(> ocU Suiuiorbo liärudor i Snifilnud, livarest sedan iiudlet 
aC ir.Oli-tali-t iiifdlcmiuur lelyat sasoiu kiMuaus iiiPidiuraiuiäii 
rllcr länPiiiaii. Äidslo iiird full visslu-l I.iiudf stamfader var 
Ilin-niaiinoii fail diie i 'J'aKiiäkci- f. KIL'.'.. Haus iitUinfr I -i-'' 
hil brnk^^furvallan'!! .l.>Has PeKM- Orro, f. 1757, t 1785, g. ni. 
Mai-.Mi- -ta Uiin.-iii-, (. IV.'!;, r JTDO, var fader till 

i^cter Olof, i. 17>.0. kroiiolaiibinaii, kronofogdes u. li. o. v., 
t 1842. (i. l:suS III. Hanna Sanuieisson. f. 1781. T 
1821. 

SOn-j)-.- 

1 \ndcrs Cjabricl. f. 1M2, kronolänsiiiaii, t 1871. G. 

l:o 1842 ni. S^nliia Rnscngvisl, i. 1821, t 1850; 2:o 

1852 111. liii,Mi'J Lilla kiiiKlLbci.t;-, f. 1830, t 1806. 

Barn, i l:a .iiiftet: 

1) Victor, f. 184 (, \ice luii-aJsliöIding, kroiioiogde, 
t 1898. (i. l:o 18^9 in. Matilda Bernhardina von 
Schinkel. f. lö5S. t 18'^0; 2:o 1891 -"/s m. Hilniu 
UxdCn. f. 1866 ^/i t (Linköping). 

Barn. i l:a giftet: 
Berndt Victor, f. 1890 ^/i.., jiir. stiakrande 
(S t o c k h o 1 111). 

i 2:a giftet: 
Arvid Villor, f. 1892 '/;i, landtbrnksclev 

(Bi a r k a- Sa by). 
// / / /;/ (/. i. 18''.^ '^''1 (Linköping), 
i 2:a giftet: 

2) l> c r Olof. i. I.s5.^ -'Vi. iiialarc (Ljungby). 

.?) IV / ///('/ m. t. 1854 '/ils kontorist (J ö n k ö p i n g). 
-\)Si'4rid l'lril:ii. f. 185S '"/oi. liiisförestaiidariniKi 
(I ö lik o |)iii.^). 
J. Carl, f. 1821), knniolanMiian. t 19(10. G. 1848 ni. 
JiKlilh Carnlina Hagelberg, i. 1822, t 1897. 
Barn: 

1) II i I nid. i. 1849 -V:i. G. 1874 '''/i ni. kainrerarcii 
August .Milstedt. f. 1821, t 1903 (.1 a in s li ö g). 

2) 1'iJir, \. IN51 -"V:.., \ice luirtidsliiifding, f. d. audi- 
tör vid Lörsla liigrenadicrreg:tet, R N O, R W O. 
Äg. o. beb. Kvarn i Östergötland. G. l:o 1886 
111. Hciniv N.ulKilia Victorin, f. 18()4. 1 1905; 2:o 
|i<08 "Vr, 111 Ida Maria I-rrdrika Wcstliii. i. IS64 > l'AI.AN'I)EK 

Söner, i l:a giftet: ^ i 

Per Eskil Ragnar Victorin. i. 1887 -^/o. tjänste- 
man i Oslerjiotlunds enskilda bank (L inko- I 

P i II 2)- .,^, ' 

T hor st en Nils Wiking, f. 18S9 -7-. underlöjtnant i 

vid NurrbottL-ns reg:te (Boden). 
Carl licnnk S i gin d. f. 1890 Vs, kadett. 
Olof Stig W oll m a r, i. 1893 'V». 

3) S e I ni a, \. 1852 '-^/u. Äg. o. bcb. K u 11 t u r p i I 
Blekinge (J ä ni s li ö g). 

4) lim il i a. f. 1855 "/i'. U. 1878 "A ni. häradsdonia- j 
ren ./ u h a n trcdrik Larsson, i. 1848 "/ii;. Äg. i 
M a g d a cgeiKloin i Södermanland (L i n k ö- 

V i fl g)- i 

5) Anna. 1. 1858 '''Aj, luisförcstand;irinna (V ii x i ö). I 

6) Nils Olol, f. 18tj3 "-"Uu btalionsHibpektor (S k ö 1- , 
1 c r s t a). O. 19UU ''"/u ni. Anna Krislina Guslaf- 

son, i. 187U -''h. ' 

Dotter: i 

K ar in. i. 19al ''/lo. 1 Palander. 

Sliiliten, hvai-ä egoiUlig:! ursprung är okändt, Lilrslammar 
fråu liiispredikuntfU Imti tiu Sigri.J Tliott på LiuUsiala i 
Kaiigasala suckfU i Finland Axclius TlnMjdurki, suui 1U3U blef 
kyrkoliiTde i Kciirii cell lUlO druukuado i ott träsk jUmte 
tveuiio andra präster. lians sonsöner anlogo naninit 1'ulaQ- 
dcr, uiåliäiida af din by Snulabli, där sliikteu ägde eu g:\rd 
(suo = lat. iiahis, kärr). Af dessa var Axel, f 17U7, kapel- 
lau i Kuorevesi, fader till kapellaneu 1 Diag.sfjärd Abraham 
Palander, f. lGfl5, t 17-j3, fråu hvilken in finsk samt den 
svenska släktgrenen påstås bärstaniina. Abrabam l'alander 
var g. ui. Heala filer, ocli det antages att ban var fader 
till Jonas Wilbelui ral.inder, f. 17'J7, t 1"!>IJ (S- "'• Jolianna 
Magdalena Dolli), bvill..n ^:>oni niiinsterskiifvare 17.J1 öfver- 
flyltade till Sverige oi b busalte sig i Köping, men sedan åter- 
flyttade jUnite lainiljen till lunland, där liau dog sasnni fäll- 
kainrerare. lians .vngie son, nedanstående l.ars Adolf, kvar- 

deii svrnsUa stannade doek i Sveri^-e oeli blef sta 


litad. r 1 


grenen. l''rån lians iildri' son inajoreL 


.lönas 


— äfvmsuni frän en broder till ofva 


istai^nde 


kapellaneu i Virdois Jobaiuu'S 1'alandei 


, t 170S 


l.'inland iiiuiu lefvande grenar af släk 


en. y.n 


svenska grenen, \'egas bnonule liMare 


under > 


l.onis l'alander, bar bUtsit adlad Palai 


der af V •Al.ANDEK 5n:{ Lars Adolf, f. 1758, fältläkare, in. ni., t lb4u. (J. 2:o 
1795 m. Christina Fredrika Fa.xe, f. 17oS, t liS.?2. 

Söner: 

1. Arvid Adolf, f. 179«, landsliöfding, t 1848. G. Itilb 
ni. Maria Carolina Tliysclius, f. llw, f 1864. 

S(in: 
Carl Folke Adolf, f. 1835, kapten vid flottan, t 187(). 
(J. 1862 ni. friherrinnan Agatha tielciia Wrcdc af 
Elinia, f. 1841, t 1909. 

Barn: 

(1) Carolina UcdviK Awlhe Elisabeth, f. LStiV 
^^/s. G. 1S94 -*/s ni. hanktjänsteinaniien A' / / .s 
Christer Gabriel Richcrtli. f. 1866 V? (S t o c k- 
holni). 

(2) /l/v/(/ ti c r b c r t, f. 1S73 ^-/is, agronom. Arr. 
o. bcb. S k ä ni rn i n g s f o r s i Västergötland 
(15 r a 11 d s t o r p). G. 191U Va iii. M a I v i ii a 
Erikssun. f. IS71 "^i. 

Dotter: 
Margit, f. 1911 ^Vo. 

(3) /• o I k e Wilhelm, f. 1875 "/o. civilingenjör, 
chef för Luth & Roséns elektriska aktb:s filial 
i S t o c k h o 1 ni. Äg. Dalby i Blekinge. G. 
1901 ^"/lo 111. Elin Mathilda Vikluria Saiid- 
beri;. f. liS75 "^/i. 

Barn: 
Tord Evlkesson. f. 1902 7io. 
(j II n v o r Af^alhc. i. 19U4 ^'Viu. 
Kl fil Eulkcssuii. f. 1910 ^"/'u,. 

2. Carl Wilhelin, f. 1800, grossliandlai e, vice konsul, i" 
1865. (j. 1829 ni. Julia Jacobson, f. IMi), t 1^68. 

Barn: 

1) Sally Endrika. f. 1832 "'/-•. G. 1857 in. bank- 
direkören I^ridolf Gjerliiig, f. 1825, f 1898. Äg. 
villan V i 1 h e I in s h ö i d ((i n 1 1 be r ii a). 

2) Erik Ad ull, i. 1833 ■',ii, i. d. grosshandlare, f. d. 
rysk o. engelsk vice konsul, R W O, RRS:tStO 
2 kl., R k' S:i An O 3 kl. Äg. o. beb. Ro se ii- 
hol 111 s K ,1 1 J i Blekinge (K a risk r ,. n a). G, 
18617m 111. C h r i s t i n c -M ar i t Albncht. f. 
1838 7». j 
3) A X cl Willnim. f. 1853 ^'Vn, öfverstclöjtiiaiit i j 
armén, inajor i Västerbottens rcy:tes reserv, lie- 
fälliafvare fiir Uddevalla ruilföriiigsonirädc n:r .^ c, ; 

RSO (Uddevalla). G. 1S78 -■7n ni. Karin 
Hcnriku Maria llassch/vi^t. f. 1858 '^l-j. j 

Döttrar: \ 

Edith. L 1881 --'/u. <J. \W4 "'Vu iii. Iiiilnanten | 

vid Norrlands dragonreg:tc H c I <■: c Kniil Liiiir-i- i 
auist. f. 1878 ■■'/<■. (U ni e ä). 
/)'/■;•/ ta. I. lN'^t -•'/:!. 
A. Axel Fredrik, 1. isnj, kniiuiiendurkapten. t 1857. (i. 
18-11 ni. Kinilie .huiuelte Constance Du Kees, f. 181-1, 
t 18(,b. 

Adull Aniuld L u u i s, l. 18-Ii -/lu, amiral i K, I K.U.ni, 
adlad 1880 Pnhunhr af Vci^a. Se Sveriges adels- 
kalender. Palm 

(trän Västergötlaiul). 

SHildcu hiir.slaiiiJuiu- Iruii boi-garcu i ^körUc .li.iis 'J'lM)i-l.'l.- 
S..I1. i 171:!, liviu-s Kou Svi'!!, f. 170;!. t 1701, radnuiii i Skofd. 
(ji-h i-iUs(i:ii;srii!in i boigarosliindcl rör .Skiirde och lljn ITU',. 
:nil(,^' naimi'1 raliii. I silt 1731.' ingäiii^^ua giflc n\rd Klisalirlli 
llcilmrii, r. 1711, 1 ]7i;i. h.idc han son, t. 

.laeob. i. 1748, :-;russliandlare i Stoeklndm, rvttmasUiie 
vid borscerskapets ka\alleri, t 1821. (i. 1781 m. Mar- 
k^areta Christina Lidni;in, i. I75s, t 1815. 

Söner: 
1. Jacob, f. 1785, i;(jdsä.i;:ire, t I84s. (j. 18J4 m. In- 
lierrinnaii Anna Ma.udalena \'on Knorrin'^, i. 1795, 
t 18-13. 

S\en Adulpli. i. l82o, :-;rosslKmdlare, t 1911. (i. 1851 
m. (sin kusin) Ida Jusepliina l\din, i. I8.'y, t 1882. /(/(/ /;' / ; s (/ t> c I II. I. 1S52 "/'i (S ii d e r t ä I j e). 
A II II a Cecilia, l. 1803 '-/i (S u d e r t ä 1 j e). 2 Svea Uliik. f. 17S7, KrubsluiiiJIarc, t l^<)]. (i. 1S2.T 
111. Sopliia niisabclh hkliolm, f. 1^(15, t l.^S-'- 
15a ni; 

1) Jacob l^'craiiiaiul, I. 1S2S, diiiiouent, t l'^<ttl. (J- 

l-ii 1801 III Aiiuiiula Idlianiia I )ctlc{is-Cicrlacli han 

Altoiia i Ixsklaiul, I. 1.S4I, t 1877; 2:o 1S78 -"/i 

111. /; c I I! Il Cl r d i II a Margareta Lundin, f. 1836 

-'/il. (ii a 1 III s 1 ;i d). 

liaiii. I l:a i^iltct; 

(1) Ida Amanda Soiihia Jauintic, i. I8(il -"'/lu. 
G. 1883 ^'/s 111. inuuiijöicii W i I Ii c I m lliino 
Henrui. f. 1857 'h H. i d k o p i ut;). 

(3) Carl II er ni un. i. iSd.-i '^'.-., tcol. kand., kyrku- 
iKidc i >aii'-;a u. Ska i(-jrsainlin:^ars pastorat 
al Äikcstiitct. Al k 6: A, Hed I. al l.iiiids stii- 
dciitsaii,i;[iULii. ... al VastLr.^otlands Saii.uarloi - 
hund (S a ii u a, S \ a i t s j u). (i. l''(J3 -'/', iii. 
E dit /; Cecilia Sliiarl. f. Ksoo '"/lo. 

Dotter; 
/(/(/ tdiHi C e c i Ii a. 1. 1904 -'h. 

2) Carl tnibtal, i. \^29, grosshandlare, t lt>'>5. d. 
18G3 ^'/'i ni. Sophia Amalia Unoniu'^. i. 18-I-' ^'/i 
(D j u r s h o 1 ill). 

Barn; 
Carl Ulrik, i. Is64 '"l.u koiistliaiidlarc. Äg. o. 

heb. villa i 1» j u r s 11 o 1 iii. 

Maria Cecilia, f. 1S70 '''/:i. U. 1894 -^'ll m. 

skc|)psredarLii l:dvard I-"crdinaiul N^■strölll, i. 

l,s(,9, t l''iil (I) i II r s 11 o 1 ni). 

.!) A\l1 Ulrik, i. \^.^2. grosshandlare, t l'^»».-;. (i. 

I ;o l,S()4 III. laiiiiia Johaiina Charlotta leiitzcii, i. 

is.id, t INf''^; 2:n 1.S72 •'-lu iii. Ida Ciriihh. i. 18.^2 

-■";, (Sto .: k h o 1 ill). 

13,1111, i l;a giltel; 
(1) Emmy Elisalntli. f. 1805 -"'/.-. ti. 1888 '/■, iii. 

grosshaiidlareii, R W O, lians Tönnes Avr.vs, 

I. 1855 "/i (S t o u k h o 1 111). 
{2) A sel Herman Ulrik. t. INOO '/■,, k.nitorist 

(K a s 11 II d a). (i. l'^i)4 -'-'/Ml III. /;■/ v i r a 

Diiiiiien. I. 18/8 -'";7. 
h.ittrar; 

Emma .M ii r 'j. a r c l a Lcimlinc, t. l'^ii/ "' m. 

Birgit Elvira, r. 1910 '"/-'. r, r-KRSONNE 

(3) Emma Maria Augusta, i. 1869 "l-^. G. 1891 
^'/lo 111. fondiiiaklaren H j a I in a r Scffcrströni, 
f. 1866 '"'/i-. Äg. o. beb. \illa i 1 ) j u r s Ii o I iii. 

i 2:a Kiitet: 

(4) Carl Rohcrt Ircdrik. f. 187.^ -''^s, ingenjör 
(Fil ad cl II 111 a, Nordamerika). (j. 
I';ii2 -'"A) 111. Lilly Lundin, i. 1882 -'/i. 

Barn; 
// c I c n Maria, f. 1904 '""I:. 
/;' (/ 1,' a r, i. VM)5 ^'•'/n. 
4) Malvinu tecilia. i. 1841^"/.-,. U. 1802 '';., in. 
auditorci l.iid\i:4 'Ihcodor Stiiart, i. 1^2(i, t 1^'''3 
(S t o c k h o I in). Personne. 

Alilble kiiudr blamrader var jiiveleriirtii i SlucUholin 
Krans I'crsoiiiu>, t 1777. Af lians barn i fiirsta giftLt incil 
Barbara Elisaliot SWiiier, f. 1709, t 1747, bk-f sonen .Inlian 
Magiuia, f. 17i:i, t l!^0.->, hofkanirtrarc saint hundsuLrclcrarc 
hos la-in.Sf.ssuu yopjiia Albortiiia och g. iii. liuala ]Jlis:il/rl 
Itjiu-nian, f. 1718, t l^l-- lUuinl ilrssu uiaUars barn v;ir 

Carl Wilhclni. f. 1778, riksbankkanirerare, t 1825. Ci. ni. 
Johanna Cliarlotta Fctterison, f. 1786, t l8o6. 

Söner: 
i. Nils ^:dvard, f. 1814. sidenkrainliaiullare, t 185(1. (j. 
1841 in. Chriblina hlibabeth WaliiiicrK, i. 1813, t 18^7. 

Son: 
Nils lidvard, i. ls5u '"'/i, preiniäraktör vid K. Dra- 
matiska teatern, lar;ire \id K. lYaterns ele\slvola, 
f. d. förste regissör o. intendent lor K. Drama- 
tiska teatern, f. d. lärare \'id Musikaliska akade- 
niieiis konservatoriuni, R W O, M L 6: A. Äii. o. 
bcb. _y'illan Vivi i) a c k a, (Stocks u ii d ). G. 
1905 "/i 111. Amanda Karidina (Vivi) Jdnsan, i, 
1872 -"'/i-', M 1. \ A. 
2. Willielni riieodor, f. 1816, kaimiiarskrifx are, t 1881. 
(i. 1817 111. Mana Charlotta Asiihuul, f. 1819, t 1898. Son: 
John Wilhelm, f. 1849 ^Vi-', teol. o. fil. d:r, biskuD 
öfver Linköpings stift o. kyrkoherde i Kärna o. 
Kak'a prcbendepastorat, ledamot o. sekreterare i k. 
bibelkoniniissioiien, K N O 2 kl. (L i n k ö i) i n g). 
Vi. 1885 -^/t) ni. TIwklu Anna Matliildu Eleonora 
(Nanna) von Knonini^, f. 185S -"/u. 

liarn: 

/ o h a n Erik Teodor, f. 1887 ^"/lu, kadett vid krigs- 
skolan (K a r 1 b e r g). 

.Y(//;//(/ Maria Kristina, f. 1888 ^'/ii. (i. 1911 =■'/,, 
m. pasiiiraisadiunkten i Katarina församling i 
S t o c k h o hii Oskar Alhin llan^sini. i. 1877 

i' olle c. i. l^'Ml -'.,., fil. hliid. \id lauidN univLTMtcl. 
S / ;,'■ ;/ r, I. ls'M '"',,■. Petrén. 

Släklnaiuuet Pctréii autog.t ;ir ucdaiiståfiido Carl liaiik-i 
Mvard Pcti-On, hvilkeiis föriUdi-ar vuro kvaniligaren i östra 
lyd (östort'iitlaiid) Carl Henrik l'etU'rssun och Iiaus hustru 
iiristiiia Maria Rudidius (sy.slor till protcssorn Carl .foliaii 
laiiiils.m Hill. s,' sliiklcu Kuilclius) . Släklni liärslannnar jia 
MMl.Tii.'t trall dols walliiiisliikt fiåii Aiidranuns aluiibnik 
SK.iiu'), il.ls sliiktcu IJr.irsliOiii. inom livilkcu trau 1700 
iil.as lilrra liiilfl tiiiiiiiis .". -.■ii.raliciicr präsOT a nlil;a plats.-r 
Sk^-iii,', dels uck ininuMa uldiwla liiiska ullen mju Itossliacli. 

Carl Daniel ^;dvard, f. 1825, [il. jiibeld:r, Kyrkoherde i 
Halmstad samt folkskoleinspektör, R W O, t \'M\. Vi. 
i.s57 in. Kierstiii Ik-ata Charlotta Oöransson, f. 18.^8, 
t 189-1. 

Barn: 

1. Carl Thure Ihnrik. f. 1858 Vr. med. lie., fil. kand., 
fäiigelseläkare o. bitr. provinsialläkare i Mal iii ö, 
ordf. i spärvägsstyrelsen o. i styrelsen för biblio- 
teks- o. föreläsningsföreningen, ledamot af stadsfnll- 
inäktige o. drätselkammaren, allt i samma stad, R W 
O. (i. 18RS -"'i, 111, Siri Sofia lanzon. f. 1861 -'/c. 2. Christina Maria Gustava (Tina), f. 18riO-/L' (Lima). 

3. lollan t: (I v ar cl, i. ISfi.^ -''/i. iur. utr. Iwiiid., lOriilv. 
statsråd, juslitierad, K NO -I kl. (S I o c K li .. 1 ni). 
(). 1909 V-i 111. Karin Ihijer, i. 1S75 ■"/.-,. 

Döttrar: 
.4 n n C II a r I o I t c. i. 1910 "i-. 
Karin I n n a. f. 1911 -/:... 

-1. Clara Suiia CItarlotta (Lut t en). I. 1805 '''/i 
(Lund). 

,=i. Daniel All red, f. ISOT ''/;!, med. d:r, docent i |j-\- 
kiatri vid KaKdinska iiisiitiitct, (ilVL rhikaic vid Säters 
liosiJital (tiaii-.U.). <.iveriii>|.el>tor l.ir MiiiK-siiik värden 
i riket. ledaiiini .,i riksda;;eii-~ lorsl.i kainiiu.re 
(S t o c k h (I I 111). (i. 1S9N ■'',, ni. .\1 ,/ /■ ; (/ Anna 
lirik-a K y länder, i. ls7N ■%. 

Barn: 
Anmt MarKurcta Kristina (Stina), i. 1899 "°/io. 
Ture Erik Allred, f. 1902 "'/:i. 
n c r t rn d Solia Charlotte, f. 1909 'V». 

O, Karl Anders, f. 1S()S "-'/il., med. d:r, professor i prak- 
tisk medicin \ id iiiii\ ersitctet o. oiverläk.ire \ id lans- 
lasarettet 1 Lund, R N O, 1. V A, L l-'ys S i Lniid. 
O. 1898 ''lii 111. t ni III a Ulrika Beijer, f. 1S70 \'i-j. 

7. Ii r o r August, i. 1^70 -'",^, koiisnltati\t statsråd, Imi- 
rättsråd i Hofnitten oi\er Skaiie <>. P>lckim<e, ledamot 
:if riksda.i;eiis ioisi,, kammare (Stockholm). (i. 
1907 'Vi ill. Si'^ne Anderberg, f. 18n7 "'"/i-. 

Briir Arvid S l it r e, i. 1908 ''/kj. 
Hror Edvard E o I k e, l. 1910 Vo. 
s. .1 a k u II (ieorg, i. ls72 -'V.-., fil. d:r, professor i nie- 
talliir.ui o. hyttkoiist vid Tekniska liuaskolaii (S t o c k- 
holin). (i. 1901 -'/jn 111. T hy ra Elisabeth Wahl- 
berg, f. 1880 -7i.'. 

Axel Erik C e u r g, i. 1"02 ""vj. 
Karl- G usla I .lakob. f. 19l(j -'Vn. 
9. Erik Gästat, f. Ks7-t "/s, med. d:r, docent i kiiiiiui 
vid universitetet 1 1. 11 11 d. (]. Dll - ., III. T oi b oi :: 
Auaiisla Sviwan. i, ls7o -';„ ii|. kand. (^rKNsioi. ■■•'■■• 

10 Viktor l:saiii!> OkUivns. f. 1876"/?, jur. utr. o. 
fil kand., fiskal vid Svea Hufratt, t. i. levisioii^- 
sckretei-are, aiiditör i Vaxholms KrenadierrcKitc 
(Stockliolni). 

11. Ehhc Oskur Si'<lnd. f. 1S78 '^'r,, med. lic, ofvcr- 
läkare \ id .M a I iii ij Lpideiiiisjuklius. 

12. llcdvf^ L o a i s c llcata. f. ISSO ''K fil. d:r (1. ii ii d). Quensel. 

SlilUloii luirslaiiuu;ii- Hmu Il.s^mC 
QuoasW i liiidUu Ml- ICdO hili't i lik. Eberhard, i. 17S2, kaii.iiuu rattsrad, t 1^59. (i. l:u lMi7 iii. 
Johanna Ulrika Riscll, f. 1789, t 1^22: 2:o ls2,? iii. 
Maria Kruse, f. l/'''^ t 1830. 

Söner, i l:a skiftet: 
1. Jacob Andreas Christoffer, f. 1809, jur. d:r, justitierad, 
t 1890. (i. 1S50 ni. MedviK Ulrika Kiellander, I. 182u, 
t 1905. 

Barn: 
\) niisalicili Sophia Amalia (Betty), i. 185,3 "V 'i, 
lärariinia vid Ahlinska skolan i Stock Ii o 1 ni. 
As. del i hus i niimnda stad. 

2) Olof Eberhard Carl, f. 1855^77, jur. kand., 
justitierad, ledamot af Adolf Fredriks iorsaiiiliiiKS 
kyrkorad, K ni st k N O. Äk' del i hus i Stock- 
holm, (j. 1891 -'■'.'r. m. .A II II a ,/(i;;ss(//;. t. 
1865 -7a. 

Barn: 
Alice Hedvig Kerstin, f. 1892 7.. 
Nils .lucob Eberhard, f. 1894 "/lu. 
Sven O ö st a Ludvi:.i. t. 189G Vu'- 
Anna Lilly Elisabet, f. 1899 ','„. 
Bror Åke Konrad, f. 19ol 7io. 

3) Fredrik Peter. f. I^57 -' .•„ tedi. fil. kand. .Avc. 
del i hus i S t ,) . k hii I 111 560 QUENSliiL 

2 Johan Peter, f. 1811, Riossliandlare, t 1S76. Q. IS.-ib 
m. Adollina Cll^i^tilla Breliii, f. 1S14, t 1SS7. 

I5aiii: 
)) Izmilia Ulnku [Emily). f. 1842 "''/i.'. O. 1866"/. 
m. godsiiRareii Robert Dickson, f. 1819, t 1903. 
Äjr. Inis i O ö t e b o r g. 
2) Johan Oscar. f. 1845 '"Vv. teol. d;r, f. d. pro- 
fcbsor i praktisk tc(.ilogi vid Uppsala universitet, 
f. d. kyrkoherde i Gamla Uppsala pastorat af 
arkestiiiet, 1. N O, I. S F et Cli. Beb. e;^^ hus i 
Uppsala, (i. Issu "/(i in. filiunor I' I o r C n c C 
lili^iihith Dickson. i. Ls5f. '-"'h. 

13ani: 
I' c r c v l)inl'^c(>ii, \. 1^.SI "V^i, tik d;r, dn.ent \ id 
Uppsaki universitet (Uppsala), (i. U'll "h 
in. A u II i e Tlierése Wciss frän Wien, f. 1SS(. 
-"/lu, fik d:r. 
\V i II i I red. f. 1S85 ^'^/ii. O. 19U9 ^-/a ni. löjt- 
nanten o. förste adjutanten vid Göta lifgarde, 
Off Tr Instr publ, R Pr R Ö O 4 kl. m kr, E d- 
ward niip Hjalinar Hdling, f. 1878 **/« 
(S t o c k h o 1 ni). 

i 2:a Kiftet: 
3. .lollan Ulrik. f. 1824, fil. juheldir, bankdirektör, t 18'M. 
G. 1855 "'/a 111. Hilda Elfrida Teodora Grönwall, 
i. 1830 "Ao (^\ a 1 inö). 

Barn: 

\)Anna Maria i;iisahct, f. 1.^57 "/?. G. 1883 -/.-. 

m. regementsläkaren vid Karlskrona greiiadier- 

regite, R W U, med. lic. Johan Thcodor (Janne) 

Grönwall, f. 1850 -'Aj (M c r r s t o r p, R o n n c b y). 

2) Lurs Conrad Eberhard, f. 1858 ''^/i». kassör i 
brand- o. lifförsakringsaktb. Skåne (Malmö). 
O. 1905 '"^/lu m. Esther An'^elika Margareta 
Grönwall. f. 1878 "Vy. 

Söner: 
A X e I Ulrik. f. 1906 ''/«. 
Karl- Erik. f. 1907 "/lo. 
Lar s- P et er Eberhard, f. 1910 '^h.^ 

3) Jacob Henrik (Jacques), f. 1861 ^^/lu, kapten 
vid Södra skånska infanterircg:tet, föreståndare 
för Skandinaviska kreditaktb:s notariat- o. box- 
afdelning i Malmö, R S O. O. 1S9S '"A m. ./;;//(/ 
Charlotta Elisabeth Teresia (Beth/ von Meimer. 
f. 18ÖS ",, i{iri"i'i(; o.ii \'oN ]!i'm'i(; 

-1) .lollan Ulrik ThcmUn. i. 18b,S ^"/u, iiicd. d:i. i 
fessor i patologi o. allmän liälso\ard vid Upp^ 
universitet, R N O. Ikh. eg. villa vid U p p s a 
(i. 1895 "'7 m. Tyra Inmchori: Kcy, t. ls71 L'//-/l- .4.vr/ O/,//, f. 1896 '%. 

Per T o r s t en i^lrik. f. 1898 ^'V',. 

Gunnar (onrad Ulrik, i. 1905 ^''/i. 
5) Hilda Amalia <Mollyj. f. 18fif) '\'io (M a 1 ni u). 
0) Axel Wilhelm Tlieodor, f. 1806, verkst. direktör i 

aktb. Limdequistska bokhandeln, t 191U. Q. 19iiS 

■'"/lo ni. F.Isa Nordcnstcdt, f. 18S1 "/ö (U p p- 

s a 1 a). 

h.Htrai : 

I n '< r I d Hilda. i. l"(i'* -''iu<. 

Ii r i t a Tlic(idi>r.-.d(i!lcr. t. 1911 '',. 
Wilhelm Au.uubt, f. l.S-'i), öiveibteluitnanl, t 18sv. (i. 
1N.S5 111. Hulda (KlmaiiN^^un, I. 183(., t 1878. 

Barn: 
/:' / / c n, i. 1863 ■'■'/vj (Mal m o). 
Knni Andcr-< Robert, t. 1867 "/u. Visiah i KaliKu- Rettig ()< I) von Rettig. 

Sliiklcu liärsliiiHiu ir Ir.-iii Tj j^klaiid. (iros^Luiidhi r.i, ,„ 1, 
ra).iiksi,lk;iicii Slcpli.inus ('.vriUlis Kcttig inflyt I ad.' ITail Ull 
KarNla.iiiu. Inairst liau aiihido oii tolinksfaliiik; t 1M'<. 
P.iaiid Jlcra barn liad.- lian soiini, lirdaiislai'iidc l'iT Cl\iisl iaji. 
^lainlader lur alla mi kiiiida lidvaiido nicdlciiuuar af släkicn. 
l':u grcu har scdau lJ-;iS finsk adlifj värdijjlift iind.i nanimd 
vnu U.dtis:. 

Per Christian, i. 1788, lahrikiidkare o. bniksiiKare, 
ijriiiidade \S\vi ti.haksiirman V. C. k*ettiK 6: C:o i 
(Jefle o. 18-1,S cii iilial i Abu, a,i;de Kilafur,s bruk i 
llälbinsland, t 1862. (i. lio 1811 iii. Betty Katarina 
.liiderholm. f. I7SJ, t IM-1; -':o 18-15 iii. l.(i\i',i Char- 
lotta Fahiiehielm. i hennes l:a ^ifte. 1. ISK,, t lS7.-i, 

,^6. Harii. 1 l:a Kiftet; 
Ciiii Aiuoii, i. iSl-4, bruksägare, t If^'-^')- U. I:u IbJU 
111. Peiroiiella yXurora WcMhlad, i. l^.M, t lS-15; 2:o 
18-18 ""'/s 111, iriliLH iiiiKiii 1: III in a MavK(Ucla Air^iistu 
Åkcrhidiii (ii llhniilnnka. [. ls2y -/i. As. o. I.il-Ii. 
Hemställas i llalsiii-laiul (Ii o 1 ni s v e d e ii). 

Harii, I l;a Kiitci: 
1) a list al. f. 1N42 '''/mi, i. d. bankdirektor, (ndl. i 

styrelsen liir Sandviks le.Kelbruksaktl)., ledamot af 

stadsiiillmakli'4e i S ö d e r li a ni ii. U' W O. G. 

1^7,^ -"/., m. / (/ (/ Aiiialia liruliii. f. is5il "'/.. 
liani: 

/:■(/; / /; /;(//(// v Maria, i. 1.S74 '-'/.- 

C a r I (iu-^liil. t. IS7.T -"'.-„ aReiit (11 a m b u r y:). 

S a 1 1 v Mana. l. Ks7(i '''/lo. 

Axel R o b i r 1. 1. 1878 ^Vj, kontorist. 
i 2:a giftet: 
I) /'(■/■ liJvaid, f. 18-19 'Is, öfverste i armen, be- 

fiilliafvare for (iefle landstormsoniråde, ledamot af 

sladsfiillniäkti;^e i (iefie o. af (icflebor«:s lans 

liusliallnlir^s>allskaii^ fiirvaltiiiiiKsiitskott, ordf. i 

(ieilelx.ri^s lans sko:-;-svardssty relse, RSO. G. 

IS'»ii -", a III. I: v u Aiiiiiisia Tiscll, f. 1807 -"7<i. 
Harn: 

1) s tar l-dwanl. f. 1S'M -'Vi-j. 

S i K II (i liniina Rcniiiu. f. 18'^() "Va. 

/)' c (/ / c Cciiiia Rciiiia. i. l'M)2 "/i. 
.i) I: III i I i c Charhiiui. l. JSnii ^"/lo. d 1873 "/m m. 

majoren Claes la duk Carl David Siliversl(d|ie, f. 

lSt.5. t TMl. A;.;. CarMiiiid i ii;ilsin,i;!.md (U e f I e). 
4) Hilda Maria, i. is.Sl -'In. (i. 1880 "'/i m. dmii- 

kvrkos\ssh,maiiiicii i Uppsala, re.uemeiitspa- 

storii vid I)]. 1. lands infaiiterireK : le. I, W O, teol. 

kand. MIs I il II a II Sthlcrlur'.^. i. 1851 'Aj. 
■S) .4 ;; « // s / (/. 1. 1S,S7 -'", u (11 e m s t a n ;i s, II o I m- i) Aulan W i I Ii cl m, l. 18,S4 - 
ho 1 III), (j. 1.SS7 ■7ii m. I 

Baiii; 
liiiiina l> 1/ c //( (( /■ C.liarlalla 

'/,-, III. eivilinueiiioren I' r a ii s 

18,s,? (S toek II o I m), 
(.'((// // ( Il II i n ti, I. K~^"l> ■'"/'■, sko 

hnlm). ir (S t o e k- 
o\v, f. l.s(>4. 888 -•'/-,. (j. IV 10 
A. Winnlwri;, f. .■lev (b t o e k IJRTTIi: ,„h \-(»N HF.TTIC 50.'! 

?. Roburt, i. INIS, «russliandl:irc, skupPM-cdiirL (k kon- 
sul, t 1880. (j. 1841 111. .^dcLiide Ulrika Cdriniia 
(iarbL-rg, f. ls21, t 1S92. 

Baiii: 
1) l'chr I- red II k vun Hcltii:. f. IS4J '■'h, iiiiskl 
kniinin:i-SLTad. iahrikb:i:<are i Abo ii. clicf fur iir- 
liiaii P. C. Rctti.ij & Co. därst., R N O, R W O. Äj;. 
Marjaiiiciiii v. Riideliiia gärdar i Rlkkis socken i 
Finland o. hus i Ä b o samt äg. del i Brynas i Gäst- 
rikland. Han erhöll 1898 för sig o. sina efterkom- 
inaiide finsk adlig värdighet under namnet von 
Riili^; intr. på finska riddarluiset s. å. Q. 1865 
'■''A-, 111. Maria Sofia \oii Horii, f. 18-11, t 18''(). 

P.arii: I van Rcttiii). 
il) Kohvrl II i II ni n '4, i. Isnd -"'■■, direktor o. 
delägare i iinuaii R. C. Rettig 6. Co. i .\l.o. 
lieb. eget lllis i .A i) o. (j. \S')3 ■'"/■i iil. A II il il 
All cl a t il v von Horn, f, ls72 "/r. 

Harii: 
fl ii n s ircdrik Lcupuhl, I. 1S9-1 -'/ij. 
n ca Sophia, f. 1897 -"/:i. 
Björn Robert HcnniwA. f. l8'-'9 "/.^. 
M II X 1'clir Christian, f. IMdl '/,j. 
(?) /:/•//.• Walter, f. I,s(w '-'"/i, fil. mag. (Malm, 
V i n i a 11 d). (i. ISS'» 111. Hildur Lindberg, i. 
lso7, + i"ii.-i. 

liarii: 
Otto l'rediik. i. 1890 ""/i-j. 
K (i r i II, i. IS''2 "'''i. 
S (/ g a Marin. i. lsi)7 ''', i. 
(.^) Cl e r l r n d Maria. t. 1S08 '",'r. O. 1888 "/i, iii. 
extra arkitekten \ id Ölversii relseii för all- 
männa b>ggiiader 1 Linland. RRS:tStO, fri- 
herre K a r ! - A II :4 n s t Wrede af EVunu (fin- 
ska irih. atieii), i. 1859 ^% (Ii ä 1 s i n g f o r s). 

(4) Adclaide Maria, f. 1872 -7ii. (j. 18^4 -^Ai 
III. kapleiien o. kompaniehelea vid Västman- 
lands iraiigk.ir, SkxttedM. friherre Mans 
Chrisur von SlediiiKk. i. 18()8 "/■■. Heb. egen 
\illa i Sa 1.1. 

(5) INnitus Chrislcr, t. Is74, godsägare, t 1"<'4. 
(i. 18'''^ 111. Anna Vera Johanna von Wille- 
brand (finsk. i .idl. alten), 1. 18.80 -"/a. Oiiig. 191)7 "'/i„ 111. kaptenen i>. re)ienieiitsk\ arter- 
nuistareii \ id Andra lifgrenadierreRitet Nils 
Adoli lifiii^lcn. f. 1S75 ''h (L i n k ö p i ii g). 

Son: 
Cl or an Arllitir I'rctlrilc. i. l'^i)l -'Vu. 
(o) K c r s i i n Maria. f. 1870 ■'/.-.. 'i. ISOO -'"/u iii. 
kaptenen u. kmnpanieliefen vid Svea liii;arde. 
R S O. k Tr Kr O ,^ kl., R |-"r [1 L. ,/ <> Ii a n 
l-rikssoii T, ill. 1. Isf.P '',1» (S t .1 c k li ., I iii). 
.') Ådiiaidc I Ad c I il. I. IMS -■■/.,. (i. is(.5 "/n ni. 
koinniendörkaptenen Lureiit/. l.enpold \oii llnrn. 
f. 1836, t 18^2. \-A. del i lir.Muis i (iähtriklan.l 
(S t o c k 11 o 1 ni). 
.^) .l.ihan Rdliert. f. 1.^-17, ,:;ru^s|iandlare, kuiibul, t 
1'>(I7. (i. 1N7J '" 1 ni. A II t o II i i Willnliiiiiia Aa- 
'^iislu VDii liikcniiann, i. l^-1f) "/■'. A'A- Saiid\ik i 
Södermanland n. liu.s i (ieile (S t o c k h o 1 in). 
4) Carl Williilni. i. 1.^4" "'n, k''>dsa.uare. Aa. 
del i Hr.Miiis i (iailriklaiid (S t o c k h o I ni), (j. 
is7.T ■'' V in. V a I b II r i; \aiiiia Constaiuc l.önii' 
■^rni. i. l.>5i) 'Vt. 

iiarn: 
(,/■(•/</ Adilaidc. i. ls7t) -''/i». (i. 191)9 Vi-' ni. 
konsisturieiiniarien i U p p s a 1 a, vice liarads- 
li(,ldiin<eii Anders Radlic. \. ISOS -'/:i. 
/:/.s(( Adclaidc. I. I.s7(. ■-'" n,. (i. |,s99 -"/r in. 
laiidthriikareii Kniil I' i I i !> Tollic t. 1804-/.-. 
(i. 1 1 I a K 11 n .l; ^ I a d II j; a r d e n. N y k o- 
P i n v;). 
/()///; Rnlnil. [. I n7,s '■'■■. kiMMiian (Stock- 
\\ 1. I IM). (i. l>'tMi '\m iM. S / ,1,' u c tilisalHili 
Mark. i. l.^M '"'... 
.4 // n a . Adilaidi . i. l:>7') -, !•.•. (i. l^iiii ''/i, iii. 
kaiisliNckreter.il en i llekleMastlkdeparteliientet 
(i II si a I Williihii kiillic. i. iMHi '^'^ (Stdck- 

lio 1 111). 

K ,1 h c r I Carl W illwliii. i. l.^SP -'/u, eixiliiiKeii- 

lor, iinderin.uenj()r \ id statens järnv;i.nars ina- 

skinaldelnm.v; ((i i) t e l> o r u). d. 1910 'Vi„ in. 

K a r i II (Idi lin. i. iss.^ ' n. 

.S) (iiislal II I al III ar. l. l.s.^(> '"/s, \ iee liaradsiioi- 

diili;, k.iilslnad. K' W ( ). A.u. Sjciherv; i Uppland, 

del i Hrviias i ( i.isl rikl.iiid .i. beh. e.i;et hus i 

S I (I e k h n I 111. (i. 1S.S7 •/•, III. Julia liif^iava 

Hjul kiiiaii, I. 1M)7 '"^^'11. Söiici Carl H c r b c r t, f. 1888 "A', fil. kand. 

Nils Robert, i. l^'>2 ''''iii, iur. stud. vid Stock- 1 J:a '4: lic t: 
l'cr (liistaf Ii c r ii h a r d. i. IS4 ,, laiidtliiukarc. 
(,. 1.l1i. .^ t c n K I i 11 d .1 |ia linttlaiid (H c I vi). 
?;() ISSN III. O I i: Il Eiiiiciua Abcn-i. f. 18fi5 '"/i. 

ikirii: 
] Kur i It hrcdrika, f. 1889 '-/l'. 

! Greta Elvira, f. 1893 ""/». 

Biörn Y n ii v c, i. !S9S -'"i,.. 
I 4. Wilhelm (iotthard, i. 1849, -ciiLMalkoiisiil, t I9l(i. (j. 
i 1873 "V-, ill. Julia .Waria ()lil<ni,. i. l,s,54 ••",/:i 

i (S t i) c k II (. I Ull. 

I Dni.rar: 

(1 c r d a. f. 1S74 '^/'.-,. (i. 1893 ui. vice verksi. 

direktoieii (-. ka-sadii ckloreii i Sundsvalls euskild.i 

hauk .V/V.s Herman Salcu. I. 1867 ''/; (Sunds- 

V all). 

Alice, I. I87t) ■■;(„ siukskotei-ska vid Röda km sel 

(S t ock h o liii). 
/ /; ,:,' c h ur y. f. 1879 ■'"/,„ (S t o e k li o 1 iii). 
Märta, f. 18S| ■•'/s. (i. 19U(, ni. löjtnanten vid 
\ astuMtta rc,^^:tc, aspiiauteii vid ( icneralslabeii -S / .^;- 
/ r / (/ Willulm SiraiidtiKirl;, f. 18Sli "/., (Stock- ll o 1 III). 

K i <■ Il a r d Walt rid. 
ladiiis-Tiduiii.uell (S 
A' r /■ s / in KiclUnri: i). (j. IS73 ■" 15a S i }i n c Mana. i. 1874 '/s. (j. 1905 '-"/i,i in. k 
i hioloKi o. kemi vid Maninsands lioicre laia 
fil. d:r l-mar Otto Walilann. f. 1874 ''':. (Il a 
sa u d). 

/' c II r Christian, i. I.Sm Vu.^ 

Richard (i ii n n a r. f. 18M ■'/). Rhodin 

(trän Varmliind). aMsIc Icäiuic si;ciiil';i<lc 


11 för 


licijiia slii 


<( i:ii' 


(lin vui 


liati 


knivii i M:,iif.sl:,(l Vv 


.■r It. 


,lin. -. 


11. A 


na Cli 
iniliiiaii. Dcssii iiiiiUiirti 


son .1 


iliaii, f. 1 


T 1-. 1 


ISIL'. 


;.vik.. 


■<l.' i r.ioaUolorii (Västi 


r^öllai 


.1), liad.' 


i sil 


iJirsla 


j;i i'li 


-J „i.-,l Anna Elisabeth 


Laiii]) 


1 . "1 1 Til 


SiilJl 


II l'aii 


(111 1 


plh'i- Ithudin, 1'. n.S",. 


•■ IS 11 
■uk,s|,a 


r.ill |.; 


Hill 


lisbcfg i Viii-iiilan,). I 


Pari 


lirislniilii 


1- i;iii 


(lins a 


isir 


,-iiiigna airsta giflr ih.mI 


All. In 


■Ull Mari 


1 Nai 


• ■ITn . 1'. 


17^". 


s:;4. födiifs snii,.ii 

Carl ClirisUiIIcr, I. ISJ.-i, iiiidcrld.itiuiiit. liriiksLiiiiMi |m 
i:i«a briik i Vaniilaiid, t 1^^-^ <i. IS^.S m. Olivia 
loseliiia Nordstriiin. I. \s2.\ t 1''IM. 

Bani: 

1. AiidiietUi Catharina B ed a Olivia, f. IS-IM -''i,., (i. j 
1874 '-"Vs III. iiiiieiiafvarcii ai apoteket HuKlaii i 

S t o c k h o 1 111, aiKitekarcn, R N O, R W O, Ruluinl \ 
Rdnhuld All till SI Lehman, f, 1842 ^/i.. 

2. Carl Jonas, f. I.s5j, j;r()ssiiaiidiai c, t I'^<l(i. (i. I,s7(i j 
'"/r. III. Il h b a Maria Charlotta llardiii. f. ls,S.^ •'■.. i 
((iö t c ho ru). i 

Itiittrar: I 

Karin, i. 1n79 -/,;. O. W)2 -"h, iii. JedaiiiotL-ii af I 
Svcri.iies advokatsaiiiiuiid Ii c ii il t Liidvii: llcsslc. i 
i. 1S7,1 \'-j ((] n 1 c lin r i;). I 

Viva. f. hSSi '■'',-,. (1. liii)5 -"/■, III. skcp|)MiiakLn\n i 
i Gotehor.u Herbert Metealle. f .l,s75 ''^n. 
.i. Carl Chri^toier. i. 1n52 '7,,, disponent for o. del- 
äKarc i ni.uå liriik o. iandte.ueiidoniar. laiidsliiiuMnaii 
. i Värmlands lan. ordf. i Y.\v.a sockens koininuiial- 

staninia o. taxerinysnainnd (H I .i; a), (i. ISS.S '^/., ' 

III. Helena Anuiista lolianiia Maria Rohde. f. 1S50. 
t I '^0(1. 

Ikini: 
C a rl Chrisloler. f. ISSb -'/i. 

Hyvor. i. l.s.ss --/i. (1 liMl '/? m. c. ja.iiinastareii 
Axel Wilhelm Sj,i(/vist. i. iSS.^ "/s (C li a r 1 o I- 
teiiher;^). 
A r v i d (iiiniiar. f 1S04 '^i. 
Dagmar Iltisatxih IhUiia, I. Ks'^-' '"'ii. Ka01>lN ,i67 

4. Ulivia Evelina Aiiiiiista (Vivi), f. 1856 ^*/s. G. 1882 
III. koinnicndörkiiptenen af l:a graden, chefen för 
marinförvaltninijcns nautiska afdeiniiijr, R S O, K Sp 
O Mer Nav v k ni kr, K Or F O, R Pr R Ö O .1 kl., 
Tun Nicli St 2 kl., C a r ! Adolf Felix l':n Rosensvärd. 
1. 18Ö4 ''A. (S t <. c k II o 1 ni). 

5. .4i!«cs Miiiia l.nvisa. i. \^r>l. (i, 18';5 ni. 1. d. 
fiirstf lanJiin;iuircii, K' W O, I: r n s t Wilhelm Fjell- 
incii. I li;iiis _':;i :4i[tc, f. 1S41 'V". (Örebro). 

(i. Kl (IS A'j:niir, f. IS.SO -/'n,, niaior o. batalionsclief vid 
Värmlands rck-tc R S O. Äg. del i Fdgå bruk 
(Karlstad), (i. 1S80 -'7:i ni. Anna Seliaar. f. 
1863 "/i 2. 

Son: 
Claes Bertil, f. lS'n) -■'/•,. undcrl(Mlnant vid Varm- 
kinds n.-u:lc (K a r I s t a d), 

7. A ^ nar lose/. f. IS6l"/s. in.^eiiiör, distriktslandt- 
matai-c i R;ittviks disiiikt (V i k a r ii v n). Ä■.^ del 
i FIga bruk. 

8. Ii i le a r d Rudolf, i. I,st,.^ '''/.•„ r.idnmn i Karlstad. 
aiiditur i Värmlands rcg:te, ordf. i Karlstads stads 
byggnadsnäinnd o. i taxeringsnäinndcn i Karlstads 
stads andra distrikt, innbiidsman o. sekreterare hos 
Varmlands brandstodsbolag. Äg. del i F.lgä bruk. 
(i. III. limilie Williehnina Möller, f. 1866»/». 

liani: 
Martin (iiisiaf II a r a I d. f. 1894 -'Vu. 
SaLia. f. 1901 ''/r. 

9. Osiar A a k' US t. i. isd-l -"/,;. Äg. del i FIga bruk 
(1. o s Ängel o s, N o r d a iii e r i k a), (i. ISSS iii 
I- I o r e n e e Revel v. 

Dotter: 
ilorenee Olivia lOllv), f. 18SS »Vio. sjuksköterska 
(St oe k h o I m) 

10. Carin Si-iic P a i: ai a r. i. 1866 -"'/;,. (]. 1887 **/s m. 
direktiirea i liihirN.ik rin:.;sbol;igct New-York, vice 
ordf. i Skandin.i\iska kreatiirsförsäkringsholaget 
Carl Oskar .I.m-// llaaander, f. I8,S2 -"V.-.- Äg', ge- 
nom sitt uifte. del i Flgä bruk (Stockholm). 

11. Maria Ellen \'adeselida. f. 1867 ^'/r. O. 1880 '■/,, m. 
kaiiteneii i Värmlands reg:tes reserw briälliafv ;irLii 
för Arvika riilHöriiigsomr.ide. R S O. Cla^ AuKUst 
Almquist. f. 1856 -^/.-,. Äu. genom sitt gifte del i 
Flg:°i bruk (A r v i k a). RIKGltORG 

Ringborg. 1, ;-;n 


sslK 


iidlarc 


-, 


dsi 


;;arc 


■r 


C;itliai 


ilK, 


t-lisab 


eth 


S\\ 


arl/, 


i. 


ikini 


l.s-11 


'^/s, 


ci\'il 


IIKC 


ijör 


, Kl 


ds- 


li^s li; 


rads 


vajch 


illili 


],sS 


.tyrL 


ISf, 


r O^t;, 


otal 


mdtiiK 


IIIIC 


ns 


CCIll 


■al- 


ands j 


u-dh 


■uksfö 


cnii 


K. 


leda 


llut 


s hus 


lallii 


iiiKssa 


Isk. 


|)b 


tol\ 


alt- l.udviy t:d\ard, I 
1888. (j. l^Jll lohaniws ( l c Ii n i. i, 

iiKaro, ordf. i .Muiuii 

ordf. i .styrelsen fo 

föruning o. ()ster,i;(>tl 

af Östergötlands lai 

ninysutskott, R N o, KW i). A-^. o. heh. Klinga i 

Östergötland, (j. ls(ji) -'.'« iii. Anna Willulinimi 

S\vart2, I. l.s-12 "/'n'. 

liarn: 

1) S a r u, f. If>(i8 "'/7 (K I i n k a). 

2) Sv c II. I. Ks70 '■';-•, bokhållare (i. a O r o y a. 
Fe r u. S v d a iii e r i k a). 

.■i) // /■ /■ - c r. f. I.S71 -V:!. a,i;rononi (H y I e, M a r s .i o), 
(i. l'>(ii> ''/iL' 111. /:'///(/ Siipliic licikcr, i. I87.S "'/i,. 
Barn: 

/; /■ / / (/, I. i"ii/ '^l(l. 

S a r tt b! rika, i. IMI)^^ "*, i. 
/'(/ v il, i. l"ll Vi. 
-1) K a II. \. iN7.' '''o„ direkt(H- i akti). ,1. Ruiicbor.i; 
(No r r k o |. i ii u). (i. i8'jy "/n in. K a r i ii (hrda 
Ihlciia lihcrslvin, I. 1^70 "/.-,. 

Ikirn; 
R II t h, f. WOO -"/:i. 
B o. f. lUOl ^Vu. 
/. a r s i. |yO,3 'Vo. 

•r; » /i » (( /•, f. lyijö '■'/-. 

rl /; n a Sara, i. 1910 "V?. 
ö) i' / i (/, I. 1.S7-1 ■'/!.•, missionär (li i / e r t e, I ii u i s). 
ö) /I // // (/. 1. ls7,T ■"7i, (K i i n K a). 
7) E v u, I. ls7,s '^l^ siiikskoterska (N o r r k ö |i i ii x). 
S) L ti cl v i ii l-ilvard, l. 1n7') '''/», laiidlbnikare 

(S tens ö, O s t r a II u s b y). (i. l'Ml(, -",, ni. 

I! i r l II a i.rika Mar^lnnii. i. IsM -'-,.',. niNGBOKO r,m 

Bani; 
Lars Erik. f. 1907 "»/:>. 
Anna (i u n h i I </, f. 1908 ^/v. 
^)) .V / / s, f. I^8ti "II. kontorist (N o r r k ö p i ii v.)- 
2. Sara. f. 184.? -■".,. (i. lSf)4 '-''; iii. kis;ircttsl.ik.iru;i 
Carl \Villii.-lni Aui;uM .^■\<)l)eI••^^ f. \>-M. t ISSd (N o r r- 
kupiii^). 
J. Gustaf, i. I.S45 -'-',,;, :<ods;ij;ai-c, i. d. disiimiciit for 
Holiiiuis bruks iabiiksaktl).. i. d. köpman . k dcl- 
iiKare i firman J. Rin.i;iiorg i Norrköi)inK. ÅK- H<--i"- 
staburji o. Stora Sjö;;esta i ÖsterKÖtland (H c r s t a- 
b e r s. NorrköpinK). (j. 18S5 -''7 m. Maria 
Josefina I.undfircn. f. 1863 "h. 

Barn: 
U i I d c ii a r d Mana. i. 1S87 ■'"/ii. (i. 1908 -'A, m. 
f, d. underlojtnantun i Ffirsta lifg:rfnadicrrt:k':lL'ts 
reserv, tiiinstcmanncn vid S^•ds\cnska krL'ditakth> 
kontur i M a 1 ni n. ciiefen för dess fondafdeininK 
därst.. C a r I - W i I II c I /n Ödiiian. i. JSSS -■'/:,. 
.Märta Karin .Maria. i. is^'^ '-".1. (i. 1911 -'-'1,. m. 
löjtnanten o. adjutanten sid Krmioherk^s re«;te 
Fallne La-^,i rndril; von Wernsicdt. f. iNSf, "s 
(V a X i o). 
/. / // v .Maria. f. 1891 '■"Ii. 
Karin Sara Maria, f. 1892 ^"h. 
O I ^ a Maria. f. 1893 "'/n'. 
S i i; n v .Maria. f. 19(1(1 '■'"/'.. 
N a n s - G a s t a f. f. 19(i3 -"/i. 
M a r A' i ! Mana. i. 1'XM -'Ii. 
A. Hanna. 1. IS-ls " -. (i. 1871 " •., m. borgmästa- 
ren. inaHistralssckreteraren o. nolaruis puiilieus 1 
S t r e n i; n a s, ivM\(). 1. a n n lnhau .Axi! Wirii- 
stidt, i. ks33 -"Vi. 
.S. t: d v a r d. f. 1857 "7's. grossliandlare 1 N o r r k o- 
P i n .k-- under firma J. Riii.i,'borg. Ä.i;. Inis i n;imnda 
stad. (i. iS8.^ '-',; ni. Helen Nasli Hooker från 
Nord ineriKa. 1 iSfui ^/,,. Ikirn: 
.\ Il c e Karin. 1. Is84 "'/i. 0. 


HXI7 ■' 


"':, IM. 1 


\id Mrininsviks iolkliouskola. \ 


il. kal 


id. Tor 


/■oi^eldvisi. f. iSSd -'■■/, (U p p s 


a 1,1). 
/:' (/ r (/ / (/ lihis, i. \Wi) '"/n, 


kont( 


irist 115 


e II e s). Rodhe 

(äldre grenen). 

Äldste kiinde stamf;iLiiiu Pir Olofsson, g. m. Margaioui 
Widstodt, var nislh;'illare i\ gärilou Itodho i SI::^iu> oeli fad.T 
I ill Malhias rtodh.;, f. 1G70, t 1722,. som auto^' iiaiiuict riirv 
ludolscuårdeii, blc-f liaiullaiule i Uddovalla ucli i sitt aiiilra 
^•irte med Maria Lombaok hade riiiucnia l'etor Olof. f. 1711. 
t 17.S], och Hans Vilhelm, f. 1714, t 17G.'5, haiidlaiulc i Iddr 
valla, rctor Olol', lorf,t Uyrkohcrdo i Strömstad, sr(l;iii prosi 
i SliiUakia (Halland), var g. m. Kisa liuiolliea WahUc f 
172,-.. t 17N1, <i(li lailiT till 

Christian Williclm, t. 17-1-1. kvi LolierJe, prost, + IMl. 
O. 178S ni. Sevcriiia l^ftroiielki Walliii. f. I7ii7, t 
1S40. 

Söner: 
I. Maiiiuis, i. I7';(i, 111. d:r, prost, t ISOT. (i. IMs iii, 
l:ida Catliariiia Norman, f. 17'JN, t INS7. 

15arii: 
I) .lollan, I. I,s.'l, fil. (J:r. rcklor, t 1N7J. (i. js.v* 
ni. .AuKuvt.i I.unJliolin, i. \HMK + Issii. 

Ciiistaf i: III il. i. ISii.^ -"/s. til. Ll:r, lektor i tyska 

o. en.icelska språken vid Il()ure reallarox erket i 

(i (■•) t e b o r u, d.iceiit i nioderii franska vid (iole- 

bortcs li()usl-(da. R N O. 

.') tierinaii Tlieodor ISeiiiainin, f. 1S:.5, rektor, t l"ii.' 

(i I.S7I Hl. t:ileii Svensson, 1. IS.^S, t f-XI.T. 

I lott rar: 
Hilda, f- 1S7.^ '-7;. O. 2:0 l"0,s 'Vi in. f. d. re- 
servnnderlujtnanleii i K. Flottan, f. d. kaptenen 
i enRcIska kolonialmarineii, Krefve Nils I' r c d 
rik Cioiistcdt af FiiHcrö, f. 1867 "Ai. Arr. o 
bcb. S k a r h v (S ö d e r t a 1 i c). 
Elda, L 1877 «/.. lärarinna vid skolan i()r vaiiiora 
i ( j ö t e 1) o r v.- 
,?) liottfrid, f. 182(.. liandlande, t l'^ii-'. d. Isdf. m. 
.Johanna Mariana liernlnirdina Wästfelt, f. 18,^1, 
t 1801. 

Barn; 
(1) M a !^ n a s Henrik, f. I8()7 "/i., dis|ionenl sid 
Hellcfors stvckehrnks verkstäder (Helle- 
forsnäs). n. ni. Hilda rribcrg. 1. 1871) Mi Söner: 
Gottfrid Oscur Magnus, i. 1895 -'V^'. 
II il d i n t:, (iinuuir Henrik, f. 1896 ""/ii. 
(2) Uildcaard Ejdlina Amalia, i. ISdy '■'''/:„ an- 
ställd .1 Stnckliolnis-TidniiiLjcns kassakontor 

(St o J k h.i I Hl). 

I) /;■((/(, Kalaniui Amalia, i. l^.■il -"/i. (i. 1S5.^ -'/n 

lu. lianiHaiRlui Carl Hink Mrau. I. Is25, + !')(!'' 

di .) t .■ 1) (. r ,^-) 
ö) V / /.• ; (M- hnuliim. i. IS.i? '"'.i, i. d, liandlaiulc 

((i (i t c 1m; r 'i). 
(i) l-.va Sonhia, f, is.^i. '-/•., i, d. skolfiii-fstandariiiiia 

((iutchor.-;). 
Cliristian Wilhelm, i. 1MI2, til. d:r, prost, t 1867. 
(1. IS32 111. Catlniiic Sopliie Berlin.u', i. 1812, t 1^^2. 

Ikiiii: 

1) Carolina Urcdnlai. f. 18,^8 ''A,, (j. I86.i -"/-, 
in. .liodsaiiarcii I meiit/ /.aciiarias Nilsson, i. l^.-i5. 
t 19115 (1. n 11 d). 

2) Ma un US Fredrik, f. IS-I,? -"/r. t. d. kapten i 
arniöii o. loitiiaiit i Första (iöta artillcrirci^ilcs 
reserv, t. f. domänintendent i Skarahor,i;s lan, 
ordf. i samma Kins sk().i^■svardsst^■relse, laiidstinics- 
niaii, leilainot .il stadsfiillniaktiiie i M a r i e s t a d. 
RNO, lv'\V(), SkarabL Hnslisällskst GM. (i. 
18()S '/^ m. .4 / / // / / (/ (/ Beata von Mentzer. f. lis.ön (1) Carl Willulm. i. IM)9 r'r„ kapten o. hatleri- 
cliei \id (nUa arlillerire.u :te ( fi ö t e b o r .14). 
(i. IS';s '','» 111. Carolina R/wdin. i. is7,? '^'',-,. 

Ikiiii: 
// ] o / (/ / .•, Carlsdottrr. f. I9(lil -"/u-. 
C 11 r t Carlsson, i. 191)4 ■'"/!. 
/)' () Carlsson. 1. 19ii-l ^^-,. 

(2) Alfhild Tliora Cailiarina. f. In70 ''h ((iö- 
t elio r ^). 

(.1) S i K n II i I d Maria. i. ls71 '"/n, siukskiHersk.i 

(S t ock ho! in). 
{A) Gertrud UildiKard. f. 1S72 '-/u. hirariim.i 

(S t o ek h o 1 111). 
(S) Hakon lutvard, f. 187^; -"/m, löjtnant vid 

|■:llsl.orK^ reu:ic iH o r a s) (()) Astrid WaWors, f. 1881 ''|■.^. (j. 1908 -'/.i 
ni. vcrk.st. direktören i Sj'dsvenska kredit- 
aktli:s afdeininkskontor i 1. im J 1: il a a r 
Tlicotil C.olJiandcr. f. 18{)'J ''/',. 
(7) Daawai. i. 1.^^.^ '".-.. d. ivjii '-/n.. m. di- 
strikishiiKliiiKiUircn i Skaral)<)r>c> lan dl ni 
Nils-,,,!!. I. IsT: (Lid k <■■) p i 11 u). 
(s) Å /,■ c O/,//, f. is''.5 '■-".. 
3) Edvard Ihrinuii, i. lNt5 -'' m, iil, o. tcul. d:r. 
I)iski)|) i (ioichnr-s stiit, k\ rkolicrde i r<iir). K ni 
st k N O, Med 1- \ \ S ((i () t c l> .1 r .u)^ Ii. 1.^7,^ 
"-'"/,; ni. [■: I i ^ (( h i I II ( liiirloliii ISnilin. i. iSS2 -"'.. (!) (iiistal Villulni I: i ii a r, i. 1n75 --'t, med. d:r, 
praktiserande kikare i (i T, i e li <> r v;, (i. i"n.^ 
'"'I 111. S i a r i d Sitislrliin. i. I^s.^ ■'/m. 

li.;ttrar; 
A s ( /■ / ChiKi l:liuiln-lli. i. l'^l)-l "7. 
AI (( ;■ / (/ // // ( , i. I''ii( ""'''111. 
(2) Edvard Ma^iiii^. 1. 1^7^ '■/u, iiL n. le.d. 
kand., \. d. 111., di.ceiil i kNrkdliistnrni \ id uni- 
versitetet i 1. 11 n d. (i. I"n(i ' n, 111. R 11 I Ii 
liillinii. i. 187(1 ''/I-. 

i5arii: 
/: v (/ I rida Elisahttli, i. I'>li8 -''.-,. 
Svui Ed v a r d. 1. I 'Ml -/m. 
(.i) Alvar Elis. i. issi "/,-,. iiir. kand., fiskal 1 
hofratleii ()i\er Skåne c lilekiiiue (Kristi- 
anstad), (i. \'>W ■', ■, III. (} i r I I II d Sidia 
Odcmrantz. i. 18S,i '-'/:i. 

Son: 
K II li I. I. I'^iii> '-"'/jj. 
{4} Esaias OInf Severin, f. issh '-'■'/:i, kassör vid 
Kramiors sulfitfabrik (K r a m f ,1 r s). (i. l'Mli 
"','1; 111. Jeanna Maria Amalia (Mia) \'(>sslin. 
I. is7'^ '•''>. 

D.itter: 
/ n ii er Elisahelh. f. 1911 ■"/:.. Rogberg. Äldste kiiuUe slaiiilail.Mii Hans IkuIcj sunen lsi:irl II.lii.-m 
;• 1074, buiidi- i byn lluiij^lnilt i Ifogborga suck.ii i SiuiUai 
S. ni. KlUabetU rcr.Ml..l(,T. VAlw föilWsesocUnen anh.gs sliil 

iCnniiivd (Smaland I. ii. liiHd lu. Cljri-<liua llclliaaii. (. UV 
; ITCd. .luhaiui, s KuuImt.^s iildstr s..n Samn.-I. T. Ii;:is, , ITi 
li-au hsdk.a, alla nii Irlvan.k. n.,Mll,-,uiiiai- aT slakU-n h; 
r^laninia, hl.d pivsl i l-nid.T\ d i Smaland i u.h i silt 1747 
Uaiigna andra ^;ifU' med Maria l:li^ab.•ll, IxruU. 1'. 1715. 
17S0, 1-adir lill lu-danslårade .(ohan David, .lobannrs iiunbei 
vus-ste son .luban, f. 1710. t 17S."., blid di.nipiusl i \ii.\ 
iva af lians slin.-r, Jnban (» li l.ars adladrs 17SS med nami 
i:ert;i-'niTrulz, hvilk.ai adli-.i all nld.iy: IMU. 

Inhaii l)a\Kl. I. 17^^, lo.l. il:r, lil. iiia.i;.. piosi, t Is 
(i. l:(i 177S 111. CliiiMina Calliariiia CdlliaiKkT, >uiicr: 
Aiiderb, i. 17bl, lii. .iiilK-ld;r, k. tiuiprcdikaiu, pidsi, 
t l<Sfi.^. (.i. l;o 1«.'2 III. Henrietta Cliarlotta AiTlif- 
iiiiis, f. 17SS, + 1S40. 

Barn: 

1) .lollan (jcor.u, i. i^-'-l. k. luiiprudikaiit, kontiakls- 

ld-()'.t. t l^'>.^. (i. l:ii I.Sdi) ni. Carolina Alaiia Ul- 

iika B!i.\Lii, i. ls',M. t is()A; 2:o \sw -"a 111. Alina 

lirika Sulliiidali!. i. is44 '/■.. Bob. c^lii .^lard 

I5ani. 1 l:a Kiftct: 
(1) Carl Aiiilds Henrik tCarlos liiirlauv An- 
finast. I. isi.l '- ,. s^ciiMx konsul i Montc- 

k''\\ ('). kM^ S;l St O 2 kl.', k' n k O. Moiil'l)aii 

' O A kl., Nicli III O .' kl. A.u. Iiiis I M o n t i- 

\ i d c o o. laiidtc.i^eiidoiii i liiaiiico (U i ii- 

i^iiav). (i. i^''() "77 111. Helena llalnarda. 

Barn: I Ruahcni-lialpania). 
(. a r I o s l\(lcriro Oscar. i. 1S9S -'•/■j. 
O s c a r .hn-iic, t. I'J(L' 7ia. 
/;' /; /■ / r/ ;( ( l.nis, i. iwii-l "/n. 
// ( / < /; (/ (hnsiiita. i. I''iis '/■_■. (2) Christintt Anidlia Hcnrika il na), f. IS62 - 7, 
lar;iriiiiia vid liniimnci-ska skolan 1 Stock- 
h o 1 in, skriftställariiina. 
1 2:a Kiitct; 
1.^) O I ,1 I Saminl. i, 1n77 -/■i, statioiis^kriu are \ ul 
statens i;irn\aj;ar IL i 11 sd al), (i. 1"IIS '"/n/ 
in. A II II (I Ax Ii II ii, f. 1sn2 "''ki. 

Mani; 
,/()//(/// O / II I. i. I'^ii() "/... 
,\I (/ r K i I lAisalniU. i. l"i)'' '' n. 
/; / (( /• // Oliii liiik. I. i'>\ I ''■'■.. 
2) Carl David, i. 1n2.S, aktiiarie 1 (juta hoiratt. + 
1,S97. (1. 1S5S 111. Mai-ic Louise Rvdin, f. 1^27, T 

Barn: 
CliristiiKi Kiitaiina Cluuiottu (Stina), i. 1M)|| '/h'. 
(1. ]S'-n\ 111, \ice li;iradslir)fdin:,ien (iiistal (iave- 
liiis, i. |s5,i t L^ii.s (S t o c k h o 1 111). 
.■LvW H i I- III a 11 ('u<'r:<. i. l^ur, '■'/,„, haradshul- 
diiiK i Vasieihnitens mellersta d.nnsa.ua. ledamot 
ai riksda.uens ffirsta kainiiiare, ordi. i Väster- 
liottens liiMS landstiiiK (Än ii se t). 
Andiicttu i\\ a r i a Kardliiia. f. 1S(>N -'h (A 11 a s e 1). 
A) Olof Henrik, 1. 1^27. kontraktsprost, t L;ii.^ O. 
lMi2 111. Johanna Cliailnlla III an na) Wiiniiir,- 
-.tcilt. i. \>-^^ ''-' •. (I o n k o 1) i II ,•<■). 

n,,rii: 
(\) Johanna Kiislina (Il ann al. t. 18()3 -',(,. G. 
lyso '^''.., 111. i.ibriksa'<areii, iiiL;enidreii, R N O. 
korresi, 1.11 .A, Karl A 1 n o t IJ-ihiiK. f. \srM 

-A. (.1 o 11 k o p I 11 '^). 
(2) Anders (Jiisiai, f. 1M)5, kindtlH iiksiiiKeiii.)i . t 

1'j:im. (j. 1N>>7 '^u 111. /:'//// Rosen. f. ls77 ' 1 

(Karlstad). 

M.irii: 

,Y ( / ^ O/,./ /.//(/\/i;, i, l,s'>s '/lu. 

/) ;• 1 t a Solia. f. l'>m) -"/i-. 

/://« Andrea Maraarcia (dr cl a). 1. l''iM ' ,. 

Karl- Erik Onsta). i. I"n5 -'/■<. 
(.^) Joliainns David (Hans). 1. isiw -' „. kapieii 

o. koiiipaiiichef vid KronolierKs re.uitc, RSO 

(Viixiu). (i. l'_^<Hi -''11 111. Anna Maria 

Hiisiwrii. i. Ib72 ''/j. Barn: 
.1 k c Olol Herman, i. 1^01 '*/in. 
Hans B c r t i 1. f. 1904 ^"/a. 
I II ii r i il Alina Maria, i. U^on "/s. 
(-1) O I II f liiiianiui, f. ISus ''/,i. rc:^-cmLiitbi)iiMnr 
vid (J( 1.1 lii'<;irdc, ka|)laii \ iJ KW (J. O II S 
filmt. 1. N O (S i o u k 11 (I I 111). (J. l.s'',=^ ■-'■',. 
1,1. lilaiKl.c llan-Kt Keiiiicdy, i. 1^7,S, + i<;ii|. 

Ikiiii: 
I) I o I Allan. 1. KS'J() "'/i. 
I)a'4nv II a r r t c I, f. 1S'>7 'Vu. 
(.s) ,lf (//■/« lilisabcth. f. 1S71) "V?, (j. l''ii-' ''/.-. 
Ill iir^cniiireii \ iJ S t c ii s Ii o 1 iii Erik llcrnuui 
V i k t II r rands. i. 18()0 '7^ (11 ii s k \ a r ii a), 
(d) /:v(/ Kurolina. f. lt>74 '"/'.k O. 1903 'i\ iii. 
LikarciiiisMunarcii i IikIicii. c. o. liofrattsiKi.a- 
lieii. med. lic. Carl i' r c d r i k Kniiclbcrii. f. 
1^7(1 -'"A, er i 1 II p a t u r, ^\ a d u r a d i- 
s t r i c t, 15 r i ti ^ Il S oii t ii Indi a). 
4) Christina Lnvisa CharluKa. i. 1.^29. (i, l."_-5.^ 
111. hnikspatr(iiiL-ii l'cr (iiiMaf llaii^tMiiii. i", is^n. 
t IN.^^ (S t o c k h o I m). 
.'. Olof l:ilaiid, f. 17^7, ic(d. d;r, fil. jahcldir. k. Iini- 
predikaiit, prosl, t IMi.H. (i. 18.M iii. Lovisa lohann. i 
Scliiiltiii, f. 18(1,^, i- 1S78. 

Ikirii; 

1) !■■ r ed rika Lovi.a. i. Is.M (M a I nio). 

2) Carl (icor'4 Olof. i. isi,^. direktor, t l^''i4. G. lS(w 
111. llaralda Sofi.t Iknu", 1. 1842, t IW\. 

Dotter; 

Anna Lovr-^a. I. l.-^()'> "/^. (i. 189/ -'/,, ni. Iiarads- 

luifdinueii lleliiier llcliiiert/., f. 1850. t U^Ol 

(S t ock h o I ill). 

A. Carl (leor^^, i. I7s''. icol. d:r, fil. mag., professor. 

prost, t \^AA. (i. 1^22 m. (iiistalva I-"aiit, f. I7>*2, + Carl i:rik Joliaii. I. I,s2", fil. d:r, professor, kaiislers- 
sckreter.ire, 1' r^O.T. (i. 18t9 ''/ni in. liininii lin 
ii c n i v Waihilda Milhcr'^. f. is.ii '"/ii.' (8^ I o c k- 
holiii). 

li.irn: 
(1) a I' II r -4 Ihinid. f. iMili "''7. ie\is,ir i leleKr.il- 
slvrelseii Olocklioim). (i. I"(ll '7.i m 
.4 / in a Clrikka Cliri^uiisni. i. 1800 '-'Va. KO (2) Carl Tlicodiir. i. \M^2 '',;, kyrkoherde i il 
siiiK-Tiina jjaitoral ai Uppsala arkcstiit (11 ; 
bin.;;- T un a. 11 u d i ks v a I I). (i. 1W5 ' 
lii. Bl Ila Uliikii lilisahclli Juluiiis-^cii. i. \> (Aiii (icoiK M (I r t t II. I. Is9b "/ii. 

liril; T 1(1(1(1 I JdlniiiiUi. i. IMdO -•'/i:'. 

(, (/ ;■ / AiiKii-^i Mikael, i. l^'ii.' ''';.-,. 

// cl K c Saiiiiul. i. l"ii^ "hi. 
(■^) .\l a ( Il i I (I a llciincUa liiiiicnia. i. iMi-l -''.. 

(S t u c k Im. i 111). 
(4) 1 1 i s u b i 1 II Maria Uiigciiia. i. l^/-' '-'''/t. (i. 

1895 -'/ii 111. rcnciiiciiibpasturii \ id l.ifrcu.icis 

draKoiicr, pastnrsadiiiiiktcii i lledviu Hlcoiiora 

lursaiiiliiiv; i S t u c k h o 1 m, L \V O, /: / / s Plii- 

lin Sclirddrrluiiii. i. IM..! -"/;;. Roos 

(från Flnlaiul). 

Uriiiia sliikl Unos, si.iii bliuul de umiigu >l;ikter invA aciln 
I, ,111111 i Fiuliiuil l.lifvil kallad öslcTijOtlm- släkt. mi Irus hal vii 
iiillMlal ilil IiMU SviTigi' 1 burjuii af ITtm lal.i . 1 medlot al 
^.nniiia iii-huiHlia.lr IiikI.I.- i .la.-ulistaiJ tva lii.«l,i- Eiik url, 
.hihaii Itn.i^, iKula liaiiiUaiulr ilarslädcs. Idaiid Eriks ellri- 
r..ii,niaii(l- niäikart lians >..in|.a(or .\lai;;airla Klisabrtli (iÅWy i 
Knn,. -. 1,1. l,i<k.i|M'ii l'iaiis .Micha.l rraiizrii. n,ll luUlS .Snllsnlis 
doilci- I..ni-M llilil.'LMid l;.H,>, 111. ill. 1- liU ^.lu.ialiiiai.jr.ii Carl 
OIM ...Il sklin>liiilai.-l. C.Tt; IHlMal .\. .r.l. ■ll^ va li. .I„l,al, 
l;,,n>- ...n^,.n, kai..llai,cii i K ri- 1 i li.-M.i. I .|..|i,.ii ll.iirik l;....s 
l.s.yj. ha.l.- 1 Mil ^in.. 111. -d Mana l.oM.-a \.'nni.iii Idaiid n.ia 

harii S..1I.-1I .\d..ll Wilh. Iiii, - IM.". nlN .rl l.\ Ua.l.- lill S\rnj;. . 

Adolt Wllhrliu l:o...s, ^..lll iiir.l -kiil kall kallas ioc ■'Svenska 

liriiiiirkl s.nii vill. T I .'.i 1 .Il t.-ir.'. 

Adoli Willicliii. t. 1^2■4. .i;ciifralpi)sidHcktur, t IbyS. (i. 

1N57 -''/'., 111. S (I n h i c Maria Nordciiialk, f. is.^d -'"j 

(S t c. c k 11.. I 111). 

liarii; 
I. Carl Julian A dol I, i. Ibos --/t, statens landtbniks- 

iii.iCcnjör i Krniiiil)cr.;;s Km, ledamot ai riksda.uens iör- 

sta kaiiiinare, ordi. i styrelsen för Kronoljergs läns KO.S ■'" 

värdsaiistalt for siuiicbsjuka barn, ledaniut ai stads- 
fulliiiäktisc i V a X i ö o. i direktionen tör Växiö ho- 
spital, R W O. Ås. säteriet Djiirsnas i Södernian- 
kuid. (j. 1888 -''/iD Ht. Bert ha Sofia Wilhelmina 
Sjöerona. f. 18nS "'/n 

l-"usuTdutter: 
a r e t a Conielia. i. I''ii2 "/u. 
2 (} Il s t a f Wilhelm Alexander, i. 185'^ °iy, landssekre- 
tcrarc i Blekintce lan, Kinitv. statsråd, KNO 1 kl. Äg. 
del i fastighet i Karlskrona. (i. 1887 "/'. m. 
Elisabet h Malhilda Charlotta Hedberg, f. 1866 

Harii; 

Elisabet h Maria. i. 18'M "/«. 

W i I h el m Ladvig, 1. 1893 "/i, sjukadett. 

B i r a er loiiaii .Adolf, f. 189-1 '•*/,;. 

Elna (i II n n el. i. 1895 ^V?. 
.X .\ X e I Hialmar. i. 186(1 ''"/n, haradsliöfdiiiij i Tveta. 

\'isut o. iWii häraders domsaga, f. d. lu>trattsassessor. 

R N O ( .1 o II k o |i i n ;.;). ( i. 1 s') 4 ''/i ^^ ni. fl e I e n a 

Cornelia Alexandra Sjiienina. i. 1871 -''/.i. 
I5arn: 

Erik Wilhelm Cornelms. i. 1895 "l-j. 

I n g r i d Helena, t. 1896 ■'"/:.. 

Anna B rit a, i. 1908 '-'A.. 
A.Anna Maria. f. 1S02 ''/'., författarinna (Stock- 

ho Ini). 
5. Otto Waldemar, f. 1864 ^ in, byråchef i donuin- 

stvrelseii, R N O (Si o c k h o 1 in). Ros. 

Enligt siigeu skall sliikt.n hUistamiua fr.^ii Ueu dausk 
ivrska ättou Itosi-ucrwK.', al' hvilkou cu lucdlL-ia skall bafv.. 
ar iKililiska skal omkring iHr 1700 flytt Jråu Norge till Sv 
ritjt.-, (iiir han kallat sig Itos och blifvit far till Anders Ro^. 
.s-iia uiipgifvrs bafva varit präst inoiu Viistorils stift och boit 
i Munktorps socken. 1 uilmnda socken föddes 17^8 Änder- 
l!os, t 1799, bnikslnspoktor vid Vuxna i Hälsingland, som i 
sitt 17G7 ingångna gifte med Eva Barbara lierg, f. 1743, • 
1794, blef fader till nedanstående Johan Jakob och Lars Fred 
rik Kos. En son till den sistniininda. lamishöfdingeu ocl. 
gi-ueraldirektöron Anders Eui.aniiel Kos, f. 180(1, t 1SS7. bh-l 
1SÖ8 adlad med bibehåUaiHb- af sill niiiiin. Äldre grenen: 

Julian Jakob, f. 1771. liaradsskrilvarc, t lf<3(2). G. m. 

Christina Beij^lul, i. 1765, t 18-1(0). 

>()n; 

Carl Cju.stai, i. IML', kmnofogik', t 1861. Q. 1827 ni. 

lohanna Soiia Kallenhtrg, f. 179b, t 1871. 

Barn: 

1) liva Ju II ti II II a. r. 18,32 ^"1- ( () s t e r k u r .n- 
he r ii a). 

2) Axel l-'redrik, i. 18.33, brukspatrcni, t 1908. (j. l:o 
1863 ni. HedviR Maria l-aiiilia l:kinan, f. 1844, t 
1870. 

15.1111. i l:a .^lilct: 

(1) Curoliiu! M II r i a. f. 18(),S -',■-• (K a r 1 s i a d). 

(2> Carl Åxcl, i. 18oo '/n, jiir. iitr. kand., Icdamm 
ai Vänulandb läns landsting u. liusliallninji^- 
siillskaps förvaltningsutskott, ordf. i Södra 
Råda sockens kominunalstäninia o. koinniunal- 
nainnd. ÅK- <>. beb. Stora Äras säteri i Värm- 
land (S i o r a Äras, O u i 1 >, p å n g). G. 1895 
'■ .. m. Ullen Augusta Cervin. f. 1873 -"In. 

Axtl Kurl I: r i k. i. 1890 '/u. 
K Ull- G u s I a I August, i. 1.S98 -''/y. 
-S' ven liiianil l-rcdnk. f. 19(11 -'7-;. 
/ \' a r Ihiiiuin tmainul, t. 1'4)3 '"h. 
Stvj, U u II n a r Jonas, {. {•■njh ','3. 
(3) ö u s t a t liiiniiiuil. i. 1M)8 '"/i-', kapten o. regc- 
nientskxanerniastare \id Andra lifgrenadier- 
rcg:tet. mrxle lärare vid Inianteriskjiitskolaii, 
R SO (L i n k o 1) i n g). G. 19(mi '"/i, mi. Elin 
liihuuiui Rcutvr^wäid, 1. 1879 '7r,. 

Barn: 
Oustat Axel Wilhelm, i. 1901 '-"Iv. 
Olof Wilhelm Fredrik, i. 1902 'Wn. 
Marie Carolina Elisabeth, i. 1905 "/s. 
(iiistal Carl Eennarl, i. 1908 '-^j-j. 

Yngre grenen: 

Lars Fredrik, t. 177(), kronofogde, t 1848. G. 1803 111. 

ia>visa Fredrika \'alirlund, f. 1781, t 186(0). -■ 

Suner: 
1. Glistat Beiiianiin. I. 1809, kapteii, t 1880. G. 1850 ni. 

Johanna Charlotta Luth. f. 1822, t 1910. Jolnii! Oiistiif, i. \b52 ^''Ai, vt-rkbt. dircktur iuv 
Obferdalanics aiigbatbaktb.. kabiadircktui" för Sil- 
jans järnvägsaktb., laiidstingi^iuan i Kopparbergs 
län, ledanioi af saiunia liins skogsvardsstyrclse o. 
huh.lianningvsällikaps förvaltningMitskott, R N O. 
K \V O. Äg. Ildslailt o. Öivcniin i Dalarnc (Lek- 
sand), (i. 1NS-' '■';; Hl. Il i I il II l.uvisa Ilciiiir^iL n, 
i. K^5y -''/ii. 

Ikirn; 
Giibtiit Einar, f. Ibh3 --'/y, forstniästare. 
Gert r II d CInirlDtta. f. 189(1 ^^':i. 
2. Julian Jakob, f. 181", klädcsfahrikör, t 1890. G. 18^1) 

ni. .h.li.iiina Lovisa S\artling, i. IMO, f 19(15. 
Kollrar: 

t: III c I i c CliurliitUi, 1. I,s4s '^/jj (Norrköping). 

L a II r ti Miilildii. i. jsöii '•'« (N o r r k ö i) i ii g). 

11 a n I! ,1 Soiiii. i. l^.s: -'"j, (N o r r k o m n g). Rosén 

(från Roasjö). 

Aldslr kiiiKle sliiinrad.i-h i:slijöru Eriks.son var boncie i 
r.oasjo liy uL-li siickcii i \':isu-it;ötl:uiil, ultiT livilk'L'ii socken 
släktnamn antogs af lians son Eiik Kosi-nius, f. 1CG7, t 173S, 
kyrkoluTdc 1 Sexilriiga och Uoasjö. Sliiktnanuu't andrados till 
iiosOn ni driincs sfiniT, lihuid livilka iiiiirkas Nils. f. 170G, 

Kosrnstoin; lOboilianl, f. 171J, t IVUtJ, iirofussor i Lund, adlud 
Itosiiiblad ()L'li stanUadcr för tle iinuu lofvandu adliga och 
I rihrrrligu äll.-rna Ito.scublad; Gabriel, f. ITliO, t 17S1. tcol. 
il;r. iifvcrholi^rcdikaut (fador till Erik Gabriel, f. 177Ö, t 
l-^Gil. iirt'sidL-nt i Svea liufriitt och friherre von RosOu) samt 
.luhaii, f. 172G, t n7o, tecd. d:r. lektor i Göteborg', som i 
Mtt 1700 ingångna gifte nird Anna Ilaniinar, f. 1737, t 1^0.".. (iu.slaf, f. 1/72, teol. d:r, professor, i)rost, t 1835. (j. 

1MI4 m. Helena Charlolta Prytz, f. 1782, t 1875. 

Söner: 

1. Carl (iiislaf, i. 1M)5. vice liäradshofding, borgmästare. 

t 1874. (i. 18.S4 111. 1'lacida .Albertina Coste, f. 1814, Hani; 

1) Carl (iahriel. i. [^M>. laiidtbnikare, t l«y8. G. 
1871 '■'/.-. in. A n n a Wc-^tnian. t. IS.^7 '''h (S t o c k- 
li.iliiil. 

Carl (i II st al. i. IS7-' ■'"/n, aKciit (M a 1 s i n ij- 
f o r _■>). 

2) HuKo fihcrharil, I. In41, sjokapleii, t 1882. (j. 
1,S75 ■'/., 111. All) er tina ()liinan. i. 1845 ^Vr. 
(h: s k i I s t II II a). 

3) Mathilda (iustalva (Tilda), r. I.s45 -'"/'t. liineh. 
puiisionat i Sto c k Ii n 1 iii. 

4) tio i Mathius. \. I84S '"/ii. Är. Wack^ta gärd i 
Södeniiaiiland (S ( o c k ii o 1 iii). (i. 1 lo 187bi iii. 
Lotten Caruliiia lUirströin, f. I.S5/, t 1882; 2:o 
1892 ''/■! 111. W L n d c I u Aiiausta (lliman. f. 1859 

Mani, i l:a uiltct: 

/V//-S (Iahriel. i. is79 '-'«, KXinnast (London). 

S i Ii II c Charhitia. f. i«M) -''/h. (j. 1907 "/a rn. 
aiiiDiuiiin.'!! /) a v i d Natanael Pettersson, f. 1882 
-■'/.-,. Äu. o. I)l4). L k 11 ä s .K a 1- d i Sudciiiiaii- 
land er vu t a i) Cl- k). 

C har lott a Candina, f. LsfSl -'"/n. (i. I9(i7 '"A 
III. iiiKcnjrucii vid Stora Koppariierks IjcrKslags 
akti). /:•/•//; Nyåren, i. 188(1 Vt (L a i ii n). 

5) Selma Wilhelmina, f. 1849 '-/,■... Iniicli. pensio- 
nat i S t o c k il o i III. 

ti) A ii d a Ottilia, i. 18.S() ■'/]. (j lS9,-i ''/n ni. nota- 
rien Anders Lredrilc S()derl)er.u-, i iians 2;a sifle, 
f. 1X33, t l''<lil (S t (» c k il o I 111). 
2. Lrik Herinaii. i. IM)7. förste laiidtniatare, t 1874. 

n. 183U ni. Soiiliia Ciiarii.tla |-'aikiiiaii, f. 1813, t 

191)4. 

Barn; 

DAdele Charlotta, t. 1842 -'/i (M a r i c s t a d). 

2) loluiii Lndvia. i. 1843 -■'/ii, f. d. byräclief i 
landthruksstxreiseii, R N O, K \V O. R R S:t St O 
3 kl., LL A (St o ek il o 1 ni). (i. 1872 "Vu m. 
A II Ii II s t a Maria l'eters^iin. 1. 1844 '-','■.■. 

iiani; 
(I) M aria. 1. 1871 "/|i. teleurafist (Stock- 
li(iiiii). KOSKN 581 

C) Flin, f. 1S77 "/i. (j. 18^7 ^^In iii. landtbruks- 
iiiKunjiircu Anders (Justaf KorIktk, f. 1865, t 
UJ()9 (Karlstad). 

(3) Si a ii il. f. 1878 -/'». t.'Mra biträde i Hidrogra- 
fiska bvraii (S t o c k Ii o 1 iii). 

(4) Matts Ö I o f. f. 1879 ""/lo, fil. lic. (Upp s a 1 a), 
(i. l';0U '/ii III. Ingrid KkMniora Dahlstedt. i. 
1883, t l'Ml. 

Dotter; 
Bii-iiit. i. 1911 -"Ak 
3) // c r m a n August, f. 1849 Vs, bergsingenjör, bok- 
hållare i Skaraborgs P.iiskilda bank (S k ö f d e). 
(j. 1883 ''■'/(. 111. Emmy johanmi Tliegcrströin. f. 
1857 ''/i2. 

I5arn: 

(1) Anna Sofia CantJina. f. 188-1 ''/':i, skådespeler- 
ska (d .1 t e b I) 1 g). 

(2) II c r la (i u lidvard Ludviii. i. b^^.^ "^ ». Kuinant 
vid K. I'l.ittaii (S i (le k II .) 1 111).^^ (i. \w^> **/'. 
111. A n II i k a Hiorkinau, i. 1.^75 -'■'/:!. Nils (Jubiiel Hermansson, i. 1911 -"'/:i. 

(3) Sven Axel Arrino, f. 1887 "V:t. löjtnant vid 
Lifrcgitets grenadierer, K (i M St An O band 
(Sko f d e). 

(4) Nils Johan Olof, t. 1889 -'/-.i, löjtnant i Väst- 
göta reg:tes reserv, e. o. tjänsteiiian i arnié- 
fiirvaltiiingeii <>. kamiiuirkollegiuni (S t d e k- 
holiii). 

(5) Cissy Maria Adéle. f. 1893 "7.-.. 
(b) I- b 1) a Karin Auiiustu. f. 1898 "/i. 

4) Carl l:rik, f. 1!S55, lioffotograf, t 1908. (j. lio 
1S78 111. Helena h';esser, f. 1852, t 1885; 2:i> 1890 
""Iw 111. .4 / ta a Romin. f. 1857 'V?, fotograf (K r i- 
s t i 11 e h a in n). 

Harii, 1 l:a giftet; 
Carl LudviLi. f. 1863 -''/■j, j;inivagstjaiisteinaii i 
A r g e n t i II ;i. 

i _':a giflel; 
M art a, f. 18'>1 '■'•Uu. 
Sven Erik, f. 18^5 -■'/'.. Ruben. 

Släkten härsliininiai- Irjn I [:inibiir>;-, dtiv cK-n (itlij;:n-p I-mv 
uamnet Ecuner. M(.t sluUl :il ITOO-taht aiit.igs namurt Ru 
Len af den till Svri-r olVLTn.vttiMle J. M. liiibeii^ Vader 
Moses Kubeu och dennes broder Elias Killien. .Jei aehiuiel 
Moses l!ul)eu, fråu bvillieu alla svenska uiedUinniar al >lak 
ten liärstaninia, kem Ull Karlskrona i början af 18004alet, 
Idkade där lunnlel orb bl.f y. ni. en dotter till deu l.rkaiit.- 
Fabian iniilip, en at de rr,isla judar, suni tiek sven.sk nied- 
Imr-arriill. 

Jeraclniiicl Mdses ( J,..iLliiiii), i. 17,s2, liaiidhiiidc i Kaii.s- 
kruiKi, t IN^fi. (i. 111. i:k-nin)ra Pliilip, i. 17W. t 1860. 

Sun er: 
1. Moritz, f. 1M2, handlande, t 1886. (i. 1841 iii. Rc- 
bccca Svmoiis, i. \s22. t 1'><I5. \}Liid\'i!^ Moritz, i. 18-14 -/ni, hankdircktör, ordf. 
i styrelsen iDr akth. Stuckliolnis Köpmannabank. 
ÄK. o. beb. \ ilLin I, n d v i k^ s r o (D j u r s li o 1 in). 
(i. 1876 -"/i 111. A III a II d a Pliilippiim Meycrsoii, t. 
1856 '-'-/iL'. 

i5ani; 
Ciiistai PJiiliv. i. 1877 -/i, f. d. bankdirektör 

(St (I ek iiol ni). 
G er d u lister, i. 1877 ''/i-. 
Siäiie Rcbccm. l. 1880 '''/lo. G. ^XM '\'i ni. ! 

grosshandlaren Max Saiiiiiel Uiittiwr, i. 1873 | 

"Vt (S t o c k 11 o 1 m). j 

Moritz .\xcl, i. 1N86 -"/:i, med. kand. (S t o e k- 

holin). i 

Henry Lcuiwid. i. 1SS8 V, jur. stud. (Upp- ; 

s a 1 a). I 

2) A II t u II Nutuniui, i. 1846 ^l-j, godsägare, ordi. i ; 

styrelsen för Rnbens Tobaksfabrik, Karlskrona Gal- i 

vaniseringsfabrik o. Karlskrona Granitaktb.,., leda- \ 

mot af stadsfullmäktige i nämnda stad. Äg. o. 
beb. (familieegendomen) Afvelsgärde i Ble- 
kinge (Karlskrona). G. 1881 i". ni. EU a 
Wolf. I. IM. I "h. in iii:n 583 

Suncr: 
Arvid Selig. i. 1882^-,,. tekn. stiideranJL- 

(M Ull c hen). 
O t t u Moritz, i. l^S.^ -\'u, :-;rossliauJlare (S t o c k- 

li o 1 m). 
Edvard Josef, f. 18s5 ■^,'7, asrononi (L i' c k e- 

'^^'^■ 
R c i II II o I d Ludvig, i. 18&6 '7^. med. studerande 

vid U 11 P s a 1 a universitet. 

L e n II a r t Rudolf, f. 1897 V12. 

G c r h a r d Elis Fabian, i. 1902 -/-,. 

2. Otto Isac, f. 1813, godsägare, t 18Ö9. O. 1S4S ni. 
friherrinnan Carolina Sophia von Ro^eii, i. 1829, t 
1859. 

Harn: 

1) Adéle, i. 1852 ''/o. d. l:o 1873 m. godsägaren 
Axel Åhrberg. i. 18-17, t 1879; 2:o 1879 ^"/s m. 
nietodisti)astorii (i 11 s t a f Wugiisson. i. 1857 "/i 
(M a 1 m ö). 

2) R 11 d o I f. f. 1856 '-'It. agent (Cli i c a g o). Q. 2:o 
ni. K a r i n Nilsson, f. 1866 "/t. 

3) Robert, i. 1857 -'ii- (Vase), (j. l;o ni. Eniina 
Sundeqvist, f. 1855, t 1882; 2:u m. Antoni t 
Schlotfddt. i. 1863 'Vi. 

Barn, i l:a giftet; 
Hildur, f. 1880 "/r (V ä se». 

i 2:a giftet: 
ti ar al d. f. 1884 -"'ii, iiigeiiiör (Chicago). 

3. Leopold, f. 1816, godsägare, t l,s'^7. (i. I808 in. 
Jenny Liihlin, f. 1841, t 18''I. 

Dotter: 
Ellen Eugenia, i. 1872 ^"/s (Stockholm). 

4. Ludvig, f. 1818, gravör, kopparstickare, t 1875. G. 
1868 ni. (Jurli Luhiin, f. 1839, t 1887. 

Dotter; 
Rosa. f. 1871 •^"/a. G. 1892 "'/lo m. gri(ssliandlaren 
Christian Ryk. f. 1857 ' ,, (S t u e k h o 1 111). IMDELIT-S Rudelius oc li Hill. 

Svcusk släkt ir^iii -Uugiiida li.v i Järedn sockru i Smälan.l. 
hvilUen. kiiud srdau början af ICOO-tulet, blifvit kallad Hög- 
rudasläkten. Eftfi- födflseorten ljal'va flera mcilluiiiniMr vid 
olika tider antagit iiamuft Rudelius. IX- un lefviindi.- släkt 
medlemmarna hiir.stannua dels från kyrkoherden i V. Husby 
(Linköpings stift) Johan liudeliiis. f. 1772, t 18-il. som i sin 
första gifte mod J.ovisa Siiderinau, f. 1776, t I-^^IO, blef fader 
till nedanstående Per Daniel (äldre grenen), dels friin Johim 
Hudelius syssling, nedanstående Daniel Jonsson Kudelius (yngiv 
greuouj. En son till den sist iiiinjnda (se nedan) findrade 
namnet till Hill. 

.Äldre grenen: 

Per Daniel, f. I>s(i7, iil. d:r, k.\ rkolicrde, t If^&U. G. 
1835 111. .^ujiUbta Kloisa Widitiark, f. 1808, t 1877. 
Haiii: 

1. Per Dagobert, l. ls37, briiksförvaltare, t lynw. (j. 
1884 -'/i-j 111. Emilie ApiHlqvist . f. 1858 '^/il- (K a I- 
i i II K e). 

Darii: 
./ /; / / a Åuiin<it(t. \. 1 880 -^l-j, sjuksköterska ( A I i ii ji s- 

a s). 
Hulda S i Ii r i d Amanda, i. 1887 Vr-'. 
//// (/;//■ Isabella, f. 1889 '"'•/-. 
Anna Magnhild liloisa, i. 189-1 "/i. 
Erik DaiUdnrt. i. ]8M5 ^V5. 

2. Anders Erik Daniel, i. 183'», byrainseiijur, t 1886. Q. 
1877 '"/V III. J nita Johanna Viitniia lUlim, i. Iö57 
^'a (Uppsal a). 

3. Alfred The o dur. f. 1844 -'/i;, mujor i armén, i. d. 
kapten i Kalmar regementes reserv, f. d. trafikchef vid 
Östra Centralbanaii, R S O, R W O (S t o c k li o 1 m). 
(i. 1878 '^/;j m. Anna Julia Cluirhdia (huiilla Lovisa 
von Kmsenstjerna, f. 1848 -'/il'. 

Barn: 
Eolke Enl: Hjalmar, f. 1879 ^/s, löjtnant vid Kalmar 

reg:te (S t o c k h o i m). 
Brita Märta Gunilla, f. 1883 'Vi (S t o c k Ii o 1 ni). 

4. Hulda Augusta, f. 1845 "Vä. (i. 1.892 "/lu m. i. d. 
kronulansniaimen i I.ösings härad, (Östergötlands län, 
(JM, Oscar Sanlliesson, f. 1837 ""/lo. Äg. hus i 
(N o r r k ö p i n u). 5. Knut tieorir, l. 1^^^. knniulaiiMiKiii, + K^>/. (i. 1SS2 
111. Alma Matliilda l:\iUmi dl v cl ni i ) lUi'^^lrniii. i. 
185^' "'i (T i- a n as). 

I5ani; 
Hethi'^ EviUmt liUnsu (Lisa), f. 1^.83 ^'"/s. (i. 1907 
'-/(i 111. 111 r .4 / 1> c /■ I Pierre Ställe, f. 1S74 -''^/7 (C h i- 

^ 'l ^ "^- oi, ^ , . 

C«//« Aiiiiiisla Mar^^aniti <Ci r c t u). i. 1S85 -71 (C h 1- 

c a s o). 
Knut (icoiii, t. l^^^ 'i. (ak)iit, kandidat (Stock- 

h (. 1 111). 

Yngre grenen: 

Daniel Joiibsun KudLliu^, r. 17-15, l.indtbriikaie, t 1809. 
O. 2:o 17^() 111. Maria Kristina lansduttLr, t. 17ii_', t 
1812. 

I. Jonas i\'tcr, 1". i7'M. licinniaiisaKaic, t 1^21. (i. I8I11 
111. .lohaniia J.MisduitLr. i. 17')(1, t 187.S. Carl l\'tur, f. 181V, instrunientniakare, t 19U(i. G. 
185^ 111. Kerstin Class.m, f. 1831, t 19(17. 

I '.a 111: 

(1) Solid l.inii^c. 1, 1^55 "Va. (i. 1«82 ^"/s m. fil. 
d:r I"redrik i.aiirell, i. 1845, t 19U5 (U p p- 
s a 1 a). 

(2) Selma Claia Mana. i. 1857 '^/c, (Lund). 

(3) Carl Auiiu-^l. i. 1S59 -'Vr,, iil. d:r, f. d. före- 
siand.ire iDi k(ip|iarverket i Åtvidaberg, 
(j. l:ii Ks9,i 111. Sigrid Ingeborg Jönsson, t 
1909; 2:u 191(1 ■■,, 111. H I i n Silfversparre. i. 
18()8 -'"/«. 

Son, i 2;a giftet: 

Karl - Elof. i. 1911 ''!:.. 
(A) (iustaf Ferdinand, f. 18(il. fabrikör, t 1906. G. 

ls,S8 111. Axelina Akirnian, f. 1862 ^7io 

(C hica.u n). 

Dotter: 

Dora Tereiia Eugenia, f. 1889 ^/li. 
(5) luhan Ivar, i. 1864 ''Vo, verkst. direktör för 

aktb. Rudelius 6; Bokelund (Lund). G. 1891 

" -, 111. .-I /; 11 e I l ( Ors^oii. t. 1870 "/-i. m hIN 

Haiii; 
/ (/ (I Kri-,iiiiii. i. 1S'J2 '^/:i. 
K I II r (I Åntoincttc, I, 1,S94 "'7. 
K a r I - I v a r, i. 18'^7 '-/i. 
// t (/ \' /■ ii FAconora, f. 1900 -^/i. 
(6) 1: r n s t Wilhelm, f. 1867 -"/u, fabrikör (Chi- 
cago). O. l'Jiil ''"/a in. E tu Ji! a WilhcUnina 
1'itcrssun. t. lN()ö "/i(i. K' <i /• /, i. 19(17 "7. 
(7) Chics I' Cl er. i. 1S67 -"/... fabrikör (Lund). 
(M/(/« Vilhelmina Krislimi. f. 18G9 "/i. Q. 1897 
-"'/s III. taiidlakarLii Lars fiinil Urwall, \. 1867 
. "/lu (1. u 11 d). 
2. Karl Johan Danielsson, f. 1793, protc^sor, ändrade 
namnet till /////, t 1S75. G. 18-1-1 ni. Charlotta Kri- 
stina Riidelins, f. 1S14, t 1900. 

Döttrar {Hill): 

Hedviii Carolina (Hedda), f. 1845 "Viu (Lund). 

Ma r i e - L u a i s e. f. 1852 "Ai. Q. 1886 ^'■'/u ui. pro- 
fessorn i kemi och kemisk teknologi vid Tekniska 
högskolan, fil. d:r, K N O 2 kl., L V A, L L .A, L V S. 
LTS. Johan Peter Klason. f. 18-18 V-i (Stock- Rydin. 

Deu äldre slUklen Eydiu härstainraar frän Västra Rj 1 
I.irums sockeu 1 Västergiitland, hvaraf nainuet blldadi-s af 
handlanden i Jönköping, nedaiigtiendo ISörje Henrik Rydln. 
En grön härstammar ondast i>A kvinnosidan från densamma, 1 
det fubriksidkaron Carl Gustaf Ryilins (se nedan) dottersöner 
upptogo niödorniMHuiinet. 

Äldre släkten : 

Börje Henrik, f. 1761, handlande, t 1822. Q. 179-1 ni. 
Hedvig Charlotta Grönvall, f. 17b7, t 1839. 

Söner: 
1. Johan Samuel, f. 179-1, rådman, t 1840. (i. 1821 ni. 
Engel Katrina von S\d()W, f. I7'J7, t 1877. 863 


-^'i (U 1)|)S 


1 1 a). 


iiulc 
f. 1 


t 1834. (j. 
7<>8, t 18()-1. 


IS 24 Son : 
Ilcriiiaii I udvin, f. 1822, iur. d:r, professor, t 1904. 
(i. 1,s,t7 111. Eleonora Williclmina (iciiberg, f. 18.32, 
t 18().5. 

iiaiu; 

(1) Anna S u f i ti Mm^dalena. f. 1858 '"/». O. 18S() 
'7,-, 111. auutckarcii Axel Wilhelm Södermark, 
f. 1S49. t lyOS (Stockholm). 

(2) Sven Liidvia Herman, f. 1861 "/lo, general- 
direktör o. chef för telegrafverket, K N O 1 kl., 
RRS:tStO 1 kl., R Pr R C) O 2 kl. rn kr. K 
D 2 gr., K P Chr O, R N S:t O O (S t o c k- 
h o 1 ni), n. 1800 --/.-, m. frilierrinnan Sigrid 
Hunna Sparrc. f. 1^62 "Ih. 

Döttrar: 
/: 1) b a, 1. 1892 'V/j. 
,V o r a. f. 1S'.I3 '"/n 

(3) .4 n n a Eleonora, i. 
Henrik I.agi., f. 1797, handlande, t 1834. (J. 1824 m. 
Carolina .lolianna V.lh 

Son: 
Carl Johan Henrik, i. 1826, handlande, t 18M1. O. 
1853 ""/a m. \V ilhcl ni i n c Christine rredrikke 
Schankc. i. 1828 "h (K r i s t i a n i a). 

Barn: 
(1) CuroUnc loitanno (Hanna), f. 1853 -'/12. G- 
1879 ^V? m. kontorbchefen vid Laksevaags ma- 
skin- o. jarnskeppsbyggeri I' i n n I'ollani, i. 
1855 -"/lo. Beb. eget hus i Laksevaag 
<B er ge 11). .,^, ^_ 

(2) P a ni i ne Schancr Brnn. f. 1855 'Vn (L y s a- 
ker, Kristian i a). 

(3) Henrik La^o, 1. 185^ -"ix. ingenjör vid guld- 
grufvorna i Johannesburg i Transvaal. 
O. 1890 ^'/l' m. Alhcrtinc Ruthenberg, f. 
1871 '-/s. 

Barn: 
W i I II el m i n e jahannc Ircdrikke. f. 18^0 7i2- 
Henrik Lutiis Alhcrt. i. 1897 'Vi. 

(4) Carl rredrik. f. 1865 V?, expeditör \u», Pelle- 
rin fils & Co. (Kristian! a). 

(5) Herman Ludvig, f. 1868 ^Vi, kontorschef hos 
N. S. Beehr & Co. i K r i s t i a n i a. O. 1890 
m. Aashild St ung. i. 18()'> '','7. Barn: 

Thcru lihnnorc Hcrtzbcrg, f. 1891 V„. 

L a II r i I z Kristian Staiiii, f. IS^^d "/i,. 

IV / 1 h cl III i II c Frcdrikke Schtmkc. f. 1898 '''/•.. 

3. Carl Gustaf, f. 179S, labriksidkare, t 1877. Q. 182S 

m. Wilheliiiiiia AllKitiiia lilfströiii. f. 1799, t 1855. 

Barn: 
1) Carl Åxcl. f. 18.1(1 -'h.u I. d. krunulaiiMiian. f. d. 
direktör löi Malarpniviii^^enias eiibk. hanks aidcl- 
iiinjiskontur j Sala, f. d. kanirerare i Sala spar- 
bank, t", d. aiiktionskainniarfckeständarc i nämnda 
stad. R \V O. Ävc. '.^ardar o. villan Tointebi) vid 
Sala. (i. ISdl ■" 11 ni. Ii iii i I i c Chailnlta llul- 
invn. i. l!>42 '/i. 

Barn: 

(1) O skur GcoiK. i. 1865 ''/», läiisnotaric i Kop- 
parbertrs län, (Hnbndsiiian hos Riksbankens ai- 
delninxskontor i Falun, sekreterare luts Kop- 
parberjis läns lnisliällnin.icssällskai)s eknialienis- 
iiänind, kanirerare i styreisen för Älfdaiens 
sockens skoRSinedelslond. (Stora Y r ä ni s- 
b .1 c k a, Kors n ä s). (i. I''(|i; '"a m. A n ii a 
llolliiiid. f. 1,S82 -"/i. 

Dotter: 
(J 11 n II c 1. i. 1911) ^/'i. 

(2) Emmy. I. 1807 -'/■.■. d. I.s88 "Vu m. pro- 
vinsialläkaren i Kuiiji^^backa distrikt af Hal- 
lands län, med lic. f: s a i a s kiuiiard Wiili- 
Icn, f. 18511 'Vi (K u n jj s ba c k a). 

(3) Milda. f. 1868 -In. O. 189() ''Ai m. majoren 
i armén, kaptenen i Hälsinge reK:tes reserv, 
R S O, Carl Otto Cuvalli, f. IS5(i "Vu; (B o i 1- 
näs). 

(4) Conrad. I. 187(1 'V-, liolriittsrad i (löta liof- 
ratt (J () n k ö p i n k). 

(5) Carl, f. 1875 '-'/-, kamrerare i Sala spar- 
bank, (i. l9(J-4 "/r, m. /:/•//.•(/ Matliilda Ed- 
lim:, f. 1S77 '■/,,. 

Barn: 
.4 / n a Märta. i. 1905 '"/i. 
C ar I A .v e I, f. 1907 '"'Ii. 
Emmy Anna Elisabet . i. I9(i.s -'/,;. 
/:' v a Erika. (. I9ll -"",. liVDIX öb'.) 

2) A II K II s t a Willulininti. i. l^.^d -'-';i. (i. 2:0 1S7'> 
% III. liaiidlaiidcii Olof Israelssoii, f. IS.IS, t 1S95 

((icf 1 L'). 

4. Otto Willicliii, i. IMi.i fabrikör, t ISO.?, (i. l.^^.^l in. 
Johanna Maria HaKRrotli. f. 1MI5, t is.V/. 

Son: 
Peter Axel David, f. 1837 -''/r., lioffotoKraf (Upp- 
sala), (i. ls()4 -^'i ni. .-Xnrdra Ciiristina Helena 
Andersson, i. 1^4-', t l"lt(.. 

Harn: 
Lars Axel WiUielm. i. l.sh.S --'/i, reKerin^srad, 
R N U, RRS:tAn0 2kl. A'i. (iottsiinda i Upp- 
land (S t o c k 11 o 1 ni), (i. 1891 "Vh III. Märta 
Mana Olivia All ort. f. 18b(i 'V--'. 
Sinne Helena Johanna Maria. i. 1S7(I ^-'Ai. O. 1889 
--/i» III. hokliallareii Carl 1'alinblad, t. 1863 ^"/a 
(C h ica i; t)). 

Yngre släkten: 

Carl (iiislaf. Se iii\aii. 

Dulier: 
l^lisahet Charlulta. f. is^^, t IS83. (i. 1.S49 111. la- 
hriksai^areii ... Iiandlaiideii .Johannes Johanson, f. 
1S29, t IS02. r)eras soiier liaiva iippta.iiit namnet 
Rydiu. 

Söner; 
(1) Karl Rudolf, f. 1854 ""/n, jur. d:r, landshöf- 
dins i Cjottlands liiii, ordf. i länets hushåll- 
nin.srssallskap o. skoRsvårdsstyrelse, ledamot 
af riksdajteiis andra kammare, ordf. i styrel- 
serna för Visby navigationsskola, Oottlands 
läns folkliö;;skola o. skytteförbiind, K N O 1 kl., 
(i M. Äg. del i hemmanet Lera i Kndre socken 
pa (Jottland (Visby), (i. 1891 "/lo m. T h é- 
r é s e Elisabet f7»s/(//\'« Stråle af Ekna. f. 
18(i6 Vh. 
{2) G a s t a t .Albert, f. I8OI) ''/.'„ disponent för 
Borås Tricotfabriksakth. i>. aktb. lioras Meka- 
niska .^miimiväfveri, styrelseledamot i aktb. 
Götebor.i;s handelsbank, ledamot af stadsfnll- 
niäktige i \i o r ;i s. .Äg. si)iiiiieriet Kronan 
därst. (j. 189,T_5/|„ in. f: I i s a h e t Ii Hlaek- 
sladiii-.. i. lS(i7 -'"ij. Barn: 
A sta Elisubctlt, i. \S% ''V?. 
Stig Göslit, i. 19U0 ''/'i. 
B ur bro Margareta, f. iyU4 -''/»■ 
Börje Leonard Johannes, f . 1908 ""/t. 

(3) Victor hur, f. 1866 ^'/o, hand lande i B o r a s 
o. ledamot af diätselkaniriiareii diirst., ordf. i 
aktb. Borås Mekaniska ii-iminiivat\ eri, verkbt. 
direktöi i aktb. Boras Tidnini;-. Äg. hus i 
luinmda stad. O. 1893 "Vii, m. Ingeborg 
Curuluia Amhrxin, i. Ih72 '-"'.n. 

Ikirn: 
Helge Viciur August, i. 189.5 '/i. 
y // g u Elisabetli, i. lS9(j '/n. 
^.vd Tore, f. IW2 '".. 
_ A k e, t. 1903 "/«. 

(4) Eril; Hjulmur, f. 1871 --/n. fabriksidkare, sty- 
relseledamot i aktb. Boras Mekaniska gmnini- 
viifveri. Ä.ij. Nygård o. Risbro, båda i Väster- 
götland (Rydegard, Fristad). CJ. 1910 
■"'/:i in. A -s / /• ( (/ Jenny Sandler, i. 1888 -"U. 

H o lljalinar, i. \'>\ 1 '"h. Säger .Släkt li-^iu TyjiaaiHl, l.;,i.i.-l SaK'-i- 


ilil' iiiiUor ,",i 


krigft batuljdMshiUaiT och ](i:.l L-cKvmciif ^lii 


;;iio vid Skar 


rog:te samt i5tui>ailc i liiktiiiiiKcu vid 1 


alnistad (F.vl 


1C76. DciJiu-s .sonsons son.s iihlslc son v 


00 hiii-adslion 


Daniel Sagor, i. 170:!, t 1M',I, l>lor lad.T 


dl 


(jiidmund Magnus, f. 1801, bruksägare, 


t 1858. (j. 


m. Josephine Schönlierr, f. 1815, t 


191)0. 1>.4'J 
1815, t 1900. 
S()ner: 

Carl Daniel Robert, i. I.s50 '/s, ofvereeremoiii- 
mästare vid K. M:ts liof, i. d. envoyé e.xtraordinaire 
och ministre plenipoteiitiaire, O 11 S (ibint, OII:s Jmt, 
K N O 1 kl., Stk P O da C, R i'r Kr O 1 kl., R R S:t An 

1 kl., Stk Sp C 111 :s O o. O Isab Calli, Turk Osm O 

1 kl. o. Medj O 2 kl.. St (.)ff l"r HL. K D D O 2 gr., R N 
S:tOO, Off Fr d'Acad. Äg. hus i Stoekholin samt 
jämte brodern R\fors i)ruk med iinderhdande i SkaiabiirKS, ^:!isl)ol•ss u. Jönköpings län, Bcrga 
i Skaraborgs län o. Otverby i Elfsborgs län (Stock- 
h o Ini och R y i o r s, M u 1 1 s j ö). G. 1888 -'Vs m. 
grefvinnan Elisabeth Bcrlhc i\\ u r i e Albine Moltkc- 
Hiiitfildt, I. l^(15 "A,. 

Son : 
L c o Magnus Julian, \. 1889 -^u, oiiicersvoloutär vid 

Skånska dra;s'onre:s^;tct. ulcv vid krigsskolan (K a r 1- 

b t r g). 
Jvhn E cl v a r d Maiiiins, i. 1853 Viu, hoistalUnastarc, 
f. d. chef för H. K. H. Kronprins Uustafs hofstall, 
i. d. ordonnansofficer hos H. K. H. Kroniirins (iustai, 
f. d. rvttnuistarc i Lifrcg:tets dragoners reserv, O II 
Sdbmt, OlhsJnit, (j V Sbm, K W O 2 kl., R S O, 
KBad ZLöwO 1 kl.. R Fr Kr O 2 kl., K S .Albr O 2 kl.. 
Turk ftk'dj 0,3kl.. R Fr H L, R P To S O. Äg. hns i 
Stockhuliii samt lanite brodern Ryfors bruk med un- 
derlydande i Skarabor.^s, Elfsborgs o. Jönköpings län. 
rk'rga i Skarab(.r'-;s län o. Öfverby i Elfsborgs län 
(S t (. c k h o 1 Hl i.ch U y i o r s. M n 1 1 s j o). G. 1890 
'-I' ni. iiiherriniian Ida Lovisa JosLlinu Eod:, f. 18fi4 (iiislui Uubcrl A II a II /: d v a r d, i. 1892 'h 
I u II n U c n r y Edvard Magnus, f. 19(M -"i Sahlin 

(traii Gesala). 
Yiijjrc släkten. 

Sliilan, iKUXuniiiiaL- pa riiiHl. n,.t riaii vn g.-u.uiial piiisr 
-läkt i ViistnmiilMiul, iiviiis rOrsti- Uiimlu staiufadtT var 
kyrkoheraoii i Svodvi församling, Petrus Johauuis, f. 1511, t 
1571. Namii.-t Sahlin är bildadt af gArd.^n — n\i byn — Ge- 
sala i Romfartuna och togs först at koiiuiiiMisteru i Västman- 
lands Kumla Potnis Kalilin, f. 1C.74, t 17)9. lians .'^onUntlers 
.■,onsou, smedeu Andris Sahlin, f. LSol, t 1«"|«. Imde bland 
tre barn smicii 

Karl Peter Sahlin, i. 183-4, t 19(i2, fabriksägare i Eslöf. 
G. l:o 1858 iii. .Anna Persson, f. 1836, t 1867; 2:o 
1867 ni. Maria Persson, f 1848 ^''/o (O ö t e- 
b o r g). 592 SAMii;i:i;(: 

I3arii, i 1 :a i^iitel: 

1. Aniiu Lovisa, i. 1^59 '^n... (j. InSI "/n rn. fabri- 
kurcii T II o mus Dahl i. isöil "Vu (.Malmö). ', 

2. Karl Aitdreus i. ISOI '"'/i-, l)crgsiiigeiiiur, disponuiit I 
o. verkst. direktor for Laxå bruks aktiebolag o. 
aktiebolaget Aspa bruk, R N O, R Pr R Ö O 3 kl.. ( 
(Laxå). Vi. 1892 ''In ni. Ellen Sofia Helén, i. j 
1873 i-Vk i 

Hani: 

/> / s a liiriiilta. 1. l8'>3 ' \i. 

S H /; c liif^er. i. 1.^'a5 \'h. 

Smnliild I n '-i e b o r i,', i. l.S'^s ■'/a. 

K,/;7 .\ /; . , f. I''n2 '";:.. 

Ullen (inuliild ((lunnell. I. 1V05 -'' 7. 

3. V i kl or Emanuel, i. 1863 ^"/i-.-, ingcnior (B r a s i- 
I i c n). 

1 2:a iiiftet; 

4. Johan Albert, f. ISOS '/«, fabrikant (f-::^löi). O. 
1899 '-/i Hl. Elisabet Matilda Dorotea Rcnek, i. 
1873 ''I 'i. 

Souli-; 
Stift Erik Hannar, i. 18'"^ ' ^. 
H o Kart Henrik, i. l'>i)l ■''::. 

5. Karolina Charlotta, i. 1.^71 -'/ni. (i. 1N94 -",. s ni. 
Hnjcdircktorcn vid tclcgraivcrket R e i n h o I d 
Eritiiiof Erednk^son, 1. IS7ii ",.-, ((lo t c h o r g). 

6. Gustaf Emil f. 1879 '''i, iiLvCeiiiör, sNciiska staten-, 
liandelsattachu i OMasicn (Tokio). 

7. Ester (Junliild. i, 18,s.' "Vs, skådespelerska. U. 1910 
-•7,5 ni. jouriiaiisteii /;/■//.• Irednk Viktor Killandcr. 
f. 1889 "/■, (S t o c k h o 1 111). 

S. Ellen Maria. i. lss7 ",7 (d o t e h o r g). Sandberg- 

(trän Stockholm). Handi.lsl.ftjiii.trii Ciislur S:,im1I..i k -,..ku- .n'li 
burskap som Ui-yadki.Miiili.iii.llnrr i SiM,l.|„,hu. 

(iustaf. f. 1781. kr\ddkr.uiili,iiidlare. t 1818. C 
.Iiiiiaiia Carotti, f. 17S9. t isiS. 1 Pclir Cjiistaf, f. IMih, vaktmästare \id h"rimurare- 
' lojicii i LinkupiiDi. t 1,S57. (j. 1S,?(I m. Anna tlHcna 
WiEhoIni, f. 1SII5. t 1892. 
Ikirn: 

1) dust af Wilhelm, i. 1631 '-/u. i. d. revisor i h.ts- 
styrelseii, kaniiiiarskritvarc i Keiieralpoststyrelseii, 
RWO (S t o c k 11 o 1 ni). O. l.Sfi4 -'/m m. Ida 
Sofia Kieoiiora Stjerncreiit/,, f. IN.^4, t 18^5. 

Harn: 

Gast a i tredrik, \. 1865 '/«, agronom, ex. bry^rg- 
mastare (St o c k ti o 1 in). 

£■ v a Maria. I 1872 ^/a. O. 1896 ^'Vs m. kronoläns- 
mannen i Inlands Nordre liärad i liohuslän 
Lars Fredrik Emanuel Börjeson. f. 1S()3 '/ki. 
Äg. o. bel). K y r k e n o r u m i Boliuslän I St e n- 
n n g s u n d). ^ ^ 

Signe Anna lUeanoru. f. 1675 "Vi;, (i. 190.' /» 
m. anditiiren vid Södra bkanska irilaiitcrireg :tet, 
omhudsmaiuien vid sparbanken i 1. u n d, R W O. 
Tur s t e n Uniila. i. 1^69 -'/». 

C I ar a Emilia, f. 1877 >-'/«. (i. 1908 ''In ni. post- 
cxiieditörcn, utgifvaren af Svensk Släktkalender, 
f. d. bokauktionskommissarien, Gast a f Mag- 
nus Elgenstierna, f. 1871 -"/s (S t o c k Ii o I m). 

2) C I ar a Maria. f. I>s32 -''/«. (J. KSbl ''/i.i m. hand- 
landen Carl Jacob Jacobsson, f. 1M7, t Is,s3. i5eb. 
egen gärd i Lin k o p i n g. 

3) T II u r e Eredrik, i. is34 --/lo, f. d. skogsl.irvaltare 
(Motala), (i. 1^71 m. Cliristiiie PersMin, i. 1SJ(., 
+ ]S'-5. 

Gu st al hieoh. i. 1S73 'Vni. jägmästare i Trost- 
vikeiis revir i Jämtland (T r o s t v i k en). (i. 
l';01 ",'i m. Uid v Amalia lluliii, f. 167h -''/;i. 

Barn; 
Didv Eaniiv Clirisiina iStinui, i. 19ii2 ''!j. 
S t en Thure Axel. I. 1^113 -'Vi.'. 

4) Claes Albert, \. 1S42 -'/i, I. d. köpman (S t o c k- 
ho I ni). 

5) Henrik Tliendor. i. l^.Si) ''\!.. i. d. bokauktions- 
kommissarie, direktor i lattigvärdsstyrelseii i S:t 
Matteus iorsambiig. RWO. .Ag. lius i Stock- 
li o 1 m. (i. l''ii'> ■' r 111. ririka Soini Linnea 
Eliiensliernii. i. 1^7,t ' ' i. ,-,:i4 sciiAl.i: 

.'. Carl Wilhelm, i. IMl, .snorniakare i (iötebor};, t 
Ihöbi. 'i. I>s44 111. Alida Suiia Kihlströin, i. lS2b, t 
lb79. 

Barn; 
H il il c a. ar d Alida Julia. l. 1847 '/t. (i. lSb7 -\.i« 

III. kuiiditmii (}ii>tal' H i r u Ii a r d I.lndhcrii, i. 1837 

((i o t L- bo r g). 
Elvira Sofia. f. ls-4'> -'/i. G. 1874 % m. Kods- 

agarcii A ii d r c a <; Ullasson Sitndhcri!:. f. 1845 ' i-. 

Äg. o. hel). S t e n u n g i Boliusliin (S t c n u ii g s- 

b u n d). 
C«r/ G ;/ s I a t. i. 185i.i '^;s ((i o t e h o r jr). 
Fredrik Wilhdm. I. 1852 -/s. journalist (New- 

V u r k, Nord a iii c r i k a). (L 188,^ '''!:, iii. Mary 

(.11 (- Il y} liatcock. 
Cl ar a, f. 1854 '''/i. (i. 1885 "/.-. m. iniiL-lialvareii ai 

apoteket Kronan i 1. i n k u p i n g, apotekaren JdIuiii 

A 1 1 r c d r.llstriiin. i. KS54 -^^u. Schale. 

.\lit;i^'lii;eu fraii llolhiiul inn.vlt.id släUt. liv:ii-.s jT.i^i.- 
käudt- staiufadcT Nils SduiP- i midten af IGOO-tiilct iijidr 
S<.-haleg:"irdc'U i Onsahi si.rU, i, i Ihillaud. En luiiis sun^oi., 
-iökaptfucn Zac-liaiias .SrhaU-, i. 17L'l, t 17'J!t. g. 17-'>i; m. .\iiii.i 
MaruMi-efa l.aug, 1. 17L'T. r lM-1, v:ir (■.\<U-v till 

.Anders, 1. 17(it), radman, skeppsiiuitare o. lianinkapleii 
i (idteborK. t 1S2S. (i. 17"S 111. Karolina Pr.\l/. t. 
1778, t IN3'J. 

1. F.nist. I. IMll. skeppsmiitare, t lbM4. (i. lSb8 m. Hilda 
Amalia RelmherK, I. Ks43, t 1S72. 

Barn: 

1) A I 111 a Candina Auiiusia. i. 18(,y "/a, kontdrist 
((i o t e b u r g). 

2) Carl Ii r u <. I lliuniri'-:. i. 1^71 --'/a, sjökapten 
(d o t e 1) (I r g). Cl. 1VII7 -''1,1 111. Cl c r t r u d 
HcrtzbLr'J. iraii N(ir.i;e. t. ISb.^ ''/i. /: /■ Il s t. I. 1911 sciiAi,i; :.ii.'> 

2. Henning, f. 1814. hniksägare, t 1W8. G. 18-14 ni. 
Carolina (iustafva Lagergren, i licnnes 2:a gifte, f. 
1815, t 1856. 

Ikirn: 
1) H r II s t Giistuf Maiiritz. i. 1^45 '7-. f. d. i%onnnen- 

dörkaptcn af l:a graden vid K. Flottan, R S O, 

K (Jr Fr U, RNS:tOO, Tnrk Osni O 4 kl. 

(S t o c k il o I m). 
3) Adolf Ni lin in ii. i. 1846 "la, godsägare. Äg. o. 

heh. (ierasen i Niirike (\V r e t s t o r p). Q. 

1S7S "/i 111. Harriet Anuilia Dickson, f. 1855^^6. 

Barn: 
(1) CliurUs Henning, f. 1878 ''/n, löjtnant o. 
regeiiieiitsk\arteriiiästare vid I.ifreg:tetb grena- 
dierer (()rel)ro). (i. 1006 -"/'ju m. friherrin- 
iKiii .4 /; ;/ (i Ollilidiia Adclaidc licnricttc Len- 
liii^rn. f. I<s,s5 -"*/>,. Gustaf Hinn in g. i. 1967 ''*/«. 
A' /■ / s Fredrik, i. 1908 '"h. 

(2) Sten Harry. f. 1882 ^^/r„ löjtnant vid Första 
liigrenadierreg:tet ((i u r ä s e n, V r e t s- 
t o r p). 

(3) t: r i I; trust Robert , i. 1890 -''/t. student. 

(4) liinmy Harriet Eli sab e t ti. f. 1894 ^"A. 

i) S t e n Alidor. f. 1848 -"Va, civilingenjör, R W O, 
Off Fr Instr piibl (Motala). (i. 1886^"/'. m. 
Elin Aiiatha Thcresia Steffen, f. 1858 *7i.. 

Dottr.n; 
H il d a Karolina, i. ls.s9 ^'Z-.. 
Berta Villielinina, i. 189.^ -'/ii. 

4) B e r t a Karolina, f. 1849-7.-.. O. 1869 "/lu in. 
öfverstelöitnanten Fdvard Hialinar luigen Stalliane, 
f. 1832, t 1901) (S t i) c k h o I ni). 

5) Augusta Villielinina, i. 1851 ''/n. (i. 1877 '7^ 
111. ölverstelöjtnaiiteii Fdvard Philihcrt Zettergrcn. 

f. 182(1, t 19(10 (S t o c k h n 1 Hl). Schartau. 

Släkten häi-stiuiunai- Ir^iii .lutlaiid (Damnark I. Malts Jöns- 
Miu Ware, t 1'j48, häi-adsijrost. kyrkolierdf i Harlösa (Skiliif). 
var fiirfndcr till kyrkulioidni i Skartofta Matts Jöiissuu, t 
1705, g. ra. Catharina Borlocu iU- Kinc. Deras son Jöns, f. 
1084 i Sknrtofta, t 172h. antog namnet Sebarlan efter födelse 
i.rten, blef kyrkoherde i Sörby (Sköne) ueh i sitt åi- 1712ii 
iiiRAngna gifte med Stina Urela Friek, f. 170.'!, 1" 174:i, ladiT 
lill radmannen .\ndrias Olaus Scliartau, f. 1727. | 1772, g. m. 
.\nna Kalrina Falkman, som bl. a. barn liade sönerna Henri!; 
och Jolian. Henrik Sehartan, den märklige ortodoxe teologen, 
l)lef stamfader för den iildre grenen af släkten, och .Tohan 
S.-liarlan, fader till den kiiiide riksdags- o,'li kom munali.ianuen. 
:;iossliandla.en Fr.-i.is S.-liiirl a u. slamrader tr,,- ,lei, yngre Äldre grenen: 

ileiirik, f. 1757. kyrkdlicrdc, koiitraktspro^,!, t 182,5. G, 
1781) III. Catliarina lilisalKtli Suiiiinclius. i hennes 2:.i 
Kifte, f. n.s-^. t is.^b. 

1. Henrik, f. 1791, kvrkuhcrdc, t 1857. (j. is.^1 ni. Ma- 
ria (jiistafva Borgström, f. 1M<I, t IMOl. 1) Kriist Willielni Ik-neilikt. I. 18-40, ky rkulicrdc. t 
1895. (i. lS7.-i III. ()li\ia Tlici^dora JacolKuns, t 
1881. 

(1) Otto Wilhelm Henrik, t. 187(i '-'"/s, liaiik- 
tiäiisteman (1: s 1 o f). 

(2) Knut Si ii nr il. i. 187b -■'/lu, fil. d:r, lektor i 
niDdersiiialet och historia vid H(i.?rf aliiii. läro- 
verket i J ö 11 k (i 1) i II K. <i. l''i»S "',; III. r y r a 
Uindborii. f. I.s84 "/„. 

Döttrar: 
Lycki' Astrid Mana. f. 1909 "/^.. 
Tvru Marianne, f. 1911 -'/i- 

2) JulKin Alarik, i. 18-14 •'"/.-„ häradsiiöidiiiK i (■)str:, 
donisa«:aii af BlekiiiRe liiii, iaiidstiiiKsiiiaii i saiiinia 
lan, ledamot af stadsfiilliiiaktixe i K a r I s k r o ii a. 
R N O. (]. 18S2 "/r III. Mana Sofia Tilländer, i. 
iH59 '-"/t. SCIlAKTAr 597 

Barn: 
Dagmar Ahiriu, f. 1S85 ='7i. C. 1910 -'/■i m. 
iiKiriiiinRcnjöreii af l:a graden, tjänstg. vid in- 
Kenjörsdcparteinentet i Karlskrona, infor- 
inationsingciijören vid undcrofficerssi\i)ian därst. 
Thore Gustaf Knäs, i. 1872 -"'/n. 
Yngve. f. ISSfi 7io, jur. isand., c. o. liufrätts- 
notaric. 
Anders Sannicl, i. 1793, kvrkolierdc, t is5(i. (j. 1832 
ni. Lcivisa Fredrika Ask, i. 18ii4, t Ks75. 
Barn; 

1) EMhi c i a r a Elisabeth, f. 1844 '7» (Lund). 

2) Johan Tredrik, f. 1845, apotekare, t 1894. (i. l:o 
1S75 (ni. Hilda Carolina Runnerströni, f. 1847 
^"/ii.'): 2:o in. Ellen Bergendalil, i hennes 2:a 
gifte, i. lMi2 ^'/t (L i n k (i |) i n g). 

iiarn, i l:a giftet: 
hcnrik Johun. i. 1S7() -■''/» (Lund). 
,4 /; // a !,i)\'is(i. i. 1878 "/ii {L u n d). 

I 2:a giftet: 
/■■ /• (/ /; s- Julian August, f. 1889 '/«. 
E 1 1 e n Selma Sofia, f. 1890 "h. 
Karl Oskar Ercdrik, f. 1893 ^Vu. 
./ o h a n Eredrik Leopold, f. 1894 -'^lo. Yngre j^reneti: 
han, f. 


17(il), gr 


usshaiidlare i Kopeiihaniii, t 1823 


. U. 


1794 n 


. Cathar 


na Cliristina Siiell, i. 177.5, t 1n2( 
S(nier : 
Niklas 


tienrik. 


i. 17''(., godsägare, t 1843. (i. 


1832 


ni. Ul: 


ika Sil)vl 


a (Lidd, t. 18(10, t 1N.T7. 

I) l'raiis 'Ihonias, i. 183b, öfverste, t 1''II3. (j. 1875 

in. IJeorgiiia Charlotta Belirliiig, f. ls57. t I''ii7. 
Barn: 

Katarina E 1 1 s ab e t h, f. 1^7b "'/j. (i. 19US '/? ni. 
hofrattsrädet i Svea liofrätt, kassadirekKiren i 
direktionen för Suimerdahls lieinslvolor pa lan- 
det, R N O, Ludvig Kiellander. f. i8()5 -'^U 
(S t o c k h o 1 111). 

Erans Albert Vaksal, i. 1877 '-'z';, löjtnant o. 
andre regeiiieiitsiiiteiident \ id (iota lilgarde 
(S t o c k h o I III). 

Anna Maria CJnuUiilu, t. l.s.M ' ?. r,ti& sciiMnni.i;!; 

2) Jakob Williflni. f. Ks3'^ kaiitcii, t isTU. G. 1871 
^-/4 ni. .4 n ;; (/ Chaiiotlu Scrvuis. i. Ib37 ^r, 
(S t o c k h o I Hl), 

Dotter: 
L e i s a Katarina, f. 1876 '"'/o. 
2. Frans, f. 1797, Krnsshaiulkirc, t 1S70. (j. l;o lt;27 
in. Catliarina Maria Wouk", f. IMI9, t 1^2S; 2:o 18.S4 
m. .Anna IVnroncHa Herman, I. ISlii, t 1^75. 

Barn. i l:a bittet: 

1) Frans Henrik Jolian, i. 1^<28, .iiod-sa^are, t ISsl. 
G. 185S -"Viu ni. Hilda livdiini ilirfois, i. 1839 */> 
(Fo rsl)y. Väst eras). 

Suner: 

Frans Siicll, f. 1864 ^/u, landtbrukare, ordf. i 
Sknltnna sockens kommunalstämma. Äg. jämte 
bröderna F o r s b y i Västmanland (Väster- 
ä s). 

Julian lim il, l. 1870 "/«, liofrättsrad i hoträtten 
öfver Skåne och filekinye, ieJamin ai stads- 
fnliniaktijce i Kristianstad, R N O. 

Frans Henrik Magnas, t, In79 '•"'m, in;.,'cnior 
(Bofors), (j. 19U8 ''ii ni. F l> l> a Anna Ka- 
tarina liiinkiircn. f. Is;.s7 "ii. 

i -':a Killet: 

2) Anna Clinstina C liar lo t t a. i. 1835 ",ii. G. 185-4 
"/lo m. majoren Cuinad Geon: Sili\ ersvärd, i. 
1823, t 1896 (S t o c k h o I m). 

3) Anna Maria Elisabeth, i. Is38 --,':,. (i. ib61 
^V» m. majoren srefve Oscar Frölich, f. 1828, t 
1905 (L j II n gb v). Schneidler. Iivarest äldste kiiiide st:inil'Mderii l{or]\dt Sili) 
imdtr sounie hälflcu af ir)UO lalet. Hans shiisi.h .1 
ler, f. 1648, t 1698, inflyttade Vu?, till SlucUlr 
dur bokbindare ocli burgari' ^aiiit gift l(i~-U muh 
äldormauiicu JakDb Kui-nbc-iiis dolt(-r l';iis:'licih niui:-t ea varit bokbiufliirf i uäimida siad. ni"ii oftati il-r.\ 
samtidigt där iitöfvat ^agilj. yrU<-. .loost .Si'hueidlers s^iusou-* 
son var bokbiudaren l?eujamin Scbnoidler. f. 1774, t l"^-'>7. gilt 
ISll med Auna Cliristina l'bilp, f. 1770. t 1S30. ne.-;s;i iiKikar 
voro föräldrar till riL-danstäeiide Carl Edvard Scbiu-idlci'. kiiii.; 
sisoiu dou förste i Sl<Ji'kbolm. som lls.jOi etablerad,' pa]. 
porshandel i föreiiiiij;- nied tärdigbuiidna koiitoriböokor. 

Curl Edvard, i. 1M7, hokliiiidare, handlande, t 1s7n. 
(j. 18-1.'^ ni. Amalia Carolina Fredrika Clranströin, i. 
1S24, t l'Ml. 

13arn; 

1. Hilma Carolina MatiiilJa. i. 1S44 -'m. <i. ISiw -■* ij 
ni. landthnikaren Kvar Dctlol Wult. f. 1S2'J. t 10(j< 
(P. Id sa r n, S v a r t s j ,,). 

2. B er t ha Amalia, i. ISnd "/n. (i. iSMi ^i:. m. .i;ro>s- 
handlarcn Carl C, c o r k liayurd. f. ls.S-( 's (S t n c k- 
hol in). 

3. Herman (instai, t. isö.i. a'-;eiit. t \w^). ( i, m. Ida 
Kri-iliiia Tiiliaim ii. i. IMiI "' '.< (H a 1 s i n s'i o r s). 

Barn: 

I n ii r i cl Amalia Kristina, f. 1801 ''/i (11 ä I i i n §- 
f o rs). 

Sigurd Edvard Cliristoiicr. i. 1893 '"/^ (Stock- 
holm). 

Jarl Herman iUnjamin. i. l''iiii -'^/l (H a 1 s i n s- 
tors). 

tva Anna Elisabclli (An nu -Lisa), i. l'>it-' " • 
(II a 1 s i n g f o r s). 

4. Edvard Benjamin, f. 18o8 -''/t, .t^ro^^^haudlare (med 
hokbinderiartiklar). A^. hus i S t o e k h o 1 m. (j. 
1009 -'/il m. .\\ a r 'j: a c r i t c Hilda Dciailialuanc, i. 

I 1S76 '"/u'. 

5. .1 o II n Christolfcr. i. IMj.s '/.i, konimeiidorkaptcii ai 
2:a graden vid K. I''Iottan, Naval Adviser vid kunimga- 

I riket Sianib fhitta, f. d. marinattaciié, R S O, R W (3. 

I Off FrHL, R RS:t St O 3 kl.. Turk Medj O 5 kl., L Kr 

\' A, 1. ÖS (Ban.gkok. S i a m). (i. 1001 '^'-j in. 

grefviiuian S i ii r i d Louise Axelina Crtmhielm ai 

hakuni^c. f. 1878 V/i-. 

Carl Axel Chrisloffer, i. 1901 " yj. 
John Sten E d v a r d. i. ^'03 "', j. Scholander. ..nlim .•n annnii lr;li, .„ .n,.ll.iH .,f -.Mia» iitten StMlnrni, 
livilk.,, hlifvil ullMllii; i:. i.n,„ r.Mlnklh.ii.ii »ch fl.vttut till 

SUilll.' >alHt i SliO-l;i^;l s,.,krn illkr,|,l rll llcllDILlUl OCh aUtilgll 

nMiriiMl Sihnlaiicl.T. AliNir kiincla si a Ull adi-ni lör släktens 
iildn' '^VfU rllcr Sfoikli.il 111-141 ,■11.11 var liajrariMi i Luntlskroiia 
Tiirkrr Srliolaiiil.T. 1. ITlu, : ITnT, — la i sitt gitte nie.l 
•nie.Hl.aa lloliiilieik. i IT-o, l.l.l ta.lrr till Nils Matliias (i-.- 
iirdaiii. 'rnrkcl .ir,ii>sMii s,li..l;iii,I.T, t. ITli.",, t ITtW, likuledes 
bagaroi I.andskr..iia, s,,,u aiiia-liL-. u var kusin till den aldr- 
Torkel SchohiDiler. hade i sin yiti.- imd .Maria Chrislina Jlam, 
t 177Ö, liodnnsti-lende sou Nils ILairlk. tian livilkeii deu yngr- Äldre grenen: 

Nils Matliias. t. i75,s. tiilluini^Miin^sinaii, t 17')(). _G. 
17^11 111. i;iis.il)ctli liiusLwit/. i heiiiKs l:a Kiik-, f. iir>h. 
t IS2I. 

(jL-iir.u ^'rcd^il^, l. 17,sö. kaniicrarc i postverket, t 
1S24. (1. IM,-! Hl. Catharina IvVliecca N\'sfruin. Fredrik W illielni, i. 1>10, iirniessur, iuteiideut viJ 
iilNerinteiideiitsaiiihetet, arkitekt, ak\arelliiialare, 
skald, T l,'^>^l. <i. i,^.^l '';".-, ill. Cuilnuinu Salut 
k: a II III \v^lniii!. i. Is.ili "'/m. Ag. Iiu^ i 
S t oe k h (. I III. 

Harii; 

(1) Maria fhlnia. i. iN^n -'■',-•. (i. 1^7,S '■•.•. 
111. \erkst. direktnieii i ( iuteh(ir.i;s Maiideb- 
(1. Sji)ian^tidiimi;s aklb. T o r ^ I c 11 Hdlliiiul. 
i. l^,=l,^ '/s (Ii t I) \ n ;i s, d o t e L) o r k*. 

(2) Sven. i. -iM.d -','■1, konsertsaiiKate, kaiksliM 
v K M;s C), R R S:t St O 2 kl., R Bad Z Löw O 
iiiekl, R I) I)(J, R !'r R o o 4 kl. Ag. o. beh. 
Vill a L u t h a.u' en (I» i u r s In.l in). d. 
1>^'' -''i, III. Cliarlollii Supliia Juliaiiini iLnl- 
l i III von ISahr. i. lMi7 '''-,. srii()i.ANi)i;u 'iOi 

Harii; 
Curin ni^abcih (Lisa}, i. 1^9Li "/s. 
S / ( /; frcdrik Otto, f. isy^ ''/ti. 
t: v u CliarldlUi. i. l!Sy4 ^u^ 
Ingrid Irene. i. 1S97 ^'/u. 
S //.!,' Sven Wilhelm, f. l^-^Ol -"A. 
Vietoria Anna (V an na) Svensilotter, i. 1900 

(.^) Eletintira Sofia (Kilen), i. 1M)1 -"/n. O. 
is.s? 'i; 111. ;irtib.tcii (iiKilarcii), f. J. pruies,- 
surii, KWO 1 kl., RNO, L Fr K A, ./(»/»/« 
lulius l-erdinand Kronberg. i hans 2:a 
srifie, f. 1^50 ^Vi-j. ÄK. o. iK-b. Lilla Skug- 
gan (V är t a 11). . , , 

(-4) .4 n n (/ Katarina, i. 1864 -"/u', artist (iiialar- 
Miiia) (i IS^N ■74 111. arkitekten, KNO 2 kl., 
K W O 2 kl., R N S:t O O, R Pr R Ö O 3 kl., 
( )ff Fr liistr inibl, Gustaf t' e r d 1 n a n d liu- 
herg. i. i:S(>i) "'i. Ät;, o. bcb. V i 1 1 a V i 11 t r a 
a nuiruardcii (S t (i c k li o 1 111). 

(5) T urkel Ircdrik. f. 1671 -'"11, civiiiiigciiiur 
(Sttira SkuKsan, \' a r t a n). (i. 1'>(mi 
"' '■ 111. A '4 n e t II e Faije-Hansen fraii Norge, 
f. 1875 -''/i. 

liarn; 
(. a r i n Magdalena, t. l^iij -'/i.. 
l:ii::enie (t: n n i), f. l'A)4 "r. 
/'(/• l-redrik. i. W\r, -■''u. 

Yngre grenen: 

Nils Henrik, r. 17(.3. k\ rkolierde, prost, t 1^2'>. Cl l:o 
\1W 111. .^iiiKi .Waria Trai^ardli, f. 177 , t 1«13; 2:0 
1M(, 111. .Maria Hellberg, i. 1794, t 1^^4. 
Söner, i 1 ;a giftet: 
1. Hans {'eter. f. IMH), k\rkulierde. prost, t lM)t). U. 
bs^l 111. Maria Magdalena Hatstr()m, f. KMS, + l^Dh. 
Harii; 

1) Ull in a Mana Mai^dalena. i. b^44 '7i-'. O. 1»02 
'"/„ 111. nied. iiroiessoni (just. ii Sven Tragardli, i. 
is.i2, t l^^t. (1. II 11 d). 

2) M at II il d a Cliarlolta lilisabell!. i. \b47 ''■'h. G. 
I,s7(i '"'^i 111. inajureii i armén, kaptenen i Södra 
Skånska iniantenreg : tets reserv, R S O, Herman 
I k^lrr,m. i. IMl -■' ij ( r r e 1 I e b o r g). 2 sriKH ANiii;i; 

3) Axel Johan, i. i^.^l). .virossliandlaif, i 1891. G. 
187M Vn 111. Il i I m il Cliarlotla Luiidbcr'^, f. 1857 

liaiir. 
(\) H a II s Enk. t. ls7'^ -'/\, iil. d;r, duceiit i 
relii-iiiiiisliisioria \id Lunds universitet, kfiinnii- 
iiister i Wnh\ i>, \.\h\ i()rsaiiilin.icar af Lunds 
still, lULdikaiit \id laiislasaicttet i Hörby 
(O u s 1) \ Il n 1 Ni). (i. lyli) '"/„ 111. Sii^rid 
M a r i II llvnliii, i. 1s7,t ''/i,,. Axel lians Er i k. i. I 'Ml ''I-.. 
(J) Hilma Maria. i. ISM --',.. (i. lOUö 'Vi m. pro- 

tcssiuii i uiL-Kiska s|irakct u. litteraturen vid 

Lunds uni\ersitet, iil. d:r ('lavs Liuihkdi;, t. 

1870 ^'Vu (L i 11 II « a r d e n, L u n d). 
d) Nils Ax c I 1'rnlnk. i. 1882^7, med. kand. 

(Lund). 

(4) SiiiriJ Elisahclli (Lisa), f. 1884 \'ö. O. 10ii5 
'Vn in. t. f. revisionssekreteraren, jur. o. iil. 
kand. Karl Johan Daniel Sclilytcr, f. 187v 
-'/iL' (St oc k ho I III). 

(5) Carl (iif^iaf Wilhclin. t. 18,s,S -" :,, handelselev 
(N e \vc<i Stic o 11 T y n e, i: u k1 an d). 

A) Alma Carolina Christina, i. l.sSJ "'s. (j. Ls7.-i 
'•Ai 111. lektorn Martin .\xcl Christian Herliu, i. 
184.5, t l''iii ( I <i n k o |) I 11 s). 

Lars, f. 18(L', proN iiisialläkare, t 1884. (.]. 1^38 m. 

Anna Aripeltoilt, f. IM.i t 1875. 

Barn; 
1) lians All rid. f. ls4J -"/',, f. d. slatiunsiiispektoi 
vid statens iarnvai;ar (1. i n k (i p i n k). (i. 1874 
-•'/ni in. Naiiiu' Maria Adoliina Siiiman, i. 1855. 
t 19l)(). 

Harii: 

(1) Karl B i r ii er Alfred, i. 1877 "j-j. tjanstenian 
vid statens järnvägar (f: s 1 ö i). Ci. 19]ii ni. 
B I e n d a RydberK. i. 1889 */i. 

Son : 
Karl Alfred B ert il. t. 1911 -^/,i. 

(2) Ellen llilnia Adolfina, f. 1878 "/s, postexpc- 
ditor i L \ s e k i 1. (j. 19(H, "/, ,„. ijrossliand- 
lareii L:ioi Rosell, i. lS7s, t I9iis. (.]) G ur da Nanny Hälla Muriu, f. läS3 '77. U. 
1906 "/ii III. inueli. af advcikatfiriuan Cedcr- 
b!ad 6c Co i Lin k ö p i ii .ii, c. u. hofratts- 
iiotaricii Karl Rudolf Ccdcrblad. f. 1876 -/s. 

(4) f v.v Anna Uclcna. f. 1S88 -"/ui. 

2) Anna Maria Allliild. t. 1S44 ^^/t. (j. 1871 '7s in. 
haradsskrifvaicn Jakob Wiiiian, i. 1822. t 189ii 
(Gö t ebo r k). 

3) Carl Thcodor. f. 1S46 "A,, med. lic. distrikti^lä- 
kare i Stoi-kvrkoi(,rsainlin.i;c-ii i Stockholm, K> 
W O, <iM. (i. 1:<« l^^.^ 1^'''3 111. Alina hli>abctii 
JanSLMi, f. l^s.S; 2:0 lsv-l "'"/i<i ui. D a '^ in a r Sofia 
Ottilia BrakcnhivUn. i. lS6(j '/?. 

ikiiii, 1 I ;a KiilLi: 
1: I I c n. i. KsMi '-''^. 'i. i"tl7 '/i-j 111. iiiaktiseraiidc 
läkaren 1 ( i o t e 1) n r «■. med. Me. .\ .v c / 77a'w- 
(/(/;■ Wiiiuiii. I. 1S74 -'/ii.. 
1 2:a yiltet: 

Carl II c I -4 c, I. l^'^li "'/.i- 
Gulli Daiiinar Elisabctli, i. 1897 '■'/.-.. 
Irma Daiiinar Maria. 1. 1898 V«. 
.^ Carl (iiistaf, f. 1805, fanjunkare, landtbnikare, t 1878. 
(j. m. Maria Kristina Neiinian, i. 1806, t 1889. 

jiarn: 
1) Nils lUurik, i. 183.^ "/-j, kyrkoherde i Nurrhvi- 
diiiKe o. Dak^storp.s förbainliiiKar^ pastorat (N o r r- 
li v i d i II ,,; e). <i. Ks69 "/u 111. Anna Gcoriiina 
Amalia (Amelie) Ihrslow, i. Ih40 ^Vi. 
Barn: 

(1) .4 ///;</ Maria Hcurilai. i. 1870*75. U. 189" 
-"/u 111. kaptenen o. konipaiiicliefen vid (lott- 
laiids iniaiiterircKitc Ii c n n t L.son l'runckc, 
f. 187U -75 (Visby). 

(2) Carl Georg Esaias, f. 1871 -7o, stations- 
inspektor vid statens järnvau'ar (J o r d h o 1- 
inen). G. 1902 '7-' m. Tyra Band. f. 1871 

7ii. 

Adoptivdotter: 
Astrid Wilhelmina Elisabeth, f. 19U8 "/u. 
i^) Nikolina Giistafva Elisabeth, f. 1873-76. 
G. 19C2 *■/« ni. adjunkten vid tlu.i;re allmänna 
läroverket i K a r Is k r o n .1, lil. kand., P e h r 
Raniliiilt, I. Is.tT '"' 1. (■4) 1: r II s t Henrik Miirlin, i. 1S70 'Vio, i-, ni. kan- 
didat. 

(5) Carl Tlunstcn Ltmxild, i. I>s7.s -**/;,, iur^w 
statiniisskiilvarc. 

2) G II s 1 a f Tluodor. i. ls3ö ^'Vil'. I. d. fanjunkan.', 
svärdsman (M a 1 ni ö). (i. 1.S74 \h ni. liliiia 
Fredrika Knsliiia Nöiislidl. f. IS-4'J -/i-. 

liaiii: 
Carl Daniel, i. ls7(i '-''/n, kronulänsniaii i \ cin- 

meiiliök^s hiirads västra distrikt ((') strå \ o r |)). 

(i. 191(1 ■'/s in. Ii c a I II Carcliiia Bcniitsbun, i. 

1SS4 '7iL'. 
Ulla CUarlotla, f. IK7.S ■"'/» (M .i 1 in o). 

3) (i II s I a I v a Cliarhnta. i. 1839 '■'/» (M a i in ii). 

1 2;a xittct; 
Tcodcir Alexis, I. 1^22. Iaiidtl)riikarc, t 1'><I(). (j. 1847 
ni. Kan. lina Antonia l.aiiruitia Wicslandcr. i. 1822, 
t IS82. 

Mani: 
\) r i k I a lUvira Karolina, i. 1851 -'/'.i (K o s c n- 

h u I t, l-'(. r si (, i). 
2) A I ni a Laurentia, i. 1853 -'7,-,. (j. 1880 ''/i-' ni. 

.lohan (iiistaf iMcdrik Htifvcrberi;, f. l8-)8, t 190;) 

(H a 1 lii s t a d). 
.i) S a n t e Emil Vilali>, i. 1856 '"Vi i, kyrkclicrdc i 

Forslofs i). (ircivic forsainliiiyar.s pastorat af Lunds 

stift (I- (I r s 1 o f). (I 1893 =*/,-, 111. .-1 /; // a llihhi 

Kri^linii Liiiiuin. i. I8r)5 ^^/i-j. 

Harii; 
Anna Karolina tlisabet. I 1897 ''/lu. 
I:rilc Fritiof Teodor, i. 1S99 "7i. 
Sven Emil Lejnuin, i. 191111 "/t. 
Gunnar Rieliard, i. 19(»1 -"7y. 
A)Hleliard Verner Geom, f. 1863 "/o, landtbru- 
karu. ÄK. u. heh. K o s c n ii u 1 t i Skänc (F ö r s- 
löf). Schotte. 

l.'ppgifvi'S vara Walluiislakt. Släktens torsl,- kän.lr nn-d 
l<-ni var Christian Schotte, t. 10-'4, t 1'iOi. Liarbrrarc räUskiir 
och rftdmau i Göteborg, dit han pä ICöOtalct inflyt tade. Fr^^in 
två hans söner delade sig sliikten i två luilvndgrena r : Clirj 
stiau, f. 1057. t i^iOö, stadsfiillskär i Vadstena, Id.l slam 
läder för den iildre eller cistgötagrenen, cndi Mattias, f. IGOI, 
■;■ 1728, bokhållare vid T.vska skolan i (iiilrborg, stamfader för 
ilen yiigro eller \'iistgötagreiien. Af dessa iir öslgiitagr.^nen 
lielt och hfillel ntdöd. Af Viistgölagrenen flyttaile iMi m.Mll.Mii 
Ter Scliotte, f. I7."iO, t 1.S04. soiisou till .Mallliias Srlidile. till 
Södornianland, hvarest lian blef iigare af llannuarby gärd i 
S(.ckuen med samma iianui. lians son, liandlaiulen (jcli r:id 
mannen i Eskilstuna l'er (instaf .S(hottc\ f. 17Mt, "i 18(1::, oeli 
d<-iines andra luislru Sofia SieferI, f. ISOl.', y 1S(17, voro för 
iildrar till nedannämnda Onstaf Viktor Seholle, hvars afkum 
lingar iiro de enda nii lefvand.' af den fnnlom talrika sliikten. 

(jiistat Victor, f. \S23, fil. d:r.. Ickldr (icli rektor i 
Nyköi)inK, t 1888. G. 1859 ''Vio m. Maria Williclniina 
(M i 11 ti a) Holl^ren. f. 183« ^"/n- (S c Im t t c u a f- 
d en, L id i n.e:ö V illas t ad). 
Barn: 

1. Per Axel Viktor, i. INW) '■'/», iur. kand., statsråd o. 
clici for civildcpancincntct, landssckrctcrarc i Värm- 
lands lan, ledamot af riksda.iccns .indra kainmarc, 
\< N O. \< \V O (K a r 1 s t a d). (i. 1S<^(I ''/.-, m. .11 a r i a 
Svlia Hcniiuaii. I is.ii^ -i'., 

Döttrar: 
R u t II Mana lUisalxili. i. \s')l "/ii. 
I: I s a Maria MarKtirela Villniiniiui, i. ]i^')b -'/n'. 
Alice Solia Vielaria. i. isws '"/„. 

2. Siri Villiehiiiiia. l. iMw -'A., målarinna. Hel). CKcii 
villa S c II o t t c u a r d e n ( 1. i d i n K ö V ii 1 a s t a d). 

3. (i II II n a r VU;ti>r, f. I,s74 ''Is, iäKiiiästarc i Arjoploiijjs 
rc\ir (tiaiistl.), idrcst.mdarc fiir Statens skoKsför- 
soksantalt, sekrelci:nc hos Föreiiiii,iieii för sko^cs\'ård, 
redaktör fiir Sk(i.i;s\ ardsfiirciiiiiKcns tidskrift och folk- 
skrifter. Bell. eueii villa S cii o t t e K å r d e il (L i- 
d i 11 v: ö V i II a s t a d). (i. 1900 -^r. m. A ii ii a Char- 
lotta Ihiike al Ihr^ehniiii. f. I,S77 "/.;. 

Barn: 
I' e r (iiiniiai ssoii, i. l'iii(i '-/n. 
.•1 /( /; ■ ,S o I i. f. |>MI --V'.. Schönmeyr Gaiinnui lysk fiibi-iksicikureäliikl., .soiu äuiiu fnrllcfvi-r 
Sachsen. Till Svi-rigL' iifvci-flyttade t-u sluktgreii på 174IJ tal 
med iiedanståundi- Carl Miirtiii Si'liöiiiir\ r. Carl Martin, f. 172(i, 
tuiliii, t 17f^,r (i. 

1. Nathanacl. i. 17(kS. 
ni. Caruliiia Kknii 


klädes- 0. II 
111. .'\iina Don 


attfabrikur i St 
tL-a KriiKur, f. 


ock- 
720 


Soiicr: 
kiadcsfabnkö 
)ra Mitla.i;, I. 


■, t INÖU. (j. 
nw, t I>s5,s. 


IMl Alfred Carl, I. 1S3(I, koiiiiiiciidurkaincii, + lb'J3. (j. 

1839 111. E II r i u II e t u Cux y Riii,till()s iraii Chile, 

f. 1N33 "Vr (S a II t i a j; o, C h i 1 e). 
Söner: 

Richard Henry Nathanacl Cox. f. 1865 ''In. Be- 
sitter eRciidonieii O r e k o ii i Cliile. O. 1891 
111. L II c i n il a lUinslcr. 

Alfred Carl. f. 186S ^*/ii, öfverbtelöjtiiaiit i Repu- 
bliken Chiles armé, chef för krigsskolan i S a n- 
tiago de Chile, R F'^ S:t An O 2 kl. in svärd, 
Off PSBd'A visO, r^SpMilFörti0 2kl., R Pr 
Kr O 2 kl., R Fälttags M, Chilensk (j M f b g. 
Argent. M M. (i. 19li5 '/lu ni. Olga Emma 
Fredrika linuincrhiclm, i lieiines 2:a gifte, f. 

Juhaii Carl, i. 1770, kapten, t Iboo. (j. 1798 ni. 
Bari)ro Beata I-'orssius, f. 1779, f 1834. 
Söner; 

1) Carl Martin, f. 1799, haradsliöiding, t 188(). ti. 
IS28 111. .lohanna Charlotta Seheiiius, f. 1802, t 
190U. 

Barn: 
Knut Arthur, \. 18-10 '-"'/lu, i. d. landtbniksiiigeii- 

.iör, R WO (Uppsal a). 
Elin Matilda, f. 18-13 '7i-j. (j. 1882 'Vi ni. 

justitierädet, fil. d:r Claes Albert Lindhagen, 

i hans 2:a gifte, f. 1823, t 1^^7 (Stock- 

h o 1 ni). 

2) Sven .lohaii. i. I802. liäradshriidnigs n. h. o. v., 
radman i Stockholm, t 1857. "(i. l.s-12 m. Ingeborg 
Maria l:kccraiit/, f. I,s21, t 1893. SoiiLi-; 
il) Sven Olof Erui,l. i. 1843 ' V^. . aiiotckarc, 
iniK-li. aiiutckul i Uudei-^akcr. Äg. gärd i 
Mörsil i Jämtland (Stockholm). U. Ibyi) 
"/j m. Hedvig Amalia Scwcn, f. 1844 "Vn- 

(2) Bror Johan, f. lS4b "^/s, vice liäradshufdinii. 
sekreterare i Öiverstäthällareämbetets kansli, 
R W O, RRS:tSt0 2kl. Äg Norrviken pä 
Lidingön (S t o c k h o i ni), (i. l«7t) Vs m. 
Karin Nurin, i. 1851. t 1888. 

barn: 

Alan» (Maja), f. 1S77 ''/t. (j. 1904 ^^/n m. 
kammarrättsrådet, sekreteraren vid Karo- 
linska institutet. I.ars S a ni ii c i Christian 
Wahlin. i. \Shl "/ 1 (\ i I I a S o 1 a g a r d, 
L 1 d 1 n '^n- H r e \ 1 k). 

A n n (i, i. l.sMi '^, m. 

Lurs Johan. i. 1NS2 ^-'/n, civilingenjör, under- 
inKciijiir \id statens iarnvägar (Stock- 
li o i m). (]. 1U()7 ^'/s m. Ingeborg Mar- 
gareta Runhäek, i. 1885 ^Ih. 

(3) Bror Carl. f. 1846 "/.5, vice häradslioiding. 
ombudsman i direktionen öfver Danviks lio- 
spiiai, sekreterare i Stockholms stads hälso- 
värdsnänmd, t. d. Stockholms stads ombuds- 
man. R N O, R \V O (Stock h o 1 in). G. 1877 
'"As m. Anna Magnhihle {Milda) Lindenian 
frän Norge, i, l.s.io ■'/.-,. 

Harn: 

a) C a r I L n d v i g, f. 1879 '**/?, iiraktiserande 
adMikat. ledamot ai Sveriges advokatsam- 
iund (S t o c k h o I m). (i. 1907 '7b m. 
Aliee Maria Sofia Colletl. \. 1878 ^'.i. 

Barn; 
C a r I Rober t. i. 1908 -'7.-^. 
Aliee Josepliine Magnliilde. f. 1910 77. 

b) Ingeborg Elfrida (Fridal. i. 1S8() "V)2. 

c) Johan Gunnar, i. 1S82 '"/i, Jnr. kand., 
\ ice kassadirektör vid bankaktb. Norra Sve- 
riges huh udkontor i Stock ii o 1 m. 

d) Ingrid Aiiiinda. i. iss,-i '■'"In. anställd i ,) Fanny Ma.nlnldc *• '^^^ ;;, , ^J^/^^' 
•-"Vii 111. grossharidlaicii '^ r c (/ r / 
niarcn. f. 18S(. "/. /^ t u c k h o n . 

näimul (Stock \\o I m). Seaton. 

talet. Till '■^^■^■■'^tuu!,'.rn,.u I. .'Y^^^^^^^ ^. ^.,^^ .._ ^^.... „„. 
Winloii, höi-Uc <jC1-v:i>o :>c .u . . ^^^^ UoIi.ti, I'. 1«>W. 

satt i i^orUsUjre. i ^-II^ "'j; ; \ .^ ^ Y^,usl,ir.-. soui t;.'Mou, 
t 1716, ägde slott.'t (.iimtl.o.p. '^ ' j^^,^^ Soatuii, i. ITO:., 

,,rf iifvertncU till hans ^"""''";,.'' ' ■.."^.^j,,^, ,^i,.oi--c Seuluu, iutl.vl 

y l«:!»^ ''^'';^:;^,|,;;;:!^^'\:;;;;\;;:;; i;;: s"unf,uu..- för aou sv..nsk. 

ueorsie. i. i«i2 löjtnant i f^"^,y;;^;^;v,;;''':';;;;;''sko^.n-''i 

lord 1 hiiKland, knnti aKtbi)i osi i 

rika KicUlH-ra, f. l^ö<i ■'/.-.. 

Uaru: 
1) l-icanor Mana (I: U a) L \^1^ '^V^- '^ , ^Vlott In 

R Pr Kl- o '^ kl- lU. Kl<kr(). Nils Sten 1 Imnlo, 
Ankumoua. l. l«o4 ■-"'/. '^ ' " i;,M' '' ' h ,,,.11 ne i 

Dotter: 
Mary. i. l'''li> '■'/■• ,V) Mary Eliza. 1. 1S83 "h. Q. 1902 "/s iii. kahinctts- 
kaiiiinarlien-cii, tjänstg. lios 11. Al. Komiiigeii, r,\-ft- 
iiiästarcii i Lifieg:tcts liusnrer, K D 1) O I gr., R l"i 
[1 I., K It S:t M o. L O, \i Sp Mil 1-Tirtj O I kl. liv k, 
lv'RS:tStO ,^ kl.. Kar! Erland Eiliii Boström, 
i. 1870 '"/-■. Iiiiiuli. fidcikomiuiSbcl Tyunelsö i 
^udcrinankiiiJ (T v ii ii e I s ö, Ö f v e r s e 1 ö). 

4) Alice .41 a it il. t. 1896 ''/y. Sebardt. 

l-uuuncrsk ^iiiikt lucJ u:iinnct Siegbardt, Suiii iiikdiii till 
S\irig.' 17tj(> mi-U sladskinir-L-ii i Euköpiujj ITrinik Wilhflin 
F.l.rrlKird Sicfrl.ardI, f. 17.32, t 179:?, livilkni sniaii iiiidra.lr 
uamiift till SoliMidl. I sin KiCte lutd Catlmrina S.Mlilslriun 
var liau fader till 

lollan Casper, i. 177.-i. luiiullande ucli radman i Vai.tcras, 
t 18.'0. (i. ISiKi 111. Alaria J^ciiia Uttcistruin, i. 177h, 
t 1M)I. 

Suuer: 
1. Carl Fabian, i. ISIO, klädeshaiidlare i Stockholm, 
t 1855. Q. 1837 in. Carolina Alargareta Spriiichorn, 
i. 1813, t 1805. 

13,irii: 
Ij Carl \V il hel III. i. ls-11 -'Vo, iioiapotckare, inneli. 
apoteket Lejonet i Stockholm m. filial i 
Drottaingholm, O 11 S Ubmt, OllisJmt, K W O 
1 kl., R N O. Äg. Rösund i Södermaiilaiid. Q. 
186() ^V.-* ni. (Aithiirina Josefina Göransson, f. 

|S.|S -"/.;. 

r-arii: 

(1) Carl Endrik Willielui. I. 1807 ^7u. Jur. ntr. 
kand., stadsiiotarie i Stockholms rådstiifviirätl 
(S t o c k h o 1 III), (i. 1896 '7iu m. Elsa Te- 
resia Aiii^iista Waldenström, f. 187-1 '"/.'-. 

(J) Anna Carolina Elisabeth, f. 1809 '-''/•-•, in- 
.stnikliunsbarnmorbka vid Stockliolhis södra 
kariibiirdslinb (S t o c k 11 o 1 m). 

(3) /:///;, I. ]^12 ''-•. (i. 1895 ''V? m. proicbMjrn 
i liislnria \id Lunds univcrbitet, ledamoten af 
rik.sdageiii, första kammare, R N O, Off Fr 
liistr piibl, fil. d:r Saniiiel (Sam) Cla^sim. \. 
1867 -'Vu (L u 11 dL (4) Carl. f. 1874 Vs, nied. d:r, piaktisci-aiidc 
läkare i S t o c k h o 1 iii, medicinsk föriattare. 
(i 190.3 ^"V:. 111. Sigrid Helena Chison. f. 
1875 ''I,. 

Barn: 
Carl Edvard Wilhelm, f. 1904 "'/.. 
Elin Birgitta (Britta), i. 1906 '7i'. 
Wilhelm, i. 1908 -''/.i. 
Signd Maria Elisaheth. f. 1910 "/y. 

(5) Fredrik, t. 1876 "Vi-', pastorsadjunkl i 
Jakobs försanilinK', predikant vid Stuckiiolnis 
stads nppfostrinysaiitait a Skrnbba (S t o c k- 
h o i ni), (i. 1903 '■■'r.) ni. Karin Maria Sun- 
den, f. 1875 "Vh. ._„, ^ 

2) Josephina Elisabeth (Bett y). i. 1843 -"'/i (S t o c k- 
h o 1 ni). 
2. Johan Wilhelm, f. 1813, klädesfabrikör, politieradman, 
t 1905. G. 1836 m. Carolina Maria Nyberg, f. 1816, 
t 1901. 

Döttrar: 
Emma Maria, i. 1850 ^^/i. G. 1871 'Vs ni. brukspatro- 
nen Anders Henrik Göransson, f. 1843, T 1910 
(S a 11 d v i k e n). 
Anna Carolina, i. 185S "l-.i. G. 1884 "h: in. laiidt- 
lirukaren A\l1 1'n.hiis af Silleen, f. 1856, t 1^"6 
(S t o c k h o 1 111). Sederblad. 

SliikUni hiirslaiuuKii- fr-iu eu g;iiiiiiinl iMimicsllikt 1 vo;tra 
östorKiitliitul. Dess iildstt' Uäiuii- incdl.Mii Nils l.fdr ini.lrr 
17110-tiilcts soiiure hälft och v.-ir licniiiiansiigari' i SUrliy Py i 
Vii(P'i-s(:ids socken. Dennes son. Uyrkuviinlen 1'eter Nils<,.ii v,.i- 
likalrdes bonde oeli beltodde sin liiili-i-neiii-fda gänl; liaii \ai- 
fader liU kyrUohei-den i T;\by (ösleigölland) Carl Fre.lrik 
Dflersson, i. l.VJO, t ]!'t^l. "• "•■ ^""=1 I uvisa Willielnuim 
GreviUins. f. 182S, t V.MS. Släktnaninet Sederblad uulugs af 
drssa makars séinrr, nedanstående 

1. Carl Aniiust, f. 1862 7i, med. lic., st.uhdislrikls- 
läkarc i 1- i n k i) p i n ff, iarnväjislakare, ledamot af 
stadsfullmäktige i nämnda siad. G. 18^1 7,i. m. /\I (/- 
ric Louise Amalia Ea^ierlin, i. 1801 "/t. SKDKHHfU.M 

Harii: 
.IW /•/(/, i. 1692 '/u', elev vid Hokmc h 

narict (S t o c k li <i 1 in). 
Ii o. i. 18'M -''/i. 
/■■(* / /c c, i. 1S'V5 ^'/iL'. 
2. Il c r in a II Inilrik. i. hMib '/^, iir.ikti.si 
I hikare i D r c b r o. 

i Sederholm. 

Äldste käude staujladon) Johan Sudcrliuliu. 1 17-'i!, var 
\rabiirjiiL> vid Stockholms slott i slutot af 1000 lalol. lians 
s(Jii Krili, f. 1U7'J, t 17.1], blcf t ulltjUnstriiiaii i lirilsiii,i;Ior-< 
och ithw dcliiH'S boii. k..miinisri-:Ul.-t Joljan Srdcih.din. f. 1721^, 
t aS05, liiirslaiiiiiia alla mi hfvaudc lurdlriiiiuai- af siäklcu, 
livaraf d.' llcsla ii.u lu-alla i i-iidaiid .i,!, K.vsslaud. Dcu 
sv.niska ■yr.iirii liiii-la imuar Iraii ru al' iiMimiuTSf i-ad.'ls 
söiicr, iiodaublacudc Airxand.T Magnus Srdnlioliu, livilkcii i 
böi-jau af ISOO-talct inköpte ocli bosatte- sij,' pä iNalvrkvarn- 
bruk i Södenuaiiland. 

Alexander Ma^.niiis, I. 1775, kuiiMil. InuksaKare, t lö.^i. 
C). 1811 m. ISeala Catharina Dohbin, i hennes l;a 
1,'ifte, f. 17"n, t 1SÖ5. 

Söner: 

1. Johan, i. ISlo, Inuksagare, 1" INS.^. (J. 1 :u hs3i, ni. 
Lovisa Fredrika Sparre, f. 1M6, t 1S5S; i:u löGfi iii. 
Hedvig SoDliia Nordenskiöld, f. is.il, t 1'^"^. 

Ikini. i .':a Kiltet: 

Anna Marin Sufia, i. ImJ ''"'s. (i. l'^ii,f -''Ai m, k:i|)- 
teiicn i iranska iniaiiteriet, K' l'r 11 L, Jean 1. u n I s 
Crcssard (C 1 e r ni o n t - F e r r a ii d. I' r a ii k- 
r i k e). 

Nils Johan (Xlo. i. 1^70 "/:;, lil. kand., bniksii^are, 
styrclseledaiiKit i Naivekvarns bruks akth. (N a i- 
vckv;irii), 

Hcnta S n I' Il I a Mai^ilalcna, i. is/.i ";,.. (i. Is'^.t ",''i 
in. kindtiiialerilisk:ilcn, sl\ i elseled:ini(.lvn i Naive- 
kvarns braks aktb., 1: r n s ! Mai^iiiis Ihik. i. 1S()-1 
'■-'/s (S l o c k h u 1 111). 

2. Ale.xaiider, i. IM.s, inaj(U, t is"'^. (i. IMii in. Aii:<iista 
Antoinetle ai FuiKk, i. I52ii, t 169-1. :iii;i; 15arn: 

1) (aiiI (iiisUil AhxamUr liiösia). r. IS-ll "''7, 1. d. 
k.iDteii vid Va.st^öta rcK:te, R :S O (St. 11 c r r- 
t u r p, Skar a). Cl. 1S75 -''/■> 111. Rt>stiUc Hinc^Uiui 
Curoltiui Ciitlitiriiia Aiiginta (Sullii) Mörck, i. 
1.S44 -"Vi. 

Bara; 

t rik Gustaf Willnlm, f. 187b ''/ni, laiidtln uksliok- 
hållare (St. 11 c r r t o r p. Skar a). 

(icrda Williclntiiui MatliiUlu Am^iiiila. i. 1.^78 -■/«. 
(i. l'^ii.s 111. ,uin-,sluindlarcii N 11 r r y Siicklcr, f. 
1S7S (Berlin). 

Anna Ri'-.alic W Ulnlmina llmuuMa. i. ISMJ -;r.. 
(j. \ws in. llla^l^ilml^lltd^tl)n.ll \ id Statenb_ järn- 
vägar S i .\ i c n Aiiinii l/i/.T Hallie, i. 1^(4 ^''Z- 
(Ka t r i 11 L- iM.hM). 

2) Alexandra lUaia Aurora i Al da). 1. l8ot) ^„. (j. 

isfiw 111 I il kapleiuii \-id i;iisl),.i'<s rci;:tc, R S O. 
77(M/c .4 r r // i h al d U 'ilhani^nn. i. 1^3^i (.M a i in (i). 

:■<) hdiaii F.dvard II t r I i 1. i. 1^.=^1 'Vni, .m ossliaiid- 
huc osicrnki^k-iiirsersk koiiMil 1 .Maliiiu. ..rJi. 1 
siMclscii nu Mainio .stads nuisLiini, Icdainut al 
st\rclscii ior riksbankens aidclnin.^skunun- o. ai 
stadsliillniaktrue i iiaiiinda stad, R W O, KRUda 
Mer lud 111 kr, K Sp O Isah Caili 1 kk, R R O da C (K 
CiirO, 0A1M. A^. liiis i Malino >k Villa S a a- 
ris (Ma lin II), d. issn '" <. m. Anna /; / / s </- 
/) <• I II Walcn. 1. l^n^ ■",,. 

I5ani: 
Hcriil Ihilihson. r. 1S87 ■^/■,, iiir. stud. \id iiiii- 
\ersitetet i l.inid, österrikisk k.nisiilalkaiisle! , 
() M .M. 
/: /(\s- ab i i II Marta. 1. INö^' ''/i. 
/• (// /.• v Haiils^on. t. Is';] 'Al 

ixlvard MaKiuis, i. l.Vs, bi iiksa;^are, t l"ik^. (j. bv^f 

-/f, in. Henri cl I t Ulrika Cliarldla Kliniicn:.iiernii. 

f. 18,35 '^'a. Äs^-. Alber.iia 1 Sridernianland (Stuck- 

iKi 1 ni). 

Ram: 

I) i:dvurd. 1. 1^.t7 ',, med. d;i, t. I. inedieiiKi!r,.d, 
RNtJ. ..\K. tills, iniiiians med sui.i svskmi. <iaiii- 
nielstad 1 SrKlerm.uiland (St... k Im i 111). ( i. IS,s5 
-■'U ni. Stilla Ma t It il da Ircdriku lly'j.are, f. iNnn Barn: 
K u r i II Soiia. f. 1885 -'Vi-. 
Per Edvanl, f. 18S7 "Vs, stud. vid Stockholms 

Ii()}isko!a. 
Erik Ma ii Ulls. \. \hW) ■'"'jn, stud. \ id Kar(iliii->1> j 

institutet (S t n c K li o ! ni). 
Jnluui SaiiiiivI (Julin), f. 18'Xi Vn, nnderUiitnani 
i Sk.ir;d-)(irKs luv^iks reserv. 
2) Henrik Suninel. i. 185'J ^''/r, jur. kand., vice li.i- 
radsliofdin.i;. sekreterare o. Dinhudsnuin i riks- 
>;aiusk.iiitorel, R N O (Stock ii (. 1 ni). 
.^) Ulla Beata. i. 1802 "/u. O. 1n''1 ''7i-' ni. :<(ids- 
asareii Lars lUnrik l.anil)erii. r. 18-18 -^/.-,. Arr. 

0. Iieb. O a ni ni e I s t a d i Suderinanland (N y k d- 
!> i n g). 

4) Johan Erik. i. iso-l -h,. civilinueiiior, kemist Ims 

iiKiriniorvaltninuui. k' N O (St ock Ii (i 1 m). 
t) (In^laf Killien, i. Imis ''-,. a'<iun,,iii, K' W (i, 

1. [ .\. Arr. n, hel). .\ I b c r :< a i SudLrmaiilaiid, 
(i. 1'JI1I '•''-, 111. -refvinnan Henrielle El i -, a h c t h 
\\'(U Itfiiieislc r (Il Juliiiiiiiisluis, i. 1N()5 ■',111. Ikirii; 

llenneile .Wu^idahiiu (.Mette), i. Iwii2 "V--.. 

l-dviird' E r e d r i I:, i. \<'nA -"'/,. 

I.aiiisr i; r il a Eli^alnili. i. luiM "'.-.. 

(ui^iuf Ed v a r d. i. l''iio "V». 
(i) Aii"iisiii M a r i a. i. I,s7(i "/n. (i. I,s<'.t ". 

■^Midsa.k-areii Edvard Ridierl Aiiwed^dii. I. 

■"/'ii^. k. ... l,di. ()sterhv i Snduina 

(M ,1 I ■< \ i k c Ii). 
7) lleiinetle (leurKiiui (k: t te), i. IN7.^ -''.,. (i. 

'"''■. m. dnccnicn i .'.ndoui \id ll.llMII'0'nls 111 

sikt, lik d:r A'.'7s k: r i k ^nrdeii^kudd. I. Is72 
(II a I s Ml u f .1 r si. Selander ,.j4 SEI.ANDEK 

Daniel Selander, f. 1767, hemmansägare o. Kästgijvare i 
Docksta i Vihyggerå socken • Ångerman and. t IS-S. 
O. l:o m. Christina hlisabcth Arenhe.g, f. W()>. T 

lbl4. 

Sonor; 

1. f:rik Daniel, f. IsOl), til. d:r, rektor, ^'''^l; ^ ^^^\ 
(}. 1832 m. Hedvig Chnstma Ottiliana Alnuiuist, i. 

Soncr: 

1) Carl lirik limunnd (Manne). \. 'i^^^-^ ';^' '''• ^■'■• 
f d. lektor (Ro'-; st.i. 11 lid iksvall). 

2) As cl licnihaid. Hakvin, f. 1«38 ^;'/n, Ja";'; ''; 
rysk vice konsul, skeppsklarcrare i Fite.i. K l' • 
O RRS;tAnO 3 kl. L5eb. eget Inis i naiiiiui.. 
sful n 1878"'/^ m. l:lisi' LumWen^. f. \^^^ 

rrik Axel F.inar. f. 1878 '"/r., kamrerare v:d 
• bankakt!.. Norra Sveriges kontor . O r n- 

skölds vik. (i. iy>12 '7l' Hl. I n^iit h,ir >r 

Kcinnc i. 1875 "'«. 
Hit dnr Hedvi'4 Elisabeth, t. issu -%, siuksku- 

tcrska (IMtea). Axel r.ernlnird 11 I a I m a 
,11,111 1 l.ankakih. Norra S 1S^2 "7u. tiansK- 
(St ockholm). l-:ilen Maria Ållhilde. i. Ins^ "7.-.. 

\ i I s (iii^lal llannia. f. IVJI '-'■Vn U- ondo n). 

1814 n'i'."\\l'ana "Wailiilda CliaVlotta Nciihcr, i. ls2o. 

1) V//S loluin Teodor, i. 1845 -'h. oiverstc i \l. 
■irméiordclniniiLns reserv, f. d. oiversle o. eliel loi 
V isternorrlands reg:te. K S O I kl., R Had /. l.ow O 
l'kl: (Stockholm). U. ls72 'V'ii m. Mathilda 
Coiislaiiee Uchrlin\i. f. 1850 -"'/iu. (D ,V;7,s- Herbert, f. 1S73 '-/.. kapten o bal k - 
chef vid Upplands artillerire,^ :te, akadeinisl.i I- 
iiKistare vid universitetet i U ii ps a 1 a. ii. 
19(11 -'/il m. Slitne Krool;, i. I>'7d /.. SETTERWALL 615 

Söner: 

Nils Herbert, f. 1902 ^V?. 

Nils Harrv Napoleon, f. 1903 "/lo. 

Nits Bo, f. 1907 V«. 

Herbert Nils Göran. f. 19091-/7. 
(2) Nils ni II ar Iredrik. f. 1875 -'/s, kapten vid K. 

riottan, tjiinbtK. vid inariustabcn, R R S:t Au (J 

3 kl. (S t o ek ho 1 ni). 
2) Nils. Edvard, f. 18-16 -'/r, med. d:r, docent i 
hakterioloRi vid Karolinska in^titiitLt, rugemeiits- 
lakare i ialtiakarekarcns reserv. R N O. R W O 
(S t o c k 11 o Ini). Q. 1889-^/- in. Gerda Claru 
Nelson. f. 1809 V,. 

Söner: 
/V;7i- Sten Edvard, f. 1891 Vt. fil. stud. 
Nils Ed gar Edvard, f. 1S95 '-I-,. Setterwall 

(frän Sätuna.) 

.sULktca liiirst,-iiaiii;ir rr;.ii SJitnna socken i VUstiTKullauil. 
Iivi.r.il' iiaiiiiiit bil<ln<li'.s iiT kroiKiliiiisiiianiicn Is-m SL'H('rwiill . 
t 3702, g. 17.'i('. ill. Cliiistiiia CatliariDa Otter. Dessa lunkar 
von) fiiräldrar till 

Nils, f. 17G1. ffrossliandlare i Stockiioliu, riksKaldsfiili- 
mäktig, t 1819. O. 1792 111. Julianiia Ciirislina Rös- 
lein, f. 1772, t 1846. 

Söner: 
1. Nils. f. 17';ii, fcirxaltarc, t 1870. (1. 183(1 111. ()iista\,i 
l:iis:il)etli Colneér. f. 1806, t 1879. 

Barn: 

1) Au g n st a Christina, f. 1831 »•'/u, (S k ö f d u). 

2) Carl Henrik, f. 1831, med, d:r, t 1881. O. 1870 '/n 
ni. Helena Maria Brasewitz, f. 18-19 V» (Göte- 
hor g). 

Barn: 
(!) Carl Gustaf, f. 1872 "/i, fil. d:r, pastoratsad- 
junkt i Ö r K r y t e pastorat af (löteliorgs stift 
((i ö t e 1) o r ji). O. 1906 '"'10 m. Ida Amalia 
Cavallui. i is7.( ^'k.. 6 . siriTia;WAi,r, 

Ddttfi : 
V c r a. i. l'^iJS -■','?. 

(2) Nils lliiirik, t. 1S73 "/t, kvrkoadjiiiikt i 
Hal ms t ad. 

(3) Kari n. f. 1S7-J -"',\ fd ö t c 1) o r g). 

(4) r.llen Maria, f. issi "/r ((i <) t e b o r k). 

3) Emilie Jnlia Maria. f. is^.S -"/,.. (i. ISdl ^".■, iii. 

f. d. öfvcriii.i;mastartii. K W O 2 kl., R N O. Ainhr^ 

Willuim Theo dnr llahr. f. IS/'»'/,, (P |- i d- 

li o 111. V ii s 1 e r a s). 

Caii Fredrik, f. 1S03. .urussliaiidkirc. t 1SS4. G. isil 

111. Flisa Fredrika l.auriii, i. IM^. t It^yi. 

Harii: 
i) Carl Fredrik, i. lS-i2, .uross-liaiidhire, konsul, t 
iOOQ. (j. isfi'; V'.j 111. Ii III m v Cliarlolta (iiiiiilhi 
I-anerluiuL L 1S)4 ''/i (S t o c k li o 1 ni). 

Söner: 
{\) Addlf Carl Albin. f. 1870 'Vn. kapten i 
Fortifikationens reserv, kassadirektörssnpiileant 
i Skandinaviska kreditakth., ordf. i styrelsen 
för akth. Y^^Kdrasil. Ä.;;-. villan Lillan.ueii vid 
Brevik (Stockholm). (k^lSOS"".. m. 
1 11 i: r i d Maria Ncijbvr, i. 1077 -'-/■•-. 

Barn: 
Greta Emuiy Augusta, 1. IM^S -'Vn. 
Carl Albin Mat^nns. i. \W2 ^V-'. 
K a I c Dai^niar, f. BM1-1 -'/s. 
/;'/■//; Carl Ma!^niis, i. I')ii7 -/n. 
(/' // // v o r f)ai;inar. f. 1^11 '■*'.!. 
(.2) llw^o Carl Edvin. f. 1S72 "/t, groN-lKuidhn e, 
delikdare i firman Carl Setterwall & Cn. 
(S t o c k h o I m). 
(3) Carl Gunnar Eiuannel, f. 18S1 ^^/s, .uross- 
liandlare. delaeare i firman Carl Setterwall & 
Co. (Stockholm). O. 1906 ^.i ni. K e r^ 
s t in Undsiruni. i. 1884 --/i. 

Son: 
Å k e Carl Erilc, f. l'J06 ^Vi-'. 

2) /;//■/; Johanna Ercdrika, f. IskS -'h. Q. 1S7(J -'lu 
in. grosshandlaren Carl Fredrik 1'alknian, f. ISIii. 
t 19(17 (St ock ho I 111). 

3) Nils Filip Fredrik, f. lS-17, vice liar.uMioidmv., 
.idvokal. t h)li7. (i. 1S"3 ''/lu m. /(//;< Uennka 
Ma-llil. I. IM." "i„ (I. I d i II i; o V i I 1 a M ,, d). Barn: 
Astri d. f. 1895 "7i. 
Folke Nils Henrik, i. 1899 -•'/«. 

4) August Fredrik Henrik, f. 1S4S, civilingenjör, t 
1905. Q. 1883 -■'Al in. A i! ii c a Mfdviii Kiiihci'^. i. 
1S48 -•■'/.■, (S t o c k il 1) i jn). 

5) Elise l-rvdrika AUtiidalciia. i. 1.^49 -"^h. (i. IMn 
-"V;i ni. i. d. iiiaskindircklörcn. R N O, RWO. 
Johan Oscar Mysfrdincr, i. I.s.i9 '";-, (Stuck- 
ii o 1 ni). 

G) Maria Chrislma Fredrika, i. 1854"/-^ (Stock- 
h o 1 ni). 
.^ Jakob Williclin. !. 1805, grobsliaudlare, t 18()9. (i. 
1S4() m. Emilie Cln-i^tiiia Nyljja-ii.s f. 1815, t 1805. 

Barn: 
\).lacub Qustal. f. 1841 ''/i, grossliandiare i 
S t o c k 1: o 1 111, dela.i;aro i iiniiaii Loven &. C:u, 
ordf. i sjöförsiikrinusaktb. Agir, ledamot af direk- 
tionerna för Alim. barnliusinrattningen i Stock- 
liolin. Handelsflottans pensionsanstalt o. Naviga- 
tionsskolan i Stockholm, styrelseledamot i Stock- 
holms stads sparbank, en af Stockiiolnis borger- 
skaps Femtio äldste, KWO 2 kl., R N O. Äg. 
l-inntorp i Södermanland. G. 1871 -'Vi ni. F.va 
S o II h i e Amalia Uillmv. f. 1843 -/i. 
1) Henrik Anders, f. 1845^0, grosshandlare i 
S t n v. k 11 o I m. dcKigare i firman Loven Ck C:o. 
Ag. Oakliill o. Solhacken på Lidiiigöu. (i. is7s 
-"^/ii 111. Alfhild Maria Ciaislantia Billuw. i. 
1S5,^ -'I.. 

Barn: 
Fin ar laeoh, i. 1S79 ^'lu, grosshandlare i 

S t o c k h o 1 111. delägare i firiiuiii Loven Ok C:o. 

(I 1910 1^11 Hl. /(/(( Petterson, i. 1887 -■'/,. 
Henrik Christopher. f. 1881 Vr., sjökapten. 
Al Hl il d Fniilie OöthiUla. i. 1882 ^"/^J- 
Anna S o n h i e Constunee, f. 1885 7i. 
/:■//(■// lleda Hildeiiard. f. 1887 '/n. (i. I"li '■*/.-, 

III. imderlöitnaiiten vid Söderiiianlaiuls reg:(e. 

RRS:tStO .■! kl. il ad ni lind Airj^n^i Wasrnll 

SiUverstolpe. l. issi, "'m (s | r o iii s h >. I iii) 
S i Ii r i d lUrKilhe iUniieila. i. l^".^ ' ... 8 SIDKNBI.ADIl 

3) Emilie Constance, f. 1849 »7t. O. 1874 ^"/a iii. 
direktören i Skandinaviska kreditaktb.. f. d. gross- 
handlaren, K W O 1 kl.. R N O, Menrik Johan 
(lohn) Loven. i. 1840 ^V. (Stockholm). 

4) Nils Kristian, i. 18.S7 "A:, andre biiilintekanc i 
K. nil.lioteket, 1. Sk S. Är. o. bcb. "Villa 
S k o v i v s t". I) i u r s h o 1 ni. O. 1893 '^/t in. 
Iii n^ i t II e Aall liaiis^cii frän Norue. f. isr,2 "/iv 

I5arn: 
Emilie Soiie dnistance I.nlo, i. 18'M '"/r. 
/ o II n AU. f. 180() -"V.-.. 
Bir K i t II e Aall. I. 1898 ■'/,. 
Raaiii I. i a. f. 19li2 "Vi. Sidenbladh. 

Slälctin Iiäi-staiiiniar frfln Si(i<>nsjö sockeu 1 VUstcrnorr- I 

and, livaix'.st äldste käiTle stamfaili-ni bimdon Krlk Jcinssou ' 

if;cio licimaaii i ViisttTtjiils by ivdaii .'ir 1"12. Ilaiis snusens .; 

-oiisdiis s(,iis(,M, ImmuIcu i Mvrc by Jonas Johansson, f. ]7:iS, t f 

IS02, och (U-nn.'s hnslni Kristina Isaksdotler, f. 1717, t ISIO, t 
i-oi-o föråldrat- till afvittrini,'slandtn)älari'n och kronolansnian- 

un Elias SidiMiJjladli. l\ 177.-,, j 182:?, Iivilkcn anto^' nanuu-t ; 

•rtcr liidolscsoikii. n och i sitt 1S12 in.irfln-iia gitto ni. lluhla j 

:'alliariii:i I'oii-t, f. 17.^^, i ISG.", var fader till { ;hr k:iis. i. l^^i.i, kronoiän-^iuan, koniniissionslandt- 
niätare, t 1877. O. 18.^,5 ni. Sara Carolina (kiniark, 
f. 1814, t 188S. 

Söner: 
Pehr Elis. f. 1836 '"/l-, fil. d:r, f. d. öfverdirektur 
o. chef f()r --,tatistiska ccntralinTän. K N O 1 kl., K W O 
I kl., R R S:t St O 1 kl., K D D O 1 sr., K It Kr O. R Ö 
LeopO, R Fr 111-, Oli Fr de rip. R N S:t O O. Riv' 
S:tAn0 3kl., \.\'\. 11 1. I. A, L Kr V A (Stock- 
holm), (i. 1868 '"'/'i in. friherrinnan Louise Marie 
L i zink a .Adelswäril. f. 1842 "/u'. 

Son: 
Elis Tlieoilor, f. 1874 ""/lo, inr. utr. kand., e. o. hof- 
ratlsnotarie, amanuens i civi!dc|iarteinentet, sekre- 
terare i löncreu:lerim,'skonnnittén. Är. 'lial vid 
Saltsiö-lhifnäs (Stockholm), (1. 19(16 "/lo m. 
/;'(/(/ Charlotla Sandin rt^. 1. 1882 'Vx Dotter: 
Ed a Lizinka. f. 1909 '-'"/o. 
'> Karl Isak, f. 1840, öfverdircktör o. chef för btatistibka 
ccntrallnråii, t 1911. O. 1S77 ^5 m. H i I m n Bjöik- 
imiii. f. l^öil -7i-' (S t o c k ho lin). 

Sun; 
Kr//-/ Elis. i. 187S '"/u, jur. utr. kand., e. o. hofriitts- 
iiotaric. ombudsman hob aktb. Norrlandsbanken o. 
fiircstandarc för dc^s notarlatafdolnin.i;. Äg. hus i 
S t o c k 11 o 1 ni. Ci. 1 '-»()() *7ii ni. Ct c r t r u d Anna 
Bcrn-ariiin. f. 18^5 '"'/s. 

Ikirn: 
Ii h II a Christina Henrietta Sofia. t. 1908 "/h. 
K a r 1 Julian Eli^, i. 1910 "'■:. Sidner. 

SHikliMi luii-wtaimiKir rrnii Siilousjö snrUcu i .\n.i;.iiuaiihiii^l. 
liviiivst äldslf kiiuili' sl;niif:nl('rii. lioiidi-ii .TaUnlp .\ii.l. r->..ii 
lioil.lo. Hansson Andors, f. 17PS. y l.S.-,2, pnisl „rli kyiK-li.itl.- i 
iiniiidsiiiKla (Aiigorinanhind), antog cftor rödclsosorlunn >,laki 
naninct Sidn.T, och l^Icf i sitt iT.rstii j;irU' nir,l ri,;,ilMiia 
Maiua.-.la i:din T. ITS.". i 184.".. fader lill 

■\iKlcrs I 1M5. koiisibl.iriciHitane i tlaiiius.uid, t ISn^^. 

(i. is-N 111. CiKirlntic NoriiKlcr, i. 1S2.S. t l^iis. 
liani; 

Maria Charlotta (Lollvui. \. 1^-15 -'/•,. (i. 1S()S "/,, 
m. förste batalillIlsl;ll^;ll■cll Anders l:rik I.undl)er,t;er, 
f. 1828, t 188,? (S t (I c k h o I iii). 

loscf WoUiiani^ Lnd v i .a. f. 1S51 "Va, vice amiral vid 
K. h'lottaii, befailial\aiide amiral o. btationsbefälliai- 
varc i K a r 1 s k r o n a, föriitv. statsråd, K S O 1 kl.. 
Kl) DO 2 t;r., RNSitOO, I. Kr V A, Hed I. () S. 
Ä.i:. villa i Djurshnlin. G. 1878 "/■i m. Elin Ucdviii 
Charlotta Kristina Sandström, f. 1847 ^'7a. 

H c d v i 'j: Kristina Mart^arcta. f. 18.S2 "*/ii', scmiiiarie- 
adjunkt, ledamot af öfverst\ reKcii fr)r Stockholms 
stads folkskolor och Kun.irsliolnis lorsamlinRS skol- 
råd (Stockholm). 

Johanna Irene. 1. I.s55 */i, folkskoilararinna. Anna Linnea Elisabcl. i. 1860 Viu. G. 1883 "/s ni. 
rektorn för folkskolc^eniinarict i H ii r n ö s a n d, 
RNO, fil. d:r Gu^^taf Wilhelm UiicJit, \. 184S 

/■/•/A- V i I; I o r I:lias. i. l.sd.' '/lo, fil. kaiul.. adiunlct 
vid realskolan i A\ a r i e s t a d. (i. l'^U-1 -'/^ ni. 
/ // n (■/• Sofie Uofiiaurd. i. 1S72 ''h. 

K si II er Vredniui. i. 1S(>(> "',s. (i. 1,S'J7 '"/n m. l-iai- 
less.irii i i.N\kiatri \id Karolinska iiislitulet, oiser- 
lakaren \ id Stockholms liosintal a KonradshuK. 
K> N O. med. d:r II r o r l-dviinl Cuuldins, i l^i.J 
-",:■. (S I ue k iMi I m). Simonsson. 

Noilanståeiido Simon Simoiissuu vur niilii pa ön S:t llaiih.- 
Iriiiy af svi-iisUa ruiiildrar OCli örvciflyl (ailu i l.ru-J.ui af ir.iia 
.Lrliiiiiar,i(li-l lill Svcrii;.'. 

Simon Simousson, i. 11^)7, .i,Mildsnied. t l.'s31. (i. in. 
Anna Christina Hurmaii. f. 179''. t l.s.^^-l. 

liarii: 

1. J (I s e p II i n a Teresia, f. Ls2.i '-'^/ij (N > k ö p i n :j:}. 

2. Carl (iiisiai, i. L^-'.^, först ,i,'iildsmed, sedeimera hry.^- 
-are, + |S7(I. (i. lii. Louise Ii e a t e Hniseh, f. 

is.is ■■";,-, IS t (I c k II o I III). 1) Carl Nikohiiis, i. lf<.5y "/■,, .grosshandlare i Stoek- 
liolm, deliiuare i firman Simousson & HallherL;. 
I5el). e,^'eii \illa i I M u r s II u I ill. (i. ISSO '/i-' 111. 
.-W ,■(■(' Liiaeitiii Taillandier. i. l.son '"/s. 

Barn: 
Carl A I e x a n d e r, i. 1893 "/i-j. 
Cl 11 st af \r er n er. i. 1896 "/■>. 
/. / z z y. i. 1S99 7/,. 
.') Ceeilia lTi<.al>elli. f. ISOI '-'ii (S t o e k Ii o i m). 
.k Peter Ma>;iiiis, i. IS39. handlande, sedermera hrVK- 
Käre, t VhU (i. Ls.sj ni. ,\tt.i tdisahelh SIkiiii, 1. 
ks.'s, )■ I "U.S. (i isyu '■'•/.. m.Anialiu R o s i u a llarlinann. i. 

lSb7 '■'/«. 

Sten Magnus, i. 1^91 ^^Vn, elev mJ Stu JvlKilul^ 

Handelshögskola. , 

ro/' c AI«i'/i(/s. f 1^''3 i-A,._ sjokadett. 

/ic//.v /A;;/<///(/ Scliitbcrtit, i. 1^'^ '/n. 

nain; 
Al ,( /■ / (/ .V/;((/ lAt^dhcth. \. l'-'!'.^ '/■■• 
(i r ( ; a i.lsa, i. I'"'.'' '/-■ . _ ,, . 
/' v r Mui^niis U^cur Oltu. I. l'>"' "•■ 
Kjell Otto. f. 19ii>' -,-.. 

Ii ritt a (Jcrda. I VA} " h- ^^..^^, ,,,^. (s i ,, c k- 

)'Ts- « Anna Carolnui Knut Alfred, f. IS/'» ','- 1-^ ii.ii 111). (I. 1"^"-' ,:;■" 

Schiihcrtli. t. l^^l -Vik 

iiarii; 
/,<,,■/» (ir/</„ r.lrudnlli. i. i;^('4 -■"/:.. 
,\I,//-^'// tih^ainlli. 1. 1"U5 • /7. ^ 
(; (/ ;/ n a r Kniil Manus. f. 1'^"^ /'u. 

--,) ^i - rid Mana. i- 1^'-' '• *'-.''^ ' ', " ; 
ii.. Iul,,,n llaiunanii, 1. IM..^ T IS"" <>» 

Il o 1 111). Sjögreen. 

liiin SkolllMUd n.li uiK. 
ulUimk 

uuiiiurl Ull SJM.Lti-em 

;i;;niLL-ii. i sii 
1 Jvu Llrl.,.U' (J22 S.I.iORKKN 

Äldre grenen: 

l:rik AlaKinis. i. 1702, lier.uM-ad, t l^^l^. U. 2:u 17^3 lu. 
Aiiua Cliristina Ribellscliiuia. f. 1775, t \^20. 

Son: 
Christian MaKiuis AuKUst, f. ISOO, ber^uiastarc, t 1802. 
O. l:o 1827 111. Didrika Klisai)ctli Matliilda af 15iircii, 
f. 1804, t 18-10; 2;() 1841 iii. Mclciia lilisabetli Doro- 
tca Wallcr, f. 1S12, t 1895. 

Barn, i l:a .iiiitet: 

1) Cliristian WilliL-ini, f. 1830. briiksaKaie, t 1882. 
(i 1854 -''/■i 111. il 1 1 a MaximilUuKi Hamimir- 
•.kiiUd, r. 182S "/,i (U pp sa 1 a). 

Harn: 

(1) LUnku Mal lida Cutariiui Chailnttu. r. 18o5 
"Vi. O. 1882 ^"/g m. staliDiisinsijektorcn Karl 
Axel Revel, f. 1853, t l'^03 (S u r n n d a 
ky rkol).\). 

(2) Ulla Williclinina. f. 1858 Vi-' (Upiisaia). 

(3) Anna Maxiniiliana Ottilia, f. 18().? ■',-,. O. 

18S9 '"/s III. kaptenen i Fiirsta lifKieiiadier- 
rejf:tets reberv. extra landtinätaren i Öster- 
götlands län, R S O, Johan Adolf Staw^- 
i;rcn, f. 1856 '-'Ai (I. i n k (i p i n k). 

(4) Jolian Kristian Emanuel, f. 180S ''/;i. ^- o. 
liofraltsiiotarie, advokat, ordf. i styrelsen för 
aktb. NorrköpiiiKs ci:.;arr- o. tobaksfabrik. I 
Ak. lins i N o r r k ö p i n r. (j. 1900 '^/u ni. ' 
Ebba Ihri^. f. 1872 'Vio. 

Son: 
Carl Kristian livnnt Emanuel, i. 1908 '';i. f 

(5) Ulrilca Carolina Amalia, i. I8fi9 -'/o. (i. ( 

]b')5 -'In 111. fiHste stadshikaren i N y k ii- j 

P i n K. iiied. be. (Uirl Edvard 1'almi. f. j 

1806 -•'^. i 

2) Otto Au.^iist. i. 1N34, kaiisHrad, t 1906. (i. 1864 i 
III. Matilda Sophia (af) Hiircii, f. 1838, t ['KIO. \ 

Ham: I 

(1) Didrika Sofia Carolina M a t It il d a, f. 1805 i 
"/« (S loekholiii). ! 

(2) llcdviii Sofia Luiiisc. i. 18(jo '-''/n,. (I 1886 
'-"'/■■. 111- disponenten for aktb. l-lcniniinjie 
iarnverk Carl Hjalmar Pontus af Buren, 
i. 1861 '''/l' (|- 1 e 111 111 i 11 sr e, B o x h u 1 in). SlfidKKKN tl2.'{ 

(3) Carl Pontus Christian Otto, f. 1867 ^7i2. 
kii|)teii o. kompanichef vid Törsta iiii;ruua- 
dierrcg:tet, RSO, R W O (N o r r k ö- 
1) i 11 g). (1. 1895 -^3 m. Agnes M aria Lo- 
visa Anderson, \. 1S70 ^/jo. 

Ilottcr: 
Ai^iics Mur ii i t Sophic. f. 18Q6 -"-/ii. 

(4) Sixten Olof Autinst, f. 1869 '"■'h, advokat. 
Vistas i Nordamerika. 

(.S) Knnt Daniel Ivar. i. 1873 "A, civiliiistiiior, 
löjtnant i Väu'- o. vattenby.tfKnadskårcn, baii- 
inseiijör vid statens .iärnvägar, ledamot ai 
stadsfiiilmäkti.Lje i Östersund. O. l')ni 
'% m. Mand Astri Sumlelius. f. 1S7S -'/s. 

Harn: 
.S ;; // // / i' ,; .-Is//-/, i. 19U2 ^'/i. 
Ci e r I ;■ // d Astri Sofi. f. 1904 -'7.-.. 
Lars Otto l\nnlsson. f. I9(JS '7i". 
3) Axel Pontus, f. 1836, ryttiniistare, t I*)!!», (i. 

1867 m. Milda AuRUsta Elisabeth (af) Buren, f. 

1S45, t 1S96. 

15a rn: 

(1) Carl Auiiust Pontns Axelsson, f. 1868 "/u', 
öfveradiutant o. major vid generalstaben, 
soiiseliei i landtförsvarsde|)artementets koni- 
mandoexnedition. RSO (Stockholm), 
(j. liMi-1 -7.-, m. Louise Elisabeth Ceder- 
seluöld. f. 18SI -7(;. 

Barn: 
Kur in Aui:u^fu Ceeilia. i. 19115 '711. 
/)' /■ / / (/ Sdfia, f. I9(is -'/i. 
C u r t Lrit; A.\,l. f. 1 9 jo -'7,,. 

(i) Axel (i'ishil Ax(lss,oi. I. 1S7U '77, öfver- 

■ idiulaiit o. iiKiiur \ii| .•^■ciiiralstalien, stabs- 

dicl" vid I. aiiueir,;-dehnnuen, iv' S O. K Bcii 

SvS, kM"rllL, K*Sp isabCatli O. Ä.ir. uc- 

iiiiiii sitt ^;iitc del i Boxhobiis säteri i (jster- 

.uötlaiid (S t .. c k 11 o 1 111). (i. IS91) -'/t m. 

(} e r d a (ul) llurén. f. 1874 7j. 

Döttrar: 

V < /■ (( Mudeleiiie AnKiislu Amalia, f. 19(i7 
1 7 ' 

Oerd LlisaOeih Malhildu, I. 1910 '"/s. (A) Kristian Didiik E cl v a r d Axelsson, i. 1873 
•'/^, civilingenjör, löjtnant i Väk'- o. valten- 
l)\'4.i;nadskarcn, AAalniö stads byggnadschei 
(Malniu) (j. 1:() 1899 ni. Sigrid Maria 
l-;ii,s,il)ct liiiidlKr.^', f. -1875, t iy06; 2:o 1907 
'■'Vu 111. 1:1 1 s ab c t II Henrietta Sininious. 
i. 1875 "Ao. 

Barn. i l:a giftet; 
Greta Si'4ri(l Hilda Aw^usta. f. 19U2 'V^. 

i 2:a ■giftet: 
M ä r t a Elisabeth. 1. 1908 -""h-i. 
Axel Hertil. f. 1910 -'h;. 
(t) Enl: Eolke Axelsson, f. 1870 '-s. löjtnant 
\id Aiulia lilKrciiadierrcg:tL-t, liaiistgör vid 
statens iarii\au.ii- (No r r vi k c n). (]. 1903 
'-/u 111. Nueiiii Elin T o r '^ e r il Asklund, i. 
1S82 ''Vii. 
(5) Carolina Matilda Helena Elisabeth., f. 
1S7'> ■-'■■., (S t o c k hn I III). 
1) Matilda Carolina Elisabet, i. l^.fö -'/■;. Li. 
1S5'> -" .s III. rektorn Carl Jnhan Deiilin, f. 1823, 
t iswi. Ä'.;. villa \id Ab astr.i i Ösieriiötland 
(L ill k o i> i 11 .^). 

i 2:a '^iitet: 

.i) Anna Enielinda Amalia Dorotea, I. 1.^-14 ^'/:;. 

(i 1S70 '-'"':i III. prusten o. kyrkolierdeii Knut 

.\rvid Kastiiiaii. I, 1S39. f 1909 (L i n k o |i i n k). 

())/(/(/ Maria. i. l^■^'; '■'/i. (i. 1871 --/> iii._ Imf- 

kaniiiiare, raiidstiir^Miianiieii i Östergötlands lan, 
K W O 1 kl.. U N O. I L A. .i^Tefve I' h i 1 i p Otto 
Eeonard Klurj.>v,n . i. 1845 -'":.. Inneli. iidei- 
kniiiiiiissLt (Jroiiluiul s.iiiit a.^. klkeiuis u. Hjaiiii- 
s;iter. alla i ( )ster.!.;öllaiid. s;iiiii hus i Stoek- 
luiliii (t; k e 11 a b, 1^ i 11 g s t o r p)- 
Yngre grenen: 
iiiiics. 1. 177,5. loitnant, t 1824. (i. l:o 1894 ni. 1."- 
:sa Ulrik.i klkcluiid, f. 1769. t 1815. 

Son, i l:a giitet: 
)li,iii AiPsMist. I. 1MI5, lioirattsnoiarie. t k^5/. d. 
IS32 :n. ksa L.irnlin., ( Ihrsii om, 1. Isll, t 1857. 

Ikirii; 
1) Per 1-rrdrik. i. 1M3, i 18S". (i, ls75 iii. l^-e- 
tina .Matilda Albin, f. 1853, t 18.s2. Doiler: 
/: v ( lina Maltlda, i. 1S75 '■''U-. (i. ni. ayciiti-ii 
hilian Ncniuiii Lmidgrcn, I". 1877 "/u (S t n c k- 

llO 1 111). 

2) // / / (/ (/ Carolnia Churlnttii, f. 184.5 '"V;) (S t o c k- 
hol m). 

3) Ii v c I i II a Ulrika, i. 1849 ^Vi^. (i. 1878 Viu' iii. 
rcgistratoni, frilieiie Carl Villiclni ai KlinteberK, 
f. 1827, t 1^07 (S t u ek ho 1 in). Sjögren 

(iråii Lotta). SUikli^u hiii^i.. 
iiistni Ciiriii S\iiis 

iiu. DfVMS ^..ll .l;i 
loltcr, iKuk' SJU 11 

hans aiidi-u iiUti.' 11. ; ISl 1, g. 17(J,s lu. Auiia 
ivilka (lou yw^^W Audfis J: 
Sjiigiui.. lian vai- gilt tre g Carl Anton lijaliiiar, i. 1822, fil. d:r, bcrKniäbtarc, T 

1893. (j. 18.-S5 111. Sofia 1'etcrson, f. 1829, t 1891. 

IJain: 

1. Sun Anders II jul ni ar. f. 18o0 "/u, fil. d:r, profes- 
sor, intendent \id RikMiiiisects mineralogiska afdel- 
niiig, f. d. in'ofessor \id Uppsala universitet, ledamot 
ai stvrelseriKi för Stockliolm Nynäs jarnvägsaktb. o. 
Sulitelma akti)., K W ( ) 2 kl., K N O, RRSitStO 2 
kl., 1. V A, 1. V S. ÅK. N y n ii s i Södermanland 
(K u I I s t a), (i. 18911 '"/(i m. A II II a Maria Blisahct 
.\'(il>cl, I. 18()(j --'Al. 

^\)sterdotter: 
Märta hr^iha-K llisabct. i. 19U1 '''/a. 

2. Carl Axel Thcodor, i. 1857 '■'/u, \erkst. direktör i 
aktb. S\enska spiraliainiken, ingenjör vid akti). 
Svenska vapen- o. aiiimiinitionsfal)riken, ii|)pfinnare 
(Stock 11 o I ml. 

.i. Arvid Chrislir l'iimiis. i. 1859'-'%, bruksägare, 
verkst. diiekt()r i l'orsbacka järnverks akti)., ordf. i 
styrelserna for akth. Avesta i'olkbaiik o. aktb. Avesta 
t-:ieiiientarskola, R W O d'' o r s b a c k a), (j. 1S')2 "/i 
111. liniiiia Aniiiisla I' I i s a b i t li ('harlolia Curnclias. 

i. 18(J() -"*/;:. 40. Kari II lili^ulnih. i. Ks'>J ^"/lu. _ 

lilsa Siilia ('.onulni. i. 1S';,t --'/h. 

.4///;(/ l:!istilnili Cluiilnltc (Anna Lisa), i\ l^vT 

.4/;?(/« O / (/ / .4/'\7(/sM,./;, t. ludl -'/:i. 
4. T a i: c Anton Vliniuis. i. ls=)'J -"/,s, hilJ. liLdci ^d :i, 
rcuciiiciilslalwiic Md l.ilu.irdtl till li.ist, förcMaiidarL' 

liraktixeraiKle laKaic i Stockholm, RNM), R \V o! 

linicli. r("intKuiiinstitiit i iiaiiiuda stad. Hel). l':<\;ii \illa 

i II ur se nid, (!. i d iii k^i). (i. 1SS7 "/u iii. I du 

Marin Sofia lildnnd, i. IMj5 '^'7. 
Ikirii: 

Hl nar 7"i/^i , i. l^ss '-'u. L-le\ \'id I Ll.iiis|;;i hn',;- 
skolaii. 

AI a r ii i I Ida, i. It^.sv -'Vni. 

/ n i; r i d Sofia, l". IS^-l '''/ui. 
r). Alma Kalrnia (i a hr i v 1 1 a, i. 1S61 -"V? (N ^ ii a s, 

Kull sta). 
(I. Tin- A f: c loliun, i, 1n;.i> •' >, iip.^eiijur. K' N U, R W O, 

R R S:t Si O 2 Kl., k' i'r Kr O -4 kl., korresi) I. W H 

o. A A. ÅK- Malsakcr i S(idcrnianhmd {S t u c k- 

liuliii). (j. 1N';(. -/':; m. Mary Landznt. i Ikiiiics 

2:a Kiftc, f. ISI)S "/ii;. 

C, u n n a r C.arf Tlicnlor Alccs>,on, f. 18'v)7 -"h. 
7. /:" s / ( / Soiia Aniiniia. i. ImiS '^'n, iijrcstaiidarinna 
for Kiiiaiiiissiuiiciis ■■|5aniciis liuiii" vid I) ii f b o 
(S iMi d I) v I) c r k). 

Skarstedt 


(frän Skara). 


Äldre grenen. 
I .-..iKir. hiil 
n riju Skara 
han Ska^^,l.■,lr. 
f.l.l. valla, v.a 
171'.). ; 1M7. 


l.i, .11 171)0 lal>': aictu-, 
iMHaliLM iHiMln- .Inhall . 
i l-ii^. li.iiKllaiHli' rr.rsl 
^ill 111. il iMTilnka Cli; 


uiiuiin SkaisU-d 
ch A.xrl SU.ir.-,! 
i ^■|ila.l>l..,^K. s. 
11. Illa v.. II l;i(i, 
1 .Mii.ilia.ii. r. ] 


Is-Ji). sljiinan. 
Di^liii.a I.JDN-.,'. 


l.|.'l i Mil 1^1 i iii^-aii-ii.- 
<isi, 1', 17".)|, i l^'i;. la 


gin.- UI...I .l.ili; 
l.T till Carl Wilhulni, i. 1SI5, tunl. d:r, kyrki)lit;rdc. piuicbsur. 

+ l'^(\s. (i. l:o 1N5() 111. HedviK VMna \Vichcli;ren, 

f. IN.^'', t K^^ti.?; 2:ii ISG4 111. / (/ w Paulina Wc-.tiluhl, 

f. KS-).^ "'hl. licb. L-.vccn .icard i I. u ii d. 

liaiii. i l:a siftct; 

1. l-rnst Tcoltl, t". ls,S7 ''';.. skiiitstallaic Ik-h. c;<et 

liiis i Sl a l t I c, W a ^ 11., N » r d a iii er ik .1. d. 

l:o l,sM -'''7 ni. Anna (iottrrida Hull. t. l.s.SU, t l.^'""^; 

2:o isv,^ '-'-'11 111. I: I I c II Maria fliiiilnr^. i. I.s7ii -^''l. 

Uani, I l:a .v;iiU't: 

Anna I: s t Ii c 1 . i. l^^-' -';. U. 111. laiidtbriikarcn K u y 

Mi^f^aii (Zillali, Wah^li.. N o 1 d a 111 c r i k a). 

Mann^. i. iss|\,. liihiii.tekai ic \ id 1 iciikniaiiii- 

lahlii.Kkct I I^* (I L k I s I ., n d. I I L. N o r d a 111 e- 

!■ i k a. 

I J:a '^illcl: 
M cl I i c Itilciia. I. KS'K) "7:i. 
M a r t II a Sulia, i. I^'"> "/i. 
V c /■ (/, I. 1M05 "-'-,:■. 
-'. Conrad Botvid, i. IS.S.s '''/s, iiiabkiiiiiiKciijor. laiarc 
i iiiLkanisk tLkiiiiloKi II. inaskinlära vid ClialiiKi s 
tekniska laidaiistall, kuiiMillcraiide iiiKeiijCjr i (i o t l- 
h (I r :s^ (i. ISb^ -'■'/. 1 111. Selma CharUnia Lui^cr- 
avi^t, t. Is(i4 -^'l■.^ 

IJain: 
II a r v c v Willulin Rubcrl. \. I^vll '',., stud, \id 

Clialiiicr> tekuiM^a kiioaiislall I ( i (i t c h <i r '<). 
Bertil Oliver Conrad, i. \s<i\ '" ,„, knntoiist ((io- 

t cIm. i- Kl. 

Llle n IledviK Mallnlda. 1. \'M)4 -'I.:. 

3. Carl Abraliatn Waldemar, f. It<61 -'/;, icdakiör o. 
iitsifvarc ai h"alukurircii, Icdaiimt af liksdaRcns iöista 
kaiiuiiare o. at stadsfiilliiiakti.uc 1 t" a I u 11, ordl". i 
Palii frisiiHiadi.' iiirL-iiin.K. K'^. .i^ard i nämnda stad. 
(i. 1S')2 ""iM 111. .W a r i a Katarina Cidlini. f. KSd.S ^'.•,. 

i^ne Ihimdal. i. I^'M "7i-j, stud. vid (idtLdnMKs liaii- 

dclsinsiiiut. 
Per (I i o r i; Willulin, f. jviiii ■"/,. 
i .':a iciltct; 

4. Her^eir Pimelhreelit , i. kMi.i "' ,.. 1 vKcnaiitsx >.'tLi 1- 
iiai Md l.iiicKitvls dia.Kiiiici, U W U (S t o c k li o I ni). (il>8 • SOMMKLUS 

5. Si ^1 rid Adalvaid. i. Ib67 •"/i;. Jui". J:r. fil. kand., 
iustitieråd, K N O 1 kl. (D j ii r s Ii o 1 m). G. 1900 
''/ii 111. Anna Hcdviii jnlia KiiincU. t. 1877 -"Ai. 

Barn: 

I) a K in a r Ida, i. 1901 '/u. 

Carl Wilhelm I v a r, f. 1903 '"In. 
b. fl C dv i Ii Fridchoiii. f. 1869 -'/•-■. inalariiiiia (I. u ii d). 
7. .1 o II a II Menrik, t. 1S71 "/'■. aflarsiiiari (Stock- 

li o 1 Hl), (i. U-iiM '■'■'/:, 111. ,A a ii II s I a Jo-^elina Walkiii, 

i. Ib7,^ -'Vio. 

Baiii; 

H i r Ii I t Paulina. I. 1902 V«. 

Ihirl W il II ( / ;;;, f. 1905 ''"/t.. 
^. II e I i r i d Krislina, i. 1.S75 -""i. (i. 1905 -'', i; m. 

iur^tc hihlintekaricH \ kI Lunds iiiii\ risitetshililiiitck 

A n d er s Malm. i. Ib53 ^/u (1. u ii d). 
9. S o I v i ii Liiiilia. 1. 1N77 ",iu. (i. l'J0 1 '"'l:, iii. iuisak- 

liiiRsiiispcktdiLii Å\il tlaiii T Ii i> r s t e ii lieiuiieh. i. 

IS7-1 '/:i (M a i 111 '.). Sommelius. i .\l,il,\;MMh IS ^.>rk,.|, i c)s|.'ii;(ill;ini|. IClt.,- ^jöu S..mHM'U I. 

(lM,lr sni.rn M.,i.'i,n- ni I S u..|iiis. M:,L;iniN Snini„,.li,i 

r. UV'.-. j ITUl s.i^nni I,m1;. il,. ■,■,!.• I Sk:nkih.ls ITu-sniiilii 
(osl.T-.ahiii.n, ^:n ;;. in. KalMiiiui Kluii^iii-. y \-,-l^>. M, 
ilii-as sr,n,T, jiaiii.'!, .l-hMii .n-li Ciisl.il, drhi.l.' sk' sliiklni 
11'.' ;;i-..iiar, af livilUa lui .iKlasI Iva l.'lva. .lol.aiiK s..ns.. 
Uyi-K.))KTdL-u Johan .Sui.iiii.'lins, I'. ITTu. , ISIl, liad.' i si 
I.SIO iiig:'i"Siiii Siflf i"^-J Karuliua r.lislulVil '1 iadi,'anlli. 
IT.si:, t lj;-JO, tva diUtrar samt siiiicnia (luslaf I.aiir.aitiii 
r. IMl, dru iiudcr sij,'iialiiri'li llrpiiu kiliiihi skalden, sdmi sI 
silt liC i sli-idcnia om Dybb.il 1848, och Carl .Tohau ^so ii.^daii 

17(;:i. i lM."i. och lians hiislni ' Anna Snfia Soninu-lins, f. ITU Altlrc j^reiicii: 

Carl .luli.iii, 1. IM", aiiuUkarL'. t I.S'i|. d. IM" iii. 1:0 
butli Ciiaiiniui Scliiodcr, 1. isi.i, t l''Oi). Sii\l MIOI.Il S "-■' 

Barn: 
1. Malte Johan Tanlor. f. 1S51 '"/i, fabriksdispoiiciit 
o. industriidkare i M ii 1 s i ii k' b o r k^ stadsfullinak- 
tiKcs oidf., f. d. l)ankdirektöi-, ledamot af riksdasun^- 
andra kammare, ordf. i styrelserna för Hälsingborg, 
- Landskrona Esliifs jarnvässaktb., Hälsinsbor.irs köp- 
mannaförening o. HfilsinKbores HöKre Iiandelsinstitut. 
st^ relseledamot i SvLiiska sockerfabriksaktb.. latids- 
timrsman i Malmöiius län. R N O. R D P O. (1. 1SS5 
■/'ii m. /(/(( f: I v i I a Lötliiiian. t. IS(i-4 -'Vn. 

Harn: 
Allan. f. 1888 -"/i. 
Mulle Iviiu. i. 1893 ^/.i. 
Malte O ve. f. ISOfi V-.-. 
R u t U. f. 1897 -'Vr'. 
?..!■' dl k c AdaWeii. i. 1853 -'/l., fabrikör (N .. r r k o- 
p i n ir). O, 1887 -'/.I 111. Af a r ,ir a r c I ii Xaliis. i. IS5-1 

V:.. 

jiiittrar: 
M I i s a h c I II Mamarda. t. 1888 ^Z,,, lärarinna. 
S // s a n n a Alexandra Maria. i. 1890 "-7:i. O. 1911 -■','„ 
III. imderliiitnanten i Svea artiilerireg:tes reserv 
Ivar Aaaiist ['erdinand Enhörning, f. 1887 -"A, 
(Stockliol m). 
3. Carl Hialmar, l. 18.55. Krusshaiidlare, t 1W7. (i. If^si 
-^hn III. Wilhelmina Gunilla NihsDn. f. 1S59 '-'-'/i-. 
Au. lius i K r i s t i a II s t a d. 

Harn: 
(} II si a I Carl lohaii. f. ISNJ "A,. k.isMir \ id l.aiik- 

aktb. Södra S\eriues afdelnin.uskoiitor i (i ii I e- 

b o r K. 
Hanna tilin Hlisaheth, f. 1883 ■'"/n, llandarbel^l;ll ar- 

iima vid .1. Ii. Dahls fliekskola (Kristianstad) 
Anna Martha Wilhelmina, f. 1885 "Vs. (1. l'Mii 

'''/■< m. provisorn pä ajioteket Svanen i 1. ii n d, 

e.\. aix.tekareii Carl Auiiust Nyhrén. f. 1.S81 "'!-. 
Ullen Aaunsta Mathilda, f. 18ss '-'/lo, kontorist 

(Kristian s t a d). 
Torsten Carl Iljalinar, f. 18u| '"'/hi. sludeiil. 
Nils Olof Emil. 1. 18'js '"/,,. 
■\.Axcl Oskar, f. 1857^-/',. kassör lic.s firman Carl 
Ström (S t o ek 11 o I m). (i. 18v5 -"/in m. Tekla 
Olivia Mathilda Eneher:^. i. 1863 ^'"■j. Söiicr: 
C ur I Giislal Axvl. i. 1S06 i»/r.. 
H ur ry liuiiciu. i. l.s'^S '^/.■,. ., 

5. /•;/;;;; v Churicttu. f. IsTii -■'/;;. (i. I""! -'/^i iii. haiik- 
kassöreii 1-niil Fdiinstroin. f. ISh", t \wl (Simris- 
li a III 11), 

Yntire grenen: 

(nislaf Nils iVlL-r, t. 1M»I. i^n.ssjiaiidlare. t ISi.:. (i 
IS.^S III S.ifia Widlicck. i. 1803. + 1S,s2. 

Dotter: 
Mutliildu. I. 1SJ9 '■'/„. (i. I^^IM -',1 111. Krussliaiid- 
larcii A I I r r d liniuk. f. IS.^D '":• (S t n c k Ii n 1 iii). Sondén. 

,islc kiiu.lr sI.iiiir.id.Mu .ICn. S 
l-;i,l.0s.'^:.r.l. I, Ml,l..-s -.I:i[:lii;,i, liaii Adnlpli. f. 17Sn, i.rust. t l^i^. (j. 1:'- 17^(1 
Anna Catliarina KcriRlI, i. i/().s. t lS3n. 

Soiicr. i l:a uiUet; 
Sven Daniel. I. 17'^(i. hrnksinspektor, t lf>55. (i. 1 
ni. Brita Mana I l.n ustraiul, f. I7.s'^ t 1M7. 

krnsl (iiistaf. I. l.^.<.\ liriiksiiispek tur, t l'-i|i,s. (i. I 
in. .jnli.inna Carulina Rosen. I. Is.^ö. t lsg7. 

Döttrar: 
.■l////(/ ,11 (( /• / a. i. l.^('il ■'/... (i. ksNN '7 111. kom 

iiistern i Ramsele o. lidsele lorsaniliii,u<n s pa^ 

rai ai tlarnosands stift Carl Auausi Sko- 

IN.S" '/, (l-;d se I e). 
/. v (/ /■(/, f. ls(i4 ■'/'■. (i. l^v.5 -7iu m. knminmist 

i Österåkers i(MsaMilin:<s iiastorat af Ärkesti 

Enisl I o h a II (')<tinuii. f. I. n.SU '"',-, (.Ake 

her.ua). 
/ (/ (/ Aurora. I. IMi'^ '"/'■>. (i. inii.ö m, hokl. 

ren .4. Arv^Liurdi (N o r r k o p i 11 k). 
Alina. f. 1S7I '■'/■>. lärarinna \ id statens ii.irii 2. Anders Fredrik, f. 1^1)7. te..!, o. fil. d:r, domprost, 
t 1«S5, (i. IS,^" IM. Carolina Cecilia KalOn, f. l.s2o. 
t ISdö, 

15arn: 

1) Adolf Fredril^ .Ma.^nus, f. IS Hl, kyrkoherde, t 
l,s')S. (i. 1n7s -"/ii ill. II i I in (i Cliaiiotta Ircdrika 
l^-amli. I. iN.Sii "• . (K i ill s t a d). 

l',ain: 
(!) II en ni II -i Anders Cnihrwl, i. 1879 ",'.. loko- 

iiioliMTnare (15 o I 1 n a s). (i. 19112 '''/n ni. 

Ännu l:\isabith Persson, I, 18/0 ''V,. 
Harn; 

Gurli lliliiui Krislina. i. 190,3 -/.s. 

T (I r s t i n (lunntir, f, 19ii4 -'V?. 

.Al u r I i. n l'ir Adnli. i. 19n5 -'Ivj. 

AI (( / / (/ i:iisi,luili. i. 19117 "'j. 

/:'/ s a lilistilnlli. i. l''ii'' '"/'ii. 
(2) l> e r A d ,>l I, i. InM '-'/-,. ndkskollar.ue 

(A sk a). 
(,3) Mårten Waldinun. i. lss-4 -'''/u', baiiktiaiiste- 

niaii (Trän a s), 
(4) Ellen Kandina Vilhelinina. i. lbS() -'"/.-„ sjuk- 
sköterska Nid R.ida korset (Stockholm). 
(,S; Hunna Saenii. I. l.sss -""i, smaskolekirariiiiKi 

(\' a 1 d e 111 a r s v i k). 
(()) (i a s / a I Waiultn Kasiinir Ulrik, f. ls''9 ' '/n 

(\' a I d e m a r s vi k). 

2) Anna Cunilma AiiKU^ia. i. IM2 "'n. CJ. ISM 
111. r. J. lektorn, R N O. fil. d;i Carl Jolian (lastat 
l.andliaansiia, l. is. 12 '-/.i (Skara). 

:■,) Carl Mar t ill. i. lMi> "'':i. med. d:r, inoiu^sor. 
11. K. 11. -\iikelKrli,'^iiiiiaiis ai D.ilarne lak.ire, i. d. 
,■-l^cllakale o. direkt.,,- vid Södra l,an,bo^dsh,l^e! l-",,reiiiiierii Ml- (il-,lli^k koiisi. medicinsk [oriatt.ne, 
OllSdbmi, ()ll:v.lm!, K \\() 1 kl.. K NO, K' S 
j-jiiO 1 kl. (i. ls74 m. Iledvi'.; Sofia Malild.i Sju- 
Medt. f. 1.N4", t IS9-I. 

H.irn: 

Karin Maria, i. l.s7.S '-'%. (i. 19(1.3 '''Aj ni, paslors- 

adiiinkeii i l.ikobs ffMsanilin.e^ i S t o c k li o 1 in, 

l^redikanteii \ id Stockholms stads i:|.|.foslrin.i;s- 

aiist.ilt a Skriibha, K r e d r i k Sehurdt. I. 1870 i77 'k. 
;id Ris 


liL- 


rssl 


Ul 


a vid 


II 


lick! 


^l^< 


Iland; 


irl 


letsl 


iir Anna EUsalnth (El sa), f. ISl 

Elin. i. 1S79 Vi. iiirariniia vid RisliLTSiska fiick- 

skolaii i (■) 1- c I) r o. 
Rnt h. f. ISSl -"'';. laiai-i 

Södertälje. 
Anna Gret a, f. 1886 V 

(S t o c k h o i ni). 
Sven Anders AdoJf, f. 1887 --/7, fik stud. vid 

1) |) p s a I a universitLt. 
-S a r a Canilina. i. Ins') '"/-,. 
-1) /(/(/ Ilelcnu Malliilda. i. 1848 -/» (Skara). 
r,) /t,;//s Wilhelm, i. Is.^u 'A., intcndL-nt i guneral- 
l)i)stst\relscii. R W O. Ä-. del i ji-ärd i Pköide 
(S t nek lio Ini). (j. 1881 ^'n iii. Nelly Mar^^a- 
reia Beekiiian. t. l.snT ^/i. 

Barn: 
S i ii n e Petronella Candina. f. 1882 '"''/u, lärarinna 

i .Ahliiiska skolan (S t o c k li o I ni). 
(,(//■/ l-redrik Willielm. f. lSS-1 -"/.-,. inspektor pa 
15 r II 11 n el) \ i ()strr.^utlaiid ( W re ta k 1 o s- 
t e r). 
Anna Maria. f. 18sf) -7-. (i. I yii9 -■'/•< m. .uods- 
iisaren Carl O .s k a r Alexander (lurneKie Ek- 
man, f. 1S7.^ '"/:,. Ä:^-. o. bet). B j ä r k a - S ii h v 
i r)ster.uötlaiid (15 i a r k a). 
Sven Aniiust Maiinns. i. 1,S9.5 -■'/•j. 
fO /-■(■/■ Ilennina Siineon, i. l>s,S.? '"/i, fil. d:r, förste 
arki\arie i riksarki', el, R N O, 1. Sk S. .Äk^ villan 
(iranliden samt del i villan S(,ll)aekeii 
Ii) i 11 r s h o 1 111), (i. Iss.T '71 ni. 11 e r t Ii a Kata- 
rina lleeknian. f. IS,^,? '''/ii. 

Döttrar; 
Karolina Maria Albertina (Ma i), f. 1887 "/o. 
Eva Sofia Elisabet, f. lS';ii --/.j. 
i) Klas (]nstaf Anders, t. IS.Sn ^.s, med. liedersdir. 
Stockholms stads lialsovardsini;Lniör, ordf. i 
r).inrslioliiis liaK,,vaidsn;imiid, R W O. Beb. villan 
() s b y k I i n t i Diursliulin (D i ii r b li o 1 m s O s- 
b y). (j. 1^,87 ■'•'ill 111. Aliee Emma Mathilda (L is a) 
Kalén. f. 1862 ■'/,. 

T o r s / (•;/ Wilhelm, f. 1,S9.-! -'h. 

U a i; /; a r l'ndiik \hinui. i. Is'At ''' s. 
■sX^i^cJ «^V^^ 
S) Maria ConconUa. \. 1S61 ^h. G. 1881 »^^ in. 
f. (i. rektorn vid I.inköpinRS folkskoleliirarescinina- 
riiiui, RNO, fil. d:r Bror G o t t tr i d Wilhelm 
Wc^lUiv^. f. 18-14 -"/ II (I. i n k (I p i II k). Staaft'. 

SUikttii liäisUimiiiar fiiin Stafre by i I.Juslofps KOckeii 1 
Mcilulpad, hvaicst äldslo känile staiuradcTU Lars Iiigemarsson 
var lumuiaiisiigari'. Eftor födflsogflrdiui antpgs släktuuuinul 
af soii.-u Kiik Stall', t. IG.iS, t ITOl, kyrkoherde i Siiunr 
(Jämtland). TVnups sun Tetnis Slaaff. 1'. 1702, t 1777. prosl 
och kvrkohcrdc i Siinne, hado 1 sitt fiirsta gil"l.' iu>d Justina 
lOlisaliil Rozaa. t. 1710. t 17-1Ö, l)land tlcra l.arii söiii-rna 
V. v .H-1, i:i-ik. 

.Äldre grenen : 

IVt, f. 17,^7. l)cr:.;sh.iu|)tnuiii. t l-^KS- (i, 1773 iii. Cliri-,liiia 

l-lisabctli StockLiistrr.m, f, 1754. t 1.^2»'. 

Son: 

Per, i. 177h. adviikaUiskal, t 18-l(). (i. 1S16 ni. Ma.iida- 

Icna (Ini.in, f. 17^^), t 1838, 

Srmcr: 

1. Alhcit Williclin, f. 1821, ten), o. fil, d;r, kyrkolicrdc, 
t lyil.T. (i. l.s.Sfi III. I-'rcdrika Willicliiiiiia Schr.nc, 
f. ks37, + l'MO. 

15ani: 
Willnlniniit MaadaUnu (Minn al. f. l^.'i^ '' ' 

(Slit 1-11 h .. i). 
Karl Allnri, l. l.s()il "''/i, slatMiiiiiiskT (c.KcclIciiO. 

vice llar.lJ'^lluIdilH,^ KNO 1 kl. (S t o c k ii o i m). 
/:/■//.■ ,S',//.i/;c , i. 1S67 ''/:;, iHa.feisor i ruiiuiiiM^a språk 

Nid uiiivcisiictet i U iipsal a. t)ii Im' ti 1., I. It \ S. 

(i, ]'■»)[] '-',, 11), \ (I i II a I i c Marie flinncltc Advlv 

liobiuct. i, ISMi '■ ,. 

2. rerdiiiaiid NalliaiiacI, I. 18.'3, (ilvcrsle, skriflslall.irc. 
t 1887, (i. l:u I8.S,S 111. Nathalie Cliatlmi.i I5iicIiIimI/, 
I. IS.IS, t ks71. 

Iidttcr: 
t' a n n v MaiidaUna. r. Ik.So -'"/(i. (I 187'> •'"/'» ni. 
kaiiteiieii Henri Paul Rollinet, f. \>52, t 18^'u 

(,-^ I u C k II .1 I llil. Yngre grenen: 

Urik. i. 17-15, kMUiiniiuslcr, t 1^|K'. 
Maria Wascll. t. t /ni. t IM/. Va.uel 7.SS. t 1S5(K Julian l'ctcr, 
,„. Amalia M t 1.SW3. (J. 1^.^7 
IM^, t l^i7s. (j. 18/-' , 

1S25. t .id statens ,a.nva.ar P 
t IS')'* (V a t t .1 o 111). 
,„, laraiiinia vid llicksk,,! )ck- IM,-!, r\ltma-tare 
ida kaiustcdt, i. 
Dutlrai-: 
(; (/ hr I c i I o AiiiiiUa. i- l^^-t '" 
si(>kaptcncii .Iniias IkrKUmJ. 
(S 11 u d s v a 11). , . 

Anna Maria. t. IMO '■-7n <N y iwi s 1, a m ii . 
I u si ma MailiUda. i. lS4s^-'/s. (.. l^^/ 
I. d. stati.iilsiilM'L'' 
tMcdrik May, i. 

I II I i a loliaiiiia, i. 1>-''t "/m. i^n'; 
• i SniidsvaM. _ „ 

II il dar lirika. t. l^-^^ " h'- /.'•. , . .o,,, i-j/,., 

,n l-Miilia llnliu. I. 1M7, + 1^"^- 

"!:.:;;/" ott;.- 'liunik^icnmlnr ;: 'i^^r^^ v ;...> 

i iSSfi '■-■'u (St.ickliolm). . , . , 

■^' !:.;t[;k.;- .;^'a;.ir- :;i- ti;:."i:;-ia'::;^;t; ';, 

Nnnnialiii i S t u c k U » 1 i.i. C. ,\^^^ "'/i^' '"■ 
/ . //// ^■ Uvnnka Westman, f. l^''' " i"- 

15anr. 
A II II a Mar:iarvta. f. l'^'!! ""'"''• 

/:' r i I: I, rönnar, f. I''ii2 '/;,■,, ,, , ,. ,,,■ 

A) Carl T h. ad or. 1. 1S7-1-'/^. y. n 1'"" '' ^7" : 'Sj 
id\<ikat liiiicli. \ astcniorrlaiids ad\()Ka ..Ma 

(11 a r 11 V) s a 11 d). (i. lMll-j'-'ii m. Anna \Uiria 
Wcsliiniii. i. I^7^ " a. S'1'AAK 1 

Barn: 
A II II c - AI (/ /•/ r. i. 1^^115 "h,. 
A s / r i (I Mtin^unta. i. \W7 /•• 
Carl T hl odör. \. 190b V(^. 
Ii ir i; ( / lilt^alnth, i. 1909 ->. 
,\[ (7 /■ / a [■niilia. I. 1911 ''"As. A. l.iHN Injiciiiar, i. 
IS7-4. (i. 1N4() '-/i 
t 1S27 ''Hl (O s ), kuiunibsiouslaiidtinäturc, 'i 
Christina A in a I i a Cas]ii>V\n. 
u n d). 1) 


i N( 


■ lir-icinar, f. 
iidaiiicrika. 


barn 
l>S53 " 


,';. (i 


J) 


i.ars 
(S u 

(/"/sv 


, T II c o il 
ad sv al 1). 
:!i'n. i. 1M)S ' 


/■, r. 
(i. 1' 


hsn(. it; baniU /. (/ /■ ^ Iii:j.i llltll I. 1 
Karl liven. i. I"ii( 
/; ;■ (( r Karl l-rnlrik IM, i -'/u \ isu N. 4) Anna F r i d r i I: a. i. l^(:^^ '"/:. (Stuck Ii u 1 m) 

5) lanra Amalia Charlotta Maliida. i. KS(i4 '"/.i 
fclkskollaraninia (1. id \n^n). 

o) William (i a h r i c I. i- 1m>I' ''':i, iil. kand., distrikts 
laiidtiiKitare i .laiiillaiids lan (S t r (. iii s il n d ). (i 
l.swn -'''s III. ii r il a Kn-.lina Ro-^cnhcrK. I. 1>'7 U..rii; 
/ ;/ i; c I) o r -^ Kristina, i. I 
\I ,/ r '^ I t Matilda, i. 1S9^ 
/. ar-, t: r i I:. i. I"U0 '■'•/(:. 
K ar I Erik. i. I91(i -''/',; 
/:' liva Sopliia Vnlona. 
snnd). 
Joliaiiiia .Mana O t I i I i a. . -'/;l (Ost L' 

■) -"/.-„ folksk Al) )sl, kvrkoha-de, t l'MM. 
i. I,s24, + 1"07. ,1 /( // a llidvia Solia. (M a I 111 u). 2) Petra Kristina Ahraluiminu. f. 1859 *"/<;• Q. 1895 
-'/r m. kroiKiliinsmanneii i Jiinitlaiids västra fög- 
deri, t. i. landsfiskalen i Jämtlands Ifm, fiirestån- 
darcn för Oiferdals laneanstalt, Anders Ktch- 
soii. f. 1S57 '''.-,. ÅK- o. lieb. Häll ä n K e i Jämt- 
land (O f f e r d a I). 

.^) Abraham, f. 186-1 -'V'., krouolaiisman i Jämt- 
lands vaslra to^deri, t. I. Iai)|>f()i;de i Jämtlands 
l;in (() s t e r s n n d). d. IS!"2 '"/■< m. S'r//;/a 
Waria Wa^^dalviia Nordin, i. 1S7.' '''i. 

liarn: i& 

Idlin 01»/ K a a II a r. f. lS'».-i "'„. 
/;'/•//.• I n 'dierna r. f, 1S95 -;'/.. 
Sonja Katarina, f. 1890 "/•>■ 
.4 s t r i d Maria,' i. 1898 -"/n. 
/><;■ W/W/«!i, f. 1900 -"/•... 
1:1 sa Krislina. i. 1902 ""/u. 
r; ;/ (/ /■ u n Amalia, i. 1904 -■'/). 
ni>ir, 1. is(„s '-/ii, tulllumlrnllör i Ii a I s i n k- 
1) (I r K. <i. 190,^ -"/u m. Af (^ ^ / (/ Johanna Williel- 
niinu llu-Jttiid. i. 1871 "Ai. 

Starbäck. 


Shikh-ii 
,r Knhn:ir 1 

ii..ii(|i- i sim.' 
kyrki.h.-rd. 11 


ill, liv;ii-,sl iil.lsl,- klinik' 
;,r l.-.IMI tal.-l. il.ihs sniis.. 
Isiii.l Sh.ilH., kin. t ii;-.'.i 
i CliiiiiiiiiiiLri' ilCi.lmiir s 
, sniii i sitt 17n:i in'.':n 


fr:iiiisl:i.-iMl.- 

r:,.|.r lill dr Nils, i. 17"(), oi\'eiinasinastare, t 1^50. (i. I.s27 m. C; 
lina Christina drotte, f. 1/90, t 180-1. I. Carl (leiirK, f. 1828, fil. d:r, lektor, skriltstall.ire, t 
1885. (i. KS57 '■'/ni m. Muthilda Karolina Hull 
'Jitii. 1. I.s.i7 "■ 1 (\' 11 r r k (i p i 11 •.). s'1'AncK • ';:-iT 

ISarn: 

1) Karl, i. l»o3 '-"'/il', fil. d;r, lekiui i iialuralhibtDrm 
o. kemi \id (ieiic liugre ailin. larow-rk, teicj;rai- 
iuliiiiäktiii, Udainot af rikbJagenb aiiJra kaininarc. 
R N O (S t o c k h u 1 Hl), (i. 190J ''/'lu in. K c r ,s t i n 
Anna Gnstufva lUv^Uiiid, \. ISGi -/'j. 

Barn: 
Hcdviii Ulla Mutildu. i. IIH1,5 "'/.u. 
G ö r a n liiiiil. i. 1V()8 ''/j. 

2) Kristiiiu Matilda (Kerstin), i. 1869 '^4. (i. 189'^ 
-■'*/.'< 111. lektorn i luodcrsmalct o. filusoitek propudcv- 
tik vid liösrc allin. läroverket i Örebro, t. f. rektorn 
för Visby iiöi^rc ailiu. läroverk, fil. d:r Linus 
R i c ti ar d Swilrii, f. 1802 -"711. 

2. Julian Angnst, i. is.fn, kassiir \ id tele:<iai\ crkct. T 
1878 (] 1862 '/; ni. II u I d ii Willulniina Lvnnnyi^l. 
i. iN^n -"/,, (S t o ek II (. I ni). 

15arn: 

1) Jahn. i. IM)5 \--, kasb(/r \ id Filsnerbry^^icenel i 
St ock 11 o I III. G. 1901 -V;i 111. Elna Hedvig 
Maria Aiiiinull, i. 1871 --/,-,. 

iiarii: 
Carl M ar al d. i. 1902 ''Vn. 
Rolf Aaga^t. l. 19ii,f -'h. 
Walborii Maria. f. 1907 -"V.i. 
V/7.S Cl n n n a r, i. l'MO ''/■:. 
tiilm I! ir ii i r. i. 1911 '"/h. 

2) O I ;,'(/ .\/(/;/(/, i. ls7o -'/■. (S to c k Ii u I in). 

.^) A a a n s I a Wilhelmina, t. 1877 "/:.■ IS t d c k- 

h o I \\\). Starck. 

.\l(lslr kiuuU- slaiiifiuhru l'rlU'r Slarck var födil 17 17 

I Fai-ila surU>i) i näl-;in-laiul, diir r.MdiTii skall li.-ifv.-i v.-i 

I solilal. ll.au kom till Sln.khnlm ITC.l, v.-iiiii diir L.ursk.i|. s. irb Petter, t. 177", \ iktiialieliandlande i Stoekliolni, f 
1842. (j. l:o III. Supliia ,Ma.i;daleiia Nyiuark, t 1820 'ni h^^^er kapets Fc.ntio äldste, t iM.o. O. \xM .n. 
Julumna Christina Nu,dn,ark, i.. IM.^. T I^^, 

I5arn: 
1) ./,,/,(,«/,•(/ S,>i,liiu itlannai. i i^i^ 'v'. ''.'^^^' 
,n rr^istrauini ^\fn lv>i.lKit lianddiii, l. LVi. 

'Vi- 111 .4///M/ llcnninie Sciiro^vr, f. I^■4/ /.> 
(Stock 11 ni ni). (1) /'r//r Olof. i. 1^75 ^',0. hukhallarc - ^'j^i;';:"^ 
vid dratsdiiaiiindcns kaniinarkontor i Stock- 
ii„l,„. (k l';ii5 -'"/iL' 111. A ii nes Thinr^rcv. C » c, 1. IVli/ ",'i. 

/-■ v (,, t. 1''!!''' "/■'■ 
(') /■■/■//: Aiiiiiiil. i. 1^T7 '"'.;, lOiNallaic '.k! län- 
fors, (i.' 1^03 '"/ö 111. /:'//// \Utriii IUrcii;j.inla 
Sviiissiiii, f. 1^70 -■'/''■ I , // c Enl; Ållrcd, i. 1^05 '/ii. 
/.,/;■> r^MT, i. Imik; -'A-.. 

/'c //;• /;■/•//.■, i. l'^n -''•'•, ,. ,^ , 

(A) Lurs (i un II ar, i. 1!SM) m», iil. ic. (MucK- 
h o 1 ni). ti. lyiH) "7 III. K (I I I ti n hoscn- 
Ihiiiiii. i. 1^""3 -- 111. linti // cl en. 

V c r a. i >. l.uruil/ Wllllelin. i. 1^0,^, bflKsIlskal, 
Ks.^1 III. k:iisalK'tli Supk.ia Aii.i;iista W ui l'cr (.lavc Halvar, i. 1S35 -'/.,, I. d kai-tcii, i. d. 
dirckt.ir k' S O (W a u k c i; a 11, 11 k. N o r d a 111 c- 
r I k a), 'ii. IMi.S -''/^ 111. // ( / </ a Aiiialiu Salia llciltr- 
siivnia. i. I.s4-1. I5ani: 
^l /; n i Suiui Maria. i. 1^69 -\iu. ii. iii. H e t u r i < 

llolturu (Kö 11 c 11 11 :i III 11). 
Cl II >. I a i Halvar, i. 1.^71 '/(.. in;^^i;nioi- (W a u k 

u a II, 1 I 1., N 1. rd a ni c r i ka). 
S I a r i d Amalia lilisalntli. i. lh77-'/ii, (K () p c 

h a 111 II)- .1 AlliL-n Tlic>id.;r. i. 
L-ii af l.nr.ucrskai.cts 
Hilda Aur.ira AlaiKk .^rnssliaiidlarc l Muckll. 
o äldste, t l>'vi(i. (i. 1S37 
IMS, t ]s^)2. Claes l'iUcr Alhcrl. i. Ib3^ '/.i. Krn^sliaiidlaie, 1>lI- 
KJsk '<ctKTall.(.iiMil, liaiidclskiiiiiii,^ ledaiiMit al >tuuk- 
hullll^ ladliuMatt. k N O, U> W O, OiiBLcoiiO 
(St.) c k lin I ml. (i. l.M^ii ■'■">. 111. Auiic.^ Dill, I. U.Mii; 
(1) Elise. i. ls61 "''.-.. (i. iy)2 Vi 111. kanslirådet 

o. hM-achcieii i iordhriiksdciK.rtciiifiitct, R N ( ). 

R \\(), RNSitOO. RDDO, R R S:t St () 2 

kl., !, L A, Axel W i I hel III ilacli. i. Is.^7 '"'s 

(S 1 (I c k II (1 1 ml. 
(_') Alhcrl riuodor, \. iso.i '"/i, landtliriiksl.uk- 

liallare. 
(.i) Hilda. I. ls(ö "/7. (i. l'M(i '",', 111. I. d. 111- 

stilieradct, K ni st k N O, K I ) 1 1 O .' ur. Cm -tal 

Rober! Lilniilnr'^. i lians 2:a uiite. i. IS-il 

'Vs (St (I c k II .1 I m). 
(-4) Cl II s t a I Richard, i. iMi^ "/■,, kapten \ id K. 

Fldttaii, iii.iiiiiatt.ielie- vid heskieknin^;eii i S:t 

R e t e 1 s I. 11 1- u, lärare vid Sitik ri'<sliriKsk. ilan. 

RSO. R I5ad Z l.iiw (.) I kl., R I' S Bent d'Avis 

O, R IT Kr O .1 kl., I. () S. (i. 1.S94 '/n m. 

hiiiiLurd il II '4 a) Mcislcr. i. 1n7.^ -"-'/>'. 

Mani: 
.V / / s (iii^ial. 1. IS')5 ;",'h. 
// a II s .Allan. i. In''7 -"/n. 
(i r c ! a. i. 1^^112 '' u. 

/; /■ / / (/, i. pMi.s '",',,. 

(.t) a a II c s. i. 1N7(I '"'■,. (i. 1S'^.T '"'.. 111. kaptenen 
vid Ssea artillerire'-;:te, RSO, RM) DO. (i ii 
s / (/ / Hiiii nsiitiiii. i. I>h7 ' 7 i."- t 11 ^ k II .1 I ni). (()) ()>.((ir llitilmur. i. 1^7,^ '-'/r, \erkst. dircklm 
iör akti). Jarnexpon, liclgiik \ice kuiisul 
(S I u c k h c; 1 111), (j. 1899 ''/lu 111. I'iaiicis The- 
rcsc (G c c) Robinson fraii F.iiKlaiid, f. IM/ 

•-■7io. 

liarii: 
O Zu/ Oi(«;-, f. 1902 "Vi. 
M a g n a s Oscar, f. 1907 '-'It. 
E I s u Mar'^arcta, f. 1910 ''/:.. Stenfelt. ■l'v.,khuiil. Aldstr käiHlr .-jluii. I 
skall sa-,..,,! iytl,„as1aii.' hal'v;. Släkten IjaralaiiJiiia,' 1 
ladcTU. bur.lig fiMU WiM, 
ileltaKit i U-fltioäi-iga krig.!. Hans son Jöia,;. släktens sami.. i 
likt förste medlem 1 Sverige, var fader lill skuaiakareu i Cefle ;. 
Erik Jöraussou Stenfelt, f. lGo7, t 1708, livars 3..iis..,, vai- j 
rektorn i nämnda stad Erik Ste-nlell, f. ITOs. t 17^-'.. Med I 
dennes söner Jnhann.^s ueli .\lai-len d.^lade sig siälileii i tv;i '. 
grenar. JoLannes Slenl.ll. f. 17-JS, j ^^^lU. efterträdde sin j 
fader Si^soni rektor i Gefle, ueli blef i sitt giflu med Enieren ! 
tia Charlotta Nyländer, f. 17.-.2. t 1^11. fad.H' till Carl Johan 
ise nedan I. .Mårten SL^nfeU, J'. 1700, y 1^'!T siisoin skeiii)s I 
redare i Cefle. ha.h- i sitt t;ifle in.nl Ingrid Cliristina Ho- i 
relins, r. 17r,0. j 1-fl. bla,i.l ti. ra bain s..n.h nedansla.-nde 
l'er Slem. Il (yngr.- g,,.,,, i,.. On, samband linn.s ni. -lian d.aiii.-, 
..eh den ti..,, Kiel slaninian.i. iinnn lefvaii.l. a.llig.i äll. n Sl.n Äldre grenen : 

Carl Julian, I. 177", ulVLriiiabiiiastarc, t KSi.i. U. 
111. Maria (JiiMava .Xrusin. f. 1789, t iss?. han Uubtai, i. IMM, kapten, t I8(i8. (i. IS.^J 
Aiiiicc Kicdiioi-a tikniaii, i. 1n2^, t 18S1. 

iJatii: 
1) Karl Axil K y ii u, i. Ks.^^ -'-'/ja, vcrkM. M.\ rch 
Icdaiiuit vid riksbankens afJelniiiKskoiitor 
t"' a 1 11 11. \erkst. tlirektiir i Kiipparliert;^ la 
sp.uh.UlL, 1\' W O. <1, ISSI ■-■-' „ III. /;■ ,// /;, 
(1 c I (I n Siifia vvii Döbcln, i. 1^.t7 -'/i- sti:mki.t ••" 

Barn: 
Erik Rvtio. i. I!sb5 -/u), tjaii^tciiKiii hos Knp- 

parbcrKS enskilda bank (F a Ui n). 
Gerda Maria Aimcc. i. 1889 '-'/j. 
Rami ar Pollnm. i. \^'M ■"'/t, e. u. tjansteniar. 

\id riksbankens aidcIninKskontor i K a 1 ni a r. 

2) .4 H /M/ ,\l«//(/ lilcoiuiru. i. l^öl) "/i, lorcstandar- 
inna för A b o samskola. _ 

3) lollan Thure G ii s 1 u i, i. 1858 '/'., lianmkapten i 
Malmö, t)rdf. i Malmö sjufartsiDicnuiiA. \i^c 
ordf i direktionen iör Malmö navigationsskola. 
vice ordi. i styrelserna för Röda 1<'"'^^;'| '.f;^" 
rcttsfartVK o. Malnii) sjömanslieni, ^K 1» 1' U, 
R Fr H 1 ,"()fi (ir Fr O. Konjiu S. (j. \^X') "''- m- 
.4//;/ a tlotilda Sih^on. i. iso^ "/i-.'. 

Yngre grenen: 

Per. f. IMU. maKislratssek.ele.al-e. t IM,^.. (i. l:u [s-in 
ni Amalia Sopliia (ia.beru. f. IMl. T Ks43; 2;o 1^41, 
,n. Faulnia Rosenbaum. i. 1M7. T ls54. 
Söner, i 1 :a .liiitet: 

1 Pehr lidviii. f. 1842 -"/t, f. d. bibliotekarie vid riks- 
dagens bibliotek, R W C). Beb. egen villa i S o d e r- 
talje (i. l:o ls().3 iii. Hedvig Kristina hckman. 
f 1847. t 1897; 2:o 19(11) -/,, iii. /:' s / er Sofia \a!halni 
Manin. i. 1^45 ','.,. 

I5arii, 1 l;a g.ltet: 

1) Anna. t. iS(i4 ";■.. O. 19(i,s " ,-, .n iiie,iejik(mMi- 
leiilen Herman Oi^en. t. Is54'/i (>odcr- 
t a 1 i e). 

2) Helna. i. iMid ' ii.'. d. Kss/ ■;!■■ m. k.ipleneii i 
Skaraborgs reg:tes reserv, R S O. Slen Axel 
Weman, i. 18.iS 'Vi (S t o c k li o I m). 

3) Erik. f. 18()9 ''/7. kapten o. k..mi)aiiicl.el mu 
Skaraborgs reg;te. RSO (S k o t d e). (J. lS"n 
"*/i(, 111 All red a \VHlieUnina Kenslroni, t. Ix" 

•77. 

B.(ni: 
M är i a. I. b^9(, '",.,. 
G ii r a n Ijik-^^on. i. 1N''7 ■/m. 
SI I -^ iink^si.ii. I. IS"9 -'",. 
liar hr o. i. \wl " :.. 
/:;■/ A l-nksson. i. I"ii7 "■- 

41. AMMAK i 2:a Kiitct: 
JdlKinncs, i. 1^-lv. stadMiMtariL-, t 1^11.5. (j. 1^91 -'Vs 
111. Anna Cnnluldu Muller, 1. 1862-'Vh (Stuck- 
holiii). Stenhammar. 

Oiunmal svoiij.k ^llikt i'riin Vii^tru Stiiiby sLM-kuii i Öster 
^;ÖUaml. Hariion till möiistei-skrifvareu, sedan salpotcrsjnderi- 
insiifktoriTi Mls Persson, -f lUTÖ. och lians liiistru Ingpbuig 
PiTsdotter, 1". 1034, t ICOS, autogo Jiaiiiuet Sleiiliamniar efter 
löUelsesoekneu. lilaud dessa var nisttialhuvu Olof .Steuham- 
mar, f. 1671, t 1729, gift 1001 lued Maria Juiisdotler, f. 167.., 
i- 17-18. hvars son Nils, f. 1C97. t 1768. prost oc« kyrkoherde, 
i sitt 1720 ingångna gifte med Anna Klisal>elh Svedera. 1. 
1099. t 17^--:. hade -nii.n 

Adolf, t. 1727, pnisl, nkbdaKMiiaii, t 17^8. (j. 2:n 1772 
m. Fredrika du Hrciiner, t 1.^01. 

1 Christian, i. 178.^, icol. d;r, lektor, |)rost, t 18W). (j. 
■ ^M) 18'3 in. Anna Charl.itta Kcrncll. i. \1V>, t 1^.^^. 
Barn: 
\) Hvit Carolina, f. 1820 ''/a. Ci. 18-1() --'lo m. 
löjtnanten (iiistaf Hcnbert Oduneraiit'/., i hans 2:a 
Kiftc, f. 1816. t 1851 (Linköping). 
2) Per Ulrik, f. 1829, arkitekt, t 187.S. (i. 1858 iii. 
.i;rcivinnan liva Christina l.miise Rndenscln.ld, I. 
1828, t 19(12. 

Barn: 
(Dl-rnst Wilhelm linianiicl. i. 185^ -''7.^ a;ki- 
tekt, ledamot al styrelsen iiir Stuckholnis 
siukheni. R W () (Stockholm). d. 1"11 
'■'/-i m. Anna l-fy^arc. f. I88n -'■•/u, skåde- 
spelerska. 
(2) Christina Luvisu Ci a h r i c I I a. i. 1802 -'h;. (j. 
1894 -''/(i ni. kanirerareii vid Stdckliolms siiik- 
hem. rriherre lalcoh T. h c i> (h> r flcrmclin. i. 
18()5 '-/V (St o c k ho 1 111). 
(A) Carl Vilhelm liinivuc. t. 1871 '/j, Kapell- 
niiistare \id (iiUehiirus s.NinioniDrkestcr, musi- 
ker, pianist, R VV O, 1. M A ((in t e ho r 'i). 
(i 180(, -'■/,, m. // c / ^ (/ Maraa Wcslcrlnn:. sri;MiAM\i.\n i;i:: 

I5;,rn: 
C I a c > (/ ö r a ii. f. 1897 -"^/'m. 
H I 1 1 i v i. i. 1S9'V '"7. 

O v c. i. \W\ ';,;. 

3) Oscar Fredrik, f. Ks34, tuUkontrollor, t lsS4. (j. 
l'>0,-i in. iMLdrika Aiidréu, f. 183(), t l.SMl. 

Barn; 
S ( ii I r i d, i. 186f). Vistas i N (i r d a ni c r i k a. 
E I s a. i. 1;S60 ((i ö t e b o r k). 
■i) tvald Heiiniiijr Tlicodor, f. Iö36, teol. o. fil. d:r, 
kontraktsprost, t 191(1. (i. 1865-/7 ni. Anna 
Charlotta Holmberg. \. 1847 -'*'.-, (V r l- ta kl o s- 
t c r). 

15arn: 
(\) H c d v i ii. f. 1869 "/i, lärarinna vid lilind- 
institiitct \ id r o ni t c b d d a. 

(2) (J II r i s t I a II. i. I87i) -"/i, liaradsskrii\ an.- i 
Aska. Dals o. BoburKs häraders iÖKdcri. .4g. 
(I. beb. villan B o r e n s r o (13 o r e n s b u r k)- 
(j. 19U5 lo m. -S a I u m c Emilia Lindhloni. f. 

Harn; » 

E v a I d Clirisliun. i. 1906 ^-7.-.. 
Cliri^tian Eredrik (Er cd), f. 19(17 "/a. 
,4 // /; a Emilia, f. 19(19 -'Vs. 

(3) Elisal>clli (Lisa), t. 1872 -'/a (t: n k ö p i n g). 

(4) Anna Sofia, i. 1873 '"/». (j. 1901 -"Ai in. 
utn. k>'rk()liL'rdcn i Vrcta khisturs församling ai 
Linkupings stift Gnslaf A d o I t Krantz, f. 1861 
"/lo (V re ta k lus t c r). 

(b) Katarina Charlotta (Karin), f. 1879 ^"h. G. 
1905 '-'/t ni. adjunkten vid Linköpings Högre 
allniainia läroverk, fil. kand. Daniel G ii s t a f 
Thörninu, i. 1857 -''/i (Linköping). 
{b) Kerstin Thcudora, f. 1883 "/n-. G. 1911 
-'Aj ni. telegrafassistenten Gustaf M a ii r i t z 
Vhrbcrii. f. 1882 (Sundsvall). 
2. Jacob Axel, f. 1788, bokhandlare o. boktryckare i Upp- 
sala, vice pastor i Vreta kloster, t 1826. (i. 1814 m. 
Klisaheth Sofia Viridén. f. 17^'2, t l^7^. 

Son: 
\\x Axel, t. 1815. präst, laiidtlirukare, t 1853. Q. 
I,s47 III. Ulrika Cliristiii.i lacdiina .lem, I. 1S16, C;irl Matliiui (iiisiaf, i. ls5(), KodsakMic. t IWi). 
(i. l:o 1874 111. Anna Maria l-aura Pettersson. 
f. 1853, t 1879; 2:0 1883 -'/» in. A II u a Ragn- 
hild Kant. f. 18h4 "h-j. Omjr. 1904 '7^ ni. kap- 
tenen i Andra lif^renadierreRitets reserv, R S O, 
1: r n ,s / Aiiiiiist Sciilcsitiiiir. f. 18.57 "Vh (S t o c k- 
li (I 1 ni). 

Harn. i 1 ;a giftet: 

a) W ill il e m u I. f. 1877 7ii. löitnant vid Andra 
iif.icrenadierre.nitet. liirare vid krigsskolan 
(S t o c k 11 o 1 111), (i. 1>'()4 7io m. O I w (I Löf- 
wdll. 1. 187,=! -''/u. * 

Dotter: 

/;('//; Sylvia (Via iil. \. Ivii7 ""/n. 

i 2:;i Kittet: 

b) Arne. I. 18M) 7ii. liMtnant vid Andra iif- 
KreiKidierre.u-tet (S t o c k li o 1 in ). (}. 1911) 
-•'/ /:'\'</ lilisahvtli Nystcdt, i. 1889 '%. 

Son : 
I' er. I. 1911 '''/s. 

c) // //(/, I. 189(1 "V'> (S t o C k il o I 111). Sterky. Sliikl.'ll siifAV.S 11 


,,.^1-, 1111,1. 


Ir-.ii 


SrliW 
kallt. 
H.a- 


stildfs n Ull. -IS 


ill II II fai 


lilj.T 


III,, il 


sliilil 


1.1 lillli'! 


Si 


•nli 


klons iVn-^ir \w 


i siikrrli 


1 kl 


ndc 1 


MMlll^lil 


i .Svc 


ri"i 
clmakniTii .\ll.rr 


111 SIcrk 


i. liv 


Ikcii 


,11- 171 


; iiiKic 


k ": 


k (fl 


1. i tvskM fOrsa 


IllillfiCll 


«tu 


■kholi 


Ila 


IS SI. 11 


SI. II. 


liol 


11, t:! ron Julmu .) 


ikdb Sl,-i 


ky. 1 


. 174.-. 


i 1 7! 


t, K- 1 


1. 1 


InU 


i^a Sirkinaii, vai 


fadc-r ti 


1 K''i 


ri-alk. 


USllIll 


S:l 1" 


rl.l- 


-liur Carl (iiislaf. i. 178i, Keiieralkonsul, t I8b,-i. (i. 1mi8 
Mana Charlotta Westerher.i;. f. 1784. t l8,Tr 
Sinier: 

I. (histaf l.ud^iK. f. 18118, seiieralkonsiil i -S;i \'c\v 
hiirj;. t 18').'. (i. is.i? Ill, kjiiiiKi luli.iii.i ,M,,|1, i. |,s 
t 1877. Ikirn: 

1) NicKir LiidviK, f. l.S3f<, kanslist i koiniucrskulle- 
.uiuin, t 1^7(1. (i. lMi7 111. Sopliie Aiuali.i Sclioii. i- 
lS-4g,' t \')0S. 

(1) hiliiin (iii^Uii L II (I v i ii. i. IShM "/ill, K^ds- 
iiKarc. Ak. »■ licb. Värsta i Upiilaiid saiiil 
iig. del i liiis 1 StoekliDliii (15 a I s t a), (i. 18';^^ 
'Vui 111. I- I I c II 1'auliini Aiiiiiisla licskow. I. 

Å2) Carl t:dvurd Tlicinlor. i. ls71 -■'/(;. lur. 

civila'\k'partL'iiK'iUs k-iii'slihy ia, R N (), R W ( >* 
Ä^. villan rkl.ackcn i 'lyi^sn v,.Kcn ^aiiit del 

i iniS i St., c k h o i 111. (i. I_N''" '" :l 111. //(/ 

;/; (/ tlisiihcl Aliiiéii, i. I87s ''/i. 

Uarn: 
// (/ /.■ a II Karl Aiiiiii'.!. i. l"iiii ■/■,. 
Ulla lilisahct. f. \W[ '/n. 
Ra ii II h ild Sofia, f. 190,-5 '"/... 
Gaslaf (Gösta) Ladviii TInodor. i. I'>().S -'-'/(i. 
/ /■ /;; a Ainiiista. f. ^M -'/:.. 
V c v a Krisliiia. f. VJW -'jr.. 

2) lim ma I' a ii I i ii c Mathilda. f. 184(i '/.-.. (i. lÖO.S 
-■'/i 111. nskc uciiL-ralirMtnaiiteii .lacob AuKiist Ed- 
vard vun Dcini, i. I^2^, + 18'M (S : t F c t e r s- 
b u r ,u). 

2. Carl Ad(il|)li, i. IMn, s\ cnskMiDrsk iniiiisturrcsidfiit i 
HauibnrK. t IVn. (i. 1S.S2 ni. Maria Mathilda Moll, 
i. IMM, t 18'J<). 

Uani: 

1) A III c I i c Hilda Maria. i. IS.=i.^ ''.'m. (i. 1871 -'/m 
ni. nuiMMLii Ter Ikiiric ]v'iid.di CidLrscliirdd, I. 
IM-', t I "(KS (S t 11 c k h o I ni). 

2) Carl (jnsi.ii, i. I^.S.S, .i^odsa.u.n c. t l'^Ui. <i. 18M 
'" ^ ill. Iltdviii Aimiisla \'<irsir()iii. i. ls,^^ ^',i. Äk. 
n. beb. S t r ,1 11 d v 1 k 1 Södertörn (T u n k c I s t a). 

15. nn: 
Carl Ra ii nar. i. 18S,3 -'/.-„ Idjtii.ini \ id SddLrniaii- 

laiids rL.u:tc (Stock ii o i in). 
(i cm- lid I-rika Mathilda. i. lsS-1 "/.-.. d. l"ii^ 

'■'i-j ni. kontoristen Stellan Mi)rncr, t. bssi, t 

I'(lli IS t r a 11 d v i k. V ii ii y: c I s t li). 
// (/ / / (/ (( /;, I. ISSt, '■'/!:■, kontorisi (M c n d o / / a, 

A v HLU t 111 a). 3) Helena Auiiusla Elisubeili lElliin. i. 1^5^ '' n. 
G. 1875 "/lu III. laiidtiadet, baron Léuii von Frey- 
tugli Loliringliovcn, t. 1S51 -"/n. Iiiiieh. fideikom- 
misset Pajamois pa öii ()sel ( A r e n s b u r g). 

4) Adolf Thvodor. i", ls(,n " n, dircktfM- (StMck- 
h o 1 ni). 

3. Fredrik August, i. lisli, kapicii. + \^^n. (i. ,5;u l^hi. 
in. Eleonora JidiniliLa Suiidiis ist, i. Is2v, t i^gr,. 

Sun, i 3:c .Ulltet: 
(iu^staf, f. IfMiO, sjökapten, "i" l.s'>". (j. l.S'A-i -'" . m. 
a: c /• s / / // .\'ordslnini. i. iMi.i '", ; (S i o c k Ii o 1 m). G u s t il i. i. IW-t Strandberg 

(Södermanlandssläkten). :ir- Hl, mo SlUkteU liar unn.Hi-ain i m>|.niii^ iii.d 
liiudssläkton Oldbori,', .xhlst.. kihi.lc st.uu 
.som boado i IludiksviiU, där soucii Olof Olofssou tOldbcrg' 
föddes lf)35. Ilaii boddo först i .Täuitl.-iiid, iiituiu Imu furi. 
kommer sAsoni l;oii|):ii'slaf,':\ir i Falun, diir baii dcii;' 1090 idbi 
i början uf år 1001. Af lians <'lf\M barn autM.iio i\i- Ivä yugsti. 
sönerna Olof ucli Vvi>-v. sodan inu.lorn ^ift om sit; uiod koio 
l.arslagaron i Falun .\ndo,s .P.liaiissui, Si i-andl..i v'- stjnf 
faderns iiaiiui. l'i-an don älilro al dossa (Jbd' Sli-andborg, 1. 
1088, t 17:50, kronoboialliiiiigsman i S.dobo biiiad i Söder 
iiianlaiid, här.^tamma alla nu lefvaudo kända modleiiuuar al 
denna släkt. Hans sun kcnitraktsjjroslou ueli kyrkotiorden Olol 
>Stra'udborg, f. 1721, -f 1814. oeb dennes första Inislni Katariua 
Kuhrnian, f. 17;5-1. t 177:i. voro föräldrar till nodaii-ii aeud 
Olof, .Johau Ad.df och A\ol .laknli. Första grenen: 

Olof, f. 1755, kontraktsprost, + l.s.is. (i. 
Fva Ulrika Careiius, f. 1765, t iSi.s. ^oiicr i. Ulof, 1. 179IJ, teok o. lii. d:r, kyrkojierdc, t l^or (j, 
l:o KS15 111. Chrisiin.i .Maria Ik-r,,;. i. 17'>7. + Is-l'.. Haiii 


iiiuniki 


l()r \ 


;id K. tealLTli, t IS^?. 


Aurora 


Wi 


llicliiiina OstcrheiK. i 


1 1S51 


'/■-. 


111, Allurtina Jiisclinn 1) Olof, i. ISIt), 
(i. 1:0 )S-4(i 
I,S2(.. t l.s.Sii 

C h a r I (I t t v Liiuhrolli. i. \>-M\ --/t, 1. d. npLMa- 
saliuerska (Stuck 11 o I 111). 

Ilani, 1 l:a :^iUct: 

(1) OUil. t. lS-)7, iullii|i|isMiiii:<Miian, t lö^". Ci. 

1S7N "/•■ Ml. W i I II cl ni I II u Miiria SiUiiiiim. 
i. 1S4,S "n, I. el. (.DuasaiiKcrska (S t o c k- 

hol 111). 

Döttrar: 
Aurora Wilhelmina Maria, f. issl *"/■.. U. 
1910 -"/in ni. tiaiistemaniKii i Stocklioliiis 
enskilda hank Anders .loliaii (j u ii 11 a i 
r.ricssiiii, f. iSSil 'V(i (S t o c k 11 o I m). 
/:'/;//;/(( .S' / i; // c Aniulia, i. l>i.s.-i 'V^. anställd 
\id iiotarialafdcIniiiKcii i Stocklhdiiis en- 
skilda bank (S i o c k li o I 111). 
i 2:a ,!j.iitct: 

(2) Anna Maria. i. 1852 ''/•., i. d. uiK-rasaiiKcrska. 

G. 1887 '"/ii 111. tiäiibteinannfn i iorsiikrin;^--- 
aktb. Skandia Nils Ciiistaf Viiuint licfgnian. 
f. 185.S •'"/', (S t o c k h o 1 ni). 

(3) Julia Charlotta, f. 185,^ "le.. 

(4) Per Maximilian (Max), i. 1854 ''/ni, o|>era- 
saiiRare, koniKistarc vid K. teatern (Stock- 
h o 1 111). (i. 1N8,^ -"/:, 111. S i i; 11 c Wcitlcnliayii. 

I. 1 stil I "V:^. 

Mani: 
O I o I, i. iSMi -''/:„ operasaiiuiire (Stock- 

ll o I 111). 

Af <y /• / (/, f. I88S ^';. 
/. a r s, I. l>^'Jn -^7. 
Anders, f. ls'-'2 "Vr. 

2) Carl Villielni Aui;nst, i. 1818, fil. d:r, en al de l^ 
i Svenska akademien, skald (" Talis (Kalis"), + 
1877. (i. IN45 111. Aurora Hrit.i Cliristina i'alni, 1. 
18 IS, t l'^ti.^. 

Mani: 
Maria Amalia liuphnisyne (Maj), i. 1846 "/i 

(S t o c k II o I 111). 

./;;//(/ (.1 n 1 1). f. 184,s '/.-. (S t o c k h o 1 111). 

Axel Kumer. i. 185li '-'V';, e. o. liofraltsnotarie. 

(S t o c k h o I III). Pi) Johan l.iidxii; CInistiaii, i. IS-M, pro\ insialläkari., 
t 1S^2. (i. ls7(i -'-'II 111. Jtibiiima M ii r ii a r i i u 
Sdiikcla, i. ISTl ''/'lo (Ii a p a r a ii i' a). (; / 1^ a Viola. i. Ks77 ''■/.-,. f(jlkski)lla 


ariiiiia ((1 ii e- 


b t a). 
) Lars Arvid. l. Is.^^, landtlinikarL-, t 
111. Maria \\ lilielimna AiiliMiiLtta 1""\ 
t IS'),^. 

Ijani : 


rwald, f. ls.'7. 


(1) /.(//-s Å r v i d. I. l.^.v; -■'/n 


S a 11 V r a ii- 


s 1 s c 1 1 ) . 

(2) C a r ! Tor^Kii, i. Isol -' i. ckmK 
tulniiiucii N\a tkinlaiidct i C 
l^^w III. /: 1 1 i n Vulunu l\dii>. 


iiiiidirckiur vid 
Il i c a .t; o. (i. I ti ut er; 
/;' / s (/ Viittina, i. I'>v4 -'", u. 

(.-i) Tekla Mana Inlianna, i. ls(i2 -''/.i. (i. l^Ml 
'"■I III. kaplLiUii \id \ a,ii- o. \ atlciilnu^iiads- 
karcii, l.Vi;.i;iiadbL'licl\ii i H a 1 s i ii j;- b u r t;, 
KW i). Mals Snirlnr^s. i. l,s.S7 '/sB- lk'h, 
f^;vii \ilki 1 naiiiiKla stad. 

(4) Knal Aanast. i. IMi-l '-"'ii.'. Xistas i .Nord- 

5) S (I I i t Aaii(i>iii Olivia. I. In27 "'/i (Stuck- 

Ini I ni). 
b) Paul iv\inh(dd, t. 1^S1. kaiislisL-kiLterarL-, t iVii.l 

(i. l.s()4 "'., III. Helena Pdnanlla Nviinn. 1. 

1,S44 "'/iL' (S t (. c k h (. I 111). 

liarii: 
(1) Carl Rciuluild Tiaaiuicl. i. 1mi5 "/.,, niarin- 
iiitLiidint af iDista v.radvii, ^Ld^retcrarL■ Im^ 
\arisclirfui Md iloitans siali..n i S t u . k- 
k .1 1 ill, k' k S;l MO ,■; kk (i. l,s,S'» ''ViL. IM. 
A I ni a Xalhalia Svais!,tai. t. lS(i'.i "''/i-j. 

iiani; 
Caii \ i 1 s. i. \s'jl '- ,.. 
(;' // _s t a i Willwlin. i. \>''-)2 -"'/;. 
/' (/ II la 1 1 (Il na. f. 1S'A^ -" ,.■. 
K a r I n Xathalia. i. I"ii2 '-"■.. 
iilol Riinludd I O I I II. I. I'.i(i7 -"/,-.. (2) Hilma Hcnriku Maniitretu. i. 1^6ö '/a. (.i. 
l^yl "/i III. kaptenen o. kompanichefen vid 
\'axli(ilnis KTenadierreKite, R S O, JoIkui Axel 
Kintllnra. i. 1N(>-' -"*!» (Oskar Fredriks- 
borK). 

(3) AKuar McnniiiK Teodor, t. 1>S(.^>, lioiraltsnotarie, 
t lumi (i. l.sMi. ''''10 111. G i r I r a d Marui 
licrdi. i. I>>ii" '■'•. (Stock hol 111). ()l(,l I' a II I A'^iiur, i. I>s99 '/s. 
.4 u II a Ililiiui Mana. i. IW] "h.^ 

(-11 /:/7;.s/ ('/('/ l<i( Iiard. f. 1S7_' -'/.-,. operasån- 
gare (S I o c k h o 1 111). 

(,S) \ils A\cl Kiiilnlr. i. 1S74 ".:., operasaiiv;are, 
kompositör (S t (i c k ho I 111). 
7) /'<;• 1'ioiHiUI (!' c ! I i'l. i. lS-1-' '•' ii, nuisikiiisiriiktor 

o. piaiiostainniarc IM a ku or, Nor.Ke). (i. 1S74 

-'ii 111. I! i r I II lilisiihcl l'isi(ii(ir. i. \>'^r> '''m. 

Döttrar: 
A '^ d a Bena liuulia. t. hs75 '",;. (iift. (New- 

V ork). % 

lUrta Ii I i s a b c t. i. Ks7^ "/t. 
2. Karl (ierliard, f. 17^M, Hijtiiaiit, ofvcriaknniistare, t 
ls()t>. (i l:o l^2,^ 111, llcJxi.K Ch,irh>tta ■JhaNenius. 
i. isiil. t IS-ll; i:n ls4i 111. IledMK Lovisa \'eliii. 
i. ISIII. t IN".^. 

I5arii, I l:a Kiltet: 
1) Carl (iiistaf. i. Is25. iiistitierad, en af de Ib i 
Sxeiiska akademien, t 1N74. (i. Ib.vt iii. t:va iMed- 
nk.i Constance llclleelav, f. Ib.^H, t |,S(,'V (\) fli I III a Kn-^ima lili^aint i Air^iicd-Sliaiid- 
Ihil:!. i. ls.=i.S '" ... iorlatiarimia, 'i. isss '"''y 
111. artisten tlialniar Åir^ncd. i. l.s.S.s -' ; (M o s- 
sel)er,i;). 

(2) Carl (iii-^tal Aiiiiiist. i. 1.^5'> -'',i, kirkoherde 
i Arboga stads- o. landsidrsainlinKars med Sa- 
terbo pastorat, kontraktsi)rost i .'Vriio.i;.! kon- 
trakt, ordt. I Arbo.i,M saiiiskoKis si\iclse o. 
skolans inspektor, skriftställare (Ar boj; a), 
(i. l^l^ll '■ •. III. Ullen Kristina Hillstiöin, i. 

I.SP.T '",'1. Carl Arne Olol. f. IS'^ ''''V. "icd. stud. vid 

LJi)psiila universitet. 

To ;• c Vilhelm Oliil. I. 1^''() /i'. . 

(i) Marie Lnni .c Charlottu. i. IM^^ /y '^^r-^- 

(-1) L y d i a t:va tiuphro.yuc. t l.sft-' /n. .. V^^ 
•i"/-, m. h.)kiiirUiKiiai-^'ii "•, iHiktryUxa eii //(//.'- 

(5) .A .ve/ Uno. i. IM.'' '/n. H"-- l-'"^- '"'"'^"^ rad 1 iH.iratlcn 
st i a II st a d). kaiic ... 15kkiii;<f (K 2) // f (/ v i !-i >''""■''. i- 1^-1- '■/ 
rinna) (S t o c k lin ! iii) /,,), artist (laiidskai)siiKila- Andra {{renen: .lollan Adoii. l 
r.lisahctli C. t l,s2^'. 
. t IM^ t 1S(,5. (J 
16, t IS.^7. I. d. U 
,,! 111). /: / I II Williclinma .\>,lrinii, 1 h-rcdrik Willidiii, I. ny.i liaradslKiid 
\KU 111. Aun.ra, kicdrika Waiistroin. I 
liani; 

1) Hilda lilisahcih. i. 1^.^7 -Vn. d. l^o'^ " 
bruksägaren .Inliaii (ioveil Indehetmi, I. 
iyt)0 (FiMssa liruk, K a t rinciiolin) 

2) S / i; /• / (/ Aurora, i 1^-)-' 
Katarina KdkskdLi (S t o c !■ 

3) Adidf V I ( t o r. f. l^■k5 'V 
ved. (J. Wr- "'■ 
f. 1^74 '/a. 

Barn: 
V, (7 or W ilhil III. i. lf<"b '_;7 
!'• ;• y i <■ rt F.lisahcth. f. IMW ■ ' 

(j ";o kVA5 '"/i. m- Hlisahcl Johanna Strand 
hirg, {. l."!71 -'/v. (Se nedan.) 

Barn: 
RoU Vilhelm Axel, f. l^^^ö,"/'- 
Mar '.ii t Elisabet, i. l>s^^7 ^- h. 
B en a I Osear Erednk. f. 1'-mi4 •/.-.. (iW SI i;AM>r.i-.Ki; G."i 

5) Kinil (j c o r i^. i. l-s5.i '"■"',-,, f. d. foiidiiukkiie, orJi. 
i styrelsen foi- akth, (K-m^ Strandberg, RWd 
(S t o c k h o I ni). (i. IS7.'^ -'-'/i in. J u ii v Murii: 
Kcmpff, i. IS.To '' 11). 

. Ikuii; 
(I) CJcoiii Villului (V il), i. 1<S/'.J ''/i.'.. e.\tra \ixg- 

niästare, a^.sisieiu i \'ar.i;isa re\ ir (Alfs b ^ ii). 

Q. 19U5 -"/ii III. .)/(//■/(/ (Maja) Cnirtiii^-.oii. i. 

ISM 'V.-.. 
(.') loliiin tlcdnk (John), i. bsM) ', i, direKtDr 

i aktb. (jecirg Straiidher.n (S l u c k li u 1 iii). 

(3) .1 a III e s Viktor, r. is.s3 '^/;t, med. lic, under- 
läkare \id siiikliuset S;t (j(>raii i Stuck- 
h o 1 III. (j. iwii'; '-'":, 111. Marta lo!iaii>.^i>ii. 
f. ISM '^ .,. 

O I o t, 1. ivlii '■ ,... 

(4) T II ni Gcor.:. i. l^^v '-'•,. koiiiurist iios ;,ktr. 
(jeor.i;- Strandberg (S t o c k li n 1 iii). 

Carl Ulrik, i. 1798, sergeant, landthriikare, t 18o,. 
(]. bs.H 111. Ciiristina Aiidersdotter. i. IM)2, t lj,S4. 

[jarn; 

1) Erika Karolina, i. 184ii ''/o. U. 16M ■"/V in. haffU- 
landeii Isak Alfred KicUiircn. i. l.s.^f) V:) (S t a I- 
1 a r h o 1 111 en). 

2) Lovisa Cliristiiiu iLonisv). i. 1^43 '"'/h (Östa. 
St a II a r h o I in e iil. 

3) Johan .A d o h . i. I.s44 ''' i:., k^rk^ilerde i Oher- 
u. Ytter .lama lorsaiiilin.uars pastorat ai Sträng- 
näs stift (.\sa. .Jama), (i. l^.sJ "" r ni. .Waria 
Mathilda Mier/eel, I. l.s.Sj, t l"tiw. 

hurii: 
}\ a r i a Christina Charlotta, f. ls.s> ",(^ 
Carl Johan O I o I, i. ]>>'>o '■' i-... Tredje grenen; 

Axel Jakdii, f. 1761, sl;,dsil^kal, t is.iii. (,. i; 
Maria l.ovisa Ikrgniaii. i. i7(.... t 18.'w. Axel, f. 1796, hattlahrik.ir, + lS,i4. (i. 1^.M in. Jd- 
liaiuia Dorutea Fredrika Seliuliz. f. ISim, t l8oo. .-o sii;.\Ni>i!i;it(; 

Hani: 

Hulda Aurora ^:lisalK■tll Dani^^tn.in. I. 1M3, t 

Barn: 
(I) 4 ve/ f I8fi^ ''Vt, liattfahrikör, iiiiieh. liL-rr- 
'ekipcriiiäsaflär i Malmö. Ajj. tillsammans 
med syskonen fasti.v;lietcr därst. (j. W)\ :. 
in. t: m m a Louise Charlotte Mcnke trän 1 isk- 
land, f. 1S7,? "/i-j. 

Dotter: 
Karin Hulda Mariu lili^alnlh. i. \'>^>i "/-• 
(:>) (i c o r '^ i l.^7ii "/.-.. ,iur. kand., e. o. hoiratts- 
" notarie, 'adxokat i M a 1 in u. 1 1. 1'>I>^,,';'/" "'■ 

S i a r i d Mariana llcn^hnni. i- l^-^- '■'■ 
(3)t:iisabct Johanna, t. Ks71 -'/;. d. l.^Vo 
'^'/,i ni kamreraren Johan O s c (/ ;• Straudbcra 
, hans 2:a gifte, f. 1849 ;Vu. (Se olvan ) 

(4) t: h h a AWcnina. f. 1N7.3 -'"/;i. (i. l^ni ; /,s m 
kladesfabrik<)ren Lars Axel Kru^c. \. }^^^ 
'";, ;\u Slr()msiialls kladesial.nk i >kane 
(St rom sha 1 1, H r o b v). 

(5) Gerda Maria. i. 1875 -'''/-i. d. I'*!" /'i i"- 

radmannen o. stadsfogden i Mota la, un 
kand. Leo (iu^lal Matiniz Åkerlund, t. 1^0,1 

2) Wilhelmina, i. l^.^l -"'•.• d. In.^h "/; m. lorsie 

landtmUlaren Carl (immar ( leorg (luslaisson, i. 

1^2,S. t l.s7'^ (A\al mo). , ,. , ,, 

7 \dolf Vilhelm, I. l^'l-^ hattiabrikor. T 1^^.^ d. l^.^l 

m. .hiliaima M.irm Luiidber.g, f. 1M2. t b^-^n. 

Mani: 

1) A u i^ u s / (/ Charlotta, t. 18,39 'A. (V a .x i o). 

2) .4 r/ o / /. f. 184,3 »/.•-. f. d. bankk;.iinrcrare \ s t a d . 
(i 1875 '"/a m. Ida Emilie Fredrika kisclier, t. Ha (1) U 1 1. f. 1^7() "/i. fondmakh 


re i M a 1 iii 


0. (i. j 


19(15 -^/a m. Ellen Augusta 


Sclioug, i. 


1S7S, 


t 19t)6. 


Son: 


P e r - O 1 1. t. 19116^ '"/t. 


(2) .\! (/ ;■ / a, i. 1879 -'/», ! 


aiidarbelsla 


aiiniia 


(Y stad). (,?) Elin, i. iSbl) -"III, Kyiiiiiastikdiicktöi, kvhhki- 
stiklarariiina vid Ystads folkskolor o. Ystad^ 
högre liirovcrk för flickor (Ystad). 
(4) /://sr II. is il), i. i^sO ''Vi (Ystad). 
3) Carl (iiisUif. i. IS-iii Vt. postniastarL- i f: u k' c I- 
h o i ill. (i. 1S7/ ■'' 11 III. <: (I II ^ I it II c c Sl;i)ii 
slriini. f. l.s.s.-i -'"'.I. 

h.Mii: // 


// . 
/ \ 
h: 


/ a 1 
i c il 
iidla 


. i 
'cll 


INSIl -'/. 

I>s,s2 ''/i 

i, SS 7 '-'■', 1 

dclai;arel 


i f 


st. 
tis 

(i. 
ni 


s i N 

t (M . 

I"ii7 

.111 Hn 


)rd 

17 

iJc 


.lllll. 

1 o) 

III 

ll.l 


rik 
Ol 
/; 


/■ o r 


U 


iL-!(ii DIol 


((/(, 


I. 


ls77 - 
(M 


.1 1 Strindberg 

(Stockliolmsgrenen). 

.\ld.-iti' liäiidr '-hiiiirailrni lIiMirik var l)on(ii.> i (Ji-u i .MulUM 
snikfU i Anf.'.riii;iiil;iii(l bcliigna byu Striuiii.*, efter liVllkeii 
hliikliiaiiiiiet aiitn^;^ af li.ins sun kuniniinistern Heiirik Stviiiii- 
iMTg, f. 1710. t 17i;7. sniu i ^ilt 174:1 ing.iiifiiia gifte med Maria 
Klisal.eth .\lcerlrll. f. 17-.'.. Iilaud flera l.arii. hade Ivä siiner. Z.icli.inas, f. 17.=S,s, kr\ ddkr.iiiiliaiidl.irc o. stadsmajor i 
Stocklioliii. t 1S2'^. (i. 170.^ 111. Anii.i Joliaiiiia Nuii- 
liLT. f. 1771, t IS,.'). 

I lollan 1 udvi.^'. I. 17''-!, 'grosshandlare, t lS,=i-). (i. LS.i.i 
111. .Maria ThercM.i WicKIilmk, I. 1M4. t 1^7.5. 
liani: 

1) loluimni Tlii'ri'>.iii 1 T ii c r c s c ). i. Is.ih -'Vi. 
(S t o c k h o I ni). 

2) M il r i il IJisalnili. 1. l^-id '"i.', pi.iiiovirliios. (i. 
1S71 '■■;■■ ni. konscrtsaii.uarui iM-aiic J-llmoro, f. 

i IS,?«. t (N f u - V o r k). 

,?) Anna Clinsluiii. I. I.s^l '''/ju. (i. I^7(i '' ,, 111. vice 

I li.ir.idshoidiiiucii Oloi Mircd 15ccl.iii.in, I. ISlO. 

' t l^''.^ (S i (. . k h .. I III). 4 sri;iMii;i:i;i; 

•)) Idhaii ()sc;ir, i, \>ÅA. urMs^liaiKlhirf, t l'>05. il 
l:(i \SM 111. R(.s;,liL- l.undKrLii, i. Ks-4-4, t Ib^-J; 
2:(> l,s99 -"' n 111. Anna Aniiiista Ulrika SkjöltU- 
brand, f. In7ii-''i. Oiuk. IvdU ^',1 m. aktiuiricii, 
iil. d:r Harald Dahl-^lroiu, f. i»7ii -'Vi (H a 1- 
s i 11 .:; f u r s). 

SdiKT. i l;a k'iftct: 

(1) Hr il;, i. I.s71 ''/:,, arkitekt. Är. del i llu,-^ i 
SKicklu.lni (H r(M, k 1 v ii, N o r d a ni e r i k a). 
(i. iy()7 -■'',; III. T I II i Maria Anna Sniia 
Skjöldchrand. i. ISM ■■'(;, sjukgymnast. 

Siuier: 
R o 1) c r i, I. lyikS "/lo. 
/^ o //, t. 1'JIO -'■'/:,. 

(2) S v e n, i. Ib74 'Vu, grosshandlare o. labrikur 
(Ii ä 1 s i II K f o r s). G. \bW '■•!,; m. Maria 
Charlotta Skjöldihrand. f. 1S7-J '^'(i. 

Harn: 
(; f /■ / /■ // (/, I. iviiii '"/s, 
A k i. i. iMlil -'^ n. 
M a i, i. l^Jlo '■ !•. ^ 

(3) Tore. I. Ks,s.' '";•.■, skulptör. Äg. del i hus 
i S t o c k h o 1 111. (i. 1910 --/i-' ni. Val/rid 
(Valle) MorlinK. i. KS82 "'/«. 

r>) L o v i s a O^cara. i. 1S5U ''U. U. lb7-4 -'/y ni. 
laiidthrukareii t:rnsi Utto Waldemar Peterssoii- 
Iretdw. f. iN.Si. T is^7 (S o 1 v e s 1) o r g). 

6) Armdd Cjotlliard, i. 1S.S2 \'n, grosshandlare i 
S t u e k h o I 111. (i. IS.si 'V':, 111. M a r t Ii a vn 
Rtis. 1. !,s(,2 ■-'■■•,:,. 

Arnold, f. KS^.S ''''.-„ löjtnant i K. l-luttan, inariii- 

nialare (Par i s). 
U inrik. t. l^^(l -" -. fil. lic, \ik. lektor \ id Norra 

latinlaroverket i S t o c k li o 1 in. 
Richard, i. I^^^ -"-' :i. iii.^eiiior, elev vid Tekni-ka 

lu.gskolan (S t o c k h o 1 iii). 

7) .4 K II r s Hcliiia. t. ls55 '-"- (S t o c k Ii o 1 m). 
Carl Oscar. f. IMI. anuhalskoiiiiiiissioiiiir. t IS.s.-i (i. 
l:o 1.^4.-! 111. t:leoii..ra Ulrika Nurliiiu, i. 1>-'.?. t 1M,J: 
-':o isn? 1)1. knidie Cliarloiu. l'etersM,ii, I. Is-ll. T lliKK C.-,: I5ani, i 1 :;i Kiitcl: 
1) Carl Axel i. 1S45 ''/«. liiiiistciiiau i liiior.sak- 
rinu^akth. NdidsliLTiiaii, t. d. orkcstci .iiiioraru \ id 
K. dianiatiska teatern (Ra sund a). (j. .':o 
l')()5 ""/:! III. Hhsi M (I r ii a r i' I 11 c /'i^ss iraii Nui- 
uc, i. ks7(i -■"':,. liciiiit A X c I tjiiamicl. f. l'M(l "/j. 
'.) O-.iar. I. 1S4/ "/i., i. d. aiisbatskoinini^siuiiar i 
S t .) c k h n I 111. (i. I,s7ö "ViL. 111. //('(/r/.s,' AI « r ; a 
(in^lulvu llidbom. f. I>'52 '-'"/j. 

Ham: 

(!) /;' \' (/ lilioiKira. i. ls77 '■'/ii. (i. I'>il5 '"'1 111. 
Iiaiidlaiiden II a r 11 I d risclur. \. IS7J '-/'. (1. i- 
diii.ico). 

(2) du si af llnk. f, ISSIl -■'/i,,. Vistas i Nord- 
Aiiieiik.i. 

(,n Carl (>s,dr Ircdrtk. 1. l.^.s.^ '/,., aiiiihatskoiii- 
inissMiiiar, delägare 1 firman McdhorK 6: Striiid- 
Ikik (,Iaii\a). (i. iMdM '-'"/n ni. Greta 
lihha Anna Helena Skjuldchraud, i. 18sf. '^/'i. 

Dl 11 ter: i* 

,11 (/ /■ ; (/ /;//(, I. l'Mi) '^^.. 
^) Jdlian A II ii a ^ C 1. Ks-49 --/i, skriftställare 
(S t (I c k h o I 111). (i. 1:0 lts77 (111. 5^iKrid Sofia 
Matilda t:lisal)et \ 011 l:sseii): -':ti l^M,? (m. Frida 
lllil iraii Wieiil; .i:.. I"i)l (m. skådespelerskan 
Harriet H.isse). 

Harn, 1 i:a ,i;iitet: 
Karin. i. 1880 -'''/'j. O. 1911 "/» iti. lektorn vid 

11 ;il s i 11 K f o r s universitet, fil. d;r U' /(/(//- 

/// ( ;■ Sinirnolt. 
Greta, i. lbS2 "/(,. (1. I9(i7 -'/,, ni. praktiserande 

läkaren 1 S t o e k Ii o I 111, iiied. lic. // <■ n r v 

Wilani van l'hiln. 1. 1N77 '\Ai. 
lians. t. issi '-,, tiansleinan i lorsakriir^saktli. 

Kalex.i, til. suid. ud universitetet i II a 1 sin <- 

fors. (j. l'M(i '7ii 111. O I i; a l.cvdincn. 

I -':a j;lftet: 
K c r s t I n. I. IS'M (O s t e r r i k e). 

I .i:e .i;iflel; 
A n u i ■ M a r i t f. l'Mi_' - ' :t. o.. 6 4) loliaii Olol. I. I.Nn.^ -"/(.. tradkMid^dircktor. (j M 
(L c u i s t a h r u k), »i. Iss.^ -' ij iii. // v d v i S 
Maria /mvi;;,'/-.//, i". Ks53 ' m. Ii c cl VI a tilcoiuira. f. 1SS6 "/ii.'._ 1 

5) Anna Mana. i. Ks55 '"/.-.. (i. \si5 "!u< iii. iil. d:r 

liuKd Wchiiii \nn I>liili), I, IS4-I. t l'J(i() (Stock- ! 

h o I 111). ! 

()) LdWisa tlconnra iSoru). i. IsS.s -^''i,. (i, iNyn 

-''/ill ill. iiiiiciiioieii (jiistat Knal i (} ii s I i ni Hart- 

zcll. I. 1.^.^.^ (N n r r k n p i ii ■<). 
I 2 : a :.,' i f U- 1 : 
1) t: ni il Zailiaria>, i. lM)-4 " ', .. ^inkapuii. aiiiiiar- 

ty.l;^,bL•ialllaI\al■L■. anställd \ id rcdcriakth. Norden 

(S t o c k 11 1) I 111), (i. Ksuö '-I 111. Illa Muliiniyi^i, 

f. 1.S71 -'"/ij. 

Harii: 

<■; ;■ f / r/, I. l.syö -^/■.•. 

,\I « /■ ! a Cliarlolta. f. 1S'>7 -"/^i. 

Marianne lilcunora Solia. i. U^iM ''a. 

/,(//> Z a ( /( (/ /■ / (/ >. i. l''l•^ '■' 11. Strokirk. 

■1\>.K ^hikl. >-in aiuii-li;;vi, li.ir -;,i,ii.,;i ni-imii,,.' -..,,, ,1, 
;i(lUua orU IrilHirliu.i lill.rna Stioklii Ii ..,1, v.ni Si niki re-Li. 
Al.lslc kiinil.. shimlaami lians Sir..knl-, >..„i Irld.- i sim, 1 .il 

1500- ucli iM.iiaii ar li;iill tal.t . \,ir v,i;;iii;i-l a i ,■ l l.iil U 

Sonen Kwil ll,in>s,.n Sli-..kii-k. 1. \r.us inll.M la.l.- lill .Sv ris:. 
och l.lrf shilUt;vn lM,it,'niiiMarr i Fil ip-l a.l. I IC.s,. Jlaii- s..ii 
suns sonson brnksäKai-cu lOlias Slrokirk. 1. 1717. i 1^11, bl.-l 
i sin 1774 inK;in>;na Kill,- hhiI Anna rinisiina Caiailz, 1. li-"-.'. 
t 17!.»::. fadrr lill ncilansLuai,!,. .I.,,|,.-. Sliikl.n-, vainn .ir .-i 
röd kyrka i bhllt liill nual ir,' uvlPn. ~ä.l,-.i\ j,,, liialiu,-i. ,)ci)|)e, f. 17.sy, liruksaiiarc, t l.s.Si). (i 
MaKdalcna l^rciiis. f. IT.sS, t l,s71. 1. r.lia^, Carl, f. isi 1, rytliniisiarc. l)riiksa'<are, T 
(i. 1,S-14 m. Ulrika Cliarlntta t:iiicrcnti.i Han 
liiLliii, I. lS-',5, i- l"iil. ( 1 ) /;■ r 


i k. i. 


1N7 


1 '7.-., c- 


St< 


ckhuli 


1 (H 


r(M,kl 


(i. 


1^X17 


-'■'/,; 


III. Ti 


Ski 


i^hlchr 


///(/, 


i. ISM 
Suncr ; 


H< 


b c r 1 


, I. 


lvi)8 "/i 4) Jdluiii Oscar, i. l>4,->. kM-(is^liamlhire, t IW5. G. 
l:(i 1M||> 111. Rosalie Lundgren, f. 1S-4-J, t lb>>M; 
2:ii 1>.W -'/n 111. .4 /; « (/ Aiiiiusta Ulrika Skjulilc- 
hraiiil. i. lf<7(i-"''i. Ouir. 1MI)<; 7,i ni. aktuaricii, 
III. d:r Harald iJahhlroiii, f. 167ii -V, (Ii a 1- 
s i II .u f (, 1- s). 

SoiKT, 1 l;a xillct: 

irkitekt. Är. del i hus i 

y II, N o rd a in c rik a). 
' / /■ Maria Anna Sniia 

'"'■'/Ii. sjukRvniiiast. Ro Ii. f. 1910 -•'/:.. 
(2) S v c n, \. 1874 ''In, srusshandlare o. fabrikur 
(H ii 1 s i ri K f o r b). G. 1899 '"'/u m. Marta 
Cliarlotta Skjöldibraml. i. 1874 '**/(). 

Barn: 
(/ t' /■ / ;■ u il, I. 19(1(1 "Vs. 
.4 A- (, f. 1901 -■■',,. 

M al. i. 1910 '''■•. ^ 

(A) T Ulf. I. 1882 '"/:■. bkulptör. ÄK. del i hus 
i S t o c k h o I III. (i. 1910 "lyi m. Valirid 
(V al II) Marliiiii. I. 1882 ■'/«. 

5) L o v 1 s a O^iara. i. 18.50 -'ii. G. 1874 -'/.. ni. 
laiidthriikareii luiisi Uttu Waldemar Petersson- 
Tretuw, f. 18,52. + i,s,s7 (S o I \' e s h o r g). 

6) Arnold Ootiliurd, i. 18,52 ''/n, Rrtisshandlare i 
S t (I c k h o 1 III. (i. 1882"/.. iii. Martha von 
Kl IS. I. 1802 -7„. 

Arnold, f. I88,i ''"',-„ löjtnant i K. flottan, iiiariii- 

tiial.ire (Paris). 
Henrik, i. 188() '",-. fil. lic, \ik. lektor vid Norra 

latinhiroverket i S t o c k h o I iii. 
Rii hurd. i. 1888 -7:>. in.Reiijor, elev vid iekiu-ka 
hoRskolan (Sto ek In. 1 iii). 
/) .4 ii n t' s Hchna. f. 1855 -'- (S t o c k Ii (j 1 in). 
Carl Oscar. I. 1811, aiiRhatskiniiiiiissionar. t 18N.-! (i 
l:o 184,-! 111. t:le..ii..ra Ulrika Nnrliiiv. I. 1.^2.^. t I802; 
2:o IM,? lii. l-niciie LliarNni.i lVterss(,n, 1. I,s41, t 
1S87. d", H;nii, 1 l:.i KiUct: 

I) Carl A\cl f. I.S45 '"/V,, tiaiistLiii.iii i liiior.^.ik- 

riii«s;ikth. NunMieriuin. f. d. orkester. iiiioraru vid 

K. diMiiuiliska lealerii (Ra sunda). (j. 2:i) 

1"II5 '"/:. in. /;7;.s< M a r '^ a n I h c ross iian Nur- liviiiil A \ v I liiiiamicl. i. l'>l(i ''/.•. 
2) Oscar. i. 1^47 "/>;. I. d. ani;l)atsk()innnssii)iiar i 
S i u e k h o I ni. (i. I.S7{) "'/ij m. tlvdvii; M a r i a 
(iuslalva llidbom, I. 1.N.S2 -"/:■. 

Harn: 

(1) /;' \' (/ l-lcHKira. t. Is77 '''/m. (i. I'^n5 "'"i m. 
handlanden Harald l-isiinr, i. I^73 '-/'. (Li- 
d i n K o). 

(-') (iiisial Erik. f. ISMI -■'/!». Vistas i Nord- 
Anieiika. 

(.n ('(//■/ Osi-ar irvdrik. \. l^^,■i ■'/,„ an;-;l)alskoni- 
niissiiiiiar, dela.i;are i finnaii Hedliorj; 6; Strind- 
heiK' (I a I- I \ a). (i. 1M(I9 -"/n m. (i /• c I a 
l-liha Anna Helena Skjöldchrand, f. I.sm. '^4. 

Kutter: * 

.11 (/ ;■ / a II II (, r. jwio '■'^/.,. 
?>) Johan Aii'4 11^1. I. 1N4V --/i, skriftställare 
(S t (1 e k h o I in). (i. I :i) its77 (in. 5^i,y;rid Sofia 
Matilda l:lisahet \<)ii i:ssen); 2:n ISU,? (m. Frida 
lllil iran Wien); .5:n l"iii (,,1, skådespelerskan 
tiari-let Mosse). 

Mani, I i:a 'sMltet: 
Killin, I. KS80 -'Vl'. q. 1'J11 ^% ni. lektorn vid 

H a 1 s i 11 K f o r s universitet, til. d;r \l' /((</(- 

//; ; r Siiiiriiofl. 
Ur itu, I. 18.S2 ■'/I,, (i. 19117 -'-'/i. 111. [iraktiserande 

läkaren i S t o c k li o 1 in, nied. lie. Henry 

Wclain von 1'liiln. i. I.s77 'VA,. 
H a n ^, I. INM '/•,, tiailsteiiiail i loi saknii',;saktli. 

Kalev.i, III. stud. \ld universitetet i fl a I s i n v;- 

fors. (j. l';|ii '-/(i 111. O / I,' « Livtiimii. Kvrsii n, I. 1S'M (Österrik e). 
A n II i - M a r I i \. PJiiJ -■■'/:i. 4) Joluiii O I 01. f. 1S5.^ -"m,. tradKarJ^dircktor. O.W 
(Leufbta bruk), (i. iss.^ -' ,,. iii. Hedvig 
Muriit Bcn:'^i\ii, i. 1^.^3 '-.. 

Iiettcr: 
H c cl v i i! lilcottdra. i. h-^M) "/il'. 

5) Anna Mana. i. 1n55 "",-,. (i. IS75 ''/m iii. fil. d:r 
HllKO Wchilll \nil Pllill), I. is-l-l, t I^IK) (Stock- 
Il o I 111). 

6) Lowisa Eleonora l\oru). i. l.s.^s ""/n. (i. IbMH 
-'^/iii 111. iii.i,'ciii<ircii CiiistuI Knut i(}iisleiii Hart- 
zell. i. \>5.^ (N n r r k o p i ii ■-;). 7) t: III i I Zaelianu^. i. 180-1 ", :.. Mnkaptcii. aiiyiar- 
ty,iiibeialliaf\arc. anställd \ id icderiakth. Norden 
(S t o c k h o 1 III), (i. l.si^ö ■'> 111. Ida MatiiuiMil. 
t. 1^71 -'"i.'. 

Haiii: 
(i r e l a. I. 1^'vb -'^•J. 
M a r t a (.liaiiolta. i. I^'>/ ""-i. 
Marianne lileonora Solia. \. U>ii4 '' i. 
/.(//■> Z (/ ( // (/ '■ / (/ >. f. 1'"'^ '■' N. Strokirk. hlsti- kiiliilc t.huHl:Ml.TH lians SlrnUiil,. ■,..,„ l.-\\l>- i slul.l ,il 
300- iicli l>r.rj:in af llliili tal.l . \ar v,i-niii-.I a i .• i lail^Mk. 

:'li lilcf sIuUi;;cii I.hjrfjinästarc i l'ili|.-i ,mI. ; lilM. Ilaii- >mii 
,iis >..iis,.u lanli.-aKarcu Klias Slrukiik. 1. ITIT. i 1^11. Mn 
sill ITTi iiiuai,t;n.a ^ill.' in.,| Anna < l.nsl ma CaiHilz, 1. I?.-..". i 

17'a:;. la. 1.1- ull iu-,lai,slacii.lr .hi-i"'. Sliikflis vajMii ar n, | .■ppc, t. 17sy, liriiksii.iiaic, t l^oo. (i. 1M2 iii. IledN 
MaKdaluna i^roiiis. f. 17ns, t lN7i. 

Suiicr; 
h:iias Carl, i. IM t, |-\ liiiiastarc, hriiksa'<arc, t 1> 
(i. KS4-4 III. Ulrika CliarloU,, t-jiicrciitia HainiiL 
liicliii, I. I>s-M. t l'/li|. Uaiii; . . 

1) Carl lilias. i. 1M(. ",',0, kai.tui 1 anncii 1 a 
löjtnant vid Andra lil;<ardct, I d, tral.kiuM.ckt i 
vid statens i;irnvat;ar, kontrollör vid sockL-rtiH- 
jimnKcn' , <r o ^ „ o r .. R W O RAnhAlbr 
Bi O 2 kl., Skvtt.-M. (j. 1^77 ni. Mcdvrs^ t-milia 
Nanetta Rclifdd, f. 1S56, t U'"^. 

liarn; 
Carl Göran Willwtm. i. IS7^> ''/», nicdarlK-tare 

i Stockhulnib Dak^blad (S t o c k li o 1 nO. 
O Si ar Evert Ruiuird. f. 1885 "Va. öfvennspektor 

i lifiörsäkrinKsakth. Valand ((i ö t c bo r g). 
H e (I v i fi luiiiclhiir'^ Mariiarcta. i. IS^^S '/r: (B e r- 

2) Hilda Clrua. l. 1M7 m.. (k IM''' ,'1 '";, "." " 
nanlcii tirland von Hofstcn. i. l^l(,, t IS/S (Lid- 
köping). 

3) U ■////< ///( Ti odur. 1. l^.^ll .-■. i- ^- «"^ :''i^;''^: 
f. d, lifforsakrinv;sinsi.cktor (Ma I ni o). (r 1^'/ 
'/t ni. I dal i c Cecilia Sclnisshr. 1. is.^M -■■ 

Carl Am^usl. f.' "lS7<^ '^/r, elektrisk in;<eiiior 
(C a r a n d a i k u e, B 11 i i.. N o r d a 111 e r 1 k a). 
(1. lUOcS •"/:i 111. A/ (/ /■ .v ./(^/;r.s iraii Nindainenka, 
t. 187". 

Barn: 
\\r illia ,11 lidwurd. 1. l'>Ui -''/i. 
/,/(///(' /. un i s c. I. l'Ml Vr. 

4) U / \' //.•(-, i. is.^-' "/.-. (11 i ;i 1 111 'I •■ ^ " •' ^' ^*- 
Mel lösa). 

5) Louise, f. IS.Vl --'/.-,. (i. 18^,s ■ '.. m. t. d. pro- 
vinsiall.ikaren. R N O. R WO. med. lic. MuKniis 
A\il Klint Wistrand. 1 lians 2:a ^jifte, (. lb!8 •'/« 
(K a r 1 sk oi;a). 

I 6) Cl ör an IvVDC i. 185(, ''i», f. d. disponent 

(S t o e k 11 o 1 111). (1. 1887 ■'!:, III. /. o n i s c Åiincs 
Rchlild. i. 18.="; '-/lo. 

1 //(//;,s Carl Wilhelm, \. 18S.s 17,., oiiicersvolonlar 

I vid Norrlands artillerire,v;: te, elev vid kriKS- 

I skolan (Karlher.O. 

I Herbert Ciöran Ca>iinir. 1. 18'^'^ /!■. 

Göran Waldemar Kielmrd. 1. I'hM -"/i. SlKdKIKK 

•) C har I i> t I i. I. 1^^^ " :.. <i. 1^^7 '"/„ m. byiA- 

dirc-kturcii Mil Maruiv laiiu a.uar. R N O, K' W O. 

.4 /■ \- ; (/ LvoiHUil r'iri,'/i/, i. 1.^.^4 "r ■, (S t o u k- 

h o I 111). 
s) O ^ c ill- iridnk. i. Imhi "' l'. l.aincii vid l.iirci;;iLi^ 

'^iciiadiLTcr, RSO, R \in li.il O 3 kl. (C) r c li r u). 

(j. lv(i2 -'";.; 111. Hilma AuKUsia UiUina. i. iXiS Duniai-: 
\'' / v i c a I Ink-a Auuiisia. i. l"i).? '■'/■.■. 
/;' / c (I II It r c Juha Indruiiu. i. \'M-\ ''V:i. 
g) I ull a. f. i^(^^ ' :,. ii. I^Mi ''"'v ni. liniksaKavcii 
Conrad A\ii:<iist Jakiib TuMiiedLMi, i. I>.i5, t l-MO. 

iVc"l .i;- ([-■' in \ \). 
Kmii \ictor, i. IMn. kaini-Lrarc t ls7'^ (i. K->43 iii. 
Iiiliu von .^xdsuii, I. 1^211, i \W). 

Harn; 

1) Carolina MalliiUla. i. 1n4S '"/i... (i. I.^S4 "' ^ ni. 
majoren Joliaii Maiiritz A\el .Aiiuu^t \ oii .AxlIvoii. 
1 lians .>:a .skifte, i. l.V^S. + 1^'J7. .Arr. o. hvli. A d ) 
i Sodvriiiaiiland (S i. a r r c Ii o I ni). 

2) Knal V i c I o r. i. Is.Sd '",-., .iiros^liaiidlarc i 
Stockholm under lirnia Rosendahl ö; Co., 
ordi. 1 stxrvlseii \nr Hialmarc kanal- o. slussverk. 

.S) A II il a '^ r II Tiinniia. i. 1>^.tI ';.".. !. d. bokhållare i 
r)rebro enskilda hank (Lilla Äras (lull- 
spaiii;). 

4) (.arl (111 st al. i. is.^.i ' », lorestandare lor ke- 
miska stationen i ti a r n osa n d. ledamot ai sty- 
relsen fiir lekiiiska skolan darst.. Iv' W O. (j. 
l,s';7 '-/i, 111. Malhihla t: 1 1 s a h c ! Ii llanilnrii. i. Cini Giistai Ii \ i r t, i. 1S9^ -'/'i. 
Carl Giislal S v a n t c. i. 10(14 '"/t. 
5) (icon: Evert, f. 1^61 ''/^i, arkitekt, delä.vMrt 
lirmaii Rosendahl .\ C:u (Stockholm). (, 
l^'>v '-/i. III. Inez Maria Ccilcrhnmli, l". 1S74 "> 15.,r:i: 
t dit II V.hba Mana. i. l'^i)li "/-.. 
C (I r I iridrik. t. Imik -'" n. 3. Wilhelm Tlicodor, 1. ls2o, Iwiiislirad, t KS95. (i. 1>,VI 

■'■/a ni. Ro^a CItarlKihi Wallcu^tccn. f. l^.il ''/,; 

(S t ockli (1 1 III). 

Iiottrar: 

Anna MaAdulcnu. i. 1>35 -"'/;. (i. iN.s.'! -'■'ii iii. i. d. 
revisorn i KLiicialimsisix rclsfii, i. d. kassören i 
civilstatens pensnniMnrattnin.L;, R W O, (W r o 
Al«M/-/7r KiiKcIhci-K. t. IS-l.i "'/i (S i o e k h n 1 ni). 

II i I il a Aiiiitista. i. Is57 -"/,. (i. Is7'^ "/.-, iii. asses- 
sorn i Svea hoirait, iiiiierre Carl Jacuh Siael \on 
Holstein, f. ks^3, t iswo (S t o c k li o 1 m). 

Rush Chnsiina. i. IMid '"n. (i. 11S89 '/u ni. ma- 
joren Nils Wilhelm kananiiel Norsinim, t. INnil, t 
\W1 (S t o e k h (. 1 III). 

Wivika Ebba CharUntu. i. lM).i '"ij. (i. 1i'ihi '' .-, 
m. Drotdkollssekreierareii, IM\i), C I a v ^ Ailain 
Schalen, i. ls54 (S t o e k li n I m). 

Al a r i a MaduUlu, i. \sur> "'/;; (Stock h o I iii). Strömberg 

(Närikes-Söderinanlaiidssläkten). 

Iiiii.-t:iiiiiii:ii rr:ili FinlaiMl. M.illii:is SI 
77:i. hv:!!-^ l;ii- i ull y 1 1 :Hlr li:iii 'l':i w ;isl I .-ii 
r ti:iili;:0(lsiniisli;i-,' vid 1! i-ilMrt;:i i Nli .Inhan l:rik, l. 1775. tol. o, iiL d:\. lektor i Straiicnas, 
professor, t I.S4.5. (j. IMil in. Clinsiiiia lohaiina liru- 
Imu, I. 17Sli. t 1^.5,5. 

1. Johan k:niil, i. 1M3. iil. d:r, rektor, t ks75. (i. 18-4'; 
111. Mathikla ko\ isa Hronell, i. 1,S27, t 18S(). 

15.011 : 
\) E III il i c Johanna I.uvi^a. i. 1^51 '"/s. (i. IS7-J 

'-'Al in. k\rkolierden (iustaf (Jskar l.aKerstrcnn, i. 

1844, t 1'>(I8 (S t o c k h o 1 111). 
2) E ni in H Aiiiiiisla Maria, i. 1855 -"/.i, (i. kSi^.^ '"/s 

111. rektorn, Ml. d:r K.irl Henrik .l.icobsson. f. 

ks-ld, t l''il') (S t o c k h o I III). r.i> s'ruö-\iiii;Kci 

.^) O I t o iWaiuitz. f. 1«56 -'/'s. disponent lör aktb. 
r)stL-ii).\' hnik, iariivaKsfulliiiakti«-, ordf. i Uppsala 
lans laiidstiii.i;. Icdainot af riksdagens första kam- 
mare, lcd;im(it af styrelserna för Ultuna landt- 
hniksinstitut o. Uppsala— Margreteliill jänivägs- 
akth., R N O, R W O (Ö s t e r b y b r ii k, D a n n e- 
mora). (1. U.)()3 ^7u ni. E II c n Cli<ir!utlti Liind- 
Ihi-ii. I. 1871 "Vi». 

Harn: 
Elsa Mariiurclu, i. 1903 -■'/ti. 
S v c n Johan Mauriiz. f. l'J(i5 "*/;. 

4) llcdvi'^ I: r i ( a AUithihla, i. 1S57 -'/n', lärarinna 
o. hihliotekarie (S tu c k Ii o I m). 

5) Elina Christina, i. is.Sw '^ j, luismuder \kI Ruda 
korsets sjukskiiterskelieiii (S t o c k li o 1 m). 

6) Eiiphrusync Amalia (Sissil, f. 1800 --/m. d. lyiiy 
'"/l' m. grosshandlaren ,/ o h a n .lucoh 1'clirsson. 
f. 1867 -■■"/i (S t o c k h o 1 m). 

7) Axel Thcodor. f. 18hl -/,,, öfvei in^saMiior \ id 1 roU- 
liiitte kanal- n. xattenxerk (A k e r, k r o 1 I li a t- 
tan). (i. Iwoi -■•,, 111. E s t II c r Lilia S,itia Utl- 
(/<7///i7-y. I. Is7,s ';,;. 

Harn; 
/:/■;/.■ ./(///(/// Thcodor. f. \w.^ -'/i. 
/:' v il Hanna Maria. f. l''U8 -^/i. 
S) N i a I ni a r Mattliias. 1. 1863 "/n, kyrkoherde i 
1-asleriia torsamliiiKs pastorat at Ärke-,tiitet 
(k" a s I e r 11 .1, K> a n a s). (j. I, s'>7 -"/•.■ m. Anna 
Maria <hislal\'^oii. i. ls7l '^/.,. 

Marn: 
/)' c n ii I Johan Oloi, f. 1,s'm> -^/o. 
Al (/ /■ / a n n c. I. 1908 '■'Vio. 
9) A II n a Emerentia, f. 1865 "'/(i, anställd i Svenska 

lifförsäkringsanslalten Oden (S t u c k Ii o 1 ni). 
10) I n !4 e b o r il Elisabeth, i. 1867 '■'V-', föreståndarinna 
för aktb. \ art I. ands blankettexpeditioii (Stock- 
ho 1 111). 
.Adam Tlieudor, f. ls20. teol. o. fil. d:r, biskop, i 
1889. (i. I,s57 '''/« 111. A n 'j. II s t a Annerstedt. i. 1830 
''■'/■> (S t r ii 11 g 11 ä s). 

Harii: 
\) J o h a n n a Aniiustu Charlol/a. i. ls5.^ -'-,;i, lärar- 
inna \ul St r .1 n .< II ,1 s dcniciiiarlaroverk for 
llieknr. SlAllI. 601 

2) L (I il i s c, i. 1^1,(1 -'/11. (i. 18S2 ■'"/i ni. bnikspatro- 
iiLii Fredrik W illiclm rcrMiicden, 1. 1.^54, t \WA 

(S t u c k h U 1 IM). 

3) I II g c h o r K, 1. 1^().^ -'/n. (i. |,s'Ji Vu m. kuiii- 
niLiiiJoilwiiULiicn al _';a .ui.ulcii \ id K. I''l<iilaii, 
clicicn inr ckii).i.ucdupaiteiiiciitct \id fkittaiii bta- 
tioii i K a I 1 s k r o 11 a, R S U. K D D O 2 gr., 
K'KS:tSt() 2 kL, Olil-iHl., RDDO, K N S:t 
(JO. (iWili.u. iiilicrrc Axel Adolf Ni-riiulin. 
i. IM) I '■'/... 

4) C h a r I o i t e, i. lfs()7 -•\'7. U. Ks88 -'V» in. lektorn 
I lii^loria o. Ktn.urafi samt iiuidLTSiiialct vid 
Mraii;.;iiah Iidktc laru\crk. 1^ N (J. I, Sk S, I i. a k 
.\ikoliitis l'('lir, I. I.s,5ii -"'/il'. lieh. ckcii ,i;ard i 
S t r a 11 K 11 a s. 

5) 1: (I v u r (I Juhaniics, \. 1872 ",';i. Ag. Sandviks 
.Ulasknik I Smaland (Sand \ i k, H u i iii an- 
torp), (j. i"i).i ''','', 111. Gerda Svi'ii><^iiii. i. 

ILirn: 
Erik lulvardssdii, i. I'ni4 -'"/i'. 

. /:'/ ; s (/ /^ t'/ /;, i. l''(ii) '"/,;. 

D) Ida i.lisabcth. f. 1874 ^V«. U. 1893 "/u in. 
arkitrkuii i OlvcnnteiidLiitsiimhLiet, siottstirkitck- 
tvii, O II S (ihml. O ll:s Jmt. K N O 2 kl., K W O 2 
kl.. KDDO 2 KV.. Oiil-illL, Off Fr Instr publ, 
k .N S:t O O, K' K' S;t .-Xii o A kl., kdrrcsp 11 A, L Vi 
K(», Jdluiii k r i d r i k Lillnkvi^l, i. I8(i3 ^lu. Åk. 
n. luh. \ i 1 I a Sa m s (; (1) j ii r s Ii o I in). Ståhl. ligi'ii Iriiu rfcliwrilz .stnuiiiumdc mJlij^ ätt inkom .P.li.in mhi 
>tahl till Svciigf. biiddr i):i Uuskviirua udi liiior li:iUa \.inl 
■u bhiiKl iiuliiingariiii :it lliiskviiniu gt^viii-srukluri och kiiil 
l.iuk samt fick pä l."i:'.0-talct af l;oiiiiiit' Uiislaf I lirmiiiaii.l 
llyltan i Itogberga HookiMi ar Jöiiköi)iiifc',s lan i iörliiniug. lians 
-■nxiii l:'ralSfins|)ckloi-oii .lolian Ulotsson boildt- ini rudcriicgär- 
ilrii ll.Utan. Hans son Olaus Juliannis, soiu kallade sig Stilil. 
vai koiiiniiiii^i,!- i li.T-a loisamling (Smälandj. Drnnus son 
vai' j.i-..shu o. h k,\ rkoi,.Tdi'n i Värnamo, fil. d;r David Stiilil, 
t. 1.17. v 17MI, riksilaKsrullmäklii;- iTu- .IJinköiungs län vid 170"., 1703 uch J771 ;.rs riks, i;,-., r. l(,.|iii..s .^mu. 1,i-i,i:, lui.ii ,,rl, i. f. 
liinilsliiilMiim.'!! Saiiiii.-l Sr;i]il .1 |.tii|.|iI",u iinniih'1 v. .11 SUUil ofli 

si.sdiiiiiind.', i.ioslcii orh l;viki.|i.T(l.>ii I Skii-o l\-:i\i<; stift» 
Irol. „. r,l. ,|:i- .Inlia.iii.s Sl:il,l, t. nH-. , 1M7. -A- l^M, „,. 
Anm, Ahu-;,rHl,;, Ali,„|visl. f. 17Nn. j- IS^-. v;,,- I,.. I.,- lill 

Carl Henrik, i. Isos. lil. iiil)cld:r. rektor, iirobt, riksJai^i,- 
man, t Issj. (j. l:,, m. Matliilda Sefia Alinqvist, j. 
IMl, t \>-i>2: 2:n IM,^ ■',':, m. I n '^ ( h ,i r '^ Aiiuilia 
Hll/iliriisyiK^ Sdiiisim. 1, IS.il, -"' ,„ (Uppsala), 

Mani, i l:a .^iilct; 

1. II a n II il (jiislavu WaiKiirctlm, i. Is5.> ^ju. (j. I.s77 
'■'/.-^ 111. dirckKirrii År Vid Arvcd-^oii. i. IS4S '7ii 
(V a stf ra s), 

2. Jolniii Oldl David, f. \s54 ''/n, kdiiiiiiinisler i Svar- 
torpb pastoral af Viixio stift (L c k e r y d). (j. 1884 
-•'Ai 111. Aniui Lydia I-'iyks!cdi . f. Ks,S-l '",.-,. 

Doltrar: 
/;' / ,w/ Malliilda Lnm^c, \. l,ss7 ''/';i. 
1: s t II f r Lydia Mana, i. \SH<-) -''^/-. 

I 2:a uiftcl: 

3. (;■ c /■ (/ a llcdvin Lrcdriku. f. 1S()7 '-/i' (U p )) ,■, a I a). 

4. (jcori; fl c n r i c EiiiuiiucL t. I«f)^! '''/',, t)f\ cradiutaiit 
ucli ma.iiM- \ad k^cncralstahcii, stahsclicl hos inspek- 
tören f(ir ka\alleriel, \l S O, Off Rum S O, R B Leop O, 
Rl'l)(), RI-rMI,. R R.S:t AiiO.^kk. 1^ O. I Kr O 
3 kk (S t o c k 11 o 1 ni). (i. isyy "Vn. ni. ,i,n-elvniiian 
L: I s a Mariiarctlia llandi al liidiiid, i. 1S71 -'/i. 

Mani; 
Al u r g il r c t Ii u, i. lyiiii -,',„. 
fredrik Nils Carl H c n r i c i. I"(il "'/-,. 
Christer Johan iWaKuiis Ihnnc, f. 1^07 7-'. 
/: / .s- « Idu Iniicbovu.. f. 1^11 "/7. 

5. Carl Jaioh Thcodar. i. \SW -"'/u, tiansteiiiaii lios 
Almqvist e\ Wicksells hoktryckeriakth. (U|)psala). 

b. tslhcr /: / / .-, a b c l h. f. 1^72 'h (U p p s a I a). Sundelius. Gustaf .Siiuaoliiis. v 
var prostou i Vismi 
i 1795. g. 17 41' m. M Äldre grenen: 

Saluiiion Uddo, t. 17n5, lol. J:r. i.iruvl i fianJcinis, t 
1S6(I. (i. is.^i) III. C.ithaniKi .Matliilda liauuc i. 17",i. 
t 187J. 

1. NiOlas Rcinhuld, i. l>il. :oidsaL;arc. iasarcnss\ ^v|.i- 
iiiaii, t l^^t1. (i. m. Milda .Mana ( ieiiUscliciii. I. IMs. 
t 1904. 

iiaiii: 

1) johunmi Matliilda iliautia), \. iN-iy " .;. iiiiiMk- 
laraniiiia. I5ch. cuct liiis i U d d c \ a I I a. 

2) S a I o III II II Wilhelm, i. isoo ''mm. (irvcibtc i 1\ . 
ariiiétördcliiiii.t;ciis icscrx. i. d. uIxlt^Ic u. clicf lor 
Södermanlands, iL-^-tc, K SO 2 kl., i^RS:tSt(') 
2 kl. Ill kr (S t n c k Ii o 1 iii). (i. 1S76 -_'/'. iii. 
Lama Maria (wDinina Kyilhcn;, i. In.^^I -"' m. 

Hani: 

(1) I II ii c r AiiiiCL, i. 1S77 -^ i. anställd i^a kout,.r 
(S t o c k h u 1 111). 

(2) Maud Asl ri, i. 1.^78 "'/«. (j. \W[ '"/.-i m. civil- 
ingenjören, löjtnanten i Väff- o. vatteiibygg- 
naclskåren, baiiingenjöreii vid statens järnväirar. 
ledamoten af stadsfullmäktige i Ö s t e r s n n d, 
K II II t, Daniel Ivar Sjönrccn, f. 187.^ ''/i. 

(3) Bo Roger Salomon, f. 1882 '/.o, iur. utr. 
kand., e. o. liofriittsndtarie, reservlöjtnant i I.if- 
regitets grenadierers reser\ (Stockholm). 

(4) Percivul Salomon iPerea). f. 1^^J ^'\'vj, löjt- 
nant vid Kalmar rcg:te (Stockholm), (j. 
1907 'Vill m. M a r i e c h e 11 Joliaiina Barbara 
Selioener. i. l,ss.^ --' ,. /. (/ ;• s - / /■ c (I o Stiliiiuiiii, i. IVIIM --/ii- 
Sten Arne SciIoiikiii, i. l'M(l "''/«• 
(S) ,S' / / :,' Sahiiiniii. I. iss.S -"/.-,, hiitnaiil vid Siiia- 
l.iiuLs lius;,ri-<:lc. k' 15dK Mil K 2 kl. (^:ksj^i). 
(i. I"ii( '" n 111. ////(/ 1: h h II Malllila l'aliiaiis. L! II a Siiii-,!!!'!!!!-. I. I'>ii,s ''/,,. 
/, ( /( (( Sirjistliiiicr. i. l'Mil -'/-j. 
.^) Karl Uiinhold Rulianl. i. is.S.^ -"',,, nicd. Ii^., i. d. 
olNniak.d-L- \iJ Kiiiskis.ncltrt i IKKk-XMlki, RNO 
(S i (1 c k 11 u I III), (i. ISS5 ''/i 111. S i a r i (I lialil- 
l„l. 1. IS^7 "7-,. 
Saliiiiinn riliiicr, l. IS.ki, i. d. kapteii, + |vii7. (j. l:o 
111. .^mla Marta Helena ll(i.i;dalil, t. ]s.U. t l^n*)- 2;,, 
111. A II Ii II s I a Willulnnna Xilssim, \. ]SM -'/,, (Kri- 
stianstad). 

liani. 1 l:a gillet: 
Sahlin, ,11 .\i I s Carl. i. ls.5'; 'W, dl. kand., adjunkt 
\id saiiiskolaii I N .. r r t L 1 I c. si.idsf iilliiiaktr< 

i -':a uillcl: 
Amalia K c r ^ i i ii Ainiii^la, i. ks72 -"/'',. (i. l"(iii "H 

111. Iiaiikkanircrarcn Inliaii I' r v d r i k [.iiiidOiru. I. 

lMi7 -■'/,, (Kristianstad). 
Anna i! a r h r n Marin, f. Is7t ■' m. 
Ii r (, r (insiiii Stihnnon. i. ls7s -'■/,., kiuiturist 

(Stock 11 1. I 111). <i. \'nu ■•/M III. O I KO Siifia 

l'i'U'.s^nii. I. \slA ^ i„. 

IJarii: 
Olfia (hrtnid Kerstin liarlirn liiaa, i. \Wb '/j. 
Charles Torsten Snhainni. i. U^lis -'•'/(,. Yngre grenen: Adidi Leonard. 1. 17'^4, taiijuiikarc, t \>'r>A. (j. 
.\u,Kiista Willifliniiia k'ril)crK, f. IMi2. t 1N74. t l.s.J Selma .-\n'^ilii(i Opluilia. t. Is5'> ' n. Anka citti 
inissK.nMararcii ,l<)lKlnnL■^ L.i.uersiroin (\adste- A\d W.JiiKl. i. 
(i. l:u 111. Aii:^i 
1^31. t 1N5S; 2 a Andrea flciclii 
>ara Liiidskok', 1) O SI ur WaltlviiKtr, i. 1>S52 - y, ined. lic, stads- 
kikare i () r e 11 r u, ordi. i Svenska stadsläkare- 
im-eiiinKen. kindstin,i;sniaii i ()rel)n) lan, ledatnot 
al Oiehin stadsinllniakti.ue, R \V O. 

2) 1: III I I I ti Mdini. i. Is54 ',.i. (i. KS''(, m. kmdtbru- 
kaieii Karl Lilhi. i. l.s/-' "/',;. Ak. o. iicb. Kärr 
i ikilsLiiid 115 1 a I a n d al. 

A) A II II a (Hliha. i. is.Ss -' ,„. (i. Isss-/',, iii. kiro- 
verksadiunkleii l'er C(ir\in, i. 1S42, t 190S 
(S t o c k h II I in). 

4) (iiillirid Otlti l.eniKird. I. iMiU. a|H-tekare, t \''^>5. 
(i. 1SS7 ill. II i I ti a lliillli. i. \s(,.] -ht, (Stdck- 

hu I 111). ,-l /■ I Ii r. I. I.SW2 " •,. k 

5) A X t I Ktinlioltl. I. 1^ 

\ a 11 i r s 11 ., I- i;. (i. st tS t 11 c k il o I III). 
;,s. stadsN-aktmastart. 
All '^11 ^l a Svensson. l'.ani: 
N i I ti c a a r il Aiii:iisiu f.listibtth. i. Isss '"/V, tele- 

KHlist (\ a 11 e r s I.,, r ;^). 
A.xtl (i o II I r i ti Wulthniar. i. ls';ii '■'/,., hinidelN- 

hiikhalhire (\ a il e r s b t, r k). 
A i II a Vikliiriu, i. 1.s'a-! ''/i-. 
A \ <• / Karl Oscar, r. is^',S '' ^. 
// ( (/ v i :,' Sofia. I. I'>(iii V.-,. 
O ^ ( (/ /■ Sahniiaii 1'iltlii. I. l'^li] ''''.,. 
Karl (i II n ii a r. i l«)ii) -"'.,. 
(• Il n il il ti Liinica. i. 1'mi5 •■/,,. 
K I c / / iiii\ial llialinar. i. l'^ns ""t. 
A II II a lilisalnlli. i. I'M 1 -'' «. Sundström 

(trän Harg). 
Slit1vti'U lKii->laiii 


nai' lr;iii llai--, >..rk,-ii 


1 Ippland 
xlds 


la-d visshcl liiiiMh- 


~l:iiiil'Mih'ni .\iiilri> Siiiii 


^n-..iu. sMi 


, 


;>dd 


Uargs s..rk.'ii ITil 


1, \;.r i.umI ^l.uMa -au 


lolikll.'t s. 


IISC 


u t 


Andors .Janssc.n. I'. 


ITiir,. v ITiM, l,vilk.'i 


Ihiililr i 


11: 


lUU. 


vockfU liksnu, lian^ 


-.i.h .Inliaii Aiii|''i->-'Ui. 


r. 17:;:. 


n 


tlai 


l^ii:'. till Stiickl)..ln. ) 
rd M.ll.mil 


'•I; 


Er Carl Ciustaf. i. IM4, klade^liaiiJkirc i Stucklinliii, t 1>>7. 
(i. lS-13 III. TlicrcM.i ClinsiiiKi (iiisi.i\j i:k(i|-n. i. 
IS17, t l^^'''. 

ikMii; 

1. Hans [•■rcJrik, 1. 1S4,S, dirckior, umsshaiidlare 1 Smck- 
linliii, t l''ii" <i- l'"^'.-! --'/n III. A II I! a (lii-^laivii /■'/•;!>•, 
f. ls.^>2 -'/ii (S t o l k 11 o I 111). 

Harii: 

.V;7.s K (i :■: " (i r. I. 1^77 '-' :. aliar^iiiaii ( .M .- s k w a). 

Per liir:J.cr, 1. IS>.' -',\--. iiiiderlnitiiaiil i (iiita lii- 
Kaides rcser\, xeikst. dircktiu- i akth. Clii. .Mollci 
(M a 1 111 ())). (i. l'vll^ '-'/:) Ml. R a a II II I ! d Oliviu 
Svcdiiiiul. I. I^sl ■-'''; 7. 

Haii^ Einar. i. Is.n.S ''/n, lik kand. (UpDsala). 

r; /■ c t a. i. 1SS7 -'"'I. 

2. .V//> (;».s/i//, i. I.s4(. "'■.. I. d. kdnnnLiidiir vid K. ^■■|ot- 
taii, O 11 :s .Iiiit. K S O 1 kl., K Bad Z l.ow O 2 kl., K Fi 
LeoD O, K 1) I) O 2 .ur.. K i' Clir O, K Nass Ad O 2 kl. 
111. svärd, K Hav Kal O, J O UniR S Å kl., Siani Kr O 
3 kl., R(jFr(), RNS:t()(), kI>T o. SO, R Bi 
Ros O , L Ö S. Åg. (I. bcb. \illa i Diurs li u 1 111. G. 
isOd -'Vn II!. A I! Il (I Maria Hedin, i. 1^(>^ ""'Vj. 

Barn: 
M d r I a Tlicrcsia, i. KS^T -''Ai. 

S v t' H, f. 18'MJ -'/lo. 
//«// ,s, f. 19(11 '-/lo. 
A'//.^, f. IW.^ -'V.-.. 

3. Benigt Johan. i. IsAl ^'«, f. d. .s'(idsa.i,Mrc, ninhuds- 
inaii lör Svcri.v^LS lörsvarsforcniir^ar. R \\() (Lai:*;- 
d 11 II k c r, S v a r r e Ii v 1 111). (i. ls7.S ■ ,; in, ////(/ a 
Cluirlolla Amalia Bclini. 1. Is.S.i ''V s\\ Al; 1 i.i.NC m> 

Uarii: 
<: a I- I - A \ ( /. 1. I^7(. '"/.,. 

tlaiina d i r d a Maria. f. l.ss.' '-'/n. (i. I'^li5 '/■, in. 
sckrttcraiLMi i St(ickli(.lms staJs dialscliKiiiind, vice 
lKiia(-lsli(>i\liii'-;LH Chhs A I h c r I iolin. I. IS(.5 ', i 
(S toc k h (. I ml. 
/: / ^ (/ /:(/(7\/ Kai,ilint'. i. l^^^ -'-'/•.. ku. siuk.u\ iiiiiasi 
(lUiliii). 
4. Hanna kii-^dna. i. l^^^ '"'in. (i. lt^(l^ -', i- m. nks- 
l,ankslulliiiakti,L;ui, suulsniaklarcii I ni,i Dcciiniis l.iliu- 
walch. I. l.^-lli. t l'M)-l (S l I. c k 11 u 1 III). 
5 /'(■/(/• .-l//t;/;s/, i. KNSii ''!■. kladesliaiKllaic i S i u c k- 
h,, Ini iiiulci liniia C. d. Suiulstrtiiii .^ Smi. k' W O, 
(i. 1S.S'J ''/i III. I: Il h a Sulia Aiiku^i<i CharUata Ankar- 
irona. f. iMi'' ''' <- 

liani: 

(.'(//•/ (in^lal I (i o s / a), i. \s>^^) ■'"/n. 
lirila Pilir^doiwr. f. I,s''2 - :.. <i. I'>ll "/■■ iii. uii- 
ckiloitnaiitLii \id ( i(Ua lil.uardc Svvn Ovcnnvr- 

Slcdl. f. INM'. '7l;' (S t o c k h o I 111). 

C u r t /'(■///■Nso//, 1. isvi, *■'/,„. 
(i u n n a r l'ilir>>.(ni. i. \h'->9 ■'/■,. 
/' c /; /• rdns^.on, f. l"i)7 -''!-. 
(). C a /■ / Olul, I. l,s,S4 -■ T. 1. d. kladcshaiidlarc (S t o c k- 
h II 1 111), (i. \^1^) ""/'ii III. Karin Williflniina Oa- 
liriilla Nyi:r(n, f. is.^'' "''''i. 

Ddltcr: 
/ /; y /• / (/, i. I, SM I -'"''l 
7. /'(W Olle, I. IN57 '/'i. f. d. kiiidthriikarc (Saltsjö- 
ha d c II). Swartling. Cmuiiii;,! s^^iisU slilkl fjai. Svii iM .1. . i I I. 1 1. si iid-, s.. 
<)sl,Mt;;ilhiiHl, livarnr ii.mhhcI ar 1a;;. 1. \l.isi,. Kiiiul.- 
liKjiT .Måns \ai- lödd i slul.-t af l.-.("Mal.-l u,|, ladcr lil 
.M:'iussoii i Svarl.-bo, f. 1C27. t If''.>7. lian- a rk.M,,linK'a i 
led voi-(i hnMUiiarsnirdsnia.slarr vid Itmt^KänN, S..ii 
Svai-tcl,r,liainiiiai-.s, lIoliMSJiifnrs. lir.isii.. ni. 11. bruk i ö- 
land, Svi'li MansM.ilis s..ns,.ii. liainnia i-MihMlM„li.lar. 
Svall. '11.. Iianiinai- Carl J. .Iiaiissun Svv .iil lin;.;, (. M.m. I 
vai- cl. n r.iisir •,1.111 iHiiil 11.11 I S\vai iIIiil;; li.iii lilr swAiri 1 -. hl. Mnrill JIfi)ri(<uuil. r l;M,..vi.i- nUer b..mlji 
t ITSU. It.-:.,:, uiakar- yn^;-!. -i. Nils S\vuril 
i- ITVj. likson» torl"uiU-n,ii lu.iaiii.nM.n .l-iuii~ian-. 
17C.Ö jusräuKDa KiH.- ra.d Mana .Mäiir.d.ittei , f. 
tolf barn. af li\ilka -;h,.-n,a c a.l -.Ii V>\rv ,>,■ 
k-sarniiirair i Nnnki.i.UiiJ- hl.fy. Maiiiliider (i',v 1 
af <liikr.'ii. Carl, I. 1705. k\ 
ni. .W.iria l\- Äldre grenen: 

,L;aiL- I Nnrrkop ,.-ii). (j. 1/Vi I. Jiilian FrLdrik. i. lMi2. k\rk(iliLrtlc i Vimmerby, 
l>7h. (j. l^■4.^ iii. Aiiiui Soiia Kulliiuiii, I. 1S21, t- .A.iidcrs Frediik, i. 1^52, i;iiJnian i \ iiiiiiicib.\ , f Ib'^. 
(j. III. r. il I (I Marin (:ii(ir!otla Wcslcrbcra, i. IbOS 
(S t (I c K 11 o I III). ./.-///; /■ ;• ( (/ /■ ; k. 
2. Lars Ma^^nus, f. IMi 
1869. (j, 2:n 1,S4? i 
i \S9S. ssliaiidlaif i N^)l■l■kupill.^,^ I 
ihic Marif Sclicliii, i. 1821, ) R L i II II (I I d .\Uii:iiii> 

I e 11"!! a si. (i. INMI 

/; (// von ll<ii>Uii. I. 1 1.S48 ' 'IL', iMiniasiaie 
.M-v. R SO (l:s DC 11 a 
1, (^lirislinii LdViSii > S t -ha ick^ardsskola vid Y.^ (1) H c n a I Hiihh Ma^niis, i. ISM -"'/,i, loihiaiit \u 
l.iirc,K_:ti.ls .t;rLiiadiLrci- (S l o c k Ii u i ni) (i 
l'^i)y 'l'i 111. D (I i! Ill (i r Miina .\Uiniii. i. I^^' fluiiii II ö r i i. I. l'Mn ■•/:l 
t-'l tliigu Lurs Rviiiliold, i. 1883 ■'/•-•, iiigeiijor, 
skepi)si)V;;uarL (IJerliii). (i. l'Ml iii. [illa 
Scliliilcr. 

(3) ./<-/;;/ Anders tnk. i. 1,Scn4 -"Vm, midcrloiiiiaiii 
\ul (idta Uan.iikar (S k u f d c). 

(4) t: r I k CurI Axel. i. is.sy -'",, iKinkljaiisuiiiaii. 

(5) I- r c d r i k (iu^tal Adoll. i. 1894 ""/vj. 2) Hugo Erik, \. \h'-^i '' i-, major i Viig- o. vatteii- 
lii-gffiiadskaren, trafikdircktör vid Stockluilin — \'a- 
steras Bcrgilaucn- anua.i;ar, R W O (Stock- 
holm), (i. 1^S'^ - 1" 111. /;'?;;/ \\atihla Arvidibi>n. 
f. lSfi5 '"'s. 

Barn: 
t: l s a, i. isyii "^ :„ student. 
Lars Mauniis. i. l^''2 '' ,,. stiidL-ni. 
Carl Arvid. i. 1 >'>.?-'" 7, s-tudeiit. 
P er flirta, i. 1n'>() •','7. 
Hrik (! o s t a, i. is'>s '"'•.. 
^. AiidLM-s Va\\<. i. ISiK), iircissliandlarc i .Nrnrkdiiinic, t 

1872. (i. IS.-is Hl. Catharina Cliarlotta iMi.iselitis, i. 

ISl.S, t l,S(i7. 

nrairar: 

Anne- Marie. i. 1n39 'V-,. (1. 1M)4 -'in m. imo- 
fcsborn \V(dlL-r fidvard l.idior^s. i. l,s,1.^. + 1910 
(S t o c k 11 o 1 m). 

Sara Catliurinu, i. l>4ii -"'7. (i. Imi'' '' \j 111. ki;n- 
traktsprostci! (jimnar W idcuren, i. l^-l-^ t '"o, 
(S t o c k h o 1 m). 

[:111111a Cliarlotta. i. Is41 '/s. G. law '"/i m. k. 
sekreteraren Carl (iustaf Panii, f. is.^ti. + U'ilo 
(S t o c k 11 o 1 in). 

Yngre grenen: 

l'eter, f. 177», kvarna^are 1 Norrköping, t 164(1. Q. 1807 
111. Catharina Charlotta .•^tciiher.u, f. 17^.^, t l.s,57. Per Jidian. i. 1810, handlande i Norrkuin 
O. 1833 111. Maria Mathilda W efwer, i. 180 1) Per Fredrik Rikard, f. 1834, disponent, + 1S'>4. (j. 
1878 -«/« m. Hilda Charlotta falk. f. 1853 */s 
(Norrköping). 

Per Johan, i. 1882 -\',;, e. o. hoirattsiiotarie 

(J ö 11 k ö p i 11 g). 
Axel Magnus, i. 1884 -'.V, aiiarMiian (Nnrr- 

k ö p i 11 k). 
Nils Fredrik, f. 18,s4 -^7, verkniastaie \idMroni.- 

aktb. (N or r k o i' \n\0. sw \ IM 2) Frans Johan Axel. i. ls40 •"/:!, disixinciit tor 
l)i;r4s akll)., f. d. rvsk vice konsul, t;ilinaii i nks- 
dav^LMis andra kanuiiaic, oidl. i styrelserna för 
NorrkripiiiKS cnsk. hank n. Tekniska eienientar- 
skokm i NorrkiipinK, ordf. i Norrkni)iiri;s h^ibriks- 
förenin^. R o K af K M O, K W O 1 kk, R C Xlll:s O. 
RDDO. Ä'<. l-ida o. KvilliiiKc, bada i Östergöt- 
land (N o r r k (ip i 11 .i;). O. l,s()5 ■"'/:. ni. Matliilda 
Cliuiiotta (T II i I dal Sinlilhoni. i. ls-)2 '"m. 
Liani: 

(1) /(-/;;; .4.V(/, i. isdo ■';:>. lur. kand., verkst. 
direktor i Koiuin;,;arikel Sveriges stadsliypo- 
tekskassa, R W O (S i o . k 11 o I ni). (J. ^1"0.5 
■',,, III. .{ / / , c Kaian/ia I',i>ik. l. l-^>-l ""/:■■• 

Uani; 
lolin Axel (I o s / (/, I. I"iil ".'n- 
AUic Cl r c t a. i. l"ii.S "' u. 
K a r I Axel rvrdmund. i, l"'i.^ ""'/ii.-. 
/;■ / ,^ (/ /;■(//(/ Malilda. i. i''ii^ '-'"'i-'. 

(2) Axel Ivar. \. Isos '/h. dispoiieiil lor Mronis 
akti). 1 N o r r k o p i n i;, ordf. i styrelsen for 
riksbankens afdelniiii;skoiitor o. \ ice ordi. hos 
stadsfuliniakti.i;e darst., ordi. i styrelsen ror 
Norrköpin.i; Söderkoinnu Vikbolaiidets lani- 
väKsaktb-, R \V U. d. lf^'-»(l -''/lu in. Iniind 
I: v v Katarina Sandin rti, i. Is7.s '/i,. 

iKUtrar: 
I) a a ni a r l:vy Mallnlda. i. 1n''7 Vu,. 
M a r a I t t: vy l.ouisc. f. 1S9'> -/.-,. 
Aina liv v r'lsa. i. I"ii2 ^"'/,,.^ 
/)' r ( / (( i:vy Mana, i. l''iu "',••.. 

(3) .4 // // (/ Mallnlda. i. IN/O -'"/i. (i. 1^'-»-' ' /■. i"- 
direktoren for LitoKraliska aktb.. ledamoten 
af stadsfullinaktiKe o. portugisiske \ ice kon- 
suln i Norrkoiiing, Carl (instaf Wilhelm 
Dahl. I. IS(v4 '",'7. lk'b. ejcen villa i N o r r- 

(4) Axel Vieliir, f. 1^71 -'-/«, fabriksloresiaiidare 
vid Ströms aktb. Av;. Stora Nybble i ()ster- 
i^olland (N o r r k o p 1 hk). (j. IS97 -'A, m. 
// e d er a F.naholni. i. lM7(i "/i-. 

I5arn: 
Anna Ii i r k i I Malilda, f. bS'W "'/u. 
.4.V(7 /;■;■ i I: Vielor. i. Vnm "■V:. 
Ii:lin O I (I I Vnlnr. i. I'^(M '/«. swAirrz evi 

(5) F. Ii II MiitliihUi. I. lS7,i '"/',. (j. 1S97 "'A; in. 
advukatui, I? iM- H L., Oii Fr liistr puhl, A d o I i 
(ihiiKin. i. l^(i'J '""""^. Ikh. cKcn villa i I» i u r s- 
h (I 1 111. 
lf>) S i a r ! (I Malliilila. f. l.s7.S -'/:). (J. \^W ■/:: iii. 
dispi.iiciitLii t(.r (iciiila lahrikcrs aklh. Carl 
O I n I Syaiisin/iii. r. 1S74 '"/i ((i v iii 1 a. D i u). 
(7) K il r i II Malliilila. i. ls77 'r (N o r r k u- 

P 1 11 '^l. 
(.s) .A/ (/ r / « Malhilda. i. 1882 '"/V. Ii. 1';U5 ■"'/i-j lii. 
kapteiien o. kompanichefen \'id Fiirsta lifKrciia- 
dicrreuitLt. R R S:t An O 3 kl., M a ii s Wilhelm 
/MT,iis/( ;;. f. 1873 -■'/v (L i n k u |) i n g). 
Frans Wilhelm, r. 1817, iandthrukare, t 1873. Q. 184S 
""s m. Mulliilda O c t a v i c Ekcrmark. f. 1827'''/:! 
(S t t> c k h o 1 111). 

I luttrar: 
M a I II I I il a. i. 18.^5 -^h.. (j. 1873 ''/i m. i. d. rektorn, 
R N o. RDDO, RNS:tO. (j M, fil. d:r Ola 
KvIillHi'^. i. 1S41 '^'ii (S t o c k h o 1 ni). 
r II c re se, T. 1864 '-'i-j (Stockholm). Swartz. 

\Ulslr l;iiii(lr sdiiiHiMlrn i-- ni:i II iu'ii l'cr (llurssuu v;ir 

lailer lill Olof L'.i>-..i,. I. U-. ir,;»-, ■;- iT.".!', Iinijsiiiuii. Im 

-alt i .SN:iltsal,,L'r„ i Im,,,,,,:, ~,„k.u l \ ;il-ml;l ll,| noll f.'. lii. 
Cjiriu farlsilutlrr. i;il.'i- S\ a il-aiif.'.-ii .iiilnj;(. (Irras sön. t ( arl. 
r.ttci- ..i-li (llof sl;ikliiaiiiia>l .Swailz. .\r ih'ssa lili_'r l'cHrr, 
I. 17'Jr.. i \7K<. Uilimiaii i N..nkr,i,iii- u,li inrättad. ■ sniisral.rik 
.läi-i;ii|. s 17.".:!. (011 17.'. I iii.'.l r.iila Kyy, t. U'-'.".. t 17s:;, 
-lill.i.l.' liaii lillsaiiiiiiaiis lu.^.l sju Imsiru 177:: d.ii 8\vaii/.isUii 
li-isk.>laii i iiäiiiiula slaik lil.iiiil ti. ra l.arn lia.l.' lian s.,ii,.ii 
l'i-tt.'r .lac..l> (sc n.-.lan). (H..r Swarlz, I. 172S, ,- 17ijs, l>oiii 
likalr.li-s lill N..ri-köiiinf; .-.-ti tri.k 1 k.nniiaai m.d sin 1h...I,i 
rcttcr; j,'it't 17.-iO mod Klisalntli von l!roli.Tf,'..n, f. 17.''.:;, ; 
1.M7. liniiu hau som^n Olof råttor Swartz, f. 17C0, t 1S18, pr.i 
r.'ss<>r. iM-r.imil initiirlnrskan- ccli li.ilariisk skiirtslällan-, snni 
i sitt -iflr med Sara lOl isalicl li IJ.Tfrli. f. 17(j!). t 171>ll. var 
r.idiT lill n.-.laiisia.udv Ol.ir Carl (.vnf,'rr -iwn.^ni. 

Äldre grenen: 

i\tter .Tacoh. f. 17,S,S, .urossliandlare, tohaksfabrikor. 
+ 1810. (i. 2:o 17S'» m. C.ith.uin.i Charlotta W.ill- 
sttum. i. 17.v^ + I,s2i). 1. John, f. 1790. :.irMS^lKindlarc. tobakiialirikrn , t 1^53. 
G. 1816 m. CaroliiKi (iubtaivu PLrcs\VLt..li-M..ratli. 
f. 1797, t l'^71. 

1) Jacob tink, l. Ibl7, tuhaksiaiiiikiH', t l^^l. G. 
1855 111. Carolina t-;iibal)ctli l-~ors;<rL-ii, t. 1^;33, t 
19116. 

L5ara: 

(1) E Ii s uh f t II Caruliiia, i. If^Su '7ii. G. ISSl 
'/» m. ötvcrstL-loituaiiteu i Svea artillcrircgitcs 
reserv, ordf. i Lidiiijiö köpiii.iis koiiimunal- 
stänmia o. koiiiiiuuialiiaiiiiid, R S O, R W O, 
Albert 1'rciliik Daniel junse, f. 1854 '/o. Ag. 
Älfvik, Laiigiuii, o. Riiivik, alla pa Lidiiigöii 
(Ä 1 i v i k, Lidingö V i 11 a s t a d). 

(2) Carl Johan Gustaf, f. 1858 ^/u, förutv. statsråd 
o. clief för finansdepartementet, ledamot af 
riksdagens första kammare, Km st k N O, K 
WO 1 kl.. StkPOdaC, R Pr R Ö G 1 kl.. 
St Olf Pr Ii L. Äg. fastigheter i Norrköping O. 
Stenkullen i Östergötland samt inneli. tobaks- 
firman Petter Swartz i nämnda stad (Stock- 
holm). G. 1SS6 ^"/.-, m. D a il in u v Lund- 
striiin, i. 1867 -'"A.. 

liarn: 

Carl Citislai I: rik. i. 18S7 ^7.-.. uiiderhiitnaiit 
i LiIreg:tet^ dragoners reserv (N n r r k ö- 
P i n g). 

Brita Einilii. f. 189b '"/i. G. 1911 '"•, ni. 
professorn i si)eciell |)ri\atratt iaiiite finans- 
rätt vid Stockholms högskola, t. f. ledamo- 
ten i lagberedningen, iiir. d:r Larb Ii i r '^ e r 
Ekcbcm, f. 1880 '7-^ (Stockholm). 

Olof, i. 1903 ^7i(K 

(3) Pehr Johan Jacob. f. 1860 -'/lo, fabriksidkare 
i Norrköping, R N O. Imicli. kvarn- o. 
spannmålsfirman J. G. Swart/ i nämnda stad 
samt äg. Liljehult o. Hjiiröii, bada i Östergöt- 
land. G. 1889 -'7i.' 111. I) a ii III a r Maria Eri- 
scll. f. IM)4 '-ViL. 

Döttrar: 
U r c i a lili^abflli: f. Iss'^ --'u. 
Al I II H d l-U-^abcth. I. l.s'>.' -"' .i. 
Ehu I) a ■-: III u r Ldiii^e. i. l.s^Hi -\ ki. 
{^q^^Pi-c^ ^"^^^/^^^^i^^^^^ 2) JolKiii Ouijtaf, f. ISly, fabriksidkaic, laiidtluibiiål- 

lare, t ISf^S- O. 1854 ^/i- iii. Sophia Caroliini 

Lovisa IL o u i s c) Miilnlicrs. f. 1835 "/^ (N o r r- 

k ö p i II u). 

' Carl Jaccjh, f. iMtO, r\ ttiiKistare, t 1874. (i. \k2S iii. 

Rva Charlotta Jcdc rlhiliii, f. isdd, t 1877. 

Harn: 

1) 1: l> h (I Maria. i. islii "/,.. (i. ISS.t -^/h, iii. kiädes- 
fabrikiircii \\-i iMcdiik Krik Alfred Hedelius, i lians 
2:a .i,Mitc, f. is.^ii. t I''(I2 (Norrköping). 

2) .4/;//« WillKimina. i. 1842 "/.j. O. 1866 "''A, iii. 
civiiiiitrciiirucii (.. .undsiiuarcn. k' N O, R.W O. ./o- 
//(///;;is II oU 11) Riiiiihor'j:. i. ls41 '■■'^. Äk- ". ln.'l). 
K 1 i 11 U a i rJsterKcUiaild. 

^) .loliii, f. iN44, I. d. fabrikör, litkratör, t I'-'(l2. (i. 
1877 -"/g III. ////(/(/ lim il i a (in^lafva fl.avciluTii. 
f. 185,S "/h. (S t <i L k 11 n I ill). 

Harii; 
Carl ti rik, i. 1S7S -"/i, kapten vid Ui)p!aiids 

artillerirc,ic:te, artiltL-ristabsofficer (Stock- 

h o 1 Hl). 
Karin Ulla Lmilia. f. issi) '-'"/u. d l':^iiri -'/,, m. 

nianufaktiirliaiidlarcii Knal Ainiasl Koiisiaiiliii 

Wcnncrstroin. i. 1n(i7 '''/i,. I5elx e.tjeii villa i 

1. i din K (. \ 1 11 a s t ,, d. 
/:'r(/ Mcdviii (iti^alva. f. lss2 '-'/,-,. (i. I'HJ2 '" ,. 

111. Krosshaiidlareii /(*//(/'/ lUi v i d Rani). f. 187ii 

"'•h (Sa I t s i ö b a d en). 
Ida r-lisalnli Charlotta, f. INS-I "I;, kiiiderKart- 

iieriii (S t o L- k h o 1 111). 
I o h n Gästat f. lsx(, ^/i, iiiKeiiior (S:t 1. o ii i s, 

Nord a mc r i k a). 
1'ir .Arvid. f. ISN^' V-'.;, tiaiistcinaii i aktb. Stock- 

lioliiis handelsbank (S t o c k h o I rii). 

Yngre grenen: 

Olof Carl. f. 17''5. rcMsor i kammarrätten, t 18^.<. (i. 
182(1 111. .Maria lacobina Itleonora I.eiiion, t. I8il2, t 
1^82. 

I) Carl Olof lieniian. f. 1n21, bruksiorvallare. t IS"I. 
'i. I^,S.^ 111. ..\mia Maiia l.onner, i. I,-S25, t Ih74. 

43. Sun: 
Hrr III an Olof Fredrik, i. 1855 '7ii, bokfö- 
rare. iKist^tatiousfiirestaiKlare (S t r ö iii backa 
b r u k, S t r o in hack a). O. IS^;,^ "/|„ ni. F. v o 
Marika Malmiiren. f. lS5(i "Vi;.'. 
2) Kdvard Maurit/, f. 182(), premieraklör. t 1^97. (i. 
1854 7- ni. Rosa AdnUina C I iiii c n I i n a Fem- 
<itröiii, f. 1N,^5 '-hj. f. d. skadesi)clcrska vid K. tea- 
tern (S t .) c k h o 1 ni). 

Dotter: 
A 1 1 II c d a Maiiritza, t. 1S()(I "/n (S t o e k h o 1 ni). Svedelius. 

SlJiUtcii liiiislaiiiuuii fvAH Pulunio, hvarost äldste kiiudr 
sluinfadorn Nils Auflt>i-ss(iii. sciia lefde aiimi 1 uiedlot rL' iriOn 
luh-t, V!ir tionde i Hjortnäs l>y t Lelisunds soelicn. lliuis son 
soii li;ipcllaiieu i KättviU Daniel Andn-io DnloHrhis. f. l.^>>;0 
; 103(!, iipj.odlado iMt till i)i-iistgSrdi-n liöraiidc> .lor.lciinrfldc. 
-,oiii kaltadis Svc<lcn, cfli-r hvillict li.ii.s l>ariil>uin, däriblautl 
kvikolioidcii i Elfdalrii Dauiol Adrea-, 1'. lUö;!, t 1713, lialladi- 
>i'j; Svrdi'liiis. naiiii'1 Aiidrc-o Svedelius' son .lacol) Svedelius. 
1. 1093, t 1703, donii)rost i Viisterås, liade i sitt gifte med 
.\niiu I5rila I.amiia, f. 1713, t 1802, sönerna l'er, Daniel. An 
ders och .luhannc-s. Al' dessa blcfvo Andi-rs oeli J..liiiiin.-s 
.slaiiifiid<T för ned!inst;'ieii(le Iva grenar af släkten. 

Äldre grenen: 

Anders, f. 1737, kontraktsprost, t 18l»9. O. 2:o 177Q m. 
Justina t-lisabetli Scliotte, f. 17.^7, t ISd.r 

Son : 
Anders, i. 17,s2, Rrosshandlare. t 18.^4. (i. Ks2o m. 
Lovisa Ciiarlott:i vmi Seliant/, f. M^H. t I,s,l?. 

1) Anders t:lierliard, I. Is23, uiverste, t 10^4. (i. 
1S()(I m. Hilda Ulrika OsUim:. f. Ks.^m '"/r,. Ikb. 
eseii villa i 1) j ti r s li o I m. 

Harii; 

(\) Anders Herman, i. 18f>.5 Vi. kapten o. 

koinp.urKliel \id H.ilreKilet, oidf- i Talii 

skvlte^;ilU. k' SO (!• .i 1 n ii) (i I.SM.f -'"/s 

ni. F. Il h a Aiiiiiisio Sudirslnuii, i. I.s72 '/m. BariK 

■Carl Anders Cliristoffcr, f. 189-1 '/ii;. 
Tur Anders Herman, f. 1SM5 "-"Vn. 
Siarid Hilda Maria iSiri). f. 18y9 -'/i'. 
t:bha Mariiiieritlia ((i hit al. f. 1S<)9 '-'V.'. 

(2) Helena Matlnlda. f. IS65 '''/a (Djurs- 
h i) 1 111). 

(.•i) t: I i s a h e t h Charlotta. I. ls6(i-''/u'. O. 188.S 
-'Vi 111. boiKiiiastarcii i Va 1 ii n. ordf. i Kup- 
parberjcs iiins arhutstöriiicdliiiKs st.\ rcisu, 
ordf. i styrelsen för Norrlaiidsbaiikciis ai- 
delniiiKskontor i Falun, R W O, Carl J ti- 
ll a n 1'rcdrik (Uirtieliiis. i. IS.ö.s '"/i. 
-') (iiistaf, f. 1S26, underdircktdr vid finska iiniil- 

vcrkct, t \W4. (i. 1S57 '''/>> ni. Emilia Wa- 

tilda Ulff. i. 18.U ■''/:, (S t r ;i ii k ii a s). 
Söner: 

(1) Georji, f. 1859, kapten, t 19ii7. (i. 1891) -'/.■, 
ni. Anna Kristina Johansson, i. l«7(i '/? 
(S t r ä n g n ä s). 

Barn: 
i' o n i a Maria, f. 18^7 -'"/t. 
Katarina Helena (Karin), f. 18M9 ■"/:!. 
/' er O II s t a f. f. 1902 "/m. 

(2) Carl, f. ISbl "/o, iil. d:r, rektor o.' lektor 
i tyska o. franska språken vid Högre real- 
läroverket a Norrinalni i Stockholm, 
f. d. lärare för D D K K H M Arffurstanie, 
R W O , (1 V Sbiii. RIkidZI.ÖwO 2 kl. (i. 
19!)5 -"'/(i 111. Jnlia Maria von Heijne, i. 
1870 -/;. 

3) Carl Frithiof. f. 1828 '/«, jur. liedersd:r, f. d 
justitieräd, K ni st k N O (Stockholm). (i 
1864 ^Va 111. Rbba Catiiarina Skytte af Satra, 
f. 1841. t l"(i(). 

Barn: 
f: v a Helena Charlotta, f. 18(i5 ''/.-, (Stock- 

h o I m). 
Carl Arvid, i. 1867 ^'/i, jnr kand., justitieräd. 

R N O (S t o c k il o I m). 
Nils Hlierhurd. f. 187.^ ■'/«, fil. d:r, dticeiii i 

iiotaiiik vid U p p s a i a universitet. iVKIiKl.ll'S Yngre grenen : hannes I 17-111, k\ rkolici de. t l^n.^- ''■ I '77 iii. Mai- 
.i;;,ret:i Kristm.i lunl. f. 175.S, t 1S4-I. 

h.col) Mikael, i. I77'>, k yikuherde, t lS.i-1. (i. IMiT 
in. Anna Willielnuna S\eJeliux i. 177n, t l'^^-^- 

Carl .lacc.h, I. IMI. kyrk.dierJe, t iN^-f. <i. 1M)3 -" •, 
ni. Ann It llinncr^on. i. I.s-I.i ■"/t. (hw^- l'^^i' "i. 
kvrkolicrdeii dl. ii Ikrnliard lihniilier,^, 1. IS.^s. f 
I 'Ml I (|) u i: k e i). 

Carl Nils Wilhelm, t. I^<)h "V-, med. lie., läkare 
vid statens iariiMiKar. praktiserande läkare i 
15 „ 11 n a s. (j. 1'>(I7 -'/n. ni. // // / d a Utlcim 
KUniiWiill. i. I^7S '-'m. 
Barn: 
/: /■ ; /.- W ilhelin. i. U^ns -"j,.. 
h\ all. i. 1"11 -■"':.. 
i\-r i I7SN kladesiahrikdr, t k^i'- <i. Co IM.i ni. 
lolianna Kat.irina Z.iiide:-, i. 17'>l. t i,s2S; 2:n IN.") 
ni. Cliarlntu, (i.dnielKi Sillve!st(d|.e, I. IMI4. t ISM.i. 

Ikini, i l:a ;;iftel; 
1) Per Adoli, l. iS-'3, aiiKhalshelalliafx are. t l^''^-'. 
(i. ,11. lohaniKi Carlsse.ii. i. 1.^211, t l^'''^ 
Iknii; 

(1) Inlniiina limiliu. f. Is5(l "'/n'. <i. ISSIl in, 
■kanueiaien 1: d v a r d Richard Tuniur Lon- 
ncrslrihn. i. iN^n (K e r a . a, V i ii 1 a n d). 

(2) C (/ r I Wilhelm, i. ks.S t '"/.-„ siok.MUeii (S t o e k- 
h ,, 1 111). (i. ISMI III. ,\1 « /• / </ losc/ina Ny- 
uriii. i- IS.^n "','•-'. 

Haiii: 

,\( (/ ;■ / (( l:milui, i. \SSi\ -';.,. (i. IwiM in. apo- 
tekaren l-r i e d r i c h laadi^ohu (R i K a, 
R v ssl a 11 d). 

,S ( i,-- /■ / d Matilda, t. ISM "7:1 (S t a II d a I e n). 

/'(•/■ Ad, ill Carl, i. \xs2 - ... \ i.st.is i Nord- 
Amerika. 

R II I h Willulmiiia. I. \^')\ ''/:.. anställd i lii- 
luis.iknimsaktli. .^kaiidi.i__ (S t n e k li n I ni) 

.1 /; // a .Margarcia, i. l.s'M '""/«. s\ i;i>i:Mrs 

(.3) -4 /; 11 « Malilda. f. 1855 ■'/(. (S t o c k h o 1 ii 
(O rcr Axvl. i. 1S57 "Vn. ingenjör (Rusa 

de S:t a 1- c, A i .u e' n t i n a). 
i!^) S i K I I (I Cluirlotdi. t. IShil '"/■-•. kass()r 

Stockliolins Siiiicriusiatlahriksakth. (S t n 

Il o 1 111). 

((.) /: /■ /( > l Adoll. 1. I^(>-' -'-^i. iDltnaiit i N.iid; 

rikauska aniiLMi, plantaRcaKai c i t' I o r i 

N o r d a 111 e i' i k a. d. l.^^^M '/<■ m. I' 

Wdili. I. IM^2 •/i». 

IJaiii; 

A (I II I I Waili . i- \^')^ ''ht- 

1. u II r < n ( < Duiialtl. i. IN^T "/s. 

/://:(/ ./ I' // (/ 11 II (I. 1. \>^'>'> ''"i- 
(7) /(»/«//; Liivculz. I. lM)-t -''mi. disiinncn 

filKilcii Cercs (al Stockhnlni^ suiicilnslata d a. -') M ar K a r i t II u CliiiilnUa. i. In.-^I ■";> (Hlt 

I- II d, 1, i d i II '^ () \ i 1 1 a s t a d). 
.n .4 .v c / (iahricl .lolniii. i. IS.^d ''/n,, i. d. lands 
diii« i ()irl)r() lan, ordl. i Svenska iani vaKsim c 
-ui <Mdl I stMelsLina II. I -Irafikaktl), (iran 
hciK Oxrlosund, Nora huKski^s ... Orcb 
KTipiiiKs iariisa,usaktl).. \ lec (udl. i sImlIscii 
Oxchisiiiid Ilen \ astiiiaiilaiids iarii\ a^sak tli 
111 si k N O. R C Xlll;s (t, R \V O, d M i w m k 
„. hcb. Mlla I ti c 1 se r u d (k id 1 II ,^r, s 1 
si ad). (i. lMi2 •,.-, 111. lulla Mallillda A/eliu 
1S4II. t 1^'iKi. 

Dotter; 
.S / ;• / l.iivisa. i. tN(>() "/i. (i. 1^'''- "'/- 111- l'i 
siska kcniiineiseradet. generalkonsuln /)' c 
härd h:dv(ird r.ric Hcuiricli Scliiicliurdl. i 
'■',, (1? e I II 11). von Sydow. sliiktff mod tl"tla naiiiu, :iU:i iinil oliUu iill Viipcii. 
iitlor, iimiu kv;ii-lcfvaiHk- i TysUhunl. Imr iirgitna 
liU Sverige. l)i'ii iiiiriii:i>le ii'Uu-n^au,ur., sl.iiafin U.IKOU li.l 1 Sv, TIK.'. mel, .Hci-ll 

lik. .\f .l.'luies l.:in,"i,i;iikav >nl< 
r.ir (leii 1111 iihliiila ostia häiad- 
rader lui- li;i.^>|..sgieiu.i.. Ml> 1 
köpiiigsgreii.-ii >aml Carl iML-ilrik . 
riidei- föl- äldi-e .Ml, yi,-!-,- Kahu 
ijr.^iieu Av i„ii,„i-a iit,l,Ml. Crisl 
riii-istiau Uti'nier liU David voi 
söii,'i-, af livilku tvrt örvei-flydade 
ritiaii, livar.s ende suii fliristian 
\isl.y-Karlshaiiiusgreiieii, (,cli .Jolii ,de sen Ceei-K var slam 
viieii. lOi, ;;r,-ii al' sliikl Högsbygreiieii: 

han I'ctci, 1. 1747, prost, t 1«.'7. (i. 17.S2 iii. Cliarlntla 
Klisahcth kudlK-ck. f. 1752, t IM-'. 

Julian (iustaf. 1". 17S-I, konteraniiral. t 1^50. (i. l:,i 
1S2-1 111. .Anna Catliarina \Vi:<Kinan, i. ISiid, t is.?.^; 
.':,) 1S.57 111. tikniiiira .liiliaiia W iKK^man. i. ISill, t 

1S(1,S. 

Sdiici, 1 l:a uniet; 
1) Inlian Oscar (iiistai. i. I.s2,^. kuiiiiiiissionslandt- 
inatarc, t IS^D. (i. 1^51 iii. Suiia Lovisa l.illic- 
stralc, i. 1S2S, t I9(is. 
liarii: 

(1) (>//(» (iirliani (i ii s l a I . I. \s52 '-'/,,. f. d. 
iiirstc staliiMiNskriiNarc \ id statens iariivaKar 
(S t uc k II o I m). (i. I,s,s7 ';'/7 111. // ( (/ vi i; 
lUiKciiia viiii Svdow, i. l.s.Ss ''•'■<. 

liarn: 
Wii I il c m (i r (lii^lai Wilhcliii, i. isvo -■/';!. 
// c / /' c /• / Dsiar Axel, I. 1^94 ''/i. 

(2) /:'//// AuKii>'lu Anna l.ovi-.ii. f. i.s54 --/,, liok- 
liaHaiL- i StoL-kliuliii- enskilda hank (Stock- VON svnow (iTit 

!) Adolf Reinlidld Fingal, f. 1827, liaiiinkapten, t l'Jil.?. 
(i. 1863 7i2 111. Mary Ann Bluuche Swiilicns, 
t. IS42 -'/h (S t o c k h u i ni). 

Barn: 

(1) Anna U s i a r a. f. 1864 "Vio. O. 1887 "I v, in. 
professorn i nationalekoiioini o. sociologi vid 
(i()teborgs liögskola. skriftställaren, 1. V V S, 
fil. d:r Gustaf ['ntlrik Stctfcn, i. lS(i4 '/.-, 
( O ö t c b o r .g ) . 

(2) Ii i ö r n Ryno, t. 1807 '/u, kai)toii vid K. Flot- 
tan, chef lur 4:c inatroskoinpanift, RDDO, 
RRS:tAnO 3 kl., R Fr Kr O 3 kl. (Stock- 
h o I 111), (i. l'^i)i) --'Un 111. Altua Tull i a drun- 
srriini, i. lSf)M ''!:>. 

Dr.ttrar; 
Lotten Tiillia il. o II y) liiinnsdollcr, i. IMiil 

-■'i:. 
Birgit tlisaluili liidinsJutter, i. \Wi '"'/a. 
(J II n II il (I Mary Anne Björnsilotter, t. Ivii4 

"Vr... 

(3) T r il hl o I hintial. f. 187U 'Vi, jägmästare i 
Noria Ljcksclc revir, landstoniisområdesbefäl- 
hafvare. Äg. Arfträsk i Västerbotten (Lyck- 
sele), (j. 1001 -'/m 1,1. Edith OhUnhiira, 
f. I8tj0 ''/». 

(4) (j c r d a Maria, f. 1875 ^'Vio (Södertälje). 
Cr^) A ni y Sophia, i. 18MI '"/n. H. 19iiy -'"/& m. 

verkst. direktören i aktb. Soniiiielii fabriker 

Carl Per Albert Wising. I. 1871 -"'h (S a I t- 

s j ö b a d c ii). 

i) Curl Otto II I ut in ur, i. 1831 "*/•-■, f. d. sjökapten 

(Stockholm), (i. l:o 18,57 iii. Amalia Karolinu 

Charlotta Hellbom, i. 1833, f 1902; 2:o 1903 Vis 

ill. Karna Jönsson, i. 1855 ""'i-.'. 

Adoptivdoiter: 
KoiUlie Juseline Charlotte, i. 1S()4 ■'/». (i. 1891 
'Vii III. majoren i armen, kaptenen i l.ifregitets 
:<reiiadierers reserv, gyimiasliklärareii vid Högre 
realläroverket pä Östermalm, R S C), t:!i Aruniis 
(/■ .4 /■ t a ii n (I II Wi^.lrand. i. 185.? -'■'/, i (Stuck- 
ho I 111), i 2;a giftet: 
4) // // i; o Axel Theodor. f. 184(i '-"'Ai, f. d. iKiiikkassöi 
(S ( o c K 11 (I 1 111), (i. 1874 ^/iii 111. Anna I. <> v i .^ a 
Blörck. I la-iiiie^ 2:;i .uittc, i. 184 4 '"/i,,. 

Döttrar: 
.!;///(/ lilcoiwia. i. I87,S ^''/m, bokliallarc i Stock- 
holms enskilda bank tS t o c k h o 1 iii). 
Alice Maria. i. 1877 '''A,, farm. kand. d. I"ii5 
'/Il m. lahor:mtcii pa ;i|u. tekel Onieii i Stuck- 
li o I III, L-\. aiiotckareii 1: r II s I Liidyni Hyllch. 
f. \672 -Ar. 
T v r a llihiia. i. l^^i "' i. imisiklaraiiima (S i o c k- 
h olm). 
J. A.xel Reiiiliuid. 1. r/7,s. imdciMatliallaiu, t l^ok 
Svensk adelsman J.S.^H. Om lians eltei-koinmande sc 
Svensk .Adelskalender. 

Jönköpiiigsf^reiicii: 

Nils Ludvi.v;. f. l7,Sti, kriKskominissane, t l.V^7. (i. 17,V^ 
III. t-;n.i,^el Meiiediela Heller, 1. I7h4, t I8U7. 
Söner; 

I. Christian iTediik. I. I7-n,S, aiu.tekare, t IS.^I'- »i. IM' 
m. loliamia Maria R\diii. i. I7''5, t 18W). ) ChristKin .'\iiKiisl, i. IM". Kyrkoherde, T L^.v. d. 
I^4w m. Helena .Andnetta Maria Cerviii. 1. I.S-'(>, 

Harii: 
( I) M a r i a. i. I^.^d 'A., (S k a r a). 
(2) /:'// c II. I. is.Sl -'"... (i. iSfSd ''/.i ill. k.\rku- 

herdeii Johan lleiink l5,|orek, i. 18,U, I" I8V,t 

((j 1) 1 e II o r .u). 
[A) K I i >> t I a II Aiulrcas. i. IS.SJ 'Asi. iii. Kand.. 

admnkl Md \,niershorKs hu:.;re :dlniaiiiia lam- 

lialhimuss.ilKkaii. ledamot al stiidsiullmaktiKe i 
\ a n e 1 s h o r K. iv' W O. Av., lais i nämnda 
stad. (i. IS>'I 'Al m. .lf(//7(/ Isabil al Saii- 
dcInvK. i. I^<)'' 7... 

Söner: 
kiisliaii /■ / c d r i k. i. 1890 -''V':i. 
Kil^tuiii Edvard der härd. f. i8',M> '/A'. (4) Krislidii Armand, i. 1856 Vi, kyrkolicrdc i 
V.irnhenis iiiistorat af Skara stift, rcKemonts- 
pastor vid VästgtUa ic}r:te (V a r n ii c ni). Cj. 
[i<W --/'I 111. S i n II c f:lisiibct Eiii^elbori: furss- 
liiiid. i. I.S07 '-',!■. 

liarii; 
Kristian Aiiaiibt hink Aniuiiid, f. IS^l -^'ll, 

jiir. •^iiKl. \id uiiisLTsitctet i U p i) s a 1 a. 
Kristiiiii H i r b c r I /://b Armand, f. 18^4 'V;!. 
Kristian IJusi Karl Armand, i. lö^h ''"/i- 
Ur il Selma lingelburii Andrictfc, f. 1902 '-/«. 
') Julian j-rcdrik, f. l»2(i. haradsliufdiiiu, t 1^^S5. (j. 
1,S57 111. ida AIcxia hllisahctii KdKitn, I. 1829, t 
] 909. 

15arii: 
- (l)/;/'//W iridnic Mikulaiis. \. 1859 "Vn, Jur. 
kand., liaiadshufdiiiK i |-i.\ksdaN doiiksajia, i. d. 
luifrattsrad, ordi. i si\iclscii KJr Kil Fr.\ kb- 
dalciis janivajiiakti)., I^NO (Suiiiic). d. 
1890 "'/r 111. Gusialva (.luiriicniicr, i. iMiJ 

.'\duiUivd()Ucr; 
Hulda Mariiarellia. f. 18'J7 -'Ai. 
U) Kristian II ii i; t>, i. 18()I "'z?, fil. kand., i(imt\. 
statsrad, liiiradsliöfdiiDi- i Nordals, Smidals u. 
Valbo härads donisaua, K NO 1 kl. Äji. Kard 
i VaiiL-rsluu-K (S t o e k li(» I ml. (i. 18'J8"V,. 
111. Anna Kanilina ( \ a ii n a i von Sydow, i. 
* 18()8 '"'Al. (Se nedan.) 

Harn: 
(] h r i s t i a n l'ridrik Carl liialniar. f. I8'>v 

AIcxia Wilhelmina Maiilda. I. 1900 -■'/V. 
I n !i c b o r Ii liinilui I:Iis,iIh'1. t. 1902 -•7.-.. 
Ulla liiiicdikta Maria. i. \Wh '■'/.-,. 
I) a n I ( / Ilir^o, i. l"n'' "',.•. 
(.i) Adoll lljalinar. i. isO-' '"/s, .iiir. kand., \kc 
lläradsll()idili,u, \erksl. direkKii l Ssclisk.i ai- 
hets>;if\'aief<')rL-niiiKcn, i. d. sL-krcterarc i di- 
\ei-statliailareäiiilK'tet, i. d. loiste polisinten- 
dent, RNO."R\VO, (_)ii O iM I O (St (I ek- 
Il .1 I ill), (j. 1'XIO '"/■, 111. Ii II I II .Wana Allni - 

lllhl SitlWIirlZ, t, 187.T ''"/,,. GS2 VflX SVKOW 

Barn: 
I) a S m u r Ida Oimhi Muthilda, f. 1901 ^"/u. 
K II t h f-Jiwlic Vivcka. f. 1904 ''/lo. 
Chrisliiui /• /• c il r i k Viktor Albert, f. 190S Va- 
(-1) Hmiliii Jeanna Ulrika (Emmy), f. 1867 "/i, 
korresporideiit i Svenska lifförsakrinKsanstalteii 
■l'ry;,^u- (S t o e k Ii o 1 ni). 
(5) Marianne Ida Matliilda, I. IS()8 ■'/y, lara- 
riima i Ickniska skolan i S t n c k li o I ni 
2. Axel hj-ik. I. 17'^1, iil., d:r, oivcrstc, t ls57. (i. ni. 
MarKarcla likcliind, f. IbliS, t iSMi. 

Dotter: 
Sofia Amalia (Amelie), f. 18(5 "'/s. (i. 18(i7 ■'/n 
111. lirnks:iKareii Axel Mialiiiar [-'risell, f. 1821, t 
19(»i (K a s e 11 b e r .ic, A ni a t). 
.1 Daniel l'eler. f. 179J, aiiolekare, t 187,^. (i. I8J1 
111. Anna Cliarlntta Hutscli. f. 1811.', t 1805, 
Barn: 

1) Julius Leonard, f. Is22, kanirerare, t 1887. (i. 
2:0 188-J Vm ni. Ida S e r a p Ii i a Justina lirikssan. 
f. 1856 V. o (S t o e k II o I ni). 

2) Nils Albreclil. t". 182,^. revisionssekreterare, t l,s8I. 
(i. 1866 ■■"'/.s III. Helena Matliilda StaiJ von llol- 
-^tein. f. 18-44 '"/i (H a I in s t a d). 

Dotter: 

Jeanna Helena il: I I en), f. 1871 -/i-. larariniKi \ id 

M;ilnist:ids alliii. läroverk for kvinnlig iint;doiii. 

•i) Irans f.dvard, i. 1828 ''/n. med. d:r, kir. iiiaR;, 

I. d. öfverlakarc, R N O, I. V \' S. Ik-b. e^et hus 

i (iötehors. (i. 1872 "/» m. Svta Maria 

Charlotta Sofia Wikström, i. 1851 ',ii. 
4) Carl Fredrik, i. 18.^2, apotekare, t 19U4. Q. 1802 

in. Wilhelniina Matilda Karolina Alijörnsson, r. 

18.^8, t 19(18. 

Barn: 

Daniel Wilhelm Fredrik, \. l80,-i '"/u (Lund). 

Elisabeth Charlotta Wilhelmina, f. 1865 "Vu. 
(i. 1897 "A in. apotekaren .loliaii Henrik Nata- 
nael l-"roberK, i. 1851, t 1911. Beb. effcii gärd 
i K i e f I i n .n e i Skåne. 

Anna Karolina iNanna). f. 1868 ''/.j. (j. 1898 
"'/i; 111. liaradsliöfdinjren Krislian 11 n i: o von 
Sydow. i. 18()1 "Vt. (Se oI\.in.) 

Vendela Maria, i. I88li "'•,, sjuksköterska ((i ö- 
teborg). vox svnow i!"^:"' 

5) Knut Wilhelm, f. 1S34, sjökapten, landtbrukarc, t 
1907. (i. lS(i7 ni. Li^a Hansson, f. 1841, t l''ll. 

n.itter; 
Anna Ciirolina Ulnku. i. IWiS '"Ia- (j. 1^^>8 "/ii 
ni. landtbriikarcn Karl Albin Salen. i. 1872 /■i. 
ÄK o bcb. S t (I c k c 11 a s i l»aKlaiid ((irin- 
s t .i.d). 
(,) Otld I. a (I v i a. i. 18,15 -"'/«, f. d. l.uidtbniksskolc- 
lorcst.iiidaic (.. ,i,^)dsaKare, R W O (V a r a b „ 1, 
K a re bud a), (i. 18()7 -'/•, ni. irilicn iiiiKiii (lotilda 
Rappc, i. bs-ll, t i^^>-'- 
I5arn: 

(1) Daniel Reims Natanael, f. 18(i9 -''/lu, kapten 
vid KrunobcrKs rcRite (K a r 1 s b o r «). (i. 
1^0.3 "mj III. .A I ni a (lertnid Villielniina dnhi- 
Inmen. \. 1.^7.-! ''"-. 

Mani: 
(} e r I Danietssiin. i. lyp-1 '"'. u. 
/: b b a GötiUla, i. \Wb "*/7. 
A n n a Birgida. i._ \9\i) \U. 

(2) Johannes, f. 1«/I "/lu, inRcnjöi-, bch siiinus- 
chef i O r c b r o. (i. 1908 ''/n ni. Gunhild 
Mai-iiareta Viktoria Ramstedt. f. 1N82 7s. 

Son: 
// a r a I d \'ikt,>r Lndviii. f. l''ilo '-'/lo. 

(.",) Anna M a t Ii i I d a, I. bs7.? ^^ (t' a ra b o I, 
K a r c bo d a). 

(i) Ii III a It u e I. i. 1874 '"/ii, a;;ionoiii (I' a r a- 
bo 1, K a r u bod a). 

(.5) Karl Wilhelm, i. 1878 -'/ii.', iil- J:i"- docent i 
nordisk o. jainfiirandc fornininnesforskniny vid 
iini\ ersitetet i i- u n d, amanuens vid Lunds 
universitets bibliotek. (i. ]Wb ''I,, m. Anna 
Maria Oiieiinerstedt. i. IMi.t '-'si. 

.4.V(7 Ulrik II e r t il. f. \W1 -'Is,. 
(fl) Carl a list af. I. I^m.S ''/«, tradnardselev 
(T r a d sa r d s s k o I a ii, .A t v i d a b e r k). 
7) Carolina lileonora iLinal. i. lf<.ls -''/i. (i. 1809 
-"/t 111. iirosteii o. kvrkolierdeii Johan Benedikt 
tlaipiin Svlvéii, i. \S.U. t 1909 (M a r i e s t a d). 
4. S\en I udviK, I. IMU, hoirattsrad, t 18^2. (i. IS.It 
111. Sara Rebeek,i I ind.ivi^t, f. 181,^. t 1872, \(1\ -^ IMlW Barn: 
II lakol) LudMK. f. Ks3(), häradshöidiii};, t 1S9.?. (i. 
I,s7.5 ''/T 111. irilicrriiinaii I n n c l> o r ii Aiinira 
Sptirrc. i. 1.^-41 'm. (S t o c k li o I iii). 

Harii: 
iW liiiiiborii Krr^liii I: I i s u h c I Ii. i. I,s74 -■'/r.. 
med. kand. (i. ISMS '-"':>■■ iii. hoiKmastai-LMi 
I l.aiidb^kiMiia. laiid^tiii.i^Miiaiiiicn i Maliiiohus 
lan, R \\ O, (.(ui Johan A ii i: ii s t Muiuk al 
Ko^iiisLliohl. i. ISh.N -';i. ÅK- o. hel), villan 
Sund o r L- (Lands k r o n a). 
(2) Karin lllliild Lovisa, i. 1s7.t';i.. (Stock- 

h o I ml. 
{.U Carl l\ I I k Linlvm. i. In/n -'/t, ,ia;;mastarc i 
Tai-cnd.i rc\ir ((i u I I i v a r c). (i. l'^l(l -'"/i 
m. S; li II c rdlciiius, t. l^s,^ ",.-,. 
(-1) T h II r il .\\il l'll. I. l^Ml "Vii, c.xtia lansiio- 
taric i (iotchiiiKs n. Mnlins lan, \ icc auditiir 
\id Kustartilleriet ((,) \ i h e r ,u s n a s, (iote- 
h o r ^). (i. IMII "V: m. / ;/ .i,' c l> o r ii ScHtr- 
ilahl. i. 1^^(| -.'u. 
(.S) /.(//s Manin K ii ii i llciirik, t. I^.n.:! "'/». lu.it- 
n.mi Md (ioi.i ariillenre«:te ((,) v i h c r .ic s- 
n a s. (j n t e h n r i;). (i. I9(l() V's m. /:' I I r il 
Maria SunhiilchU. i. iss* -",'7. 

D.itler: 
,S (/ /• ,/ (hii^liiia. I. Iviiv '';'],.. 
1) klisatnlli Mailiihla (k I 1 s ci. f. 1^^.V; '■'/', (I o n k u- 

|) 1 11 ■<). 
.?) Carl A.\el, 1. l>s-l-l. banktjänsteman, t l^'->r>. (i. 
187-1 111. Jenny Liiidavist, i. l!S4.s ''/u (.1 (> n k (i- 
P i 11 s,0. 

Hani: 
.S' \' t' /( V'a7<v, i. Ih7-1 '-"'mi, fann. kand., provisi.r 

(,S t u c k h o I ni). 

Svea Caiiilina. i. IS/V '""'/i, aiisialld \ id Inand- 

n. Iiilörsakrnr.^sakti). Sxeas liiiivudkcnKir 1 

(i o t e b(i I i;. 

Carl Liidvi'^. i. lNM",.i. st.iiidiisski iivare \ul 

statens iarnva.i;ar ( T' a 1 k op 1 n k - R a n t e n). 

.V / / ,s /••///::(//, t". iShi -'-'/11, Hir. (.. fil. kand., e. o. 

huiratlsnniarie, biträde lios dcnnlialvandeii 1 

Kinds .,. i,JedNaKs härader (U 1 1 i c e Ii a 111 n). \«»N SI l>()W »Ihr. 

4) (jiislaf Fiiiiiiil. f. 1S4() "/«, föreståndare, tjäaste- 
111:111 i Stockholms staJs tjänst (S t o c k li o 1 in), 
(i. IS74 '/ii 111. Hilma hilianiui Maria Bivck- 
slriini. i. ls^2 '''1. 

15.1111; 
/ var Lmlvifi. i. 1^75 -"U (S t o c k li o 1 111). 
Warni f-lisulnih 1 n c t Ii), f. Is7n'''/i(j (Stock- 

h o I 111). 
V a I h (I r ii Aimiisia. i. 1880 '"'/i, foresuiiidariiiiKi 

foi siKulhanisknihlKi (d ö t e Ii o r -j;). 
(i II s I a I l'rc(lnk. i. ISSI ''7. ioi stiiiasiarc 

(Ry ssl a 11 d). 
l:liii liiachor'^, f. I,ss4"/s, irnariiiiia (Miiko- 

|) i 11 k). 
M ,'i r I a Joltaiiiia, i. \>>^'2 -'/m. 

Äldre Ka 1 111 arg re 11 en : 

Carl t-|cdrik, I. I75J, kiudtraiitiiiaslai c, t IMI.N. (j. 111 
Christina l:lisabcth Waliihcck, I. I7()(i. t IMU. 

1. Christian Aron, I. I7M, iil. d:r, prost, f lMi4. (i, 
l,S_M 111. Maruareta (iustava Laurentia K'\dstr()iii, f. 
i7';s, t 1.S55. 

Son : 
Lars irciink liiiiil. 1. [sM '-/i, notarie. I", d. krcnio- 
kinsiiian (S t o c k 11 o 1 111), (i. ISf.S "/^ m. ,(.'«;• r; 
lille Juliana (iyllciisvtirti . I. iN.^h "/n'. 

(] 11 II n a r Minn Pliilciiuni. 1. isji I -"/... e. o. hof- 
rattsnotaric. slatioiisskrifv are vid statens järn- 
väj^ar (S t o c k 11 o 1 III). (i. l>^ii.S m. 1: b b a 
Poiishacli. 

2. Sven t'redrik. f. I7«.f, liandiaiide, t IN4.r (j. ISI.S 
111. Carolina t-jisalietli Håkansson, i. I7ws. t ISd.-l. 

Siiiier : 
1) C.irl Olol, f. I.S.'I. «rossliaiidl.irc. t l.^'>-'. (i. I.S47 
111. M.iria Charlotta l:lk'stroiii, f. 1S24. t iS92. 

Uriltr.ir: 

li er ill a. 1. l,s,S4 "/i. (i. I«.S() '"/« m. verksl. 

styrelseledanioteii \id riksbankens afdelniiiKs- 

kontor i Kalmar. R \V O, 1: r n s I Oe^rii 

Aneker. i. 18,t1 -'/.-,. 

Helena (.an/liiui. i. iMid "' m. d. I.smi ^'(, 111. 

Aiicker, I. IS.T,, i' liJii.s l,N o 1 r k ö p 1 II n). 2) Henrik AiiKiist, f. \>^2A. iii.iKistrat-sickictciarc, t. f, 
horgniiistare, t l.S7(). (i. IS.SS m. f^iiphrosviic M;nia 
Modin. i. is.^h. t isyf). 

M.irn: 
{\) Hiiiril; W a I I c r, i. I,s(i4"*/ii. aifarsnian 

(Chicago), (i. ISSK ni. Ifattic lunuher 

fraii Nortlaiiiciika, f. hs7(). 
Barn: 

Wultcr Roland, f. l,s'4J. 

Mary fiiiplirdsyiic, f. l.SMi. 
(2) Ernst Gunnar, f. 18(19 "/.-,. vcrkst. direktör 

for akth. (iötchurjis i)ank. R W O (Villa 

S il t c r. .1 o n s e r e d). (i. 1895 % ni. A n n a 

i'rcdril:a Teresia Johansson, f. 1870 Vn- 
ii) Gerda Enplirosyne, f. 1S70 ''/.o, lärarinna \ id 

Bniniinerska skolan i S t o c k h o i ni. 
(-1) S i ti r i d Augusta, i. 1871 ^^/i-. (i. 1895 "h, 

ni. disponenten för Alingsås honmllsväfvLTi- 

aktl)., ingenjören V I e I o r lidiniind Hill. i. 

1868 -'In (M an hem, Al i n gsa s). 

(5) O s c a r Iredrik. f. 187.^ ''-'/t, landshöfding i 
Norrbottens lan, K NO 2 kl., R Pr Kr O 2 kl. 
mkr, RRS:tStO 2 kl. in kr (Luleå). Ci. 
1911 "Vio in. Mary Eniily Wijl;, f. 1884 ^/n. 

(6) /VI (//•/« Enplirosyne. f. 1877 '/«. kassör vid j 
bankakti). S()dra Sveriges atdelningskoiitor i I 
Mörbylaiiga. I 

.^. Thuie Augiist. f. 179,?, iil. d.r, prost, t 187,3. (i. I 

l8.-ili ni. Beata Sotia Ruiikranf/,, f. 18(12, t 184,3. 

Barn: ' 

\) Guslut Willichn. f. 1834 -"/i, f. d. stationsin- 
spektor (Malmö). O. 1861 'Al m. Maria 
Aumisia Matilda Höjer, f. 184.3 ''"'s. 
Barn: 

(1) Gustaf WiUieUn. \. I8h.3 -"/y. iiiideringenjör 
vid järnvägsstyrelsens niaskinhyrå (Stock- 
li o 1 ni). n. 1897 '"/s ni. .4 /; n a Margareta 
Larsson, f. 1866 ^/;i. 

Dotter: 
\\ a n d a Elisalietli. f. 1899 '-'/a. 

(2) Gerda Maria, f. 1867 -"/u. (i. 1896 \'ii ni. 
röreständareii tör arinatiirfabriken Carl Holm- 
bergs filial i Cj ö t e b o r g, ingenjören Adoli 
Lorentz G u s t a I Larsson, i. ISOJ ''/t. VON SYDOW '■''-' 

(3) A n II a Sofia. f. 1»69 "/lo. Ci. 1904 '7a m. kam- 
ruraren vid baiikiikth. Södra Sveriges kontor 
i Ii ä i s i II K 1) o r k. Af //i / / Brembcrg, i. \^M 
'7,. 

(4) S /«/•/(/ /\//tr«>/(/, f. 1.S73 •".-,. (i. 1902 '72 111. 
vclcrinareii Hans Oskar Sicn. i. 1870-/:, 
(i\\ a 1 luo). 

(5) Ida Jcrwy. i. 1875 '7i. 

(6) Otto Riinhohl, f. 187S -'"/lo, iiiKeiiiur (d ö t c- 
b o r K). (i. lyiO '-'*/i" III- .W M '■ ? /; " Mana 
Sitxiclassa. i. 1SR9 '7ti. 

Sdii: 
(i ;/ /; /( ar. f. IMll 7s. 
2) I d a Carolina Sofia. f. 1835 7''. »^i- 1858 - /r, ui. 
godsägaren Otto Wilhelm von Sydow, f. 1831 ■ h. 
(Se nedan.) 
-1 Ottd Reiiiliold, i. 1794, .^rossliandlare, icodsagarc. t 
1861. (i. ni. Henrika Wilhelmina Wahnberg, f. IMO. 
t 19(11. 

Sun: 
Otto Wilhelm, f. 1N3I 7h. f. d. loitnani vid Kr.uio- 
bergb rcg:te, f. d. godsägare (S ö d e r t a 1 i c), (j. 
1858 -'7'. 111. / (/ (/ Candinu Sofia vmi Sydow, f. 
IS35 7'.. (Se uivan.) 

S(nicr; 
{\) C a r I - O t t o .Annnst. i. 1859 '7^, kapten i 
Södermanlands r.gitcs reserv. RSO, RRS:t 
St O 2 kl. Heb. egen gärd i N v k (. |) in g. <i. 
IS9I) -';,M m. grefvinnan Mana 1: 1 1 s a h c t h 
Mdnnr af Morlanda, i. 18()9 "/■... 

Söner; 
C a r I Ircdrik. f. 1893 "/u-. 
Otto Reinhold, i. 1893 -'/i---. 
Ernst Wilhelm, i. 1901 -'7». 
(2) Ottii Reinhold, i. 1801 Vr„ major o. balal- 
nnisclici vid Sridernianlands reg:te, RSO 
(Strängnäs). (i. 1892 '7iu m. Agnes 
Marin Carolina likeiiherg. i. 18()7 '"/nj. 

l)()ttrar: 
/; / s (/ Ida Amalia, -i. 1893 '-'Vu.. 
■I t; /; e s Hlisaheth. f. 1894 '7ii. 
M d r t a Wilhelmina, f. 1905 "h. 
5. .lollan Henrik, [. 1795, borgmästare, assessor, i 1835. 
(i. 1830 111. .lohanna [Elisabeth Wimniersiedt. f. 181)1, 
t 1874. VON SV1>()\V Carl (iiisial, i. Is.^l, luiiikdii ck(ir, T \WA. (i. I87.< 
•/,, 111 C I (i r (I Airuiisid Ukilöt. i liciincs .':a ^iftc 
(do t c Imi va.). 

Idliii f-rnlrik. 1. iN-ti, Imnail m .ul, t \'->^^^. 'i. 
1,S(>1 '''/I, III. ,i;ici\ innan Hulda Charhitla Monter 
al Mdiiaiida. \. l^-^l "" i- ( I (. ii k o 11 i n ul. 
l^ain: 

(1) S i i; r i d hilnniiia Soiia, i. [>•>>■] -'/m. (j. 18.^7 
"/,, ni. iu.irattsiisscssuin tlciinin.^ ( )duiciants, 

f 1^5.^, t 19IIII (.1 11 11 k i> P i II 'a). 

[2) III in mi^alnth. t". l.s(..S '^ 1. (i. 1S'As --,« ni. 
iK.fraltsnni.niLii, vkc liai acMidfcliiiKen MalJan 
[•'inst lAaM l.indLiicKina, I. 1S52. t lOHi 
(Jo 11 k opi 11.1;». 

iÅ) Carl (i u s t a I Hanitiii>. f. 1.S7.' '\/o, ka.s^or 
i SiiKilaiuls Liiskikla banks a[dcliiiii.tcsk(nitor i 

V a N i n. 

(-t) I II '.i c K er d Lovisa. I. 1^7'; '"/ki. (i. l'XJ7 "/o 
III. aiulitorcn vid Ki oiioIkt,i;s reK:le, liiirads- 
skrilvareii i ljpphvidiii.v;c liaiads lo^dtri, vice 
liai adslioiduiKeii // / a I 111 a r loliun Ih iirik 
KrctrAir. f. \su\ '''/^ ( \' :i \ i o). 

(,t) W a i h o i Ii Clara liiila. i. 1^S^ -", ij. (i, l'^li) 
-^'.-, 111. landlakarcn (iii-^tal Sodöd. i. IS^2 -'*/i'' 
(K a r 1 sk I o 11 ;i). Visby-Karlshanistirenen : laii h-icd.ik. 
Maria l-iisab Ml. siokaiiteii, t ks: 
Stmik, I. 17.U.. t 1^ h'rcdrik. I. 
k;isa h:iisa 7fiw, siok, 
Il Maiitini t 1S^)7. (i 
1772. t 1«- iMcdrik, f. I.siis. 
fkleiia ZettLMsli -•, t i.s3S irl I rcdrik Oscar. 1. IS.^S. 
(i. i,s(.2 ni. Anna Maria N.\i slaktare, t 1871. 
f. 18.^(1, + 1''II6. () .s ( (/ /• Marifii Lut lur, i. isiiO 
UHf (S i o c k h o I in). 2) (iubtuf Frans Ludvig, i. 1815, bjökapteri. t 1892. 
(j. l:o 1849 in. Jolumiia Kristina Hknian, f. 1821, 
t 1860; 2:o 18()2 m. Matliilda Ciiristina Hallen, i. 
1S21, t 1^97. 

Döttrar, i l:a kultet: 
ti ni i I i a Johanna, i. 185,3 ■'/.-, (S t u c k h o 1 ni). 
Anna Sofia Au au st a. f. 1856 ^/u. (i. 1879 -'/n 
ni. grosshandlaren Carl Ma.iiiuissini, t 19U-1 (S ö- 
d e r t ä 1 j e). Säve. Släktcii Ur bördig rr;'ui Mrckli-iil 
uUe äldsto st:iiiir;idi;r Hans S^^Vl', 
lims nottseluilli S-Tfvr, 1'. 108:;, i 
,u iiiflvttiidr l-r.in r,iibr,k till Visl 
mstniKUiiirii JoliiUiii.-s Savr. f. 17U 14 lugri iritti i:is;i .M IV-r tiieruiiviiuis. l. 17()5, teol. d;r, prost, lektor o. rektor 
i Visbv, t 1.^.37. (i. l:o 1797 iii. I'redrika Margareta 
Jacobina Straleiiliieliii, f. 1772, t IMIS; 2:o 181(1 iii. 
Hedvi.i; Charlotta [.alluiiis, I. 1775. t 1^3(1. 
Söner, i 1 :a .^litet; 
1. Johan Adoll, i. IMMI. teol. d:r, prost, t 1.^7.3. d. 18.3(. 
ni. l.(.vi-,. Mathild.i Munktell, i. Imis, t 1^9^. 

Ikirn; 
11 llialniar tMedrik August, I. ls.f9, ni. J:r, rektor, t 
1S71. (i. ISiw ',11 111. l> c r I II il Anna Siijihia l.nlli. 
f. 1.S45 -'/s ((i e i 1 e). 
2) T coiron Adoll. i. KS-12 -''/V, fil. d:r, i. d. rektor 
o. lektor \id liogre alliii. laro\eiket i Karlstad, 
K \V O 2 kl., R N O, L Sk S (Sto e k li o 1 iii). (i. 
hs71 ''/s 111. Anna Kristina AUilnisicn. i. is-ld -', ■.. 

1 5,1 ni; 
Si a rid, I. 1S7.3 -7ii. (i. 1^97 ''/'s iii. uiiivLi sitels- 
lar.ireii i Oxford i l-jiKknid, iii.ister of ;iris 
Thomas II ( n r y 1'cn-^on. t. IM)4 ■';'.,. 44. Karl Muliii>lcii. i. 1^-75 '"/n. arkitekt (C h i- 

(icrcl. f. 1^7^ '"ici. (i. IMiiS -'"/i m. iKniiiiKcii.iDrun 
Md karKtad Munkfcrs, Ndidiiiark - Klarällvciib 
III. 11. .ianixaKar, civiliii«fii.ii)rcii, triherre 
(i II s I a I SpLiliiiii l.cijonhiifviid. f. 1877 "''/lu 
(Ha K fors). 

Hild. f. 1880 '/t. (j. l^iKi "7ii m. kaptenen o. 
kdnipaiiichefeii vid Bodcii-KarlsluuKs artilieri- 
ie.ic:te Gunnar Aki Randel. \. !.n7S "/., (Ii ii- 
d e n). 

3) Matliilda Churlmia (Tilli). i. ls-l() -^'s. (J. 1>73 
'^A, in. liufrättsfiskalen, vice luiradslu.fdinKen Joliau 
Severin Heiiriin, I. 1,^32, t I^M (S t o c k li u 1 in i. 

4) Carolina Amalia iLina), f. 1^51 ■'/:). (i. 1N7(1 '"i-t 
ni .irrdssiiaiidlareii (Iskar Leopold tcrdinand 
Cassil. i hans 2:a .ijiite, f. 183U "^m (Stock- 
li o 1 ni). 2. (iiistai Willielin, 


i. isi)3, svensk o. 


norsk 


\ice k 


oiisiil i 


Åbn. t i SS-'. ( 


i. 1S35 111. Rosa 


Snellii 


lan, f 


. ISH. 


t 1S7-1. 


I5arn: 

1) Rosa Albertina WiUwhnina (Mint in i), i. ls3(i ''//,. 
(, l,s57 '-'., 111. iirovinsiailakareii, med. d;r Carl 
l.udMK riileiilail, i. 1S2(,, t ISSl (de I I e). 

2) Cl un nar Adolf. f. 1S4() '''/t. fil. d:r. I. d. läro- 
verksadjunkt o. I. d. lasarettssysbloman i J o n k o- 
P i n K, ordf. i stxrelsen för försäkrin.sjsakth. .All- 
manna Hrand i nämnda stad. R W O. (i M. d. 
ls73 ^/s III. Anna liriia Sophic Lciiulun. i. Is-l/ 

Döttrar: 

Anna I n i: a Charlotta, i. ls77 "/ii, med. kand., 
.i^ynmastikdirektor. (j. UXIS '"/s ni. r.fverUikareii 
lör medicinska aluelninyen a länslasarettet i 
Karlstad. med. lic, Gott It a r d Axi I 
Frifiol Södirhiriili. i. 187s "Vt. 

Anna Greta rredrika. i. 1SS2 "'/.i, lärarinna \id 
Riidöeckska skoLni i (i o I e b o r k. 

Girda Anna Gunhild (Lnllisl. \. Iss.t " .„ lele- 

3) / //I; a .Mana. i. IM2 -"';■■.■ (A bo). si)iii:i;i'.ArM '■•'! 

i 2::\ .i;iitct: 
3 Carl Krcdiik. t. 1M2, r,i-..k'ss..r i Ui.i.vila, t 1^7b. (i. 
Ksfid III. Ottilia Rusiiia Joliaiina ^chciisoii, f. 1S3II. i 

1S'J,S. 

Dutiir: 
// L d v i u Svanlnld. i. 1^7ll '/.. d. 1^1») '"/V m. laiidt- 
hnikareii /(///(//; Kii^^liiiii Fredrik Frans U ///< , f. 
l.\7(i 'ii (Ä I t a- S i o c k h u 1 111). Söderbaum. 

SliiUtrii iKUslaiMii.M. ri:,n ll.i.Uaul. I'<|- Ai.drvss.M, T. 
(I, v 17'i(i iiijiilniiiv \ia llill.'l)..rla i öMor- l^^Wsl ;i sncl;.'ii. 
,1,.' i sill -irir 111. Hl \l:iri;i Oli.rsdi.ltrr, f. ITIS. y ITllT. Um 
j^.,. .,,• i.vilk. ,1,1. .Ml. T,- r,'l.i- r,— Hl anl,,;; „ai„.„l SO 
,,„„„. livilU,-! s,,l;,„ .H lians Ma,,.. an,lru,i,'s Mil S,..1,|- 

•ter, f. 17^7. iiii.ilnarc ... iiniiakarc, t IMlS. O. in. 
("jrcta .Akerinaii, I. 1747. t IMd. 

l'clcr, i. 1774, hiiikskasM.r. t 1,^-'-'. (i. iii. Charlotta 
.Au.icustiiia 15(>i\ie. f. 177(i, t l.^.^l- 

I) IVt Isac i. IMU, l)iuksiiiM)ckti)i-, sparbaiikikaiii- 
iLraic, t 1^7y. (i. 1^2u iii. Mar.i^aieta Charlotta 
l>,,iisettc. f. 1MI5. t IM,.^. 
Sdiut: 
(I) Cail Peter Hcnnaii, f. lN3.i civiliiik^cn.ior. sta- 
tiiiiisiiispcktor, t IN^^II. (i. IMid 7: )ii. Adcli 
l>ilol iraii SJuvci/. I. kv^.? '■/., (Stock- 
h ,1 I 111). 

liaiii; 
M ,i r I a Cluirlolla lilisalnlli. i. 1S(>I '■'/:. dia- 
kunissa, hii.sinodLT vid ta^ta Hoi,l)it^ 
(S t o c k h ,. 1 111). 
C It a r I c s AriKdd llenmin. i. lMi3 --",, (M a ii- 

c hes ter, k: 11 ^; I a lid). 
V » 1,' v . Alhut Wcriiir. i. I.m..=; ''V-, tarm 
stud. \ist.is I ,\usiraiieii. //////((/ Chn^lina Aiiiclic iK c r s t i ii). f. iSdS 
'•/iL'. (i. l:n IS'^1 III. skLMipsklaicrjicii Mjal- 
iiKir (just. It Wilhelm t:khc>iii, f. ).S5'>, t !'>()(); 
2:<) l<';i" -'/r III. kontoristen Carl I s ti I; 
/.(/;ss(///, I. I.s7(i -"/n (S t o c k II o I III). 
I (I II (I II 1'iii'r llirnuiii. t. 1>^74, st\ riiian. 
(Jusl.if Wilheliii .Alhert. t. 1S.?5. s:i:<\ erksdisiui- 
iieiit. t is"''. (i. in. A III il II il 11 Maria C.liri- 
^liiiii lUnituivi^l. I. hs^S -'/,i (do t el) o rn). W llhrlill A I hl 11. I. \Slb '-/n, lliv;ellio|-, atdel- 
nniuseliel \ k! akll.. Svenska kullavcerfaUrikeii 
((i o t e 1) o r k). 
?) Johan (iiisiat, f. IMM, prost, t lM>,s. (i. 1N,^() ni. 
(iiista\a lorssell. I. IMU, t i^^-^. 
Ikirn- 

(1) S o I) Il i a Mai^dahnu. i. l.s.^7 '/lu. (j. ISdö -'in 
ni. siokai. teilen Wilhelm Steinmet/, i. 1^.^4. v 
iS7(, (No r r 1 e 1 I e). 

(2) l\'r II i al mar. I. 1,S4II '/.. lil. d;r, l. d. rek- 
tor. I. d. lektor. RNO (.\\ a I 111 o). (i. iNi'^ 
"■'/I-' m. lil ria liir-iciiia ircdUiiid. t. 1.s-1.t '' 'n. 

I5arii; 

(I ii s I a Ollii. i. l^,■4 -'/.-,. loitnaiit \ id Van- 
o. \atteiil)N,i;,i,Miadskaren (S t o c k li o lin). 

.4 s M- / (/, f. I.s7t) -^'ii. (i. 1904 "/,i m. lektorn 
\id liov;re alliiianna läroverket i Härnösand, 
rektorn \ id lio^re allmänna läroverket i 
,1 (in k o p i 11 >;, ill. d:r (i ii s I a I Ad ull 
Lviii. i. 1N7I ''/;. 

Ilcdvr^ (lunliild, i. I,s7s '' ,, med. lie., pr.ik- 
tiseraiide läkare, (i. \W) '■',„ m. aiulie lä- 
karen \ld kinir:;isk,, .,ldeliim'.;eii a Allmamia 
o. Salil,i;reiiska siukliiiseii i (i o t e b o r u, 
med. lie. Torild l'ilriis l.iiiidiii. i. I.s77 
''\h. 

S a '< a liiiiiKirii, i. ISMI --'(i. \ioliiiist, anställd 
\id (ii)lel)or.^'s svinioni-orkcster ((iote- 
ho r;<). 

(1 II II II a r lirik. t. I.s,s7 '-'ii. eiviliii:<enior 
((■) s t e r a s e n s s a n a t o r i u iii, () s t e r- 
a s). 
(.^) Olof AiiKiist, f. \S-\2. provinsialläkare, t iviiW; 

(i. l^^(l '/ .-Uiiiu Charlotta il.titliiii 

.\iiriiiiiii. I. I>.^(i '■"";. (S 11 II il .s \ a 1 1). Barn: 

A Ii II il. i. 1SN-' 7io. 

.S v en tjik, I. \H^A -''/l>. 

I na v ni. f. issb *'7i. O. lyiO -''/t m. Kaii- 
tciRii o. koinpanicliefeii vid Norrlands artil- 
kiirLuite, ■^vuinastikdircktören. irrcfve Ha 
kon Riidiill Crimsicdi. i. 1S74 '7n t() s t c r- 
su n d). 

« // / // llHicsc. t. 1SS7 ''';'„. (i. l'Mil ''/i ni- 
stali.Misskriixarcn \ id statens larnvajrar 
S ven Diiirvn. i. In^.^ "7>^ d- i n s d a 1). 

Hel Kil (iiislalvii. I. 1SS9 '■■/;,. (i. 19119 -**/>. 
ni. \crkst. dircktriicn \ id Sundsvalls en- 
skilda hanks afdelninKskoiitor i M ä r n ö- 
s a n d. / r </ /■ Wiilliiuirk. i. INMI '/i-'. 

(4) Anna Lovisa (Jiislafva. i. 1n41 '", ,. (j. 1^^(> 
'-'^ ill. l\;tiiastaren \ id SaiKllialiimarells n^r- 
lilats, iii;;eiiuHen A d i> I I Conrad Kibhiiia. 1. 
IS.S2 ''■':■< (S a n d li a ni m a r e n. I. o d e r u p). 

(5) lohunna Wilhelmina {Mimmi), i. 1849 -\'i-. 
(i. 1S7I '''/i. ni. Kodsä.uaren ('7/77; W i I li e I in 
Arnbera. t. 1n42 '/.-.. /Vi;. k'insta uard i Upp- 
land (Ui)P s a 1 a). 

(b) Ciu^tai Hevnliard Wilhelm, i. lM5i '"'/i, 
i. d. InnikdirekKir, R N O, Jv' \\(). Ä.i;. villa 
1 LiiikiipiiiK <S t o L k 11 (. 1 111). (!.• IS77 '7() ni. 
/.,) n I ^ e W ester. I. hs.S.S - ', i , 

a) Johan Halvar, f. is7.s -";,„ kai)teii vid K. 
l-'l()ttaii, kadettiuiicer \ id si(jkri;s'sskolan, 
k' k S:t .\n O .^ kl. (M oc k Ii o i ni). (i. 
l';ii,^ 'Vii 111. HildeKard ill ill y» We^lii. M ar ait Hildegard, i. )9(i4 '/n. 
l:liha Hildegard, i. I9i\s -■'A,. 
.4 s 1 rid Hildegard, i. 1911 ^,u. 
>) B e n ii 1 Harald, i. iN.So \7i, f. d. reserv- 
iinderlditnaiu SkMted.M. (Stock- 

li (1 I III), (i. 1909 '■'/., ni. Hilda .1 a n e t ! c 
Joiii-. i. l^''l) -'/.-,. 
l)(Utrar; 
/;'/;/( Mtir^^arelii laiidU. i. \'n)S '/'u. 
Ku a n hild Louise, f. 1911 "/„. c) /;/■()/■ .1 / \' ; (/, I. KSSS ''\, jiii. siiid. \n\ 

•i) Carl. f. ISOS, kroiKiLinsiiKiii, t IS-I,?. (i. |s-ii n, 
Chiistiiia Charlotta Siohcri,', t. ls2,?, t Ks-J4. 

C Ull, i. 1S42 Vin, f. d. krissrad, Icdaiii.Jt af direk- 
tionuu KJr Koiiun.u^eiis hospital, KNO 2 ki., RC 
Xlll:sO, U W O, l.Kr V A (Stock holiii) C 
lcS72 -'/u III. Julia Carolina Diutk-r, i Isöd t 
isus. i) Carl R i c Ii a r d. iiiKciiior, luiiel I Mockholiii tfad.i^:ardskonstKodseiaffaren 
l'laiita,i,'LMi. K'. Sodfrhauiii (R ö u ii i ii .;;■ c), (i. 
•''"" '"i'i III. r II y r a PclroiicUu Christina 
Cliri^Unsiin. t. Is75 -■'/i- C u r I - I: r i k, \. ['■nW '/.,. 
C a r I (i Usla i, f. jgoö '''/^_ 
b) /:' r II s I (.(irl lid värd. i. |SS2 ^'r (S • t C li a r- 
U-s, 11 1., No rd a nicrika). 
A) Henrik Wilhclin, t. IMii. kontrakts|,r,iM, t iwf.i 
(i.^ is.is „i S.Mia Jacohina i'oiiscItc, i. IsK,, t 

Ikirii: 
M) Per. 1. ISJI, med. d:r. ofverlakare. t l'Ml (i 
l:n ls7.? Ml. .Alina Wilhelmina Heroniuv i. 
is^s. , 1S7.S: 2:o ls7" m. Iiij;rid .lolianna Maria 
Kiisel. I. |s,54. t ls'M; A:o I.Ngrt -'-/, ,,1. A n ii u 
mana AUr^daliiia i'riiiuk, f. 1S73 ^-/n (P e r s- 
t<i rp. Fa 1 n n). 

I5arii. i l:a uiitet: 
;i) Wilhelm Vuliir. \. \slA -'h- med lic 
l';il'ili"n>lak.iie i lall lakarekareiis reserv! 
eljslriktshikare i 1: s k i I s t n n a. (i. lOii.S 
"_''''|- "I- Å n II a Waihilda Suiiihiniiii. i. is7s 

Dotter: 
Anna Maiilda Man;ariia (Circla), t. I9(i7 )) Carl r red rik. t. isso '"/r. ci\ iliir^^eiiiör 
anställd vid Nya förenade tilekiriska akti)' 
(1. u il \ I k a), (i. 1'XH, "/, m. /;/ , a 4,„„, 
Maria XnrhCiL, i. Issj "'/.,. Döttrar: 
Af (// liiKi-id. I. l'Mii "Vi„. 
/ /( Ii a Marauriiii. i. ivl 1 "'ii. 

c) Solid Catharina iKarini, i. 1^^2 ''.'i. Ci 
li)(),s '"'7 111. laroNcrk^adiiiuktcn, fil. ii;r 
C, u s / (/ / l-hciharcl Aac, i. 1S7(> '-'"/.■ (V a >- 
t e r \ liv). 

d) Anna Ciuuintia 1 A 11 ni cl, i. 1>;nn';i. (j. 
l';lii '7 111. jktuaiicii i Alliiianiia lifför^ak- 
riii.nshdhr-iLt, III. lic. I a c 11 n c > lid'.i.ar Si'i- 
nciil liiUnrJ^. i. 1S7-1 '"/:.■ (S t o ek li <i 1 m). 

i 3:c >;iftci; 
c) P er Hl u rik. i. ls^>7 -';■.■. 
i) C a r I hinil. i. \^y^ -'.'•i. 
k) />'/•// (/, 1. \W2 "Vin. 

(2) Churlulla Maria (Lollcn). i. l.s4o ' u. G. 
lt^S5 '■'/•> 111. kvrkohcrdcii i (iustalhbLM-^s. Bo n. 
liiK-aro försaiiilinicars pastorat al .Arkcbtiitct 
lollan Teodor Willichn Norinun. i". ISoO "■ .1 
( ( i 11 s t a f b b c I u ) . 

(3) Wilhelmina (Minui. 1. In-17 -"'/;i (N o r r t a I i c). 
2. Johan Henrik, f. I78(i. bnikbförvaltare, t is-lo. (j. 

Kslll III. f-:icoiiora i5uata FaKcrdalil. i. 17^2. t isuy. 
Söner: 

1) Anders (iiistal, i. 1S2II, med. d:r, i)ro\ iiibialkikare, 
t 1S75. (i. ISfil 111. t:iiiilia Matliilda IJraiin, i. l.^.^S, 
t 1N7(I. 

Son: 
Henrik (iiislal. t. 1Mi2 '-/.., lik d:r, proiessur. 
föreståndare lor aidL-linn,i;en for åkerbrukskemi 
vid CeiitrahiiistaltL-n for lorsoks\ asendet |ia iord- 
bruksimiradet. R N O, 1. V A, 1. I- A, LV\S 
(K X p e r i m e n t a 1 f a I t e t). (i. WU) 'V, m. 
M a r ii a r e I a Cliurlotta Katarina Lundahl, f. 
KS.S5 "A.. 

liarii: 
Anders Gustaf Harald (du sta), i. 1907 "/.-.• 
Ulrika tniiliu Birgitta (Birgit), i. 190S "/■--■ 

2) Juhan Henrik, f. 1826. kyrkoherde, t 1^80. G. 
1863 m. Amalia Maria (iavu//i. I. \SM\. t 1874. 

(1) Johan Henrik, f. IMj4 -\i, med. lic., förste 
stadsläkare o, fan.i,^eiselakare 1 K a r 1 s t a d. 
(i. 1911 '"/i m. Marta Kristina Byström, f. 
1882 -'/i. söi)i;us'i i:j:x 

(2) Johan Otto H 1'rlof. i. 1865 -^s, vice pastor 
i Kalmars loisamliiiK o. vice Ivoininiiiister i 
l1aho-'lil)hlc forsaniliiiK af Ärkestiftet (H å b o- 
T I I) 1) I c, H r (i). (j. 1907 ''Al 111. n d i t Ii //. - 
Il na Dalin il;, i. I.^m) "/.-,. 

Johan A k L llcilol. f. IUIm; -"/vj. 

(3) Johan Cicoi-K II il in er, f. 1S()7 "'/,-„ hokliand- 

(4) Johan (lastat Henning, f. Isö8 -"'/», liärads- 
hufdini; i (Mauds domsaga (13 o r g li o I lu). (j. 
mib "h 111. Siurid Livia Inez tuhlroth, i. 

. 1N75 "/s. 

15arii: 
./ a II Sii^Kaidt lletiiiiii'4. i. 1'^iis "/i- 
G er d Si-rid Maria. i. ivii'; 7,„. 
/:'// doller. i. l'Ml -''/n. Söderstéen. il 


..liKl UaiJili. 
\' 


ÖMiTKiillaml, 


bvi 


SOL 


-Mugiius Oiv: 


I-s 1 


,'n 


sliilai.aiiuirt). 
V.. 


.. Mlla kyrknl 


.■rd 
. ). .ilv. i-Jii^:,, 


iisi. 


-:, 


KHlr 1 sill Ki 


t.' var född i sluti' 
.■Itrr tVididscstai 

.Nils ,.l'll M.lls.nus 

l.iiik<iidii^'K sUfl. 
Krik .loluiu SödL- Aldrc släkten: 

Magnus Isak, i, I79'>. ia;<iiiaslarc, iiisiicktoi", t IMd. i 
l:o l^.'-J 111. Helena Maria liraiidiher-. 
Harii: 

1. A II ii u i, t a Sofia lilisahelh, f. ls2^ ";>;■ (i. 1^5b -' 
III. faltkaimerareri l'aiil Otlu Daiideiiell, i lians 2 
gifte. f. 1MI3, t lSij(. (!■" o g e 1 h e III, So dra Vi). 

-'. Mathilda Amalia Margareta, f. 18.35, t l'»(iy. (;: 
nedan, Niigre slakten.) 

• i. Ida Helena (laslava, i. 18.^8 ■"/.-,. (i. J8.s.J m. i. 
l)niksf()r\ altaren Vilhelm Cederwall. l". 181,^-' 
Ik-b. eget hus i Su d e r t a 1 j e. sc)1ii;us'I'i:kn ''•'-'' 

4. A II g /; s t Alcxantlcr AUifjuis. i. 1840 "„. Arr. B o ii_;i 
iideikornisb i Munsö socken (S t o c k li >> 1 m). <J. 11^74 
-"ii 111. Si>;rid Kosin. i. l.s4'A t \'>\u. 

F.)stLTdottL-r: 
5 i ii n c. i. IS^U '■''n. 

Yngre släkten: 

Mathilda Amalia Margareta (se uivaii), i. 1^35, t 1909. 
G. 1857 ni. arbetaren F'er Gustaf Gustafsson, f. 1834. 
■T 1872. Deras barn upptogo inödernenainnet Söder- Barn; 
Gustaf t 111 il. i. \s5'> ' m. kcifferdikap 


ten. Bell. eget 


luis i S i d II e \ . A u s t r a 1 i e n. (j. 


I>w4 111. ./;;/; a 


Ddlvii. I. 1>72 '■ 11. 
Barn: 
ti c r III a n WilUain tlarold, i. IöV.t 
Emil Luwiiiiii. i. 1^'-''-' ^^'^. 
/:■(//;</ ./(;//</, i. I^ni "... 
H li k .\Ui'-:inii. i. I'^n3 -''',\. 
.4/;i;//sf(/ /' i r i i a .\hiy. i. l^Od ^.-.. 
/v' (/ ;•/ Arviil. i. l^ii.s ■'■ „. 
S ( / III a Mana. i. l^-in^ "'.■.. 
U v r III a II ludiiiand. \. lMi4 ''/s. rii 


. kand., kyrkn- 


herde i Askersiinds Liiidsiiir^ainiinK 


af Strängnäs stift, slaktforskare (Ask e r s u n d_l. 
I i II 11 y Viktoria fclirs^on. i. l,s/0 A s I r I d Hlaiucthir. i. I"liO "'" u. 

Harald tiiiil Maiiiiu^. i. l'Ail -"/s. 

I I! !^ r I d Siiirid Aa:.iasia. i. l';i),3 "'mi. 

(i II It II ar Gii:^tal Maiiiiiii., i. l'>06 ''/i. 

S i i! 11 c Matilda Willuliiiina. i. lOoy '-'i. 

.4 » i: // •■ / « Matilda, i. Imis ' .-.. smaskolian 

(Katrin f h n i m). Tauvon. 'ni.-iin 


i Vi 

vilUfi 


(leu liuska '^nuru ;il' sliil.h n. 


llct 'I 
Mulls, 


hiiuvo 
kyrk 


1, härstiiiuiiiMi-. i;ii aiidiM s. 
ilnTdoii i K;iiis Titrns TIkiuv 
lins. livilk.'ii adliiil.s ir,-,:; m 


Uliii,i;a 


.iih 
i 1'. 


,|,,n- sasnm iiiajui- n,l, jv.inini 


Israel 


kaii 


rerare, t \^M. (i. in. lulu 


fel 


t 


SJ(,S). 

Sinier: 


1. Im- 
str 


icl, t 
1 c ra It 
lille. 


. 17y(), stalskdininissarie, d 
lilMvrelseii, t isyT. (i. 1^-1- 
1. jsll. + i^'>^. ilsch 
Her:, 1) U II s I a I Maiirilz, f. l.s-l(i -'/.., uods,i,v;\iie, i. d. 
iiiiderlDitiKiiit \id Ujiiilaiids re;^;te. Ä.^;. n. beh. 
■\ ryst 1) r ii i Narike (V r e t s t n r p). (i. -':ii 
ls>;7 '7', III. !■: 1 1 II Mana Tlionuiiidcr. f. I.s77 "' u. 

l-dMerdiitter; 
Hulda Stella Maria (Mail. i. IWl "/,^ 

2) .4;-v/J Gco/-.ir, f. 1847 -"/n, l. d. rvttniastare vid 
Lifrck';tets dragoner, R S O. ÄR- Fanas o. Arons- 
bor.ii samt del i 'Mioresta, allt i Uppland (Fanas. 
15 a 1 s t a). 

3) Carl Edvard Israel, i. l.sSii '"i.u i. d. kaineii vid 
Upplands re>;:le. R S O. Ä.g. ()iista sann del i 
Thoresta, bada i l)i)|)land (O n s t a \\ r n), (j. 
18M7 -^U-; ni. i: v a Vivcku (liarlolla Uain-.ay. i. 4) Axel Vincent, i. 1852 -'-'i, ()fvcrste o. cIili" for 
Jaiiitkinds fältiak^arL-rcKitc. K S O 1 kl.. R K C Xlll;s 
O. Ä«-. del i Tlioresta (() s t c r s ii ii d). (i. ISS.' 
''/t 111. Anna ViUicJnunu l'r(insiskti Cnal, i. Inö> 

-'/l-J (S t o c k 11 I. I IN). 

Mani; 
Axel C, er havd, f. is.s.^ ' U. iur. kand., ad\nkat. 

vice .iiiihudsiiian Ims akllv Siuulsvalls liaiidcls- 

haiik (S t uck II (, I 111). 
DuKiniir Anna il) ad di ei. i. IS^sf) ''/„. 
Märta lulla l'runsisl;a. i. 18^7 -"/n. d. IMll -"/.-, 

III. irjrsäkriiLiistjaiistL-inaniien l.udvii; I: I i s Olat 

liicerniann. i. I^^.•i " i- (S t o c k Ii .. I ni). 
1: r i k Williuni frcdrik. I. l.s>s<^ '^7. laiiiunkare vid 

Upplands illfailtenrcu:le. kadett '. id Kiiv^sskMJan 

(K a rlhe i'A). 
Alice Claru [ilisahel. 1. 18'>1 "'i (Sti.ek- 

h o i 111). 
S i a r i d Mamarcta, t. Js^L' ''''i (S t o c k Im i ni). 
t:hha f: I ^a Hcdvi'^ hr^elxn!^. i. hs'y-1 -'', , (S t (. c k- 

h o I 111). 
R I le a r d Herman, t. 1>S'>(. '-','7 (S t .i c k Ii .) I 111). 
2. Olof Axel, f. IM).i jiir. iitf. d:r, president i stalskoii- 
loret, t 1^77. (i. Ks.^o 111. l'aiiliiie Charlotte Kirs^elke. 
f. IM 4, t js.s.i 

Barn: 

/ d a CInirlottu. f. IM.s ''/ii (S t o c k Ii o 1 ni). 

Panline Mathilda. 1. I.s41 ■' n. (i. \>u-\ '"'.„ 111. 
bniksauareii. K \V() 2 kl.. R N O, Ar t har Maxi- 
milian Koell. 1. l.S.^O -",'11 (IJ d d e v a I I a). 

Robert Huro, f. 1.S47, ka.ssor, t l.s.sb. (i. Ismi -'/■, 111. 
Clara Ad el c Louise liirtiitta Wästliilt. t. 1H61 "V?, 
Turk Cli O 2 kl. 111 brili. Oiiik. 1888 V« m. öfversteii 
o. chefen for h"(>rsta lifKrenadierreic:tet, K SO 2 kl., 
K NOraii NassO. K P O da C, R O J Kr O 2 kl., K 
nadZlcvvO I kl. Ill eklöf, RDPO. riirk.\kdiO 
3 kl., lirnst Herman Daniel Wilhelm vnn Ihirn- 
stedl. I. l,s,54 "Vi (I. i 11 k ö p i 11 k). Thiel. \»m\. \'r.<n haI.^- na.li" >■■" "'''■''' ,'''''', m' ' Svi-ri^,'.' l'^''' i""' 

Jacciufs Jean I lii_>-_l. i- ';;-'• . - ui; „|^ j- a nn y t 1,S9.=.. (i. l; 

/- (Stock hnl 111). Norrki 

^"''"'' ■ Söner- 

- ,sss -; (i ro 1""^ '/lu (ni. Axel Ulul 
ulln vid KaroHnska InsUtutet^ me d.i I " "^ ^ teman i ha t). ( -';!''';r'mhimmian,'/'''"''^'/^ ''"-''''''' '"''"'' 
Stiirii^tKll. '• '^^- ';'-'''■ 

luaiucs ^^ "■"'!,!'";. ',„^,!^'l''''^;, „)riatta,en Larl «;;,;/n"sv.'. k.,/././<^-» ,/-"/'-,. U' a 1 k u d J . k hu 1 m). 4) (Hot. 5) 7,./:<7 T.^r. '•. l^fi;; '%, ,ros.l,andh.re, kom- 
' Arthur Siiniiiy. i. l^W) ,/■•• ,Y , cov .rVnn--,!- B.iiii; 
Siri, I. KS9() \'i. (i. l^ll "/.-. m. med. kand. linis! 

James lUynuin. I. 1n.s2 '-'/u (U |) p s a 1 a). 
Sten. f. 1891 'Vt. sliid. vid TL-kiiiska JKr^skiiLm 

(S t (, c k h o 1 ml. 
Alv u r. i. KSV,^ -''/:.•. 
.4 i^ il a. f. 1SIJ5 '-'n. 
O I K (I. i. 1S^>7 "/:l. Thorburn. William, i. 17Mi. köpman i Uddevalla, t l^.^il- ''■ ni. 

.lessie Macfie, i. 17*Jli, t 186.?. 

Han:: 

1. William Franklin, i. ls2ii, :-;r()sshandl.ire, vice konsul, 

t \W.^ (i in .'\',;nes Rosa Ann .lohson, i. lS-14. t Ks^l. 

liarn; 

1) Rosa Rubuui. i. Im.s '•'/>. Ä.u. TrollkMld i liolius- 
län (Uddevall a). 

2) Richard Walter, f, ls7() -"/j, verkst. direktor för 
Sunnervikens te^elhruks aktb., ledamot ai (iöte- 
borns o. Bohiislaiis linslialliiinKSsälLskai)b iörvalt- 
iiin.irsutskott. Ä.i;. K a s e n med an.i^sa.tc o. te.w^el- 
hnik i Holiuslan (U d d e vall a), (i. I'M1 ■'/„ m. 
,\I ((/■((( Kylhcr-^. i. I87(. "/.i. 

3) C II a r I c -. lUivid. i. 187,5 ''/.,, eii:<elsk xiee konsul 
i IJddeNalki, xerkst. direktor lor an.uhatsaktl). lio- 
liusl.insk.i kusten o. rederi.iktli. .Axeii.i, ordi. i 
stvrelsen tor Moliiislanska ( jranitaktb. i Ström- 
stad, grosshandlare i Uddevalla. Ä:<. Iius 
darst. (i. IWb '/li m. Vulhur.ti Maria (V a 1 1 
KikIi. f. 188,S '/,-,. 

Mani: 
R o II a I ti David. i. \'i{)s -'"/,;. 
,4 i; // c s llctlt ra. i. l'^nn -', n. 
<: Il a r I c s Mu Inni. i. I"lii -'\ii. 4) Hcnrv l-riinkliii. i. 1^75 ''/.i, civiliiiKciiior, dirck- 
tur för Uddcviilla verkstads akth. Ä>c. (irorods 
Ciceiidoni o. Katriiiudals i)ai)i)ijrsbriik bada i Bohus- 
län samt Uddevalla allninifahrik (Uddevalla). 

5) W i I I i il III (Iniliaiii. i. 1S7S -''/n, ;;rnssli;indlare i 
U d d e \ a I I a. .'U. Milan Lvckeho \ id (iiisiais- 
lierK I lioliiislan. (i. 1VII3 '"/n ni S i ii r i d A'^nll. 
f. ISM -'/,. Kall WiUiiiiii. I. IV(I4 -"/... 

.4 /■ II c W illiaiii. t. l"iiii '''''i. 

Ii c / / / / U llllUIII. i. I'MI7 '-'/s. 
b) M a r ii il r f I Alniu. i. ISM "'/«. Ak. Vasira Tn 

.i^ild 1 IJuhuslan (U d d e vall a). 
2. M il I Ii II r i t ./(///as, f. \S2A''!;. (i. Is4(, "',s 
aKroninnen tidxard Noniien, t. 1mi4, t K^(i2. Ä.i;. 
hel), landeriet K a r I s r u Ii e (Udd e vall a), 
.i Robert Maclie, I. Ksi.s, 'sMosslKindlare. t bS'V(). 
1.S54 ni. Alma L.cuhi, I. is.-i.^. + lss2. Willi Ikirii; 
id. 1. ls55, ,i.;n)s^liaiidk,ii 
11. \' / /■ <j: i II i il Palm. i. Aina Viriiinia. i. issi '"' i.. 'i. lvii4 -'/i m. dl^p(l- 
nenteii 1: s k i I .hihaiis-.oii \\ark. i. ls7S'"'ii, 
(S i u n t o I- |). U' p p II a r ,i dl. 

//./.'• (/ Mildiid. I. |.^^,^ --'i. ^kriiMallanmia. (i. 
loii.s "', I 111. ,,itist,ii K o h c r t Ihisck, i. ls,>y 
'■'I,. Il- I I v es t o r pl. 
2) Robert PaMd Le. .närd 1. Is.SS, ci\ ilmKeiipir, 

direktin-, t l'MI. (i. lss7 '/i m. l'/\v S o I i a 

Amalia Palm, i. 1M'1 "''i. .V<. <>■ beb. Skans- 

k n I I e n (U d d e \ a I I a). 
.i) Ii II a C II huxhi. I, ISDII ■'^, arkitekt, ledamot al 

stadsiullinaktiL;e o. ,il b\ ^iunadsiMniiideii i (i(/le- 

iior.u. A.i;. Sorxik sid Udde\.illa (Liseber.i;. 

(i o t e b o r .u). (i. 1S'a5 '".., iii. /. -m; ; s < /)',/(////, i. 

I^7i -"'/..,. Mani: 
.4 / \- a r Rolnri Murliii. i. Ks'>4 ■'"/ci. 
/) ; r a i t Luiiisc. f. \S'-)5 ",u. 
/: //('/; Onuc. t. IM^T '"!-j. 
A ii 11 c f-uiivn. i. l^Jii2 'Vi._ 
4) Alban liihvard. i. l.s<)2 '/4, daii^k vice konsul i 
Uddevalla, vcrksi. direktör för Thorburiis Söners 
aktb., (irdt. i styrelsen för Uddevalla sjönianshiis, 
sekreterare i handels- o. sjöfartsiKininden saitit le- 
damot ai stadsiullinaktiKe i niininda stad. Ak. o. 
hel). S o I h a .i; e n (Uddevalla), (j. iss? Vh 
in. A II u a Solid Liiidskoti, i. l.soh '"h. 

Barn; 
Ruth Alina Markant, i. l^^^ '"/(.. 
Robert Xiiuiiiacl. i. I^^''' ''/^i, iur. stud. vid 

Stoekluihns lii.;;sk(.la. 
(/ ;; (( Alhaii. i. l^'>l -"Vi. sj(ikadett. 
Os SI a 11 l)u:id. f. IS'-»-! ""/s. elc\ \ id ( iDtehmus 

liandelsinstitut. 
T o r a i I William, i. iN^fi "'/:i. 
I) a t; ;/; a r l.illiaii. i. 19(11 -'/.-.. 
t) /, ( / .\- .4//,'/. I. I.s(i7 ■'"/t. (j. l^^^ "/i m. Kross- 
liandlareii Arthur Saiinox Johnstoii. i. l.sd.i "'/:i 
(H I a c k 11 c a t h. K e n t, I: n .i; 1 a n d). Tingsten. Lars Ma.ijnus, I. l^.^il. sergeant \ id Andra lil^;renadier- 

re.i;:tet. t 1N7(I. (j. 1.^55 "/i ni. M a r i e - C li a r 1 u t t e 

Diuiiirj., I. l^.?5 -'/■.■ (I ii «■ a t o r p). 
Barn: 
!. Wr (justal Niktor, t. l^.^l), siokaiiieii. t I'-»''!. (i. 

1NS7 -"/i-j 111. Erika Wiihcliiiiiia Carlson. I. is.s» "/, 

(S t (1 c k 11 o I 111). /; ;■ ( k (iiistal. I, IS'.ii) 2. Lars Micmuii. f. 1857 'Vi., ULMicralriiajor, koiniiicn- 
dant i 15 o d e ii, fdiiitv. statsråd o. chci för laiidtfoi- 
svarsdupartuiicntct. K S O 1 kl.. R N O, Stk F^ S Bent 
d'Avis'(). K N S:t ()() 2kl., St Rikssk (i M, 1. Kr \ A 
(J. l«!s.5 V| !ii. AniHi MaKdalemi i Å ni v) l-(irssiil. i. 
1855 "Vn. 

3. Brita ti ilenu Cliiirlottu (Lotten), i. 1859 ''/n- (J. 
188(1 --/h ni. folkskolläraren i Skcdcvi församling i 
Linköpings stiit Karl Joliuii Vuhicii, i. isSfi"*, i- 
(Mars j ö). 

4. Kur I August, i. 18b3 -•,.., ci\ iliiiKciiior. dirckKjr im 
Stockholms stads rLiihalliim.usN crk. ordi. i civila va'.;- 
o. vattcnlnKkMiadsKluhiicn (S i o c k li o 1 m). (i. 1m;.^ 
'■''« m. liliii C.>ii>tjncf HLrk'Liisticrna, i. Isd.'. t ivin. 

Harn: 
Herbert Lars (Justa/ , f. 1896 '' ,,. 
Eva Maria Christina, f. \sw '"'/s. 

5. Johan Fredrik Rudolf, f. Ksfi5. st\ rmaii. 'r l^l^5. (i. 
IS9I III. Warthinc Thvycscii iraii .Noruc. t. Isfw. t 
l'Ml-1. 

I<inlt>li Cluirlc. (iu^lal. i. ls<M (K r i s i i ., ii i a). Tjerneld. va.i I ^;^ik (t-ricus). i. 174.s, k.\ rkohcrdc, t Is.i^. (i. 17>^^ iii. 
.l(diaima Sniia Stcnfcidi. i. I7(),s, + |s.'s. 

I. Johan Frik, t. 17'^^, prost, t I>s7-1. (i. \s.ls m. J.diaiiii.i 
.Maruarclha W cnubcru, i. Imis, t ls')0. 

liarn: 
I) r.rik Julian ijtiliin. i. l.s.vS '^s, i. d. loisic Luidi- 
inal.iic I laiiiiLimK lan. K' W O (IJ p |) s a I a), (i. 
m. ( Il I I > / / ;/ (/ .S'\'( //^^(;;^ i. |,s35 -'* .;. 

Doltcr: 
// / / (/ (/ Karuliiia. i. 1sn< -'- , ■jmi;i;m:i.1' • '"■' 

, Kars Olof, i. 1S.^S. bankdirektör, t 190S. CL is68 
'-'/- 111 Märta Clciiwiiliini Nycandci. f. i>-^'-> •■ 
(SkalUw.rf). 

(1) lohn Ottu. f. im 'h, jur. kand. advokat. 
'sckrctfinc i ^vcri^^us advokatsamfund. RWO 

iS t o c k ho I in), d. l^US "h »i- ^V^/vfl fndc- 
biiii: (rridul Alilströni, i. 1S7S ,':i. 

15arn: 
/>';•(/ /.• c», f. l'Jilf> f'/^i. 

(2) /ru/-, f. KS70 %, insicnjör, disponent or aktb. 
Skattkäns Tescel- o. Kakelfabriker o. aktb ^ln- 
iielbruket (S k a t t k a r,r). O. 1904 -/s m. 
1:11 c II lUh-inn. I. 1^;7S - /•,. 

liani: 
L i s a. 1. i'Jii5 '/,;. 
Mar K ar c I a. L \WS ''/.. 

(^) Rn'ii)iar ! \>,12'^li, ingenjör, kanirerarc vid 
^ Karlslads' sparbank (Karlstad). G. 1901 

-«/o m. n cl c II a Anna lilisahctli Jan<,iori. i. 

1877 'Vm: 

(4) Folke. i. 1877 ^/i. niKeiijor, allönmgsrevisor 
vid Uddeliolms aktb. (K a r 1 s t a d). 

(5) Nils, f. KS7» -'/lo, inKeniör. Ar. k^enom Mti 
vrifte JafverOn i Värmland o. beh. CRen vi a vid 
Sk a t t k ä r r. d. lym '> "i. /is/ er Wt'/t'//« 
licriiiiardl. l. 1^^'^ '"'/■■ 

Dotter; 
(i a II v o r. I. l''ll "V'.-.. j.,, 

((,) Mana Johanna AdcMdc {Maja) i. is8b -/i. 
(i iyu7 »-/i 111. Kfossliandlarcn tlol Tegnér. 
f. 1881 -■'/•.■ (St ock 11 o lin). 
.3) /:</« So/7«. f. 1848 'V.-.. <i. 1,^73 -% ni. landt- 
brukaren Gustaf Willnlin tlllors, I 18o0 /•, 

Sve,r/^bér^'f'^7is. skollärare, t 1856. a 1828 m. 

Ulrika Charlotta |--illman. f. 1MI2. t IS.-.^. 
15ani: 

1) ^:rik Albert, f. l«.^.i larnverkskolleKa, konsistorie- 
amam.ens, t 1S"2. (1. ist.-^ "". m. Selma Lnna 
Arncll. l. IMö '■' .- (M ^i i n o s a n d). 'J'.ii:i;ni:i.ii - 7or, 

2) I. ars Olof, i. is.-is. bankdirektör, t 19(lS. O. IsöS 
-/.-. ni. Märta Clcnnnliiia Nycaadcr, i. lR4y '-/t 
(S katt k a r f). 

Hani: 

(1) y (W; ;; Otto. f. KsO'; '■'/j, jur. kand., advokat, 
sekreterare i S\ eri.i;es advokatsanifiind, R \V O 
iS l o c k 11 i) I ni), (j. 19U5 'V? ni. Vivci Iridc- 
boi-ii il' rid ill Alilströni, f. 1S78 ^°':i. 

Mani; 
/)' /• / / /v c //, f. iyo() -■';-i. 
.S r (/ /■/ a II, f. l'^li) -','7. 

(2) Ivar. 1. 187U **/». iiiKcnjör, disponent för aktb. 
Skatti\ärrs TeRel- o. Kakelfabriker o. aktb. Fin- 
tejieibruket (S k a t t k ä r r). G. 1904 "/s m. 
1: 1 1 c n fid Liren. f. 1878 ""A,. 

IJarii: 
Lisa. i. l'Ji)5 "(,, 
M a r K a r c I a. i. IMIKS '-%. 
L ar s. i. 1910 "/-,. 
(.3) Ru ii ti ar, i. 1M72 '^'s, iiitcenjör, kamrerare vid 
Karlstads sparbank (Karlstad). Q. 1901 
'"/o in. // (' / c // (/ Anna Elisuhctli lansson. i. 
1877 "hl. 

(4) /•" o I k e, i. 1877 ^h, inReiijur, aflöningsrevisor 
vid Uddcliolins^ aktb. (K a r 1 s t a d). 

(5) ,V / / s, f. 1878 "■'/lu, injjeniör. Äg. genom sitt 
.v;iite .laheron i Varinland o. beb. egen villa vid 
S k a I t k a I r. (i. ivio '/s ni. f: ^ t c r Helena 
Bernliardl, 1. \ss^> ^-,h. 

l>nttL-r; 
(i a n v o r, I. l'MI -'':.. 
(()) Wana .loluinna Adelaide (Ma i a), 1. 1886 '-/i. 
(1. UJ07 '-'/i Hl. grosshandlaren Hlof Tegnér. 
i. I8SI -■'/, (S t oek 11 o lin). 
.3) 1: d a Sofia. i. 18-ls '\/.-,. (j. 1873 -'"/« 111. landt- 
brukaren (i n s t a f Willnlm tlHors, f. 1850 ^i 
(Wee, W a se). 
Sven .'Mi)ert. f. 17'.»^, skollärare, t 1856. (i. 1828 ni. 
Ulrika Cliarl.itta |-"illiiian. t. |S02. t 185,3. 

IJani: 
1) t:rik Albert. [. 18.-i.<, larovurkskollega, kmisistorie- 
ainaniieiis, + I8'P. (1. I8(i'; -''., 111. Selinu Lucia 
Arnell. i. 18)5 '■';,:■ (11 ä r n o s a 11 d). K(ir/.H! 

liaiii: t: rik. i. 1^711 (M-j;-aiiist u. skcillai-are (^ Selma. i. 1^75 ^^'r, musiklaraniina (ti a ni ö- 
Sf^n\" Mui-^ciniu. i. 1^87 -'/i:; (H ii r n ö . a n d). 

2) Chailolta Krislina. i. 1M5 /^■v''''''^\''-^'^'f ^'.^'Vi'' 
n 180S '"-^ Hl, iiispckt.ucn Lars Liiulliulm. I. 1831. 
t l'Mis ((i C i I e). 
,^) f;/n/.,; .Uar,a <Hla>. ' , '^-^% 'f,^: ' ^V "isP ■.. 
V l.ars \illiuliii. f. IML', nisi.ektor. t 1^S3. d. l.S.^. Aiiiia :M; t Ksf. .\I(/;i.'</M?(( Viilniiiuiia iMiiiai. i. 1^34 '.'ii (Ii a r n t 

// / /'(/ a li>hanna. t. 1S3Ö -"'r' (S u 1 1 c t t c a). 
.U,/,-M/ fM/^^«/v,/, I. IS.^g '^';, haKcnidkerska (So A n II a Kaltiriiia, i. 1 kai.ullprcdi 111 I5arck, i. 1^3-1, + l"iiö (O li n, O ^ t 
Son'a riiarlntla. i. 1^4■l -"/. (SnlUiica). Trotzig. 

,k,„n l.-.sl 11. Hl T.\^kh,iM t il,l-l.- >..ii Al M.lirll l-ITlll 

l'cl, r. 1. Ill ,,., l'ri.i-. 1. ir.i... 
1.11,;. :- iTiii;. L ;u,;iM.ii.ii ii^iii-; nr 

^l' 1.V.I7. '; liWT. 1 

.n'''a- .-^liiUini. Al I 

rii .loiiiiii (,11-lar 'Pr. 
;iU;i Mana A;;i-.ll, 

|'li;',lr.'K'';ltr ...u' .\1: ri-cdnk Ottu, I. 1744, linikspali-nu, t 1^31. _ (i- 17^5 
Ulrika Chail<itta K'il.inMvc. f. I7(.h. t iM.x J.llKIll (illSl.li 

1S24 in. C;ir( iiiarratlsr.id, t IN.M. (i 
A.urell. 1. IMM, t l^'^.'- 5ari .-I // ;■ (/ Kiirdlina. i. 1^-/ i. w- ••'^-"'l " ^ >» m- 'kiuk- 

hokliallarcn Karl In, .k KMicr.u. i. 1M2, t l.s.Sw 

(S ti. L k ho I 111), 
(jusaf iMcdnk. I. l.s.^^ii, .ur-s. handlare, t 1,V^(,. (j. 

1M,1 ' '., Ill C I a II dl a Sara l-vclhui O^tinaii. i. 

l.s-ll ■';.-, (U pi)^al a). 
Carl h-rcdrik, i. ITMli. brukspatrtni. t IS-14. (i. KS-M 
m. Cliarlutta Catharina KiiylciistKTiia, f. 1793, T ) Otto (iiidniiind. I. l>-'3, laiidthriikai c. t l.s>'5. (i. 
isSii •'/i ni ,\I(//7(/ hisiiinti A III il I i 11 Knnilicn. f. 
l^,■!.' -'.i (Kall h all. J a k u I) s lic r k). 
liarii: 

(1) Karl LiidviK. i. l^.^l "^'|■. HK-kaiiikcr (i'itts- 
I) u I- i;, Nord a in c r i k a). 

(2) Elin Aniiii Cliurloiui. i. 1,^57 '-'/ci. U. IhV'^ 
",, 111. konirollantcii \ id K. Fhittaii A ii n c 
Ollo (iyntlicr. i. isö,^ '-, (S t o c k li o I in). 

(.n //(/(/;« (;///7/« Jdhanna iHcliiii), f. 1860 ''/t. 
(i is,s.^ 111. laiidtiiiiikarcn Karl Johnssuii 
(M 1 11 II c s o t a. N o r d a in (.■ r i k a). 

{4) fl i a I III a r liniaiiinl. t. 18(i: -'"'lu. iiiodL-ll- 
Mii.karc \id Molindci^ nickaiiiska vcrk.stad 
(Kall h a I I, ,1 a k o b s 1) c r ;;). (i. 16U.^ '',,. 
in. Malildii Sulia Charlotta Maliiistruin, 

i. KNd.T ■'/■,. 

Iiottrar: 
// ( / d a Aiiialui. i. \^'ir> "''i-. 
R II i Karolina, i. 1'hmi '/i. 
(,S) Alhin (lotiirid. j. ls(i4 '',/n. (i. in. Ida Han 
ziii (N o r d a 111 L 1 1 k a). 

I5arn; 
/:/;;; c r. f. js-n.. 
A r t 1! r. i. INMS. 
(h)/://(s/ Iriiiol. I. IMi7 -,/.i. (i. III. .4 .tr /; ( s 
l-jiiivall <N o r d a in l r i k a). 
.') Carl ,l(diaii liinil, i. I^2.s, ^jodsiiKarc, t 1861. (i. 
l.s,S7 III Christina M.i.udalcna Sopliic Odliner, i. 
I,s-',s. t iNs.s. 7i»8 iiKii/.i.; 

Hani: 

(1) Anna S a f i u Cliarloltu. f. l.s5«-'/:i. (i. 1882 
■■% 111. lektorn sul 11. alliii. lanivcrkct i Jön- 
köping, rcktoiii vid h. allin. lardVLikct i (') s- 
t c r s u n d, L N O, tcol. d : r, Carl A x c I UäuS- 
Uiml. f. 1852 -'/n. 

(2) K a r I linniinwl, i. IbSy '-/ii, kaiiircrare o. 
kontrollör vid Södra Dalanius .järnväg, leda- 
mot af stadsfuiliiuikti.ue o. ordi. i belysnings- 
o. \ atteiilcdiiiii.iibbtyrelseii i It e d e iii o r a. U. 
l:o IS85 -'/i<i l'-'ltJ "/:i Hl. Hilda Augusta 
Saiiiuehsoii, f. 186.5 ','^; 2:(i 1910 'Vi- in. 
Vera l.wicrholui. i. I8S5 --'/i'. 

I' c t c r, i. iNMi ""u, IjcrgMiiyciijor (L ti- 
der i t / b u c Ii t, D e u t s e h - S ii d w e b t- 
Af r i ka). 

,VI (//• i; i t. i. l^ss -•■/'•. (W e i iii a r). 

(3) t: m t I i a Villicliiiina, f. 1862 ""/i. O. 1888 -^Ai 
ill. k.\ rkolierden Carl .loliaii Joliansoii, i. 1851. 
■i- li«i.^. Slaiiiiiioder for Mi^Te slakten Irot- 
/iu. ^e nedan. 

3) Christoiier (iottirid. i. \>:U. tralikdirektör, t 1SS9. 
(i. ISTii in. iiiisabetli Sofia Cliarlolla Lanrent, 
f. ]XM\ t bS'^^. 

Dotlrai; 
Anna Cliavhniu, i. 1S72 ''/.•. (i. l:u \MA 19U2 
tn. jiigniastareii t:rik Hernian Maiirit/ Westin. 
f. 1870; 2:o 1903 '/i m. reservoiiicereii vid Göta 
lilgarde N cl ii r l'rcdrik riwnhcii;. f. 187() (El 
C e n t o, C a I.. Nord a in e r i k a). 
Elsa Sofia. i. 1^75 '''m. (i. I'^()| \'j ni. .1 c r o iit e 
Balcum Clark. i. Ib73 (A 1 a j n e 1 a, Costa 
R i e a. Cent r a I .i ni e r i k a). 
S i ii n c Ainiiista, i. I>s77 •'/'.., sjnkskuter.ska (Ar- 
vika). 
3. Adolf Henrik, f. 1797. fängelsedirektör, t 1S65. Q. 
1R24 ni. .loliaiina iMaria (ivberg. f. ISI)2. t 1872. 
Barn: 

1) Carl A il o i i. f. 1^3^; -"/i, nnderlöitnant i armén, 
svärdsman (M a 1 m ö). 

2) Axel Hernian, f. 1^-10, kapten, t I8.s5. (i. I>s75 "/ii 
m. Alhirlina CharlnUa iliiria) l.tiiuu. f. l'-^^ 
-''/7 (K II n g a 1 i). Hain; 

(1) Ihrtlia Maria Chailotta. f. 1^77 Vs. U. 1907 
"^/r, 111. liaradsli(ifdiii);cii i Asc, Viste, Harnu ... 
Laskc härads doinsaua, iil. kand., Carl 
Hsauis Arlnisiandcr. I. l«(-)7 '''/» (Vara). 

(2) .Al «/•/(/ AiiiHista Amalia, i. 1N7'J "/lo. O. 19(i6 
-"'/i-.. 111. koiit(irschui\n (i u s t a i Lorcntzen. f. 
1877 ^-/ii. Bfh. ciicii \illa i 1» i u r s h O 1 ni. 

{S) Carl Atlolf fri d rik. I. l^M 'Vr, jiir. ntr. 
kand., aiiiamiciis i nnaiisdcpaitciiicntut, c. o. 
notarie i Stuckliulnis radstuiMiratt (Stock- 
holm), (i. I'yll) 'Vm 111. /;'/>(/ lUicrsson, i. 
1NS5 '-/:. Axel 1'ndnL Adoli Villicliii. i. I''ll ''Ir,. 

3) Marie- Lou,, c. i. l.s^l ' •■ (M a I in o). 

4) Johan Vilhelm, I. IM.-i. i.dMiiMstai c, t l^"(.. (i. 
1877 ■"'/.-, in. CvciUa Christina W cnmrcn. i. 
1851 --/i' (M a i ni o). 

15.irii: 
Ellen Christina Amalia, i. Is78 ■•/;i, inalaiinna 

Carl (i II s I a I Ihnrik. I. l^i^2 ■'/.., koinnaii 

(Ma I nu.). 
Anna Maria Charlotta, i. i>s7 "'/,i. (j. 1911 /» 
111. iiispektr.reii i l.raiid- o. lillörsakringsbolaiiet 
Skåne. ei\ ilin;;eiin.rcn Carl Axel Emil Ryd- 
luik. I. 18^2 -'-/'i' (Mal 111 ö). 
V i I m a lilisabcl. i. ls''.i ''/^. 
4. Axd Herman, i. IMIU, tiilliorvaltare, t Ks76. Q. 1828 
m. Hedda Willielinina .h.liaima Jacobina l>alni, :. 18(I9. 
t 1862. 

Mani: 
1) Otto Herman Mortimer, i. 1832 -'■'/lu, inunicipal- 
sii|)erintendeiit i K o li e, .lap O The rising Sun 
(Japan), (i. is.s^ '^/s in. Ida llertha Mai;nét. i. 
1S(.-I 'Vh. 

Dotter: 
/ /; e z, f. 1894 "'/ii.'. 
,;)/</(/ Amalia, i. 1841 'A (S t o e k Ii o I iii). 
4) nerta Amennide. f. 1842 "/.,.. (j. 1862 '"'/i m. 
Öfveriiigen.iöreii Jak(.I) Henrik Ma.giiét, f. I.s3(i. 
t 19(1(1 (S t o c k h o 1 111). 5. Fcr WilliLliii, I. iMiJ. t l>t>(i. (i. \>^2'J iii. Aiin.i 
Fredrika W illicliimi,i Kir^cllw.rn, i. IMl, t \%h'i. 

(7/-/7o(/ C II (I r ! >> I I (I l-lcnidia. i. IS.^I '■',; (Siock- 

hn I Hl). 

Ynj^rc sliikteii Trot/ifJ: 

r. Ill i I i II WiUnUiiiiui Tn>lziK. i. 1S()2 -"'■,. (Se oivaii.) 
(i. ISNS --'A, III. k\ikolK|-dLii Carl .lollan .lolKiiison. 
[. IS.SI, t |')||,S ((i ,) 1 c I) o r v;). Deias l.ani liafva 
iiiclI \cdeil)i)ili:^t lillslaiid aiita.'ciit iiiodcnis siäl>iiiaiiiii. 

C II r o I a Ijiiiliii. I i^^'' ■-■"■■.,. 

/: / ;; ii r (iii-.lul Adnli. i. IS'^() 'Vn. 

Ii a .t; /; u r Kail hinil, i. I^'^-1 "^/d. Trygger. 

I'.|,'.s1Im11;ii] Smiiii 


■1 ■ 


■ly^-i'' '■■ 


'-''• 


''■"■' l*''i-f^-l''''ii' 


''•" 


'■ ■"""■" 


kai 


len vid K. i-di) 


Itai 


IS i. d. 


( 


i. 1 :() IN-ls III 


C 


iistaiva 


u. 


. ISJ5, t I^>i7 


> 


1) l.SSM 


lur 


nan. i huinies 


2: 


1 jiifte. Cail Oscar Alfred, 1. \i^22 
k.mstrukiiiMiskar. t |.s') 
Charlulla von Scliinitcr 
ni. ,\/ (/ /■ / ( - /. o II i s r Miinnan. 
I, l,vS7 -"/.u (M a I n: (i). 

I5ani. i i:a .^liUI: 
I.Carl Oscar Samuel, I. I^.S(l. skei.jisiii.ii.irc, t 1911. 
(i. 2:o 1S9W '/i(, 111. funilid \\ illnliuinu Andrcetiii 
(Milly) Ri'ulcrs\\\inl. i liennes 2;a .liilte, f. l^r>') ""/h 
(Ska ra). 
2. (i » s t a I Ållrcd Ahxandci . f. l«53 '-/.-., i. d. gross- 
handlare i Stock h o I 111. (j. 1(S8,3 -'7i Hl. ,4 /,' n c s 
Hcdvii; Andersson, f, isd.i -'/i-j. 

Uarii: 

C u r I - 1: r I k Aron. i. 1ns,?-'"',i. li.iiisieiii.in i l:a 

Kraden i S\eii«es iiksli.nik, .(iii.iiiiieiis .i afdelniii.ueii 

för riksh.iiikeus utrikes aiiarer (S t n c k li o 1 in). 

Hcdvii; i\Uir:i(irclii Sopliui Alexandra fCrctai. I. 

1,S8'> ■■■/.„ aiisialKl i .iklb. Siockliojms I l,iiulelsl.,mk. 3. Ernst, i. 1857 "Viu, Jm-. iitr. d:r, i. d. justitieråd. 
f. d. professor \ id Uppsala universitet, vice ordt. i 
styrelsen för aktli. Stockholms diskoutobank, ledamot 
af riksdagens första kammare. K N O 1 kl. Äg. (Jre- 
Kcrshoda i Uiipland samt del i hus i S t o c k li o 1 m. 
(j hsyi -/v m. S i '^ Il v Maria Charhilta Siidcrstriun. 
f. lS(w -7l', iil. kand. 

Harn: 
Ulla Maria Charlotta, i. 1^'^.' ',y, student. 
Carl. t. 1S'M -';.-,. Törnell. 

Släktcu hSrsUuiuiiar li.n. l".i,.|.'i, Nll^ ,Tni,s.ui, i Ak-UI:, 
i östra Stt-nby socken {ösii-i^r.ilaiul i r. ic.iJ, , ]7:'.I, livai^ 
Söusou uäiiUiaciiiMiiiiOii Nils l!.-ii,-lss(.ii. f. 1721», , 171)0. 0';h 
hans andni liustni Kjcrstin .l..ustlotO_'|-. v rsi4 biaihl uiidr: 
barn hade sonen Jonas, >n\a ant.ig sliiktnaniuel TiirneU. 

Jonas, f. 17S4, skomakaiealderman, t 1S53. (i. ISlo m. 
.Anna Mariana Hall,i;ren. i. M^n. t ISnl. 

Ikirn: 
1 lollan Olof, f. lcS12, kontorsclief, t IH65. (i. 1854 ni. 
J^auline Maruareta Fredrika ()maii. f. 1,n2S. t 1905. 1) Ture Ulof, f. 1855. \ iec liiiradsliofdiiii;. protokolls- 
notarie, t 1911. (i. \^'^)^ ^'/^ m. C I a II il i a Atiiiu 
Charlotta Haiwll. 1. 1867 -'/i (Stockholm). 

Ikiiii: 
A' / / .s. i. lsy2 Va. 
C, c r d a, f. INM.^ -/oi. 
V era. i. 18'>s "'/;,. 

2) .1 o h n Patrik, i. 1S57 '' n,, koiiK.rschei (S t .. c k- 
h C) 1 ill). (i. lS''ii '"^ 11 III, (innilla Jakuhiini 
((j II r I n lUoitiiiurt. f. 1Mi5 "i. 

h'ostei dotter: 
Solia KutUarina Viktoria (Tyra), i. IS'*? '■" n. 

3) Tor Fabian, f. 185<J, kapten, t iVilo. (i l,s'M ^'Vr.' 
m. A di I c Carolina Hndctibvr^j.. f. 1S73 -'/;( 
(St o c k ho I m). Döttrar: 
Al är I ti Tdrsdoticr. i. 1^05 -Vvj. 
K ar i ri Ti>rsdotlvr. i. I')ii0 -"h'. 
4) U (It t frid Isidor. f. ISOl 'Vn, med. lic, provin- 
sialläkare i Norrtälje distrikt, O. 1891 '"', i: 
111. Maria Ra^alic llidmbcrK. f. 1M68 -"/is. 

ikuii: 
Erik. f. 18«M r'-j. 
Al ur « //, I. 1891) 'h-j. 
S t i ii. f. 19Ö6 -"/lu. 
Birgitta (Birgit), r. l'Mii -/!.. 
2. Herman Tlieodor, f. 1825, kmiditor, t 1^71. U. 185^ 
m. Carolina Charlotta Ralim, i hennes l:a gitte, i. 
1828, t 1.^82. Carl Theudor, i. 1N62 ^'/«, bokbindare (Hrock- 

t o 11, .(^Aass., Nordamerika). (i. 1891 '■"'h-, j 

m. A III a n d a Olsson, i. 1850 '^/si. , 

Ernst Reinhold, f. 1865 -'/ji, kanslisekreterare i 
ecklesiastikdepartementet (S t o c k h o I in), ti. UMiS 
"/ii m. Gertrud Wehcr. f. 1861 -'A,. ,, 

3. Reinhold Valentin, i. Is2s, fa!)rik()r, t \><'^u. (j. 18Gh 

m. Hulda Maria Charlotta Lundgren, I. 1S4.S. t 1^11. 

Söner: 

1) Reinliuld Johan !■' r c d r i k. f. 1868 --V?, disponent 
för aktb. Kemiska k^abriken Monopol (Borås). 
■G. 1904 -'A III. r II yra Cecilia Tidblad, i. 1882 

liottrar: 
A II n a L i s u, t. 19(15 ''/j. ' 

I n ,ii a Maria. i. I"ii8 -'Viu. 
Els a M a r g u r e t a. t. 1910 ^7i. 

2) Ivar Valentin, i. \SW -'Viu, handelsresande 
(Stockholm), (i. 1,S98 ''/ii.' iii. Si a ne Lind- 
ström, f. 1874 "Al. 

Döttrar: 
Jenny Margareta (Greta), [. 1900 '7:.'. 
(jiirli Signe Maria, i. 1901 'Vs. 
.!) Reinhold V il: t or. f. 1871 '/ji, civilingenjör, dispo- 
nent för Södertälje bryggeriaktb. (Södertälje), 
(i. l:o 1897 '7i ni. Lueie Anna Maria Knorr, f. 1869. 
t 1909; 2:o 1909 -"Vi" m. G e r ni a i n i Miireelle 
Chabaux. f. 1889 "'Al Barn, i l:a bittet: 
A I v a r Reinhold, t. \W] «/«. 
V" ( /■/; ('/ Reinhold, f. 191),^ '-'S'?. 

i l:a Kiita:_^ 
I 11 '■: r i d Cnllliailic. i. 1911 -"7:1. Udden. i.iradr ijiid< Olof Ulrik. 1. 17'ni, ni. d:r, pru^t i Kiiinl.i o. Hallsberg. 
+ lS(i2. (J. l:o 1822 lu. Carolina Jdlianna Brariteii- 
bcTK, t. ISUO. t 1827; 2:o 182S iii. A\aria Willicliniiia 
Andersson, f. ISUM, t 1878. 

Barn, i l:a giftet: 

1. Olof Henrik, i. 1822, jur. fil. kand., landtbrukare, t 
1881. (i. I,sh7 ni. Carolina Norelius, f. 18,^(), f 1895. 

Haiii: 
Oloi ti inrik. f. 1^74 '','■,, fart.\gsbeiaihaivare i kine- 
sisk kofferdiljanst. 
Elisabeth Curulina (Betty), f. 1875 "/s. G. 1898 ^^/n 
111. kaptenen o. konipanicheieii \'id Västmanlands 
reg:te, R S O, Gustaf Magnns Andreas {Gösta) 
Nordencrentz, f. 1865 ^'/lo (V ä s t e r a s). 
i 2:a giftet: 

2. .\.\el Liid\i.g, f. 18,1-i, fil. kand., laroverksadjnnkt, t 
1878. (j. 1808 i"/7 111. Selma Bernhardina Cliarlotia 
Geiie. i. 184() '-/n (S t o e k Ii o 1 iii). 

Mani. 

.4.v<7 Torsten, i. 1mi9 -'-/',. svensk vice konsul i 
A 11 t w e r 1) e n. 

Gerda Maria Uliika. i. 1871 ^"/u. (j. 1899 -'/o m. 
häradsskriivaren i (")stra o. Västra <ioiii.ge härads 
fögderi af Kristianstads liiii /' r e d r i k Am^ast 
Hjort. f. 1851 -"^ (M e s s 1 e h u 1 111). 

Ester t n ii e l> n r i; Aliie, f. Is77 "/lo (Stock- 
h u 1 III). 3. M a r i c - L o ii i ,s c Ciirolnnt, i. 1839 ^/m. (i. ISöO ^'''jt 
111. iaiultbriik;ii-cn Menrik t-jiliöniiiiK, i. 1S25, t 1S97 
(U ppsa I a). 

4. H e r III a II Lcomird. i. Is.Sii -'"i', laiidNsckictcriirc i 
Västiiiaiilaiids lan. KNO _' kl. (Vasieras). G. 
1877 -'Vii m. (i c r (I a ScViiiiiii l.iunliti Siriiin, i. 
185U -!;. 

Sf)ii: 
(iiiniiar Oloi Scvurin, t. 1^^7«, hiitnaiu \ id K. Iduuan. 
t IMtiö. (j. 1902 'Vu 111. Attmi MaiKurila (Ciictai 
Ttiiiini. i. 1880 ''/.->. OniK. 190'J ^/m in. kaptenen 
C. a r } Aimii^t GcovK Braiiiicrliicliii, f. I.s76 '■"/V 
(.S t o C k 11 o 1 m). 

Mani: 
A k i (llol SchusHdii, I. I'>n3 '''/s. 
(i 11 II \- II r Hildur Maiiiariiii. i. I''ii.5 --'Ai. Ulff. Sliikton 


hiirstauui 


ar 


frän 


ustorj;i.l 


hlllli 


ivai.sl 


iild-i.- 


kiindo slain 


fadern Ani 


rea 


s tlvi 


ms, f. ] 


'■-II. 1 


i;sl. v 


1 U.^iii 


minister i 


AsbT soeke 
»i. lu 


Clilist il 


.■1 lO.iMI 


idiT h 


uj.' han 


l.luud flor; 


barn son 


'II 


(oliaii 


rif, t. 


li;r.j, 
sk,-|.|,S 


lusökaio i 


Wolgast i 


1', 


JIIIIIC] 


1 mil •,' 


dill- 1 


IlSS 111 


Ilsab.- 


Stolpe, f. 1GU2, t 173r 
>essa 


linkars > 


.11 Miel 
■ ■ riiT 


f. lOtlS. s 


ad.^^kanirer; 


n- 


n. va 


^'iiisiirkl.i 


r i \V 


ilgasl. 


g. m. 


Marie Loiii 


^l■ Si;iinrnsi 


lim 


dt, sk 


ill liafva 


blifvit 


adlad. 


men e.i 


tagit intro. 


uklion (va 


me t 


, en 11 


UKl som 


håller 


n lilja 


begag 


nas ännu 


af släkten» 
Mielia. 


1 Ottos 


sou Ca 


rl Got 


liib, f. 


1734, t 178 


-, blef dirt 


ktör vid 1 


ounng Adcilf Vn 


driks 1 


ibllotek 


och liofbokliandlare; 1 


sit 


t gifte 


med 101 


sal). ■Ill 


.soriii 


'arnllp,i 


Sadeva«ser, 


t i«-y, \ 


ar 


liau f 


ider lill 
Otto Frie 


drich, f. 


17S 


'. Kr( 


ssliandl 


lie, hl 


iikspat 


nni. t 


1848. 


i. 181-1 11 


. I 


-Ovisa 


Catliar 


illa Oeijer, 1 


. 17%, 


t 1855. 


Hal 


11 ; 
1. Carl Kl 


inluild, f. 


IS 


'), in- 


ikslKitni 


1. t 1S'>2. ( 


i. ls-l'> 


111. f.VA 


(justava 


Cli 


son. 


I. I.N.M, 


t is^i Barn: 
1) Carl G II s l a f Ircdrik. f. 1S51 -''/'.. iiiariiiinteiidein 
af l:a Rtadeii vid K. f-ioltan, K'\V(), TiirkOsinn 
4 kl. (S t u c k 11 (1 1 ni), (i. iss.? '-/h m. O ii r 1 1 
Ahera, f. 1843 '''Ai. 2) L o It i s c llcnriiiti. t. 1852 -''/ii (S t u c k h o I iii). 

.3) H mil ill Ciistuvii. f. 1S54 -'V^i (S t o c k li o I n:). 

-4) C. « /• / lulvard. f. lS5f) '"/.-„ komiiiendörk;u)tcii iii 
l:a xradeii \ id K. Flottan, R S O, RO I) O, •liirk 
Medi O A kl.. O Hav Ki O, I. () S (S t o c k li n 1 ni). 
(i. Is.s.S '"/,i 111. V a I hor :^ liiivr. f. l.sf.l '','7. 

liaiii: 
/ // 1,' c h o r u W iliiiliiniw. f. LSSo ''h-. 
S v i- n (iiisna (.'(//-/s.soH, i. isss -'/(;. hiimant \id K. 

Flottan, R R S:t St O .^ kl. (K a r I s k r o n a). 
Carl Erik Carlsson , f. \^<)4 "/',. 
Tore Wilhelm Ciirlsson. i. ]>^w -'/s 
2. Charlotte limilia. f. I,s24 ''/(•■. (i. is-l'; -"/,, m. 
hriiksäkMicn (iiistaf Lennart Kiciriilf, i. IsN, t ISOli 
(S t o c k h o 1 111). 
.i Herman Williclin, I. Is.-io, tcol. d:r, prust, t I8.s2, (j. 
1866 111. WillicliiiniL- iMcdrikc Louise von LievciluiK 
frän Tyskland, i. IMI. t LS<>(i. 

Barn- 

\) Daniel iredrik Ansgarius, f. I S68 '■','.-,. .-^rr. 

Strönisliolnis knn.ijsladuKard (S t r ö 111 s Ii o I 111). 

G. lyiHi '\/g 111. .4/;//" Helena I.udau, f. IS72 -''/lo. li e II i; I (iiistaf Henrik, i. iviis -'V». 

2) 1 1 i s a I) e t h Konkordia l.oiiise. r. ih7(l '■'/•-■. (i. 
1900 "/i 111. kyrkoherden 1 Odsiiial o. Noruins 
pastorat af (JöteborKS stift I: r n s t (lenrt^ kriinek. 
f. 1865 i'/.i (Öd smal). 

3) Vilhelm Aufiastinus Johannes, i. 1872 -'■/(i, teol. 
kand., semiiiarielärare (M a k a s t r ö 111). 

4) Ruth Monika Seknnthi, f. 1875 Vh. (j. 1^M4 ■'/lo 
111. s\eiiska k\ikans missionär i S\dindien David 
l-noeh Irididl Samuel liexell. 1. I,s'i| -■'/■, (M a- 
d 11 r a. South 1 II d 1 a). 

5) Manna Maria Mamlaleiia. I, 1n7''-'';:i. (i. 1<-|(I4 
'\/i m. svenska kyrkans missionär i Sydindien 
Carl t-riedrieh Adoll Sande^ren, f. 1N74 "Vi-' 
(i' a d u e o l a h, South 1 11 d 1 a). 

4. (} II s i a I limaiiael. i. l^,?3 ''/a, f. d. kommendör i K. 
Llottan. K SO 1 kh. R l'r Kr O 2 kl.. RNS:t()0, 
H L (■) S, 1, Kr V .A (S t o c k li o I iiiL (i. iMil "V,, m. 
Carolina Hlisahelli ii in al Hredberii, f. 18.?1 '■'/-,. I luttrar: 

Evelyn, i. iSd-l ",'1. (J. 1S80 -'/ii i"- dis|)oin.iiti.n 
Karl 1'urssbi'ri;. i. 1S6U ^/y (V a 1 d e 111 a r s v i k). 

Ingeborg Sofia Carolina, i. 1867 '"/i. (i. \w?< " 1 
111. praktisurandu liikarcn i U p |) s a 1 a, med. lic. 
[■' r e il r i k Clasuii, f. lSb5 -'/V,. 

Gerda Louise, f. ISbM ^"^/lo. O. 1895 ^^ho 111. öfvei- 
stelöjtiianteii vid Kustartilleriet, befiilliaivanjn fur 
^~lfsborgs kustartillcridutaclicmciit, koiiiiiicndaiitt.ii 
o. artilleribcfälliafvarcn i KlfshorKs fastiiiiiK, R S O, 
Sam Torsten Rudolf iUdliiiK. i. 18()6 '/lo (^: 1 i s- 
b o r jc s f ä s t 11 i u .n. ( i T) t c b o r x ). 

5. E VI el i c Matliilda. i. 1633 ''/.i, U. 1857 ^■"'/i m. iiiider- 
dirckiurcn vid linska in>nl\erkLt (instal S\cdcliiis, i. 
1820, t l''IM (S t r ä II g 11 a s). 

6. Cl a r u Malvina. 1. 1837 '"/ö. (i. 1802 ^"'li in. i. d. 
professorn vid Uppsala universitet, K N O 1 kl., 1, V A, 
HedLVS, med. d:r Edvard Claes lienmin Cluson, 
f. 1829 ''/,u (Uppsala). Ulrich. 

SläliU-n, af oliutrKcriKis folkstam, li;i i scinmiar fijii MnrK 
Irntjurg-Scbworiii. Den svensk.-i gri>iifiis iililste' kiiiuli- stam 
ladfi- var v:ir\ ar.-mliM arm i 'rrli'r..« .loliai] dinsliau IPairik 
1'lriell. f. 1711. S l.MMi. hvar^ son iM.driU Daiii.'! Hi.lrik. r'. 
177)2, leiil. l,aiHl., : IslL'. ^a^M|„ i rainslanid.- |„.,Jaj,'i.K 17s7 
kalliUlos 1111 rrkn.r li.r U-ka >k..l!,i, i Norrk.liJinj;. I silt Hir.^la 
Sifte 17.S0 iJicd Ch.arlnila .\laj;uakiia Iilrii, i. 17.j7, hade Frc.l 
nk flrich sn|],ii 

Johan Christian Henrik, f. 17M, stalsseki eterare, t 
184'). (i. l.sd.S m. Si.i;rid hleonora Relnisirr.m. f. 17s-l. 
t l.s.M. 

I. Fredrik Carl, i. IM),s. .i^iuveriuir p.i S;t Bartheleiiiv, 
t 18I.,S. (i. 1832 111. Lovisa .Alherlnia l'lat;einann, 1. 
18 KS, t l^"". 

Dutlr.ir: 
Carolina Amalia, i. 1838 -"/a. (j. 1867 7i 111. lull- 
förvaltaren Fredrik Waldemar Widegreii, f. 1819. 
t 18W (Yst a d). 
Edlii Wilhelunna iWinuai. i. Is42 •'' .1 (Visl)\). 2. Bror Ludvig, f- l^l^^' '^ ' ' . ,^^-4 ,„ .in^cplnna 

j ,„„„ .,.,>.™„ ol':;!;:::^ .^ i«o=.;. «.ock- 

!li o 1 in). „ , , : ,s:;7 1'/,, (S t I) c k 11 o 1 ni). 
Ellen Edla Indnka. \ \^^' ' l,^!, '-/,. (Stock- 
Si'^riil Emilia Churlolta. 1. i^'^^ '" 

I (St ockholiii^- ^^^^^^ ^ 

I bch. cvict hus 1 st oc K "'"''•, „:• 

I i:iisiil'c't h O^lci-^nn. 1. 1^'- '- 

I ^""^■'■■ 

I Carl Stiii Carl^^oii. «■ J*^7u,n'''-'^'. 

// u n s Jolum Carlsson. . !'/■'• { igo4 ^^'v,. 

t UoUct; 

I Mctric-Bcotc, i 1^10 jV. ,,„„,t. pro- ns Soncr: 
Axel Siiitrid. f. 1S80 '-'"/t, rcscr\ li)jtii;inl \ id 2. 

Hauscatiska inraiitL-rirL-g:tet Nid 75, hraudlujl- 

iKint (D ii s s e 1 d o r l). 
Caii Fre il rik. i. 1.SS8 ''h, k()|)nian (Hain- 

b 11 r k'). 

2) Valdemar Torsten Carl, i. 1859 '/i, RMiuiastik- 
direktör (R i c li m o n d): (i. 1901) ''i\-j la. Gerda 
Peterson, i. 1866 -'Vis. 

3) Harald Matliias Axel, t. l^ihii -''/.-,. civiliiiticniör 
(P h i 1 a d e 1 p hi a), (i. 1891 iii. lulda Wcaiicr- 
steii, I, !8(i7, t l.S9,s. 

l^ani; 
t: I s a Mar-^arela. i. \S')A ■•'";, (Ii o r a s). 
i." / (■/; Harald, i. 189-1 "'Vii.' (H o r a s). 
Kar in, i. 1896 -"/-i (B o r a s). 

4) Helfrid Edla Charlotta, i. 1803 -",-j (j. 1SS7 
"/l' 111. arkitcktcMi, öfverlärareii \id Tekniska sko- 
lan i Stocklioiiii, Rudolf Samuel linhloin, i. IsOl 
-■'/h. Bcb. circii Mlla I I) I ur s hd 1 iii. 

5) V a 1 1> o r ii Si'^rid Fredrika, i. lS(i7 '"/ii.., anställd 
hos lifiorsakriiiLCshoL Dr iMiruiadc (lillKar- 
deii, Ku I hu). Upmark. Svrnsk sliiia Il-All S.i:.l.\.Ml i \ lif," riii ;i lila hil , iliir ald.-lr 
kiiiuli; staiuladiTii Jlaiis Sunes-.. ii, I. ..iiikr. ir.Mi. var l...ii,l.-. 
.SoiU'll Kiik lluussuli. 1'. llill', t liiM. ll.vllail.; Ull ('piisala ucli 
Lilof där burgaro ueh råduiaa. Af d.un.s .s.in.i, s..m riter 
födolseorlun autogo iiaiiiin-t riaiiark, l.l._.|' .l.-u niUl yii^'-U-. 
.lohau Ti)iuai-cU (f. IGtM, t ITi:;». \<vnU-AA<,v i,i;li slalsscki.' 
ti>raro saint adlad Kosriiadl.r : dm iildslL- smicn, si aiNM>kic- 
tiTaren och iiustiiiästaroii i 1'iijisala .liiran lli»iiiari_-lc, M.'l' lai 
fars farfar lill krciii.ifi.-.l.'ii iMaiis Giislaf l'iiiiiark. f. ITS-"., 
; ls;iS, S..11I i sitt fiirsla i,'iflo i IsnO* lu.il l.'r,-.lrik:i .l..liaiiii:i 
iliri.lla, t. ITsii. ; js-j:;. ha.l. s..ii. ii 

Lars Qiistai .Maiiru/. i, l.sll. rc\isi)r, t I8fv0. (j. 18-IJ 
111. Mathilda WilliLlimiia iMoIkii, i. IM", t j.sM,. 
Harii; 

1. (justai Henrik Williulin. f. l.s-1-1. iii. d;r, intendent 
vid Natiunalnuisciiin, t l^no. (i. 1874 ■'/!, ni. liva 
Dorotea Helena Kinu^^lrand. i. 1S5J -'/h. Ikh. ci^et liiis H.iiii: 

1) (} II s f II i Hiriiian I ahian, i. ls7.5 '■':!. lil. lic, iii- 
tcrulLMil \i(l N(irdisk;i .Wiisccl (S a I t s j ö - S t o r- 
aii.ut-n). (i. I'>it-' ■'/« m. t:nuiiy .\Uiri>arcta 
i(j r eld) Si VI I III, i. 1.^77 '''/■.■. 

I5arii; 
.\I ,( /■ / (/ Ciiirli l-ridiilui. I. Vn),] 'v,. ^ 
(i II ■, / (/ / Oscar Miiiirilz. f. I''il5 "','1. 
Eva MarKarcta Dnroiia. i. l'>i)S -',',1. 

2) .1 o II a II Giislaf Maiinlz. i. lb7o - 1-, kaklen o. rc- 
■<cmL-iitbkvarteriiiästarc vid Upijlaiids artillcriregac 
(Ui)p^ala). (i. I>^ii3 '-"'/lo 111. Jenny Dalilbcni. 
i. LS77 "As. 

r-arii; 
t: r I k (iiisiat lohuii. 1". i^^iM ''in. 
In 'i lid Eva Chailnita iiidnka. \. 19(1.5 ''u'. 
Cl n n h I I d Jenny Mulhildu Duioiia. i. I"ii9 '''/(,. 
,1) /Jo/-« //f/cv/H Malliilda, i. ISbli Vj. (i. luiio ",';, 
III. iiiKcniören, R N O, R W (J, O/// KiduTi Lamm. 
i. 1S5C) \'s. Äji. o. iK-h. N ä s b ,\ i UiM-iiand. 
2. /■" ;■ c d r i </ 11 c Elisulwlli. f. 1847 'Vii.' (T u 11 k c 1 b t a). 
.1. ti i I in a Willwhnuia, f. 18-19 ^/r. (i. INM 'V» m. landt- 
hnikareii .lakoh Wiilielni .Miraliam Mir.rkiiiaii, i. 1.S.S2, 
t 1.S9I- ( I u :iKc I s t a). 

4. John Albert, f. l.vSii '■■/>, RodsiiKarc, R W O. Ag. o. 
bcl). H a 111 111 a r Cl u 11 u e I b t a). (j. kSöl -"/V. m. 
^:lin Ottilia Maria Wcsliiiaii. i. Ks()lk t 1SS4. 

5. Edla Cliurlutla. i. Ks,S2 -'/.•„ (i. 1.^^4 -'In m. landt- 
brukarcn Karl-(iustaf haiiffinaii, i lians 2:a j^Mftc, I. 
Ks.Sd, t 1S'>7 (S t o c k h o I 111). Wadstein 

{från Röinge). irsiiiniiigliKi'" \V:nl-l.'ii., 
(■iMi-liaii \V \V \l).SlhlN 
Äldre släkten: 
n 


, kroii 


(KiiTL-iidatur i Riii 


ngc, 


f. 


M(), t 
111. S 


jiiiiiiik.irc, ^cdiui 
;|)iiij Williclinina 


(ill 


11 a' 


(»Ilat. 
iii^. 


t 


I90U 
1826 


( 


a Be 


Harii: 
■iilninlimi. f. 1S5m 


'1'.,, 


hai 


darlK 


ts 


ärar- Nils Ni 1. Sven, r 
(i. IS.S 
t I'>iM. 

1) a i' I 

iima (ii ä 1 ,s i 11 K f o r s). 

2) Nils t: I is, L KS{)1 ^'V;, fil. d:r, proicssor i ny- 
euro|)eibk lingvistik (.iicriiianiska språk) vid Oöte- 
bork^s luV^skola, R N O. LUV, I. V V S. Är. o. 
hel). \ illa S u 1 h e 111 i Oi^mw te socken (d ö t e- 
hor.u). (i. 1S"S '■';., in. A-iJa Hli^a il.i^a) Sim- 
limd. f. hssil ''',',;. 

Bain: 
1 1 s il Sofia. I. \xw "7i. 
5 v cii Axel lilis, i. \W2 ";■,. 
Nils Alrik /:7/\, i. lym. '''/i. 
.3) t: I II u Sofia. I. l,N(i.3 -'/ii, (C h a r I o t I e II d a 1. 
(iiiesta). 

4) liror S v c II. f. I.M)() -"''.-,, disiKnieiit iör o. del- 
ägare i Skinn a r v i k s n I a s 1. r u k i Finland 
(in ö r k bo d a), (i. iS';N ■"'/t ni. I n il r i d Bcrn- 
dcs. I. lS7y •-'"/•,. 

5) John Ihrnliiird. i. I.S()S "iw. kr(jiinii);^de i Södra 
foKdcriet af Uppsala lan. A.ij. \'illa Strand i Fnko- 
piiiKS Nas socken (K n k ö p i n ■<). (i. l'^il'J ' : 
ni. T II ek la Pierre, i. 1^^'J '^'7. 

Doller: 
t b b a Sabina, f. 191ii " ki. 

2. Nils, f. 1S2.3, i. d. fabriksidkare, i" l'Mi. (i. Is51 m. 
Lovisa Theresia Stockliaus, f. KsJs, t 18S6. 

Barn; 

1) Elna Aiiiia Mkoliiiu, i. LS52 "'Ir,. (i. lb7o 'Viu in. 
disponenten Carl Maurit/ Lrendeiitlial, f. 18.?7, t 
1876 (St o ek ho lin). 

2) Emilia Helena Tlieresia. i. is.i-l '/s. (j. ls88 ^"/i 
ni. kyrkoherden Jolm \iiun-t Siöstrand, f. 1833. 
t 1802 (S t o e k h o I in). 

3) Carl Nils T lie o dur. f. Is57 ''/r. baiikokoininis- 
sarie, R W O. Av., jäniie siskoiieii lins i S t o c k- 
h o i 111. (j. l^.ss -" 1 III. V e II d I a Mana Indin. 

f. I8(iu '■'•!■.. W.-V.KN 
Barn: Barn: 
(} unnar Nils Chri^tnplur. f. 18>sy ' Z?, jur. ^tiul. 
T II nr (i Vilhclininu Thcrcsiu. i. 1S91 Ir:. 
41 Svr» Viktor Oskar, f. INdS -"'-, laudtbrukare 
(1) r o t I n i !i K II o 1 ml. 

Yngre släkten: 

/, Ms/ici/; (se ofvaii), f- 1871 '^/u, veteri,iär, direktor 

för (HitchdrKs offentliga slakthus (M a ri e li o 1 in. 

(i (■) t e i) t) r .u). Ci. 1'J10 -^/:i m. /:'/;/>« Alflr/rt Prifdif. 

t. ISMI ■-"',.-. 

I»()ticr: 
Al«y« lihha Christina, f. 1911 '■/- Waern. Slliktc-u var luul. !;on II Aarhus i.ii JulUuul. Äldslo kUiiUe stuialadnn M.jrUn W a 
liiule söuvruu Peder, t 1734 uch Mads, t. U;sl, , 1.17, livil 
iifverflyttade till Norge oeli blrlvo köpiiiäu i Ficlnk-lia 
l>..,lor Wiurus yngre suu Malliias, t. ITU.",, f I7bb, llyltail.- I 
Sverigr, blef bnikspatroii pa r.iUiiJgslors i \annlaiid <.r|i t; 
1708 liifd Maria Uggla, t. lTt7, t IMG. Krau liaiis -„ 
Leonard .Magnus ucli Carl l'r.(hik liiirsl a nii.ki :iII:i mu Iclvai Äldre jirenen: 

1 euii.ird MaKiius. I. 1770, hrukNpalroii, t Ib5-J. d. l7'-i(, 
ni. Brita Cecilia •Iraiiehell, I. 1775, t l^'-.^- 

1. Julias, i. 1799. slatsi.id, laiidblioidin^. t l^•.7. Adhd 
I«,=i7, enl. .Vi ?? rek^erinxsiornien. Om lians vlakt-i ni 
se SveriKes Adelskalender. 
1. Leonard Mat;niis, 1. 1«12, fil. d:r, brukspatron. T l^n.'. 
(}. 184(1 111. Margareta (laliii. i. IMd. t 18'8. 

Barn: 
\) Gun ni a, f. 1840 -"Vio. U. lso2 '^'s> in. i. d. 
iiiajoren vid Värmlands laltjäKarerej;:ie. ordf. i 
>,tyrelseriKi för Krvlbo -Norbergs o, Karr.nriii\ an 
Klackbergs järnviiKar, KWO 2 kl., U S O, (i M, 
(} u s I a f Arvid l.illicliöiik al (iiilarcd och K<il 
hiick. i. iN2" "/.; (lip P - a 1 ,i). 

46. ; \v.i:i;.\ 

2) lliins lukub. i. ls-1.' '"'m i. d. kaini erarc 
(T r o .s a). 

M Leonard Muiiiuis, i. 1^46 ■'/i. iil. J:r, lekUir i 
|)edajjoi;ik o.. nicloJik vid Imjkic larariiiiicbciiiiiuiriut 
i S t u c k 11 o 1 III. (i. l:o 1S7« '/(i ni. Kbba Klisa- 
l)cth Hagbcrji-, f. KS5(., t 1^7'>; 2:o lSb2 "/i ni. 
Maiiiiucta iCircia) (uiliii, i. 1856. j 

Dotter. 1 l:a uiitct: j 

F. h b u tlisuhclli. 1. Its74 -7:i. U. 1907 -'/& ni. j 

kyrkt)lierduii i i-ubsbcias, Källcreds o. Rada för- 
samliiiKars pabtdiat a] (icUeboigs stift A X cl ■ '. 
Munrilz Suger, i. I^(w '/r. (Mölndal). | 

1) .1 o n (t b, I. 1849 "'/.-,. iiicd. d;r. profebsor i pudia- ' | 
tiik \id Karolinska institutet, ofvciiiikarc vid i 

Kroiipiiiisessau l.oxistii. vårdanstalt iör sjuka barn 
o. vid Alhiianiia liiförsakrinjisbolajiet, KNO 2 kl., 
K W O 2 kl. (S t o c k li (i 1 lu). G. 1888 '^/o iii. 
Hilinu 1 1 i s a l> c t h (lihsoii. i iKiini-s 2;a sifte, f. 
1852 ""/.s. 

Olof. i. issv '",'■,, jiir. stiul. vid iiiiivursiielcl i 

5) Carl. I. 1^52 -/•_•. i. d. lojtiiaiil i \'ciidcs artiiU-ri- 
reKitcs rcsLiN (Lippsala). H. ISSd iii. 1: m 1 1 y 
Diiiiiold. i. Is52 -"/u,. 

>uiiL-r; 
Carl Le II II or i. f. 1881 '-'■'/i., oiiicer i cn.uclsk 

tiaiist. 
Lredrik i L r c ddv). i. 18S4 V:., iiDicnjör vid Nya 

rörcnadc elektriska akth, (1. ii d v i k a). 

Yiifire grenen: j 

irl Fredrik, i. I7s7, liruksaxaie. t I«58. (i. IMs ni. I 

(iiistaxa k;bsal)elli .Meliii, f. 18(12, t 1875. 

Carl iM-edrik, 1. IMy, statsrad, president, t LS^^^. 
O. l.S4h III. !;reiviiinaii Maria Augusta Coraldiiia I.a- 

Ikirn: 
I) Carl iMedrik, 1. IS-I". i,M.)ss|MiKllare, 1 l''lil._ (j. 
ISSl -'-'il III. Alida (La I I al lUmnier. \. \s^l V: 
((i n 1 e b o r tr). Döttrar: 
O I ii a Aiiinisia Charlotta, f. 1SS2 '%. 
/)' (/ /• I) r o. i. 1.S.S6 -"/il 

r v d c r CoUnörn^cn, i. 1S51 '■'/:!, KrOhshaiidl.irc. 
\crkst. direktor nir koiiiiiiaiiditholaKct C. Fr. Wurii 
0. C;u. ordi. i sL\rcI>,crna för BilliiiKsfurs akth.. 
HafrcstrÖIn^ akth., akti). Uppcruds träniasbelahrik 
o. Palslauds kauah akti... Ifdaii.ot af sta(Jsfull- 
iiiaktiKc i (jotcbori;, R W O (Stora A n k- 
'garden, (iotcborK). (i. 1^/7'-/.., m. S t K- 
rid rclroiiclla Möller, i. 1^.5,S -'/pj. 

Ikirii: 
(1) Peder (.idliiöriiscii. i. I.nnu '^/s, kiiidthrukare- 
Äk'. o. hel). O r c \ a II K i Skanc (Na.siiiii). 
(i. 1^07-'/'. lii. I) a ii II y HvdUuid. f. ISSfi. (, (/ /■ / /■■/■ c d r i k, f. iMli "'ui. 

(2) Arne Colbuirn^.eii. i. IS.s.^ " m, .i^rossluiiidlarc. 
dcläKarc i k(,niiiiaiidal)ola^;L-t C. Vi\ Warii .\ 
Co. Ä>;. Skarho i Halslaiid, (do t c ho r.u). 

(.^) S i !• r i d Aiiiiasta, I. I^^7 -',., (d o t c h o r .ii). 

(-1) Dana fAlsahelh. i. Isn" ' ,,. ined. stud. \id 

.?) Henry Unwui. i. In52 -"%, laiidthrukarL-. .Ak^ o. 
hel). V r II )^ a r d e ii i ViistcrRotlaiid ((J r c b c r ;i). 
(i. I^MO -'/i,, 111. Hilma Le/fler. i. INf)3 ''/n. Carl I- red rik. i. 1^'M "/h. elev \ id Ultuiia laiidt- 
hriiksiiistitiit. 
A) M ana lUisalnlli. i. l.sö.i. Arr. o. Iich. O n i 

Dakslaiid (M 1 1 II II ,u s 1 o r ^). 
5) 1: I) l> a Chnstiiia. I. I.s5'» '-■. (j. 1.s7.s '"u iii. hriiks- 

a.uareii llaiiiiuis l:dvard Moiit,;;oiiierv. i. Is.Si, t 

1"11. Äi:., tillsaiiiiiiaiii, med barnen, Rottiieros 

bruk, Skarped o. ()iiervik, allt i \arinland (Rott- 

n e r o s). 
Mörten kldvard, i. I,s2p. \erksl. direktor, t bs''(i. (j. 
I.s5(l 111. kjiiina Mar'^aiela Catharina Nerniaii, i. 1^."J. 
t IWIM. 

li.ini: 
I) liinina '. < ( ilia. l. l^.^.i '",i,. skrillslallai iiiiia 

([■" I o r en s). ') William, i. I.'^57 "Vi, konsulterande ingenjör 
(Stockholm), (i. 1888 '''h, in. Lilla raa^^kc 
frän Noruc f. I8()h '"/if. 
Dotter; 

Elsa. 1. 1891 "V^<. ,, ,, ' ! 

.^)(:iiarlcs Ugnla. f. 185fS "/lo, grobsliaiidlaru 
(S a 1 t s i ö - S t o r ä n K c n). (J. 1884 Vi m. M «■ 
ria de Cavazza frän ()sterrikc, f. 1860 "/i. 

Hani; : 

Cciiliu {t. il I i), f. 1SN5 'Vm, barnavardsinspektris \ 

i S to c k h o 1 in. I 

Mur t un Hril;. f. I^^7 'V:i. ko|)nian. 

A) liUsabcth (Lizzie), t. 186(1 ''/.. <i. 1884 /i m. | 

inKcniörcn, R Fr Ii L, Jolui James (Jimmy) 

aihsoii, f. 1858 -"/i- (Jonscred). j 

,S) /^«»/ AIW;/i, {. 1861 '7ii. godsägare, RWO. A«. j 

o. iieb. Sex torp i Skåne (O u s b y h o 1 ni). O. j 

1888 Vfs ni L I u r e n e c Martina Amalia (Jihson. f. j 

1S65 -'^V.. i 

Hani: 
Orvar Hakon Gibsnn. i. is^'' '"/:.. elev vid Tek- 
niska liöRskolan. 
Mtirten (i unnar, \. ks'^i ■'/-'. ele\' vid Aliiarps 

laiidtbruksinslitut. ^ 

l-liirenee Martina lilisahetli [Lizzie), f. 18'J4/ui. 
Christina (S l i n a), i. 1902 --'is. _ 
()) I' Il en, i. k^62 ''U-. (i. 1S8,^ ' h; ni. .i^odsagareii 
lames Hiiteliinson Kay, f. 1859 "/l'. Arr. Sunds- 
by gärd i Bolmslän (S ii n d s b y. \arekil). 
7) James l)iel;son. f. 1864 "'/.-.. kiipmaii, svensk viee j 
konsul i M e 11) o u r 11 e, Australien. (i. 1^'^4 in. 
Ii e r t II a Wolillarl. | 

Ikirn; 
C II a r I e s. I. l.s'J5 -■'/«. 
/; e r t II a, t. 1897 'Vui. 
■S v c a. i. 1900 "//,. 
s) Annie, i. 1865 "'Ys. (i. 18^7 ■'!>' m. kamrerareii 
vid (iotaverken i) s e a r Henrik Lindei^reii. i. ls6.-. 
(Cl o t e b o r g). 
9) Adolf Ldvard. i. 18(>7 'n, ko|)inaii i Caliioniieii. 
10) Mar v. 1. 1S6'' '■'/«• ''■ 18sO -'"7 m. grossltaiid- 
laren Claes L d v a r d l.elller. i. lS(i5 '/, ((i o t e- 
b o r g). WAlll.lM 3 Adolf Wilhelm, f. 1839. bruksägare, disponent, t 18/6. 
O 1867 "Al ni. Ebba Aurora Malmbor?., f. 184.5 'n. 
ÄK. (>. I'fl). B i ö r k a s i nalsktnd (L å n g e d). 

H.irii: 
\) Custuivu r.lisahvih iHctly). \. 1S68 %. Itu 

2) Carl l-rtdiik. t. i^7il "/ . niKciijor (A r ,? e n- 
t i n a). O. lis^'S 111. /- " ' " /-"f^t'. '■ If^^t). 

3) Hilda (.arolinu. i. 1^7-' ■'"/.. (i. 2:0 1903 "/s ni. 
verkst direktiiren i \ inlumdelsukth. HoKStcdt >X 
Co. BirKcr HcUebcni. i. 1871 -'/iu (Stock- 

1) \doll Wilhelm, i. 1S73 ^rj, ni;4enjor (N e w- 
Y,,rk) (i 1S')S ni. Lilly AUiirlnni. f. 1876 '' /n. W / I II c I in. i. \s^)'>. 
r,) W i I h c I III. t. 1.S70 -'■'/,„ in.i^cnior (lin c 
A X , c s. A r .^ L- n 1 1 „ ,.). Wahlund. (liiniH-il svri.sk -^liikl h^in Niunihui.l. .\ldslr känd.' stinn 
iMdviH vnr .-11 liinniMiiHl, snm |,.l'de oniUi'. .'ir IGOO orli lind.' 
|,'..|„innu i Wiil.luiuhi I Visiiinn^ suckru. ll:nis soiisou Uyrk.. 
i„-Ml('ii .larnb Wahlund. ( . ^G^1^. "i 1'17. iuiImk innnnrl o.-li 
bU.r. i sid ^;irir )iMMl KlisMb.d l'a-uull, ladri- tUl 

Claes i. 17().S, lorste hindliuatarc, olveiiiisnektor, t 
1786. (i. 173S in. M.iria Beata hlrnest, f. 1719, t 
1800. 

Söner: 

I .lacob, f. 174-', lierk'siiian, t 1M7. (i. m. Anna Ols- 
dotter Waliliind, f. 1700, t 1^33. 

(iiistaf, I. 1S04, bruk.siuilroii, t 1^77. (i. 1^3w m. 
Sofia WillielniiiKi Wester, i. lsn7, t 1877. 

Barn: 
/■' / s </ .S'(//(((, I. 1844 ''Al (i. 1808 '"/ii in. f. d. kap- 
tenen vid \arnil.oids leKite, R NO, K' W Q, 
Halvar .AiiLiii^l li^cll. f. 1837 '"A,. A.i;. lins i 
SiocKli.dni (O I e II 1 (i). W .\ 1 1 (( /■/ Wilhelm, i. I.SK) '/>. Hl. d:i-, 
CL'iit i iiaiib^ka språket \ id Upp^, 
R NO, \i Vv H 1,, Off t-'r liislrpiil.l, 
cueii '^ard i U P p s ,i I a. 

111. I. 175S. hl iikspalroii, t IS.^I). (i iessor, do- 
iiiiiversitet, 
V S. Bcb. '>w, k\ rknhcldl 
ti lida TLKiier. ISll, t 1^7S. 
, t I "11,^. (j. 1,S7(. I) k:iis, I. I,s-J2. k\rknlierdc. t l"ll,^. (j. 1,S7(. ''/i 
III. Amalia WOhUalirl . i. IS.S) '■".-, (Kri- 
st iii c Ii a III 11). 

ikini: 

a) Claes Caspcr, f. I,s7() "/m, iiiKeiijdr. fm- 
valtarc \ id ÖdclMUKS bruks aklh. (Od e- 
b (1 r k). (i. 1010 'I/.-, Ill, /: s / (■/• tjiiilia 
Trofila Holm. f. l,s^,? -'I-,. 

hntur: 
Ii a r II r II Alvxiindi ii. i. I'MI '"''/■-'• 

b) N i I il a lilisalHlh. i. l^.sp '/.-,. Imsfnrcstaii- 
dariniia ((i n t c b o r ^;). 

c) Hilma Amalia ( II i m m yi, i. 1n,s4 '/.i, l-Icv 
vid lln;;rc lararimieseiiiiiiarict (Stock- 

ll o I 111). 

d) Disa liiiiiiia Sonliia. i. isJiU "/i. lärarinna 
i liii^li.i; ckoiioiiii (K r i st i ML- ha ni u). 

c) lUiudikl Ii I o I Tv.ancr. f. l!S04 '"'ij. 
?) O//-/ ,4 (/('//, f. IMb "/.i, ixistfxpeditcH- 
(.'^ I u c k h <i I 111). (i. ISOI ''/iL. 111. C la r a 
Adiilfina Pdlirsson, i. isSM -'h. 

JidttLT: 
/;' //('// Amalia, i. bsoi -/i-. 
dian Conrad, I. I.Mi.s, brukspatron, t l.^-il. < i. 
I. Mana (iiistai\a Olaiidcr, f. 18U1, t ISOl. 

Si) ner: 
o II a II. I. l.s.-fP '" !i. borKiiiäst;ire i O r c '.; r ii n d 
o. Ostliaiiiiiiar, R W O, 1. Sk S. 
' I a i s, \. IS.^v • ,,, berKsinjjciiior, briiksp.itron 
(S t o c k h o I 111), (i. ISdfi "ViL. III. Maria Caro- 
liii.i l.oNisa Miscalor. i. 1S.34, t l"li-'. wai,u:ni!KI!0 Wallenberg. 

ÄlUsl.' kihulr .-»buaf.-Hl.iii INt 1I;iiiss..u leMe i slutet at 
I talet, var nislli-illai ,■ i 1 1. rlsl..i-M i Skärkinrts socken i 
■rnritbihd ncli sitt iiird K.-rsiii, I '..rsilol ItT. Doras Son 
ill, f. ii;',);i. i I7:.s. .-iin..^ h:iiiiii.'i w.-iiii.ci--, i)i,i' kronu 

iiiHU i Wir.ilk.i liliiad (ösleryölliiii.l, ..ch gitt 2 :u 17-1:; 

Aiiii.i Chrisliiiii ■Jllll.ri:;. lir^sit liiakMi.s lie NliiUT MuiXMls 

iMihini. .I.I...1., I. ITIi;, , 17TS, k.v iknhriilr. dim li.-kaii(.- 

all;u,.ii lill •■Mil, foii |i,, i;al(,1.'U,'\ ,.. |, .\i,drrs, f. 1747. .M;i|-ciis. f. 171-1, k-kl.it ... kyrkulieidc, t l/yj. (i. 1:,, 
177.^ 111. Sara Helena Kiiiiiaiidei-, i. 17-1'J, t 177,S; ,i-u 
I7w_' 1,1. Clirisiiii,, l.liika \on Hiiice, t IS.M. 

I. Maieiis, I. 1774, leol. J:r, ni. ina'<., hiskop i l.iii- 
kiipiiiL;, t IS.il (i. I,s;i4 III. .Anna Laiireiilia Hailolli. 
f. USA. t 1^')-'. 

Soii : 
André Oscar, i. \S[h, Ininkdirektor, stiftare af Stoek- 
liiiliiis enskilda hank, det svenska bankväsendets 
n.Ndaiiare, t I,SS(>. (j. 1:,, m. Catharina Williel- 
MiuKi .Andel ssdii, i. I,s2i). t Ifs5,5; 2:() ISdl ni. .Anna 
kdediiora Charlotte \nii S\d(i\v, I. l.s.iS, t l^JUk 

M) K II II ! Åaatho/i. i. Ifs.S,? '"/.-,, hankdirekifir, t. d. 
preinierhiilnant i K. l-'l(H(an, ordf. i st\relseii 
fur Sti.cklK.liiis enskilda hank. ledannit al direk- 
tiniien .if\er (jota k.inalveik, kd.iiiiut ,il direk- 
tUiiien f.n llaiidels|i„.^^k.daii i Stock Irdin. .,rdi 
i st.\relseii for llaliiislad Nassni .iarin a,i;saklh. 
o. lariiväKsakth. Stockliohii Saltsiciii, ledamot 
af riksda.ircns första kaininare. K NO 1 kl., K 
W O 1 kl.. K n I» O 1 .v,-., K N S:t O O 1 kl 
R Pr R 2 kl. in kr. K' R S:t St O 2 kl iii kr. 
Siaiii O Hv lil 2 kl. ni kr. Oif Im ti 1 . Au. hus i 
S t o c k II o I 111. (,. I,s7,s '" ,„ III. A I i I c ()li:a 
Cniistaiin Vukciscn frän Norue, 1. l>i.S'^ ''h 

|-"osterdotler: 
.\' (i lin i c, 1. 18S,5 -'/s. (i. IVOS "/;! 111. j;odb- 
akMreii Carl fl c I :^ c lUilizar Lvbuk, f. [^l'> 
'^/i. Ä«. o. hel), [-'ouelviis 1 Sin.ilaiid 
(Va Ideni.i rs vi k). {>) Anderb Willichii, f. 1855, kapten vid K. flottan, 
t l'M(). G. l:o 1880-^1886 ni. Agnc^ Charlotte 
AiinOc t-;iirenlu)fi. i hennes i :a ^ifte, f. 1861, 
2:o 1888 in. Hilda Aiisnsta Carolina Starck, i. 
1X66, t 1890; 3:o IHW "h ni. Anna Dalilniin. 
t. 186-1 (K a r I s k ro n a). 

Son, i I :a Kiftet: 
Arlliiir. i, INM "/:. (RaiiKoon, Hr i tiska 
Bi r 111 a). 

(.^) Gu st a I Oskar. f. ''iSöS "/i, envoyé e.xtraordi- 
naire o. iiiiiii^.tre pléniiiotentiaire i Tokio o. 
i PekiiLic, kuiiunendorka|)ten af 1 :a graden i K. 
Flottans reserv, K N O 1 kl„ K W O 2 kl., Stk 
KiiiDnbblaDrO, R N S:t O O, RSpCllI:sO. 
Oif Fr instr puhl. (j. 1887 '/» m. A n n i c .Mana 
Sofia (lust af va Ailclsköld, f. 186<J V^- 

Barn: 
Raoul Oscar, f. 188S ^-'/r, underliijtiiant vid K. 
Flottan (S t oc k ho 1 ni). O. 1911 "■/<, in. 
Maria Sopluu (Maj) Wisiuii. f. 1891 ;'/.-.. 
Karin Lilly Maria Man^anta. t. iS91 '''/;i. 
Ebba Maria iNita). i. 1896 "/i. 

(-1) Murens Laurentius, f. 1864 'Z;!, jur. kand., t. 
d. underlöjtnant i K. Flottan, vice häradslidfdiiiR, 
verkst. direktör i Stockholms enskilda bank, 
ordf. i styrelsen för Yifsta varfs aktb., Koppar- 
bergs 6: Hofors sagverksaktb., aktb. Papyrus, 
Yngeredsfors kraftaktb., Köpings mekaniska 
verkstads aktb., Norsk hydro-elektrisk Kviilstoi 
akts., Norsk kraft akts., vice ordf. i Sveriges 
Industriförbund, K W O 2 kl., R N O, J O U S .3 
kl., Off Fr H L. Äg. säteriet Malriivik pä l.oföii, 
villa i Saltsjöbaden o. beh. eget hus i Stock- 
h o 1 m. (i. 1890 '■"/s m. Gertrud A ni a I i a 
HamlaliL f. 186-1 =75. 
Barn: 
S o n i a Emelie, f. 1891 -/u. 
./ ak o b, f. 1892 "^A,, sjökadett. 
.4 n d r e a, i. 1894 '7i.-. 
Gertrud (Kalle), f. 1895 ''jr.. 
Ebb u. i. 1S96 'Vii. 
AI a r k u s. \. is99 ''/lo. 

(5) .-I // ;; (/ Oseara. f. 1865 -V)-., (i. IN.sO '»/, m, 
Kaiiimaiherreii, OlhsJint, RRS:tAn() 2 kl.. W.\l,MONlilQK(! 7-JI) 

Johan Edvard (iiislai iicii^ciistraldc. f. lh()4 
'V:i. Äk. Köruiida i SiideriiKuilaiid samt hcb. 
uKct hus. i S t I) c k 11 o 1 111. 

{()) Siri tlcoiwru Candinu. \. llsbS "'/». (J. 2:0 l«9b 
'''/i' III. (ifverstLii 11. sL-kiiiKlclicfLMi för IJigardet 
till luist, f. d. Keiioralstahsofficercii. K SO 2 kl.. 
K Bad Z Liiw O i kl., RRS:tStU 2 kl. iii kr, 
Turk O O 2 kl.. K T) Fr J O. R Pr K O O 2 kl., 
K Sacli Alhr O 2 kl.. K N Oraii Nass O 2 kl., J O 
U S ,^ kl., K N S:t O O 2 kl., R It Kr O, R O J Kr 
O 3 kl., L Kr V A, grefve Erik Carl Ouhricl 
Oxcnstieniu al Korsludni och Wasu, i hans 2:a 
.liifte, f. 18,59 '7i'. liiiieh. VarnhcrKs fidcikoiniiiiss 
i Roslagen (S i r i s h o i a 1 ),iurKärdLMi, S t n c k- 
h o I 111). 
(i) i u i; c h (I r u. Emma (lii^^laiva. i. is/H ''/j. *i. 
2:(/ l''ii.T "7io 111. iiiKeiiirjruii, l\'.,\y "■ I' '> >' ' " ^ 
Mdiinlz Ovarnström. i. 1872 -''',.. Ikb. c.^cn 
\ illa \id n r o t t u i n ); Ii o 1 ni. 
(N) O .w (/ /■ Jacub, f. 1872 -"/«, kapten i K. kh-ttaiis 
reserv, verkst. direktör i aktli. I^rov identia, ordf. 
i st^relse^ för Allmänna svenska elektriska 
akth., ledaiiKit af direktionen för Stockholms 
enskild, 1 bank. ledamot af jarnväKariies skil.ie- 
doinstol. Hel), euet hus i S t o c k li o I ni. (i. 
IVIHI -''/i- 111, li c a t r i i c Kuller, i. 1^77 '■'/.-.. 

Mani: 
li L r I I Alina. i. I')n2 '"/•-■. 
C a r « I O^car, 1. 19II-I '^/u. 
(^» Lill y Wilhelmina, f. 1873 '-/« (Stock h o 1 m). 
(]. 189-1 1911 III. r,vttiiiäst:neii Carl (iustai 
Achates Crafoord, f. IS64 •'/,,. 

(Ill) Axel Eiir^al. f. 1S7-I '■'/■.,, r,Mtinastare i Skånska 
liusarreK:tets reser\, direktiir i Baltiska travarii- 
akbt. o. i Tore aktb. (S t o c k li o 1 m). (i. 19l)ii 
"/,-, m. /;/.sr; Lillicluxik af Eardala, f. ls77 '-'7i. 

Harii: 
/ a u i' ii c r d Anna. f. l'^ol ''/». 
li c r t i t Axclssdii. i. 1903 '"/ii. 
(i a s i a ! Axchson. f. 19II.5 '-'Vii. 

(11) Victor Henry. f. 187,5 ^7n, iiik^ciiiör. anställd 
hos stads- .,. fondmäkkireii H. Scliult/ (S t o c k- 
li o 1 ill), (i. I"iih '" ■, III. 1: s I , r Hilma Kiell- 
hera. i. Ks.s-I -' i. \\'.\i ikmuoim; HiliiKi AiiiKi R II I h lisicr. f. \''^u "/■.. 
Vi< /or Axel II i II r v. i. I"iis ''h. 
M a r v Mlliihl. i". I>'tu) ' '.. 
K II II t Johiiii Osiiii . i. l'M(i ■'/,,. 
(12) .4 ////;/ (/ l.iniia. i. ls77 -" 7. (i. I,sw7 ''.'1 111 
koiiiiiicinl..rk,ipli iKii .11 I :.i :^i-ad<.ii \ iJ K, V\o[- 
t.m. clkirii lur in.iniisl.iliciis inul.iliscnii:^s;ifdel- 
ninu. I. el .(Jiiii.iitlcii Ik.s Ii. M. Kunini.u ()-,c.ir 
II. O 11 S (ihiiii. K' S O, K' R S:t All O J Kl. o. 
S:t St O .' kl., W I'.. Ill Z l..i\\ O 1 kl. Ill ekl. R l'r 
R (■■) O A kl.. Iiiik 00 1 kl., I (■) ^\ S. fnlicrrc 
Cl ii s I a Os(i(/- \I(/i;//;;> <// /^■:,•/(/^, i. IM^l '''i?. 
.ÄU-. I.L-niKii-lsiia^ ... .Aspvik i lI|M'I.UKl s;ii,u del 
i lius I Stuck 11 u 1 111. 
(i.n R 11 I h liiiii-iil. t". iSSil '"/,. (i. iwdii '-/., ,11. r.\tl- 
iiKistarcii \id l.iiu;irdct till hast. R l'r R O O 4 
kl., Off Hui Sv Sli O. Tiiik McJi O I kl., fri- 
licnc (■(//■/ ,\f(/i,'//;/s voii f:ssvn. i. \s7.>,^^!u< 
(R a I k 11 J l1 c n a I )iiir.i;,iulcii. S l u c k Ii u I 111). 
i ,-i;c uiftL-t: 
.luhaii Ulrik. i. 17".i. prust, k\rkulicia.le. t lSf,2. (i, 
1S2,S 111. Andrirll.i iVti-iiiiclla Cliicrlin. f. i7<'(i. t 1S(,-I. 
Uarii: 

1) i.icul) AlIuIi. i. 1.n:7. pulisiiiaslarc 1 Stuckliuliii. 
laiuLssi-kiLtcraic, t l^w,=,. (i. ISf).^ -", 111. AiiiKt 
r r c (I r 1 (1 11 c Willuliniiia Wiililnvlsi . f. l^-4.i '"■■ 
(S t u c k II u I iiiV 

15.1111: 
.innh I 1 c d r i k. i. ISOl ■'.',., i. d. iiiidcrluitiiaiii 

\id |-Ti|sta liI.m-cll,idicTlr.u;tct (I. u 11 du 11). 
Aiidniita L'liirii i: Ii s a l> v t h. 1". iMi.^ '"'i-. <i. 

\W?, ■-'■'/■„. III. kaiiiiiiarlieirni. OlRs.lnit. ('liu\ 

Axel Henrik Vmk. \. IsoJ ■"''■.■. liuuli. u. licb. 

H ö f ve i-u lideikuiiiiiiiss i Vastrr'.;r.|l,iiid (S,', r- 

Ahila l'rcdriku WillicliiiiiKi. i. 1S(.7 '" 7. (1. I,^n7 
-'"7 Hl. nfverlakareii vid länslasarettet i I. i 11- 
k r> p i II K. R N O. med. lic. .hduin IV//// dm 
Hallin, f. 1S40 ''"',„. 

2) Stil IV nillielnniui. f. IS.^.i (i, j.s.^i 111. k.uiirera- 
leii lusepli lacuhssuii. [. ISli'), + I,s7s 'H a in- 
ni e 11 li(iK). NVAI.I.IONS'1'KKN Wallensteen. 

SliiUlrii. iii>iHnin;lii;.ii ^\'iisk |ir:i^lslnl<( i riiilaiid. lodcr 
Mtt UiiiHlu ursi.nin;; U.ni kj ik..l„.i dn. i Purgus pustoral 
:it Abo stift Fc^trus .r..hiiniiis, kMhi.l ■■Um- 1'odLT i 1'argas , 
s.>iu vai- blaiKl undeih-.kiuinir .-.l r|ii>:il;i iikUos beslut l.Vj:; 
och ou iif fulliniiUliL;'- ir,, riiisk;i i,iiisl,.| skåpet yuI komiii};- 
Sigisnuimls kroiii.is i Ipp-iUm l.V.M. llai.- yöii.-r aulogo luuuiiel 
Walsteiiius ,.(•!. Ii.-nis s.„is.,hs -.ni^;,"- i y ttinästaruu JoliiUi 
Christian, f. lUS."., t IT:;.'.. Iivilk.u r.iAn-riytta.lo till Svci-igo. 
iiaiiiiu't Wallfiisterii i liklift uircl sin ;i " ' ' ' 
med dennes tillstfiiul. .felian Cliiisl imi 
Clu-istiaii, f. 1723, f ISOo. ry ttniästare. g, 
I.,,visa Tiiil-verlell. 1. 17-'7. Y 1770. Des- Inhau 


'lIci-, 


I.s2(l. 


(i. i 


17,S.^, 


t ISM-J ■ 1 
(1 1 


l'ai-brodoi 
adei- till 
74U m. II 


Nils 

•dvi;; 


i:il 


nrs iil.IsU 


Sdl 


ho 


prcdilwiu 
i.klci-,ir.il 


'• ;! k.iiitr.ikl^ 

II. kciillKI .lohaii Clirii-tian, f, 17>M, kontraktsprost, hoiprudikant, 
t IS6,s (i. 1S2-4 III. Ulrika h^lcnipira l.()wuiib(ir,i;, i. 
IMI2. t l.s.S';. 

lollan l:nisl. f. |s.i4. loituaiit, t I'^ll7. (j. l«(il) Vm m. 
.AI((/-;(/ M a t h i I il <i Sliinunl:. l. i.s.f'' 'Ai (Stock- 

h o 1 111). 

Uaiii. 

i) Maria Malhilda. f. I Mi5 -■■/:, (S t o c k Ii o I m). 

2) t: b h a Malliilihi. i. iMi''":. <i. l^".^"'-. m 
postinastarcn i K a r I s t ,i d l.iiis Ii ni i I Oman. 
I. l.s.SI. ■''/•.. 

,V) ,S' / i,M' / </ Maihihla. i. 1>72 '' >, aiistalkl hos 
advokaltiriiiaii Staaif .\ l.idioiss (Stock- 
Il o I 111). 

4) Nils Johan luilvi . f. lN7ti -"v':!. .^rr. o. bcb. 
Siu.uö i Uppland (.\ k c r s li c r .•,; a), (i. I"n_' 
'»/,,, ni. /;■ s / r / .///(/(■/ flallarrn. i. ISMI ' n. 

Ha 111 ; 
H n t Matliilda. i. l'Kl,3 '/r. 
/'(■/■ /o//«/( .4 /■ // c. i. lyilö "';i. 
/v <; /■ ( /; Mana. i. \Wb '^^h. 
A II H a L i ^ (t, 1. \WR '-;'i-j. T.i-2 \V Altr.lKC 

2. Nils Fredrik, f. 17^0, siat^rad, t 1^77. (i. 1S2S iii. 
Rosa Ma.i^dalena Huscix, f. Ibilli, f ISSd. 

13arii: 
lollan August, f. IS29 --/s, iur. un. kaiul., i. d. 
kammarrättsråd, R N O. 1. Kr VA (S t <i c k li o I in). 
(j. 1883 Ih 111. Mina (Charlotta (hlliaar. i licnnus 
2:a siite, f. 1837 ^^u. 
Rosa Charlotta, f. 1,S31 V». U. 1^54 '/.-, m. kansli- 
rådet Wilhelm Tlieudur Str<ikirk, l". 1823. t 1^'^n 

(S t ock lid I III). Warbiirg. 

SläkU'Ji iir f[i viill ulnri^iiad riiiiiiij at jiullsk liörd, suia 
■Miiast fian börjuu af 3GUU-talc-t varit bosatt i Tyskland, föri'- 
Iriiilfsvis Altoua och llaiiibiirg, diir äiiiiu störro ilolfii ni (trs,> 
iiicdlfmiiiar hafva lii;mvist, iiiidfi- det audra nifunv bosaU ^i;; 
aiiiiorstiidcs i Tyskland, SvcrlgL' (txhix onikr. 17!MI), IChkUukI. 
IlanniarU och New York. Flera »( slilktens niedleniiijar liatv.-! 
intagit och intaga frainskJiiUia iilalser I Tysklands finansiell.i 
<pcli vetenskapliga viirld. Äldste kiiude stamfadern var liiild 
\y\ 1500-talet. Hans sojismis sensmis son kiiiJMia niicn Simon Elias 
Warbiirg, son af inatenialikein Klias Warbnrg (t 1S04). inflyt- 
tade 1 bijrjau af 1790-lalot till (UiOliorg och blef slanifiider 
för den svenska hufvndgniien; eii brorsons son till h(jnoiii 
inflyttade \<\ ISCO talet till Sloeklmlin. Två döttrar af S. 10. 
Warburg d. ii. blefvo slan.mrHh-.-u- fclr nu b^fvand.. inedlrniuiar 
af släkterna Fiirst.nlMU;.; ..( l, Maunus; frän honun, bai-l a]iiin;i 
ock nn lefvaiide iM.MlleMinnn al slilkteii lleiidixson. 

Första grenen : 

Simon t:lias, f. I7()il, kopin.iii i (iol^hor«, t I,s2.s. (i. iii. 
ZilKua Menriijiirs, I. 177.f, t lsl,-i. 
Siincr ; 
I. Samuel, f. IMKl. liaiidelsa.w-eiit i (iiitehorK. nks.ualds- 
fiillmaktiK, t 1881. (i. 183(i m, (sin kusin) hjiinia 
(iliickstadt, f, iSOv, f 1880. 
Barn: 
I) Fredrik F.lias, f. 1832, .iirossliandlare, t W)^). (i. 
18()() 'Vi-.' m. t: rn ni II Jane Haplidil. i. 181-i -"*'■, 

(1. o II d o II). 

H.ini: 
(I) ,/(-///; Cuniui. i. l,S(i7 '''A,, rentier, loiourafisk 
ioil.ill.ire (lo II d on), (i. l.S'>7 -/n iii. V I o I r t 
Amalia Siclivl, I. ISo8 '"/n. Barn: 

/■■/• cd r i c John, f. 1898 "/u. 

Al a r ti aret Siisaii. f. 1900 -'^l-j. 

loiiii F. m m a Violct, f. 1902 '''/n. 
(.') Lily Annette, f. 18(i« ""/ii;. G. 1897 "7io ni. 

iriossiiaiidlarcii Erik l'hiHi)son. i lians 2:a 

Kifte, f. 1857 ''Al ((i ö t e b o r ic). 
(J) Annes fiecilrue. f. 1872 ^"/c (London). 
(1) l-redric Saiiuul. i. 187-1 -/», kriuiuan nd\ 

hoiaKsdircktor (1. o ii d i. ii). (i. 191W '"/ n iii. 

liuiineline lieairuv Wurd. i. |ss2 -"/„.. 
|)..ttLr: 

.-l«(//c.v Aiiiic^. I. 1910 7u. 
(.t) Oscar Einunncl, f. 1870 "/'■•, master oi arls, 

köpman o. luikrusdirckidr, incdlcin ai Lundons 

.icrefskapsrad (London). (i. I9li,=i -^'., iii. 

C a I h c r i II e Widdiiv^tim, i. 1878 '7i-'. 

lidiniind l'rcdric. \. 19(18 --'/;i. 
lames Widdumton. i. 1911 ''/i. 
/^«</^(7 A lida, f. I8S7 -"'/i-'. (i. I87(i "'/lu ni. ^cross- 
handhircM (iiistaf Severin StaiiKenlxrj;. i. \SM\. i 
IS^.-i L^ t o c k 11 o 1 111). 

M a i; n n s XUinnee. i. 1S41 -\ m. kopiiiaii, i. d. 
svensk-iKM-sk \ iee konsul i Leeds. U W O (S i o e k- 
ii o hn). (i. 1N77 '''i- iii. Annie Sarah Ware, 
f. 18,5-1 'Vn. 

iiarn; 
(i II r il o II I'cny Wdre, i. 1878 '/ki. köpman 

(L o 11 d o n). 
S h i r I e y Warc. l. issl -,„. iiiolielieekiiare (M ii ii- V ( (I I c t Einiiui. I. l8vS8 '",-.. 
2. Micliael SiiiKin. f. I8ii2. Krossliandla 
i (ilUehorK, t 18(i8. (i. 18,?() iii. (■ 
Sakmionseii, i. 1817, t )';(l'*. .4 //( a 


1 i a 


1. 


In 


57 "/ 


.lae.)l) 


M 


irt 


•I 


Hmi«. 


Il a m 
Simon 


1 ). 
Lli 


as, 


i. 


Is4(i. 


ralkoi 


sill. 


t 


IS' 


'>. (i 


salic 


Uriii 


kei 


, f 


I.S4V dansk konsul 
kusin) Haim.i 1870 ''Z? 111. I' a u I i II c Ro 

'',:. (Sto c k h o I III). I \VA^\•l;l^si^^ ,,,1, w.w iiinsky 

•O Karl Julian, f, 1S52 -'■"n. ijl. il:r, professor i lit- 

;if Svenska AkadLiiiiciis NuIk liiistitiit,"st;ulsfiill- 
"lal^tiK i Stock II o I ni, inspektor ofver Stock- 
liolins folkhihliotek. K' NO. \\\ A. 1. \ \ S, 1. Sk S. 
(i. I,S77 '/> ni. Ii v! ty Dnukcr. 1. hS5-l '" ,„. 

l-osteidottei ; 
Af il II (i Viulii, I. |s'M '"/:,. 

Andrii grenen : 

nied Saimiek I. is.iw, .liidssli.m Jhne. t l"l)-l. (i. Is77 
/III 111. I: II c II l.iii Joscplis-^on. I. |,s57 -/.;. hhkIi. ,ii / // 1,' / ; (/ Jiiluuniu. t. I,s7,s "^/V. 

(i c r (I a lun^ciiiv Sura. i. l.s^d -'/:,. (i. n>i)7 '■', 
artisten H v r 111 11 u Hiliicslitiin (London). 

A II II (t liciiia. r. IsM -'■,1- (i i>>ii,s ''v,, m j^,] , 
i iKiiikiriinnaii W. W. \\ arhiii-.; 1 II a m h'ii r ■■ 
il: I / ' I t z W W ui-hiiris. i l,S7i) '■■- , /:' / ^ (/ Miiridiiiu'. 1, 

.ueolo.uiska nism til. ka Wawrinsky oc h Wavrinsky. II kl II.vssliiiHl. Don hv<nsl>;. mm, ,, ;,,, 
ifrng) hv lyo.j 0(.'L iiiikum öl vci Ki.iM 1, 
lii^iliiDslMciKjo .Tosi-iili \Viivriiisli\. 11, 
\V:nvi-iii/l!i.j sedan Wavrinsky ill.s,,,,, 
>iiKri- Minen skrrf Wnwiin/.ky siiiui 
l'1'ii-^iiu Wawriiiskv. ■Iiiscpli, 1. I7,S5, katiuiitr\ekare 1 (joteliorK 
l^N in. Clirislina llnilin, f. 177". t ISlA. '• •^"l"" '-i'\''iil. I IM". .urosshaiulLue, hankdnektoi 
t '"""• <i. IM I Ml. An;,'usta Willielninia \'ordv lil 1 
1N2,5. t I 'XII WAWUINSKV o.h \VA\■|;l^■sls^ t:;.. 

1) t: (I \> a r il Oito Wilhelm, i. IS-l.s '-,■,. f. d. loii- 
naiil, f. d. tOrsakrmjisdircl-.Kir, clict for Vailds- 
KuodlcnipkiKirdci], ledamot al liksdaKeiis iorsta 

fallet). (i. -';o ls^7'''i_' iii. S v I in a Maini 
'i ram iis. i. l.sö" ' ', m. 

Dotter: 
(i re t a. i. l.s.s.s 'Vn/. (i. l'M(i '^ i in. docenten i 

lI ;i M a r l i n I.aiiiiii. i. KSmi --',,;. 

2) Richard ,\irj,ii>.l, f. i,s,S.' ''i. med. d:i, i, d. 
medicinalråd, ufverlakaie o, kassadii ektor hos for- 
sakriii.ijsaktl). Haiisa, oidf. i .styieNenia loi l.aii^i- 

aktl). NordstieiiKHis miiieiah at leiiiahrik, K N O 
2 kl., K W U. .Ä,.i4. hus i Stuckholm s.iini lieli. e^eii 
I \illa 1 S .1 1 t s i (■) Il a d c n. Ij. l:u hs7,s m. l'e.i;K\ 

i l:va Maria ralkeillieli;, l. i,s5,-!, t l.-5'^ll, -';o IN';.' 

I -'/'i III. A II II a l'li)lir, i. isijd '"^/d. 

I K II r I i.dvard. i. In-M '' m, e. o. hofraiisiiut.i- 

I lie, sekreteiaie \id |-ainiaceii tiska institutet 

I (Stockholm). 

Tord Einar, f. Iss.i ■"'/!:, suikapteii, heialhaix aie 
a ankaren 1-mil R. l5oniaii {Stockholm), (i. 
lyoy -"'/(i III. Siri Maria Air^iisia Tav.liiuiiir, l.illi. 1. Ks^^5 -/■. 

O I ii a, f. 1896 -"/i. 

.1 // // a. f. I8'J7 -"/;. 

K a r i ii. i. 19Ui "'Z;. 
.^) /:.s/( r WiUirlniiiui llmruila. \. Isi.o '- .-. (, ;ss^ 

■'/(, 111. I. d. divekt^M-en fru- iiiusikkonser\al..rimn 

R N U, R W O. I..\1.A. inoiess..!- Os, ar Aiidu.!- 

Höländer, f. KS-lii ''"/i;... Äg. hus i Stock li o I in 
-'. Carl .lohaii, t. l>s|,s. disponent, + 1s,M). (i. i.si.l m 
.AuRiista Amalia Widniark, f. IM), t Is,s7. 

1) A I III a Aiiiiii^ia Kristina, f. ls44 '-''/m. (i. l.s(),s ", 
in. koiiiininisteni i (,)\ illiii.t;e f<)rsainliii.u i I inko- 
piiiKS stilt Isak fcwr AU ri d AiiiiicH. f. Is.-i7 ' ■ 
(N o r r k ö p i 11 ■.). 2) Hjalmar Laurentius, f. 1851, kapten, t 18^9. (i 
1887 "Vii 111- Bcrtliihla Carolina Regina iBertha) 
Dölliim. f. lSb4 "/s (S t o c k- h o 1 ni). 

Harii: 
A si rid. f. 1S8.S ""n. (j. \'m ''/n ni, löitnaiitcn 
vid Skånska dra^conrcKitet. t;reive H c n r i I: 
Arvid Barn Christer Horn a! Aminrn. i. ISM' 
'='/:, (Ystad). 
6" v c II, f. h^M,? ■'■-•. /Vk. lins 1 Stncklinlni. 
.•i) Thure tlirciiiricd, i. 1^5^ '"Vi, civilinKunjor, innu- 
hai iirnian Tli. Wawriiiskvs Patentbyrå (S t o c K- 
hulni). (i. is.s.^ ''/ill 111. Ida Ulrika Ricfz, I. 
is.su. Weibull. 

Släklcn Weibull, s.,iu saiiuulikl härstiuumar Iniii sruuln 
ivllaiid, upiitriidor i Skftiu' uii.U-i- JUOO-talots seiiiiri' hiilfl hhmI 
'l-rr Woibull, t 1711, klucUiirc i lUisJöklosttn-, ocU l.ars Woilmll 
■ 17'>", i-liliiLiiu i Kiislhiiislad. t;. 170:! iii. Aiuui Albrrihts 
,|..iu'r ' \iuan, t. Ws::. \ niWK r.r WribnlU sn„, i lians l:.i 
^itl.- 1.1. Kina Laisiliill., Skou;il.. ; IJl':». I.oli a 1 1 ■ kolnin i-^a. i.-.i 

m'!''Mai'i!r'At-.-liolm. , ITIS n.h -a, .„.' .luhain.a Ma.ia !,.■ 
iiaiultT f. 17--'. KiMU MiiMii i lursla gifti4 Eric .Mathias 
,sr nciliiii) liiii-staiiiiiiai ibn im lrl"viUi(lc släktens hufvildfxnn. 
ni-u frau snnrn i andra f,'ill.-t l.oi-riis Pottor (so nodani m 
aiiuan ?nn En tvodio mm bnlcr sill nrspvung rr:'in ut\>in 
nämnda radnuin l.ars Wribnlls snns,.., f.ars Albrorbt (so 
n.'daii). 

Till samma sliikl lor.b' iitvn halva laJrt i-admann.Mi i 
Ystad E.iuritu Podorsoii Wolbnll. i KiSO. Uuns sou, handlaii 
don och borgaioii i Vslad Ti r J.arssou Woibull, öfv.^rflyttadr 
ai- 10S:J till Danmark, där sbiklm furllonio, ritrninstniii' iimni 
vid 17U0 talots inidl. 

Första grenen : 

l"ric Mathias, i. I73,s. radman, t I8t»5. (i. 17hS ni. i;\a 

BriKitta de Creaux, i. 1741, t 1HI4. 
Son; 
(iiistaf, i. 1781, landtbrukare, t 1859. (i. \^2\ iii. 

Christina Lovisa Lindh. f. 17^4, t 184o. 
Stiner: 
1. f-.rii l.iidvi^. i. 1824 'Vi', f. d. l.indlluiikare. A>(. del 

1 Si.dra Mnltsenids iidcikoniniiss i Skåne (13 i 1- 

1 i n K e). (i. KS()5 "Vn ni. ,/ o Ii a n n a Kalriihi Saiul- 

Hrcii, f. IS,^»-; ■-"/:.. Barn: 

1) a II st af Anton, f. isöf, '^s, laiidtbrukare (B i 1- 
1 i 11 g c). O. Hl. E I n a Jönsson, f. 1876 ^/n. 

Ikirn: 
7 o /; « // Albert Gustai. f._ 1S95 Vi. 
Ebba Ini^iborii, i. 18'^s -/.-,. 
Erik Gcurii. f. 1900 'Vh. 
.4 .ve/ /^(»/»/Z. f. 1902 "/il. 
/: /.s- (/ Eleonora, f. 1905 ^"/-j. 
/:;■// s / Williilm, t. I »O? -/«. 

2) S i t: r i (I Ihrnliardina, i. 1S()<> ''/i. O. 2:0 111. hok- 
hiiidarcii Ij.uis tlinrikssnii, t l'>05 (C li i c a ko). 

.0 Hjalmar I.orciili, i. KsTI --'s (C li i c a g o). 

4) S c r a I i a Ainulia. t. IN7.S '\'j-j (15 i 1 1 i 11 .u c). 

5) Lovisa losdina, t. INS.S ''7:i. kdiiUuist (Laiids- 
k ro 11 a). 

2. Carl Anders (ie.nii, i. 18.^7 '7:;, t. d. laiidtbrukare. 
Ä.u. del I S(idra Hiiltser<ids iideikoiimiisb i Skåiic 
(Bi 11 iiiKc). (i. is«i5 ''!.'. 111. Jolianiia Maria Liiidli, 
f. 1S42. t l^s). 

Barn: 
I) lean (lotllried Maleolin, i. 1867 'Va, anställd 

\id sa:<\crk i Norrland. 
DOtto Eerdinand Slurnelo, i. ISd'^ 'Vi, anställd 

vid Stockamollan (Bill inge). (i. 111. N ilda 

\Uinsson. f. ISi.-l -"^',u. 

Barn: 

,4 ;; ;/ a loseliiia. 1. 18''4 "/ti- 

/ (/ a Amalia, f. 1S97 ''Vr,. 

Tur e Eerdinand, f. l'^00 'V- 

Karl l<a'J.nar, f. Uni-l -■'/•.•. 
3)f:(//-/ v, list al l.eovold. f. 1S73 "/n,, handlande 

(M a n c 11 c s t e r). 
A) E r i I; l'rans lleniiin'4, i. 1870 "7.-.. .sadelniakare 

(11 a 1 ni s t a d). 
.S) Hr or Malte deort^, f. 1878 'Vio, Mualiriikare 

(Hank a r p). (i. ni. N ( ;,■ r / d Ani;iisla Clirislians- 

doiler. I. I.s7'> Vr,. 

Dolter: 

A n n a Elvira, i. 1''07 'Vu. 

6) .4 / / ( f Louise, i. 18S0 '-Vio. (j. 1910 ^W ni. f(dk- 
skoUiirareii 1 Trelleborg .4 .v r / Kjell. i. I^84 
-■Vi I 73K WEIBUl.r. 

Andra grenen : 

Lorens Petter, t. 1751. kruiiulansinaii o. landtbriikare, t 
1814. (i. 177'-» Hl. Susanna Christina Åkerholni, i. 
175';, t 1822. 

S(Mi: 
Nils Jacdh, i. 17,S'>, postmästare, t IMil». (i. 2:0 1.S29 ni. 
Maria Helena Sathe, i. 1SII7, t ISW. 
Barn: 

1. Walfrid WilliL-lni Werner, i. 1.S.J3, ^;(idsai;are, t l'^tU. 
(j. 1^72 '^',1 IM. A II i; u s t il nUsuhcth l'ni<it. f. 1S42 
--/i (1. an J sk ro n a). 

i5arn: 

1) Harry Waliiid Air^ust, f. lcS75 ^-Vi--', inneli. af 
Weibullsliolnis vaxtioradlinKsanstalt, ledamot af 
stadsfulhn;ikii.v;e i Landskrona. Ak. u. beb. W e i- 
b II II s 11 o 1 111 i Skåne (L a n d s k r o n a). 

2) /; /// ni y Christina lilisabct, f. 1877 ^/s. 
■^)liicli(ird Werner Wilhelm, i. 1S78 "/lo, e. o. 

lektor vid Landskrona .e^\■lnIKlsiunl. 
A) Annie Miirie Atitiiista, i. LS.SI) -':). lärarinna vid 
sainskolan i D i ii r s Ii o I m. 

5) John Gnslaf Edvard, i. ISM Vn, köi)inan (H a in- 
bur .s^), (i. l'Mi) ■''',-, m. W al b o Ii!. Ohén. f. ISSS 
',/i. 

Dotter: 
Al armt Walbor'^ Rut. f. 1911 -'/:.■. 

6) W il tia III l-redric Winfrid. i. 18S3 "/s, aKroiioiii 
(La 11 d sk ron a). 

2. Martin .loliari .lulius, i. Ls.^ö, proiessor, t I9i)2. (i. 
1869 -"/,; m. Sofi Ihrnera Wiiiber^, i. IM2 ""h 
(Lund). 

Barn: 

1) Lauritz Ulrik Absalun. f. 1S7,^ -/,. fil. d:r, laiids- 
arkivarie (Lund), (i. 1907 '/.. in. Märta Iilisa^ 
bcth af Petersens, f. 1S82 "'U-j. 

2) l.uisa Maria Carolina, f. 1874 '"/r.' (Lund). 
A) .lulius Osear Elof, f. 1S7() ''Vt, löjtnant vid SHdra 

Skaiisk:i infaii(eriie.u:tet (Lund). 
4) lleriiiaii Rudult Alexander, f. 1878 ''/o, Kods- 

agare. Äg. o. beb. Sofieliolm i Skåne (Kull a- • 

dal). G. 190-1 % m. Aiines .Matilda Ribbin^, . > 
i. 1S7{. '•\'-,. 1 

i r Barn: 

r v d Cl- Martin, i. 1905 7ö. 

Karin Ebba Sophia, f. 10l)5 "/a. ^ 

Ha i; o Fredrik Alexander, f. 1907 "/o 

5) Inlia M a r t i n a Rieliardis. f. 18S0 75 (L u n d). 

6) Carl G II si af Maiinibal CJiristopIier. f. 1881 -■/i, 
laiidsarkivai-ie {(iö tcbory) 

7) Ci//-< tingo Johannes, f. 1886 '7«, fil- lic 'L " » J'- 
3. M;7(/(/ Hlisabelli Eleonora (Elise), i. 1837-/7 d. 

1863 ^'V- n\. siökapteiicn n. fahriksidkaren Johan Mai;- 
nus Ohlsson, f. 1831. t l'^ii8 (Landskrona) 
4 Richard Ladvig Eilip. i. 1852 ^7ii- f- J- Rodsfor- 
■ valtare (T u I k c s t o r p, O 1 s c r ö d). O. 1884 '/v m. 
(} c r d a Sofi Aa<^u^ta llolinber'^, i. 1863 " /'j. 
liaiii; 

1) V//s /<//(/"// Manin, i. ls.^5 -''/•., civiliiiucnjör 
(l)cn v c r, N o i d a mer i k a). G. 1911 "/r. ni. 
Cinnilla Maria Eleonora (Gulli) Breitholtz. t. 
1878 -'/-s. ,,, 

2) Ernst tljatinar \V a i o d d i. i. 18«7 7u, lojtnaiil 
vid Kustartilleriet (Stockholm). _ 

3) £7v (Ella) Maria Rieliardis, f. 1891 '-,«, elev vid 
(ivinnastiska centralinstitutet (Stockholm). 

Tredje grenen: 

lärs Albrecht, f. 174(i, krondioKde, t 1826. G. 177" ni. 

.Maria r.lisabelh Klow. f. 1757, t 1^2n. 
Son: 
Mathias, i. 1783, lagman, t 1838. (j. 1M7 m. Christina 

Charlotta von Nackreij, f. 1789, t 1872. 

1 Oscar Gernmnd Thure .Mhrecht, f. 1^22, hruk^,iör- 
valtare, t 191U. G. lsii4 m. Helena Sophia MoKreen. 
f. 1824, t l"ll-l. 

Ikirii: 
I) Kri-^iian (islair Matliias (Mats), i. 1856 -■'/il', til- 
d-r rektor vid Alnarps laiidtliruks- och mejeri- 
institut (Alnarp. A k a r p). G. 18^8 -'7., m. 
Hilda Amalia Åkerblom, i. 1865 \'.-.. 

Barn: 
Hilda M a r i t Helene, f. 1889 '7'.. 
G a d r n n Anna Louise, i. 189U 'li-j. 
Ru :,'/;<// Carl O.ear. f. ISoG ' '„. 2) Kurl Patrik AUithius, f. 1859 "/«, med. lic, prak- 
tiserande läkare i..Oetle Ar Hassö i boder- 
iiianlaiid O 1892 '/lu m. riiura Sttirnenl;. t. 186-4 

■-'Va. 

Barn: 

riiurc Malhias iMats). f. 1896 '/i. 

Brita, i. 1897 '"/-.i. ! 

Lars. f. 1898 '7iu. .^ ; 

3) /<)»/w MarM</«, f. 1865 -Ve. (i. 1897^/5 m. 

UKlitoren i Kronprinsens liusarrey:tc, onibudsnuni- | 

"nen o sekreteraren vid drätselkaninuircn i L n n d, 
inr. Isand. ,V / / s Adolf luiiidhrnlif af /;/o<7/s,'(////. 
I. 1S6S \\ (1. u 11 d). ,, .,, 

Gasten Malhias. f. Is23, t 1^53. (i. IMS m. dunilla 
MathUda .Insepinna Thnnsuann. i. 1^-M. t 190o. O I t II lidvani, i. 1^-19 -''s. k 
st;iil (M o t a 1 a). Wennerberg 

(Lärkebosiäktcn). ariw','" 'n,^ol'rN!is.^'n,'''V'T7;;i.'\'. ui. HHta Andcrsauller. 
,.. ,;4,,;- nnn. 1H.„ s.>ln:uand.s vnjr^lr s.n (!u.,n;u- (>.■ n-aan, 

(iunnar. f. 17S2. iil. iul,eld:r. kontraktsprost, t 18PU. 
Q. 1816 in. Sara Margareta Khn^stedt, I. l/^6. i 
1875. 

,. (hnn.ar, t. 1^17, lil. d;r, Kn al de is i Svenska akade- 
mien landshofdinu. statsrad, t l'^l»l. (j. Is52 ni. 
L're{vinnan Hedvi:.'so,,li,a Crunstedt, \. 183U. t 191)0. 

Barn: 
I) Sune Uunnarsson, i. Ib55, öfverste, t 19iis. <'■ 
1881 ''Viu 111. irilierriiuian Gabriella f/:///s) Rdi 
länder, i. 18(iii '"'.i (Stock li ol m). WKNNKnBElU; 741 

Barn; 

(} c r I r II il, f. lb^2 °/.s. (j. 191)7 -'V'.i in. lumdhckrc- 

terareii lios M. M. Komiiigcii, förste sekrctcr.u eii 

i Utrikcsdcpaitciiicntct, K W U. K Rum Kr O, 

KRS:tStO 2 kl., liirk Mcdj U .i kl.. Oii h"r M 

1,, Oii () Fr .1 (j. RBadZLuwO 1 kl., R 1) 1) D. 

RI'rK'()() .I kl., R St Hr \'icl O 4 kl., .iur. iitr. 

kand. W o 1 1 ni II r liliv Hostiöiii. i. l.s/.s'',., 

(S lock hn I ni). 

I' o I k c Sinu^sdii. I. \^'J2 '"/7, rcservoiiKcrsNMhin- 

lar \id Svea arlillcrirc.u : te, student vid Sluck- 

holuis liuKskola (S t o e k li o I ni). 

2) Sinn c Miugarctu. i. 1S5() "Aj. (J. 1!s77 -",ii ni. 

uod:.ai;areii, friherre Rieliard Fredrik (mttirid 

iaiihe af (Jdeiikat, f. IM.i, t l'^"3 (U|)psalal. 

A) liliii. I. l.s.^S -"hi. (i. 1^^2 ",S ni. kainniarherreii, 

1. d. tjaiibtij. lins 11. M. Drottning Soiiliia, 

niaioren i arnieii, 1. d. rvttinastareii vid Liire.i; :tets 

husarer, O 11 S Cibnit, 11:sJint, R S C), R N O, 

R W O, K Dl) O 2 mi-., RRS:t.\n() A kl., ;;rei\L 

Carl -Ax c I Lcwcnhuiipt. f. Ib53 -'/u- Ar. "■ 

beb. Carls n-e r « s g å r d (V ii s t e r a s). 

■4) Anda Gunhild. 1. Iboo ■'/:)• <i. l;u l^s.^ -"j,. m. 

eivilink'en.joren, greixe Fredrik Arfvidssoii l'os,se, 

i. IS.SI, t l.S'^7; 2:o 1^05 -"/■.• ni. praktiserande 

läkaren i S t o e k lio 1 ni, med. lie. I' n ii I Karl 

Iljcrrc. i. Ks70 '-"'/.-,. 

r>) (j 11 II n a r (iiiuiuir^-^oii, I. iM).i ^'ii-j, artist (bluni- 

ster- o. porträttmålare), keramiker (Paris). 
u) A s I r i d lir^tacrd. i. I.si>f, '''/i. (i. I,s,s0 ''/k, m. 
rvttmastaren \ id Sinalarids liiisarreR ;te, <ndl. i 
Kalmar lans iiurra hrandstodshnl.r^ o. i Kalmai 
lims iiuira liiisliallnm^^ssalhk.ip. RSO. R\V(), fri- 
herre I: d v a r d Ihvhwnnl. 1. 18t.2 ','.-,. Ak. ". 
hel.. O d e n s \ i 11 o 1 ni i Smaland. 
7) T il r w a I d (iiiiiiuir^son. i. I.s7n "-''/i, kapten \ k! 

V. eiides artillerireKite (Kristianstad), 
(juniiar 15r\iiol!, f. 1N2.!. artist, t l.S'^) <i. l.-o iM).i 
111. (ieor«ina Cluirlotla SeliouK, f. \sM\. f l.s7(); 2:o 
1872 "/'.i m. 1: Il u c I! i a Laui^c Si.li<>iiii. f. 18-1,5 -'Ai 
((j (i t e 1)0 r K). 

Uarn, i 1 :a uiitel: 
\) (itiiiniir Hr. v 111)11. i. I sdd '-/.-, artist (M ii n- 
e II e n). (i. l,s'^' m. Il i I i n a licrrman, f. 1871. ■i \A EKSÄLI, 

Döttrar: 

Astrid, f. 1891 =^7«. 

Charlotte, t. 1902 "/lo. 
2) I n g r i cl CluuU>t(a, f. 1S68 -•'/■-■ (L u c k ö, K a I- 

1 and SÖ). 

i 2:a giftet: 
.■i) B ur bro Cnorgina EiincniLi llrynliildu, i. 1^73 '''/r. 

(i. 1897 '-/'i 111. kontoristen Erik Gustaf riicliii, 

f. 18()i) -'/i-j (C ö t ebo r k). 
4) Sara Margareta Eugenia, f. 1875 "/is inusiklara- 

riiina, or.uanist vid Sofiakyrkaii. O. l'>07 Vj ih- 

tcoL kand., fil. lic. Hugo Riuter, \. 1«70 "/? 

(S t uck il o I in). 
?>) Jan Peter S I: o n ! a r lirvnolls-^ou. i. 1S77 ''i, 

kontorist (ti ö t c 1) o r k). 
6) Sten Gunnar Torbjörn lirvnoUssou, i. 188J "/'i;, 

fil. kand., rcktoi vid Sr)dra Kalmar l;iiis lolkliö;<s- 

o. landtniannaskola (HoKalid. S ni c ti h y). (i. 

19(1(1 -"/i-j III. Ii r i t t a lusiinu Wnlfl, i. I SS5 -■'/,-,. 
Harii: 

■S' / ; /( a, i. 1907 '/lo. 

Bry n o If. i. 1909 '7a. Wersäll. 

AiKlcis Andersson, iri Johan, f. 17'>5, iil. d:r, prost, t 1859. (j. Ib-J-J in. Alaria 
Ulrika Hed\i.i; Willidniiiia (iraniclt fraii Dal, f. 181«J, 
t 1855, 

i^oii: 
C I II is Hiehard. f. 18-18 '7ii, landsiiöfding i Väst- 
inaniands iiin o. ståthållare pa VästcrLis slott, förntv. 
statsrad o. chef för finaiisdepartenientet, f. d. major 
i Första Svea artilleriresr:te, ordf. i länets luishall- 
niiilissällskap, statens onibnd i styrelserna för 
Örebro KöpiiiRS o. Krylbo— NorberKs järnvägs- 
aktb., K 111 st k NO, R S O, RRS:tAiiO 1 kl., 
R Pr Kr O 1 kl., K N S:t O O 1 kl. Äg. frälsesäteriet 
Morsshaga i Viistergötland (Västerås), (i. 187v 
7'i ni. grefviiinan Eva Charlotta Lewenhaupt, 
i. 1858 '75. Barn: 
Karl Jolnn. f. 18S1 "/r, ingenjör (S : t .1 o h n' s, 

Newfoundland). 
(.laes T II r c, \. Ib83 '"/«, löjtnant i Vendes artilleii- 

reg:tcs reserv, tjänsteman lios Nya Förenade 

elektriska aktb. (Ludvika). 
Adolf Rcinliold. f. 1885 '"Ai, löjtnant vid Lif- 

rcuitets InisarLT (S k ö f d c). O. 1910 '% ni. 

Margareta Maria Bcrgcnzuun, f. 1887 ^7i. 
lirik Cl II st al. f. 18.s7 ^''/i, underlöjtnant vid Svea 

artillerircg:te (S t o c k li o 1 ni). 
Claes Axel. f. 1888-%, underlöjtnant vid Väst- 
manlands reg:te (Västerås). 
Nils Vilhelm, i. 18'J0 "/lo, kontorist (Stock- 

holni). 
Ulrika Elisabeth Citat lolla, t. 1802 "h. 
I o II a II Rieliard. f. 1804 -'"(;. 
L a r s Georg. f. 1.898 -/-. 
Clai\ O t t o, I. IMOU ''/(i. Westin 

(Fasternasläkten). 

nur fraii Nils l'eiss.m, S. lohaii Peter, t. ISl.^. lil. d:r, kyrkoherde i Lasterna, 
kontraktsprost, t 18bl. (i. 18-45 m. Anna Catharina 
Ruii.ir, f. ISIS, t 1871. 

IJain: 
1. Johan Lrcdrik, i. 1S-1(», K.\rkolicidc i I-'asterna, t 
1IMI2. (i. 1S85 ^/i III. Seltitd tUi^ulietli Sonltia (Lilly) 
Sillvetslolpe, i. ls.S,s --'/i.' (Stockholm). 

Ddiifr: 
/;■ / ,s <; Katarina, i. 18^5 "/m. <J. 1907 'V? m. iiisoek- 
toreii vid (iinio bruk Karl Gustaf Zefyriniis 
iZefie) Nettelhludt, f. 1879 ^"/r ((i i ni o). 
-'. Nils Gttslaf. f. lS-)7 "/lo, *il. d:r, direktör för strati- 
fängelset i M a r i e s t a d. R W O. (i. 1879 "/b m. 
A II n a Maria Gitiige, f. 1848 ''^'/s. T44 W l-S IM AN 

Barn; 
P c r, i. 1880 "/u, civilingenjör (Skar a). 
Lars, i. 1882 "/i, föreståndare för aktb. Malar- 

proviiisernas banks kontor i K u n g s ö r. 
Erik, f. 1884 -■'h-2, häradbskrifvarebiträdc (H j o). 
Anna, f. 1880 -''1:,, bokliällare i Skaraborgs enskilda 

bank (M a r i c s t a d). 

3. Anna Lovisa Sofia, f. 1850 */ii. G. 1872 -'73 ni. 
kyrkoherden Olof HolnKivist, f. 1836, t l^OS (Stock- 
h o 1 ni). 

4. Kalurina Maria Christina (Karin), f. 1854 -'/o- O. 
1878 ^"h ni. justitieradet, r)r;e.ses i .Musikaliska aka- 
demien. K N O 1 kl., K a r I Fredrik Silfvcrsloli/c, f. 
1854 '-'/n. Äg. del i Nas i K'oslageii (Stockholm). 

5. Lrcdrika Karolina (Lina), i. 18a(i -''h (Stock- 
h n I m). Westman 

(trän Härnösand). 

Stamradoi-n .\dulf Wolni.in, f. 17:j1, , INKS, iiiflytlade 
från Ilälsin-fors till llani.ixina, diir han blvf baiullana.' och 
rädniun saiiu Kift ni.d Clirisliiia .\larsar.>la S.Mlei-b.-i};. I'. 
17.-1!.). t 1S:M. Pi-ras älilsO- smi var 

Krik Johan, f. 1781, biirgniastare i Härnösand, t 1859. 
O. 1808 m. Christina Magdalena (iaveliiis, f. 17.S0, t 
1865. 

Söner: 
I. Adolf Petter, f. 18()'A haradsln 
in. Christina k;iisabeth Nurdei 
Mani: 

1 ) Clinstina S o p Ii i a Maria, 

2) .lohaii K;ni Adolt, f. ls3o, • 
iiKiii, t 1^''3. (1. 1874 -7.1 
Maria (Karin) Siiarrc, i. 

ikirn: 

(1) K (i r s t i n Åiaria, i. 187o -"/o, lärarinna vid 
Lindska skedan i U |) p s a 1 a. 

(2) Karl Adolt, i. iblu ''/.-„ förste statioiisskrif- 
vare vid statens järnvägar (f-^a 1 k ö p i n g-- 
R a n t e 11). Q. 1905 "Vi in, L: I i 11 .lolianna 
Alstcrmark. i. 1678 '7u. idiiig, ■ 
alk, i. 


I" 188 = 
1801, 


1. (j. 183() 
t 1874. 


I. 1637 
ce har 
1. irihe 
1845 " 


^7. 

adshö 
rriima 

/„ (U 


(V ä 
idiiig 
II Ka 


X 1 u), 

, r.id- 
laruia 
a 1 a). 

Döttrar: 


Ii 


r i t u 


i. 1905 "/lo. 


(} 


c 1 d. 


i. 1907 "Vi. 


K 


(i i s a 


f. 1'MIS ''Vi. 
(3) 


1: 


■ i k . 


oluui, f. Ih/M 


"7i 
111 


iiina 


Svenska clekti 


isk 
a 


b), (j. 


lyus '7iu 111. ,V 


(/ (■■ 
li( 


//, i. 


18S1 "V?. 

aktb. (Väste r- 
(/ Katdiina Klmk- Carl Magnus Sixten, i. 1910 '-'Vi'. 
(-1) K II II t IhrnJuud. i. ISisl ^"Ai, fil. kand., tu..l. 
lic, docent \ id U |) p s a 1 a universitet. Q. 191 1 
■'/o m. I n ii c h o r :^ Maria lioriisUdt. f. !ss2 

,^) Koller t Axd l'redrik, i. lN-41 '"!-, i. d. u|)i)hords- 
kassör vid statens .larnva^^ar, R W <) (S i o c k- 
li o I 111), (i. 1S69 ■'/., 111. C lar a Olliliaiia Maliida 
l!cr'^Urcit. \. 18-15 ^'/i. 

Barn; 

(1) Sigrid Clara lilisabci. \. 1870 '"Ai, konturs- 
skrifvare sid statens iarnvaRar (Stock- 
liolni). 

(2) Gustaf Axel Theudor. i 1875 ""As ingenlör 
(S t o c k ho 1 111). < i. 1904 -"/l' ni. U e I c n e 
Falk, i. 1875 '"/i. 

ikirn: 
Kmit (} Il II nar Robert, i. 1904 '■'h".. 
Clara U r et a Helena, t. 1900 '"Aj. 
(,■!) Laura Kristina, f. 1877 '"Ak «viiiiiastikdirek- 
tur (S t o c k 11 o 1 111). 

(4) Nils lljalinar. i. 18^>I -"/-, aiiarsinaii 
(A\ a I mö). 

(5) Karl Jnhuii Iredrik. f. I^^.^ '';.:■, gyiiinaslik- 
direktor (15 r i .u Ii t o II, Kni^iand). (j. 190.S 
-■'/s III. ,\I (/ /■ .v CItarUitla llö<^eUn. i. 18h7 '/s. 

Dotier: 
Margit Charlotta Clara. \. 1910 "/t. 
(0) lister liiuHiu. f. 1885 '■'/n' (S t o c k li o 1 ni). 

(7) 5 i' e n Reinhold, i. 1887 ^'lo, ingenjör (S t o c k- 

llol III). 

(8) lirik Nelnilrid, l. 18S7 7i„, löjtnant vid l-'örs(a 
liiKrenadierreuilei (1 i ii k o p i n g). 746 WESTMAN 

(y) M ii r t a Sofia, i. 1889 ^h, lärarinna vid Ly- 
cfuai för fliclvor (S t o c k li o i m). 
2 trik Wilhelm, f. 1810. kLUurerare, t 1874 O- 1842 
m. Juditli Margareta Kiiialietli Sundbiick, f. 181», T 
1SS7. 

13arn: 
Hedda Sulia, i. 1S47 '/r (S t u c k li o I m). 
Johan Hjalmar Adolph. \. 1^51. Vistas i Au- 
stralien. , ,- , , , 
.-! Johan Fredrik, i. IhM, liandlande, T 18o4. d. \hAi 
ni. Anna Ulrika k;dströni, f. 1824, t 1877. 
15ani: 

1) Gustava MaiidaUna. i. 184^ '■/:.■. Ci. 1870 '''/7 
ni. kyrkuiierden i Lycksele i.astorat al i.ulea stift, 
L V O, Axii T h c o d (ir l-rykhulm, f. 1848 - /i 
(Lycksele). 

2) lohun Christian, i. 1850 Vi:', agronom, f. d. 
'fiirvaltare (1" r a n a s). U. 18ö3 iii. Hedda Jaco- 
hiiia ii lör k III an. i. I^fi4. 

Barn: 
.4 n n a Malvina. i. 18S4 V», teieKraiist (T råna s). 
Ii o Ciiislai Christiansson. i. 1880 '/i, accountaut 
vid universitetet i M i n n e a p o 1 i s. Minn., 
Nord a 111 e r 1 k a. 
,V ;■ / s' Christian i. lsb7 '-',.--. underlöjtnant i Häl- 
singe regites reserv, e. o. kanunarskrifvare i 
Tullverket (N e w - V o r k). . 
Hedvig Maria (Maja), f. \^9Z Vio. 
Sven Erik. f. 1901 '"!■>. 
4 Carl (iustaf, f. 1816, kronolänsiiian, t 1862. (j. 18o2 
ill. Christina Llisaheth Ber.i,^vall. f. I82.i "t 1872. 

Uarn; 

1) Clirislnia G ii s l a I v a. i. 185,5 -'/y. U. 18S5 •'"/lu 
111 landthrukaren Claes Iredrik Munnnsson. f. 
1857 "Vu' (15 o 11 II e' rad, I u Ii a ii n e si un d, 
K a t r i 11 e 11 u 1 m). 

2) lohanna Willielinina (Mina), i. I85u ' /;. U. 18/o 
-"/il 111. öfverkoinniissarieii Willielni '1 lieudor 1-alek, 
i. 1840, t 1905 (K a r I s k r o n a). 

,5) /(///(/« Gustaf, f. 1855 "/-■. sjökapten (^ u ii d s- 
\ all), (i. 1888 -|/ii 111. Olivia Mariiunia f.ind 
i^reii. I. 1850 '-'•'/u. WESTRING 747 

Barn: 
Margareta Kristina Florida, i. 1889 ^V». 
I-rik G u s t a i. f. I89i» ^'Vu. 
AI aria Evelina, f. 1«9.3 Vö. 
i.' v ca Elisabeth, f. 1900 ^-/u>. 

4) / (/ (/ Maria. f. löSS ''/.-. (Örnsköldsvik). 

5) T e k I a Carolina, f. 1859 -"/s {Örnsköldsvik). 

6) Robert, f. ISbl ^'V^, kronofogde i Norra Anger- 
uiaiiiands i.frc f.l.^cdcri (Ö r n skölds v i k). Westring 

(trän Jönköping). 

lirimu släkt iiai- iutd Uiiiull samb:iiul mrd ertia-liiljan.lr 
.-läkt Wi-striiig nån örugiinia. XcdnnsU-ifUdo Jiius ['. W.sUiuy. 
suin var en t'i-amstai'Utle haucllande i Junköpiug, hade furulom 
söuoina två döttrar: Hedvig Lovisa, f. ISll, t 1884, g. lu. 
kammarhcrron Carl Adolf Bogeman, t. 1805, f 1872, och Hilda 
Amalia, f. ISlö, t 1S9S, g. m. dåvarande borgmästaren i 
Jöuköpiug, sedermera landsliödingeii Gustaf Fi-rdiuand Askia. 
r. ].S12, t 1897. 

Jöns, f. 1781, handlande i JöriköpiiiK. t 1830. (j. ni. 

j Maria Katarina Sandhcr^:, i. 1790. t 1855. 

I Söner: 

I 1. Victor Wilhelm, r. 1819, grosshandlare, bankdirektör, 

1 t 1^70. (i. 1845 ni. Louise Björkman, f. 1822, t 1891. 

I Barn: 

i 1) Alfhild Maria. i. 1846 ■'\'7 (S t o c k Ii o 1 m). 

' 2) Hilma Helena, f. 1848 -"/il-. G. 1880 "'/-j m. f. d. 

kassören i Stockholms enskilda liank R i c h a r d 
Vilhelm Sandberg, f. 1840 Vl> (Säter). 

3) Louise Vietorine, f. 1852 '''/i->, i. d. telegraiist 
(S t ock h o 1 m). 

4) Rudolf Victor, t. 1858 '-/yj. Vistas i Nordame- 
rika. 

5) Carl Victor, i. 1861, handlande, bankdirektör, t 
1910. (i. 1894 m. .11 a r i a Kindblom (X a r n a m o). 

Barn: 
A r n o I d, i. 1895 -%. 
E i n a r. f. 1896 "''/r. 
R a g n a r. f. 1897 "''/..,. 
Vivi. i. 1898 '7ii. 
Nils. i. 1903 'Vio. 2. Claes Bror Geor^, f. 1821, hoirättsråd, t 188b. G. 
1850 m. Hedvig Fredrika Ugjrla. f. 1823, t l'>iU. 

Barn: 

1) E in III y Maria Soiia, i. 1854 ^^5. G. 1875 "'/u iii. 
giobshaiidlarcii, f. d. tysiva vit;c l^oiisulii, R W (), 
R Pr Kr O -i kl., AnJcrs (Just a t Westman, i. 1845 
'^/lu (J ö II k ö p i n g). 

2) Hjalmar Georg. i. 1857 "/lo, jur. licdi;iid:r, 
ordf. i lagberedningen, iörutv. statsråd och chef för 
civilduiJartenientet, f. d. justitierad, K m st k N (J, 
St k Dl) O, KNS:t U() 1 kl., R R S:t Aa (i 2 kl. 
lieb. egen villa i 1) j u r b li o 1 ni. G. 1.S9II ",'u iii. 
grelviniian Hedda Aduiiiina A d c I a i d v Linu-iv 
Staekelberg, f. ]Sb3 'Vu. 

P.arn: 
Claes Adult Hjalmar, i. 1893 "'/i, stiideiil vid 

Uppsala universitet. 
L e n ti a r t. f. 1897 ''/t. 
Q list al - Ad oll. f. lyuu -/». 
tilsu H e d v i g Dorotea, f. 19ii5 ''/?. 

3) H e d v i .y Elisabet, f. 1859 '''/i (J ö ii k u p i u g). 

4) T II (, r Vietor. t. 18()U -''/ö (Paris). 

5) // e n n i ii g, i. 1805 "/» (S i d n e i , Austra- 
lien). Westring 

(trän Öregrund). 

Äldstr kiluiic slauiCadcni \ in- luUiu.-.iii'kluirii .m:|i p..-,! 
iiiiist.-ircu i urfgniud «tcen Wistriiigh, t ll>!'l, g. m. Klis^ibrlli 
-ApInaiMTg. Deras son, Uuuiiiruslcu Ofli liirstc tfologiL' prorrssm-ii 
i LviiKl Auibrusius Wcstriiig, f. HJU2, f ITiU. var farrudur till 
iTgoiuoutsläUarL-u Carl Ambrosius Tborgiiy WL'slriiig, 1. 17;to, 
t 1S71. g. 111. Fredrika Itugiua lialiai, i. \VX\. t ISdU. Drssa 
makar voro löräldrar lill 

Wilhelm ircdrik Ulrik. i. 1835 "Vi;, med. lic., {. d. 
regementsläkare, R W O (Karlskrona), (j. I.s7ii 
"/ii m. Alma jierla Lilvira Tliorsell. i. 1855 "/:•■ Barn; 
Ragnar hrcilrik, f. 1S79 ^/s, handlande (Karls- 

k r o n a). 
Manfred Anil>ro:^iiis. f. 18^4 '-'.-„ Iiaiutlaiidi. 

(K a r 1 s k r o n a). 
(1 c r t r n d Fredrika, f. ISSt) -''U. Wetterling. Hliiktcu liäi'Stainiu:ii- li-Tiu \"a(lsl..|ia. däi- lör.ste kiiiulc slam 
fadurn var rAtliiiainn'n iMaiis Svensson, i'. omkr. 1(;02, y lO:;?. 
j,' ICa;; ni. Anna Ander.sdottci-, \ 1GS)(!. Dcias sonsnnéi- anli.-,. 
cftiT sjön Votlorn iiainm^t Wolt.-ilins ocli IrAn iji al' drj.i 
Dauiol Eriksson WcMi-rlinjr. f. 1071. y 17:;'^. liiirslanjiiia nu 
Iffvandf nicdlunuuar af sliiklni. lians sonsons sonson vai- 

Aii.uiist Leonard, f. IMIO. landtiirukart.-, f 1S52. O. 1S45 
ni. Hildcicard Man;arcta i^inrkfeldt, f, ISI7. t l»iiii. 
Hani: 

1. Gerda Clnirlmta Sofia. i. l^-l6 ''l-.>. (i, 1870 ''/i in. 
grosshandlaren Hror Anirust Panelins. f. IS.^,?, t 1''0S 
(S t o c k h o 1 m). 

2. Ottu Leonard Daniel, t. 1848 ''/n, in:<enj()r, i. d. verk- 
mästare (W all. Sto r v i k). 

3. Sven Axel. f. issii ''''.-,. ao;,,,. ;ii Wnlls \\fahrik i 
Storvik, (i. |N'>(. -"/i-.' ni. Ida Mana Hdns/nhn. i. 
18fi5 "'.1. 

Barn: 
Anna Mar-j.areta. f. I8U8 "'s. 
,V/ / s Daniel, i. 189'; -"'/,•.. 
Sven A n .t; // s /, f. lOlkS ^'/.-,. Weylandt. lliirsn H.andr rv.in l.ini.ind. diir iildslo kando sl.i mlad,,- 

WillHlin W.-vlandl. r. ni. .\niKi M.ari.i Cl.oli-l.o.k, Irfdo i luiriai 
af imO-t.alcl. (ifvrrri.vlladc släklcn Ull Sv('ri^'(■ mod dcim.- 
sons. assessorn .Tolian l.udoli.li We.vlandt. (venne sr.ner .Ta.-..' 
Wllludin. f. UICl). t 1712. och .MArteii Henrik, f. 1070. f 171(1 
im Stoekholni. där sUlkten. allt sedan dess varit bosatt. Pei 
sislniiiniides soiis.iii. stadsn.nklaren .Tolian H.niik Wevlaiull 
t. 17Ö7. : isn.-,, y. 177S! in. Annn Sofia T.iinderl.ertr f 17-(' 
; iMis, vai rader till 7'iO \Vii';si;i,<JKKN 

l^cinhold Henrik, f. I7S3, stadsinäklare, f 1853. Q. 1827 
iri. Anna Sofia Ltnmora Alaria Nachniaii. i. 1803, t 
1861. 

Söner: 

1. Ludolph Henrik, f. 1S,37 ^,'7, f. d. kassör (Stock- 
h o 1 ni). 

2. Herman Ifiigéne, f. 1842, kainen, t 1910. Q. 1895 ^/n 
in. Ellen Catlwrina Charlotta Schcnfclt. f. ISfjö ^"Z?. 
Äg. jiimte liarnen hus i Stockliolin o. villa på Djur- 
gården (\V e v I a II d t s villa. D i u r g a r d e 11 
S t (I e k II o I ni). 

Barn: 
Reinhold Oscar [■utiéne. f. KS9() -"'/n. 
Anna lila Canilin.a llrdviti r.hha Mar-^anlha t \\ a k- 
■A i e). i. l.s'AS •"/;,. Wieselgren. .\iastL- kiiiMie stunil-ad.TiL f;-,i- ,l.iiiia .slakl, sum liärstaiiiijKU- 
fi-äu VestcrKilrdc-ii i Viistra Tor.stVs wjcken 1 Kroiiotici-gs Hiu. 
var en Simon i Kyd, som lifUo i sliilct af I(i00-lak4 oih var 
^Mft mod Ingcgord Mi^insdoltcr. Duras suiisoiis son var boiidrn 
Jonas Jonsson 1 Spflulinlt. f. ITC..'), t lf*4'->. g. 1797 ni Elnii 
rngoniarsdolUu-, f. 3770. t ISll. Mrd liärstaniiiiu^' pa niii.l.r 
not 1'ran don gamla sodan sonare liiiirion af l.".iii) talot l.iinda 
Vuronds-släkt, som blifvit kallad Siiänluilts sl-iki.ii. iivilUoi, 
lp;1do pi\ lUdoruot ocii iiiödofnoHidan varit liofryndad nud dra 
bekanta prästsläkten Wiosol. iipptng ilossa n.akais niist iildsli- 
son, iiodansttion<io Potcr .Tonassnn, oflor olt par friindor pi'i 
miidornosidiiu och med aidodiiiiif,' af hiirstaiiininf,'ou frän sliikloii 
Wiosol, namnet Wiosolgrou. 

Peter Jonasson Wieselgren, t. 1800, fil. iubeld:r. dom- 
prost, skriftställare, t 1877. O. 1833 111. Matliikla Ka- 
tarina Roseiiqvist, f. 1816, t 189-1. 
Söner: 
1. Harald Ossian, f. 1835, bibliotekarie, skriftställare, t 
19U6. Ci. 1867 III. Hedvig ^-ransiska Hjelt, f. 18^8, t 
187II. 

Son: 
Ragnar. I 1868 "V», ingeniör, fabrikschef vid d:r 
A. Moes pappersbruk i W i c r b k a (P i 1 i c a, 
R u s s. P o 1 e n). U. 1899 % m. Hildegard 
Gertrud Wieselgren. i. 1876 '*/3. (Se nedan.) 

Son: 
Per Wäinö, i. loon Vs. -• .C,^"'' Si^friJ. i- IS4,i Kuiieruldirtktör, t 19U) G |S7' 
-/lu in (lertrud Odeiicrunts. f. 1848 'Vs (Stock- 
h o I m). 

^ Barn: 

Sune Peter f. 1873 -«/7, tjänsteman vid Skandinavi- 
ska kreditaktb:s hufvndkontor (S t o c k Ii o I m) 

ti lid e gärd Gertrud, f. 1876 ^7:i. G 1899 »A ni 
in.ircniorcn R a '-i ii a r Mieselgreii, i. 186S '"A, (Se 
Dtvan.) ■ ~ 

Tor Bertil, f. 1882 Vr', jur. utr. kand., t f fisk il 
1 Svea hofrätt, underlöjtnant i Svea lii^ardcs ics.mx- 
(Stockholm). 

Cerda. f. 1883 '"Ji-j. O. 1906 -/i, ni. kontorsdieiui 
K (Ii; Il ar A:son Wiltoii. f. 1877 "Via (Stock- 

O s e a r Huruld, f. 1886 "/,„, fil j-,- •Hiruiuens \ id 
K. biblioteket (S t o c k II o 1 m). 
3. Af « .t|- /; » ,s- Nathaiiael, f. 1853 ^7,,. kyrkulierde i Cliri 
stine för.samlinjr i Göteborg, I NO G ISM) '"/, 

Pos'rf.''S"7.{''''''''"'' "^"'''"'" ^'"""■'"" '^^""""'^ 

Barn: 
c//// Katarina, i. I,s,s2 -"Vu (i i9ii 'V- ,,, |,.-,,|. 

predikanten Km,t Holger Bergwall.\. bs;-; •■,". 

(n o f o r s). 

^VilVuitivers^'''''''' '■ '''^''^' "■''■ ''■"' '""'• ''"^ ^'""- Wijk. 

Kohusläudsk släkt l'räu Wikeu Molluug-.rdeu i Biörnl>,>i,l„ 

n.nl Olivin Ko.nnuuv. f. n.l.,' t is.a,' v„r fa^: p ,m "^ ' 

^"'l8.^''7;',f";^^^'"'^'^"i'- l^"'"'"^'-^-n,d. t 185(.. G. 
1832 111. tlilda Virsmia Pr\ t./, f. iSji), f isyo. 

I. Olof. f. 1833, grosslKuidlare. t ivnl. Adlad l«9ii. 
enl. 37 !? regeringsformen. Oni hans släktgren se 
Svenges adebskalender. laMgrcn, sl i W 1 I K 

Rric, f. 1836, grossliandlaic, t 1910. O. 1868 ^7in iii. 

t: m i I v Dickson. f. Is4y --'Vs (d () t c b o r k). 
Döttrar: 

(i c r d a. i. 1^71 '-/,.. U. Ibyi ''Vu' ni. ötverstclöjt- 
naiiteii i aniitii, iiiajoiLii o. bataljoiisclicfen vid Svea 
iifgarde, f. d. adiiuautcn lios H. M. Koiiuiik Oscar 
II, OlISGbiiit, RSO, PurbS o. LO 2 kl., K I) 
I) O 2 sr. Off O Fr J O, Orf It Kr O, R It S:t M o. 
LO. R Pr R O O 4 kl., Ernst (hi^tal Wcidcn- 
hiclui. I. 1S()2 ''/i (S t (1 c k II u I 111). 

Mar v Hnulw f. lNS-1 'In. O. I'M1 '"-lo i.i. Lllld^- 
li.udniiicii i NorrhdttLiis lan. K N O i kl., R l^r Kr (i 
2 kl. 111 kr, R R S;t St O 2 kl. iii kr, O > , a r Indnk \ 

von Svdow, I. 1M.1 '"/r (Lule a). ; 

Carl, f. lN.?u, Krossjiaiidlarc. t l^n?. (j. kso-t in. 

Linnia HcIlmui Cliarlmia Rclis.s. f. 1S43, t Ls96. j 

!5arn: j 

1) C a r I () I o t Wilhchn. t. ISfih '■'^, f. d. vice konsul, ; 
R W O (North L o d .i( c. L le c t II a n t s, L n g- I 
land), ti. I8'J7 -''/lo ni. .Mnui (i a n il I a Ny- 
xtrihn. i. InTn -"!\-j. • 'i 

L.irii: 

H ni in u Ulrika Maud, f. 18^8 ^"/s. , 

Gnnilla Oicara Fredrika Iniicborfi. i. V.m ^s. \ 

Carl Carlsson, f. 190,3 "Vii. I 

Olof Erik Hakon Carlsson, i. 19(i6 **/.. i 

2) Hakon. f. 1868 Vi, f- d- kaiUen vid K. l-'lottaii. i 
iiiiKh. firman Olof Wiik >5c Co. i (1 ö t c b o r g, 

\ ice ordf. i styrelserna inr Langrörs aktb., aktb. j 

Miölkningsniaskinen Manus, Alilafors nya spinneri- 
aktb o. aktb. Frotector, Off Or Fr O, R Belg Leop 
O, R D D O, R Sp O Mer Nav r k. Tun Nicli Ift 4 kl., 
Sp S M. (i. 1894 -"/« III. .M a r y Nina Oscara 
Orischotti frän Skottland, f. 1870 ™/t. 

3) Carin Olga. i. 1870 'Vi. G. 1S92 "Vi ni. iiofstall- 
inästaren, öfversten i armén, öfvcrstelöjtnantcn i 
LifrcRitets dragoners reserv, f. d. adjutanten hos 
II. M. Konung Oscar II, O II S Obiiit, OILsJmt, 
RSO, Kl) n O 2 gr., Off Fr H L, R Pr Kr O 3 kl., 
Carl a II st af Plåten, i. 1855 ^"/o (Stock- 
h o 1 ni). 

Ivar. f. 1841, godsägare, t 1911. O. l:o 1865 in. 
Hedvig Sofia Norstrciiii, i. 1813, t 1869; 2:o 1872 
■'/., 111. Mar v Dicksun. f. 1854 -' '. (S t o c k Ii o I in). WIJKANDER 7.'.:? 

Söiicr. i l:a giftet: 

1) Ivar Olof (justaf, f. 1866, kapten, t 1911. G. 1W)8 
111. ti c cl v i I! Elisabeth Scliwaii, t. 1871 '"/u'- 

2) Bertil, f. 1S6S ^^h, jur. d:r, verkst. direktör i 
Olof Wijk Cx Co. aktb. Äk. noiiiö i Västergötland 
((iö teborg), (j. lyiJii "Vi ni. Siiirid (Is si) 
Ciiilson, f. 1874 '"/.-,. 

Fiarii: 

Mar ii i t Bcrtilsdottcr, f. 19IJ0 ""/n. 

Si Ii b rit Bcrtilsdottcr. f. 1902 ^/o. 

l:rik Bcrtilsson. f. 1906 '-'"/ii. 

Ivar Bcrtilsson, i. 1910 '-/u 

Viveku Bcrtilsdottcr , f. 1911 '^/». 
Knut, f. 1851. godsägare, t ]s"0. O. 1878 ''/i-j ni. 
.4 a n c s Blidbcr'A. f. 1859 '/:: (Ci ö t e b o r g). 

Barn: 
Milda W c r a. \. Is/" '''/u. (j. 1908 7.-. ni. dis|)oiien- 

teii för S\ diska socla-rfabriksaktb;s raffinaderi i 

Norrköping Lars (iiiuiiar Wcsliii, f. \xM'^/:i. 
I) a ii ni a r Auiiiista. f. 188.5 ■'/:. 
K nu I Olof Peter, f. 1887-'/'. (S t e n u n g s ii n d). Wijkander. Anders Wijkander, f. 1779, k. hofpredikant, kyrkoherde 
i Västra i^yd (Uppland), t 1834. (j. 1815 in. Eva Mar- 
gareta Widegren. i hennes l:a gifte. f. 1799, t 1868. 
Söner: 
1. Anders Laurentius Tlieodor, f. 1821, generalmajor, t 
1885. (j. 1848 in. Jaquette Wilhelmina Riitterskjöld, 
f. 1826, t l''n9. 

Barn: 
1) tric Anders Gustaf August, f. 1849 "/a, fil. d:r, 
IMofessor o. föreståndare för Chalmers tekniska 
läroanstalt, ordf. i Göteborgs hamnstyrelse, ordf. 
i stirelserna för Bergslagernas, Göteborg — Borås 
o. Borås- Alfvesta järnvägsaktb., vice ordf. i sty- 
relsen för Göteborgs högskola, KNO 1 kl., RNS:t 
0, L F S, L V V S (Göte b o r g). G. 1878 '''h 
111. Laura Maria CliaiUdtu i M a j L i n) Tinleer fraii 
Finland, f. 1857 '7a. ^^^— ^— liani: 

(1) Aino Maria Lovisa Willuliiiina, i. 1879 ^'/b. 
(1. 19U0 -'*/iL' m. urofcssoni i eluktroteknik vid 
Chalmers tekniska läroanstalt Fredrik 
Hjalmar Laiiiiii. i. ls72 ^"/t ((j ö t e b o r g). 

(2) Anders luml T It c o d o i . i. KSMi Viu, jur. kand., 
onibiidsnian \ id liiaiid- o. lifiorsäkrinRsaktb. 
Svea i (i () t el) or K. <i; l^^K» Vio ni. Klara 
Scverina Kock, i. KsS8 ■'""/n. A n d c r s. i. 1911 "/lu. 
(,?) Ketty Anna .\Uina, f. ISn2 "is. U. 19U6 -"/u- 
in. kdiistiiaieii /\'(;/- AlcxaiuUr (Alex) Lani:- 
let, f. 1S7II '^') K i o t e h o r k). 

(4) £//n; Lanra Maria (Ninni c), f. 1884 -'*/i. O. 
1906 "'S'h ni. inaskiningeiijören af 2:a klassen 
vid statens jarnvai^ar, civilinjrenjören Per 
Gnstaf Otto von Bahr. t. 1876 '"/? ((jöte- 
bo r;.^). 

(5) Nuema Mana Auiiitsta, f. 1886 '"/s. O. 1909 
■-"-'/■i ni. skepit^redaren Ossian Tlieodor 
Ahrenlnm. f. 1877 -■'/•. (Göteborg). 

2) Carl Kntiicr Tlieodor, i. 18.S0 '■'/n. jur. heders- 
d:r, i. d. iiistilierad, ordf. i styrelsen för aktb. 
Stockholms liandeMiank, K ni st k N O (Stock- 

^ holm). 

3) A n n a Sofia Muniareilia. f. 1852 '"Iv:, f. d. skol- 
föreståndarinna ((i o t e b o r g). 

4) Hennin.Li l< n t n e r. i. 1854 "/i«, f. d. öfverste 
i armén, i. d. eliei for artilleri- o. ingenjörhög- 
skolaii, f. d. iiiai.ir i Svea artillerireg:te, verkst. 
direktör i aktb. Stockholms bryggerier, R S O, 
RSAli)rO 2 kl., I. Kr \ A (Stockholm). 

5) tu in Malliilda Wilhelmina, f.lsS.s '-/,. (i. IM.S2 
'-/iL' m. fil. d:r. t. d. c. o. iirofessorn vid universi- 
tetet i Ii ii 1 s i n g I o r s Osear I: m i I Tadeer. f. 
1850 '-""h. 

(i) Berndt Hveil. t. IS59 ''V:), disiionent för aktb. 
Bofors-(iulls[Kiiig. K W O 2 kl.. R N O. G. 1890 
"Vi in. //;//(( // I I d u Maria Spaniienberg, f. 1866 Ikini: 
Carl liv er t Thcodor, f. It<vi "'/i'. elL■^ vid Ick- 

iiiska liötjskolaii (S t u L- k 11 o I iii). 
Ellen Maria ti: 1 1 a), f. 1692 '''Irj. 
A 11 n a Maria, f. Ihy5 '"^/t. 
f? /• ('/ a Maria. f. 18M6 '"/ii. 
////(/(/ /VI(//-/(/ ai <//■(;), i. 1898 -''/t. 
« (/ / i; (■/■ Tlianlor. f. 191)0 '7-'. 
J. Carl Oscar, i. ISii), lioiiiitciidciit, t 1899. (i. I :(i |s5() 
111. Matliilda \cr(iiiica Aiiua Miiii/.ur, i. 1834, t l8(i(); 
2-A) I88.i III. Christina Malllicr.s.;, f. 18,S7, t 1904. 

S()iier. i l:a giftet: 
A X c I Thcodor Aimnst. i. 1859 7«. tjäiisk-iiiaii i 
Krooks i)L-trc)iciiiii- u. oljiiaktb., ombud i Sverige 
iiir utländska KniattarL-iörciiiiiKar o, tL'atert<)rla.i;s- 
tiriiior, öfvcisaiiarc (S t c c k ii o I iii). 
Arthur Gabriil 1'loriuii, f. iMij 'ii, praklisui ande 
taiullakarc i Stuck li o 1 ni. 
■ i. .lollan Au.iiust, f. 18_'7, kai)tcii u. KcMicralstabsolliccr, 
t 1894. (i. 1854 ni. grcfviniuiii ircdrika Wilhelmina 
(Mina) Crentz frän Finland, f. 1829 "A (S t ii c k- 

liol 111). 

Dcttrar; 
A a ii u i, I a l:vu MulliiUla. f. 1856 "Vi:.'. U. 1881 in. 

rentier Jacl: Ma, Kcnly frän Amerika, f. 1838, t 

1904 (Pa r i s). 
1: b b a Wilhelmina, i. 1857 '7ii. (J. 1889'"/., m. 

föreståndaren for lulklur.-skuian i Önnestad 

i Skåne Y n ii v e Melander, f. iMi2 "'''-. Wikström 

(Jämtlandsslakten). i'er. I. 17s2, li.iiidlaiide i Östersund, brukspatron, 
ekoUDiiiidirekKir, t 1859. (j. 1811 m. MaKdaieiia 
Catliariiia Sparrman, I. i7iM, t 1874. (i \V[KS'1T<ÖM 

S(jiiur : 
liric Jolian, i. IS12, löjtnant, t 1852. (i. 184J ui. 
Brita Carulina Dillncr, i hennes l:a k'iite, f. 1821, 
t 187(1. 

Söner : 

1) Per Olui O^wald, f. 1845. bDrkMiiastare, t 1^119. (j. 
187,^ -"'/(i ni. Maria Willielmina Andrietta Hall- 
(/aistli. f. 1^48 -"/s (S t o c k li ci 1 ui). 

Soiier : 
(1) li i II a r liiik, t. ls74 -'V'i. jnr. kand., krigs- 
fibkal vid KrLksliofrätteii (S t (i c k li o 1 m). G. 
1906 "In: ni. S i i; n c l.iuic Scliiiltz. f. 1879 '^a. 

A k c. i. 191)7 -"/iL'. 
{2) Carl T hor sten. f. 1S91 '"/,,, btiident vid 
Uppsala uni\ersitet. 

2) ^:rik ^;rnst Ijnaiuiel, f. l.snl. kruindansnian, t 189,^. 
(i. I8M. "/m ni. Kerstin Olsdottcr, f. 1861 -■7.-, 
(O e f I e). 

Harn: 
/■■ o I k v lirik. I. 1887 "/lo. 
Astrid Kristina, i. 1891 '^/i. 
/ Il ii i' r Carulina. i. 1892 "/u. 
Nils, f. 1M3, .sirosshandlare, t INS,?. (i. 18.^ö ni. t-Jiiilic 
Helena Mar.s^areta tiallströin, f. IM5, f 1874. 
IJani: 

1) I:rik Axel, i. ],s42, k"dsak'are, t 1893. (j, 1869 
III. Ccdclia (l)cal) A. Stratton. f. I.s4() (M 0- 
III e n c e, 11 1., N u r d a 111 e r i k a). 

2) Anders (iahriel, f. IN44. .^irossliandlare, t 187b. G. 
1S76 ni. Anna l-rcdriku Tinrcsia Dvnilini;. i. 1856 
'/■, (Sundsvall). 

A n d o. I. 1S78 "'., tra\aruliandlare, ledainol at 
st^rel^-ell lör Smidsvalls enskilda hank. .^k^ 
KiHsta eueiidnni : Vastenuirrland (S u n d s- 
\ all). (i..l9ii(, ''', ill. S i li r i d Ada Charlotta 
hcdbora. f. 1S7() '-'/:i. 

Barn: 
[) e al Barbro. \. 19(17 "Vu. 
And o Gustaf, \. 19(J8 '-/li. 
Nils R agn ar. \. 1911 ''h. 3) Zacharias Magriiis Gregorius (Gregor), f. 1850 
^■•'A), portuirisisk vice konsul i Sundsvall, R P 

dit C. Beb. eget hus i nämnda stad. O. 1881 ^% 
in. Tekla Charlotta Ekström, f. \S55 ^»/u. 

Barn: 

1 a ne EmiUe. f. 1882 '»/i. 

,V//.s- Axel. f. 18S() ^Vs, löjtnant i Lifreg:tets dra- 

giincrs reserv, spansk vice konsul i Sun d s- 

V a i 1. 
Pehr Amlo. i. 1888 -''/s, fanjunkare vid Skånska 

liusarrcRitet. elev vid krigsskolan (K a r 1- 

1) e r Vi). 
Gregor Maedeal. f. 189,^ 'Vi. 
A) Svea Maria Charlotta Sofia. f. 1851 '/n. G. 1872 
«/(i m. f. d. öiveriakaren. R N O, I. V V S, med. d:r, 
kir. mag. Frans Edvard von Sydow. f. isis 
"/n. Beb. eget iius i (j u t e b o r g. 

5) Wcndela Carolina Hildur Evangelina. f. I.s54. 
(j. 1874 in. grosshandlaren I' e r c y Frere Luek. 
f. 1845 (Stock ho 1 m). 

6) Sally Helena Hudara. f. 1S56 "/i;. (i. l:o 1^M) 
Hl. amanuensen i riksarkivet, fil. d:r Berndt (iustaf 
Porsgrén, f. 1845, t 1S87; 2:o 19(12 'Vio m. majoren, 
kaptenen i Jämtlands faltjagarereg:tes reserv, f. d. 
generalstabsof ficcren, R S O, Klas Robert von 
Bahr. f. lS5(i -'/lo. Äg. o. beh. Ny torp i .liinit- 
laiid (i) s t e r s u n d). 

3. Carl .Axel, f. 1814. iargerifabrikör, t 18.55. (1 184ii 
in. Brita t:skilsdntter. f. 182(1, t 189,^. 

Döttrar: 
Fskelina Catharina, f. 1841 ""h. (i. 186.^ m. iniiik- 

kassiiren Frans August Ljungberg, f. 1820, + 1N.S7 

(t) s t e r s u II d). 
Wärta Magdalena, f. bs4.3 *-'/u. (j. 18(i2 m. laiult- 

In-iikaren .lollan (jottfried Blomgren, f. 18.^8, f 1H^7 

(R i s a. Öst e r s u n d). 

4. Per, f. 1817, grosshandhirc, brukspatron, t 1880. (i. 
m. Anna Sophia Fdlund, I. 182.^ t 19(19. 

Barn: 

1) Huld a Sophia, f. 184() -''Ai (S t o c k h o 1 iii). 

2) Carl. f. 1851 '"h. grosshandlare, R W O. R Sp O 
IsabCaih (Stockholm). G. 1879 "A'i m. Af «- 
I II i I d a Charliitta Sven^sun. \. 1858 'Vj. 7r>S WlKSTltiiM 

Barn : 
C a r 1. i. 1884 'Vs, fil. kand. (S t o c k h o 1 ni). 
Ma ra i t. f. 1800 "/:■■. 'i. lUlfl -'/'. ni. löjtnanten 
o. reRcnicntsadiutantcn \ id I.if.uardct till häst, 
Off Fr Instr Dubl, Turk Med i O 4 kl., yrefve 
A'//.s- Gustaf Bonde al lijorno. i. 1874 'A. 
(Stockiiolni). 
Du ii mar Sophia, f. 1802^"/». 
M a II d. f. isyy '^'.1. 
.^) A n II a Maiulaicna. i. 18ö4"'/'> (Stockiiolni). 
T Zacliarias. i. isiw, apotekare, t 1889. (i. 1814 ni. 
.Idliaiina Charlotta Willicliiiina (iiiiiber.ij. i. l^.'4, t 

Barn: 

Hilda tuiiiciiia Aurora, f. 1847 ''/o. (i. 18(>7 'Vil^ in. 
iiiiieliaf\areii af apoteket kjiliörninKcn i Stock- 
li ,1 1 III, ,ip(. lek. lien firik Axel Holiiiströiii . i. IS.-in 

Ida A til i- I i c Charlolla. f. 184!s -''/a (S t o c k Ii o I iii). 
Carl Arvid. I. l^.Su''/,, litteratör (S ii ii d h y- 

Ulvk). <i. INWI III. lii-Lr Mimi ^:lisal1etll .loliainie 

tlaihon. i. IM)I. t l,sy4. 
H er t ha Maria Ma::daltna. i. 18,^2 '-'/(;. (i. 187'^ 

"Vi-j m. sekreteraren iakoh Berlin, f. 1841, t l>'ii^ 

(S t ock ho I 111). 
.S' / /■ / Hihiia. t. I.sni) '-/n. (i. l'>0.-i m. kronof(,.^deii 

I |--,iiii louderi af KopparherKs län II c II r il; Adoll 

lUthin. f. lMi4 ""il iV a 1 n n). 
Ullen lledviii Sulia. i. 18r.2 '/u. (i. 18M "/'ii.' ni. 

landshöfdiiiLfen i Vasterholteiis lan, ordf. i Väster- 

l)ottens lans hiishallninKssällskap o. i styrelsen för 

.illiii. laro\erkel liir flickor i U ni e ä, inspektorn 

i(M- Uniea lio^re allni. läroverk. K N O i kl., K \V C) 

I kl,, HenniHK Tiieodor Biörklinid. f. ls4y '"/„. 
6. Claes. t. 18,^(1 '■'/i(,. Krosshaiidlare. Ak. Slnnnsvik 

med Heh\' iiva tegelbruk i Uppland (S t r o in s v i k, 
Hebv). (i. 18.SS -'''!:. III. Iled\iu Södermark, i. \SAA. 

t bSN8. 

B,irn: 
\) lledviii Catharina. \. IS-S^J--/,; (S t r ö ni s v i k, 

II eby). \visiN(i .,(1, visiNG -r.o 

2) Claes Arvid. f. 1862 "'Vö, grosshandlare o. trä- 
varuagciit, koiniiuiiialfiiliinäktig i Saltsjöbadens 
köpiiis. ÄR. o. 1k!). villan Mary hi 11 (S a 1 t- 
s i (■) b a d c n). (i. IS')!) in. Mary I.oiiisa Mniiica 
Tciuplc. i. IS.SO "/s. 

Barn: 

Klas Edward. \. ISO] -'Ve.. 

Marv r.Usalntli (Lisa), f. 1802 Vt. 

/;■/•//.■ Arvid, t. ls'>.5 ''/•-■. 

O I il I l-'raii(is l-dKtir, \. ISVd '/:i. 
.•i) .Sr//7/ Maria. f. bSd.^i'"/!!, (S t r o iii s v i k. 

Il c !)>■). 
4) /;///« Matliilda. i. 1807 '"/ii, extra bitradu i 

IM.stsparJKinLen (S t ,, ek Ii u I iii). 
.S) A lUi a l'Usalnl. \. Is7l -'"n, (S t r ö iii s v i k. 

II e II v). Wising och Vising. 

Ahlsir i]]i'(i s;il;.i-|irl liiiiidr si ii iiirM<lciu v;ir 1; vnil .riiiii- 
rrii vid !.ilr.'HViiMiilrl till liiist ({.ilirirl Wising. t'. KiH'.), t ^ 
s.Mii i sill 1722 iim.-ni-ii.i i;ill.' in^d M:irf,'airl ha lOlisah 
iM.lirlia bli^r fad.T lill 

Carl Dlrik, i. 172». udiiiaii i .Nora, t 1S(I2. (i. I7fi2 
. Maria Wcstliii^, l 17^(i. t I78(,. Julian (iahriel, I. I7(>9. postmästare, t 1808. (k 17'',S 
111. Cecilia Catharina (iebliardt, t 1838. 

Sriner: 
I) Carl Miehael, i. 1706, siökapteii, t 185.3. (i. 1S27 
ni. Mana Elisabet Coriielia Sfklerberg, f. 1801, t 
18.12. 

So ner; 
(I) Carl Adolph, f. 18.M, vinhandlare, t 1882. (i. 
I,s(i2 111. lohaiMia Sofia Riiniiboin, f. 1820, t 
1002. 

Söner: 
■a) .loluui Adolf. i. 1802 '"/u, vinhandlare 
(S I o c k h o I III). » WISING orh VISINO 

b) Carl Per Albert, f. 1871 -'77, verkst. di- 
rektör i aktb. Sommelii fabriker (Salt- 
sjöbaden). G. 1909 -"/a 111. Amy So- 
pliiu von Sydow. i. 1880 "/n. 

Potter: 
Bl un c h c - S of i. f. 1910 -7-s. 

e) Sven Wilhelm iS v a n t c), f. 1873 'Vr>, civil- 
iiiKeiiiör (Saltsjöbaden). (i. 190.S 
-'/in III. Marie- Louise Wall, f. 1881 1 
"7... 

P er Johiui Adolf. f. 19il6 Yv 
S v e n Einar. f. 190s '^/i. 
(2) Per Johan, f. l.s)2 '"/i, iia-d. d;r, f. d. pni- 
iessor \id Karolinska institutet, R N O. Ak. 
Kuppsta pa Lidin^ön (S t o e k h o 1 in). (I 
1880 -/« 111- S o n II i e Henriette Benedieks, f. 
1853 i»/7. 

Döttrar: 
S i L^ r i d Carolina, f. 1881 '7i. (J. 19(17 Va m. 
t. i. re\isi(Jiissekreterareii. fiskalen i Svea 
liofriitl, reser\audit(ireii i UiMilands infanteri- 
reii:te, jur. utr. kand. Sven Axel Esehels- 
son Hagströmer, 1. Ifs77 '"'/i (S t o c k- 
li o 1 ni). 
Anna Cornelia. f. 18S2 -'Vi- (i. 1903 7r. in. 
i,H)dsa,i;aren Carl William Nisser. i. 1S79 
■'7i. Ä«. o. bel). 15 ro by i Södernianlaiid 
(Bet t 11 a). 
Elisabeth Charlotta (Elsa), f. 18S5 ^■'/m. <j. 
1908 '"Ao 111. Förenta Staternas militäratta- 
eiié i Sverige, N()r.i;e o. Danmark, William 
Meehlina Colvin. f. 1876 '^n (Stock- 
hol in). 
Maria Sunliia (Maj), i. Ih91 -/.-,. G. 1911 -^'., 
ni. iindeririiinanteii vid K. Flottan Raoul 
Osear Wallenben;, f. isss '-'I- (Stock- 
hol ni). 
2) Gustaf Adolf, f. \T)'>. Iiaiullande, t. G. ni. Maria 
Cliristina Multinan. 

Son; 
Carl Gustaf, f. 1839, kapten, t l.^^.s. G. 1875 ni. 
R e a i n a (Jii^lafva Kidllndl. f. 1S55 'V.i (A n- 
II c I) o, I. 1 d 1 n ■< o). WISTUAND 7tll 

Jacob Fredrik, f. 17S0, bruksförvaltare, t 1820. O. 
1811 111. Maria Ulrika Hällström, f. 1784, t 1843. 

Son: 
Carl Jacob, 1". 1814, bruksförvaltare, t 1877. G. 1848 
111. HedviR Elisabeth Charlotta Hallström, f. 1823, 
t l'H)2, 

r5arii: 
/■■(•/• Julian Visiiiii, f. 1855 -"/i, fil- ci:i'. professor 
i nveuropcisk liiiRvistik vid (jciteborgs högskola, 
K N O 2 kl.. St Off It Kr O, R Fr H L, Off Fr 
lustrpubl, LVVS ((i o t e b o r g). 
Innebor^ Sofiii Maria, f. 1856 -'7-,. telcRratisl 
((i (■) t c ho r K). Wistrand 

(från Viby). 

KiUsdagsianiiiicu i boiidrslfiiidcl AmU-rs r.'i':;i.viii i Viln-, 
r. 107."., t 17."i2. och hans hustru Km-stin I.arsdotttT. f. lG7tK 
t \T^7. hado sunen Por Wistrand, f. 170:{ i östra TuUslads 
■S..CUCU i öst.-rgötland, kyrkoherde i Itossh-.sa, t 1774, hvilk.ii 
aiitcg naninel ofler Viby sucken. Dennes sun sekretnan-n. 
sedermera landtbriikaren Samuel Wishand. f. 17.';0, t IMl. 
var i silt fiifto ined IT.-leua Maria Thullan.hr, r. 17(1:, t l^M. 
rader (ill 

Anders, f. 1773, iaiidsk:iiiirerare med kaiiimarraltsrad-, 
titel, t IS52. O. 1SI)3 111. I.o\is;i Kristina (iraiKliiismi, 
f. 1775, T iShS. 

Söner: 
I. AiLunst ■rimoleoii, i. 1SII7, medicinalråd, t l^''<i. H. 
1842 111. Regina Willielmina Berndts, .n. f. 1M7, tl'MM, 
15.ini: 

1) Esl er Rosalie, i. 1S43 '/r (S t o c k Im) I m). 

2) Eli Arumis D' Art åsnan, f. 1853 '"'/ii, major i 
armén, kaiiteii i I.ifrcs::tets greiiadierers reserv, 
.gvimiastikdirektiir, .gymnastiklärare vid (ister- 
iiuilms li()gre alliii. liiroverk, RSO (Stock- 
lioliii). O. 1801 ^'/u m. Rosalie Josefine 
(.harliille von Sydow. f. 1864 ^/n. 

Dotter: 
Rosaln Mar'4areui diretai. i. i.s'A:i '/n. T(iL' wisri; AMI 

3) Simri Porllios Tiniolvou. f. hS5f) ''^/lo, ledamot 
o. (HvL-riiiKcnicir i F^iteiit- o. icKistrerinjibverket, 
R N O. Äjr. lius i Stock Ii d 1 in. 

4) Ada arazicljd. f. IMiD -'/i. (i. I'"^"!» ""/i ni. artistL-ii 
Herman Sviiubcn^. i. ISOO '''/n (N c w - Y o r k). 

2. Napoleon Fredrik lielnier, f. I8i)9, kyrkoherde, t l^Sl. 
O. l:o 1S4(I in. Anna Christina Carell, f. 1817. t IS-l.^; 
2:o 18-17 111. Susanna ALiria Wallin, f. 1815. t 1'Xl.^. 
i5arn, i l;a giftet: 

1) II v I III a Maria I.oiiisc, f. 184,3 -'A), (i. l^()3 -'/., 
111. kiiidtliriikareii Fiiiil (hihriel Wiiiter, f. \HM), 
■I- iwm» (S t o L k k o I 111). 

2) Meliiier J-dvarJ Cdiistaiuin, L IMw, of vertiilliiiMiek- 
lor, t \''>W. (i. 18M 111. .Anna .Alexejew na Kuil- 
scliinoff, I. IS.Sy. t 19(17. 

Barn: 
n or i s Helmer, t. 18S3 Vr.. underlöjtnant i (iota 
träiiRkårs reserv, bitr. kaniniarskrii\ are i 4iili- 
verket (I. ands k r o n a), (i. 191 1 -\'i in. fri- 
lieirinnan Betty Maria van Lieweii, f. lS8()"'/r.. 
Aina. f. I.ss3 ^'i,i. (i. l';iis "/:. ni. redaktoren, fil. 
kand. (] n s t a i Leonard liera. f. 1S77 '-'"/ij 
(S t oe k ho 1 111). 
Sonja Maria, I. l.ss.S '-"^j:;. (]. l';l() -"/ii m. loit- 
naiiteii o. tredje re«eiiieiitsadiiitanteli vid \ariii- 
laiids re.u:te Carl Reinhold Alstermari;, i. 
1^^2 -"'/.-, (Karlstad). 
Ka rik Helmer, i. 1S';2 '■%, studerande ((iote- 

1. o r «). 
a r e fio r Helmer. t. 18% '7- (S o lii a e k ,i, 
S t i e r n li o f). 
.1 Alfred Hilarion. f. 1M'V, nKdicinalrad. t 1^74. (i. l,s,S.^ 
111. Carolina Reeiistiei na. f. \H.l\ t 1873. 
15arii: 

1) Marie Gabrielle Cliarlniie. i. 18,57 "h.. (i. l.s,sl 
'"/lo ni. st itionsinspfktoreii Karl Osear Knmli. t. 
1S47 -''Il (S t u ,u s u n d). 

2) Ida Ciraziella Elisabet, f. 18(il "'/i. (j. 1^m3 '-'/i ni. 
föreståndaren för navijiationsskoiaii i Härnö- 
sand Iwur .Adolf Hjalmar Bolin. f. 1859 'Vu. 

3) .Fohan Adolf Hilaricni. f. ls(.2. med. lie.. iiro\ iiisial- 
läkarc, t 19li. (i. ISSS '7i" m. S<ri llilde'4ard 
Sofia Wilhelmina Holln. f l.snu -" , (Stock- 

ho I 111). WKKTMAN 7i-,. 

Barn: 
Wilhelm Hiluriori, f. iMSfi -'V?, iur. iitr. kand. 

e. o. hofrättsiHitarie. 
Vera CaraliiKi. f. 1880 '/ij, ;;> iimaslikdii cKtnr. 
Siri S a 'i a Jeaiuwttc. f. 1,S«m; '/., Wretman. 

Äliisir liiiiuU' sl.-uiifinloiii v;u- ImndhuKlcii i Slurkliuliu 
.TmIkiu Wirlm.-ui. f. 1G70. t 1735, g. m. Catharina TTtttT. 
Sc.ucn .Inlinii, f. 170:!. t 376.S, likuU>di'S iKUKUainlc 1 Stock 
holiii. vac i sitt lorsla giftf iiu'il Anna riirislina Wcvlundi. 
r. 171S. t 174], rader till l;omnu'rscrftdc-l .lohan Henrik, I, 
1741, t 1795, fri-in livilken den iildrr Rrciien liiirslaniinar ..,1, 
i andra .i;iri.'t med Anna Maria I!nrj,'har<ll , i. ]7L'l. t I^<"; 
lad.^r (ill Kr.>ssl,andlarr„ ,„1, bruksägaren Fred.ik Wrelniar,. 

r. 17t^. , ISdC, slainl; v IT,r yngre grenen. N.d.nisi .,, ,i,le 

l.iid\ig L.i.nar.l var sniis..ii till komnierserSdel Johau IlennK 
och seu til! grosshandlaren [.(Jiiis Henrik Wretman. f. I7(ir,. 
v 1S'.'7. neli hans liuslru Sara Margareta CoUin. 1. 1770. ; 
t.sil. F.niksiigaren Fredrik Wretman var fader till .Tohan. 
t'. 17!-!», I IS.-.O, lagman i Västernerrlands lagsaga, smu i sin 
1S17 ing:,ngna gifle med Sofi:, IMrika Kssé, n. f. 17^-J. : I^Miii. 
v.'ii- r.id, I- till Waldemar Jehanssnn Wretman. 

Äldre grenen .- 

i.lldviK- I.cdllard. t. iSll.i. adxok.illiskal. t |s.=i,S. (i. l.s.^7 
III. L(.\isa Auuiista Walk f. lM-4. t ]si)2. 

Ih.ttci: 
^\ a r i a ilustalva ( harlotla. i. I,s51 •'/,. (i. 1S77 -''/ii 
111. laiidthiukarcii diislaf Hciiiik Arcliiiiilaild 
Skicildcbraiid, i lians 2:a uiflc f. l.s.fo t p^us 
(N., o r. Ros I a .i; s b ro). 

Yngre grenen: 

W aklciiiar .loliaiissoii, i. 1820. iiistiticiad. t 1S'M. (i 
I.S51 111. (sill kusin) Selma Cliristina Wretman, i. 1N2.S. 
i- |s<»(K 

\.. In II Ull. f. 1S,S2 ^'\/|„, iur. iitr. kand., radman i 
S t o c k 11 (, i m, sekreterare o. (Miihudsman i inaster- 
skapels ;iiike- o. iinrullkassa. ledamot af .lakolis lör- 
samlinus kyrko- o. skolråd. R N (X K'\\(). .-\i:. 
Stromslieiijs ,i.;,'ird i LJpid.ind. (i 1802 '-'/n m. /; \' ,; 
Kdliiniiii Cluiih.Hii \'(iii (,( Il Daii. i, 1S()-) '' ,. Barn: 
(iubncUa (Ella), f. lt>'>,^ "/.. 
r I cdrik, f. 1899 '7m. 
Anna. f. 1901 '"V'.. 
2. W ald cm ar. f. 185b "Ai, 
(Stock 11 o 1 ni). Wåhlin. 

Slaklcn Uiirstuii.iiiar lifm Vaiiisiili.s sockru i ösd-rgölhiiul. 
(läi- kyrkohurdou i ö.stru Stcui-liy Andrea^ .lonw, mhu uiiton 
liiiiiim-t efter födi^lsesoekiieii, föddes ICOl. IH-iiues snu r.tru> 
W.lhliii, f. 1707, t 17CS, prost och k.vrkohcnio i Sk;ilM-rs.iii 
(SkSuo), hiido i sitt första fifir med Kuhiriiia Hnrele.i Ila! 
haider, sonen l>éter, f. 1730, t IT^Sl, i-eKeiiienlspastor, j;. l,i. 
Anna Sai-a rronhulni, t 1792, fader till I.ars IV>ter (se nedan). 
l"roslen P<'(rns Wählins son 1 l.iins tredie ^ilte )ae,l Kalririu 
WoUin, andiliii-en Arvid Wåldiii. f. ]7.-;t. t l.'^-"'!. I^ide i sitt 
an.lra uifte med Hva Maria Ulrika Nvmaii snncMi Axel I''redril; 
Wäldin, r. ISU, ; isci, bokl.andlare, >;. m. Aiijiiisla 
llc^nriell,. Karslrdia, f. ISIC, j ]8s!l. Dessa v. .re l.iriildrar 
lill .lehau Axel (liistaf Walilin, se nedan (.vu^tm grenen). 

Äldre grenen: 

1 ars i\'tcr, f. 1772, tcol. d:r. kyfkulierdc, t 18.-i-l. O. 
l^tl,3 m. Lovisa .Idlianna Cliristina Adrian, f. 1785, 
t IS-14. 

1. Peter S.iniiici, 1. IM I, prost o. k.vrk(jliL-rdc, t 1879. 
(i. 1,S-12 ni. Ldvisa Caroinia .Inliann.) Adrian, f. ISIS, 
t 19(11. 

Döttrar: 

lil>bu Lovisa, i. 184.3 'V». Q. 1869 '7« m. koinnui- 
iialiipphördskamrerarcii o. stadskassören i M a ! ni ö, 
R W O, Lars Petter Reuterdalil. f. 18,38 ''-/■,. 

A II II a (Uirolina Maria. i. 1851 -"^/r, (1 n j; e 1 s t o r p, 
(i 1 i 111 111 i n K u b r o). 

2. Carl l^iid\iK, f. 1819, rektor, t 1894. (j. 186(1 -"'/» m. 
Anna .loliamiu Ihnivina Mever. f. 18,^5 ''/i.' (Malmö). 

Hani: 
I) Karl Liidviii. f. 1861 "/r, e. o. aiiianiiens vid 
.N.ilioiMlnniseuin. veikst. direktor i ,iktb. Ord oeli WAlll.lN Ti;"i 

saiiiina iiairm, medarbetare i tidiiiriKeii Stockliolins 
Dagblad, konsthistorisk författare, RSpAlfXIIisO 
(S t o c k il o I ni). (J. 1902-73 ni. Hildur Hult, f. 
1S72, t I'-^IM. 

Sven S t Ulla n. I. 1902 -'Via. 
2) AniHi Helena Lovisa, i. 1863 -'7.-.. (i. Iö84 '7(. 

111. koiiiiiiinisteni I.:irs NorJJorK, f- 18-16, f I''!'/ 

(Gu t ebo rji). 
.^) Nans fiedrik T he od u r. f. Ib64 '7i:.', arkitekt i 

öfveriiitendeiitsäiiibelet, domkyrkoarkitekt i Lund, 

ordf. i Skånes koiistförenintr, vice ordf. i Skånska 

konstnärskiKet, R N O, R W O, RDDO, M L & .^. 

korresp H A. O. 1893 7ii m. Calla Antonia 

Stahlc, f. 1868 7i-j. 

Barn: 

Hans. i. 1S9-1 ''/;, fil. stud. vid Lunds universitet. 

Karl V il h el m. f. 1896 -'77. 

Ännu Margareta (Greta), i. 1898 7i-'. 

Björn, f. 1900 "/jl.. 

Per Fredrik, f. 1902 7?. 

Sven Erik. L 1906 "/lo. 

Calla Celina Märta, 1. 1908 7s. 

Maj Berit (Maj - Br i t t), f. 1910-75. 

4) Lurs Samuel Christian, i. 1867 '7i, kammar- 
rättsråd, sekreterare vid Karolinska institutet. Ar. 
o. beb. Villa S o 1 a k å r d (L i d i n s ö - B r e- 
V i k), (i. l'xi-1 '"/(i m. Maria (Maja) Sehömncyr, 
f. 1.S77 77. 

Barn: 
Kan n Hedviii. i. 1907 '77. 
Karl (} u un a r, i. 19118 'Vn. 
I: i n a r Sanuiel, f. 1909 7ii. 
S v en Jonas, f. 1911 ^Vr>. 

5) l'eter William Lanrentius, f. 1871 '7:i, med. lic. 
bataljonsläkare i fältläkarekareiis reserv, läkare \ id 
Malmö realskola o. Malmö folkskolor, iiraktiserandc 
läkare i M a 1 ni ö. (j. 190-1 ■'7'i m. A n n a Kristina 
Kydheck. f. 1S76 -'12. 

Döttrar: 
Karin Maria Viveka, f. 1905-^10. 
Anna M a r g i t, t. 1907 -"/'i. 
(lerda Margareta Ingeborg, f. 1908 '"/i 
Stina Majken Elisabeth, f. 19oy -7.,, ()) Anna Inlianu Wilhduumi, f. 1874 '/■.■ (Malmö). 
7) S / a r i d Solid FAisulntU. f. 1«75 ■'/» (M a 1 iii o). 
,S I ars Idliaii. f. 1^.22, tcleKiafassistciit, t ISfi.l. U. 
I8b0 III. .losciina Lovisa .loliaima Aiidcrssuii, i. IS2-1, 
t 18f>,^. 

lurs Pilir Olof. I. 1801 ''/u, iil. thr. hihliotckariL- 
vid tioteb.iiKs htadiliibliotck, docent \id (.lötcbor.vjs 
hösiskcjki, inspektör ufvcr fulkbiblioickcn i nämnda 
stad, ordf. i styrelsen för Wald. Zaclirissuns buk- 
tryckcriaktb., R N O. 1. V V S ((i ö t e b o r g), (j 
18^1 -/7 m A K n c s Anna Willieliniiui Andersson. 
i. 1865 '7'.. 

Dotter: 
M ii r t u Aiincs Muiiu. f. iyU2 ■';!. 

Yngre grenen: 

lohan Axel (iiislaf, f. 18-1(1, liaradsskrif\ are, t 190,=). JJ. 
188! -•'/,i m. Anna Cliurlollu Rohuili. i. I8.ss -'7.-, 
(K a 1 m a r). 

iku-n; 
Olle I 188-1 7ii. btikliandelsmedlijalpare (Udde- 
valla). 
Anna Mari^anla Kircia). f. 1888 "/i. (j. ni. ,i;rubs- 
handlaren Harald .lcan>.son, i. I88l Vn (Kal- 
ni :, l1 Åman 

(från Jämtland). 

., ;,,!,. ^uu^ll .I.-icul. Nils Op lM„s ^..el;.■n I .liii 

1 iiirl niiluj:. :if 

.liiiiill.) Nils AiiiMi M;i;,'il;ii^iia 11 livilk.-ll i >iU ^11 Ir iii.'l |.i'->lil 

KillS, t 177:;, hl. A. l-Mi-n ha.l,' soiiwn:, ,J;Uuh, ,„•„ -nm-^ nv 

t,a,l.-, rll.THuiiUiiU,. iiinnliK:, ;i rknmlin;,'. ,■. n,,i l,:m Nils^ ui 

jMkob, 1'. 17:10, t 17Sli, Kniiimiiiislrr i I''ri;sii, -. m. .\ini,i Kii 
LciK, l)l<'t' staiiil;ukT rör iillu nu Irrviiadc 1)0 bil.lii sHiktsi-iii:ir som iitKiiifro iraii 
Nils (se uo(l;iii), kiinuu i-nn- iin'Ulriiiiii,i i;iik 0(1 Närikes-Östgötagrenen ; 

^:^ik, i. I7Ö5, hriiksiiispckidr. i-edcniiura ,i;ästj;ii\ ai c. + 
1816. (i. m. MarKareta l"redrika NorburK, f. 1757. t 
1S.« (svstcr till dL-ii kände mekaiiikerii, bcr^^sradet, 
rvska vcrkl. statsrådet Iniiaii f^rie von NoiiicT^;). Carl !•■ 
.\nna t an, t 1835. (i 
t 1«78. I) Carl Au.i;ust. i. 1813, kronolänsman, t 1884. Ci. l.s-15 
ni. r.lsa Sara Christina Kalén. t. 182il, t 1861. 

Harn: 
(I) A II ii II .^ I II Kri^iiiui r.li^abvlh. i. l8-io ' ', :i, 

kainrcrare vid .Sopliialivinuict i S t o c k- 

ll U 1 111. 

i2)l:lsa Amalia. i. 18-19 '/;,, luKit. fältskär 

(S t ock ho 1 Hl). 
(.i) Ulrika Maliida Sophia, i. I s52 '■'■,:, 

(St ock ho 1 111). 

(4) hla Kataiiihi (K a i i u), i. 1855 '^/ii (S t o c k- 

h o I III). 

(5) Al ber I Tiimdor. f. I.s57 '"A, med. lie., aiulre 
stadsläkare i (leile, R W O. (j. 18')(l "/u ni. 
E 111 111 a Aurora Kriitiiia Tiscll, i hennes 2:a 
.Uifte, f. 1855 '■','.■,. 

Dotter: 
Harriet Emma Re t^ i na, I. 1891 ''/',. 
ib) Gast af Arvid (har anta^nt namnet Amaii- 
Nilsson) 1. 1S(,() --'/r, fil. kand., revisor i Stats- 
kontoret (S t o e k h o I ni). 
') Johan 1-redrik. 1. I.SIS. ^arivare, t 1871. (i. m. 
Sophia (insta\a Ottilia M.aria Wij^Men, f. 18311, j Marii: 

(1) Jolian Air^iisi ( I o h iii. f. 1n51) \':i, ti.iiisiLinaii 
vid Sveri.i;es Mi|)erfosfallal.i ikers lilialer i 
S t ock ho I m. (i. 18'M "7 m. C lar a Al- 
bcrtina Wik-^triim. f. 1m, (> '-'-/,;. 

(i) Knnt Fredrik, f. IK57, jiir. fil. kand., inspektör, 
t 1911. (i. Ksv.s ■■■/, in. Elisabet n Wil- 
lielmina Wallbcra. i. 186" "/lu (S t o c k li o 1 ni). Kiiiil Erik Jmuhiui. i. 18vb -'7». 

N ils CiustuI Salomon, i. 18^8 ''^l\-j. 

Karl- All um Ungen, i. 1901 "Va. 

Eleonora Sofia Elisabeth (No na), i. 191)5 7:i. 

Hedvig A n n a Helena, f. 19(i7 "/u'. 
{3) Nanny Gertrud Erika, i. 1869^7^, biträde 

vid HaiidtverivsförcninKcns iiidiistriloltori 

(S t o c k h o 1 111). 
.^) ^~ric Gustaf .Albert, i. 1828. ap(Jtekarc, t 19U8. (i. 
1862 m. Famiv Willieliiiiria Helena ^;ll>;str(inl, t. 
1842, t 1S84. 

[kun: 

(1) Anna Charlotta Helena, i. 1863 ^"/ii. (i. 

1886 ^"/lo III. kassören i Stockliolnis stads spar- 
bank, kanireraren vid Ainiska stiftelsen Gott- 
frid \Vallber'4. f. 1858 "k (Stockholm). 

(2) Per Ludvig, f. 1865 -'7i, e. o. Iiofrättsnotarie. 
advokat, ledamot af Sveriges advokatsamfund. 
Äg. del i hus i S t o c k h o 1 ni. O. 1903 7» 
ni. Ester Constunzia Maria Bäekströni. f. 
1876 7b. 

Harn: 
Brita Ester Dagmar Helena, i. l''ii-l -"/■•-. 
Erik I v a r Ludvig, i. 1906 ";i. 

(3) Eritz Gustaf August (Gösta), i. Is7ii -'"/.-„ 
tjänsteman i Stockholms stads sparbank, redo- 
förare hos direktionen för Drottninghuset 
(Stockholm). G. 1905 "/.-i m. Tekla 
Helena Andersson, i. 1S73 -"/'t. 

Ikini; 
-S / e II Erik Gösta, f. 1900 '7;.. 
Margareta Helena iGreta), f. 1907 ''*/;. 
(-1) Erik Vilhelm, I. 1884 -7'i, jur. kand. (Stock- 
ho I 111). 
Johan Auijust, i. 1790, med. d:r, proiessor, t 1853. (i. 
111. 1'lrika A\a.t;dalena l.ölstr^im. i. 179'), f |,s69. Ludvig August, f. 1825, med. d:r, lasareltsliikare, t 
1886. G. 1856 m. Eanny Olivia Margania Xmil 
wall. i. 1837 -'7i (1- i 11 k ö p i n g). Ikini; 
[■rik Åuaiisl. 1. 1^57 '"r. lianstciiian i O^tur^i.l- 

laiids enskilda l)aiik (L i n k ö p i ii >r). (i. 3:0 ,11. 

Murid Teresia Karin TUundcr, i. 1^75 ',_-,. 
I: 1 1 f n Mariiinnc. i. l&5s"'/ii. (i. I^.^.t ■- >- ni. 

professorn vid Karolinska institutel, R N O. K 

BadZLöwO 2 kl., RNSilOO. med. d:r llnink 

Algol Kcy-Ahcrii. i. lsS4 "/i. 
r7/77c(/ F, III il i il. f. 1S7J '-1. (i. 1^"-' ni. kapieiieii 

1 Jonköpin.us re.iiites reserx. R S O. ClirisUr 

SUilcolm II II il o Kcy-Mnrii. i. l^.^^ !■■' 

(T r a n a s). 
C (/ r I Adolf. i. I^T.t ■'/.■„ tandläkare (U p p s a 1 a). 

(i. 1902 *''/'! n:. Anna Olivia F.rilc^snn. f. ls/'J 

'"Ål, tandläkare. 
,^. (iiistai Wilhehn, f. 179-1, landtln ukare, t ls7u. (i. ni. 
..\nna .\1aria Nxher;.;, i. 1795. + 1M.9. 

1 ) Carolina M a I Ii i I d u. i. 1^27 ■'/■. (N o r 1 k o- 

p i n ■:i). 

2) Carl \illielni, i. 1^29, grosshandlare, T 1902. (i. 
1871 ''/ni ni. limma Villichnina Akcrhlnni. t. l.s.^^ 

"7:. 

15arn; 

tn Anna Kaiarina. i. \b72 -"::. (i. 1^9^ -",, ni. 
[or\ altaren \id Beriivik o. Ala nya akth. Carl 
Fredrik Fstlnr'^. f. 1806'"/» (Ljusdal). 

(2) Carl Cl 11 st al. i. 187.^ '''/», civilin.^enjiir, tek- 
nisk ledare for S v a 11 o sulfitfabrik (F r a n o), 
(j 19(11) -"'/,-, ni. Dorotea (Tea) Friscndalil. i. 
187h '"/,-,. 

Barn: 
K a r i n. i. 1901 -"/.-,. 
.•\ // n a /, / s a, i. I9ii( ''/d. 
Carl Fredrik, i. 191(i -I,.. 

(.<) Hnlda Charlotta, t. 1^7-^ "'11. d. I9n,< - /s 
in. direktören o. tekniska chefen iiir I5cr^;\ik 
o. Ala snifitf.ihrik. in.ueiiiiiren Carl Ar t har 
StahliHukc. f. IM'9 ". ((■) s l e r ;i s. H e 1 .u- 
VI k). 

{■\) Fiiiilia Matliilda iFininyi. i. l^(n ' .;, ■^\iiiii.i- 
siikdireklor. (i. 19111 -''/.-, m. kapleiieii o. koni- 
paiiicheieii \ id Södra Skaiiska ini.inierireK :tei 
,1 o s ( I Ciottirid Tliiiliii. I. 187.S '" 1. Inneh 
S\ds\eiiska ■,; \ ininisl ik inslil iilel 1 I lind. (S) Gerda Murgantu EU^ubcl (Greta), I. 1^77 
"/u. G. 1901 -V.-, in. kartografen vid Rikets 
aiim. kartverk i Stockiiolrn Haltzur G e u r n. 
loset Daiil. f. 1M)9 "/j„. Aa. o. l)eb. \iilaii 
Da ill em (Huddinge). 

Skånegrenen: 

Nils. I. 17(1(1, iioipredikaiit. prost, t 1M)5. (i. iii l.-uisa 
Ulrika Ahl.ureii. f. 17,S(>, t 1^1-1. 

Son: 
Carl AiCs^ist, 1. 17S-1. kyrkoherde, t 1S47. Q. I ;<> 
lM-1 111. Anna Sophia Risher.n, T. 17n5. t 1829. 
Barn: 

1) Nils Au.uiist. I. Ihiii, vice pastor, t In7i1. (i. ni. 
Laurentia (iustava Risl)erK^ f. 1M35, t IS.s^. 

Döttrar: 
tniu Amelie, f. 18(.2 ^'/u'. (i. l!Sb3-l.s'n m. 

kontoristen .lolianiies Haniniar (S t ii f I <) 

Kard. t--orh>sa). 
Anna Salia, i. IXti) '/;. (j. t,s'.'2 -',.-, ni. :ipote- 

kareii Bror Herman Hnelni^ke. i. l^(11 '-'/: 

(S t o c k h o I iiO. 

2) Lovisa Sofia (I. au i set. i. isi.S Vm. (i. ni. 
landlhriikareii C:iil Xillielin Åkerman, i. Is2.=i. 1 
l.s7'> (V a I 11) v. 11 ;i ni me n Ini «). Åstrand. 

Sliiktc-u bärstamiiiar lv:1u giinlcii .\s:i i Kr.ilcslnilU .^.n.-k.-n 
i ,Ji3Ml;ii|.ings län, hvarost äldste Uiiiulc skiii,r.i.|.M u Olof l'rv> 
SCH, g. 111. Sai-u Amundsflottcr, v.-ii- l].'iniii:m~:if,Mr.-. Klli-r 
1'öiU'lsogardou aiitugs Klälananinut af d.ias smi. vitr liiirads 
höfdingfn Carl Åstrand, f. 17Ö1, t 18M. ägan- af flera g.-irdar 
i Sunds 0(.-h Västra IJyds si.cknar i öst.rg.itland, hvilkfU i sin 
17!iO in-ai.giKi äktciisUap med Klisalioth ririka K. '.v, f. \7m:. 
: is:; I, l,l(>f fader till 

Carl .lohaii, f. 1793, öfvcrjaKiuästare. t iMil. (J. 1^20 

111. C;itli;iriii;i .M;nsareta l.illichöök. i. 1792, t 1S92. 

Söner: 

I. iolKin Axel, f. I.s2r^, vice häradslioidin:-;, .i;..dsak'are, t 
I.N.S4. (i. Ih03 111. Anna Matliilda Cliarlotla 
llelhiröm. i. Is-1.? '■'., (1. i 11 k o p i 11 '^l. A STRAM» 771 

Söner: 

1) Curl Gustaf Ax il. f. l.Sö4 ^/«, kapten vid Forbta 
lifKrenatiierrck^;tct, ckononiidirektor hos aktb. ba t- 
siöbadens badanstalt, R S O, Olt N Oran Nass O. 
ÄK villa vid Maliusliitt i Östergötland O a 1 t s i o- 
h a d e II). (i. 18'v() -'*/j m. . Cdtluirina Elisobctli 
II. i sal (iiilUuulcr. i. 1S71 •'"/i- 

Harn: 
Carl Julian Axd (Curl- Axel), f. 1897 'Vs. 
A i II a Catharina, i. 1899 -/u. 

') lohn Adolf, i. 1807 "'/«, Jur. kand., auditor \id 
Första lifKrcnadierrcg:tet. unibudsinan yid Ost- 
göta livi)oleksförcniii.ic, sekreterare hos Ostergut- 
iands liins landstink^ ledamot af stadsfullmäktige i 
L i n k ö p i n s' o. de.ss berediiinKsntskott, ledamot 
af bvjiKnadsnaiiiiidcn diirst. (i. 19119 '7? m. 
loui7c Sciicrdahl. i hennes 2:a Kiite, f. 1877 

Ad 0^*11 Vilhelm, i. Ks33 -'Vs, vice iiaradshöfding. f. d. 
arkivarie i Göta hofrätt, R W O (Jönköping). Q. 
1866 m. Fredrika Sophia Angnsta (Sop h i el Nurd- 
hvni. !. 1833 -^/'u. 

Barn: 

1) Curl Vilhelm, i. 1867 "V.-.. Jur. kand., haradshof- 
ding i Åkerbo, Bankekinds o. Haiiekinds domsaga 
(L i n k ö p i n g). O. 1911 ■■/■> m. /:' / n a Tna 
Axelina Lindström, t. 1885 "h. 

2) Gustaf Robert, i. 1869 '/ii. adjungerad ledamot 
i Patent- o. registreringsverket, sekreterare o. 
ombudsman i Konungariket Sveriges stadshypo- 
tekskassa (D i u r s ii o 1 m), (i. 189,s -'/,-, in. Anna 
Maria 1. ovisa (A n n r AI a r i c) Ifallslrom, i. 18(w 

Barn: 
C u r i II, I. 1899 -'/i'. 
Huns Gunnur Adolf. i. 190U ^7s. 
In na, f. 1902 '/h. 
B en Si t Gustaf Axel. i. 19ii7 7». 

3) Axel Edvard, i. 187U ■7ii, t. f. byråingenjor i 
Patent- o. registreringsverket (Stockholm). 

A) Maria Catharina, f. 1873 7i. O. 18'*9'\,, m. 
linjedirektören vid Telegraiverket. R W O, Sven 
Otto l.ennman. t. 1868 ''Ai (O j u r s h o I m). 

,S) ,1 un a Sofia. \. Is7h '" 's (.1 o n K o ii i n g). .i Prudrik Aujrnst. f. l.s.ffs, ötMTstc, t \ws. (,. 2:<i 
1874 in. fi e (I v i !i Mamuicla Muthildu Anliii. i. Is4.i 
"V;.. ÄK. t- d i ()stcrK()tl;iiid (V d r u). f: r i k Aiiiiiist. i. 18M ■'/i', civiliiiKcni 
statens iiinivaKai- (Lin k n p i n «). Öhmaii 

(Laxbro-sliiklen). 

>-ucU(-M (ViisliiKUilaiid), niistait'v:irr •» id I,M\la-i. i Knpii.iil,, r;;, 
.'11- (loiiiiii släkts jiltlsl,' kiiiui,. sl;i]]il;i.lvr. Hiiii gillr ~.\ti ITmi 
med liritii .Miediclsdul Ici- oeli iiiutloK I-uxliro uflcr sin sviir 
liid.T .Mielirl lliiiderssnii. s.mi |,:i ]ii.-,0-tiih.t lijKKdc dm nii 
|>;i Sk.'iii-ru lMliiilli-;i s. k. l.;i\lir(,stu^Mli. s..iii s.mIjii iiKdi- 
■ M-li Im l.od.lr- :il öljiiian>, fri.'i-kniiiiii:iiid.' i II. ij li-d. Ihiiis 

iiid^lr ,-olls ;ild>U' SOU lOliU .r.dlilllSS.ni uilllMIl Ji.i l,:i\l.|i., I. 

()l)iii;in pn Nurlgarduu, i. 17To, "soni ul flyttadi' lill lMllih;;-lp| o 
sucken (Väsliiiiiiilaiul) SMbuia skogvakliiie Isos. -jii i7;i| i 

Lric, I. IMIO, iKiiidlaridc, t 1^40. (i. iii. Kristina Kata- 
rina Andersson, i. IMKi. t ls(i4. 
Barn: 
\.tiic. I. ks3() "/i,,. Krussiuindiarc, R W O (Stock- 
ti o 1 in). <J. IS(i2 "/hi in. l^ ni ni a Caniliiiii Lviuoii, i. 
is.^o -'77. 

15arn: 
1) lim Ii c. i. IN(),5 "/u, bankir, iniieii. af haiikiriirinai, 
h:. (Miinaii i:r, (irdf. i Stockiiuliiis k(ii)inansklui)l>, 
itiilinaktiK i Slockliolins liaiidciskaiiiniare samt Ic- 
dainot af skiljenämnden för handel, industri o. sio- 
iart. R W O. Ak. luis i S t o c k Ii o 1 m. (i. 18N'> 
'■"'.I m. A x c I i ti c CallniriiHi lidclfcll, i. I.s(..=i -"':.. 

B.irii: 
T (I r K II y link. l. i^'^! 'V:!, stud. \id Rdh tekniknni 

i / ii r i e Ii. 
/)■ tr Ki t. I. KSM7 7i. 
AI (( /■ ,i; i I , I. IVDO "7r,. 2) Sufiu Carolina (F i a), i. IHfiA Vi-' (S t o c k li o 1 ni), 

3) Karl Erik, f. 18G6 ^/a, disponent vid Surahaininars 
billivs äl^tl). (S 11 r a 11 a ni ni a r). (i. If<y3 '"Vis ni. 
Illa Kristina Casscl. i. 1^6S •'/:!. 

Söner: 

t: i n a r, f. 1891) ^jv^. 

Per Walt er. f. 190IJ -'/u. 

Karl Y n « ve. f. 1903 -'V:.. 
-<).4//;twr liernlianl, f. 1867 V», icro.s^liaiidlarc i 

Stuckiiolni. (i. 1899 V/,, II,. Sonja Ouidui'^. 

f. 1879 ■V:s. 

Barn: 

Karin Maryanne, i. 19(10 '^t. 

/:'/■/• /o, f. 1902 ^Vii'. 

K o I f. f. 1907 ''/.,. 
5) Ad o II. f. 1811'; -"'/«. advokat i Stocklioini, F^ 1^ S:i 

SK) i kl.. l^t-'rHL, OffFrlnstr inibl. Är. sill.i 

i Are o. hel), e^eii villa i D j u r s li o 1 iii. G. Ih97 

-% m. Elin Mathilda Swartling. f. 1873 '"'i. 
15arn: 

Ragnar Adolt. i. 1898 ■"'/j. 

^//'// Matliilda Al a r g, a r e t a. i. 19iio '■'/•. 

Tor t' .4.vr/ Adolt. \. 1903 -"A.. 

/;■ ni m a L is a. i. 1904 -'Ys. 

Bengt Erik Adolf. f. 1906 ^77. 

// a n s Adolf. f. 1909 -'"/i. 
r; /; s / (/ /■, f. 1836 'Viu, hruksä>;are. Ak. o. lieb. S ö r- 
\ik i Dalanie. (i. 18,59 "/n ni. .Josefina Fredriksson. 
I. 1S3,^. t 19ii,S. 

i5arn: 

1) Alma, I. l.Mil '"/li, (j, I8MI -"/i- 111. laroverks- 
adjiinkleii Johan (i o t t I i e 1/ Snangenberg. f. 1847 
"Vn (Örebro). 

2) Gustaf, f. 1862 '/ii', iiiKenjor. \erkst. direktör [or 
(jonäs inasnKn (Ludvika). (i. ni. Kerstin 
Ekstriini, i. 186N '7». 

13arn: 
Anna Elisahii (Lisa), i. 1.S93 -•'/^s. 
Knut O n n n a r. i. 1895 ^7i- 
,V ils (lösta. f. 1900 -'Vt. 

3) Anna, f. 1864 '"k. (i. l,S9,s '-"';,, m. .liodsaKareii 
Olof Olausson, f. Is61 '^ ■,, Au. u, bdi S .i I- 
b ,1 c k L n ((il ,1 n :.; ,i r d e). 4) Sofia. f. 1867 "/a. Q. 1898 "/o m. skriftställaren 
Karl-Erik Forsslund. f. 1872 "/s (Brunns- 
vik, S ö r v i k). 
.5) Erik, f. 1871 "/;.■, mk'ciijöi-, förvaltaii; vid S ö r- 
V i k. (j. III. Edit Alhcrliiiii Ditzinnir. f. 1S7,t 7i:;. 

Harii: 
Britt il. f. 19U2 Vt. 
./ «H Erik. f. 1904 '''Ai. 
^' (•;• U ciiri k. f. l';06 **/i.. 
L ((/• s O/o/, I. 1911 "/:,. 
.•i. Kristina Aiiiiiistu. f. 1839 '/t. (i. 180'' in. .i;ro,sh- 
haiidlarL-ii Carl h"rcdrik Porsshmd. f. 18,j(i, t IMIii 
(Koppa rhe 1};). 
4. .4 / b c r t i n a l'ri'dnka. I. I.s42 ''7 (K (> p p a v li u 1 k). Östberg (trän 


Falun). 


Äldste 
Knlun, f. c 
»'Ull östbei 
..fh bl ef g 

IS(i8. llrsv 


kilnd.-i .slam 
)nikr. 1000, 

•(?, f. nc4, 

ift 18U4 mr, 
la iiiaUnr vo 


,fmkTii 
antog 
t 1841. 
1 l■:li^.a 
ro fiirii 


släkli 

bi-lh 
Idrar 


mu:uet. 
giossb 
Caiulhii 
till 


aiK 


i ö.- 

Ihu-c- 

Tbaiii, 


Ciustaf, f. 
184(1 111 


1807, lliiri 
. Anne 1.011 


.ldsll()idill.i,% 
isc (jrill, f. 


disl)()l 
1814, 


:ici 

t 


llt, t 

I8y.s. KS71. (i. 
ill, f. 1814, t 18y.S. 

15ain: 

Oiistuf Endrik (Dick), i. 1847 ■'"/o, fil. kand., iiill- 
inäktis o. andre de|)iiterad i RiksKäldskoiitoret, ordi. 
i styrelsen för akth. Malar|)r(isiiibenias hank o. i sty- 
relsen för Oscar-JoseiiiiafureiiiiiKeii, ledaiiiut af riks- 
dagens första kammare o. af stadsfullmäktige i 
Stockholm, KWO 1 kl., R N O. Sth lans Husli 
sällsk:sGM, I. L A. Ag. Skansen vid Tureberg i 
Uppland. G. 1873 "/« m. Ida Willuimina Axilirui 
Elioua (Ellen) Tiscll. i. 18,S() ''In,. 

Söner: 

1) Hans Gustaf, f. 1875 -'/.-., köpman (Riga) 

2) Carl E r i k. i. 1876 'V.s. köpman i M e 1 b o u r 11 e, 
Australien. G. 1903 "'/vj 111. (jertrude Mande Hay- 
ball, f. 1876, t 1''(I5. 

Son: 
,'Vl / / /, i. 1^05 '/la. OSTEKGHION 77.1 

Ii) N il i tredrik Bernhard, \. 1878 '^^U, köpman i 

Melbourne, Australien. Q. 1908 V* m. Ethel 

Alice (Elsie) BiiswcU, f. 1886 Vs. 
Son: 

C I (t s Ercdrik Briice. 1. 1910 "/t. 
-1) Clas Andreas, i. 1«80 ^V'i, vice audilor vid kusi- 

aiiilifiiet, praktisi-Tandc advokat i S t o c k li o i in. 

il. l:o IQOf) "Vi IM. ^:va Karolina tlassulrot, f. löSO. 

t 19116; 2:o 1908 Vio m. Elsa Slcffciihiirn, i. iss.-i 

-/|n 

iknn. i l:a giltct: 
Eva II I I a Mariiaretu, f. 1906 ^7io. 

i 2:a uiitet: 
L a r s Eredrik Petter, f. 190y "/«. 
Brita. f. 1910 ''/i-'. 
2. Petter Adulf, f. 1850 ''Vii, civilinncujör. R W C) 
(Stockholm), (i. 1S9.S m. Au.lill^la Carolina h'alck, 
I. 1S59, t 1905. 
.^. Claes Gustaf Belinlanle. i. 1852 ''/t, i d. .i;cncral- 
koiisul, K \V O 2 kl., R N O, Turk Mcdj O 1 kl.. R N 
S:t()0 (Rom), (i. l:o 1880 m. Anita V.kuA Helin- 
fante från Cliilc, i licnnes 2-a gifte, f. 1849, t 18SI; 
2:o 1901 -'7ii m. -4 in v Eraiuis Eueas Belinlanle. i, 
1866 *'7i. 
A.Ida Regina Eavisa, i. 1.S55 -"/». (i. lisso -"Vii m, 
kaiislisekreteraren Adolf Erland von Hofsten, f. IKö.i t 
1897. Au. del i hus i Uppsala. 
5. Anna Maria, f. 1857 -"/c. U. 1885 ^"/s in. KodsäRareii 
I. i. doiiiaiiiiiteiidenleii i Siidernianlands liiii, ledamo- 
ten af riksdajiens första kaimiiare, R W O, Ernst 
Aufiust Eindblad, f. 1857 -''/s. Ä^. o. beb. N ä s I u n- 
d a i S,)dermanland (B i ö r n lund a). Östergren 

(från Skåniiigs-Äsaka). 

II, I'. 177'J, t 1S.'4, soliliilsoii från SU;iiiiiiKs-.\siikn Per Adolf, I. 1808, konmiinister, t 1^7o. (i. m. Clinsima 
Catharina .Johansson, f. 1^3.-5 ''/i (K r i s t i ii e b e r g, 
V 1 s k e ha c k s k i I). 1. Joluiii t mil, I. Its53 -'"/i, kyrkoherde i HciiinijidynKi; 

II. Södra Åb.\ pastorat at Lunds stift (H c in ni u s- 

d .\ Il ;< c. Ä s |3 ö). (1. 1879 Vt ih. /: s t r i d Marin 

trihiuii, i. 185S '"/o. 

L3aru: 

S i t; n e liinihoni Cnniliilda, f. isSO '"/.-., posuxpcdim 
(Y s t a d), 

Ii v r f a Advllicid AUxundra, i. l.sM ^■'/n.. 

(/ c r t r II d Valbori; Maria, f. 1884 '"/:.■. 

/:,•,//■/(/ T o r il II II d Katarina, i. 1886 "/i, larariima 
vid statens saiiiskola i T r el 1 e b o r jc. 

S t i '^ tiiiil liiiiciiitir. i. 18S8 "/■.■, iiir. kand., c. o. 
iiofrattsiuitaric, liitrade lios doiiihaivaiidcii i Ud- 
devall a. 

Tage Ragnar Sigi^nuind, i. 18'JU ''/;i, fil. kand. 

Sigurd Yngve Alarik, f. 1893 '-'%. 

Disa Hildevig Ingegärd. f. 1895 "/i.-. 

Brita Sigyn Margareta, J. 1900 -^/i. 
2 .-1 .v e I Reinlwld, f. 1866 '/», häradsliufdiiiM: i Suniicr- 

\ikeiis domsaga af (jöteborss o. Bohus lan, RNO 

(Uddevall a), (i. 191 1 --Vu ni. W i v / k a (irön- 

vall. i. 188(1 ',•1. 
.i Arliir II i a I III a r, t. 1809 ''^/s, lil. lic, iorestaiidarc 

for Kristineberijs zoologiska statiuii (Kr i st in e- 

I) c r i;-, P i s k c b a c k s k i 1). Östrand. .Sliiklrn liiiislaiiMiiui- ii.iiL i:iik.u-I.-l.y .-.., k,,, , l i,,,: 
liiL. liriiksiirbuliirru vid llyU.iiis ninsuKii Carl ,Iuils:,..ii 1, 
siluiTUa Joliaii, IVhr och Oli.r. hvilka 1 sluOl -.if JTTii I 
li.vttiule till Cii-flo och aiitogu i.aiuiin ösliaiKi. Iwai. .1. 
luii-sliiiiiiiin iHMhiiisti^oiidc Uc giciiar 

Första grenen: 

Johan. f. I7(.2, stadstjanarc i (iefle, t j.sDd. 

Son: 
Carl Johan, f. 179(1, kontraktsprost, t 18(i7. (i. 1821 
I.o\'isa Christina Pant, f. 1796, t 188(1. 

Potter: 
,-1 // g // s / (/ Carolina, i. IN.^d '"/'i (S k c p p t u n a). Andra j<renen: 

Pclii-. I. 1765, fiskare, t 1M5. (1. 17",^ ni. Anna Stm,, 
Wfstbcr;;, I. 177(i, t 1852. 

Stiller: 

1. .lohaii Samuel, t. 17^>h. fiskare. + 1M5. (i. UsiS m. 
Christina Söderhall, f. 17W, t 18^7. 

iJani: 

1) Cliristiiut Carolina, f. lb.?3 ''/i. d- US('-' ''/i m- 
borgaren o. fiskaren i (ieflc Pehr Olof Nordin, i. 
18.^2, t iyU-1 (H a r k s k ä r, S t r ö ni s b r o). 

2) t: (1 I a Aiulréctla, f. 1835 "/j. H. 1857 Vi-' m. kio- 
nolotseii .lohan Oluf Örlimd, f. 1830, t 18()(i 
((iefle). 

3) Carl .AuKUSl, f. 1837, krunolots, T l^Od. (i. 1 :o 
isfi5 -"/r-- 111- Wilheliiiiiia (iiistafva Hedl)er.l,^ f. I.s3.s. 
t is^d- 2;o iN.s.s -'/n, ni. Klara Charlotta Nilsson. 
I, is5ii' "/h ((i e f 1 e). 

Barn, i l:a Kiilei: 

(1) 1: r 11 s I Au'^usi. i. 1N7U ''/:.', kninolois (de i 1 e), 
(i. Ifsy4 -'/i; n). A u ii n s I a Wnhlslröiii. i. Isi,,-. 

Barn: 
/ /■ //; (/ Am^iisla. i. 1890 •'/.-.. 
lirnsi (} ö s I a. f. 19(1(1 -**/i„. 

(2) Karl Josef. i. 1^72 "/i-, s.ioiiiaii. 

(3) I: I, Il a Wilhelmina, f. 187Ö "Vi. O. 1'''02 7i m. 
handlanden O I o i Nyrén, i. 1873 '"/i (O c f 1 e). 

(4) ./()/;«/; .4r\'/(/, i. 1878 -"/.s, iiaiidlande i I. i ii u- 
b (I. 

(5) ////(/(/ ,\(u;((,s/(/, i. isMt -"/n. konto.-isi 
((ie fl e), 

2. Carl, i. I.MI2, kyrkoherde, t I.S71. (i. I83s m. Andre- 
ette Otiéii, i. IMS. + IS57. 

liarn: 
I) Carl Israel, i. I.s3w, .i^odsiiuare, t 1"(I9. (i. l-s(.) 
111. IledviK WillieliiiiiKi Cluirlntl.i Selinrer • .m 
W .ildheiiii, f. \S42. t 1905. 

Barn: 
Annes Carolina, f. IMö "/.-,. (i. lS9ii ni. cimI- 
iiLicenjören C;irl Henrik (ierhard KliviiiK, f. 1S(.3. 
t 1O02 (Los A 11 '^ e I e s. C.il.. N o r d ,i in e- 
r i k a). Bcrtha limilia i Ii ess), i. isfih '''Ivj. (i. l^ni =''11.. 

med hildliiii;kMri.ii Anders Henrik Wi^slcr, I. 

\i<.W •'/- (M a r i c f r ed). 
Carl Hcrmtin, i. IShb '"'''/t, trafikiii^pektör vid (jö- 

tclioii;- Ikiras o. I5oras- Alfvesta iärnviiKur 

((j ö t e b .) r k), o. 19()() ^7io 111. B c r 1 a Sofia 

Llisahctli Juluuissoii, f. 1866 '"h. 
Ben Ii t Samuel, f. 1S70 '"As, lutskaptcn o. cliei fur 

Nedre norra lotsdistriktet (O e f 1 e). (i. isW 

"/lo 111. Gerda Fredrika Bhukstadin^, f. 1^(in 

.') Per Herman, i. IS4I '-/i-j. ci\ iliiiKeiijur, R W O 

(S t o c k 11 1) 1 111). (i. 187-J ^'/t 111. Anna Maria 

Katarina O/s.so//, 1. 1856 ^V?. 
Ikirii: 

/;' s t e r Maria Elisabetli, f. 1875 Vu, förestaiida- 
riiiiia för T y r i 11 ^ e licliK'ii^.ioii fiir flickor. 

Ii n t Ii liniiHa, f. 1877 "^/l-, K\'iiinastikdirekt()r, lära- 
rinna i jiyninastik vid stålens lolkskolesciniiia- 
liiiiii i Stock il oj 111. 

Ber Samuel, i. 1S78 '/n. jordägare o. landtlinikare 
pa Ciiha (1, a (i I o r i a, C u b a). 

lessie Lrdia. i. \^M) '^/i-, .i;\ iniiastikdirektoi 
(Stockholm). 

David Ossian, f. 1^8,^ '^'.-,, civilinKciijor, fil. kand. 
(Uppsala). 
.^) l:nisl Julius, f. 18-14, k.\ rkolicrde, t 1885. (J. 187,-i 

'"/(i in. Agnes Ulrika Sehärer von Waldlnini. f. 

1845 '"/r (Ma r i e f r e d). 
Doltrar; 

/:' \' i; Lovisa, i. 1874 '7.'.. lärarinna vid Älilmska 
skolan i Stock li o 1 m. 

Gerda lUisabetli, f 1879 **/«. (i. l'Jll5 -'/lo m. 
löjtnanten vid Kalmar reK:te O s e a r Rudoll 
Elias Nordin, i. 1877 ""/a (Eksjö). 
4) Anna Carolina, i. 1845 "/m. (j. 1870 ^'Ai m. yods- 

äxaren, K \V C), K L V M u. A A, Johan \V i I hel m 

Sehiirer von WaldJieim, f. 1843 "/.-.. Inneh. o. beb. 

fideikoimnisset M e 1 1 i n k e li o 1 111 i RoshiKeii 

(No r r t e 1 j c). 
r>) Joiniu Natanael, f. 1850 '7-', ci\ iliiiK^enjör. 

iiiiieli. elektroteknisk byrå i 11 a 1 s i 11 k b o r k. (i. 

1879 ^7u m. E m e I i e CUrislina Scluirer von W ald 

heitn. I. l8,oO '^1,-, Döttrar: 
Ellen KuroUua Emilia, f. 1^80 -'V», lärarinna \'w\ 

Åhlinska skolan i S t o c k li o 1 ni. 
Maria Wilhelmina Audrcetta (Mia), i. 1 SM ",■... 

O. 19(iy ^''/lo ni. intendenten vid inteiuieiitiir- 

kåren, regoinentsintendeiiten vid Wcndes artil- 

lerire.i::te, Carl Alfred Nilsson, f. ISSl ■'/n 

(K r ist iaii-s t a d). 
S / n n c Air^u.ta Elisabeth. \. 1SS3 Vd Ki o t e- 

1) (I r .u). 
Rnl h Lovisa Joltanna. i. l^si) '/•.., lärarinna (H a 1- 

s i n R b o r u). 
()) Elma Maria, f. 1852 ^"/r,. U. I8.sl -'V: in. kyrko- 
herden i Byskc pastorat af Lniea stift Olof lUi'^K- 
(ivist, f. lS-19 -V;. (B y s k e). 
7) Eva Elisabeth, i. 1^52 '"/:,. (i. 1877 ''/« m. 
kyrkoherden i AxberR o. tlofsta lla^t()rat ai Strän.v;- 
näs stift Lars O s le a r Liulvia Steniii^. i. I.s-ls ' m 
(H o f s t a), 
s) David (iottlieb, f. 1854, sjöman, t 18'>5. U. 18/7 Vn 
111. L v d i a Tavlor, i. 1860 "Viu (W a s li o u k a I. 
W a s h., Nord a ni e r i k a). 

Barn: 
Eva Eleonora, i. 1880 '•'/n. (i. 18';^-/-' m. U // 

tiani Marion 1'ointer, f. 1879 "'/l' (S p o k a ii e, 

W a s il.. Nord a in e r i k a). 
.-\(//\' .\/ <//•/(, f. lt>83 'Vii.'. n. 111. telesrafisten 

Clarenee l!u>li. f. 1S83 '/a (S p o k a n e, W a s li., 

Nord a 111 c r i k a). 
William /., f. 188.s -*/io, liaiullande i W a s- 

li o u ■< a I. W a s h. Tredje grenen : 


Olof, f 
Ann 


177(). s 

1 Olofsdo 


('milK\ aktmastare. t 
tter, !. 1774, t. 


1. Carl 
Wal 


, i. 1802, 
ström, f. 


Söner: 
bonde, t 18()7. n. 
1799, t 1S85. 1) Anna lirita. i. 1^30 -/i. (i. 1852 "Vs m. bruks 
arbetaren Anders Olof Westin. i. 1S24 '/i. 

2] Carolina Elisalnih, i. is.^i) '"A,. <j. 1860 --, 
111. straiidfisk.ncn Der (jiislaf \V allstruiii, f. 1S2" 
t l"n| (S i k v I k. W a I bo) ,?) Carl O I III. I. IS-I-I ■'/>. KardsiLViaiL- (.. iiskarc i '. 

S i k \ I k ( W a 1 b o), (i. lNf)S -"',1 III. (1 II s I (I I v a 
Hiilhiiidvr. i. 1.S-J7 ''/r.. 

Karl Ån Ii II si, i. 1S71 '/i, fiskare- i Sik\ik I 

(Walhd). (i. l.s'J-4 '".-, m. IS cil a Sulia Ho- ! 

man. I. IN72 ""'h. I 

I5aiii; I 

/. // ( / (/ Ddnilca. t. l.N'vr -'/;. ^ 

K a r I lulvaril. i. l'>illi '''/:i. 

.4 / /; a Solia. f. I'>(L' "'/j. 

/: (/ / / Mariianla. i. IWA "/:. 

Ohit. I. I,s(l7. kohirc, t |,s72. (i. Is.-i.s hl (ircta l.isa 

I iiiidliLTt;, i. IM", 'i' I"!'.-!. 

Barn: 
1) Juha II Olol. I. KN-ill "Vt, kokirc (O r a r ii e. W a I- 
ho). (i. 1,S66 ^'i-. 111. Lovisa Nallamlcr. i. I.SM 

i)(itirar: 
Ii Lila Maniania. i. iMiS -"/m. (j. I^;:s^ -"'u m. 
Carl O I ni SiiiUrlnid. f. ISdo --,.-, (O r a r n c. 
W a I hu). 
O I, a a Allnrtuia. i. IN// -'/■,. (j. l^Vb -\.-, ni. arlic- 
tarcn Anders Olol Ostlund. 1. kN7J '-'■' ; 
(J c rist a. \V a 1 h o). 
-') Maria Hiicna. i. hs^J Vi., (i. I,s71 '■',•, iii. iisk.i- 
iLii Jan 1'i'llcr Jcrlstroin. i. lN-<7 '''.. .A'^. uard i 
S 1 k \ i k (W a I li o). 
.i) Carl f:rik, i. IN-Jd. straiidiiskarc. t iN^fi. (i. IN/.' 
■'/Il in. C a I II a r i n a AUir::ariia Hönnr. f. is-l.s 
-Vii (S 1 k \ i k, W a I ho). 

K a r I licriilianl. i. ISn2 -"' >. arhelarc ((i u i I c). 
n. 1U(I6 ■''11 in. S i' I in a An::iisla Kindlnri:. i. 

ISS-) -"'7. 

I lotter: 
K II I II. i. I"(i7 '-'/t. 
4) (i II ^ I a I y a Alhcrluia. i. lbl>s''/ii (S i k \ i k. 
Walhu). 


< 7088 I